Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 385/2004 Sb.Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů

Částka 126/2004
Platnost od 29.06.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

385

VYHLÁŠKA

ze dne 16. června 2004,

kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a čl. CXIX bod 3 zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů:


§ 1

Zrušují se:

1. Nařízení Okresního úřadu Kladno ze dne 30. 4. 2001.

2. Nařízení Okresního úřadu Kladno ze dne 31. 7. 2001.

3. Nařízení Okresního úřadu Kladno ze dne 4. 2. 2002.

4. Nařízení Okresního úřadu č. 1/2002 o příslušnosti obecních úřadů k výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků ze dne 8. 3. 2002, ve znění Nařízení č. 4/2002 ze dne 15. 7. 2002 (vydal Okresní úřad Příbram).

5. Nařízení č. 40/2002 Okresního úřadu Rakovník o převzetí výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků Městským úřadem Rakovník za Obecní úřad Hřebečníky ze dne 23. 5. 2002.

6. Nařízení č. 1/2002 Okresního úřadu Písek ze dne 10. 4. 2002.

7. Nařízení č. 2/2002 Okresního úřadu Písek ze dne 10. 4. 2002.

8. Nařízení č. 1 ze dne 8. 1. 2001 o přenesení působnosti ve výkonu přestupkové agendy OÚ Dolní Lukavice na pověřený obecní úřad Přeštice (vydal Okresní úřad Plzeň-Jih).

9. Nařízení č. 2 ze dne 8. 1. 2001 o přenesení působnosti ve výkonu přestupkové agendy OÚ Řenče na pověřený obecní úřad Přeštice (vydal Okresní úřad Plzeň-Jih).

10. Nařízení č. 3 ze dne 8. 1. 2001 o přenesení působnosti ve výkonu přestupkové agendy OÚ Otěšice na pověřený obecní úřad Přeštice (vydal Okresní úřad Plzeň-Jih).

11. Nařízení Okresního úřadu Louny č. 3/2002, o převzetí výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků pověřenými obecními úřady okresu Louny ze dne 29. 3. 2002.

12. Nařízení č. 6/2000 o určení Městského úřadu Lovosice k projednání přestupků za obce patřící do jeho územního obvodu ze dne 18. 12. 2000 (vydal Okresní úřad Litoměřice).

13. Nařízení Okresního úřadu č. 2/2002 ze dne 29. března 2002 o výkonu přenesené působnosti pověřenými obcemi na úseku projednávání přestupků (vydal Okresní úřad Most).

14. Nařízení Okresního úřadu Česká Lípa č. 4/2001 ze dne 13. srpna 2001, o stanovení výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků na území obce Sosnová.

15. Nařízení Okresního úřadu Česká Lípa č. 5/2002 ze dne 26. června 2002, o stanovení výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků na území obce Brniště.

16. Nařízení Okresního úřadu č. 5/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví, od kdy budou pro obce, jež nezabezpečují řádný výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků, tuto přenesenou působnost vykonávat příslušné pověřené obecní úřady (vydal Okresní úřad Chrudim).

17. Nařízení Okresního úřadu Jihlava č. 2/2001 o přenesení výkonu působnosti na úseku projednávání přestupků proti veřejnému pořádku dle § 47, 48, přestupky proti občanskému soužití dle § 49 a přestupky proti majetku dle § 50 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozd. změn a doplňků příslušející Městu Brtnice Statutárnímu městu Jihlava ze dne 18. 4. 2001.

18. Nařízení Okresního úřadu Žďár nad Sázavou č. 2/2002, kterým se stanoví převzetí výkonu přenesené působnosti obcí na úseku projednávání přestupků dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů ze dne 26. 4. 2002.

19. Nařízení č. 11/2001 Okresního úřadu Blansko ze dne 29. 10. 2001.

20. Nařízení č. 12/2001 Okresního úřadu Blansko ze dne 29. 10. 2001.

21. Nařízení č. 9/2002 Okresního úřadu Blansko ze dne 1. 7. 2002.

22. Nařízení č. 11/2002 Okresního úřadu Blansko ze dne 9. 12. 2002.

23. Nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 1/2002 Výkon státní správy na úseku projednávání přestupků pověřeným obecním úřadem – Městským úřadem Hustopeče pro obec Popice ze dne 16. 1. 2002.

24. Nařízení Okresního úřadu Hodonín č. 2/2002 o výkonu přestupkové agendy pověřeným obecním úřadem – Městským úřadem Kyjov pro obec Nenkovice ze dne 7. 3. 2002.

25. Nařízení Okresního úřadu Hodonín č. 3/2002 o výkonu přestupkové agendy pověřeným obecním úřadem – Obecním úřadem Velká nad Veličkou pro obec Louka ze dne 21. 3. 2002.

26. Nařízení Okresního úřadu Hodonín č. 4/2002 o výkonu přestupkové agendy pověřeným obecním úřadem – Městským úřadem Ždánice pro obec Žarošice ze dne 24. 6. 2002.

27. Nařízení Okresního úřadu Hodonín č. 5/2002 o výkonu přestupkové agendy pověřeným obecním úřadem – Městským úřadem Ždánice pro obec Dambořice ze dne 15. 7. 2002.

28. Nařízení Okresního úřadu ve Vyškově ze dne 25. 1. 2001 k působnosti obecních úřadů v okrese Vyškov projednávat přestupky.

29. Nařízení č. 5/2002 Okresního úřadu ve Vyškově ze dne 14. 10. 2002 k působnosti obecních úřadů v okrese Vyškov projednávat přestupky.

30. Nařízení č. 1/2002 Okresního úřadu Znojmo ze dne 17. 7. 2002.

31. Nařízení Okresního úřadu Jeseník č. 1/2001 o společném výkonu přenesené působnosti pro obce Žulová a Kobylá nad Vidnavkou.

32. Nařízení Okresního úřadu Jeseník č. 1/2002 o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků pro obec Supíkovice ze dne 26. 2. 2002.

33. Nařízení číslo 33/2001 o změně přestupkových obvodů ze dne 29. 1. 2001 (vydal Okresní úřad Šumperk).

34. Nařízení číslo 36/2001 o změně přestupkových obvodů ze dne 6. 6. 2001 (vydal Okresní úřad Šumperk).

35. Nařízení č. 38 o změně přestupkových obvodů ze dne 12. 9. 2002 (vydal Okresní úřad Šumperk).

36. Nařízení č. 39 o změně přestupkových obvodů ze dne 8. 10. 2002 (vydal Okresní úřad Šumperk).

37. Nařízení Okresního úřadu ve Frýdku-Místku o stanovení výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků ze dne 31. 1. 2001 (za obec Stará Ves nad Ondřejnicí).

38. Nařízení Okresního úřadu ve Frýdku-Místku o stanovení výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků ze dne 31. 1. 2001 (za obec Krmelín).

39. Nařízení Okresního úřadu ve Frýdku-Místku o stanovení výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků ze dne 19. 6. 2002 (za obec Písečná).

40. Nařízení Okresního úřadu Uherské Hradiště č. 1/2001 ze dne 19. 2. 2001 o převedení výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.

41. Nařízení Okresního úřadu Uherské Hradiště č. 2/2001 ze dne 22. 2. 2001 o převedení výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.

42. Článek 2 Nařízení Okresního úřadu č. 3/2001 o stanovení data a rozsahu převzetí výkonu přenesené působnosti na uvedených úsecích pověřenými obecními úřady a obecními úřady ze dne 11. 6. 2001, ve znění Nařízení Okresního úřadu č. 7 ze dne 11. prosince 2001 (vydal Okresní úřad Nový Jičín).


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Ministr:
JUDr. Gross v. r.

Přesunout nahoru