Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 384/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a informace

Částka 126/2004
Platnost od 29.06.2004
Účinnost od 01.01.2007
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

384

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. června 2004,

kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a informace

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.:


§ 1

Vzor služebního průkazu příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a informace (dále jen "služební průkaz") a jeho popis je uveden v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
JUDr. Gross v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 384/2004 Sb.

Vzor služebního průkazu a jeho popis

Přední strana služebního průkazu

Služební průkaz je 54 mm vysoký a 86 mm široký. Je vytištěn na bílé plastikové kartě.

Přední strana služebního průkazu je provedena v zelené a modré barvě s rastrovým tiskem s bílými vlnovkami ve zvlněných bílých řádcích a s ponecháním 4 obdélníkových bílých polí.V horním bílém poli je uveden nápis "ÚŘAD PRO ZAHRANIČNÍ STYKY A INFORMACE", levé bílé pole je určeno pro elektronické vytištění fotografie příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a informace, která odpovídá jeho současné podobě, zobrazuje jej v předním čelném pohledu v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, a dvě pravá bílá pole jsou určena pro osobní evidenční číslo příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a informace a datum vydání služebního průkazu a jsou nadepsána slovy "OSOBNÍ EVIDENČNÍ ČÍSLO" a "DATUM".V pravém dolním rohu je uvedeno označení funkce ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace, ke kterému se elektronicky vytiskne jeho vlastnoruční podpis.Uprostřed přední strany služebního průkazu je nalepena čtvercová holografická lesklá fólie stříbrné barvy, na které se podle úhlu pohledu objevuje státní znak nebo znak Úřadu pro zahraniční styky a informace.Celá přední strana je pokryta průhlednou holografickou laminační fólií; při jejím dolním okraji je ve zvlněné řádce uveden nápis "ÚŘAD PRO ZAHRANIČNÍ STYKY A INFORMACE".

Zadní strana služebního průkazu je provedena v bílé barvě a neobsahuje žádné údaje.

Přesunout nahoru