Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 375/2004 Sb.Zákon o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava

Částka 123/2004
Platnost od 24.06.2004
Účinnost od 24.06.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

375

ZÁKON

ze dne 3. června 2004

o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Zřizuje se veřejná vysoká škola1) s názvem Vysoká škola polytechnická Jihlava. Sídlem této veřejné vysoké školy je Jihlava.

§ 2

(1) Počátečním majetkem veřejné vysoké školy podle §1 je majetek, který na ni smluvně převede kraj Vysočina.

(2) Pokud majetek nebude podle odstavce 1 převeden, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečí, aby veřejná vysoká škola podle §1 byla k 1. září 2009 vybavena majetkem potřebným k plnění svých funkcí.


§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Přesunout nahoru