Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 337/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Částka 109/2004
Platnost od 28.05.2004
Účinnost od 28.05.2004
Zrušeno k 01.01.2018 (99/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

337

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. května 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., k provedení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Měsíční odměna vypočtená podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, sloupců 1 až 9, a podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, sloupců 1 až 6, se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.".

2. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 337/2004 Sb.

Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

Počet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hl. m. PrahyUvolnění členové zastupitelstva obce,
městského obvodu nebo městské části územně
členěného statutárního města a městské části
hl. m. Prahy
za výkon funkce
(pevná složka)
Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského
obvodu nebo městské části
územně členěného statutárního
města a městské části hl. m.
Prahy za výkon funkce
Příplatek podle počtu obyvatel
obce, městského obvodu nebo
městské části územně členěného statutárního města
a městské části hl. m. Prahy
poskytovaný k odměnám podle
sloupce 1 až 5 ve výši a příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 6 až 8 až do výše
Neuvolnění členové zastupitelstva obce,
městského obvodu nebo městské části územně členěného
statutárního města a městské části hl. m. Prahy
starosty, primátoramístostarosty, náměstka primátorapředsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správyčlena radypředsedy výboru nebo komise radystarostymístostarostypředsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správyza výkon funkcepříplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 10 až 13
člena radypředsedy výboru nebo komise radyčlena výboru, komise rady  nebo zvláštního orgánučlena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněodměna Kč měsíčně až doKč měsíčněodměna a příplatek Kč měsíčně až do
1234567891011121314
do 1000212601541011240995067407080582044901011 Kč na každých 100 obyvatel850670440210130
nad 1000 do 300010110 Kč+ 151,20 Kč na každých 100 obyvatel nad 1000 obyvatel1010850670260130
nad 3000 do 1000013134 Kč + 56,20 Kč na každých 100 obyvatel nad 3000 obyvatel12701010850300190
nad 10000 do 2000017068 Kč + 38,85 Kč na každých 100 obyvatel nad 10000 obyvatel153012701010350260
nad 20000 do 5000020953 Kč + 17,54 Kč na každých 100 obyvatel nad 20000 obyvatel170015301270390260
nad 50000 do 10000026215 Kč + 6,30 Kč na každých 100 obyvatel nad 50000 obyvatel253019501500640330
statutární města a města nad 10000029365 Kč + 5,36 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000 obyvatel354025301920850500
města Brno, Ostrava a Plzeň33256 Kč + 5,17 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000 obyvatel4040354025301240620“.

3. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 337/2004 Sb.

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

Počet
obyvatel
kraje
Uvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkceNeuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce
hejtmananáměstka hejtmanapředsedy
zvláštního
orgánu
člena radypředsedy výboru
nebo komise
rady
náměstka hejtmanapředsedy
zvláštního
orgánu
člena radypředsedy
výboru
nebo
komise
rady
člena
výboru,
komise
rady nebo
zvláštního
orgánu
člena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněodměna Kč měsíčně až do
do 60000062900571005150045900427007400690065006200 45002800
do 90000068000623005660051000471007900760070006700 50003400
nad 90000072500665006310061000562008400810077007400 57003900“.

4. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 337/2004 Sb.

Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

Uvolnění členové
zastupitelstva hlavního města Prahy
za výkon funkce
(pevná složka)
Příplatek podle počtu
obyvatel
poskytovaný k odměnám
podle
sloupce 1 až 5
Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy
za výkon funkcepříplatek podle počtu
obyvatel
poskytovaný
k odměnám
podle
sloupce 7 až 11
primátoranáměstka primátorapředsedy
zvláštního
orgánu
člena rady
hlavního města
Prahy
předsedy výboru nebo komise radyčlena rady
hlavního
města Prahy
předsedy
zvláštního
orgánu
předsedy výboru nebo komise radyčlena
výboru,
komise rady
nebo
zvláštního
orgánu
člena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněKč měsíčněodměna Kč měsíčně až doKč měsíčně až do
123456789101112
2126015410112409950674033700 + 2
na každých
100 obyvatel
nad 100000
850079003500280013001500“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Měsíční odměny vypočtené podle příloh č. 1 až 3 k tomuto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc květen 2004.

2. Uvolněným členům zastupitelstev se do 30. června 2004 poskytne za období od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004 rozdíl mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší měsíčních odměn podle tohoto nařízení; obdobně je možno postupovat, jde-li o neuvolněné členy zastupitelstva.

3. Uvolněným členům zastupitelstev náleží v první polovině roku 2004 další odměna ve výši desetiny částky, na kterou by jim jinak vznikl nárok. Neuvolněným členům zastupitelstev je možno v první polovině roku 2004 poskytnout další odměnu ve výši desetiny částky, kterou by jim jinak bylo možno poskytnout.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
v z. Ing. Škromach v. r.

ministr práce a sociálních věcí

Přesunout nahoru