Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 320/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Částka 104/2004
Platnost od 27.05.2004
Účinnost od 27.05.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

320

VYHLÁŠKA

ze dne 7. května 2004,

kterou se mění vyhláška č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3b odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci, se mění takto:

1. V § 1 se za slova "rozsah zásob," vkládají slova "jejich vznik a pohyb,".

2. § 3 zní:

"§ 3

(1) Vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob cukru, zásob izoglukózy a zásob fruktózy podle § 2, včetně vzniku a pohybu těchto zásob, je uveden v příloze č. 3.

(2) Vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob zpracovaných výrobků přesahující 10 % cukru podle § 2, včetně vzniku a pohybu těchto zásob, je uveden v příloze č. 4.

(3) Vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob neuvedených v odstavcích 1 a 2 podle § 2, včetně vzniku a pohybu těchto zásob, je uveden v příloze č. 5.".

3. V příloze č. 1 se zrušuje položka s kódem CN "1517", včetně názvu "Margarin, směsi nebo přípravky jedlých živočišných nebo rostlinných tuků" a čísla "7,0".

4. V příloze č. 1 se na konci doplňují položky tohoto znění:

CNkód3)Název zbožíMnožstevní limit
v tunách
„0202 30 10Hovězí maso zmrazené - přední čtvrti celé nebo dělené maximálně na pět kusů, každý z nich v samostatném bloku; „kompenzované“ čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrt' celou nebo dělenou maximálně na pět kusů a druhý obsahuje zadní čtvrt' kromě svíčkové, v jednom kusu20
0202 30 50Hovězí maso zmrazené - přední čtvrti s částí boku nebo bez něj20
2008 30 55Mandarinky (včetně druhů tangerines a satsumas); druhy klementiny, wilkingy a jiné podobné hybridy citrusových plodů konzervované, též s přídavkem cukru, bez alkoholu v balení nad 1 kg15
2008 30 75Mandarinky (včetně druhů tangerines a satsumas); druhy klementiny, wilkingy a jiné podobné hybridy citrusových plodů konzervované, též s přídavkem cukru, bez alkoholu v balení do 1 kg10“.

5. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 212/2004 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 212/2004 Sb.

6. Doplňují se přílohy č. 4 a č. 5, které včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 212/2004 Sb.
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 212/2004 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 212/2004Sb.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 212/2004Sb.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru