Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 298/2004 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

Částka 96/2004
Platnost od 14.05.2004
Účinnost od 01.02.2004
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

298

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 29. dubna 2004

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 1. 2. 2004 do 30. 4. 2004 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně a tyto dodatky ke kolektivním smlouvám vyššího stupně:

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně (ze dne 13. dubna 2004 na období od 1. dubna 2004 do 31. března 2005) uzavřená mezi

Českým odborovým svazem severozápadních energetiků,

Odborovým svazem zaměstnanců jaderné energetiky

a

Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

2. Dodatek č. 1 (ze dne 20. února 2004) k odvětvové kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený mezi

Odborovým svazem zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

a

Českým svazem zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribuce tisku.

3. Dodatek č. 1 (ze dne 12. března 2004) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený mezi

Odborovým svazem UNIOS,

Odborovým svazem TRANSGAS

a

Českou plynárenskou unií.

4. Dodatek č. 4 (ze dne 2. března 2004) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený mezi

Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

a

Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu – Společenstvem těžařů ČR.

5. Kolektivní smlouva vyššího stupně (ze dne 17. února 2004 na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004) uzavřená mezi

Odborovým svazem KOVO

a

Unií zaměstnavatelských svazů,

Sdružením učňovských zařízení.

6. Kolektivní smlouva vyššího stupně (pro a. s. a s. r. o. ) na rok 2004 (ze dne 21. ledna 2004) uzavřená mezi

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekcí silničního hospodářství

a

Svazem dopravy České republiky – Sekcí silničního hospodářství.

7. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví dřevozpracujícího, nábytkářského, spotřebního průmyslu a lesního hospodářství (ze dne 26. února 2004) uzavřená mezi

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství

a

Svazem zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu.

8. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví nábytkářského průmyslu na rok2004 (ze dne 17. února 2004) uzavřená mezi

Česko-moravským odborovým sdružením,

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství

a

Asociací českých nábytkářů.

9. Kolektivní smlouva vyššího stupně (ze dne 28. ledna 2004 na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005) uzavřená mezi

Odborovým svazem KOVO

a

Svazem sléváren ČR.

10. Dodatek č. 3 (ze dne 23. ledna 2004) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený mezi

Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu

a

Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.

11. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok2004 (ze dne 11. prosince 2003) uzavřená mezi

Odborovým svazem KOVO

a

Českomoravskou elektrotechnickou asociací.

12. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok2004 (ze dne 4. listopadu 2003) uzavřená mezi

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství

a

Svazem zaměstnavatelů Veolia Water Česká republika.

13. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok2004 (ze dne 15. prosince 2003) uzavřená mezi

Odborovým svazem KOVO a Asociací leteckých výrobců.

Ministr:
Ing. Škromach v. r.

Přesunout nahoru