Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Částka 84/2004
Platnost od 30.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
22 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Předložení návrhu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 256/2004 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách

Implementace EU legislativy do českého právního řádu v oblasti bankovnictví a přidružených zákonů.

Poslední změna: 27.01.2021 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákono ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Hlavním důvodem novely je povinnost implementace pravidel zavedených směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879 ze dne 20. května 2019.

Poslední změna: 27.01.2021 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

Návrh novelizuje řadu právních předpisů upravujících podnikání na kapitálovém trhu, pojišťovnictví či spotřebitelské úvěry. Dochází tak k zapracování úpravy práva Evropské unie ve vztahu k obchodníkům s cennými papíry, krytým dluhopisům či úpravě udržitelného financování.

Poslední změna: 28.12.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh vyhlášky o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

Vyhláška upravuje způsob a formu plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry o výši zákaznického majetku ve vztahu ke garančnímu fondu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.12.2020 v částce č. 235 pod číslem 570/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Návrh je předkládán za účelem transpozice předpisů Evropské unie do Českého právního řádu.

Poslední změna: 13.11.2020 (Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu

Návrh obsahuje soubor více legislativních opatření, z nichž dle názoru předkladatele jsou nejdůležitější návrhy na zavedení účtu dlouhodobých investic a alternativního účastnického fondu.

Poslední změna: 02.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách

Návrh upravuje problematiku související s dříve předloženým zákonem o veřejných dražbách ve vztahu k živnostenskému zákonu, daňovým zákonům či zákonu o podnikání na kapitálovém trhu.

Poslední změna: 24.06.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony

Zákon zejména adaptuje český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 a dále reaguje na dílčí nedostatky stávající právní úpravy, které vyplynuly z praxe.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.03.2020 pod číslem 119/2020 Sb. s účinností od 01.05.2020
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s posílením zapojení akcionářů

Zákon transponuje směrnici EU, která dopadá primárně na emitenta, jehož akcie jsou obchodovány na regulovaném trhu (kotovaná společnost). 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.08.2019 pod číslem 204/2019 Sb. s účinností od 01.10.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu, a zákona o Ústavním soudu. Zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Návrh neprošel 14.08.2019 (Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu neprošel)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Zákon transponuje směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.04.2019 pod číslem 111/2019 Sb. s účinností od 24.04.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a další související zákony

Novela zákona upravuje režim hypotečních zástavních listů (resp. krytých dluhopisů) a krytých bloků a jejich správu v případě úpadku emitenta.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 307/2018 Sb. s účinností od 04.01.2019
Návrh vyhlášky o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

Vyhláška upravuje oblast informačních povinností osob podnikajících na kapitálovém trhu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
11.12.2017 pod číslem 424/2017 Sb. s účinností od 03.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a další související zákony

Cílem je revize stávající právní úpravy je zvýšení transparentnosti prostředí a právních jistot, nastavení jednotných podmínek pro subjekty na mediálním trhu a snížení administrativní zátěže tam, kde není riziko výraznějšího snížení ochrany diváků.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a další související zákony

Novela zákona v zásadě zcela nahrazuje stávající úpravu hypotečních zástavních listů v § 28 až 32 zákona o dluhopisech novou úpravou tzv. krytých dluhopisů.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

Vyhláška reaguje na novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
02.10.2017 pod číslem 319/2017 Sb. s účinností od 03.01.2018
Návrh vyhlášky o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Hlavním důvodem je naplnit zmocnění k vydání vyhlášky týkající se ochrany majetku zákazníka, product governance, pobídek, deníku obchodníka s cennými papíry a evidence investičního zprostředkovatele.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2017 pod číslem 308/2017 Sb. s účinností od 03.01.2018
Návrh vyhlášky o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Hlavním důvodem je naplnit zmocnění k vydání vyhlášky upravující náležitosti žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2017 pod číslem 309/2017 Sb. s účinností od 03.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a některé další související zákony

Cílem úpravy je dosažení souladu právních předpisů ČR a EU, implementace evropských předpisů do českého právního řádu a harmonizace právní úpravy v zákoně č. 256/2014 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.07.2017 pod číslem 204/2017 Sb. s účinností od 03.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony

Novela zákona obsahuje převážně změny, jimiž se sleduje implementace evropských právních předpisů, upravuje výkladové nejasnosti a reaguje na poznatky z praxe.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.05.2016 pod číslem 148/2016 Sb. s účinností od 01.06.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Materiál obsahuje návrh nového zákona a doprovodného změnového zákona, jejichž cílem je nastavit komplexní rámec pro předcházení a řešení krizí finančních institucí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 375/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016