Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty

Částka 78/2004
Platnost od 23.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
35 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 235/2004 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a některé související zákony

Návrh komplexně upravuje řadu problémů vzešlých během aplikační praxe jednotlivých právních předpisů, kdy má především zlepšit postavení pacientů, postavení dětí či ochranu osobních údajů uchovávaných v Národním zdravotnickém informačním systému.  

Poslední změna: 15.09.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie

Zákon mění několik daňových zákonů v souvislosti s implementací předpisů EU, ke kterým má dojít vesměs s účinností od 1. ledna 2020 – jde o novelu zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních, zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a technickou novelu zákona o zvláštních řízeních soudních.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.08.2020 v částce č. 137 pod číslem 343/2020 Sb. s účinností od 01.09.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony

Novelou se provádí terminologická úpravu spočívající v nahrazení slov „dětská skupina“ slovem „jesle“. Služba péče o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině.

Poslední změna: 29.07.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a některé další zákony

Novela přináší dvě zásadní změny. První z nich spočívá ve zrušení dětských domovů pro děti do 3 let věku („bývalé“ kojenecké ústavy), které existují jako zařízení upravené v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Druhou zásadní oblastí, do které nová právní úprava zasahuje je oblast služeb pro
rodiny s dětmi s vážným zdravotním znevýhodněním. 

Poslední změna: 27.07.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Cílem návrhu zákona je prostřednictvím novel pěti daňových předpisů zmírnit dopady událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2 na ekonomiku České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.06.2020 v částce č. 115 pod číslem 299/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

Zákon především novelizuje daňový řád. Těžištěm zákona jsou čtyři základní témata: (i) podpora elektronizace, (ii) zjednodušení kontrolních postupů, (iii) revize sankčního systému a (iv) vracení daňového odpočtu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.06.2020 v částce č. 108 pod číslem 283/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách

Návrh upravuje problematiku související s dříve předloženým zákonem o veřejných dražbách ve vztahu k živnostenskému zákonu, daňovým zákonům či zákonu o podnikání na kapitálovém trhu.

Poslední změna: 24.06.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Cílem novely je povinná implementace unijního práva v oblasti daně z přidané hodnoty a dílčí změny právní úpravy v souvislosti s právem Evropské unie, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury.

Poslední změna: 13.05.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony

Zákon upravuje 4 tematické celky z oblasti daní napříč různými daňovými předpisy – podporu elektronizace, zjednodušení kontrolních principů, revizi sankčního systému a vracení daňového odpočtu.

Návrh neprošel 22.04.2020 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 2256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Novela odkládá náběh 3. a 4. vlny EET k 1. lednu 2021. 

Poslední změna: 01.04.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty

Cílem novely je umožnit osobě registrované k dani z přidané hodnoty požádat o zrušení této registrace po 6 měsících od jejího provedení.

Poslední změna: 02.03.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh Zastupitelstva hl. města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon o DPH, zákonné opatření o dani z nabytí nemovitosti, zákon o daních z příjmů, a zákon o rozpočtovém určení daní

Novela má za cíl pomocí úpravy daňových zákonů a rozpočtových určení učinit bydlení dostupnější.

Poslední změna: 13.01.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a další související zákony

Novela upravuje řízeni o zajišťovacím příkazu tak, že místo správce daně by o vydání zajišťovacího příkazu rozhoduje správní soud.

Návrh neprošel 03.12.2019 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb a zákon o dani z přidané hodnoty

Novela zákona o evidence tržeb provádí nezbytné změny úpravy evidence tržeb, které si vyžádala aplikace zákona v praxi, a v souladu se závazkem uvedeným v Programovém prohlášení vlády dále změny, které reagují na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 vyhlášený pod č. 8/2018 Sb. V oblasti daně z přidané hodnoty dochází k přeřazení vybraných služeb a zboží do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 %. Navrhovaná změna se týká především služeb a zboží, které mají vysokou přidanou hodnotu lidské práce.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.10.2019 pod číslem 256/2019 Sb. s účinností od 01.11.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu, a zákona o Ústavním soudu. Zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Návrh neprošel 14.08.2019 (Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu neprošel)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019

Novela implementuje unijní právo do českého právního řádu s účinností od 1.1.2019.  Dotýká se celkem 9 zákonů z oblasti daní a jejich správy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.03.2019 pod číslem 80/2019 Sb. s účinností od 01.04.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty

Novela snižuje sazbu daně z přidané hodnoty u jízdného ve veřejné dopravě z 15 % na 10 %, čímž by mohlo dojít ke zlevnění jízdného nebo by byly prostředky neodvedené na dani využity k rozvoji veřejné dopravy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.01.2019 pod číslem 6/2019 Sb. s účinností od 01.02.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Novela mění určení okamžiku, kdy došlo ke zdanitelnému plnění pro účely daně z přidané hodnoty.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 283/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Zákon mění některé zákony v souvislosti se zrušením zákona o evidenci tržeb.

Poslední změna: 15.08.2018 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb, a zákon o dani z přidané hodnoty

Novela zákona o evidence tržeb provádí nezbytné změny úpravy evidence tržeb, které si vyžádala aplikace zákona v praxi. V oblasti daně z přidané hodnoty dochází k přeřazení vybraných služeb a zboží do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 %. Změna se týká především služeb a zboží, které mají vysokou přidanou hodnotu lidské práce.

Poslední změna: 16.04.2018 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Cílem návrhu je sjednocení pojmosloví a terminologie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.11.2017 pod číslem 371/2017 Sb. s účinností od 13.01.2018
Návrh senátního návrhu zákona senátora, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Návrh zákona se snaží o zachování cen předmětných stavebních pozemků.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Návrh zákona nahrazuje jednotnou sazbu daně z příjmů progresivním zdaněním, a to jak u fyzických, tak i u právnických osob, zejména s cílem zvýšit čistý příjem u nízkopříjmových skupin poplatníků. Dále se navrhuje u daně z přidané hodnoty nahradit současné dvě snížené sazby daně jednou sazbou ve výši 5%.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a další související zákony.

Plošné zavedení občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a ukončení vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji (bez kontaktního elektronického čipu).

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.07.2017 pod číslem 195/2017 Sb. s účinností od 01.07.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

V návrhu zákona jsou obsaženy zásadní změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2017.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.06.2017 pod číslem 170/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zákon snižuje u novin a časopisů sazbu daně z přidané hodnoty z 15% na 10%.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.02.2017 pod číslem 33/2017 Sb. s účinností od 01.03.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

Návrh zákona zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících oblast hazardních her. Dochází zejména ke změně pojmosloví v oblasti hazardních her. Dosavadní právní úprava používá pro označení her slov „loterie a jiné podobné hry“, nově se všechny hry označují jako „hazardní hry“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.06.2016 pod číslem 188/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

Materiál je standardním návrhem právního předpisu provádějícího dílčí změny v některých zákonech, jejichž potřeba je vyvolána přijetím zákona o evidenci tržeb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.04.2016 pod číslem 113/2016 Sb. s účinností od 01.12.2016
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Novela podporuje další hospodářský růst stimulací vyšších útrat domácností snížením daňového zatížení u daně z přidané hodnoty.

Návrh neprošel 09.02.2016 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Novela má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 377/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

Tento návrh zákona je návrhem právního předpisu provádějícího dílčí změny v některých zákonech, jejichž potřeba je vyvolána přijetím zákona o evidenci tržeb (tzv. doprovodný zákon).

Návrh neprošel 11.05.2015 (Projednávání ukončeno)