Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty

Částka 78/2004
Platnost od 23.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb a zákon o dani z přidané hodnoty

Novela zákona o evidence tržeb provádí nezbytné změny úpravy evidence tržeb, které si vyžádala aplikace zákona v praxi, a v souladu se závazkem uvedeným v Programovém prohlášení vlády dále změny, které reagují na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 vyhlášený pod č. 8/2018 Sb. V oblasti daně z přidané hodnoty dochází k přeřazení vybraných služeb a zboží do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 %. Navrhovaná změna se týká především služeb a zboží, které mají vysokou přidanou hodnotu lidské práce.

Poslední změna: 25.07.2019 (Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut)

Návrh zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony

Zákon upravuje 4 tematické celky z oblasti daní napříč různými daňovými předpisy – podporu elektronizace, zjednodušení kontrolních principů, revizi sankčního systému a vracení daňového odpočtu.

Poslední změna: 18.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Poslední změna: 06.06.2019 (Zahájeno 2. čtení)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie

Materiál obsahuje změny několika daňových zákonů v souvislosti s implementací předpisů EU, ke kterým má dojít vesměs s účinností od 1. ledna 2020 – jde o novelu zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních, zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a technickou novelu zákona o zvláštních řízeních soudních.

Poslední změna: 09.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty

Novela snižuje sazbu daně z přidané hodnoty u jízdného ve veřejné dopravě z 15 % na 10 %, čímž by mohlo dojít ke zlevnění jízdného nebo by byly prostředky neodvedené na dani využity k rozvoji veřejné dopravy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.01.2019 pod číslem 6/2019 Sb. s účinností od 01.02.2019

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Novela mění určení okamžiku, kdy došlo ke zdanitelnému plnění pro účely daně z přidané hodnoty.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 283/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Zákon mění některé zákony v souvislosti se zrušením zákona o evidenci tržeb.

Poslední změna: 02.08.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a další související zákony

Novela upravuje řízeni o zajišťovacím příkazu tak, že místo správce daně by o vydání zajišťovacího příkazu rozhoduje správní soud.

Poslední změna: 01.08.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb, a zákon o dani z přidané hodnoty

Novela zákona o evidence tržeb provádí nezbytné změny úpravy evidence tržeb, které si vyžádala aplikace zákona v praxi. V oblasti daně z přidané hodnoty dochází k přeřazení vybraných služeb a zboží do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 %. Změna se týká především služeb a zboží, které mají vysokou přidanou hodnotu lidské práce.

Poslední změna: 16.04.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019

Návrh zákona se předkládá z nutnosti implementovat unijní právo do českého právního řádu s účinností od 1.1.2019.  Dotýká se celkem 9 zákonů z oblasti daní a jejich správy.

Poslední změna: 02.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Cílem návrhu je sjednocení pojmosloví a terminologie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 13.11.2017 pod číslem 371/2017 Sb. s účinností od 13.01.2018

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Návrh zákona nahrazuje jednotnou sazbu daně z příjmů progresivním zdaněním, a to jak u fyzických, tak i u právnických osob, zejména s cílem zvýšit čistý příjem u nízkopříjmových skupin poplatníků. Dále se navrhuje u daně z přidané hodnoty nahradit současné dvě snížené sazby daně jednou sazbou ve výši 5%.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh senátního návrhu zákona senátora, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Návrh zákona se snaží o zachování cen předmětných stavebních pozemků.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a další související zákony.

Plošné zavedení občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a ukončení vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji (bez kontaktního elektronického čipu).

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 10.07.2017 pod číslem 195/2017 Sb. s účinností od 01.07.2018

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

V návrhu zákona jsou obsaženy zásadní změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2017.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 16.06.2017 pod číslem 170/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zákon snižuje u novin a časopisů sazbu daně z přidané hodnoty z 15% na 10%.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.02.2017 pod číslem 33/2017 Sb. s účinností od 01.03.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

Návrh zákona zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících oblast hazardních her. Dochází zejména ke změně pojmosloví v oblasti hazardních her. Dosavadní právní úprava používá pro označení her slov „loterie a jiné podobné hry“, nově se všechny hry označují jako „hazardní hry“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 15.06.2016 pod číslem 188/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Návrh zákona přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, a zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Poslední změna: 19.05.2016 (Postoupeno Senátu)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

Materiál je standardním návrhem právního předpisu provádějícího dílčí změny v některých zákonech, jejichž potřeba je vyvolána přijetím zákona o evidenci tržeb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 13.04.2016 pod číslem 113/2016 Sb. s účinností od 01.12.2016

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Novela podporuje další hospodářský růst stimulací vyšších útrat domácností snížením daňového zatížení u daně z přidané hodnoty.

Návrh neprošel 09.02.2016 (Zamítnuto v 1. čtení)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Novela má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 377/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

Tento návrh zákona je návrhem právního předpisu provádějícího dílčí změny v některých zákonech, jejichž potřeba je vyvolána přijetím zákona o evidenci tržeb (tzv. doprovodný zákon).

Návrh neprošel 11.05.2015 (Projednávání ukončeno)