Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 212/2004 Sb.Vyhláška o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Částka 71/2004
Platnost od 28.04.2004
Účinnost od 28.04.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

212

VYHLÁŠKA

ze dne 16. dubna 2004

o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3b odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah zásob, jejich vznik a pohyb, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podnikatelů, a vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

§ 2

(1) Rozsah zásob, na které se vztahuje ohlašovací povinnost, je uveden v příloze č. 11) a v příloze č. 2.2)

(2) Zásoby se ohlašují od množstevního limitu uvedeného v přílohách č. 1 a 2.

§ 3

(1) Vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob cukru, zásob izoglukózy a zásob fruktózy podle § 2, včetně vzniku a pohybu těchto zásob, je uveden v příloze č. 3.

(2) Vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob zpracovaných výrobků přesahující 10 % cukru podle § 2, včetně vzniku a pohybu těchto zásob, je uveden v příloze č. 4.

(3) Vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob neuvedených v odstavcích 1 a 2 podle § 2, včetně vzniku a pohybu těchto zásob, je uveden v příloze č. 5.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 212/2004 Sb.

Seznam výrobků a množstevní limity, od jejichž výše se zásoby ohlašují

CN kód 3)Název zbožíMnožstevní
limit v tunách
0201 3000Vykostěné hovězí maso, čerstvé20,0
0202 3090Hovězí maso ostatní20,0
0203 1110Vepřové maso čerstvé, chlazené20,0
0203 2110Vepřové maso zmrazené20,0
0206 2991Jedlé droby, okruží a bránice20,0
0207 1410Maso a jedlé droby z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, dělené maso a droby, zmrazené, vykostěné20,0
0207 1460Maso a jedlé droby z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, dělené maso a droby, zmrazené, nohy a jejich části20,0
0207 1470Maso a jedlé droby z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, dělené maso a droby, zmrazené, ostatní20,0
0207 2710Maso a jedlé droby z krůt a krocanů, dělené maso a droby, zmrazené, vykostěné20,0
0408 1180Žloutky sušené9,0
0408 9180Vejce ostatní sušené9,0
1602 3211Jiné přípravky, konzervy z masa20,0
0402 10Mléko a smetana v prášku20,0
0402 21Mléko a smetana v prášku slazené20,0
0405 10Máslo20,0
0405 2010Mléčné pomazánky s obsahem tuku 39 % hmotn. nebo větším, avšak menším než 60 % hmotn.20,0
0405 2030Mléčné pomazánky s obsahem tuku 60 % hmotn. nebo větším, avšak menším než 75 % hmotn.20,0
0405 90Mléčné pomazánky ostatní20,0
0406Sýry20,0
0703 2000Česnek1,25
0711 5100Houby rodu Agaricus (žampiony) prozatímně konzervované, nevhodné v tomto stavu k používání4,0
1001Pšenice a sourež1000,0
1002Žito1000,0
1003Ječmen1000,0
1004Oves100,0
1005Kukuřice500,0
1006 10Rýže v plevách8,0
1006 20Rýže zbavená plev30,0
1006 30Rýže polomletá19,0
1006 40Zlomková rýže12,0
1007Zrna čiroku100,0
1008Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostání obiloviny100,0
1101Mouka pšeničná nebo ze soureži109,0
1102Mouky obilné, jiné ne pšeničné nebo ze soureži53,0
1103Krupice, krupička výrobky z obilí aglomerované56,0
1104Zrna obilná jinak zpracovaná30,0
1107Slad, též pražený126,0
1108Škroby; inulín300,0
1509Olivový olej a jeho frakce6,0
1510Ostatní oleje a jejich frakce získané výhradně z oliv5,0
1702 301Glukóza a glukózový sirup neobs. fruktózu nebo obs. v sušině méně než 20 % hmotn. fruktózy20,0
1702 402Glukóza a glukózový sirup obs. v sušině nejméně než 20 % hmotn.fruktózy avšak méně než 50 % hmotn. fruktózy s výjimkou invertního cukru20,0
1702 903Cukry ostatní včetně invertního a ostatního cukru25,0
1806 20Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčích o hmtn. větší než 2 kg3,0
1901 9099Sladový výtažek, ostatní17,0
2003 1020Houby rodu Agaricus prozatímně konzervované, zcela uvařené5,0
2003 1030Houby rodu Agaricus prozatímně konzervované, ostatní4,0
2008 20Ananasy konzervované12,0
2009 11Pomerančová šťáva zmrazená5,0
2009 12Pomerančová šťáva nezmrazená30,0
2009 19Pomerančová šťáva ostatní5,0
2009 41
2009 49
Šťáva ananasová, s hodnotou Brix nepřevyšující 20
Šťáva ananasová, s hodnotou Brix převyšující 67
14,0
2106 90984Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, ostatní3,0
CNkód3)Název zbožíMnožstevní limit
v tunách
0202 30 10Hovězí maso zmrazené - přední čtvrti celé nebo dělené maximálně na pět kusů, každý z nich v samostatném bloku; „kompenzované“ čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrt' celou nebo dělenou maximálně na pět kusů a druhý obsahuje zadní čtvrt' kromě svíčkové, v jednom kusu20
0202 30 50Hovězí maso zmrazené - přední čtvrti s částí boku nebo bez něj20
2008 30 55Mandarinky (včetně druhů tangerines a satsumas); druhy klementiny, wilkingy a jiné podobné hybridy citrusových plodů konzervované, též s přídavkem cukru, bez alkoholu v balení nad 1 kg15
2008 30 75Mandarinky (včetně druhů tangerines a satsumas); druhy klementiny, wilkingy a jiné podobné hybridy citrusových plodů konzervované, též s přídavkem cukru, bez alkoholu v balení do 1 kg10

Vysvětlivky:

1 Mimo 1702 3010 -Izoglukóza

2 Mimo 1702 4010 -Izoglukóza.

3 Zahrnuje 1702 9010, 1702 9050, 1702 9075,1702 9079.

4 Pouze zboží s obsahem více než 40 % mléka.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 212/2004 Sb.

Množstevní limity cukru1, izoglukózy, fruktózy a zpracovaných výrobků, od jejichž výše se zásoby nahlašují

A/ Cukr, izoglukóza, fruktóza

CN kód3)Název zboží Množstevní limit v tunách
1701 Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu 10,0
1702 6095 Cukerné sirupy 10,0
1702 9099
2106 9059
1702 6080 Inulinový sirup 10,0
1702 9080
1702 3010 Izoglukóza 10,0
1702 4010
1702 6010
1702 9030
2106 9030
1702 5000 Fruktóza 7,0
Zpracované výrobky po přepočtu na obsah cukru 210,0

Vysvětlivky:

1 Cukr znamená řepný a třtinový cukr v pevné formě, cukerné sirupy a inulinový sirup.

2 Obsah cukru se zjistí dle receptury nebo podle procentuálního obsahu cukru.

B/ Zpracované výrobky přesahující 10% cukru

CN kód 3)Název zboží Obsah cukru v procentech
0402 10 91 Mléko a smetana zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr v obalu nepřesahujícím 2,5 kg 35
0402 10 99 Mléko a smetana zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr 35
0402 29 11 Speciální mléka "pro kojence" s obsahem převyšujícím 10 % hmotnostních tuku 27
0402 29 15 Speciální mléka ostatní v obalu nepřesahujícím 2,5 kg 38
0402 29 19 Ostatní speciální mléka 35
0402 29 91 Mléko a smetana s obsahem převyšujícím 27 % hmotnostních tuku v obalu nepřesahujícím 2,5 kg 38
0402 29 99 Mléko a smetana s obsahem převyšujícím 27 % hmotnostních tuku v ostatních obalech 38
0402 99 11 Mléko a smetana s obsahem nepřesahujícím 9,5 % hmotnostních tuku v obalu do 2,5 kg 43
0402 99 19 Mléko a smetana s obsahem nepřesahujícím 9,5 % hmotnostních tuku v ostatních obalech 43
0402 99 31 Mléko a smetana s obsahem převyšujícím 9,5 % avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních tuku v obalu nepřesahujícím 2,5 kg 43
0402 99 39 Mléko a smetana s obsahem převyšujícím 9,5 % avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních tuku v ostatních obalech 43
0402 99 91 Mléko a smetana s obsahem tuku převyšujícím 45 % hmotnostních v obalu nepřesahujícím 2,5 kg 43
0402 99 99 Mléko a smetana s obsahem tuku převyšujícím 45 % hmotnostních v ostatních obalech 43
0403 10 31 Jogurt s obsahem tuku nepřesahujícím 3 % hmotnostních 32
0403 10 33 Jogurt s obsahem tuku převyšujícím 3 % avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních 35
0403 10 39 Jogurt s obsahem tuku převyšujícím 6 % hmotnostních 34
0403 90 31 Jogurt s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 27
0403 90 33 Jogurt s obsahem tuku převyšujícím 1,5 % avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 27
0403 90 39 Jogurt s obsahem tuku převyšujícím 27 % hmotnostních ostatní 27
0403 90 61 Jogurt s obsahem tuku nepřesahujícím 3 % hmotnostních ostatní 43
0403 90 63 Jogurt s obsahem tuku převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních ostatní 43
0403 90 69 Jogurt s obsahem tuku převyšujícím 6 % hmotnostních 43
0403 90 91 Jogurt s obsahem tuku nepřesahujícím 3 % hmotnostních 20
0403 90 93 Jogurt s obsahem tuku převyšujícím 3 % avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních 20
0403 90 99 Jogurt s obsahem tuku převyšujícím 6 % hmotnostních 20
0404 10 26 Syrovátka v prášku, granulích nebo jiné pevné formě s obsahem bílkovin nepřesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 20
0404 10 28 Syrovátka v prášku, granulích nebo jiné pevné formě s obsahem bílkovin nepřesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku převyšujícím 1,5 % avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 27
0404 10 32 Syrovátka v prášku, granulích nebo jiné pevné formě s obsahem bílkovin nepřesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku převyšujícím 27 % hmotnostních 27
0404 10 34 Syrovátka v prášku, granulích nebo jiné pevné formě s obsahem bílkovin přesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 27
0404 10 36 Syrovátka v prášku, granulích nebo jiné pevné formě s obsahem bílkovin přesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku přesahujícím 1,5 % hmotnostních avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 27
0404 10 38 Syrovátka v prášku, granulích nebo jiné pevné formě s obsahem bílkovin přesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku přesahujícím 27 % hmotnostních 27
0404 10 72 Syrovátka ostatní s obsahem bílkovin nepřesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 43
0404 10 74 Syrovátka ostatní s obsahem bílkovin nepřesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku přesahujícím 1,5 % avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 43
0404 10 76 Syrovátka ostatní s obsahem bílkovin nepřesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku přesahujícím 27 % hmotnostních 43
0404 10 78 Syrovátka ostatní s obsahem bílkovin přesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 43
0404 10 82 Syrovátka ostatní s obsahem bílkovin přesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku přesahujícím 1,5 % hmotnostních avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 43
0404 10 84 Syrovátka ostatní s obsahem bílkovin přesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku přesahujícím 27 % hmotnostních 43
0404 90 81 Ostatní výrobky na bázi syrovátky s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 35
0404 90 83 Ostatní výrobky na bázi syrovátky s obsahem tuku převyšujícím 1,5 % hmotnostních avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 35
0404 90 89 Ostatní výrobky na bázi syrovátky s obsahem tuku převyšujícím 27 % hmotnostních 35
0811 10 11 Jahody s obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních 20
0811 10 19 Jahody s obsahem cukru 20
0811 20 11 Maliny, ostružiny, moruše, rybíz a angrešt s obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních 20
0811 20 19 Maliny, ostružiny, moruše, rybíz a angrešt s obsahem cukru 20
0811 90 11 Tropické ovoce a tropické ořechy s obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních 20
0811 90 19 Tropické ovoce a tropické ořechy s obsahem cukru 20
1704 10 11 Plátková žvýkací guma s obsahem sacharózy méně než 60 % hmotnostních 58
1704 10 19 Žvýkací guma ostatní též obalená cukrem s obsahem sacharózy méně než 60 % hmotnostních 58
1704 10 91 Plátková žvýkací guma s obsahem sacharózy 60 % hmotnostních nebo více 70
1704 10 99 Žvýkací guma ostatní též obalená cukrem s sacharózy obsahem 60 % hmotnostních nebo více 70
1704 90 10 Výtažky z lékořice s obsahem sacharózy více než 10% hmotnostních 70
1704 90 30 Bílá čokoláda 45
1704 90 51 Těsta a pasty, včetně marcipánu 60
1704 90 55 Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli 60
1704 90 61 Dražé a podobné cukrovinky 60
1704 90 65 Gumovité cukrovinky typu želé včetně ovocných součástí 60
1704 90 71 Tvrdé bonbóny též plněné 60
1704 90 75 Karamely a podobné cukrovinky 60
1704 90 81 Ostatní vyrobené kompresí 60
1704 90 99 Ostatní cukrovinky neobsahující kakao vyrobené jinak než kompresí 60
1806 10 20 Kakaový prášek obsahující 5 % nebo více, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharózy 60
1806 10 30 Kakaový prášek obsahující 65 % nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních sacharózy 75
1806 10 90 Kakaový prášek obsahující 80 % hmotnostních nebo více sacharózy 90
1806 2010 Přípravky s obsahem 31 % hmotnostních kakaového másla, v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnosti větší než 2 kg, 35
1806 20 30 Přípravky s obsahem 25 % hmotnostních kakaového másla nebo více avšak méně než 31 %, v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnostních větší než 2 kg 35
1806 20 50 Přípravky obsahující 18 % hmotnostních nebo více kakaového másla i 35
1806 20 70 Čokoládová mléčná drobenka 35
1806 20 80 Čokoládové polevy 35
1806 20 95 Výrobky s obsahem kakaa jinde neuvedené v balení s obsahem vyšším než 2 kg 35
1806 31 00 Čokoláda a jiné výrobky obsahující kakao plněné 35
1806 32 10 Čokoláda a jiné výrobky obsahující kakao neplněné s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů 20
1806 32 90 Čokoláda a jiné výrobky obsahující kakao v tabulkách nebo tyčinkách, neplněné 35
1806 90 19 Čokoláda a čokoládové cukrovinky též plněné 35
1806 90 31 Čokoláda a jiné čokoládové výrobky plněné 35
1806 90 39 Čokoláda a jiné čokoládové výrobky neplněné 35
1806 90 50 Cukrovinky a jejich náhražky obsahující kakao 35
1806 90 60 Pasty a pomazánky obsahující kakao 35
1806 90 70 Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao 35
1806 90 90 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao jinde nespecifikované 35
1901 10 00 Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej 33
1901 20 00 Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva č. 1905 30
1901 90 11 Sladový výtažek s obsahem 90 % hmotnostních nebo více suchého výtažku 25
1901 90 91 Potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků s obsahem tuku méně než 1,5 % hmotnostních, vyjma přípravky v prášku ze zboží čísel 0401 až 0404 33
1901 90 99 Potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků jinde nespecifikované 30
1905 20 10 Perník s obsahem méně než 30 % hmotnostních sacharózy 25
1905 20 30 Perník s obsahem 30 % nebo vyšším avšak nižším než 50 % hmotnostních sacharózy 45
1905 20 90 Perník s obsahem 50 % hmotnostních nebo vyšším sacharózy 65
1905 31 11 Sladké sušenky zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou v balení pro okamžitou spotřebu 27
1905 31 19 Sladké sušenky zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou 20
1905 31 30 Sladké sušenky obsahující 8 % hmotnostních nebo více mléčného tuku 27
1905 31 91 Sladké sušenky dvojité (slepované) sušenky plněné 27
1905 31 99 Sladké sušenky výše nespecifikované 27
1905 32 11 Oplatky a malé oplatky zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou v balení pro okamžitou spotřebu 27
1905 32 19 Oplatky a malé oplatky zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou 27
1905 32 91 Oplatky a malé oplatky též plněné 27
1905 32 99 Oplatky a malé oplatky jinde nespecifikované 27
1905 40 10 Suchary 13
1905 40 90 Opékaný chléb 13
1905 90 40 Oplatky a malé oplatky s obsahem vody vyšším než 10 % 21
1905 90 45 Sušenky 15
1905 90 55 Výrobky vytlačované nebo pěnové 20
1905 90 60 Sušenky slazené 38
2001 90 10 "Chutney" z manga 25
2006 00 10 Zázvor konzervovaný cukrem 45
2006 00 31 Třešně konzervované cukrem, s obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních 57
2006 00 35 Tropické ovoce a ořechy konzervované cukrem, s obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních 57
2006 00 38 Ostatní druhy ovoce konzervované cukrem, s obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních 30
2007 91 10 Citrusové ovoce s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních 55
2007 91 30 Citrusové ovoce s obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních avšak nepřesahujícím 30 % hmotnostních 15
2007 99 10 Protlaky (pyré) a pasty ze švestek s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních 60
2007 99 20 Protlaky (pyré) a pasty z jedlých kaštanů s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních 47
2007 99 31 Protlaky (pyré) a pasty z třešní s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních 55
2007 99 33 Protlaky (pyré) a pasty z jahod s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních 55
2007 99 35 Protlaky (pyré) a pasty z malin s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních 55
2007 99 39 Protlaky (pyré) a pasty z ostatních druhů ovoce s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních 55
2007 99 51 Protlaky a pasty z jedlých kaštanů s obsahem cukru převyšujícím 13 % avšak nepřesahující 30 % hmotnostních 20
2007 99 55 Jablečné protlaky (pyré), včetně kompotů s obsahem cukru převyšujícím 13 % avšak nepřesahující 30 % hmotnostních 20
2007 99 58 Protlaky (pyré) z ostatních druhů ovoce s obsahem cukru převyšujícím 13 % avšak nepřesahujícím 30% hmotnostních 20
2007 99 91 Jablečné protlaky (pyré), včetně kompotů jinde nespecifikované 20
2007 99 93 Protlaky (pyré) z tropického ovoce a ořechů jinde nespecifikované 20
2008 20 51 Ananasy bez přísady alkoholu s obsahem cukru převyšujícím 15 % v obalu převyšujícím 1 kg 15
2008 20 71 Ananasy bez přísady alkoholu s obsahem cukru převyšujícím 15 % nepřesahujícím 1 kg 15
2008 30 51 Grapefruity bez přísady alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg 15
2008 30 71 Grapefruity bez přísady alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu nepřesahujícím 1 kg 15
2008 40 71 Hrušky bez alkoholu s obsahem cukru převyšujícím 15 % hmotnostních, v obalu nepřesahujícím 1 kg 15
2008 50 61 Meruňky bez alkoholu a s obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních, v obalu převyšujícím 1 kg 15
2008 50 71 Meruňky bez alkoholu a s obsahem cukru převyšujícím 15 % hmotnostních, v obalu nepřesahujícím 1 kg 15
2008 70 71 Broskve bez alkoholu a s přídavkem cukru převyšujícím 15 % hmotnostních, v obalu nepřesahujícím 1 kg 16
2008 99 11 Zázvor s obsahem alkoholu nepřesahující 11,85 % hmotnostních 20
2008 99 19 Zázvor s přísadou alkoholu 20
2009 1111 Pomerančová šťáva zmrazená s hodnotou Brix převyšující 67, v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg 30
2009 11 19 Pomerančová šťáva zmrazená s hodnotou Brix převyšující 67 49
2009 11 91 Pomerančová šťáva s hodnotou Brix nepřesahující 67, v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg, obsah cukru převyšující 30 % 49
2009 19 11 Pomerančová šťáva nezmrazená s hodnotou Brix převyšující 67 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg 30
2009 19 91 Pomerančová šťáva s hodnotou Brix přesahující 20 avšak nepřevyšující 67, v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg a s obsahem cukru převyšujícím 30 % 33
2009 29 11 Grapefruitová šťáva s hodnotou Brix převyšující 67 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg 30
2009 29 19 Grapefruitová šťáva s hodnotou Brix převyšující 67 49
2009 29 91 Grapefruitová šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67, v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg s obsahem cukru převyšujícím 30 % 49
2009 29 99 Grapefruitová šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 16
2009 31 11 Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového ovoce s hodnotou Brix nepřesahující 20 v hodnotě převyšující 30 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem 12
2009 31 51 Citrónová šťáva s hodnotou Brix nepřesahující 20 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem 12
2009 31 91 Šťávy z ostatních citrusových plodů z jakéhokoliv jednoho druhu s hodnotou Brix nepřesahující 20 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem 12
2009 39 11 Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového ovoce s hodnotou Brix převyšující 67 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg 30
2009 39 19 Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového ovoce s hodnotou Brix převyšující 67 30
2009 39 31 Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového ovoce s hodnotou Brix přesvyšující 20 avšak nepřevyšující 67 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem 12
2009 39 51 Citrónová šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg a s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních. 49
2009 39 55 Citrónová šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg a s obsahem cukru nepřesahující 30 % hmotnostních 12
2009 39 91 Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového ovoce s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg a obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních 49
2009 39 95 Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového ovoce s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg a s obsahem cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních 12
2009 41 10 Ananasová šťáva s hodnotou Brix nepřesahující 20 v hodnotě převyšujícím 30 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem 12
2009 41 91 Ananasová šťáva s hodnotou Brix nepřesahující 20 a s přidaným cukrem 12
2009 49 11 Ananasová šťáva s hodnotou Brix převyšující 67 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg 30
2009 49 19 Ananasová šťáva s hodnotou Brix převyšující 67 49
2009 49 30 Ananasová šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 v hodnotě převyšující 30 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem 12
2009 49 91 Ananasová šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 v hodnotě převyšující 30 Euro za100 kg a s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních 49
2009 49 93 Ananasová šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 v hodnotě převyšující 30 Euro za 100 kg a s obsahem cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních 12
2009 50 10 Šťáva z rajských jablek s přidaným cukrem 12
2009 61 10 Hroznová šťáva s hodnotou Brix nepřesahující 30 v hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg 30
2009 61 90 Hroznová šťáva s hodnotou Brix nepřesahující 30 v hodnotě nepřesahující 18 Euro za 100 kg 12
2009 69 11 Hroznová šťáva v hodnotě nepřesahující 22 Eur za 100 kg 30
2009 69 19 Hroznová šťáva jinde nespecifikovaná 30
2009 69 51 Koncentrovaná hroznová šťáva s hodnotou Brix převyšující 30 avšak nepřesahující 67 v hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg, 30
2009 69 59 Hroznová šťáva s hodnotou Brix převyšující 30 avšak nepřesahující 67 v hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg 30
2009 69 71 Koncentrovaná hroznová šťáva s hodnotou Brix převyšující 30 avšak nepřesahující 67 v hodnotě nepřesahující 18 Euro za 100 kg a s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních, 49
2009 69 79 Hroznová šťáva s hodnotou Brix převyšující 30 avšak nepřesahující 67 v hodnotě nepřesahující 18 Euro za 100 kg a s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních 49
2009 69 90 Hroznová šťáva s hodnotou Brix převyšujícím 30 avšak nepřesahující 67, v hodnotě nepřesahující 18 Euro za 100 kg 12
2009 71 10 Jablečná šťáva s hodnotou Brix nepřesahující 20 v hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem 12
2009 71 91 Jablečná šťáva s hodnotou Brix nepřesahující 20 a s přidaným cukrem 12
2009 79 11 Jablečná šťáva s hodnotou Brix převyšující 67 v hodnotě nepřesahující 20 Euro za 100 kg 49
2009 79 19 Jablečná šťáva s hodnotou Brix převyšující 67 20
2009 79 30 Jablečná šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 v hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem 12
2009 79 91 Jablečná šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 v hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg a s cukrem převyšujícím 30 % hmotnostních 49
2009 79 93 Jablečná šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 v hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg a s cukrem nepřesahující 30 % hmotnostních 12
2009 80 11 Hrušková šťáva s hodnotou Brix převyšující 67 v hodnotě nepřesahující 22 Euro za 100 kg 49
2009 80 19 Hrušková šťáva, s hodnotou Brix převyšující 67 49
2009 80 32 Šťáva z kvajavy a mučenky v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg 30
2009 80 33 Šťáva z manga, mangostanu, papají v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg 30
2009 80 35 Šťáva z jiných druhů ovoce v hodnotě nepřesahující 30 Eurza 100 kg 30
2009 80 36 Šťáva z tropického ovoce 30
2009 80 38 Šťáva z jiných druhů ovoce 15
2009 80 50 Hrušková šťáva s hodnotou Brix nepřesahující 67 v hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem 12
2009 80 61 Hrušková šťáva v hodnotě převyšující 18 Euro za100 kg a s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních 49
2009 80 63 Hrušková šťáva v hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg a s obsahem cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních 12
2009 80 71 Třešňová šťáva v hodnotě převyšujícím 30 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem 12
2009 80 73 Šťáva z tropického ovoce v hodnotě převyšujícím 30 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem 12
2009 80 79 Šťáva z ostatního ovoce v hodnotě převyšující 30 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem 12
2009 80 83 Šťáva z kvajavy, mučenky s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních 49
2009 80 84 Šťáva z manga, mangostanu, papají s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních 49
2009 80 86 Šťáva z ostatního ovoce s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních 49
2009 80 88 Šťáva z tropického ovoce s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních 49
2009 90 11 Směsi šťáv jablečné a hruškové v hodnotě nepřesahující 22 Euro za 100 kg 49
2009 90 21 Směsi šťáv ostatní v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg 30
2009 90 29 Směsi šťáv z ostatních druhů s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostní 49
2009 90 31 Směsi šťáv jablečné a hruškové v hodnotě nepřesahující 18 Euro za 100 kg a s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostní 49
2009 90 39 Směsi šťáv jablečné a hruškové v jiné hodnotě 12
2009 90 41 Směsi šťáv citrusových plodů a ananasu s přidaným cukrem 12
2009 90 71 Směsi šťáv citrusových plodů a ananasu s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních 49
2009 90 73 Směsi šťáv citrusových plodů a ananasu, s obsahem cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních 12
2009 90 92 Směsi šťáv z tropického ovoce s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních 49
2009 90 94 Směsi šťáv ostatních druhů ovoce s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních 49
2009 90 95 Směsi šťáv z tropického ovoce s obsahem cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních 12
2009 90 96 Směsi šťáv ostatní ostatních druhů ovoce s obsahem cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních 12
2101 11 19 Výtažky, esence a koncentráty z kávy 20
2101 12 92 Přípravky se základem z výtažků esencí nebo koncentrátů z kávy 20
2101 12 98 Přípravky na bázi výtažků nebo koncentrátů na bázi kávy nespecifikované 20
2101 20 20 Výtažky, esence nebo koncentráty z čaje nebo mate 20
2101 20 92 Přípravky na bázi výtažků, esencí nebo koncentrátů čaje nebo mate 20
2101 20 98 Přípravky na bázi výtažků nebo koncentrátů na bázi čaje nebo mate, nespecifikované 20
2103 20 00 Kečup a jiné omáčky z rajčat 12
2103 90 30 Aromatické hořké přípravky z hořce, koření apod. přísad a 4 až 10 % hmotnostních cukru 12
2105 00 10 Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky neobsahující mléčné tuky nebo obsahující méně než 3 % hmotnostních mléčných tuků 20
2105 00 91 Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky s obsahem mléčných tuků 3 % nebo více avšak méně než 7 % hmotnostních 20
2105 00 99 Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky s obsahem více než 7 % hmotnostních 20
2106 10 80 Bílkovinné koncentráty jinde nespecifikované 29
2106 90 59 Sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviva jinde nespecifikované 55
2106 90 98 Přípravky ostatní neobsahující mléčné tuky jinde nespecifikované 26
2208 70 10 Likéry a cordialy v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry 25
2208 70 90 Likéry a cordialy v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry 25
2208 90 11 Arak v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry 25
2208 90 19 Arak v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry 25
2208 90 41 Ouzo 25
2208 90 69 Ostatní lihové nápoje 25
2208 90 71 Destiláty z ovoce 25
2208 90 78 Ostatní lihové nápoje z ovoce 20

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 212/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 212/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 212/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 212/2004 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 212/2004Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 212/2004Sb.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Komise (ES) č. 1972/2003 o přechodných opatřeních, která mají být přijata, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, ve znění nařízení Komise (ES) č. 230/2004.

2) Nařízení Komise (ES) č. 60/2004, kterým se stanoví přechodná opatření v sektoru cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.

3) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1789/2003.

Přesunout nahoru