Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 20/2004 Sb.Zákon, kterm se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-20
Čísloč. 20/2004 Sb.
NázevZákon, kterm se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-20">
Zákon č. 20/2004 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 20/2004 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-20]Zákon č. 20/2004 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 20/2004 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 20/2004 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-20]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 20/2004 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-20 Zákon č. 20/2004 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 20/2004 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 20/2004 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 16. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-20


Zpět na předpis