Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 171/2004 Sb.Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně

Částka 57/2004
Platnost od 16.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

171

ZÁKON

ze dne 26. března 2004

o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně1) zahájí činnost dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 2

Rozvrhem práce se stanoví, které věci, napadlé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona u Krajského soudu v Brně, dokončí pobočka ve Zlíně.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 13 odst. 3 a příloha č. 6 bod 4 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).

Přesunout nahoru