Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 158/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách

Částka 54/2004
Platnost od 09.04.2004
Účinnost od 15.04.2004
Zrušeno k 31.12.2007 (381/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

158

VYHLÁŠKA

ze dne 29. března 2004,

kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1a) a upravuje u jednotlivých druhů potravin a surovin (dále jen "potraviny") uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů. Vztahuje se na sušené a zpracované potraviny, i pokud jsou složkou jiné potraviny, a rovněž na potraviny určené pro vývoz do třetích zemí.

§ 2

Vymezení základních pojmů

Pro účely vyhlášky se rozumí

a) rezidui pesticidů zbytková množství pesticidů a jejich metabolitů a rozkladných nebo reakčních produktů, které se nacházejí v potravinách nebo na potravinách;

b) maximálním limitem reziduí pesticidů nejvyšší přípustné, toxikologicky přijatelné množství pesticidů, které je výsledkem použití pesticidů v souladu se správnou zemědělskou praxí při ochraně rostlin během vegetace a skladování, nebo je výsledkem kontaminace životního prostředí dnes již nepoužívanými pesticidy.

§ 3

(1) Členění potravin do skupin je uvedeno v příloze č. 1.

(2) Názvy reziduí pesticidů včetně identifikačních čísel chemických abstraktů jsou uvedeny v příloze č. 2.

(3) Druhy pesticidů a maximální přípustné množství jejich reziduí v potravinách nebo na povrchu potravin rostlinného původu stanoví příloha č. 3, u potravin živočišného původu příloha č. 4.

(4) Pro sušené a zpracované potraviny, pro které nejsou maximální limity reziduí v přílohách č. 3 a 4 výslovně stanoveny, se použijí maximální limity reziduí stanovené v přílohách č. 3 a 4 pro čerstvé potraviny s přihlédnutím ke zkoncentrování v důsledku sušení, nebo zkoncentrování či zředění výrobku v důsledku zpracování. Faktor zkoncentrování nebo zředění výrobku se stanoví na základě technologické dokumentace výrobku; v případě, že je tato technologická dokumentace nedostupná, stanoví se na základě technologické dokumentace obdobných výrobků stejného charakteru.

(5) U složených potravin, které obsahují směs složek, pro něž nejsou stanoveny maximální limity reziduí, nesmějí použité maximální limity reziduí pesticidů těchto složek překročit limity stanovené v přílohách č. 3 a 4, přičemž se zohlední relativní koncentrace složek ve směsi a ustanovení odstavce 4.

(6) Potraviny rostlinného původu mohou obsahovat vyšší obsah reziduí pesticidů pouze v případě, že potravina není určena k přímé konzumaci spotřebitelem, a za podmínky, kdy způsob zpracování prokazatelně sníží obsah reziduí pesticidů v nich nebo na nich obsažených tak, aby výsledné množství reziduí pesticidů v potravině nepřekročilo limity stanovené v příloze č. 3. Takto upravené potraviny nelze použít k výrobě dětské a kojenecké výživy.

§ 4

(1) Maximální limity reziduí pesticidů ve výrobcích označené jako "počáteční a pokračovací kojenecká výživa" a "obilné a ostatní kojenecké příkrmy" stanoví zvláštní právní předpis.2)

(2) Maximální limity reziduí bifenylu, orthofenylfenolu, orthofenylfenolátu sodného stanoví zvláštní právní předpis.3)


§ 5

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 465/2002 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách.

2. Vyhláška č. 257/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 465/2002 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2004.


Ministryně:

MUDr. Součková v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 158/2004 Sb.

ČLENĚNÍ POTRAVIN DO SKUPIN

Skupiny potravinPotraviny zařazené
do skupiny
Část potraviny,
na kterou se vztahují MLR*)
I. POTRAVINY ROSTLINNÉHO PŮVODU
1. Ovoce
čerstvé, sušené, mražené
nebo tepelně neupravené;
ořechy
i) CITRUSOVÉ PLODYgrapefruity
citrony
limety
mandarinky (včetně
klementinek a podobných
hybridů)
pomeranče
pumelo (pomelo)
ostatní
Celá potravina
ii) OŘECHY NA DŘEVINÁCHmandle
para ořechy
kešu oříšky
kaštany jedlé
kokosové ořechy
lískové oříšky
makadamové ořechy
pekanové ořechy
piniové oříšky
pistáciové ořechy
vlašské ořechy
ostatní
Celá potravina po odstranění skořápky
iii) JÁDROVINYjablka
hrušky
kdoule
ostatní
Celá potravina po odstranění stopek
iv) PECKOVINYmeruňky
třešně, višně
broskve (včetně nektarinek
a podobných hybridů)
slívy, švestky
ostatní
Celá potravina po odstranění stopek
v) BOBULOVITÉ A DROBNÉ OVOCEhroznyCelá potravina po odstranění okvětí
a stopek (pokud má),
v případě rybízu celá potravina
hrozny stolní
hrozny moštové
jahody
keřové ovoce
ostružiny
ostružiny ježeníku
ostružiny Loganovy

*) MLR - maximální limit reziduí.

Skupiny potravinPotraviny zařazené
do skupiny
Část potraviny,
na kterou se vztahují MLR*)
maliny
ostatní
ostatní bobulovité a
drobné ovoce
borůvky
klikvy
rybíz
angrešt
ostatní
volně rostoucí bobulovité
a drobné ovoce
vi) RŮZNÉ OVOCEavokádo
banány
datle
fíky
kiwi
liči
kumkvaty
mango
olivy
papája
plody mučenky
ananas
granátová jablka
ostatní
Celá potravina po odstranění stopek
(pokud má),
v případě ananasu po odstranění
vrcholu,v případě oliv po odstranění hlíny
(pokud má) pod tekoucí vodou
2. Zelenina čerstvá, sušená, mražená nebo tepelně neupravená
i) KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINAčervená
řepa
mrkev
kasawa
celer bulvový - hlízy
křen
slunečnice
topinambur
pastinák
petržel kořenová
ředkvičky, ředkve
černý kořen
batáty
tuřín
vodnice
yamy (hlíza čeledi
Dioscoraceae)
ostatní
Celá potravina po odstranění
vrcholových částí a ulpívající
hlíny (pokud má) opláchnutím
pod tekoucí vodou nebo důkladným
očištěním suchého produktu
kartáčem
ii) CIBULOVÁ ZELENINAčesnek
cibule
šalotka
cibule jarní
ostatní
Cibule, šalotka, česnek (suché):
celá potravina po odstranění snadno
oddělitelné slupky a hlíny (pokud má).
Cibule, šalotka, česnek jiné než
suché, cibule jarní: celá potravina
po odstranění kořenů a hlíny
(pokud má)
iii) PLODOVÁ ZELENINAlilkovitéCelá potravina po odstranění stopek
rajčata
paprika
lilek
ostatní
tykvovité-jedlá slupka
okurky
okurky salátové
okurky nakládačky
cukety
ostatní
tykvovité-nejedlá slupka
melouny
tykve
melouny vodní
ostatní
kukuřice cukrováZrna nebo palice bez šustí
iv) BRUKVOVITÁ
ZELENINA
květáková brukv. zel.Květák a brokolice: pouze jedlá část
brokolice
květák
ostatní
hlávková brukv. zel.Produkt po odstranění poškozených
listů (pokud má)
kapusta
růžičková zelí,
kapusta hlávkové
ostatní
listová brukv. zel.Produkt po odstranění poškozených
listů (pokud má)
zelí pekingské, čínské
kadeřávek
ostatní
kedlubnyCelá potravina po odstranění
vrcholových částí a ulpívající hlíny
(pokud má) opláchnutím pod
tekoucí vodou nebo očištěním
suchého produktu kartáčem
v) LISTOVÁ ZELENINA
A ČERSTVÉ
ZELENINOVÉ NATĚ
salát a podobná zel.Produkt po odstranění poškozených
listů, kořenů a hlíny (pokud má)
řeřicha
salát kadeřavý
salát hlávkový
endivie širokolistá
ostatní
špenát a podobná zel.
špenát
mangold
řeřišnice potoční
čekanka salátová
zeleninové natě
kerblík
pažitka
petrželová nať
celerová nať
ostatní
vi) LUSKOVÁ ZELENINA
(čerstvá)
fazolové lusky
fazole vyluštěné
hrachové lusky
hrách vyluštěný
ostatní
Celá potravina po odstranění lusků,
nebo s lusky, jsou-li určeny k jídlu
vii) ŘAPÍKATÁ A
STONKOVÁ ZELENINA
chřest
kardy
celer řapíkatý
fenyk
lartyčoky
pór
reveň
ostatní
Celá potravina po odstranění
poškozené tkáně (pokud má).
Pór a fenykl: celá potravina
po odstranění kořenů a půdy
(pokud má)
viii) HOUBYhouby pěstované
houby volně rostoucí
Celá potravina po odstranění hlíny
nebo růstového substrátu
3. Luštěninyfazole
čočka
hrách
ostatní
Celá potravina
4. Olejnatá semena a
olejnaté potraviny
i) OLEJNATÁ SEMENAlněné semeno
arašídy
mák
sezamové semeno
slunečnicové semeno
řepkové semeno
sójové boby
hořčičné semeno
bavlníkové semeno
konopné semeno
ostatní
Celá semena nebo zrna, po
odstranění skořápky nebo slupky,
je-li to možné.
Slunečnicové semeno: celé semeno
včetně slupky, pokud je ve slupce,
bez slupky, pokud ji nemá.
ii) ROSTLINNÉ OLEJE
A TUKY
Celá potravina
5. Bramborybrambory rané
brambory uskladněné
Celá potravina po odstranění hlíny
(pokud má)
opláchnutím pod tekoucí
vodou nebo důkladným očištěním suchého
produktu kartáčem
6. Čaj
(sušené listy a výhonky,
fermentované, nebo jinak
zpracované)
Cammellia sinensis
Celá potravina
7. Chmel
(sušený), včetně pecek a
nekoncentrovaného prachu
Celá potravina
8. Kořeníkmín (plod)
jalovec (plod)
muškátový oříšek
pepř černý, bílý
vanilkové lusky
ostatní
Celá potravina
9. Obilniny a obilné
potraviny
i) OBILNINYpšenice
žito
ječmen
oves
kukuřice
rýže
čirok
pohanka
proso
ostatní
Celá zrna
ii) OBILNÉ POTRAVINYmouka
chléb
ovesné vločky
celozrnné výrobky
müsli
Celá potravina
10. Tropická semena
a potraviny z nich
i) TROPICKÁ SEMENAkakaové boby
kávové boby
Celá potravina, nepražená bez slupeka skořápek
ii) POTRAVINY
Z TROPICKÝCH
SEMEN
kakaové potraviny Celá potravina
kakaová hmota
kakaový prášek
kakaové máslo
kakaové zrno
káva Celá potravina
11. Jiné rostlinné potravinycukrovkaCelá potravina po odstranění
vrcholových částí a ulpívající hlíny
(pokud má)
(opláchnutím pod tekoucí vodou
nebo důkladným očištěním suchého
produktu kartáčem)
léčivé bylinyČást produktu, používaná pro
farmaceutické účely
ostatníjedlá část
II. POTRAVINY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
12. Maso, včetně drůbežího
včetně tuku, vnitřností a
masných výrobků: čerstvé,
chlazené,mražené
Celá potravina (bez kostí)
i) MASO JATEČNÝCH
ZVÍŘAT
maso, játra, ledviny, tuk
hovězí
vepřové
skopové
kozí
koňské
ostatní
ii) MASO DRŮBEŽÍmaso a játra
slepičí
kuřecí
kachní
husí
krůtí
perliččí
13. Mléko a mléčné potravinyCelá potravina
i) MLÉKOkravské mléko
kozí mléko
ovčí mléko
ostatní
ii) MLÉČNÉ POTRAVINYsmetana
máslo
sýr
tvaroh
ostatní
14. Vejce a vaječné potravinyCelá potravina bez skořápky
i) VEJCEslepičí vejce
kachní vejce
husí vejce
ostatní
15. Divoce žijící zvěř - lovnáholub
bažant
zajíc
jelen a ostatní volně žijící
přežvýkavci
králík
koroptev
divoká kachna
prase divoké
ostatní
Celá potravina (bez kostí)
16. Rybí potravinyryby
játra
jikry
plody moře
ostatní
Jedlá část
17. Jiné živočišné
potraviny
rybí olej
med a jiné včelí výrobky
ostatní
Celá potravina

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 158/2004 Sb.

NÁZVY REZIDUÍ PESTICIDŮ

CAS*)Název pesticidu Metabolity
zahrnuté do reziduí pesticidů
Rezidua pesticidů
vyjádřená jako
106-93-4 1,2-dibromoethane ---1,2-dibromoethane
107-06-2 1,2-dichloroethane ---1,2-dichloroethane
93-76-5 2,4,5-T ---2,4,5-T
94-75-7 2,4-D estery suma 2,4-D a jeho esterů vyjádřená jako 2,4-D
94-82-6 2,4-DB ---2,4-DB
2,6-dichlorbenzamide
(metabolit dichlobenilu)
--- 2,6-dichlorbemzamide
71751-41-2 abamectin avermectin B1a, avermectin B1b delta
8,9-izomeru avermectinu B1a
suma avermectinu B 1a a B 1b a delta
8,9-izomeru avermectinu B 1a
30560-19-1 acephate --- acephate
135410-20-7 acetamiprid --- acetamiprid
34256-82-1 acetochlor EMA, HEMA suma acetochloru, metabolitů EMA a HEMA,
vyjádřená jako acetochlor
135158-54-2 acibenzolar-S-methyl --- acibenzolar-S-methyl
101007-06-1 acrinatrin --- acrinatrin
15972-60-8 alachlor --- alachlor
116-6-3 aldicarb aldicarb-sulfoxid, aldicarb-sulfon suma aldicarbu, aldicarb sulfoxid a aldicarb-sulfonu,
vyjádřená jako aldicarb
39-00-2 aldrin viz dieldrin
67375-30-8 alpha-cypermethrin viz cypermethrin
120923-37-7 amidosulfuron ---amidosulfuron
33089-61-1 amitraz všechny metabolity obsahující
2,4-dimethylanilinovou skupinu
suma amitrazu a všech metabolitů obsahujících
2,4-dimethylanilinovou skupinu vyjádřena jako amitraz
61-82-5 amitrole --- amitrole
anorganický bromid --- bromidový ion (ze všech zdrojů bez kovalentně vázaného bromu)
140-57-8 aramite --- aramite
3337-71-1 asulam --- asulam
1912-24-9 atrazine --- atrazine
120162-55-2 azimsulfuron --- azimsulfuron
2642-71-9 azinphos-ethyl --- azinphos-ethyl
86-50-0 azinphos-methyl --- azinphos-methyl
41083-11-08 azocyclotin cyhexatin suma azocyclotinu a cyhexatinu,
vyjádřená jako cyhexatin
131860-33-8 azoxystrobin ---azoxystrobin
101-27-9 barban 3-chloranilin 3-chloranilin
71626-11-4 benalaxyl ---benalaxyl
8256-54-1 benfuracarb --- benfuracarb
17804-35-2 benomyl viz carbendazim
25057-89-0 bentazone 6- a 8- hydroxybentazone suma bentazonu, 6- a 8-hydroxy-bentazonu,
vyjádřená jako bentazone
68359-37-5 beta-cyfluthrin cyfluthrin cyfluthrin
42576-02-3 bifenox ---bifenox
82657-04-3 bifenthrin --- bifenthrin
485-31-4 binapacryl --- binapacryl
70585-36-3 bitertanol --- bitertanol
188425-85-6 boscalid --- boscalid
4824-78-6 bromophos-ethyl ---bromophos-ethyl
18181-80-1 bromopropylate --- bromopropylate
1689-84-5 bromoxynil --- suma bromoxynilu v jeho esterů,
vyjádřena jako bromoxynil
69327-76-0 buprofezin --- buprofezin
8001-35-2 camphechlor viz toxaphene
2425-06-1 captafol --- captafol
133-06-2 captan --- suma captanu a folpetu
63-25-2 carbaryl --- carbaryl
10605-21-7 carbendazim --- suma carbendazimu, benomylu a thiophanate-methylu,
vyjádřená jako carbendazim
1563-66-2 carbofuran 3-hydroxycarbofuran suma carbofuranu a 3-hydroxycarbofuranu,
vyjádřená jako carbofuran
55285-14-8 carbosulfan --- carbosulfan
5234-68-4 carboxin anilin anilin
128621-72-7 carfentrazone-ethyl carfentrazone-ethyl-chlorpropionová kyselina,
3-hydroxymethyl- carfentrazone-ethyl
-chlorpropionová kyselina, 3-demethyl-
carfentrazone-ethyl -chlorpropionová kyselina
suma carfentrazone-ethylu, carfentrazone-ethyl
-chlorpropionová kyseliny, 3-hydroxymethyl-
carfentrazone-ethyl -chlorpropionová kyseliny
a 3-demethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionová
kyseliny, vyjádřeno jako carfentrazone-ethyl
15263-53-3 cartap --- cartap
142891-20-1 cinidon-ethyl --- cinidon-ethyl (suma Z a E izomerů)
74115-24-5 clofentezine všechny metabolity obsahující 2-chlorbenzoylovou skupinu suma všech sloučenin obsahujících
2-chlorbenzoylovou skupinu vyjádřená
jako clofentezine
81777-89-1 clomazone --- clomazone
1702-17-6 clopyralid --- clopyralid
420-04-2 cyanamid --- cyanamid
21725-46-2 cyanazine --- cyanazine
120116-88-3 cyazofamid --- cyazofamid
113136-77-9 cyclanilide --- cyclanilide
101205-02-1 cycloxydim --- cycloxydim
68359-37-5 cyfluthrin --- cyfluthrin (suma izomerů)
122008-85-9 cyhalofop-butyl volné kyseliny cyhalofop-butylu suma cyhalofop-butylu a jeho volných kyselin
vyjádřená jako cyhalofop-butyl
13121-70-5 cyhexatin viz azocyclotin
57966-95-7 cymoxanil --- cymoxanil
52315-07-8 cypermethrin --- cypermethrin (suma izomerů)
94361-06-5 cyproconazole --- cyproconazole
121552-61-2 cyprodinil --- cyprodinil
66215-27-8 cyromazine --- cyromazine
1596-84-5 daminozide 1,1 -dimethylhydrazin suma daminozidu a 1,1-dimethylhydrazin
vyjádřená jako daminozide
533-74-4 dazomet methylisothionat methylisothionat
50-29-3 DDT p,p'-DDEap,p'-DDD suma p,p' -DDT, o,p' -DDT, p,p'-DDEap,p'-DDD
52918-63-5 deltamethrin --- deltamethrin
919-86-8 demeton-S-methyl viz oxydemeton-methyl
17040-19-6 demeton-S-methyl sulphon viz oxydemeton-methyl
13684-56-5 desmedipham --- desmedipham
2303-16-4 di-allate --- di-allate
333-41-5 diazinon --- diazinon
1918-00-9 dicamba --- dicamba
115-32-2 dicofol --- dicofol (suma o,p'a p,p' izomerů)
60-57-1 dieldrin --- suma aldrinu a dieldrinu vyjádřená jako dieldrin
119446-68-3 difenoconazole --- difenoconazole
35367-38-5 diflubenzuron --- diflubenzuron
83164-33-4 diflufenican diflufenican
1194-65-6 dichlobenil (metabolit 2,6-dichlorbenzamide
viz 2,6-dichlorbenzamide)
dichlobenil
1085-98-9 dichlofluanid dimethyl-aminosulfoanilide suma dichlofluanidu a dimethyl-aminosulfoanilidu
vyjádřená jako dichlofluanid
37764-25-3 dichlormid --- dichlormid
7547-66-2 dichlorprop --- dichlorprop
15165-67-0 dichlorprop-P viz dichlorprop
62-73-7 dichlorvos --- dichlorvos
50563-36-5 dimethachlor --- dimethachlor
87674-68-8 dimethenamid --- dimethenamid
163515-14-8 dimethenamid-P --- dimethenamid-P (suma izomerů)
55290-64-7 dimethipin --- dimethipin
60-51-5 dimethoate omethoate suma dimethoate a omethoate vyjádřená
jako dimethoate
110488-70-5 dimethomorph --- dimethomorph (suma E a Z izomerů)
131-72-6 dinocap dinitrooktylfenoly dinocap
88-85-7 dinoseb --- dinoseb
1420-07-1 dinoterb --- dinoterb
78-34-2 dioxathion --- dioxathion (suma cis a trans izomerů)
122-39-4 diphenylamine --- diphenylamine
2764-72-9 diquat --- diquat-kation
298-04-4 disulfoton disulfoton-sulfoxid, disulfoton-sulfon suma disulfotonu, disulfoton-sulfoxidu
a disulfoton-sulfonu, vyjádřená jako disulfoton
3347-22-6 dithianon --- dithianon
534-52-6 DNOC --- DNOC
dithiokarbamáty --- suma dithiokarbamátů, vyjádřená jako CS2
2439-10-3 dodine --- dodine
115-29-7 endosulfan endosulfan-sulfate suma alfa a beta endosulfanu a endosulfan-sulfatu, vyjádřená jako endosulfan
77-20-8 endrin --- endrin
106325-08-0 epoxiconazole --- epoxiconazole
66230-04-4 esfenvalerate --- viz fenvalerate
16672-87-0 ethephon --- ethephon
563-12-2 ethion --- ethion
26225-79-6 ethofumesate 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxobenzofuran-5-yl
methane sulfonate
suma ethofumesate a 2,3-dihydro-3,3 -dimethyl
-2 -oxobenzofuran-5 -yl methane sulfonate vyjádřená
jako ethofumesate
126801-58-9 ethoxysulfuron --- ethoxysulfuron
72-56-0 ethylan --- ethylan
756-221-8 ethylenoxide 2-chloroethanol suma ethylenoxide a 2-chlorethanolu
vyjádřena jako ethylenoxide
80844-07-1 etofenprox --- etofenprox
131807-57-3 famoxadone --- famoxadone
161326-34-7 fenamidone --- fenamidone
22224-92-6 fenamiphos fenamiphos sulfoxid a sulfon suma fenamiphosu, jeho sulfoxidu a sulfonu
vyjádřená jako fenamiphos
60168-88-9 fenarimol --- fenarimol
120928-09-8 fenazaquin --- fenazaquin
13356-08-6 fenbutatin oxide --- fenbutatin oxide
126833-17-8 fenhexamid --- fenhexamid
299-84-3 fenchlorphos fenchlorphos-oxon suma fenchlorphosu a fenchlorphos-oxonu
vyjádřená jako fenchlorphos
122-14-5 fenitrothion --- fenitrothion
71283-80-2 fenoxaprop-P-ethyl 6-chloro-2,3-dihydroxybenzoxazol-2-on suma fenoxaprop-P-ethylu a 6-chloro-2,3-
dihydroxybenzoxazol-2-onu vyjádřená jako fenoxaprop-P -ethyl
72490-01-8 fenoxycarb --- fenoxycarb
67306-00-7 fenpropidin --- fenpropidin
CAS*)Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
67564-91-4 fenpropimorph rostlinné produkty ---fenpropimorph
živočišné produkty fenpropimorph
karboxylová kyselina
fenpropimorph karboxylová kyselina vyjádřená jako fenpropimorph
134098-61-6 fenpyroximate --- fenpyroximate
668-34-8 fentin --- fentin, vyjádřen jako trifenylcín kation
900-95-8 fentin acetate viz fentin
76-87-9 fentin hydroxide viz fentin
51630-58-1 fenvalerate --- suma fenvalerate a esfenvalerate (suma RR a SS izomerů)
(suma RS a SR izomerů)
120068-37-3 fipronil MB 46136, MB 46513 suma fipronilu, MB 46136 a MB 46513, vyjádřená jako fipronil
104040-78-0 flazasulfuron --- flazasulfuron
145701-23-1 florosulam --- florosulam
79241-46-6 fluazifop-P-butyl fluazifop fluazifop-P-butyl
79622-59-6 fluazinam --- fluazinam
70124-77-5 flucythrinate --- flucythrinate (suma izomerů)
131341-86-1 fludioxonil --- fludioxonil
142459-58-3 flufenacet všechny metabolity obsahující N-fluorofenyl-N-isopropylovou skupinu suma všech metabolitů obsahujících N-fluorofenyl-N-isopropylovou
skupinu vyjádřena jako flufenacet
101463-69-8 flufenoxuron --- flufenoxuron
103361-09-7 flumioxazine --- flumioxazine
193740-76-0 fluoxastrobin --- fluoxastrobin (suma E- a Z-izomerů)
144740-54-5 flupyrsulfuron-methyl --- flupyrsulfuron-methyl
136426-54-5 fluquinconazole --- floquinconazole
61213-25-0 flurochloridone --- flurochloridone
69377-81-7 fluroxypyr --- fluroxypyr
96525-23-4 flurtamone --- flurtamone
85509-19-9 flusilazole --- flusilazole
76674-21-0 flutriafol triazolyl alaninu a kyseliny octové suma flutriafolu a triazolyl alaninu a kys.octové, vyjádřená jako flutriafol
133-07-3 folpet --- suma folpetu a captanu
173159-57-4 foramsulfuron --- foramsulfuron
2540-82-1 formothion --- formothion
39148-24-8 fosetyl Al --- fosetyl Al
7803-51-2 fosforovodík --- fosforovodík (ze všech zdrojů)
98886-44-3 fosthiazate --- fosthiazate
3878-19-1 fuberidazole --- fuberidazole
65907-30-4 furathiocarb --- furathiocarb
121776-33-8 furilazole --- furilazole
53369-07-6 glufosinate --- glufosinate
1071-83-6 glyphosate --- glyphosate
115044-19-4 guazatine-acetate --- guazatine -acetate
72619-32-0 haloxyfop-methyl estery a konjugáty suma haloxyfop-methylu, jeho esterů a konjugátů,
vyjádřená jako haloxyfop-methyl
CAS*)Název pesticidu Metabolity
zahrnuté do reziduí pesticidů
Rezidua pesticidů
vyjádřená jako
60873 HCH --- HCH (suma alfa a beta -HCH) -pokud není uvedeno jinak
76-44-8 heptachlor heptachlor-epoxid suma heptachloru a heptachlor-epoxidu vyjádřená jako heptachlor
79983-71-4 hexaconazole --- hexaconazole
118-74-1 hexachlorobenzene --- hexachlorobenzene
78587-05-0 hexythiazox --- hexythiazox
10004-44-1 hymexazol --- hymexazol
2439-01-2 chinomethionat --- chinomethionat
103-17-3 chlorbenside --- chlorbenside
1967-16-4 chlorbufam viz barban
57-74-9 chlordane rostlinné produkty --- chlordane (suma cis- a trans-izomerů)
živočišné produkty oxychlordane suma cis- a trans- chlordanu a oxychlordanu
vyjádřená jako chlordane
122453-73-0 chlorfenapyr --- chlorfenapyr
80-33-1 chlorfenson --- chlorfenson
470-90-6 chlorfenvinphos --- chlorfenvinphos (suma E a Z izomerů)
1698-60-8 chloridazon --- chloridazon
7003-89-6 chlormequat --- chlormequat - kation
510-15-6 chlorobenzilate --- chlorobenzilate
1897-45-6 chlorothalonil --- chlorothalonil
15545-48-9 chlorotoluron --- chlorotoluron
1982-47-4 chloroxuron --- chloroxuron
101-21-3 chlorpropham brambory --- chlorpropham
ostatní produkty 3-chloranilin suma chlorprophamu a 3-chloranilinu
vyjádřená jako chlorpropham
2921-88-2 chlorpyrifos --- chlorpyrifos
5598-13-0 chlorpyrifos-methyl --- chlorpyrifos-methyl
64902-72-3 chlorsulfuron --- chlorsulfuron
84332-86-5 chlozolinate --- chlozolinate
35554.44.O imazalil --- imazalil
81405-85-8 imazamethabenz-methyl --- imazamethabenz-methyl
114311-32-9 imazamox --- imazamox
138261-41-3 imidacloprid všechny metabolity, obsahující
kys. 6-chlornikotinovou
imidacloprid
144550-36-7 iodosulfuron-methyl sodný --- iodo sulfuron-methyl
1689-83-4 ioxynil --- suma ioxynil a jeho esterů vyjádřená jako ioxynil
3861-47-0 ioxynil oktanoate viz ioxynil
36734-19-7 iprodione --- iprodione
140923-17-7 iprovalicarb --- iprovalicarb
34123-59-6 isoproturon --- isoproturon
163520-33-0 isoxadifen --- isoxadifen
CAS*)Název pesticidu Metabolity
zahrnuté do reziduí pesticidů
Rezidua pesticidů
vyjádřená jako
141112-29-0 isoxaflutole RPA 202248, RPA 203328 suma isoxaflutole, RPA 202248 a RPA 203328,
vyjádřená jako isoxaflutole
143390-89-0 kresoxim-methyl rostlinné produkty --- kresoxim-methyl
živočišné produkty 490M1, 490M2, 490M9 suma metabolitů 490M1, 490M2, 490M9
74-90-8 kyanovodík --- kyanovodík (ze všech kyanidů)
77501-63-4 lactofen PPG 1576, PPG 947, PPG 847, PPG 2053 suma lactofenu a PPG 1576, PPG 947, PPG 847, PPG 2053
vyjádřená jako laktofen
91465-08-6 lambda-cyhalothrin --- lambda-cyhalothrin
2164-08-1 lenacil --- lenacil
60873 lindane --- lindane (γ - HCH)
330-55-2 linuron --- linuron
121-75-5 malathion malaoxon suma malathion a malaoxonu vyjádřenájako malathion
10071-13-3 maleic hydrazide konjugáty maleic hydrazide
8018-01-7 mancozeb viz dithiokarbamáty
12427-38-2 maneb viz dithiokarbamáty
26544-20-7 MCPA --- MCPA
94-81-5 MCPB --- MCPB
2595-54-2 mecarbam --- mecarbam
7085-19-0 mecoprop --- mecoprop
16484-77-8 mecoprop P viz mecoprop
měď --- měď pocházející ze všech sloučenin obsahujících měď
135590-91-9 mefenpyr-diethyl mefenpyr suma mefenpyru a mefenpyr-diethylu vyjádřenájako mefenpyr-diethyl
110235-47-7 mepanipyrim 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)
-6-methylpyrimidin
suma mepanipyrim a 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidinu
vyjádřená jako mepanipyrim
208465-21-8 mesosulfuron-methyl mesosulfuron mesosulfuron
104206-82-8 mesotrione MNBA suma mesotrione a metabolitů MNBA vyjádřenájako mesotrione
57837-19-1 metalaxyl --- metalaxyl
70630-17-0 metalaxyl -M --- suma izomerů
41394-05-2 metamitron desaminometamitron suma metamitronu a desaminometamitronu
67129-08-2 metazachlor --- metazachlor
125116-23-6 metconazole --- metconazole
23576-23-0 methacrifos --- methacrifos
10265-92-6 methamidophos --- methamidophos
950-37-8 methidathion --- methidathion
2032-65-7 methiocarb methiocarb sulfoxide a sulfone suma methiocarbu a methiocarb sulfoxidu a sulfonu
vyjádřená jako methiocarb
CAS*)Název pesticidu Metabolity
zahrnuté do reziduí pesticidů
Rezidua pesticidů
vyjádřená jako
16752-77-5 methomyl --- suma methomylu a thiodicarbu, vyjádřená jako methomyl
161050-58-4 methoxyfenozide rostlinné produkty --- methoxyfenozide
živočišné produkty RH-1518 suma methoxyfenozide a metabolitu RH-1518 vyjádřena
jako methoxyfenozide
72-43-5 methoxychlor --- methoxychlor
74-83-9 methyl bromide --- methyl bromide
9006-42-2 metiram viz dithiokarbamáty
139528-85-1 metosulam --- metosulam
21087-64-9 metribuzin --- metribuzin
74223-64-6 metsulfuron-methyl --- metsulfuron-methyl
26718-65-0 mevinphos --- mevinphos (suma cis a trans izomerů)
2212-661-0 molinate molinate molinate
6923-22-4 monocrotophos --- monocrotophos
1746-81-2 monolinuron --- monolinuron
88671-89-0 myclobutanil rostlinné produkty --- myclobutanil
živočišné produkty RH9090 RH 9090 vyjádřeno jako myclobutanil
15299-99-7 napropamide --- napropamide
132-66-1 naptalam --- naptalam
111991-09-4 nicosulfuron ADMP, ASDM suma nicosulfuronu, ADMP a ASDM, vyjádřená
jako nicosulfuron
1836-75-5 nitrofen --- nitrofen
1113-02-6 omethoate viz dimethoate
39807-15-3 oxadiargyl --- oxadiargyl
19666-30-9 oxadiazon --- oxadiazon
144657-06-9 oxasulfuron --- oxasulfuron
301-12-2 oxydemeton-methyl demethon-S-methylsulfon suma oxydemethon-methylu a demethon-S-methylsulfonu
vyjádřená jako oxydemethon-methyl
42874-03-3 oxyfluorfen amino-oxyfluorfen, acetamido-oxyfluorfen suma oxyfluorfenu,amino-oxyfluorfenu aacetamido-oxyfluorfenu,
vyjádřená jako oxyfluorfen
4685-14-7 paraquat --- paraquat kation
56-38-2 parathion --- parathion
298-00-0 parathion-methyl paraoxon-methyl suma parathion-methylu a paraoxon-methylu
vyjádřena jako parathion-methyl
66246-88-6 penconazole --- penconazole
66063-05-6 pencycuron --- pencycuron
40487-42-1 pendimethalin --- pendimethalin
52645-53-1 permethrin --- permethrin (suma izomerů)
13684-63-4 phenmedipham --- phenmedipham
298-02-2 phorate kyslíkový analog phoratu, sulfoxidy a sulfony phoratu
a jeho kyslíkového analogu
suma phoratu, jeho kyslíkového analogu a jejich sulfoxidů a sulfonů,
vyjádřená jako phorate
CAS*)Název pesticidu Metabolity
zahrnuté do reziduí pesticidů
Rezidua pesticidů
vyjádřená jako
2310-17-0 phosalone --- phosalone
732-11-6 phosmet phosmet-oxon suma phosmetu a phosmet-oxonu
vyjádřená jako phosmet
13171-21-6 phosphamidon N-desethylphosphamidon suma E- a Z-phosphamidonu
a N-desethylphosphamidonu
14816-18-3 phoxim --- phoxim
1918-02-1 picloram --- picloram
137641-05-5 picolinafen --- picolinafen
117428-22-5 picoxystrobin --- picoxystrobin
51-03-6 piperonyl butoxide --- piperonyl butoxide
23103-98-2 pirimicarb desmethyl- pirimicarb suma pirimicarbu a desmethyl-pirimicarb
vyjádřená jako pirimicarb
29232-93-7 pirimiphos-methyl --- pirimiphos-methyl
113036-87-6 primisulfuron --- primisulfuron
32809-16-8 procymidone --- procymidone
41198-08-7 profenofos --- profenofos
88805-35-0 prohexadion soli suma prohexadionu a jeho solí
vyjádřená jako prohexadion
67747-09-5 prochloraz všechny metabolity obsahující
2,4,6-trichlorfenolovou skupinu
suma prochlorazu a všech metabolitů obsahující
2,4,6-trichlorfenolovou skupinu vyjádřená jako prochloraz
1918-16-7 propachlor --- propachlor
24579-73-5 propamocarb --- propamocarb
111479-05-1 propaquizafop všechny metabolity obsahující
6-chlor-2-methoxychinoxalin
propaquizafop
2312-35-8 propargite --- propargite
122-42-9 propham brambory --- propham
ostatní produkty anilin anilin
60207-90-1 propiconazole --- propiconazole
12071-83-9 propineb viz dithiokarbamáty
114-26-1 propoxur --- propoxur
181274-15-7 propoxycarbazone 2-hydroxypropoxycarbazone suma propoxycarbazone, jeho solí a 2-hydroxypropoxycarbazone
vyjádřená jako propoxycarbazone-
23950-58-5 propyzamide rostlinné produkty --- propyzamide
živočišné produkty všechny metabolity obsahující
3,5-dichlor-benzoovou kyselinu
suma propyzamide a všech metabolitů obsahujících
3,5-dichlorbenzoovou kyselinu vyjádřená jako propyzamide
189278-12-4 proquinazid --- proquinazid
94125-34-5 prosulfuron --- prosulfuron
178928-70-6 prothioconazole rostlinné produkty JAU 6476-desthio
živočišné produkty suma JAU 6476-desthio, JAU 6476-3-hydroxy-desthio
a AU 6476-4-hydroxy-desthio
123312-89-0 pymetrozine --- pymetrozine
175013-18-0 pyraclostrobin --- pyraclostrobin
CAS*)Název pesticidu Metabolity
zahrnuté do reziduí pesticidů
Rezidua pesticidů
vyjádřená jako
129630-19-9 pyraflufenethyl --- pyraflufenethyl
13457-18-6 pyrazophos --- parazophos
8003-34-7 pyrethriny --- suma pyrethrinů I a II
96489-71-3 pyridaben --- pyridaben
55512-33-9 pyridate 6-chloro-4-hydroxy-3-fenylpyridazin suma pyridate a 6-chloro-4-hydroxy-3-fenylpyridazin
vyjádřená jako pyridate
53112-28-0 pyrimethanil --- pyrimethanil
13593-03-8 quinalphos --- quinalphos
90717-03-6 quinmerac --- quinmerac
124495-18-7 quinoxyfen --- quinoxyfen
82-68-8 quintozene pentachloranilin suma quintozene a pentachloranilinu
vyjádřená jako quintozene
100646-51-3 quizalofop-P-ethyl --- quizalofop-P-ethyl
119738-06-6 quizalofop-P-tefuryl --- quizalofop-P-tefuryl
10453-86-8 resmethrin --- resmethrin (suma izomerů)
122931-48-0 rimsulfuron --- rimsulfuron
175217-20-6 silthiofam --- silthiofam
7704-34-9 síra --- síra ze všech sloučenin obsahujících síru
75-15-0 sirouhlík --- sirouhlík
--- sloučeniny rtuti suma rtuťnatých sloučenin vyjádřena jako rtuť
51218-45-2 S-metolachlor --- S-metolachlor
168316-95-8 spinosad --- spinosad (spinosyn A + spinosyn D)
18134-30-8 spiroxamine --- spiroxamine
99105-77-8 sulcotrione 2-chlor-4-methylsulfonylbenzoová
kyselina
suma sulcotrione a 2-chlor-4-methylsulfonylbenzoové kyseliny
, vyjádřená j ako sulcotrione
141776-32-1 sulfosulfuron --- sulfosulfuron
107534-96-3 tebuconazole --- tebuconazole
117-18-0 tecnazene --- tecnazene
107-49-3 TEEP --- TEEP
83121-18-0 teflubenzuron --- teflubenzuron
5915-41-3 terbuthylazine --- terbuthylazine
112281-77-3 tetraconazole --- tetraconazole
56-23-5 tetrachlormethan --- tetrachlormethan
148-79-8 thiabendazole rostlinné produkty --- thiabendazole
živočišné produkty 5-hydroxy-thiabendazole suma thiabendazolu a 5-hydroxy-thiabendazolu
11198-49 thiacloprid --- thiacloprid
153719-23-4 thiamethoxam CGA 322704 suma thiamethoxamu a metabolitu CGA 322704
vyjádřená jako thiamethoxam
79277-27-3 thifensulfuron-methyl --- thifensulfuron-methyl
59669-26-0 thiodicarb viz methomyl
23564-05-8 thiophanate -methyl viz carbendazim
137-26-8 thiram --- thiram
CAS*)Název pesticidu Metabolity
zahrnuté do reziduí pesticidů
Rezidua pesticidů
vyjádřená jako
57018-04-9 tolclofos-methyl --- tolclofos-methyl
731-27-1 tolylfluanid dimethylamonisulfotoluid dimethylamonisulfotoluid
8001-35-2 toxaphene rostlinné produkty --- toxaphene
živočišné produkty kongenery P26, P50, P62 suma kongenerů P26, P50, P62
87820-88-0 tralkoxydim --- tralkoxydim
43121-43-3 triadimefon triadimenol suma triadimefonu a triadimenolu
55129-65-3 triadimenol viz triadimefon
2303-17-5 tri-allate tri-allate
82097-50-5 triasulfuron --- triasulfuron
112143-82-5 triazamate --- triazamate
24017-47-8 triazophos --- triazophos
72459-58-6 triazoxide --- triazoxide
101200-48-0 tribenuron-methyl --- tribenurom-methyl
81412-43-3 tridemorph --- tridemorph
141517-21-7 trifloxystrobin --- trifloxystrobin
99387-89-0 triflumizole --- triflumizole
64628-44-0 triflumuron --- triflumuron
1582-09-8 trifluralin --- trifluralin
126535-15-7 triflusulfuron-methyl --- triflusulfuron-methyl
26644-46-2 triforine --- triforine
52-68-6 trichlorfon --- trichlorfon
trimethylsulfoniový kation
metabolit glyphosate
trimethylsulfoniový kation
95266-40-3 trinexapac-ethyl trinexapac trinexapac
131983-72-7 triticonazole --- triticonazole
142969-14-5 tritosulfuron --- tritosulfuron
2275-23-2 vamidothion vamidithion sulfoxide a sulfone suma vamidithionu a vamidithion sulfoxidu
a sulfonu vyjádřená jako vamidithion
50471-44-8 vinclozolin všechny metabolity obsahující
3,5-dichloranilinovou skupinu
vinclozolin
52315-07-8 zeta cypermethrin viz cypermethrin
12122-67-6 zineb viz dithiokarbamaty
156052-68-5 zoxamide --- zoxamide
EMA2-ethyl-6-methylanilin
HEMA2-(1-hydroxyethyl)-6-methylanilin
MB 465135-amino-3-cyano-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-4-trifluorometylpyrazole
MB 461365-amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethyl)-3cyano-4-trifluoromethylsulfonylpyrazole
RPA 2022482-cykloprapylkarbonyl-3-(2-methylsulfonyl-4-trifluormethylfenyl)-3-oxopropanenitril
RPA 2033282-methylsulfbnyl-4-trifluoromethyl benzoová kyselina
PPG 15761-(carboethoxy)ethyl-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-aminobenzoate
PPG 9471-(carboethoxy)ethyl-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate
PPG 8475-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoová kyselina
PPG 20532-amino-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoová kyselina
MNBAkyselina 4-methylsulfonyl -2- nitrobenzoová
RH-1518P-D-glukopyranuronic acid
RH9090alfa-(3-hydroxybutyl)-alfa-(4-chlorfenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile
ADMP2-amino-4,6-dimethoxypyrimidine
ASDM2-sulfamoyl-N,N-dimethyl-nicotamide
AMPAkyselina aminomethyl fosforečná
JAU 64762-[2-(l-chlorocyklopropyl)-3-(2-chlorofenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thione
CGA 322704N-(2-chloro-thiazol-5-yl-methyl)-N'-methyl-N''-nitroguanidine
P262-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octachlorobornane
P502-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornane
P622,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 158/2004 Sb.

MLR PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH ROSTLINNÉHO PŮVODU

PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
1,2-dibromoethanečaj 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
1,2-dichloroethanečaj 0,02*
chmel0,02*
olejnatá semena0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
2,4,5-Tvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
2,4-Dcitrusové plody 1 p
čaj0,1*p
chmel0,1*p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
2,4-DBčaj0,1* p
chmel0,1* p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
2,6-dichlorbenzamidangrešt0,05
hrozny stolní a moštové0,05
jádroviny0,05
maliny0,05
peckoviny0,05
rybíz0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
abamectinčaj0,02*
chmel0,05
jahody0,1
lilek0,02
olejnatá semena 0,02*
ořechy na dřevinách 0,02*
paprika0,05
rajčata0,02
salát a podobná zelenina0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
acephatečaj0,05*
chmel0,05*
olejnatá semena0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
acetamipridchmel2
jádroviny0,05
mák0,05
okurky0,1
paprika1
rajčata0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*

# Maximálni limit reziduí pesticidů

Index * u hodnoty MLR znamená, že MLR je shodný s mezí stanovitelnosti, neboje nižší než mez stanovitelnosti

PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
acetochlorkukuřice0,02
mák0,05
slunečnicové semeno1
slunečnicový olej0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
acibenzolar-S-methylbanány0,1p
čaj0,05*p
chmel0,05*p
lískové oříšky0,1*p
mango0,5p
obilniny0,05*p
olejnatá semena0,05*p
rajčata1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
acrinatrinvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
alachlorrostlinné oleje0,05*
sójové boby0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
aldicarbbanány0,1
brambory0,5
citrusové plody0,2
kapusta růžičková0,2
květák0,2
mrkev0,1
pastinák0,1
pekanové ořechy0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
aldrinviz dieldrin
alpha-cypermethrinviz
cypermethrin
amidosulruronvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
aminotriazoleviz amitrole
amitrazbavlníkové semeno1
čaj0,1*
chmel0,1*
obilniny0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
amitrolečaj0,02*p
chmel0,02*p
olejnatá semena0,02*p
olivy0,05p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
anorganický bromidčaj50
houby sušené2001)
kakaové boby501)
kávové boby nepražené301)
koření4001)
luštěniny501)
mouka501)
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
anorganický bromid
pokračování
obilniny501)
olejnatá semena301)
ovoce sušené ostatní301)
ořechy501)
rozinky1001)
zelenina sušená301)
ostatní potraviny rostlinného původu201)
asulamvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
aramitečaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
atrazinevšechny potraviny rostlinného původu0,1*
azimsulfurončaj0,1*p
chmel0,1*p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
azinphos-ethylčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
azinphos-methylcitrusové plody1
hrozny stolní a moštové1
ovoce ostatní0,5
zelenina0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
azocyclotincitrusové plody0,2
čaj0,1*
fazolové lusky0,5
hrozny moštové0,3
hrušky0,1
chmel0,1*
jablka0,2
ořechy na dřevinách0,1*
slívy, švestky0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
Pesticid Potravina rostlinného původu MLR #
mg.kg -1
Poznámka
azoxystrobinartyčoky1
banány2
celer bulvový-hlízy0,3
celer řapíkatý5
cibule jarní2
citrusové plody1
čaj0,1*
čekanka salátová0,2
černý kořen0,2
fazole vyluštěné0,2
fazolové lusky1
hlávková brukvovitá zelenina0,3
hrách vyluštěný0,2
hrachové lusky0,5
hrozny stolní a moštové2
chmel20
jahody2
ječmen0,3
kedlubny0,2
křen0,2
květáková brukvovitá zelenina0,5
lilkovité2
listová brukvovitá zelenina5
luštěniny0,1
mango0,2
maliny3
mrkev0,2
ořechy na dřevinách0,1*
ostružiny3
oves0,3
pastinák0,2
petržel kořenová0,2
pór0,1
pšenice0,3
rýže5
ředkvičky0,2
řepkové semeno0,5
salát a podobná zelenina3
sójové boby0,5
tritikále0,3
tykvovité-jedlá slupka1
tykvovité-nejedlá slupka0,5
zeleninové natě3
žito0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
azoxystrobin
pokračování
ječmen0,3
kedlubny0,2
křen0,2
květák0,5
lilkovité2
listová brukvovitá zelenina5
luštěniny0,1
maliny3
mrkev0,2
ořechy na dřevinách0,1*
ostružiny3
oves0,3
pastinák0,2
petržel kořenová0,2
pór0,1
pšenice0,3
rýže5
řepkové semeno0,5
salát a podobná zelenina3
sójové boby0,5
tritikále0,3
tykvovité-jedlá slupka1
tykvovité-nejedlá slupka0,5
zeleninové natě3
zelí, kapusta hlávkové0,3
žito0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
barbančaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
benalaxylcibule0,2
čaj0,1*
hrozny stolní a moštové0,2
chmel0,1*
lilek0,2
melouny0,1
melouny vodní0,1
paprika0,2
rajčata0,2
salát hlávkový0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
benfuracarbčaj0,1*
chmel5*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
benomylviz carbendazim
bentazonehrách vyluštěný0,2p
hrachové lusky0,5p
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*p
Pesticid Potravina rostlinného původu MLR #
mg.kg -1
Poznámka
beta-cyfluthrinkvěták0,05
mák0,05
řepkové semeno0,05
zelí, kapusta hlávkové0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
bifenoxvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
bifenthrinbanány0,1
citrusové plody0,1
cukrovka0,1
čaj5
fazolové lusky0,5
hlávková brukvovitá zelenina1
hrachové lusky0,1
hrozny stolní a moštové0,2
chmel10
jádroviny0,3
jahody0,5
ječmen0,5
květáková brukvovitá zelenina0,2
lilkovité0,2
maliny0,3
olejnatá semena0,1*
ostružiny0,3
oves0,5
peckoviny0,2
pšenice
rybíz
0,5
0,5
salát a podobná zelenina2
tritikále0,5
tykvovité-jedlá slupka0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
binapacrylčaj0,1*
chmel0,1*
obilniny0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
bitertanolbanány3
broskve1
čaj0,1*
chmel0,1*
jádroviny2
meruňky1
olejnatá semena0,1*
ořechy na dřevinách0,1*
rajčata3
slívy, švestky2
třešně, višně1
tykvovité-jedlá slupka0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
boscalidjablka1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
bromophos-ethylčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
bromopropylatecitrusové plody2t
čaj0,1*
chmel0,1*
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
bromopropylate
pokračování
olejnatá semena0,1*
fazolové lusky1t
hrozny stolní a moštové2t
jádroviny2t
rajčata1t
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
bromoxynilčaj0,1*p
chmel 0,1* p
kukuřice 0,1 p
olejnatá semena 0,1* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
buprofezinokurky0,1
paprika0,1
rajčata0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
camphechlorviz toxaphene
captafolčaj0,1*
chmel0,1*
obilniny0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
captanbobulovité a drobné ovoce ostatní3
čekanka salátová2
hrozny moštové10
jádroviny3
lusková zelenina2
peckoviny2
pór2
rajčata3
salát hlávkový2
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
carbarylbroskve3
brukvovitá zelenina3
hrozny stolní a moštové3
hrušky3
jablka3
meruňky3
obilniny ostatní0,51)
ovoce ostatní1
rýže11)
salát a podobná zelenina3
slívy, švestky3
zelenina ostatní1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
carbendazimbanány1
broskve1
celerová nať2
citrusové plody5
cukety0,3
fazole2
hlávková brukvovitá zelenina ostatní3
houby pěstované1
hrozny stolní a moštové2
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
carbendazim
pokračování
jádroviny2
kapusta růžičková0,5
lilek0,5
melouny0,5
meruňky1
okurky salátové0,5
rajčata0,5
reveň2
salát hlávkový5
slívy, švestky0,5
sójové boby0,2
tykve0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
carbofurancitrusové plody0,3
čaj0,05*
chmel0,05*
olejnatá semena0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
carbosulfancukrovka0,1
čaj0,1*
chmel1
mrkev0,1
pastinák0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
carboxinřepkové semeno0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
carfentrazon-ethylčaj0,02*p
chmel0,02*p
olejnatá semena0,02*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
cartapčaj0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
cinidon-ethylčaj0,1*p
chmel0,1*p
obilniny0,1*p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
clofentezinecitrusové plody0,5
čaj0,05*
hrozny moštové1
chmel0,05*
jádroviny0,5
jahody2
keřové ovoce ostatní0,3
maliny3
melouny0,1
olejnatá semena0,05*
ořechy na dřevinách0,05*
ostružiny3
rajčata0,3
rybíz0,5
slívy, švestky0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
clomazonevšechny potraviny rostlinného původu0,01*
clopyralidcukrovka1
hořčičné semeno0,1
jádroviny0,02
jahody0,1
ječmen0,5
kukuřice0,1
oves0,5
peckoviny0,02
pšenice0,5
řepkové semeno0,1
tritikále0,5
žito0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
cyanamidechmel0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
cyanazinevšechny potraviny rostlinného původu0,05*
cyazofamidčaj0,02*p
hrozny stolní a moštové0,5p
chmel0,02*p
obilniny0,02*p
okurky salátové0,1p
olejnatá semena0,02p
rajčata0,2p
tykvovité- nejedlá slupka0,1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
cyclanilidebavlníkové semeno0,2p
čaj0,1*p
chmel0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
cycloxydimbrukvovitá zelenina0,5
fazole1
hrách1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
cyfluthrinbroskve0,5
čaj0,1*
hlávková brukvovitá zelenina0,2
hrozny stolní a mostové0,3
chmel20
jádroviny0,2
květáková brukvovitá zelenina0,05
listová brukvovitá zelenina0,3
lusková zelenina0,05*
meruňky0,5
okurky salátové0,1
paprika0,3
rajčata0,05
řepkové semeno0,05
salát a podobná zelenina0,5
slívy, švestky0,2
třešně, višně0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
cyhalofop-butylčaj0,05*p
chmel0,05*p
olejnatá semena0,05*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
cyhexatinviz azocyclotin
cymoxanilcibule0,1
hrozny stolní a moštové0,1
chmel2
tykvovité-jedlá slupka0,1
tykvovité-nejedlá slupka0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
Cypermethrinartyčoky2
bavlníkové semeno0,2
broskve2
cibule0,1
citrusové plody2
čaj0,5
česnek0,1
fazolové lusky0,5
hlávková brukvovitá zelenina0,5
houby volně rostoucí1
hrachové lusky0,5
hrozny stolní a moštové0,5
chmel30
chřest0,1
jádroviny1
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
Cypermethrin
pokračování
ječmen 0,2
kedlubny0,2
keřové ovoce 0,5
květáková brukvovitá zelenina 0,5
lilkovité0,5
listová brukvovitá zelenina1
lněné semeno0,2
mák0,2
meruňky2
oves0,2
pór0,5
řepkové semeno 0,2
salát a podobná zelenina 2
sezamové semeno 0,2
slívy, švestky 1
slunečnicové semeno0,2
šalotka0,1
špenát a podobná zelenina0,5
třešně, višně1
tykvovité-jedlá slupka0,2
tykvovité-nejedlá slupka0,2
volně rostoucí bobul. a drobné ovoce2
zeleninové natě2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
cyproconazolejádroviny 0,1
řepkové semeno0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
cyprodiniljádroviny ostatní potraviny rostlinného původu1 0,05*
cyromazineartyčoky 2
brambory 1
celer řapíkatý 2
cukety 1
fazolové lusky5
houby pěstované5
hrachové lusky5
lilkovité1
melouny0,3
melouny vodní0,3
mrkev1
salát a podobná zelenina15
tykvovité-jedlá slupka1
zeleninové natě15
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
daminozidečaj 0,1*
chmel0,1*
olejnatá semena0,05
ořechy na dřevinách0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
DDTčaj0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
deltamethrinangrešt 0,2
artyčoky0,1
brambory uskladněné0,5
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
deltamethrin
pokračování
cibulová zelenina0,1
čaj5
fazolové lusky0,2
hlávková brukvovitá zelenina0,1
hrachové lusky0,1
hrozny stolní a moštové0,1
chmel5
jádroviny0,1
kávové boby nepražené21)
květáková brukvovitá zelenina0,1
lilkovité0,2
listová brukvovitá zelenina0,5
luštěniny11)
maliny0,5
obilniny11)
olivy0,1
ostružiny0,5
peckoviny0,1
pór0,2
rybíz0,2
řepkové semeno0,1
salát a podobná zelenina0,5
špenát a podobná zelenina0,5
tykvovité-jedlá slupka0,1
zeleninové natě0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
demeton-S -methylviz
oxydemeton-
methyl
demeton-S-methyl
sulphone
viz
oxydemeton-
methyl
desmediphamcukrovka0,01
červena řepa 0,01
všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
di-allatečaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
diazinonangrešt0,2
borůvky0,2
cukrovka0,05
čaj0,05*
grapefruity1
hrušky0,3
chmel0,05*
jablka0,3
kiwi0,2
lilkovité0,5
mrkev0,2
olejnatá semena0,05*
ořechy na dřevinách0,05*
pomeranče1
pumelo1
rybíz0,2
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
diazinon - pokračováníslívy, švestky 0,1
třešně, višně0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
dicambavšechny potraviny rostlinného původu0,05*
dicofolbavlníkové semeno 0,1
citrusové plody 2
čaj 20
hrozny stolní a moštové 2
chmel50
olejnatá semena 0,05*
ostatní ořechy na dřevinách 0,05*
rajčata1
tykvovité-jedlá slupka0,2
tykvovité-nejedlá slupka0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
dieldrinčaj0,02*
chmel0,02*
olejnatá semena 0,02*
pastinák0,02
tykvovité-jedlá slupka0,02
tykvovité-nejedlá slupka0,03
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
difenoconazoleceler bulvový-hlízy0,5
jádroviny 0,02
pšenice 0,02
tritikále 0,02
žito 0,02
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
diflubenzuronbrukvovitá zelenina 1
houby pěstované 0,1
hrozny stolní a moštové 0,5
jablka 1
slívy, švestky1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
diflufenicanvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
dichlobenilangrešt 0,05
hrozny stolní a moštové0,05
jádroviny0,05
maliny0,05
peckoviny0,05
rybíz0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
dichlofluanidbobulovité a drobné ovoce 10
ovoce ostatní 5
salát a podobná zelenina10
zelenina ostatní5
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
dichlormidkukuřice0,05
slunečnicové semeno0,05
mák0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
dichlorpropčaj 0,1*
chmel0,1*
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
dichlorprop-pokračováníostatní potraviny rostlinného původu0,05*
dichlorprop-pviz dichlorprop
dichlorvosčaj0,1*
obilniny21)
ovoce0,1
zelenina0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
dimethachlorřepkové semeno0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
dimethenamidvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
dimethenamid Pčaj0,02*p
chmel 0,02* p
olejnatá semena 0,02* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01* p
dimethipinbrambory0,05
kukuřice0,1
rajčata0,12)
řepkové semeno0,1
slunečnicové semeno0,5
sójové boby0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
dimethoatecibule jarní2
čaj0,05*
hrachové lusky1
chmel0,05*
kapusta růžičková0,3
květák0,2
olejnatá semena0,05*
olivy2
ořechy na dřevinách0,05*
pšenice0,3
salát hlávkový0,5
tritikále0,3
třešně, višně1
zelí, kapusta hlávkové1
žito0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
dimethomorphbrambory0,02
hrozny stolní a moštové0,2
rajčata0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
dinocapangrešt0,1
hrozny stolní a moštové0,1
jablka0,1
mrkev0,1
okurky0,1
petržel kořenová0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
dinosebčaj0,1*
chmel0,1*
obilniny0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
dinoterbčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
Potravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
PesticidPoznámka
dioxathiončaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
diphenylaminehrušky10
jablka5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
diquatčaj0,1*p
hořčičné semeno0,5p
chmel0,1*p
konopné semeno0,5p
ječmen10p
kukuřice1p
lněné semeno5p
luštěniny0,2p
olejnatá semena ostatní0,1*p
oves2p
proso1p
řepkové semeno
slunečnicové semeno
sójové boby
2
1
0,2
p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
disulfotonbavlníkové semeno0,05*
čaj0,05*
čirok0,2
chmel0,05*
ječmen0,2
pšenice0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
dithianonbroskve0,5
jádroviny0,1
třešně, višně0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
DNOCčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
dithiokarbamátyangrešt5
brambory0,1
broskve2
celer bulvový-hlízy0,2
celer řapíkatý0,5
cibule0,5
cibule jarní1
citrusové plody5
cukety2
cukrovka0,1
čaj0,1
čekanka salátová0,2
černý kořen0,2
česnek0,5
fazole vyluštěné0,1
fazolové lusky1
hlávková brukvovitá zelenina1
hrách vyluštěný0,1
hrachové lusky1
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
dithiokarbamáty
pokračování
hrozny stolní a moštové2
chmel25
jádroviny3
jahody2
kadeřávek2
ječmen2
kedlubny0,1
květáková brukvovitá zelenina1
lilkovité ostatní2
listová brukvovitá zelenina ostatní0,5
meruňky2
mrkev0,2
okurky nakládačky2
okurky salátové0,5
olejnatá semena ostatní0,1*
olivy5
ořechy na dřevinách0,1*
oves2
pór3
pšenice1
rajčata3
rybíz5
ředkvičky2
řepkové semeno0,5
řeřicha potoční0,3
salát a podobná zelenina5
slívy, švestky1
šalotka0,5
třešně, višně1
tykvovité-nejedlá slupka0,5
zeleninové natě5
žito1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
dodinejádroviny1
peckoviny1
ostatní potraviny rostlinného původu0,2*
endosulfanbavlníkové semeno0,3
broskve0,5
citrusové plody0,5
čaj30
hrozny stolní a moštové0,5
chmel0,1*
jádroviny0,3
olejnatá semena ostatní0,1*
ořechy na dřevinách0,1*
paprika1
rajčata0,5
sójové boby0,5
tykvovité-nejedlá slupka0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
endrinchmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
epoxiconazolecukrovka0,05
ječmen0,1
pšenice0,1
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
esfenvalerateviz fenvalerate
ethephonananas2
bavlníkové semeno2
čaj0,1*
chmel0,1*
jádroviny3
ječmen0,5
ořechy na dřevinách0,1*
paprika3
pšenice0,2
rajčata3
rybíz5
tritikále0,2
třešně, višně3
žito0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
ethioncitrusové plody2
čaj3
hrozny stolní a moštové0,5
jádroviny0,5
ovoce ostatní0,1
peckoviny0,5
zelenina0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
ethofumesatečaj0,1*p
červená řepa0,1*p
chmel
koření
0,1*
0,5
p
p
olejnatá semena
zeleninové natě
0,1*
1
p
p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
ethoxysulfurončaj0,1*p
chmel0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
ethylančaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
etofenproxjablka1
ječmen0,5
pšenice0,5
řepkové semeno0,05
žito0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
ethylenoxidečaj0,2*
chmel0,2*
obilniny0,02*
olejnatá semena0,2*
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
famoxadonečaj0,05*p
hrozny stolní a moštové2p
chmel0,05*p
ječmen0,2p
kukuřice0,02*p
lilek0,2p
melouny0,3p
obilniny ostatní0,1p
olejnatá semena0,05*p
rajčata0,2p
rýže0,02*p
tykvovité-jedlá slupka0,2p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
fenamidonehrozny stolní a moštové0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
čaj 0,05*
chmel 0,05*
melouny 0,1
olejnatá semena 0,05*
rajčata 0,5
salát a podobná zelenina 2
fenamiphosbanány0,05
cukety0,05
čaj0,05*
chmel0,05*
kapusta růžičková0,05
lilek0,05
melouny0,05
melouny vodní0,05
mrkev0,05
okurky salátové0,05
olejnatá semena0,05*
paprika0,1
rajčata0,05
zelí, kapusta hlávkové0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
fenarimolangrešt1
banány0,3
broskve0,5
čaj0,05*
hrozny stolní a moštové0,3
chmel5
jádroviny0,3
jahody0,3
maliny0,1
meruňky0,5
paprika0,5
rajčata0,5
rybíz1
třešně, višně1
tykvovité-jedlá slupka0,2
tykvovité-nejedlá slupka0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
fenazaquinhrozny stolní a moštové0,1
hrušky0,1
jablka0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
fenbutatin oxidebanány3
citrusové plody5
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
fenbutatin oxide
pokračování
cukety0,5
čaj0,1*
hrozny stolní a moštové2
chmel0,1*
jádroviny2
jahody1
lilek1
okurky salátové0,5
paprika1
rajčata1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fenhexamidangrešt5p
broskve5p
čaj0,1*p
hrozny stolní a moštové5p
chmel0,1*p
jahody5p
keřové ovoce10p
kiwi10p
lilek1p
meruňky5p
olejnatá semena0,1*p
ostatní bobulovité a drobné ovoce5p
paprika2p
rajčata1p
salát hlávkový30p
slívy, švestky1p
třešně, višně5p
tykvovité-jedlá slupka1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
fenchlorphosčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
fenitrothioncitrusové plody2
čaj0,5
obilniny0,5
ovoce ostatní0,5
zelenina0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fenoxaprop-p-ethylvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
fenoxycarbhrozny stolní a moštové0,05
jablka0,05
slívy, švestky0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
fenpropidinječmen0,5
pšenice0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fenpropimorphbanány2
čaj0,1*
chmel10
jahody1
ječmen0,5
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
fenpropimorph
pokračování
kapusta růžičková 0,5
keřové ovoce1
ostatní bobulovité a drobné ovoce1
oves0,5
pór0,5
pšenice 0,5
tritikále 0,5
žito0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fenpyroximatejádroviny 0,2
chmel10
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fentinčaj 0,1*
chmel0,5
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fentin acetateviz fentin
fentin hydroxideviz fentin
fenvalerate
suma RR a S S izomerů
čaj0,05*
hrozny stolní a moštové 0,1
chmel0,05*
jádroviny0,05
ječmen0,2
kapusta růžičková0,05
olejnatá semena0,05*
oves0,2
pšenice0,05
rajčata0,05
tritikále0,05
zelí, kapusta hlávkové 0,05
žito0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
fenvalerate
suma RS a SR izomerů
čaj0,05*
chmel 0,05*
ječmen 0,05
olejnatá semena 0,05*
oves0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
fipronilječmen 0,05
oves0,05
pšenice0,05
tritikále0,05
žito0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
flazasulfuroncitrusové plody0,02p
čaj0,02*p
hrozny stolní a moštové0,02p
chmel0,02*p
obilniny0,02*p
olejnatá semena0,02*p
olivy0,02p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
florosulamčaj0,1*p
chmel0,1*p
olejnatá semena0,1* p
ořechy na dřevinách0,1* p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
fluazifop-p-butylbrambory0,5
brukvovitá zelenina 0,5
cibule0,1
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
fluazifop-p-butyl
pokračování
cukrovka0,3
červená řepa0,3
česnek0,1
fazole2
hrách3
chmel0,1
jádroviny0,5
jahody0,1
mák0,5
peckoviny0,5
řepkové semeno5
slunečnicové semeno0,1
sójové boby2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fluazinamvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
flucythrinatečaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fludioxonilvšechny potraviny rostlinného původu0,02*
flufenacetbrambory0,1p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
flufenoxuronhrozny stolní a moštové0,5
jádroviny0,5
peckoviny0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
flumioxazinečaj0,1*p
chmel0,1*p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
fluoxastrobinpšenice0,05
tritikále 0,05
žito 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
flupyrosulfuron-methylčaj0,05*p
chmel0,05*p
olejnatá semena0,05*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
fluquinconazolejádroviny0,3
ječmen0,1*
pšenice0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
flurochloridonebrambory0,05
kukuřice0,05
pšenice0,05
slunečnicové semeno0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
fluroxypyrčaj0,1*p
chmel0,1*p
ječmen0,1
oves0,1
pšenice0,1
tritikále0,1
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
flurtamonečaj0,05*p
chmel 0,05* p
olejnatá semena 0,05* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02* p
flusilazolecukrovka0,05
hrozny stolní a moštové0,1
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
flusilazole
pokračování
hrušky0,2
jablka0,2
ječmen0,1
pšenice0,1
řepkové semeno0,05*
tritikále0,1
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
flutriafolcukrovka0,05
ječmen0,1
pšenice0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
folpetbobulovité a drobné ovoce ostatní3
čekanka salátová2
hrozny moštové10
jádroviny3
lusková zelenina2
peckoviny2
pór2
rajčata3
salát hlávkový2
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
foramsulfurončaj0,05*p
chmel0,05*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
formothiončaj0,05*
chmel0,05*
olejnatá semena0,05*
ořechy na dřevinách0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
fosetyl AIcibule0,2
hrozny stolní a moštové5
chmel100
tykvovité-jedlá slupka5
tykvovité-nejedlá slupka5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fosforovodíkobilniny0,11)
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*1)
fosthiazatebanány0,05p
čaj 0,05*p
chmel 0,05 p
olejnatá semena 0,05* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02* p
fuberidazoleječmen0,1
pšenice0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
furathiocarbčaj0,1*
chmel5
květáková brukvovitá zelenina0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
furilazolevšechny potraviny rostlinného původu0,01*
glufosinatebrambory0,1
hrozny stolní a moštové0,05
jádroviny1
peckoviny0,05
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
glufosinate
pokračování
řepkové semeno1
slunečnicové semeno2
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
glyphosatebavlníkové semeno10p
brambory0,5p
čaj2p
čirok20p
fazole2p
hořčičné semeno10p
houby volně rostoucí50p
hrách10p
hrozny stolní a moštové0,5p
ječmen20p
kukuřice1p
lněné semeno10p
olivový extrakt1p
oves20p
pomeranče0,5p
pšenice 10 p
řepkové semeno 10 p
slunečnicové semeno 20 p
sójové boby 20 p
tritikále 10 p
žito 10 p
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*p
guazatinevšechny potraviny rostlinného původu0,05*
haloxy fop-methylbrambory0,05
cukrovka0,2
červená řepa0,2
hořčičné semeno0,2
hrách vyluštěný0,05
hrozny stolní a moštové0,05
jádroviny0,05
kmín0,05
peckoviny0,05
řepkové semeno0,2
slunečnicové semeno0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
HCHčaj0,02*
chmel0,02*
olejnatá semena0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
heptachlorčaj0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
hexaconazolebanány0,1
čaj0,05*
hrozny stolní a moštové0,1
hrušky0,1
chmel0,05*
jablka0,1
jahody0,2
ječmen0,1
olejnatá semena0,05*
ořechy0,05*
pšenice0,1
rajčata0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
hexachlorobenzenečaj0,02*
chmel0,02*
olejnatá semena0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
hexythiazoxhrozny stolní a moštové0,05
chmel3
jádroviny0,05
okurky0,05
peckoviny0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
hymexazolcukrovka 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
chinomethionatovoce 0,3
zelenina 0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chlorbenzidečaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
chlorbufamčaj 0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chlordanečaj0,02*
chmel0,02*
olejnatá semena0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
chlorfenapyrčaj0,1*
chmel0,1*
olejnatá semena0,1* p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chlorfensončaj 0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
chlorfenvinphoscelerová nať 0,5
cibulová zelenina 0,5
citrusové plody 1
houby 0,05*
kořenová a hlíznatá zelenina 0,5
ovoce ostatní 0,05*
petrželová nať 0,5
zelenina ostatní0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
chloridazoncukrovka0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
chlormequatčaj 0,1*
houby pěstované 10
hrušky 0,5p
chmel 0,1*
ječmen2
olejnatá semena 0,1*
olivy0,1*
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
chlormequat
pokračování
ořechy na dřevinách0,1*
oves5
pšenice2
tritikále2
žito2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chlorobenzilatečaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
chlorothalonilangrešt10
arašídy0,05
banány0,2
broskve1
celer bulvový-hlízy1
celer řapíkatý10
cibule0,5
cibule jarní5
čaj0,1*
česnek0,5
fazole vyluštěné0,05
houby pěstované2
hrách vyluštěný0,3
hrachové lusky2
hrozny moštové3
hrozny stolní1
chmel50
jádroviny1
jahody3
ječmen0,1
kapusta růžičková0,5
klikvy2
květáková brukvovitá zelenina3
lilkovité2
maliny10
meruňky1
mrkev1
okurky nakládačky5
okurky salátové1
ostružiny10
oves0,1
pór10
pšenice0,1
rybíz10
šalotka0,5
tritikále0,1
tykvovité-nejedlá slupka1
zeleninové natě5
zelí, kapusta hlávkové3
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
chlorotoluronječmen0,1
mák0,1
pšenice0,1
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
chlorotoluron
pokračování
tritikále0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chloroxurončaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chlorprophambrambory uskladněné10
čaj0,1*
chmel0,1*
obilniny0,02*
olejnatá semena0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chlorpyrifosbanány3
angrešt1
artyčoky1
broskve0,2
cibule0,2
citrony0,2
citrusové plody ostatní0,3
čaj0,1*
hrozny stolní a moštové0,5
chmel0,1*
jádroviny0,5
jahody0,2
ječmen0,2
kiwi2
lilkovité0,5
maliny0,5
mandarinky2
mrkev0,1
ostružiny0,5
rybíz1
ředkvičky0,2
slívy, švestky0,2
třešně, višně0,3
zelí, kapusta hlávkové1
zelí pekingské0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chlorpyrifos-methylbroskve0,5
citrony0,3
čaj0,1*
hrozny stolní a moštové0,2
chmel0,1*
jádroviny0,5
jahody0,5
lilkovité0,5
mandarinky1
obilniny31)
pomeranče0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
chlorsulfuronvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
chlozolinatečaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
imazalilbanány21)
brambory uskladněné51)
citrusové plody51)
čaj0,1*
chmel0,1*
jádroviny51)
melouny2
rajčata0,5
tykvovité-jedlá slupka0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
imazamethabenzvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
imazamoxčaj0,1*p
chmel0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
imidaclopridbrambory0,05
chmel2
kukuřice0,05
mák 0,05
řepkové semeno 0,05
slunečnicové semeno0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
iodosulfuron-methyl sodnýčaj0,05*p
chmel 0,05 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02* p
ioxynilcibule0,2p
čaj 0,1*p
chmel 0,1* p
mrkev 0,2* p
olejnatá semena 0,1* p
pastinák 0,2 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
ioxynil oktanoatevšechny potraviny rostlinného původu0,02*
Pesticid Potravina rostlinného původu MLR #
mg.kg -1
Poznámka
iprodioneceler bulvový-hlízy0,3p
cibule0,2p
cibule jarní3p
citrony5p
čaj0,1*p
čekanka salátová0,2p
česnek0,2p
fazolové lusky5p
hrách vyluštěný0,3p
hrachové lusky2p
hrozny stolní a moštové10p
chmel0,1*p
jádroviny5p
jahody15p
ječmen0,5p
kapusta růžičková0,5p
keřové ovoce10p
kiwi5p
křen0,1p
květáková brukvovitá zelenina0,1p
lilkovité5p
lískové oříšky0,2p
lněné semeno0,5p
luštěniny0,2p
mandarinky1p
mrkev0,3p
ostatní bobulovité a drobné ovoce10p
oves0,5p
pastinák0,3p
peckoviny3p
pšenice0,5p
reveň0,2p
rýže3p
ředkvičky0,3p
řepkové semeno0,5p
salát a podobná zelenina10p
slunečnicové semeno0,5p
šalotka0,2p
tykvovité-jedlá slupka2p
tykvovité-nejedlá slupka1p
zeleninové natě10p
zelí, kapusta hlávkové5p
zelí pekinské, čínské5p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
iprovalicarbcibule0,1p
cukety0,1p
čaj0,1*p
hrozny stolní a moštové2p
chmel0,1*p
melouny0,2p
melouny vodní0,2p
okurky0,1p
olejnatá semena0,1*p
rajčata1p
salát a podobná zelenina1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
isoproturončaj0,1*p
chmel0,1*p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
isoxadifenvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
isoxaflutolečaj0,1*p
chmel0,1*p
olejnatá semena 0,1* p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
kresoxim-methylangrešt1p
čaj0,1*p
hrozny stolní a moštové1p
chmel0,1*p
jádroviny0,2p
jahody1p
lilek0,5p
olejnatá semena0,1p
olivy0,2p
ořechy na dřevinách0,1p
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg-1
Poznámka
kresoxim-methyl
pokračování
paprika1p
pór 5
rajčata0,5p
rybíz1p
tykvovité-nejedlá slupka0,2p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
kyanovodíkčaj6
luštěniny6
mouka pšeničná6
obilniny15
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
lactofenječmen0,05
pšenice0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
lambda-cyhalothrinangrešt0,1
broskve0,2
celer bulvový-hlízy0,1
celer řapíkatý0,3
cibule jarní
citrony
0,05
0,2
čaj1
fazolové lusky0,2
grapefruity0,1
houby volně rostoucí0,5
hrách vyluštěný0,2
hrachové lusky0,2
hrozny stolní a moštové0,2
chmel10
jádroviny0,1
jahody0,5
ječmen0,05
kapusta růžičková0,05
kukuřice cukrová0,05
květáková brukvovitá zelenina0,1
lilek0,5
limety0,2
listová brukvovitá zelenina1
mandarinky0,2
meruňky0,2
ořechy na dřevinách0,05*
paprika0,1
peckoviny ostatní0,1
pomeranče0,1
pór0,3
pumelo0,1
rajčata0,1
rybíz0,1
ředkvičky0,1
salát a podobná zelenina1
špenát0,5
tykvovité-jedlá slupka0,1
tykvovité-nejedlá slupka0,05
volně rostoucí bobul. a drobné ovoce0,2
zeleninové natě1
zelí, kapusta hlávkové0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
lenacilcukrovka0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
lindanečaj0,05*
chmel0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
linuronceler bulvový-hlízy 0,5 p
celer řapíkatý 0,1 p
celerová nať 1p
čaj0,1*p
fazole vyluštěné 0,1p
hrách vyluštěný 0,1p
chmel 0,1*p
mrkev0,2p
olejnatá semena 0,1p
pastinák0,2p
petržel 0,2p
kořenová petrželová nať1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
malathioncitrusové plody 2
čaj 0,5
kořenová a hlíznatá zelenina 0,5
obilniny 81)
ovoce ostatní0,5
zelenina ostatní3
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
maleic hydrazidebrambory 50p
cibulečaj15p
česnek0,5*p
chmel15p
olejnatá semena0,5*p
šalotka0,5*p
ostatní potraviny rostlinného původu15p
mancozebviz dithiokarbamáty
manebviz dithiokarbamáty
MCPAvšechny potraviny rostlinného původu0,1*
MCPBvšechny potraviny rostlinného původu0,1*
mecarbamčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
mecopropčaj0,1*p
chmel0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
mecoprop Pviz mecoprop
měďcukrovka50
fazole20
hrozny stolní40
chmel1000
peckoviny20
ostatní potraviny rostlinného původu10
mefenpyr-diethylvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
mesosulfuron-methylpšenice0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
mepanipyrimčaj0,02*p
hrozny stolní a moštové3p
chmel0,02*p
jahody2p
olejnatá semena0,02*p
rajčata1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
mesotrionečaj0,1*p
chmel0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
metalaxylcibule0,5p
cibule jarní0,2p
citrusové plody0,5p
čaj0,1*p
čekanka salátová0,3p
česnek0,5p
endivie širokolistá1p
hrozny moštové1p
hrozny stolní2p
chmel10p
jádroviny1p
jahody0,5p
kadeřávek
křen
0,2
0,1
p
p
květáková brukvovitá zelenina0,1p
melouny0,2p
melouny vodní0,2p
mrkev0,1p
okurky salátové0,5p
olejnatá semena0,1*p
paprika0,5p
pastinák0,1p
pór0,2p
rajčata
ředkvičky
0,2
0,1
p
p
salát hlávkový2p
šalotka0,5p
zeleninové natě1p
zelí, kapusta hlávkové1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
metalaxyl -mviz metalaxyl
metamitroncukrovka0,2
červená řepa 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
metazachlorbrukvovitá zelenina0,05
hořčičné semeno0,1
řepkové semeno0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
metconazoleječmen0,1
mák 0,1
pšenice0,1
řepkové semeno0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
methacriphosčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
methamidophosartyčoky0,1
bavlníkové semeno0,1
broskve0,05
citrusové plody0,2
cukrovka0,02
čaj0,1*
fazolové lusky0,5
hlávková brukvovitá zelenina0,5
hrachové lusky0,5
chmel2
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
methamidophos
pokračování
jádroviny 0,05
květáková brukvovitá zelenina 0,5
lilek0,2
meruňky 0,1
okurky salátové 1
rajčata0,5
salát hlávkový 0,2
slívy, švestky0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
methidathioncitrusové plody 2
čaj0,1*
hrozny stolní a moštové0,5
chmel3
jádroviny0,3
olivy1
ořechy na dřevinách 0,05*
peckoviny mimo třešní0,2
řepkové semeno0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
methiocarbcibulová zelenina 0,5
jahody0,5
plodová zelenina 0,1
salát hlávkový1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
methomylarašídy 0,1
bavlníkové semeno0,1
brokolice0,2
broskve0,2
citrony1
čaj0,1*
grapefruity0,5
hrozny moštové1
chmel10
jádroviny0,2
lilek0,5
limety1
mandarinky1
meruňky0,2
paprika0,2
pomeranče0,5
pumelo0,5
rajčata0,5
ředkvičky0,5
salát hlávkový2
slívy, švestky0,5
sójové boby0,1
špenát a podobná zelenina 2
třešně, višně 0,1
zeleninové natě2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
methoxyfenozidehrozny stolní a moštové1
jablka0,3
kukuřice0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
methoxychlorčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
methyl bromideobilniny0,1*1)
olejnatá semena0,1*1)
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
metiramviz dithiokarbamáty
metosulamvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
metribuzinbrambory0,05
hrách0,05
rajčata0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
metsulfuron-methylčaj0,1*p
chmel0,1*p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
mevinphosbobulovité a drobné ovoce0,1
citrusové plody0,2
jádroviny0,2
listová zelenina a zeleninové natě0,5
meruňky0,2
ořechy na dřevinách0,1
peckoviny ostatní0,5
různé ovoce0,1
zelenina ostatní0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
molinatečaj0,1*p
chmel 0,1* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
monocrotophosčaj0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
monolinurončaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
myclobutanilangrešt1
artyčoky0,5
banány2
broskve0,5
citrusové plody3
čaj0,05*
hrozny stolní a moštové1
chmel2
jádroviny0,5
jahody1
křen0,2
lilek0,3
maliny1
meruňky0,3
mrkev0,2
olejnatá semena0,05*
ořechy na dřevinách0,05*
ostružiny1
paprika0,5
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
myclobutanil
pokračování
pastinák 0,2
petržel kořenová 0,2
rajčata 0,3
rybíz1
salát kadeřavý5
slívy, švestky0,5
třešně, višně1
tykvovité-jedlá slupka0,1
tykvovité-nejedlá slupka0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
napropamidevšechny potraviny rostlinného původu0,05*
naptalamokurky0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
nicosulfuronkukuřice0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
nitrofenčaj0,02*
chmel0,02*
olejnatá semena0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
omethoateviz dimethoate
oxadiargylčaj 0,05* p
chmel0,05* p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
oxadiazoncibule 0,05
česnek 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
oxasulfurončaj 0,1* p
chmel0,1* p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
oxydemeton-methylčaj 0,05*
chmel 0,05*
ječmen0,1
kapusta růžičková 0,05
kedlubny 0,05
olejnatá semena0,05*
oves0,1
salát a podobná zelenina0,05
zelí, kapusta hlávkové0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
oxyfluorfenvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
paraquatčaj0,1*
chmel 0,1*
kukuřice0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
parathiončaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
parathion-methylčaj0,05*
hrách 0,2
chmel0,05*
olejnatá semena0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
penconazoleartyčoky0,2
broskve0,1
čaj0,1*
hrozny stolní a moštové0,2
chmel0,5
jádroviny0,2
meruňky0,1
rybíz0,5
tykvovité-nejedlá slupka0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
pencycuronvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
pendimethalinčaj0,1*p
chmel0,1*p
křen0,2p
mrkev0,2p
olejnatá semena0,1p
pastinák0,2p
petržel kořenová0,2p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
permethrinčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
phenmediphamcukrovka
červená řepa
0,1
0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
phoratearašídy0,1
čaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
phosalonebroskve2
jádroviny2
kořenová a hlíznatá zelenina0,1
olivy0,1
ovoce ostatní1
zelenina ostatní1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
phosmetčaj0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
phosphamidonovoce0,15
zelenina0,15
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
phoximčaj0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
picloramvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
picolinafenčaj0,1*p
chmel0,1*p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
picoxystrobinčaj0,1*p
chmel0,1*p
ječmen0,2p
oves0,2p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
piperonyl butoxidbobulovité a drobné ovoce1
jádroviny1
obilniny101)
slívy, švestky1
třešně, višně1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
pirimicarbbobulovité a drobné ovoce1
brukvovitá zelenina0,5
fazolové lusky1
hrachové lusky1
jádroviny1
okurky0,5
paprika0,5
peckoviny0,5
pór0,5
rajčata1
salát hlávkový3
slívy, švestky1
špenát0,2
třešně, višně2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
pirimiphos-methylcitrusové plody ostatní1
houby pěstované2
hrozny moštové2
kapusta růžičková2
kiwi2
květáková brukvovitá zelenina1
mandarinky2
melouny1
mouka0,1
mrkev1
obilniny51)
okurky salátové0,1
paprika1
rajčata1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
primisulfuronkukuřice0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
procymidonecibule0,2
čaj0,1*
čekanka salátová2
česnek0,2
fazolové lusky2
hrách0,2
hrách vyluštěný0,3
hrachové lusky1
hrozny stolní a moštové5
hrušky1
chmel0,1*
jahody5
kiwi5
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
procymidone
pokračování
lilkovité2
maliny10
olejnatá semena ostatní0,05*
ořechy na dřevinách0,05*
peckoviny ostatní2
řepkové semeno1
salát a podobná zelenina5
slunečnicové semeno ve slupce1
sójové boby1
šalotka0,2
třešně, višně0,02*
tykvovité-jedlá slupka1
tykvovité-nejedlá slupka1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
profenofosbavlníkové semeno2
čaj0,1*
chmel0,1*
paprika chilli5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
prohexadionečaj0,1*p
chmel0,1*p
ječmen0,2p
olejnatá semena0,1*p
pšenice0,2p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
prochlorazananas5
avokádo5
citrusové plody10
čaj0,1*
česnek0,5
houby pěstované2
hrách0,3
chmel0,1*
ječmen1
lněné semeno0,5
mango5
olejnatá semena ostatní0,1*
ořechy na dřevinách0,1*
oves1
papája5
pšenice0,5
rýže1
řepkové semeno0,5
salát a podobná zelenina5
slunečnicové semeno0,5
šalotka5
tritikále0,5
zeleninové natě5
žito0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
propachlorvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
propamocarbbrambory0,1
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
propamocarb
pokračování
celer bulvový-hlízy 0,2
hlávková brukvovitá zelenina1
květáková brukvovitá zelenina1
listová brukvovitá zelenina1
paprika 1
rajčata 1
tykvovité-jedlá slupka2
tykvovité-nejedlá slupka2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
propaquizafopvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
propargitečaj5
fazole0,1*
hrozny stolní a moštové0,5
chmel30
jádroviny3
jahody3
paprika3
peckoviny3
rybíz3
sójové boby0,1*
tykvovité-jedlá slupka0,5
tykvovité-nejedlá slupka0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
prophambrambory uskladněné 53), 5)
čaj 0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
propiconazolearašídy0,2
banány0,1
broskve0,2
čaj0,1*
chmel0,1*
ječmen0,2
meruňky0,2
olejnatá semena ostatní0,1*
oves 0,2
pór0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
propinebviz dithiokarbamáty
propoxurangrešt 0,2
citrony 0,3
čaj 0,1*
chmel0,1*
květáková brukvovitá zelenina0,5
limety0,3
mandarinky0,3
pór1
rybíz0,2
zelí, kapusta hlávkové0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
propoxycarbazone -sodiumčaj0,05*
chmel0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
propyzamidečaj 0,05*
chmel0,05*
olejnatá semena0,05*
salát a podobná zelenina1
zeleninové natě1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
proquinazidvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
prosulfurončaj0,1* 0,1*p
chmel 0,05*p
luštěniny 0,1*p
olejnatá semena0,02*p
ostatní potraviny rostlinného původup
prothioconazoleječmen 0,05
oves 0,05
pšenice0,05
řepkové semeno0,02
tritikále0,05
žito0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
pymetrozinebavlníkové semeno 0,05 p
broskve0,05p
citrusové plody0,3 p
čaj 0,1*p
chmel5p
kadeřávek0,1p
lilek0,5p
meruňky 0,05 p
paprika1p
rajčata0,5p
salát a podobná zelenina1p
tykvovité-jedlá slupka0,5p
tykvovité-nejedlá slupka0,2p
zeleninové natě1p
zelí, kapusta hlávkové0,05 p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
pyraclostrobincibule0,2p
citrusové plody1p
čaj0,05*p
česnek0,2p
hrozny moštové2p
chmel0,05*p
jablka0,5p
jahody0,5p
ječmen0,2p
luštěniny0,3p
oves0,3p
papája0,05p
pistáciové ořechy1p
pšenice0,1p
salát a podobná zelenina2p
šalotka0,2p
tritikále0,1p
třešně, višně0,2p
žito0,1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,2*p
pyraflufenethylčaj 0,05* p
chmel0,05*p
olejnatá semena0,05* p
ořechy na dřevinách0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
pyrazophosčaj 0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
pyrethrinsbrambory 0,11)
obilniny31)
olejnatá semena 1
ovoce1
zelenina 1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
pyridabenhrozny stolní a moštové 0,5
jádroviny0,1
kmín0,05
slívy, švestky0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
pyridatečaj 0,1*p
chmel0,1*p
kadeřávek0,2p
pór 1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
pyrimethalinhrozny stolní a moštové2
jádroviny1
jahody1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
quinalphoschmel 0,1*
čaj0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
quinmeraccukrovka 0,1
hořčičné semeno 0,1
řepkové semeno0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
quinoxyfenčaj0,05*p
hrozny stolní a moštové 1p
chmel0,5*p
jahody0,3p
ječmen0,2p
olejnatá semena0,05*p
ostatní bobulovité a drobné ovoce1p
oves0,2p
třešně, višně1p
tykvovité-nejedlá slupka0,05p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
quintozenearašídy 0,05*
čaj0,05*
chmel0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
quizalofop-p-ethylkmín0,1
řepkové semeno0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
quizalofop-p-terfurylvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
resmethrinčaj0,2*
chmel0,2*
obilniny0,05*
olejnatá semena0,2*
ořechy na dřevinách0,2*
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
rimsulfuronvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
silthiofamčaj0,1*p
chmel0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
sírabroskve 50
cukrovka50
hrozny stolní a moštové50
chmel50
jablka50
jahody50
ječmen50
mrkev50
pšenice50
petržel kořenová 50
rajčata50
tykvovitá zelenina 50
žito50
ostatní potraviny rostlinného původu0,5*
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
sírouhlíkobilniny0,11)
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
sloučeniny rtutičaj0,02*
chmel0,02*
olejnatá semena0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
S- metolachlorvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
spiroxaminčaj0,1*p
hrozny stolní a moštové1p
chmel0,1*p
ječmen0,3p
oves0,3p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
spinosadbrokolice0,1
cibule 0,2
hrozny stolní a moštové 0,2
jablka 0,5
kapusta růžičková 0,2
květák 0,1
pór 0,2
zelí, kapusta hlávková 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
sulcotrionekukuřice0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
sulfosulfurončaj0,1*p
chmel0,1*p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
tebuconazolehrozny stolní a moštové0,5
chmel30
jádroviny0,5
ječmen0.2
peckoviny0,5
pšenice0,2
řepkové semeno0,05*
tritikále 0,2
žito 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
tecnazenečaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
teflubenzuronbrambory0,05
brukvovitá zelenina0,5
hrozny stolní a moštové0,5
jádroviny0,5
kukuřice0,05
peckoviny0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
TEPPčaj0,02*
chmel0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
terbuthylazinebrambory0,1
hrách0,1
hrách vyluštěný0,1
hrozny stolní a moštové0,1
chmel0,1
jádroviny0,1
kmín0,1
kukuřice0,1
meruňky0,1
slívy, švestky0,1
třešně, višně0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
tetraconazolehrozny stolní a moštové0,5
hrušky0,5
jablka0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
tetrachlormethanobilniny0,11)
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*1)
thiabendazoleavokádo15
banány51)
batáty 15
brambory uskladněné151)
brokolice5
citrusové plody51)
čaj0,1*
houby pěstované10
hrušky5
chmel0,1*
jabkla5
kasava15
mango5
ořechy na dřevinách0,1
papája
yamy
10
15
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
thiaclopridjablka0,3
slívy, švestky0,2
třešně, višně0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
thiamethoxambrambory0,1
cukrovka 0,05
kukuřice 0,05
rajčata 0,2
řepkové semeno 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
thifensulfuron -methylčaj0.1*p
chmel0.1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
thiodicarbviz methomyl
thiophanate-methylviz carbendazim
thirambrambory0,2
hrách0,2
hrozny stolní a moštové3,8
jahody3,8
ječmen0,1
kukuřice0,1
oves0,1
ovoce ostatní3
pšenice0,1
řepkové semeno0,3
tritikále0,1
zelenina3
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
tolclofos-methylbrambory0,05
cukrovka0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
tolylfluanidhrozny stolní a moštové2
jádroviny1
jahody3
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
tolylfluanid-pokračováníostatní potraviny rostlinného původu0,1*
toxapheneobilniny0,1*
tralkoxydimječmen0,02
pšenice0,02
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
triadimefonananas3
artyčoky1
banány0,2
cibule0,5
cibule jarní1
čaj0,2*
hrozny stolní a moštové2
chmel10
jablka0,2
jahody0,5
ječmen0,2
olejnatá semena0,2*
ořechy na dřevinách0,2*
oves0,2
paprika0,5
pšenice0,2
rajčata0,3
tritikále0,2
žito0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
triadimenolviz triadimefon
tri-allateovoce0,1
zelenina0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
triasulfurončaj0,1*p
chmel0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
triazamatebrambory0,2
cukrovka0,05
jablka0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
triazophosbavlníkové semeno0,1
čaj0,05*
chmel0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
triazoxideječmen0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
tribenuron-methylvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
tridemorphčaj20
chmel0,1*
ječmen0,2
olejnatá semena0,1*
oves0,2
ořechy na dřevinách0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
Pesticid Potravina rostlinného původu MLR#
mg.kg -1
Poznámka
trifloxystrobinangrešt1p
banány0,05p
broskve1p
citrusové plody0,3p
čaj0,05*p
hrozny stolní a moštové5p
chmel30p
jádroviny0,5p
ječmen0,3p
melouny0,3p
meruňky1p
olejnatá semena0,05*p
pšenice0,05p
rajčata0,5p
rybíz1p
tritikále0,05P
třešně, višně1p
tykvovité-jedlá slupka0,2p
žito0,05p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
PesticidPotravina rostlinného původuMLR#
mg.kg -1
Poznámka
triflumizolevšechny potraviny rostlinného původu0,01*
triflumuronjádroviny1
peckoviny1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
trifluralinanýz volný
brukvovitá zelenina
0,1
0,1
cibule0,1
cukrovka0,1
česnek0,1
fazole0,1
fenykl0,1
heřmánek0,1
hořčičné semeno0,1
hrách0,1
ječmen
koriandr setý
0,1
0,1
kořenová a hlíznatá zelenina0,1
luštěniny0,1
oves0,1
paprika0,1
pšenice0,1
rajčata0,1
řepkové semeno0,1
slunečnicové semeno0,1
sójové boby0,1
tritikále0,1
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
triflusulfuron-methylcukrovka0,02
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
triforineangrešt2
broskve2
čaj0,1*
chmel30
jádroviny2
ječmen0,1
meruňky2
oves0,1
pšenice0,1
rybíz2
slívy, švestky1
tritikále0,1
třešně, višně2
tykvovité-jedlá slupka0,5
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
trichlorfonobilniny0,1
ovoce0,5
zelenina0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
trimethyl sulfoniový kationhouby volně rostoucí20
ječmen 10
olivový extrakt 1
oves 10
pomeranče 0,5
pšenice 5
sójové boby 10
tritikále 5
žito 5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
trinexapac-ethylječmen0,2
pšenice 0,2
řepkové semeno 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
triticonazoleječmen0,02
oves0,02
PesticidPotravina rostlinného původuMLR #
mg.kg -1
Poznámka
triticonazole
pokračování
pšenice0,02
tritikále0,02
žito0,02
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
tritosulfuronvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
vamidothionjádroviny0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
vinclozolincibulová zelenina1
čaj0,1*
čekanka salátová2
fazole0,5
fazole vyluštěné0,5
fazolové lusky2
hrách0,5
hrách vyluštěný0,3
hrachové lusky2
hrozny stolní a moštové5
chmel40
jádroviny1
jahody5
keřové ovoce5
kiwi10
lilek3
meruňky2
mrkev0,5
rybíz10
řepkové semeno1
salát a podobná zelenina5
slívy, švestky2
třešně, višně0,5
tykvovité-jedlá slupka1
tykvovité-nejedlá slupka1
zelí pekingské2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
zeta Cypermethrinviz Cypermethrin
zinebviz dithiokarbamáty
zoxamidečaj0,05*p
hrozny stolní a moštové 5 p
chmel 0,05* p
olejnatá semena 0,05* p
rajčata 0,5 p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p

Poznámky:

p označuje prozatímní MLR stanovený podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS;

prozatímní limit se stane konečným po jeho vyhlášení ve směrnici ES. t označuje dočasný MLR stanovený do 31.12. 2008 pro nezbytná použití podle nařízení 2076/2002/EC.

1) MLR vyplývající z posklizňového ošetření

2) pouze pro průmyslové zpracování

3) brambory omyté

4) samostatně nebo společně s prophamem

5) samostatně nebo společně s chlorprophamem.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 158/2004 Sb.

MLR PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

PesticidPotravina živočišného původuMLR #
mg.kg-1
Poznámka
1,2-dichloroethanemaso0,1*1)
mléko0,1*2)
vejce0,1*3)
2,4-Dledviny jatečních zvířat1p
maso ostatní0,05*p
mléko0,01*p
vejce0,01*p
2,4-DBjátra0,1p
ledviny0,1p
maso ostatní0,05*p
mléko0,01*p
vejce0,05*p
abamectinjátra hovězí0,021)
maso ostatní0,01*1)
mléko0,005*2)
vejce0,01*3)
acephatemaso0,02*
mléko0,02*
vejce0,02*
acetochlormaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
acibenzolar-S-methylmaso0,02*p
mléko0,02*p
vejce0,02*p
acrinathrinmed0,02*
aldicarbmaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
aldrinviz dieldrin
amitrazmaso drůbeží0,05*
vejce0,01*
med0,1
aramitemaso0,01*1)
mléko0,01*2)
vejce0,01*3)
asulammaso0,01*
mléko0,01*
atrazinemaso0,02*
mléko0,01*
vejce0,02*
azinphos-ethylmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
azocyclotinmaso hovězí0,2
maso ostatní0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
azoxystrobinmaso0,05*
mléko0,01*
vejce0,05*
barbanmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
benalaxylmaso0,5*
mléko0,05*
vejce0,05*
benfuracarbmaso0,5*
mléko0,05*
vejce0,05*
benomylviz carbendazim
bentazonemaso0,05*P
mléko0,02*P
vejce0,05*P
beta-cyfluthrinmaso0,05*
mléko0,02*
vejce0,02*
bifenthrinmaso ostatní0,05*1)
mléko0,01*2)
tuk hovězí0,11)
vejce0,01*3)
binapacrylmaso0,01*1)
mléko0,01*2)
vejce0,01*3)
bitertanolmaso0,05*1)
mléko0,05*2)
vejce0,05*3)
bromopropylatemaso0,05*1)
mléko0,05*2)
vejce0,05*3)
bromoxyniljátra, ledviny0,2p
maso ostatní0,05p
mléko0,01*p
carbendazimmaso0,1*
mléko0,1*
vejce0,1*
carbofuranmaso0,1*
mléko0,1*
vejce0,1*
carbosulfanmaso0,5*
mléko0,05*
vejce0,05*
carfentrazon-ethylmaso0,05*
mléko0,05*
camphechlorviz toxaphene
captafolmaso0,01*1)
mléko0,01*2)
vejce0,01*3)
cinidon-ethylmaso0,05*
mléko0,025*
vejce0,05*
clofentezinejátra hovězí, kozí, skopová0,1
maso ostatní0,05*
mléko0,05*
vejce0,02*
clopyralidmaso0,01*
mléko0,01*
cyclanidemaso0,01*p 1)
mléko0,01*p 2)
vejce0,01*p 3)
cyfluthrinmaso0,051)
mléko0,02*2)
vejce0,02*3)
cyhexatinviz azocyclotin
cypermethrinmaso drůbeží0,05*1)
maso jatečních zvířat0,21)
mléko0,02*2)
vejce0,05*3)
cyproconazolemaso0,02*
mléko0,01*
vejce0,01*
cyromazinemaso0,05*
mléko0,02*
vejce0,2
daminozidemaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
DDTmaso11)
mléko0,042)
vejce0,053)
ryby0,54)
deltamethrinmaso drůbeží0,05*1)
vejce0,05*3)
demeton-S-methylviz oxydemeton-
methyl
demeton-S-
methylsulfone
viz oxydemeton-
methyl
desmediphammaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
di-allatemaso0,2*
mléko0,2*
vejce0,2*
diazinonmaso0,05*1)
mléko0,01*2)
vejce0,05*3)
dicambamaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
dicofoljátra hovězí, kozí, skopová11)
játra vepřová0,05*1)
maso drůbeží0,11)
maso hovězí, kozí, skopové0,51)
maso vepřové, koňské, oslí0,05*1)
mléko0,022)
vejce0,05*3)
dieldrinmaso0,21)
mléko0,0062)
vejce0,023)
dinosebmaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
dinoterbmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
diquatmaso0,05*p
mléko0,05*p
vejce0,05*p
disulfotonmaso0,02*1)
mléko0,02*2)
vejce0,02*3)
DNOCmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
dithiokarbamátymaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
endosulfanmaso0,11)
mléko0,004*2)
vejce0,1*3)
endrinmaso0,051)
mléko0,00082)
vejce0,0053)
epoxiconazolemaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
ethephonmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
ethofumesatemaso0,1*p
mléko0,1*p
vejce0,1*p
ethylanmaso0,01*1)
mléko0,01*2)
vejce0,01*3)
ethylenoxidemaso0,02*1)
mléko0,02*2)
vejce0,02*3)
famoxadonemaso0,05*p
mléko0,05*p
vejce0,05*p
fenamiphosmaso0,01*
mléko0,005*
vejce0,01*
fenarimolmaso0,02*
mléko0,02*
vejce0,02*
fenbutatin oxidemaso0,05*1)
mléko0,05*2)
vejce0,05*3)
fenhexamidmaso0,05*p
mléko0,05*p
vejce0,05*p
fenitrothionmléko0,002*
fenpropimorphjátra hovězí, kozí, skopová, vepřová0,3
ledviny hovězí, kozí, skopové, vepřové0,05
maso hovězí, kozí, skopové, vepřové0,02
maso ostatní0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
fentinmaso0,05*1)
mléko0,05*2)
vejce0,05*3)
fentin acetateviz fentin
fentin hydroxideviz fentin
fenvalerate
suma RR a S S izomerů
maso drůbeží0,02*1)
maso jatečních zvířat0,21)
mléko0,02*2)
vejce0,02*3)
fenvalerate
suma RS a SR izomerů
maso drůbeží0,02*1)
maso jatečních zvířat0,051)
mléko0,02*2)
vejce0,02*3)
fipronilmaso0,01*
mléko0,002*
florasulammaso0,001*
mléko0,001*
flucytrinatemaso0,05*1)
mléko0,052)
vejce0,05*3)
fludioxanilmaso0,05
mléko0,02*
vejce0,02*
fluoxastrobinmaso0,05
mléko0,05
živočišné vnitřnosti0,1
fluquinconazolemaso0,02*
mléko0,02*
fluroxypyrledviny0,5
maso ostatní0,05*
mléko0,05
vejce0,05*
flusilazolemaso0,02*
mléko0,02*
vejce0,02*
furathiocarbmaso0,5*
mléko0,05*
vejce0,05*
glyphosatejátra hovězí0,2p
ledviny drůbeží0,1p
ledviny hovězí2p
ledviny vepřové0,5p
maso ostatní0,05*p
mléko0,01*p
vejce0,01*p
haloxyfop methylmléko0,01
HCH - alfa izomermaso0,21)
mléko0,0042)
vejce0,023)
HCH - beta izomermaso0,11)
mléko0,0032)
vejce0,013)
HCH-suma alfa+beta
izomerů
ryby0,024)
heptachlormaso0,21)
mléko0,0042)
vejce0,023)
hexachlorobenzenemaso0,21)
mléko0,012)
vejce0,023)
ryby0,054)
hymexazolmléko0,01*
chlorbensidemaso0,05*1)
mléko0,05*2)
vejce0,05*3)
chlorbufammaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
chlordanemaso0,051)
mléko0,002*2)
vejce0,005*3)
chlorfensonmaso0,05*1)
mléko0,05*2)
vejce0,05*3)
chlormequatjátra drůbeží0,05
játra hovězí0,1
ledviny hovězí0,2
maso ostatní0,05*
mléko0,05
vejce0,05*
chlorobenzilatemaso0,1*
mléko0,1*
vejce0,1*
chlorothalonilmaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
chloroxuronmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
chlorprophamledviny0,2p
maso ostatní0,05*p
mléko0,2p
chlorpyrifosmaso drůbeží0,05*1)
mléko0,01*2)
vejce0,01*3)
chlorpyrifos-methylmaso 0,05* 1)
mléko0,01*2)
vejce0,01*3)
imazalilmaso0,02*
mléko0,02*
vejce0,02*
ioxyniljátra, ledviny0,2p
maso ostatní0,05p
mléko0,01*p
iprodionemaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
isoproturonmaso 0,05* p
mléko0,05*p
vejce0,05*p
kresoxim-methylledviny 0,05
maso ostatní 0,02*
mléko 0,05*
vejce0,02*
lactofenmléko0,005*
lambda-cyhalothrinmaso drůbeží0,02*1)
maso jatečních zvířat 0,5 1)
mléko0,052)
vejce0,02*3)
lindanemaso drůbeží0,71)
maso jatečních zvířat 0,02 1)
mléko0,001*2)
vejce 0,1 3)
ryby0,054)
linuronmaso 0,01
mléko0,01
mancozebviz dithiokarbamáty
manebviz dithiokarbamáty
MCPBmaso 0,05*
mléko0,05*
metalaxylmaso0,5*
mléko0,05*
vejce0,05*
methacriphosmaso 0,01* 1)
mléko0,01*2)
vejce0,01*3)
methamidophosmaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
methidathionmaso0,02*1)
mléko0,02*2)
vejce0,02*3)
methiocarbmaso0,05*
mléko0,005*
vejce0,02*
methomylmaso0,02*
mléko0,02*
vejce0,02*
methoxyfenozidejátra jatečních zvířat 0,05
ledviny jatečních zvířat 0,05
maso jatečních zvířat 0,02
mléko0,02
methoxychlormaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
metiramviz dithiokarbamáty
metribuzinmléko0,01*
monolinuronmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
myclobutanilmaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
nitrofenmaso0,01* 1)
mléko0,01* 2)
vejce0,01*3)
oxasulfuronmaso0,05*p
oxydemeton-methylmaso0,02*
mléko0,02*
vejce0,02*
paraquatmléko0,01*
parathionmaso0,05* 1)
mléko0,05* 2)
vejce0,05*3)
parathion-methylmaso0,02*
mléko0,02*
vejce0,02*
penconazolemaso0,05* 1)
mléko0,01* 2)
vejce0,05*3)
pendimethalinmaso0,05* 1) p
mléko0,05* 2) p
vejce0,05*3) p
permethrinmaso0,5 1)
mléko0,052)
vejce0,053)
phenmediphammaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
phoratemaso0,05*
mléko0,02*
vejce0,05*
picoxystrobinmaso 0,05*p1)
mléko0,02*p2)
vejce0,05*p3)
pirimiphos-methylmaso0,05* 1)
mléko0,05* 2)
vejce0,05*3)
procymidonemaso0,05*
mléko 0,05*
vejce0,05*
profenofosmaso mléko0,05* 1)
0,01*2)
vejce0,05*3)
prohexadionemaso0,05*
mléko0,01*
vejce0,05*
prochlorazjátra hovězí ledviny 21)
hovězí maso 0,5 1)
ostatní0,1*1)
mléko0,02*2)
tuk hovězí0,21)
vejce0,1*3)
prophammaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
propiconazolejátra jatečních zvířat 0,1
maso ostatní 0,01*
mléko 0,01*
vejce0,01*
propinebviz dithiokarbamáty
propoxurmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
propoxycarbazone-sodiummaso0,05*
mléko0,02*
vejce0,05*
propyzamidejátra, ledviny, tuk 0,05
maso ostatní 0,02
mléko 0,01*
vejce0,02*
prothioconazolejátra jatečních zvířat 0,05
ledviny jatečních zvířat 0,05
maso jatečních zvířat 0,01*
mléko0,005*
pymetrozinemaso 0,01* p
mléko0,01*p
vejce0,01*p
pyraclostrobinmaso 0,05* p
mléko0,01* p
vejce0,05*p
pyrazophosmaso0,02*
mléko0,02*
vejce0,1*
pyridateledviny jatečních zvířat 0,4 p
maso ostatní0,05*p
mléko0,05*p
vejce0,05*p
quinoxyfenmaso 0,02p
mléko0,05* p
vejce0,02*p
quintozenemaso 0,01* 1)
mléko0,01*2)
vejce0,01*3)
resmethrinmaso0.1*1)
mléko0.1*2)
vejce0.1*3)
sloučeniny rtutimaso0,01*1)
mléko0,01*2)
vejce0,01*3)
S-metolachlormaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
spiroxaminejátra0,2
ledviny0,2
maso ostatní0,05*
mléko0,02
vejce0,05*
sulfosulfuronmaso0,05*p
mléko0,05*p
vejce0,05*p
tau-fluvalinatemed0,01*
tebuconazolemaso0,05*
mléko0,01*
vejce0,05*
tecnazenemaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
terbuthylazinemaso0,02*
mléko0,01*
vejce0,02*
tetraconazolejátra1
ledviny0,05
maso ostatní0,01*
mléko0,02
thiabendazolemaso0,1
mléko0,1
vejce0,1
thiamethoxammaso0,01
mléko0,02
vejce0,01
thifensulfuron-methylmaso0,01*p
mléko0,01*p
thiodicarbviz methomyl
thiophanate-methylviz carbendazim
toxaphenemaso jatečních zvířat0,05*1)
mléko0,01*2)
ryby0,1*4)
triadimefonmaso0,1*1)
mléko0,1*2)
vejce0,1*3)
triadimenolviz triadimefon
tri-allatemaso0,01*
mléko0,01*
triazophosmaso0,02*1)
mléko0,02*2)
vejce0,02*3)
tribenuron-methylmaso0,01*
mléko0,01*
trifloxystrobinmaso0,02*
mléko0,01*
vejce0,02*
tridemorphmaso0,05* 1)
mléko0,05* 2)
vejce0,05*3)
triforinemaso 0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
trimethyl sulfoniový kationjátra hovězí0,5p
ledviny drůbeží0,1p
ledviny hovězí0,2p
maso hovězí0,2p
maso ostatní0,05*p
mléko0,01*p
vejce0,01*p
trinexapac-ethylmaso 0,02
mléko0,01
vejce0,02
tritosulruronmaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
vinclozolinmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
zinebviz dithiokarbamáty

Poznámky:

p označuje prozatímní MLR stanovený podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS; prozatímní limit se stane konečným po jeho vyhlášení ve Směrnici ES.

1) mg/kg tuku. V případě potraviny s obsahem tuku 10 % (hmot.) nebo menším se rezidua vztahují k celkové hmotnosti vykostěné potraviny. V těchto případech je maximálním limitem jedna desetina hodnoty vztažené k obsahu tuku, ale nesmí být nižší než 0,01 mg/kg.

2) Pro stanovení obsahu reziduí v syrovém kravském mléce a plnotučném kravském mléce by měl být jako základ pro výpočet brán obsah tuku rovnající se 4 % (hmot.). Pro syrové mléko a plnotučné mléko jiného živočišného původu se rezidua vyjadřují na tuk. Pro ostatní mléčné výrobky uvedené v příloze č. 1 s obsahem tuku menším než 2 % (hmot.) je maximální limit stanoven jako polovina hodnoty stanovené pro syrové mléko a plnotučné mléko, s obsahem tuku 2 % (hmot.) nebo vyšším je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven 25násobku hodnoty stanovené pro syrové mléko a plnotučné mléko.

3) Pro vejce a výrobky z vajec s obsahem tuku vyšším než 10% je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven l0násobku hodnoty stanovené vyhláškou.

4) Pro ryby a rybí výrobky s obsahem tuku vyšším než 10 % je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven l0násobku hodnoty stanovené vyhláškou.

Poznámky 1), 2), 3), 4) se nevztahují na případy, kdy MLR je shodný s mezí stanovitelnosti.

Pokud není uvedeno jinak, pod masem se rozumí maso včetně drůbežího, včetně tuku, vnitřností a masných produktů.

Pokud není uvedeno jinak, pod mlékem se rozumí mléko včetně mléčných výrobků.

Pokud není uvedeno jinak, pod vejcem se rozumí vejce včetně vaječných výrobků.

Pokud není uvedeno jinak, pod rybami se rozumí ryby, včetně mořských, včetně rybích výrobků.

Poznámky pod čarou

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

1a) Směrnice Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Komise 80/428/EHS ze dne 28. března 1980, kterou se mění příloha II ke směrnici Rady 76/895/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Rady 81/36/EHS ze dne 9. února 1981, kterou se mění příloha II ke směrnici 76/895/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Rady 82/528/EHS ze dne 19. července 1982, kterou se mění příloha II ke směrnici 76/895/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Rady 86/362/EHS ze dne 24. července týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich.
Směrnice Rady 86/363/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na nich.
Směrnice Rady 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Rady 88/298/EHS ze dne 16. května 1988, kterou se mění příloha II ke směrnicím 76/895/EHS a 86/362/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich a v obilninách.
Směrnice Rady 89/186/EHS ze dne 6. března 1989, kterou se mění příloha II ke směrnicím 76/895/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Rady 93/57/EHS ze dne 29. června 1993, kterou se mění přílohy ke směrnicím 86/362/EHS a 86/363/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v potravinách živočišného původu a na nich.
Směrnice Rady 93/58/EHS ze dne 29. června 1993, kterou se mění příloha II ke směrnici 76/895/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich a příloha ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a kterou se stanoví první seznam maximálních limitů.
Směrnice Rady 94/29/EHS ze dne 23. června 1994, kterou se mění přílohy ke směrnicím 83/362/EHS a 86/363/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v potravinách živočišného původu a na nich.
Směrnice Rady 94/30/EHS ze dne 23. června 1994, kterou se mění příloha ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a kterou se stanoví seznam maximálních limitů.
Směrnice Rady 95/38/ES ze dne 17. července 1995, kterou se mění přílohy I a II ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a kterou se stanoví seznam maximálních limitů.
Směrnice Rady 95/39/ES ze dne 17. července 1995, kterou se mění přílohy ke směrnicím 86/362/EHS a 86/363/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v potravinách živočišného původu a na nich.
Směrnice Rady 95/61/ES ze dne 29. listopadu 1995, kterou se mění příloha ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Rady 96/32/ES ze dne 21. května 1996, kterou se mění příloha II ke směrnici 76/895/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich a příloha II ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a kterou se stanoví seznam maximálních limitů.
Směrnice Rady 96/33/ES ze dne 21. května 1996, kterou se mění přílohy ke směrnicím 86/362/EHS a 86/363/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v potravinách živočišného původu a na nich.
Směrnice Rady 97/41/ES ze dne 25. června 1997, kterou se mění směrnice 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, v obilninách, potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 97/71/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se mění přílohy ke směrnicím 86/362/EHS, 86/363//EHS a 90/642/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 98/82/ES ze dne 27. října 1998, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 1999/65/ES ze dne 24. června 1999, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 1999/71/ES ze dne 14. července 1999, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 2000/24/ES ze dne 28. dubna 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362//EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/42/ES ze dne 22. června 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363//EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/48/ES ze dne 25. července 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90//642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/57/ES ze dne 22. září 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/58/ES ze dne 22. září 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/81/ES ze dne 18. prosince 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86//363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/82/ES ze dne 20. prosince 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86//362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2001/35/ES ze dne 11. května 2001, kterou se mění přílohy směrnice Rady 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 2001/39/ES ze dne 23. května 2001, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363//EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2001/48/ES ze dne 28. června 2001, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642//EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2001/57/ES ze dne 25. července 2001, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86//363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2002/5/ES ze dne 30. ledna 2002, kterou se mění příloha II směrnice Rady 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2002/23/ES ze dne 26. února 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363//EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2002/42/ES ze dne 17. května 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363//EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2002/66/ES ze dne 16. července 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86//362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/71/ES ze dne 19. srpna 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů (formothionu, dimethoatu, oxydemethon.methylu) v ovoci a zelenině, v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/76/ES ze dne 6. září 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů (metsulfuron-methylu) v obilninách a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/79/ES ze dne 2. října 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86//363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/97/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86//363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů (2,4-D, triasulfuronu a thifensulfuron-methylu) v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/100/ES ze dne 20. prosince 2002, kterou se mění příloha směrnice 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro azoxystrobin.
Směrnice Komise 2003/60/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362//EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2003/62/ES ze dne 20. června 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642//EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro hexaconazole, clofentezine, myclobutanyl a prochloraz.
Směrnice Komise 2003/69/ES ze dne 11. července 2003, kterou se mění příloha směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro chlormequat, lambda-cyhalothrin, kresoxim-methyl, azoxystrobin a dithiokarbamáty.
Směrnice Komise 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnice Rady 86/362/EHS, 86//363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2003/118/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86//362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro acephat, 2,4-D a parathion-methyl.
Směrnice Komise 2004/2/ES ze dne 9. ledna 2004, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90//642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro fenamiphosu.
Směrnice Komise 2004/59/ES ze dne 23. dubna 2004 doplňující směrnici 90/642/EHS týkající se maximálního limitu reziduí pesticidu brompropylatu.
Směrnice Komise 2004/61/ES ze dne 26. dubna 2004 doplňující přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů, jejichž použití je v Evropském společenství zakázáno.
Směrnice Komise 2004/95/ES ze dne 24. srpna 2004, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pesticidů bifenthrinu a famoxadonu stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2004/115/ES ze dne 15. prosince 2004, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí určitých pesticidů stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2005/37/ES ze dne 3. června 2005, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí některých pesticidů v obilovinách a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2005/46/ES ze dne 8. července 2005, kterou se mění přílohy směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90//642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí amitrazu.
Směrnice Komise 2005/48/ES ze dne 23. srpna 2005, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642//EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2005/70/ES ze dne 20. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363//EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2005/74/ES ze dne 25. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí ethofumesátu, lambda-cyhalothrinu, pymetrozinu a thiabendazolu stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2005/76/ES ze dne 8. listopadu 2005, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS a 86/362/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí kresoxim-methylu, cyromazinu, bifenthrinu, metalaxylu a azoxystrobinu stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2006/9/ES ze dne 23. ledna 2006, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí diquatu stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2006/4/ES ze dne 26. ledna 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro carbofuran.

2) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.

3) Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

*) Identifikační číslo Chemical Abstracts Service

Přesunout nahoru