Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 145/2004 Sb.Nařízení vlády o poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

Částka 48/2004
Platnost od 05.04.2004
Účinnost od 01.05.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

145

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. března 2004

o poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

Vláda nařizuje podle § 8 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu:


§ 1

Osobám, kterým pracovní nebo služební poměr skončil z důvodu politické perzekuce nebo postupu porušujícího obecně uznávaná lidská práva a svobody1) a které jsou poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu a současně držiteli osvědčení vydaného Ministerstvem obrany podle zvláštního právního předpisu,2) se poskytuje z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany příspěvek v rozsahu a k účelům, k nimž jsou jinak podle zvláštního právního předpisu3) poskytována plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb Ministerstva obrany osobám, které při prvém odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovaly u organizační složky státu – Ministerstvo obrany.

§ 2

Příspěvek podle § 1 nelze poskytovat osobám, kterým jsou podle zvláštního právního předpisu3) poskytována plnění jiným zaměstnavatelem.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr obrany:
Ing. Kostelka v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 21 zákona č. 87/1991 Sb.,o mimosoudních rehabilitacích.

2) § 22 zákona č. 87/1991 Sb.,ve znění zákona č. 264/1992 Sb. a zákona č. 115/1994 Sb.

3) Vyhláška č. 114/2002 Sb.,o fondu kulturních a sociálních potřeb,ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.

Přesunout nahoru