Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 125/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody

Částka 40/2004
Platnost od 22.03.2004
Účinnost od 22.03.2004
Zrušeno k 01.01.2019 (328/2018 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

125

VYHLÁŠKA

ze dne 11. března 2004,

kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 88 odst. 5 a 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:


§ 1

Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku se podávají na tiskopisu podle vzoru obsahujícího předepsané náležitosti, který je uveden v příloze.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha k vyhlášce č. 125/2004 Sb.

Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody)

Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody)

Přesunout nahoru