Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 12/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů

Částka 4/2004
Platnost od 20.01.2004
Účinnost od 01.02.2004
Zrušeno k 01.01.2005 (589/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

VYHLÁŠKA

ze dne 29. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášky č. 109/1997 Sb., vyhlášky č. 131/1997 Sb., vyhlášky č. 220/1997 Sb., vyhlášky č. 317/1997 Sb., vyhlášky č. 72/1998 Sb., vyhlášky č. 133/1998 Sb., vyhlášky č. 209/1998 Sb., vyhlášky č. 291/1998 Sb., vyhlášky č. 59/1999 Sb., vyhlášky č. 117/1999 Sb., vyhlášky č. 199/1999 Sb., vyhlášky č. 295/1999 Sb., vyhlášky č. 53/2000 Sb., vyhlášky č. 144/2000 Sb., vyhlášky č. 421/2000 Sb., vyhlášky č. 435/2001 Sb., vyhlášky č. 271/2002 Sb., vyhlášky č. 509/2002 Sb. a vyhlášky č. 191/2003 Sb., se mění takto:

Oddíl B přílohy, v němž jsou uvedeny léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, zní:

„ODDÍL B

1A01AAléčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)p.o. 
1.1 A01AA01fluorid sodnýp.o.1.1MG0,88 
46265ZYMAFLUOR 1/4 MGportblnob200x0.25mgFAJI
64958ZYMAFLUOR 1/4 MGportblnob200x0.25mgNCHCH
2 A01ABprotiinfekční léčiva pro lokální aplikacilok. 
2.1A01AB10natamycinlok.20MG7,48 
 
2.2A01AB03chlorhexidinlok.1000 ML178,70H
3A01ACkortikosteriody pro lokální aplikacilok. 
3.1A01AC01triamcinolonlok.1GM13,69L/DER,STO,OR L
   
3.2A01AC02dexametasonlok.1GM11,68L/DER,STO, ORL
4A02Aadsorbční antacidap.o. 
4.1A02ADkombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)p.o.10DF7,44 
00156GASTROGEL SLOVAKOFARMAtbl 50x500mgSLOSK
4.2A02ADkombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)p.o.50ML7,44 
   
4.3A02AD01kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí - pevné lékové formy)p.o.10DF7,44 
 
4.4A02AD01kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí - tekuté lékové formy)p.o.50ML7,44 
 
4.5 A02AD04hydrotalcit (pevné lékové formy)p.o.10DF 7,44 
 
4.6A02AD04hydrotalcit (tekuté lékové formy)p.o.50ML7,44 
5A02BAantiulceróza ze skupiny H2-antagonistůp.o. 
 
5.1A02BA01cimetidinp.o.0.80GM4,05 
64926LOCK-2tbl obd 100x200mgCAIIND
5.2A02BA02ranitidin nad 75 mg do 150 mg včetně v jedné tabletěp.o.0.30GM3,80 
12346HISTAC 150tbl obd 20x150mgRXYIND
45321RANISAN 150 MGpor tblflm500x150mgPMPCZ
47471RANISAN 150 MGpor tblflm60x150mgPMPCZ
91280RANITAL 150 MGtbl obd 30x150mgLEKSLO
96283ULCOSANtbl obd 30x150mgIVXCZ
5.3  A02BA02ranitidin nad 150 mg v jedné tabletěp.o.0.30 GM3,70 
76477RANITAL 300MGtbl obd 30x300mgLEKSLO
5.4A02BA03famotidin do 20 mg včetně v 1 tabletěp.o.40MG 3.80 
75832APO-FAMOTIDINE 20 MGtbl obd 100x20mgAPTCND
96193FAMOSAN 20 MGpor tbl flm 20x20mgPMPCZ
59595FAMOSAN 20 MGpor tbl flm 50x20mgPMPCZ
47862FAMOSAN 20 MGpor tbl flm100x20mgPMPCZ
66194FAMOTIDIN 20-SLtbl obd 30x20mgSLOSK
94207ULFAMID 20tbl 20x20mgKRKSLO
5.5A02BA03 famotidin nad 20 mg v 1 tabletěp.o.40 MG3,70 
75836APO-FAMOTIDINE 40 MGtbl obd 100x40mgAPTCND
83206FAMOSAN 40 MGpor tbl flm 10x40mgPMPCZ
96194FAMOSAN 40 MGpor tbl flm 20x40mgPMPCZ
59596FAMOSAN 40 MGpor tbl flm 50x40mgPMPCZ
47863FAMOSAN 40 MGpor tbl flm100x40mgPMPCZ
47263FAMOSAN 40 MGpor tbl flm500x40mgPMPCZ
10769FAMOTIDIN 40-SLtbl obd 100x40mgSLOSK
66193FAMOTIDIN 40-SLtbl obd 10x40mgSLOSK
98035ULFAMID 40tbl 10x40mgKRKSLO
5.6A02BA04nizatidinp.o.0.30GM3,80 
   
5.7A02BA06roxatidinp.o.0.15GM3,80 
     
5.8A02BA07ranitidin bismut citrátp.o.0.8GM28,50 
6A02BAantiulceróza ze skupiny H2-antagonistů Parent. 
6.1A02BA01cimetidinparent.0.80GM32,06H
   
6.2 A02BA02ranitidinparent.0.30GM68,43H
 
6.3A02BA03famotidinparent.40MG 68,43H
7A02BBantiulceróza ze skupiny prostaglandinůp.o.
7.1A02BB01misoprostolp.o.0.80MG47,36Z
8A02BCantiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpyp.o. 
8.1A02BC01omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)p.o.20 MG18,20 
32174OMERA 10por cps etd 14x10mgSLOSK
32175OMERA 10por cps etd 28x10mgSLOSK
8.2A02BC01omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)p.o.20  MG9,50 
 
8.3A02BC02pantoprazolp.o.40MG9,50 
 
8.4A02BC03lansoprazolp.o.30MG9,50 
 
8.5A02BC05esomeprazol (do 20mg v jedné dávce včetně)p.o.20MG12,00L/GIT,INT,GER
 
8.6A02BC05esomeprazol (nad 20mg v jedné dávce )p.o.20  MG6,67L/GIT,INT,GER
 
9A02BCantiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpyParent. 
 
9.1A02BC01omeprazolparent.20MG170,00H
31739HELICID 40 INFinf plv sol1x40mgLEXCZ
9.2A02BC02pantoprazolparent.40MG170,00H
 
10A02BXostatní léčiva peptického vředup.o. 
   
10.1A02BX02sukralfátp.o.4GM9,88 
84406SUCRALANtbl 50x1gmLARA
91217VENTERtbl 50x1gmKRKSLO
10.2A02BX03pirenzepinp.o.0.1GM8,55 
 
10.3A02BX05zásaditý citronan bismutitýp.o.0.48GM23,07 
 
10.4A02BXostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)p.o.3DF22,29 
   
11A02BXostatní léčiva peptického vředuParent. 
 
11.1A02BX03pirenzepinparent.20MG105,58H
 
12A02DAantiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03Ap.o. 
 
12.1A03AA04mebeverinp.o.0.30GM4,94 
 
12.2A03AA05trimebutinp.o.0.30GM4,94 
 
12.3A03AX13silikony (pevné lékové formy)p.o.0.50GM10,91 
 
12.4A03AX13silikony (tekuté lékové formy)p.o.0.50GM18,73 
93500SAB SIMPLEXsus 1x30mlPDAD
12.5A03AX58alverin (kombinace se silikony)p.o.0.18GM7,90 
67269METEOSPASMYLcps 20x60mgMSRF
13A03ABanticholinergika s kvarterní oniovou skupinoup.o. 
13.1A03AB03oxyfenonp.o.25MG2,30 
 
13.2A03AB06otilonium bromidp.o.0.12GM12,42 
 
13.3A03AB11poldinp.o.12MG2,30 
 
13.4A03AB20trospium chloridp.o.40MG11,84 
12527SPASMEX 15tbl 30x15mgPFLD
14A03ADmuskulotropní spasmolytikap.o. 
   
14.1A03AD01papaverinp.o.0.1GM0,68 
 
14.2A03AD02drotaverinp.o.0.1GM4,88 
46627NO-SPA FORTEtbl 10x80mgCHNH
46628NO-SPA FORTEtbl 20x80mgCHNH
15A03ADmuskulotropní spasmolytikaparent. 
 
15.1A03AD01papaverinparent.0.1GM17,94 
 
15.2A03AD02drotaverinparent.0.1GM25,00 
59649NO-SPAinj 5x4ml/80mgCHNH
16A03BAalkaloidy beladony s terciálni aminovou skupinoup.o. 
 
16.1A03BA01atropinp.o.1.5MG0,49 
 
17 A03BAalkaloidy beladony s terciální aminovou skupinouparent. 
 
17.1A03BA01atropin (do 1mg v 1 ampuli)parent.1.5MG15,15 
 
17.2A03BA01atropin (1 mg a více v 1 ampuli)parent.1.5MG7,83 
00394ATROPIN BIOTIKA 1MGinj 10x1ml/1mgHBSSK
18A03BBalkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinoup.o. 
 
18.1A03BB01butylskopolaminp.o.60MG14,10 
01317BUSCOPANpor tbl obd 20x10mgBOED
19A03BBalkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinoup.rect.
 
19.1A03BB01butylskopolaminp.rect.60MG14,66
 
20A03BBalkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinouparent.
 
20.1A03BB01butylskopolaminparent.60MG37,62
 
21A03DAsyntetická anticholinergika v kombinaci s analgetikyp.o. 
 
21.1A03DAsyntetická anticholinergika v komb. s analgetikyp.o.2DF3,96 
 
21.2A03DA02pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)p.o.2DF4,11 
88708ALGIFENtbl 20LEXCZ
21.3A03DA02pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)p.o.2ML5,82 
 
22A03DAsyntetická anticholinergika v kombinaci s analgetikyp.rect. 
 
22.1A03DA02pitofenon kombinace s analgetikyp.rect.2DF13,48 
91517ALGIFEN SUPrct sup 5LEXCZ
23  A03DAsyntetická anticholinergika v kombinaci s analgetikyparent. 
 
23.1  A03DA02pitofenon kombinace s analgetikyparent.   2DF44,25 
88709ALGIFENinj 5x5mlHBSSK
24A03EAspasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinacip.rect. 
 
24.1A03EAantispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.p.rect.2DF12,72 
 
25A03FAprokinetika (cisaprid)p.o. 
 
25.1A03FA02cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě)p.o.30MG26,00L/GIT,INT,PDD,
PSY,GER
 
25.2A03FA02cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě)p.o.30MG22,50L/GIT,INT,PDD,
PSY, GER
 
25.3A03FA02cisaprid (tekuté lékové formy) s obsahem 1 mg v 1 mlp.o.30MG57,18L/GIT,INT,PDD,
PSY, GER
93393PREPULSIDpor sus 1x100mlJANB
25.4A03FA02cisaprid (tekuté lékové formy dělené - sáčky)p.o.30MG26,00L/GIT,INT,PDD,
PSY, GER
26A03FAprokinetika (ostatní) p.o. 
 
26.1A03FA01metoclopramid hydrochloridp.o.30  MG4,02 
56696MCP HEXAL 10tbl 100x10mgFSTD
56695MCP HEXAL 10tbl 50x10mgFSTD
26.2A03FA03domperidonp.o.30MG4,02 
26.3 A03FA05alizapridp.o.0.15GM4,02 
26.4A03FAitopridp.o.0.15GM28,00L/GIT,INT,
PDD, PSY,GER
26.5 A03AE02tegaserodp.o. 12  MG30,00 
27A03FAprokinetikap.rect. 
27.1A03FA01metoclopra-
mid
p.rect. 30MG41,50 
27.2 A03FA02cisaprid   p.rect. 30MG47,57 
27.3  A03FA03domperidonp.rect.0.12 GM41,50 
28A03FAprokinetikaparent. 
28.1  A03FA01metoclopramidparent.30MG21,10O
28.2A03FA05alizapridparent.0.15GM16,47O
29A04AAantiemetika ze skupiny serotoninových antagonistůp.o. 

Nauzea a zvracení v důsledku silného uvolnění serotoninu, tj. navozené cytotoxickou chemoterapií a radioterapií.

29.1A04AA01ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)p.o.16MG535,50P
84794EMESET- 4tbl obd (10x6)x4mgCIAIND
84744EMESET- 4tbl obd 6x4mgCIAIND
04004EMETRON 4 MGpor tbl flm 10x4mgGEDH
81475SETRON 4por tbl flm 10x4mgSLOSK
29.2A04AA01ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)p.o.16MG396,90P
84793EMESET- 8tbl obd (10x6)x8mgCIAIND
84443EMESET- 8tbl obd 6x8mgCIAIND
04005EMETRON 8 MGpor tbl flm 10x8mgGEDH
03830ONDEMET 8por tbl flm 10x8mgLEXCZ
81476SETRON 8por tbl flm 10x8mgSLOSK
29.3A04AA01ondansetron (rychle rozpustné pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)p.o.16MG562,30P
 
29.4A04AA01ondansetron ((rychle rozpustné pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)p.o.16MG416,70P
 
29.5A04AA01ondansetron (tekuté lékové formy)p.o.16 MG754,65 P
 
29.6 A04AA01ondansetron (léková forma čípků)p.rect.16MG  653,80P
 
29.7A04AA02granisetronp.o.2MG396,90P
 
29.8A04AA03tropisetronp.o.5MG396,90P
 
29.9A04AA04dolasetronp.o.200MG396,90 P
 
30A04AAantiemetika ze skupiny serotoninových antagonistůparent. 

Nauzea a zvracení v důsledku silného uvolnění serotoninu, tj. navozené cytotoxickou chemoterapií a radioterapií.

30.1A04AA01ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)parent.16MG895,70P
84441EMESETinj 5x2ml/4mgCIAIND
04002EMETRON 4 MGinj sol 5x2ml/4mgGEDH
30.2A04AA01ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)parent.16MG722,40P
84442EMESETinj 5x4ml/8mgCIAIND
04003EMETRON 8 MGinj sol 5x4ml/8mgGEDH
03820ONDEMET 8 INJinj sol 5x4ml/8mgLEXCZ
30.3A04AA02granisetronparent.3MG474,20P
 
30.4A04AA03tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli)parent.5MG816,20P
 
30.5A04AA03tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli)parent.5MG474.20P
 
30.6A04AA04dolasetronparent.100MG474,20 P
 
31A04ADrůzná antiemetikap.o. 
 
31.1A04ADrůzná antiemetika (theoklát embraminu)p.o.50MG3,31 
 
31.2A04ADrůzná antiemetika (theoklát moxastinu)p.o.0.1GM3,31 
 
31.3A04ADrůzná antiemetika (meklozin)p.o.50MG3,31 
 
32A04ADrůzná antiemetikap.rect. 
 
32.1A04AD01různá antiemetika (theoklát moxastinu)p.rect.0.1GM9,38 
 
33A05AAhepatika ze skupiny žlučových kyselinp.o. 
 
33.1A05AA01kyselina chenodeoxy-
cholová
p.o.1GM21,46L/GIT,INF
 
33.2A05AA02kyselina ursodeoxy-
cholová
p.o.0.75GM24,10L/GIT,INF
91017URSOFALKcps 100x250mgFAKD
97864URSOSANpor cps dur50x250mgPMPCZ
34A05AXostatní hepatikap.o. 
34.1A05AXjiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)p.o.3DF1,55
 
34.2A05AX02hymekromonp.o.1.20GM5,96
 
35A05BAléčiva onemocnění jaterp.o. 
 
35.1A05BAléčiva onemocnění jater (fosfolipidy)p.o.4DF11,73
35.2A05BAléčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)p.o.0.21GM5,68 
 
35.3A05BA03silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.21GM5,68 
76762SILYMARIN AL 50drg 30x50mgAPAD
35.4A05BA03silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě)p.o.0.21GM4,40 
 
36A05BAléčiva onemocnění jaterparent.H
 
36.1A05BAléčiva onemocnění jater (fosfolipidy)parent.1DF42,72H
92325ESSENTIALE Ninj sol 5x5mlNAJD
36.2A05BA03 silymarinparent.0.35GM2345,13 H
31341LEGALON SILinj sic 4x350mgMAUD
37A06Aosmoticky působící nevstřebatelné cukryp.o., p.rect. 
 
37.1A06AD10kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)p.o.4DF242,70 
 
37.2A06AD11laktulózap.o.6,7GM5,18L/GIT,INT,GER, PDD,CHI
 
37.3A06AD12laktitolp.o.10GM3,71L/GIT,INT,GER, CHI
 
37.4A06AG10sorbitol v kombinaci s kont. laxativemp.rect.2DF174,01 
92489YALsol 10x67.5mlTRMD
38A07AAstřevní antimykotická léčivap.o. 
 
38.1A07AA01neomycin p.o.5GM609,91H
 
38.2A07AA02nystatin p.o.1.5MU5,96 
 
38.3A07AA03natamycinp.o.0.3GM41,01 
 
38.4A07AA11rifaximinp.o.0.8GM85,00P

Rifaximin je indikován k použití u:

1) hepatální encefalopatie

2) profylaxe v kolorektální chirurgii

3) pseudomembranosní kolitidě

4) bakteriálních infekcí provázejících nespecifická zánětlivá onemocnění střev (Crohnovy choroby a ulcerosní colitidy) citlivých na rifaximin

5) prokázané divertikulitidě tráčniku, citlivé na rifaximin.

39A07EAkortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo působící v tlustém střevup.rect., p.o. 
 
39.1A07EA06budesonidp.rect.2MG250,00L/GIT,INT,GER
 
39.2A07EA06budesonidp.o.9MG105,35P

Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.

64786BUDENOFALKcps ent 50x3mgFAKD
39.3A07EB01natrium kromoglykátp.o.800MG73,58P

Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit.

93797NALCROMcps 100x100mgFISGB
40A07ECaminosalicylová kyselina a její derivátyp.o. 
 
40.1A07EC01sulfasalazinp.o.2GM16,34L/GIT,INT,REV, GER
02159SULFASALAZIN Kpor tbl flm50x500mgKRKSLO
04304SULFASALAZIN K-ENpor tblent100x500mgKRKSLO
40.2 A07EC02mesalazin (potahované tablety)p.o.1.5 GM23,43L/GIT,INT,GER
76479ASACOL 400por tblflm 100x400mgTLTCH
93235SALOFALK 250tbl ent 100x250mgFAKD
40.3A07EC02mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)p.o.1.5GM44,12P

Mesalazin per os - tablety s řízeným uvolňováním:

Je aminosalicylátem první volby při idiopatickém střevním zánětu (Crohnově nemoci) postihující horní části trávicího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida). Není aminosalicylátem první volby při lokalizaci idiopatického střevního zánětu v tračníku, zde je indikován až při selhání ostatních aminosalicylátů.

40.4A07EC02mesalazin (léková forma - sáčky)p.o.1.5GM44,12P

Mesalazin per os - léková forma-sáčky: Je aminosalicylátem první volby při idiopatickém střevním zánětu (Crohnově nemocí) postihující horní části trávicího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida) u děti do 3 let a u pacientů s poruchou polykání. Není aminosalicylátem první volby při lokalizaci idiopatického střevního zánětu v tračníku, zde je indikován až při selhání ostatních aminosalicylátů.

41 A07ECaminosalicylová kyselina a její derivátyp.rect. 
   
41.1A07EC02mesalazin (enm.)p.rect.1.5 GM69,31 L/GIT
76700ASACOL ENEMA 4 Gsus rec 1x100ml/4gmTLTCH
06250ASACOL ENEMA 4 Gsus rec 7x100ml/4gmTLTCH
93770SALOFALK 4 GMenm 7x60ml/4gmFAKD
41.2A07EC02mesalazin (čípky do 250 mg včetně)p.rect.1.5GM118,94L/GIT
93239SALOFALK 250sup 30x250mgFAKD
41.3A07EC02mesalazin (čípky nad 250 mg)p.rect.1.5GM102,63L/GIT
76704ASACOLsup 20x500mgTLTCH
75568SALOFALK 500sup 10x500mgFAKD
75569SALOFALK 500sup 30x500mgFAKD
41.4A07ECparaamino-
salicylát sodný
p.rect.2GM46,20L/GIT
 
42A07FAprotiprůjmové mikroorganismyp.o. 
 
42.1A07FA01organismy produkující kyselinu mléčnou, tekuté lékové formyp.o.2ML3,61L/PDD,GIT,GER ,INF
09159HYLAK FORTEsol 1x100mlMCKD
09158 HYLAK FORTEsol 1x30mlMCKD
42.2A07FA01organismy produkující kyselinu mléčnou, pevné lékové formyp.o.4DF3,86L/PDD,GIT,GER ,INF
 
42.3A07FA02saccharomyces boulardii sicatusp.o.1DF5,50P

Přípravek je indikován k léčbě infekčních průjmů, k profylaxi a léčbě průjmů u pacientů živených gastrickou nebo enterální výživou pomocí sondy.Nelze jej předepisovat (a hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění) pro profylaxi a léčbu cestovatelských průjmů.

42.4A07FAprotiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), lékové formy tobolekp.o.2 DF25,14P

Přípravek je indikován k udržovací léčbě u nespecifických střevních zánětů.

42.5A07FAprotiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), tekuté lékové formyp.o.1DF43,99L/PDD, INF
 
42.6A07BC05diosmectit (plv. susp.)p.o.1DF3,86 L/PDD, INF
 
43A09AAenzymové přípravkyp.o. 
 
43.1A09AAenzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)p.o.5000U1,03 
04139PANZYNORM FORTEdrg 30KRKSLO
43.2A09AAmultienzymy (obsahující pankreatin, trypsin, chymotrypsin, bromelain, papain, amylasu, lipasu, rutosid)p.o.6DF8,80P

Léčbu multienzymovými přípravky ordinuje onkolog, chirurg, internista nebo dermatolog u lymfedémů v souvislosti s radikální operací nebo s radioterapií pro malignitu, za podmínky, že ke kontrole lymfedému nedostačuje fyzikální léčba, nebo tuto nelze aplikovat.

43.3  A09AA02multienzymy (dle lipázy, do 10.000 U v 1 tabletě včetně) p.o. 5000 U1,47 
 
43.4A09AA02multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 U včetně v jedné tabletě)p.o.5000U1,45 
56167PANGROL 20000tbl obd 50BCED
 
21362PANGROL 400tbl obd 48BCED
43.5A09AA02multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 U včetně v jedné tabletě) - formy mikropeletp.o.5000U1,90 
43.6A09AA02multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 U v jedné tabletě)p.o.5000U1,61 
44A09ACpepsin a kyselinotvorné látkyp.o. 
44.1A09AC01pepsin a kyselinotvorné látkyp.o.2DF2,79 
45A10Ainsuliny (rozpustné humánní)parent.  
45.1A10AB01insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridgeparent.40U22,86L/DIA
45.2A10AB01insulin lidský rychle účinkující, lahv.parent.40U18,85 
44576HUMULIN R 100 M.J./MLinj 1x10ml/1kuLILF
40876INSULIN-HM Rinj 1x10ml/1kuLEXCZ
45.3A10AB01insulin lidský rychle účinkující pro aplikaci do insulinových pumpparent.40U27,96L/DIA
81496VELOSULIN HM (GE)inj sol1x10ml/100utNOODK
45.4A10AB04insulin-lispro krátce působící, lahv.parent.40U28,28 
 
45.5A10AB04insulin-lispro krátce působící, cartridge 100U/MLparent.40U30,49L/DIA
 
45.6A10AB05insulin-aspart krátce působící, lahv.parent.40U28,28 
 
45.7A10AB05insulin-aspart krátce působící, cartridge 100U/MLparent.40U30,49 L/DIA
 
46A10Ainsuliny (rozpustné monokomponentní)parent.  
 
46.1A10AB03insulin vepřový rychle účinkující - lahv.parent.40U16,48 
42366HYPURIN PORCINE NEUTRALinj 1x10ml/1000utCBFGB
83725INSULIN-MONO Ninj 1x10ml/400utLEXCZ
46.2A10AB03insulin vepřový rychle účinkující - cartridgeparent.40U22,86L/DIA
 
47 A10A insuliny (suspenzní humánní)parent. 
 
47.1A10AC01insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridgeparent.40U22,86L/DIA
 
47.2A10AC01insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoruparent.40U28,00P, L/DIA

Diabetes mellitus léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem u osob s definovanou poruchou zraku stanovenou na základě vyšetření oftalmologem - praktická popř. skutečná nevidomost: pokles zrakové ostrosti pod 3/60 včetně nebo binokulární zorné pole menší než 10 st. kolem centrální fixace.

47.3A10AC01insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv.parent.40U18,85 
44567HUMULIN N 100 M.J./MLinj 1x10ml/1kuLILF
40875INSULIN-HM NPHinj 1x10ml/1kuLEXCZ
47.4A10AD01insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridgeparent.40U22,86L/DIA
47.5A10AD01insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoruparent.40U28,00P, L/DIA

Diabetes mellitus léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem u osob s definovanou poruchou zraku stanovenou na základě vyšetření oftalmologem - praktická popř. skutečná nevidomost: pokles zrakové ostrosti pod 3/60 včetně nebo binokulární zorné pole menší než 10 st. kolem centrální fixace.

47.6A10AD01insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv.parent.40U18,85 
40878INSULIN-HM MIX 30inj 1x10ml/1kuLEXCZ
47.7A10AE01insulin lidský dlouhodobě účinkujícíparent.40U18,85 
 
47.8A10ADinsulin aspart, kombinace středně a rychle účinného, cartridgeparent.40U30,49L/DIA
 
47.9A10AE04insulin glargin, dlouhodobě účinný, cartridgeparent.40U30,49L/DIA
 
47.10A10AE04insulin glargin, dlouhodobě účinný, lahv.parent.40U22,86L/DIA
 
48A10A insuliny (suspenzní monokomponentní)parent.  
 
48.1A10AC03insulin vepřový středně dlouze účinkujícíparent.40U12,64 
 
48.2A10AC30insulin kombinace zvířecí středně dlouze účinkujícíparent.40U12,64 
83726INSULIN-MONO Dinj 1x10ml/400utLEXCZ
83727INSULIN-MONO IDinj 1x10ml/400utLEXCZ
48.3A10AE30insulin kombinace zvířecí dlouhodobě účinkujícíparent.40U12,64 
 
48.4A10AC02insulin hovězí středně dlouze účinkující - lahv.parent.40U11,99 
42368    HYPURIN BOVINE ISOPHANEinj 1x10ml/1000utCBFGB
48.5A10AC02insulin hovězí středně dlouze účinkující - cartridgeparent.40 U21,60L/DIA
42369HYPURIN BOVINE ISOPHANEinj 5x1.5ml/150utCBFGB
48.6A10AE02insulin hovězí dlouhodobě účinkující - lahv.parent.40U11,99 
42370HYPURIN BOVINE PROT.ZINC.SULF.inj 1x10ml/1000utCBFGB
49A10BAléčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidázp.o. 
 
49.1A10BA02metformin hydrochlorid p.o.2GM6,67 
64642ADIMETtbl obd 120x850mgMCKD
31957GLUFORMINtbl obd 60x850mgPLICHO
06668METFIREX 500 MGpor tbl flm60x500mgCHNH
41507METFIREX 500 MGpor tblflm120x500mgCHNH
06657METFIREX 850 MGpor tbl flm60x850mgCHNH
41506METFIREX 850 MGpor tblflm 120x850mgCHNH
32784METFOGAMMA 850por tblflm 120x850mgARND
53960METFORMIN 500 LÉČIVApor tblflm 100x500mgLEXCZ
53961METFORMIN 850 LÉČIVApor tbl flm50x850mgLEXCZ
05643METFORMIN 850 LÉČIVApor tblflm100x850mgLEXCZ
30343METFORMIN AL 500por tbl flm30x500mgAPAD
30356METFORMIN AL 500por tbl flm60x500mgAPAD
30357METFORMIN AL 500por tblflm 100x500mgAPAD
30361METFORMIN AL 500por tblflm120x500mgAPAD
40001METFORMIN AL 850por tbl flm30x850mgAPAD
40155METFORMIN AL 850por tbl flm60x850mgAPAD
40172METFORMIN AL 850por tblflm100x850mgAPAD
40174METFORMIN AL 850por tblflm 120x850mgAPAD
56503SIOFOR 500por tbl flm60x500mgBBED
56504SIOFOR 850por tbl flm60x850mgBBED
49.2A10BA03buforminp.o.0.2GM3,47 
02558SILUBIN RETARDtbl obd 60x100mgGRUD
49.3A10BF01akarbozap.o.0.3GM10,26 
 
49.4A10BG02rosiglitason s obsahem 4 mg v jedné tabletěp.o.1DF38,50P
 
49.5A10BG03pioglitazon s obsahem 15 mg v jedné tabletěp.o.1DF34,05P
 
49.6A10BG03pioglitazon s obsahem 30 mg v jedné tabletěp.o.1DF44,27P

Deriváty thiazolidindionů jsou určeny ke kombinační léčbě diabetiků 2.typu s vyjádřenou inzulinovou rezistencí. Indikovány jsou jednak (a)v kombinaci se sulfonylureou, kde nelze použít metformin pro jeho nesnášenlivost, jednak (b) v kombinaci s metforminem, kde monoterapie tímto preparátem nedosáhla požadované kompenzace diabetu, přičemž přetrvává neuspokojivá kompenzace diabetu (glykémie nalačno vyšší než 8.0 mmol/l, postprandiální glykémie vyšší než 10 mmol/l, resp. glykovaný hemoglobin vyšší než 8.5%) a současně je přítomno zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění (arteriální hypertenze, dyslipidémie a zvýšená albuminurie nad 20 μg/min nebo 2.5 g/mol kreatininu).Denní dávka hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění je 4mg (1 tbl.) rosiglitazonu nebo 15mg (1tbl.) pioglitazonu nebo 30mg (1 tbl.) pioglitazonu.

50A10BBléčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočovinyp.o. 
50.1A10BB01glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG2,30 
 
50.2A10BB01glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)p.o.10MG0,86 
01791BETANASEtbl 5x(3x10)x5mgCAIIND
50.3A10BB01glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě)p.o.7MG1,37 
94523GLUCOBENE 1.75 MGtbl 120x1.75mgMCKD
50.4A10BB01glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)p.o.7MG0,86 
94525GLUCOBENE 3.5 MGtbl 120x3.5mgMCKD
50.5A10BB02chlorpropamidp.o.0.37GM0,78 
 
50.6A10BB03tolbutamidp.o.1.5GM2,32 
00120DIRASTANtbl50 (=5x10)x500mgSLOSK
50.7A10BB04glibornuridp.o.38MG4,79 
 
50.8A10BB05tolazamidp.o.1GM2,49 
 
50.9A10BB07glipizidp.o.10MG4,00 
87110ANTIDIABtbl 30x5mgKRKSLO
50.10A10BB08gliquidonp.o.60MG5,65 
99336GLURENORMtbl 30x30mgSLOSK
50.11A10BB09gliklazidp.o.0.16GM6,55 
31897GLICIREXpor tbl nob 60x80mgRTTD
50.12  A10BB09gliklazid, retardované lékové formyp.o.2DF  6,55 
 
50.13A10BB12glymepirid do 2 mg v jedné tabletě včetněp.o.2MG6,55 
 
50.14A10BB12glymepirid nad 2 mg v jedné tabletě p.o.2MG5,45 
 
50.15A10BD02metformin a glibenklamid - kombinacep.o.3DF5,85 
 
50.16A10BX02repaglinidp.o.1DF5,00L/DIA
 
50.17A10BX03nateglinidp.o.1DF5,00L/DIA
 
51A11CA vitamin A a jeho derivátyp.o. 
 
51.1A11CA01retinol (vitamin A)p.o.50KU1,12 
00347VITAMIN A-SLOVAKOFARMAcps 50x30kuSLOSK
52A11CAvitamin A a jeho derivátyparent. 
52.1A11CA01retinol (vitamin A)parent.50 KU10,40 
00396AXEROPHTHOL BIOTIKAinj 5x1ml/50kuBTASK
53A11CCvitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)p.o. 

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

1.Osteoporóza

a)senilní osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina, která se vyvinula během terapie prostým vitaminem D a vápníkem

b)glukokortikoidy indukovaná osteoporóza

c)u pacientů s vysokou dávkou kortikoidů (7,5 mg prednisonu denně a větší) se zvýšenou hladinou PTH rezistentní na terapii vitaminem D a vápníkem

2.Léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných)

3.Léčba křivice rezistentní na vitamin D

4.Léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D

5.Léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

53.1A11CC04kalcitriolp.o.1RG35,10P
47583ROCALTROL 0.25 MCGpor cpsmol30x0.25rgRPSD
58255ROCALTROL 0.25 MCGpor cpsmol30x0.25rgRPSD
54A11CC vitaamin D a jeho deriváty (ostatní)p.o. 
 
54.1A11CC01ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně) p.o.6 KU13,10
 
54.2A11CC01ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml) p.o.6 KU0,78
00716INFADINgtt 1x10ml /100mgSLOSK
54.3A11CC01ergocalciferol (pevné lékové formy)p.o.6KU0,54 
00353VITAMIN D SLOVAKOFARMAcps 1x300kuSLOSK
54.4A11CC02dihydrotachys-
terol
p.o.1MG17,13 
94445TACHYSTINgtt 1x20ml/20mgCHVD
54.5A11CC03alfakalcidol do 0,50 rg včetněp.o.1RG18,60P
 
54.6A11CC03alfakalcidol nad 0,50 rgp.o.1RG17,55P

Léčbu alfakalcidolem ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce v indikacích:

1.Osteoporóza

a)senilní osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina, která se vyvinula během terapie prostým vitaminem D a vápníkem

b)glukokortikoidy indukovaná osteoporóza

c)u pacientů s vysokou dávkou kortikoidů (7,5 mg prednisonu denně a větší) se zvýšenou hladinou PTH rezistentní na terapii vitaminem D a vápníkem

2.Léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných)

3.Léčba křivice rezistentní na vitamin D

4.Léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D

5.Léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

54.7A11CC05cholekalciferol - tekuté lékové formyp.o.0.5MG3,84 
12023VIGANTOLpor gtt sol 1x10mlMECD
54.8A11CC05cholekalciferol - pevné lékové formyp.o.0.5MG1,04 
05877VITAMIN D 800-SLOVAKOFARMAcps 30x800rgSLOSK
55A11CCvitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)parent. 

Léčbu kalcitriolem ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce v indikacích:

1.Osteoporóza

a)senilní osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina, která se vyvinula během terapie prostým vitaminem D a vápníkem

b)glukokortikoidy indukovaná osteoporóza

c)u pacientů s vysokou dávkou kortikoidů (7,5 mg prednisonu denně a větší) se zvýšenou hladinou PTH rezistentní na terapii vitaminem D a vápníkem

2.Léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných)

3.Léčba křivice rezistentní na vitamin D

4.Léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D

5.Léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

55.1A11CC04kalcitriolparent.1RG174,20P
56A11CCvitamin D a jeho deriváty (ostatní)parent.  
56.1A11CC01ergokalciferolparent.6KU0,72 
00405CALCIFEROL BIOTIKA FORTEinj sol 1x1ml/7.5mgBTASK
56677CALCIFEROL BIOTIKA FORTEini sol 5x1ml/7.5mgBTASK
56.2A11CC05cholekalciferolparent.1KU0,93 
11093VIGANTOL 50000inj 5x1 ml/1.25mgMECD
57A11DAvitamin B1 a jeho derivátyparent.  
 
57.1A11DAthiamin (vit. B1), prostýparent.75 MG5,50 H
 
57.2A11DA01 thiamin (vit. B1)parent.50 MG5,50 H
92502    THIABENEinj 6x2ml/100mgMCKD
58A11GAvitamin Cparent. 
58.1A11GA01kyselina askorbová (vitamin C)parent.0.2GM3,32H
92729ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKAinj 5x5ml/500mgHBSSK
59A11HAvitamin B2, B6 a Eparent.  
59.1A11HA02pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6)parent.0.16GM16,58H
00584PYRIDOXIN LÉČIVA INJ.inj sol 5x1ml/50mgLEXCZ
59.2A11HA03tokoferol (vitamin E, do 30 mg/ml včetně)parent.0.2GM69,90H
 
59.3A11HA03tokoferol (vitamin E, nad 30 mg/ml)parent.0.2GM7,58H
 
59.4A11HA04riboflavin (vitamin B2)parent.20MG6,11H
60A11JAkombinace vitamínů parent.  
60.1A11JAkombinace vitamínůparent.10ML93,80H
 
60.2A11DBkombinace vitamínů (vitamin B1, B6, B12)parent.10ML93,80H
11487MILGAMMA Ninj 100x2mlSLHD
11486MILGAMMA Ninj 25x2mlSLHD
11488MILGAMMA Ninj 500x2mlSLHD
67075MILGAMMA Ninj 500x2mlWGPD
11485MILGAMMA Ninj 5x2mlSLHD
61A12Asoli vápníku včetně kombinaci vápníku a fluorup.o. 
61.1A12AA03glukonát vápenatý (na obsah vápníku)p.o.0.5GM0,59 
 
61.2A12AA04uhličitan vápenatý (na obsah vápníku) tabletyp.o.I0.5GM2,34 
70536TBL.CALCII CARBON.PRAEC.0.5 MVMportblnob1000x0.5gmMVMCZ
61.3A12AA04uhličitan vápenatý (na obsah vápníku), léková forma šumivé tabletyp.o. 0.5GM2,34 
 
61.4A12AA04uhličitan vápenatý(na obsah vápníku), léková forma práškyp.o.0.5GM2,34 
 
61.5A12AA07chlorid vápenatý (na obsah vápníku), tekuté lékové formy,p.o.0.2GM0,64 
00409CALCIUM CHLORATUM BIOTIKAinj 5x10ml 10%HBSSK
61.6A12AA12octan vápenatý (na obsah vápníku) p.o. 0.5GM10,00 
 
61.7A12AA20vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)p.o.0.5GM2,54 
 
61.8A12AXuhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) do 600 mg vápníku v 1 dávce včetně a do 5 mq cholekalciferolu v 1 dávce včetněp.o.1DF3,26 
 
61.9A12AXuhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) do 600 mg vápníku v 1 dávce včetně a nad 5 mg cholekalciferolu v 1 dávcep.o.1DF4,00 
 
61.10A12AXuhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) nad 600 mg vápníku v 1 dávcep.o.1DF6,51 
46472CALTRATE PLUStbl obd 30JDCUSA
61.11A12AXvápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)p.o.1DF5,38L/INT,GYN,ORT REV,GER
   
61.12A12AXvápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)p.o.1DF4,01L/INT,GYN,ORT REV,GER
 
61.13A12CXjiné minerální produkty (na obsah vápníku)p.o.0.5GM1,14 
99808BIOMIN Hplv 60x3gm(sÁČky)BMNSK
62A12AAsoli vápníkuparent. 
62.1A12AA03glukonát vápenatý (na obsah vápníku)parent.3GM59,16 
00407CALCIUM BIOTIKAinj sol 10x10ml/1gmHBSSK
62.2A12AA07chlorid vápenatý (na obsah vápníku)parent.0.2GM2,85 
00409CALCIUM CHLORATUM BIOTIKAinj 5x10ml 10%HBSSK
63A12BAsoli draslíkup.o. 
63.1A12BAdraslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)p.o.1GM9,78 
 
63.2A12BAdraslík (na obsah draslíku)p.o.1.5GM2,44 
 
63.3A12BA01chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)p.o.3GM2,37 
91600KALNORMINtbl ret 30x1gmICNH
64A12BAsoli draslíkuparent. 
64.1A12BAdraslík v kombinaci s hořčíkemparent.1DF13,20O
02132CARDILANinj 10x10mlHBSSK
64.2A12BA01chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)parent.3GM52,88O
02486KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7.5%inj 5x10ml 7.5%LEXCZ
65.1A12CC03glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,38L/INT,NEU,PSY, GYN,GER
 
65.2A12CC04citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,38L/INT,NEU,PSY, GYN,GER
 
65.3A12CC05aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,38L/INT,NEU,PSY, GYN,GER
 
65.4A12CC06mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,38L/INT,NEU,PSY, GYN,GER
 
65.5A12CC09orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,38L/INT,NEU,PSY, GYN,GER
 
65.6A12CC30kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,38L/INT,NEU,PSY, GYN,GER
99891MAGNESIUM 250 MG PHARMAVITpor tbl eff 20CPWH
66A12CCsoli hořčíkuparent. 
66.1A12CC02síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)parent.1GM19,72O
00498MAGNESIUM SULFURICUM BIOT.10%inj 5x10ml 10%HBSSK
66.2A12CC02 síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)parent.1GM8,87O
00499MAGNESIUM SULFURICUM BIOT.20%inj 5x10ml 20%HBSSK
67A12CDsoli fluorup.o. 
67.1A12CD01fluorid sodnýp.o.88MG4,06 
09495OSSIN RETARDtbl obd 100x40mgGRUD
68A14Aanabolické steroidyparent. 
68.1A14AB01nandrolon phenpropionátparent.2MG3,11 
69A16Aostatní léčiva alimentárního traktuparent. 
69.1A16AA01levokarnitinparent. 2GM356,82O
69.2A16AX01kyselina tioktováparent.0.2GM84,42O
84382THIOGAMMA 600 INJECTinj 1000x20ml/600mgSLHD
84381THIOGAMMA 600 INJECTinj 100x20ml/600mgSLHD
84379THIOGAMMA 600 INJECTinj 10x20ml/600mgSLHD
55380THIOGAMMA 600 INJECTinj 20x20ml/600mgSLHD
55381THIOGAMMA 600 INJECTinj 500x20ml/600mgSLHD
84380THIOGAMMA 600 INJECTinj 50x20ml/600mgSLHD
84378THIOGAMMA 600 INJECTinj 5x20ml/600mgSLHD
69.3A16AA02ademetioninparent.0,5GM94,66Z
12319TRANSMETIL 500 MG INJEKCEinj pso Iqf 5x500mgABTI
69.4A16AA02ademetioninp.o.1GM59,83Z
 
69.5A16AB02imiglucerasaparent.200U40341,80 Z
 
69.6A16AB03 agalsidáza alfaparent.1MG17700,00Z
 
69.7A16AB04 agalsidáza betaparent.5MG17700,00 Z
 
69.8A08AA10sibutramin s obsahem 10 mg v jedné tabletěp.o.15MG106,20 P
 
69.9A08AA10 sibutramin s obsahem 15 mg v jedné tabletěp.o.15MG80,00 P
 
69.10A08AB01orlistatp.o.360MG80,00P

Sibutramin nebo orlistat předepisuje diabetolog pacientům s diabetes mellitus 2.typu a zároveň BMI vyšším než 35 kg/m2, u nichž je diagnostikována arteriální hypertenze, hyperlipoproteinémie nebo ICHS (u sibutraminu viz kontraindikace) vyžadující farmakologickou léčbu. U pacienta musí současně dojít k poklesu tělesné hmotnosti nejméně o 3 kg v průběhu 6 týdnů za použití pouze režimových (dietních a pohybových) opatření. Tolerance léčby je vyhodnocena po 4 týdnech od zahájení léčby, účinnost po 3 měsících léčby antiobesitikem. Kritériem účinnosti léčby antiobesitikem je pokles aspoň o 5% původní tělesné hmotností a současně zlepšení kompenzace diabetu (glykémie na lačno či glykovaného hemoglobinu HbA1c). Není-li léčba účinná, je podávání antiobesitika po 3 měsících přerušeno. Léčba antiobesitiky je indikována nejdéle na dobu 12 měsíců.

70 B301AA artithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu Kp.o. 
 
70.1B01AA03warfarinp.o.7.5MG3,22 
12848LAWARIN 2tbl 100x2mgPVLCZ
58161LAWARIN 2tbl 50x2mgPVLCZ
12849LAWARIN 5tbl 100x5mgPVLCZ
58162LAWARIN 5tbl 50x5mgPVLCZ
59674WARFARIN 3-SLpor tbl nob 100x3mgSLOSK
59675WARFARIN 5-SLpor tbl nob 100x5mgSLOSK
70.2B01AA08ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.6GM3,60 
 
70.3B01AA08ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)p.o.0.6GM4,30 
71B01ABantithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)parent. 
71.1B01AB02antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.2.1KU25440,00U
 
71.2B01AB02antithrombinparent.2.1KU25440,00U
72B01ABjantithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)parent. 
72.1B01AB01heparinparent.10KU15,35O
74999HEPARIN BIOCHEMIE 25000UTinj 100x5ml/25kuBCAA
93746HEPARIN LÉČIVAinj 1x10ml/50kuLEXCZ
73B01ABantithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)p.o.,parent. 

Nízkomolekulární hepariny pro ambulantní péčí v indikaci:

1) léčby hluboké žilní trombózy potvrzené doplerovským vyšetřením

2) léčby stavů vyžadujících antikoagulační léčbu v průběhu gravidity

3) v období před plánovanou srdeční transplantací

4) prevence a léčby hluboké žilní trombózy u nemocných s prokázaným vrozeným či získaným hyperkoagulačním stavem, u nichž nelze stabilizovat požadované snížení hladiny koagulačních faktorů perorálnímí antikoagulancii, či s nemožností podat tato antikoagulancia

5) potřeby ambulantního převedení z perorálních antikoagulancií na nízkomolekulární hepariny krátkodobě (max. 5 dnů) před plánovanou operací

73.1B01AB04dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuliparent.3 KU64,45P
 
73.2B01AB04dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuliparent.3KU64,40P
   
73.3B01AB04dalteparin nad 5 KU v jedné ampuliparent.3KU49,60P
 
73.4B01AB05enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuliparent.3KU64,45P
   
73.5B01AB05enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuliparent. 3KU64,40P
 
73.6B01AB05enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuliparent.3KU59,74P
 
73.7B01AB05enoxaparin nad 80 mg v jedné ampuliparent. 3KU49,60P
 
73.8B01AB06nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuliparent.3KU64,45P
 
73.9 B01AB06nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuli parent.3KU64,40P
 
73.10B01AB06nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuliparent.3KU59,74P
 
73.11B01AB06nadroparin nad 7,6 KU do 10 KU v jedné ampuli včetněparent.3KU49,60P
 
73.12B01AB06nadroparin nad 10 KU v jedné ampuliparent. 3KU44,00P
   
73.13 B01AB07parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetněparent. 3KU64,45P
 
73.14B01AB07parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuliparent. 3KU64,40P
   
73.15B01AB07parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuliparent. 3KU59,74P
   
73.16B01AB08reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuliparent.3KU64,45P
   
73.17 B01AB08reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuliparent.3KU64,40P
 
73.18B01AB11sulodexidparent.600U63,44O
 
73.19B01AB11sulodexidp.o.250U12,46L/OPH,INT,NEU, DIA,GER
 
73.20B01ABcertoparinparent.3KU76,10O
31316TROPARIN AMPOULEinj 10x0.5ml/32mgBCAA
74B01ACantiagregancia trombocytůp.o. 

Léčbu tiklopidinem a clopidogrelem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,

b) necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,

c) podání pacientům po intravaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu clopidogrelem indikuje kardiolog, internista u nemocných s akutním koronárním syndromem bez elevace úseku ST (nestabilní angina čí non-Q infarkt myokardu) obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu 6 měsíců od příhody.

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,

b) nutnost pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

Léčbu dipyridamolem včetně kombinací indikuje neurolog nebo internista k sekundární prevenci ischemických mozkových příhod u pacientů, kteří netolerují vyšší dávky kyseliny acetylosalicylové nebo při selhání antiagregační léčby, které se projeví cévní mozkovou příhodou.

74.1B01AC04clopidogrelp.o.75MG39,00P
 
74.2B01AC05ticlopidinp.o.0.5GM23,00P
02984APO-TICpor tbl obd30x250mgAPTCND
02985APO-TICpor tblobd 100x250mgAPTCND
02518IPATON 250 MGpor tbl flm20x250mgEGIH
21023IPATON 250 MGpor tbl flm60x250mgEGIH
66938TAGRENtbl 30x250mgKRKSLO
02973TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MGtbl obd 30x250mgMCKD
02974TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MGtbl obd 90x250mgMCKD
74.3B01AC06kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF0,51 
72813ANOPYRIN 30MGtbl 20x30mgSLOSK
72812ANOPYRIN 30MGtbl 50x30mgSLOSK
74.4B01AC06kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF0,51 
 
74.5B01AC06kyselina acetylsalicylová (nad 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF0,98 
 
74.6 7B01AC0dipyridamolp.o. 400MG 8,65P
 
74.7B01AC10 indobufen p.o.p.o.0.3GM8,40P
 
74.8B01AC30dipyridamol a kyselina acetylosalicylová v kombinacip.o.2DF12,00P
 
74.9B01AClysin acetylosalicylát (do 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové včetně v jedné dávce)p.o.1DF0,68 
 
74.10B01AClysin acetylosalicylát (nad 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové v jedné dávce)p.o.1DF0,64 
75B01ACantiagregancia trombocytůparent. 
75.1B01AC07dipyridamolparent.0.2GM224,45H
 
75.2B01AC09epoprostenolparent.0.5MG4956,00X
 
75.3B01AC10indobufenparent.0.3GM89,35H
 
75.4B01AC11iloprostparent.50RG660,60X
 
75.5B01AC13abciximabparent.1DF11131,00H
 
75.6B01AC16eptifibatide injekceparent.1DF930,27H
 
75.7B01AC16eptifibatide infuzeparent.1DF2930,36H
 
75.8B01AC17tirofibanparent.1DF5437,00H
76B01ADtrombolytikaparent. 

Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:

a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčení streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

a) intrakoronární trombolýza,

b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

76.1B01AD01streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)parent.1.5MU3384,60U
10937STREPTASEinj sic 1x750kuAVND
76.2B01AD01streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)parent.1.5MU3214,40U
62461STREPTASEinj sic 1x1.5muAVND
76.3B01AD02alteplazaparent.0.1GM43265,44U/P
 
76.4B01AD04urokináza (do 100 KU v jedné dávce včetně)parent.3MU53928,40U/P
 
76.5B01AD04 urokináza (nad 100 do 500 KU v jedné dávce včetně)parent.3MU45346,56U/P
 
76.6B01AD04urokináza (nad 500 KU v jedné dávce)parent.3MU42565,93U/P
 
76.7B01AD07reteplázaparent.20U43265,44U/P
 
76.8B01AD10drotrecogin alfa (aktivovaný)parent.5MG6882,00X

U pacientů se skórem APACHE II 25 a více, při selhávání dvou a více orgánových systémů, kontrolovaném zdroji sepse a u těch pacientů, kde existuje předpoklad, že po vyléčení bude dostatečná délka a kvalita života, pro vybraná pracoviště.

76.9B01AX03lepirudinparent.1DF2300,00H
77B02AAantifibrinolytika ze skupiny aminokyselinp.o. 
77.1B02AA01kyselina aminokaproováp.o.16GM38,86 
 
77.2B02AA02kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)p.o.2GM40,72 
 
77.3B02AA02kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)p.o.2GM38,57 
42613EXACYLpor tblflm20x500mgSXQP
77.4B02AA03kyselina aminomethyl-
benzoová
p.o.0.25GM19,31 
02123PAMBAtbl 10x250mgABPD
78B02AAantifibrinolytika ze skupiny aminokyselinparent. 
78.1B02AA01kyselina aminokaproováparent.16GM65,01 
 
78.2B02AA02kyselina tranexámováparent.2GM63,74 
97411EXACYLinj 5x5ml/500mgSWIF
78.3B02AA03kyselina aminomethyl-
benzoová
parent.0.25GM192,40 
69793PAMBAinj sol 5x5ml/50mgBGLD
79B02ABantifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteinázparent.  
79.1B02AB01aprotininparent.500KU664,66H
80B02BAvitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptikap.o. 
80.1B02BA01fytomenadionp.o.20MG10,38 
00720KANAVITgtt 1x5ml/100mgSLOSK
80.2B02BX01etamsylatp.o.0.75GM11,30L/OPH,HEM,ORL
81B02Bvitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptikaparent. 
81.1B02BAmenadiolfosfat sodná sůlparent.10MG14,27 
 
81.2B02BA01fytomenadionparent.20MG15,68 
00489KANAVITinj 5x1ml/10mgHBSSK
81.3B02BX01 0.75GM80,51O
02213DICYNONE 250inj 100x2ml/250mgOMRCH
82B02BBlidský fibrinogenparent. 
82.1B02BB01lidský fibrinogenparent.5GM9452,50U
32282FIBRINOGEN IMMUNOinf sic 1000mg+solvBXGA
62464HAEMOCOMPLETTAN Pinj sic 1x1000mgCTOD
83B02BClokální hemostatikalok. 
83.1B02BClokální hemostatika (rektální lékové formy)lok.1DF7,19 
 
83.2B02BClokální hemostatika (pěna)lok.1C21,47 
 
83.3B02BClokální hemostatika - karboxycelulosa (zásyp)lok.1GM15,40 
 
83.4B02BC01absorbovatelná želatinová houbalok.1C22,69 
 
83.5B02BC06thrombin (houba)lok.1DF56,80 
84B02BDkoagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)parent. 

Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:

prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,

b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti fakotru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),

c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.

Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:

prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.

Léčbu aktivitu obcházejícího faktoru VIII ordinuje hematolog. K léčbě krvácivých stavů způsobených prokázaným inhibitorem faktorů koagulačního systému.

Léčbu eptakogem alfa ordinuje hematolog. K léčbě akutního život ohrožujícího krvácení, které není prokazatelně zvládnutelné jiným léčivým přípravkem jakož i u nemocných s prokázaným inhibitorem faktorů koagulačního systému.

84.1B02BD01kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a Xparent.350U3284,67B/P
 
84.2B02BD02koagulační faktor VIII (středně čištěný)parent.500U5083,42B/P
 
84.3B02BD02koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)parent.500U5818,70B/P
53360ANTIHEM.F.(LIDSKÝ)HEMOFIL Minj sic 1x1000ut+soBXIB
53359ANTIHEM.F.(LIDSKÝ)HEMOFIL Minj sic 1x500ut+solBXIB
84.4B02BD02koagulační faktor VIII rekombinantníparent.500U5818,70B/P
 
84.5B02BD02koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktoremparent.500U7820,64B/P
 
84.6B02BD02koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Wilebrandovým faktoremparent.500U9263,30B/P
88337HAEMATE Pinj sic 1x1ku+solv.AVND
88335HAEMATE Pinj sic 1x250ut+solAVND
88336HAEMATE Pinj sic 1x500ut+solAVND
84.7B02BD03aktivata obcházející inhibitor faktoru VIIIparent.10KU297672,00B/P
85677FEIBA TIM 4 1000 J.inf pso Iqf 1x1kuBXGA
85676FEIBA TIM 4 500 J.inf pso Iqf 1x500utBXGA
84.8B02BD04koagulační faktor IX (středně čištěný)parent.350U3284,67B/P
 
84.9B02BD04koagulační faktor IX (vysoce čištěný)parent.350U4174,27B/P
 
84.10B02BD08eptakog alfa (aktivovaný)parent.2.5MU1357785,42B/P
89826NOVOSEVEN 120KIU (2.4MG)inj pso Iqf 1x2.4mgNOODK
92641NOVOSEVEN 240KIU (4.8MG)inj pso Iqf 1x4.8mgNOODK
89825NOVOSEVEN 60KIU (1.2MG)inj pso Iqf 1x1.2mgNOODK
85B02BD koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)parent. 
85.1B02BDsrážecí faktoryparent.350U2975,02X
 
85.2B02BD05koagulační faktor VIIparent.6KU87982,20X
 
85.3B02BD07koagulační faktor XIIIparent.350U2975,02X
86B03AAsoli dvojmocného železap.o. 
86.1B03AA02fumarát železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.1GM1,12 
 
86.2B03AA02fumarát železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM2,98 
00677FERRONATsus 1x100ml/3gmGNOCZ
86.3B03AA03glukonát železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.1GM1,12 
 
86.4B03AA03glukonát železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM3,20 
 
86.5B03AA05chlorid železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.1GM1,12 
 
86.6B03AA05chlorid železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM3,20 
 
86.7B03AA07síran železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.1GM1,12 
 
86.8B03AA07síran železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM3,20 
 
86.9B03ABsoli trojmocného železa (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM3,20 
 
86.10B03AB02polymaltosum ferricum (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM10,80 
02946MALTOFERpor gtt sol 30 mlVIICH
87B03ACsoli trojmocného železaparent. 
87.1B03AC02hydroxid železitý se sacharózouparent.0.1GM41,70O
04084FERRUM LEK I.M.inj sol50x2ml/100mgLEKSLO
87.2B03AC03komplex železo-sorbitol-citronová kyselinaparent.0.1GM25,56O
 
87.3B03AC07glukonát železito-sodnýparent.0.1GM41,70O
03418FERRLECITinj sol 5x5mlNAJD
70425FERRLECITinj sol5x5ml/62.5mgAVTGB
88B03ADsoli dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovoup.o. 
88.1B03ADchlorid železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM4,30L/GYN,HEM
 
88.2B03ADglukonat železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM4,30L/GYN,HEM
 
88.3B03AD02fumarat železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM4,30L/GYN,HEM,INT, GER
 
88.4B03AD03síran železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM4,30L/GYN,HEM
89B03AEsoli dvojmocného železa v ostatních kombinacíchp.o. 
89.1B03AE01dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12p.o.0.1GM3,90 
 
89.2B03AE02dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminyp.o.0.1GM3,90 
 
89.3B03AE10chlorid železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM3,90 
89.4B03AE10fumarat železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM3,90 
 
89.5B03AE10glukonat železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM3,90 
 
89.6B03AE10různé kombinace bez kyseliny listovép.o.0.1GM3,20 
97402SORBIFER DURULEStbl obd 50x100mgEGIH
89.7B03AE10síran železnatý/
kyselina listová
p.o.0.1GM3,90 
 
89.8B03AE10síran železnatý/serin -pevné lékové formyp.o.0.1GM3,20 
 
89.9B03AE10síran železnatý/serin -tekuté lékové formyp.o.0.1GM10,80 
90B03BAvitamin B12 a jeho derivátyparent. 
90.1B03BA01cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.02MG0,51 
00641    VITAMIN B12 LÉČIVA 300MCGinj 5x1 ml/300rgLEXCZ
90.2B03BA01cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)parent.0.02MG0,20 
92503NEUROBENEinj 6x1ml/1000rgMCKD
91B03BBkyselina listová a její derivátyp.o. 
91.1B03BB01kyselina listováp.o.10MG1,39 
92B03XAostatní protianemická léčivaparent. 

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,

b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastoftýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,

c) léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1B03XA01erythropoetin do 500 IU v jedné ampuli včetněparent.1KU497,40K/P
64814NEORECORMON 500 IUinjsol6x0.3ml/500utROCD
92.2B03XA01erythropoetin více než 500 IU do 10 KU v jedné ampuli včetněparent.1KU455,00K/P
 
92.3B03XA01erythropoetin více než 10 KU v jedné ampuliparent.1KU430,00K/P
93B05AAsubstituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)parent.  
93.1B05AA01albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.20GM2676,90B
 
93.2B05AA01albuminparent.20GM2676,90B
10124HUMAN ALBUMIN 20% BIOTESTinf 1x100mlBTPD
10117HUMAN ALBUMIN 20% BIOTESTinf 1x50mlBTPD
62471HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNOinf sol 1x100ml 20%BXGA
62470HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNOinf sol 1x50ml 20%BXGA
62472HUMAN ALBUMIN 5% IMMUNOinj 1x250ml 5%BXGA
97910HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20%inf sol 1x100mlGFOE
42144HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20%inf sol 1x10mlGFOE
97909HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20%inf sol 1x50mlGFOE
97907HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5%inf sol 1x250mlGFOE
97908HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5%inf sol 1x500mlGFOE
93.3B05AA02ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhradyparent.100ML952,16B
94B05AAsubstituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)parent. 
94.1B05AA05dextran (koncentrace 10%)parent.500ML185,84O
 
94.2B05AA05dextran (koncentrace 6%)parent.500ML108,80O
 
94.3B05AA05dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)parent.500ML123,86O
 
94.4B05AA06želatinové přípravkyparent.500ML173,90O
56412GELOFUSINEinf 1x500mlBMECH
94.5B05AA07hydroxyethyl-
škrob
parent.500ML291,60O
44467HEMOHES 10%inf sol1x500ml(pe)BMMD
44431HEMOHES 6%inf sol 1x500ml-peBMMD
55897HEMOHES 6%inf sol10x500ml-peBMMD
95B05BAroztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)parent. 
95.1B05BA03glukóza 10% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100ML12,71O
3143310% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 16x250ml-skFKII
3143210% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1x250ml-sklFKII
4391910% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 16x250ml-skloSFRI
9253110% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 1x250ml-skloSFRI
97735GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x250ml(sklo)BFFI
59433GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x250ml(vak)BFFI
59437GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x250ml(vak)BFHE
62376INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNAinf 1x250ml(sklo)IMASK
66872INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIAinf sol 1x250ml-sklIHOCZ
95.2B05BA03glukóza 10% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)parent.100ML6,04O
3143710% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1x500ml-ppFKII
9253410% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 1x500ml-ppSFRI
97736GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x500ml(sklo)BFFI
59419GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x500ml(vak)BFHE
97737GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x500ml(vak)BFFI
47000GLUKÓZA 10 BRAUNinf 1x500ml-peBMEE
47017GLUKÓZA 10 BRAUNinf 1x500ml-peBMECH
96877GLUKÓZA 10 BRAUNinf 1x500ml-peBMMD
71735INFUSIO GLUCOSI 100 G/L MVM G10inf sol 1x500mlMVMCZ
95.3B05BA03glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML28,00O
3143010% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1x100ml-sklFKI I
0343310% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 20x100ml-skFKI I
3143110% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 49x100ml-skFKII
9253010% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 1x100ml-skloSFRI
4391810% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 49x100ml-skloSFRI
59432GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x100ml(vak)BFFI
59436GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x100ml(vak)BFHE
95.4B05BA03glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)parent.100ML5,82O
3143910% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1x1000ml-ppFKII
3143610% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1x1000ml-skFKII
3144710% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1x1000ml-vaFKII
3144910% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1x2000ml-vaFKII
3145010% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 4x2000ml-vaFKII
3144010% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol12x1000ml-ppFKII
4392210% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 12x1000ml-ppSFRI
9253510% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 1x1000ml-ppSFRI
9253310% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 1x1000ml-skloSFRI
9253910% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 1x1000ml-vakSFRI
9254010% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 1x2000ml-vakSFRI
4392710% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 4x2000ml-vakSFRI
59434GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x1000ml(vak)BFFI
59438GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x1000ml(vak)BFHE
47001GLUKÓZA 10 BRAUNinf 1x1000ml-peBMEE
47018GLUKÓZA 10 BRAUNinf 1x1000ml-peBMECH
96878GLUKÓZA 10 BRAUNinf 1x1000ml-peBMMD
92772INFUSIO GLUCOSI 10 MEDIEKOS G10inf 1x2000ml(vak)INKCZ
95.5B05BA03glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML29,10O
57750GLUCOSE 20% INFUSION-HUMANinf 1x100mlHUAH
95.6B05BA03glukóza 20% (nad 100 ml v jednom balení)parent.100ML6,46O
59422GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x1000ml(vak)BFHE
95.7B05BA03glukóza 5% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100ML12,90O
314545% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 16x250ml-skFKII
314535% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1x250ml-sklFKII
314645% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1x250ml-vakFKII
314655% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 30x250ml-vaFKII
439295% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 16x250ml-skloSFRI
925205% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 1x250ml-skloSFRI
439345% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 30x250ml-vakSFRI
97729GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x250ml(sklo)BFFI
59414GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x250ml(vak)BFHE
97732GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x250ml(vak)BFFI
46995GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1x250ml-peBMEE
47012GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1x250ml-peBMECH
96872GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1x250ml-peBMMD
98894GLUKÓZA 5% VIAFLOinf sol 30x250mlBFHE
98893GLUKÓZA 5% VIAFLOinf sol 35x150mlBFHE
62372INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNAinf 1x250ml(sklo)IMASK
53818INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIAinf sol 1x250ml-pvcIHOCZ
66866INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIAinf sol 1x250ml-sklIHOCZ
95.8B05BA03glukóza 5% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)parent.100ML6,89O
314565% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 12x500ml-skFKII
314585% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1x500ml-ppFKII
314555% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1x500ml-sklFKII
314665% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1x500ml-vakFKII
314595% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 20x500ml-ppFKII
314675% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 20x500ml-vaFKII
439305% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 12x500ml-skloSFRI
925235% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 1x500ml-ppSFRI
925215% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 1x500ml-skloSFRI
925275% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 1x500ml-vakSFRI
439315% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 20x500ml-ppSFRI
439355% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 20x500ml-vakSFRI
97730GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x500ml(sklo)BFFI
59415GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x500ml(vak) BFHE
97733GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x500ml(vak)BFFI
46996GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1x500ml-peBMEE
47013GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1x500ml-peBMECH
96873GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1x500ml-peBMMD
98901GLUKÓZA 5% VIAFLOinf sol 20x500mlBFHE
86341INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIAinf sol 1x500ml-peIHOCZ
71734INFUSIO GLUCOSI 50 G/L MVM G5inf sol 1x500mlMVMCZ
95.9B05BA03glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML27,76O
314515% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1x100ml-sklFKII
314625% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1x100ml-vakFKII
034325% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 20x100ml-skFKII
314635% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 40x100ml-vaFKII
314525% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 49x100ml-skFKII
925195% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 1x100ml-skloSFRI
925255% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 1x100ml-vakSFRI
439335% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 40x100ml-vakSFRI
439285% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 49x100ml-skloSFRI
439335% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 40x100ml-vakSFRI
97728GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x100ml(sklo)BFFI
59413GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x100ml(vak)BFHE
97731GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x100ml(vak)BFFI
46994GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1x100ml-skloBMEE
47011GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1x100ml-skloBMECH
96871GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1x100ml-skloBMMD
98886GLUKÓZA 5% VIAFLOinf sol 50x100mlBFHE
62370INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNAinf 1x100ml(sklo)IMASK
86200INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIAinf sol 1x100ml-sklIHOCZ
95.10B05BA03glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)parent.100ML3,96O
314685% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1x1000ml-vaFKII
314705% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1x2000ml-vaFKII
314715% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 4x2000ml-vaFKII
314695% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf soll0x1000ml-vaFKII
439365% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 10x1000ml-vakSFRI
925285% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 1x1000ml-vakSFRI
925295% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 1x2000ml-vakSFRI
439375% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 4x2000ml-vakSFRI
98902GLUKÓZA 5% VIAFLOinf sol 10x1000mlBFHIE
97734GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x1000ml(vak)BFFI
95.11B05BA03glukóza do 10% včetně (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.100ML23,90O
47241GLUKÓZA 5 BRAUNinf 20x10ml-pla.ampBMMD
95.12B05BA03glukóza nad 10% do 39 % (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.100ML98,74O
 
95.13B05BA03glukóza nad 20% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100ML18,18O
86972ARDEANUTRISOL G 33inf 1x250mlARDCZ
55630INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNAinf 1x250mlIMASK
95.14B05BA03glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML31,97O
55628INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNAinf 1x100mlIMASK
95.15B05BA03glukóza nad 20% (nad 250 ml v jednom balení)parent.100ML8,26O
 
95.16B05BA03glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli )parent.100ML83,15O
02587GLUKÓZA 40 BRAUNinf 20x10ml-pla.ampBMMD
02589GLUKÓZA 40 BRAUNinf 20x10ml-pla.ampBMECH
96B05BAroztoky k parenterální výživě (ostatní)parent.i
96.1B05BA01aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)parent.100ML38,76H
31989CLINIMIX N9G20Einf sol 4x2000mlBXFGB
96.2B05BA01aminokyseliny (koncentrace nad 14%)parent.100ML63,44H
75521AMINOPLASMAL 15% Einf 1x1000mlBMED
96.3B05BA01aminokyseliny (koncentrace nad 10% do 14% včetně)parent.100ML70,48H
55971SALVIAMIN 12.5 Einf 1x1000mlCTTF
55969SALVIAMIN 12.5 Einf 1x500mlCTTF
96.4B05BA01aminokyseliny (koncentrace nad 6% do 10 % včetně)parent.100ML47,42H
31985CLINIMIX N14G30Einf sol 4x2000mlBXFGB
31987CLINIMIX N17G35Einf sol 4x2000mlBXFGB
92631SALVIAMIN 10 Einf 1x1000mlCTTF
96.5B05BA02tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML173,20H
32004INTRALIPID 10 %inf 10x100ml-vakFRKS
04299INTRALIPID 10 %inf 12x100ml-skloFRKS
45303INTRALIPID 10 %inf 1x100ml-skloFRKS
20909INTRALIPID 10 %inf 1x100ml-vakFRKS
31526SOYACAL 10%inf eml 20x100mlGFLE
96.6B05BA02tukové emulze (nad 10% do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ml196,40H
31529SOYACAL 20%inf eml 20x100mlGFLE
96.7B05BA02tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml v jednom balerní)parent.100ML53,83H
75442INTRALIPID 10 %inf 12x500ml-skloFRKS
59154IVELIP 10%inf 6x1000mlCTTF
96.8B05BA02tukové emulze (nad 10% nad 100 ml v jednom balení)parent.100ML67,58H
57162INTRALIPID 20 %inf 1x1000ml-skloFRKS
57247INTRALIPID 20 %inf 6x1000ml-skloFRKS
59158IVELIP 20%inf 6x1000mlCTTF
96.9B05BA03fruktóza (koncentrace do 5% včetně)parent.100ML14,47H
 
96.10B05BA03fruktóza (koncentrace nad 10%)parent.100ML17,74H
 
96.11B05BA03fruktóza (koncentrace nad 5% do 10% včetně)parent.100ML15,54H
 
96.12B05BA03sorbitol (koncentrace do 5% včetně)parent.100ML7,66H
 
96.13B05BA03sorbitol (koncentrace nad 10%)parent.100ML11,10H
 
96.14B05BA03sorbitol (koncentrace nad 5% do 10% včetně)parent.100ML8,14H
 
96.15B05BA03xylitol (koncentrace do 5% včetně)parent.100ML16,62H
 
96.16B05BA03xylitol (koncentrace nad 5%)parent.100ML22,83H
 
96.17B05BA10kombinace bez obsahu aminokyselinparent.100ML13,20H
 
96.18B05BA10kombinace s obsahem aminokyselinparent.100ML55,76H
40178AMINOPLASMAL 10% Einf 1x1000mlBMED
45377AMINOROZTOK NEO SX 4% INFUSIAinf 1x500mlIHOCZ
45383AMINOROZTOK NEO SX 8% INFUSIAinf 1x500mlIHOCZ
47482CLINOMEL N4-550inf 2x2500ml pe vakCTTF
46805CLINOMEL N4-550inf 4x1500ml pe vakCTTF
46804CLINOMEL N4-550inf 4x2000ml pe vakCTTF
47479CLINOMEL N5-800inf 2x2500ml pe vakCTTF
46808CLINOMEL N5-800inf 4x1500ml pe vakCTTF
46807CLINOMEL N5-800inf 4x2000ml pe vakCTTF
47481CLINOMEL N6-900inf 2x2500ml pe vakCTTF
46811CLINOMEL N6-900inf 4x1500ml pe vakCTTF
46810CLINOMEL N6-900inf 4x2000ml pe vakCTTF
47480CLINOMEL N7-1000inf 2x2500ml pe vakCTTF
46814CLINOMEL N7-1000inf 4x1500ml pe vakCTTF
46813CLINOMEL N7-1000inf 4x2000ml pe vakCTTF
02460NUTRIFLEX BASALinf 5x1000mlBMBCH
02461NUTRIFLEX BASALinf 5x2000mlBMBCH
02454NUTRIFLEX PERIinf 5x1000mlBMBCH
02455NUTRIFLEX PERIinf 5x2000mlBMBCH
02458NUTRIFLEX PLUSinf 5x1000mlBMBCH
02459NUTRIFLEX PLUSinf 5x2000mlBMBCH
02452NUTRIFLEX SPECIALinf 5x1000mlBMBCH
02453NUTRIFLEX SPECIALinf 5x1500mlBMBCH
42557OLICLINOMEL N5-800Einf eml 6x1000mlBXIB
98055OLICLINOMEL N5-800Einf eml 6x1000mlCTTF
97B05BBroztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)parent. 
97.1B05BB01chlorid sodný 0.9% (nad 100 ml do 250 ml včetně)parent.100ML7,40O
97749SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x250ml(sklo)BFFI
57683SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x250ml(vak ii)BFHE
97752SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x250ml(vak ii)BFFI
97.2B05BB01chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)parent.100ML21,08O
46065CHLORID SODNY 0.9% BRAUNinf sol 1x100ml-skBMRE
96882CHLORID SODNY 0.9% BRAUNinf sol 1x100ml-skBMMD
46075CHLORID SODNY 0.9% BRAUNinf sol1x100ml-sklBMECH
46079CHLORID SODNY 0.9% BRAUNinfsol20x20ml-plampBMECH
96887CHLORID SODNY 0.9% BRAUNinfsol20x20mlpl.ampBMMD
98864FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLOinf sol 50x100mlBFHE
97748SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x100ml(sklo)BFFI
57681SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x100ml(vak ii)BFHE
97751SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x100ml(vak ii)BFFI
97.3B05BB01chlorid sodný 0.9% (nad 250 ml v balení)parent.100ML3,77O
756110.9% SODIUM CHLOR.I.V.BP BAXTERinf 1x1000ml(vak)BXFGB
314870.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUSinf sol1x1000ml-sklFKII
315000.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUSinf sol1x2000ml-vakFKII
315010.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUSinf sol4x2000ml-vakFKII
925110.9%SODIUM CHL.IN WAT.USP SIFRAinf sol1x1000ml-sklSFRI
925180.9%SODIUM CHL.IN WAT.USP SIFRAinf sol1x2000ml-vakSFRI
439150.9%SODIUM CHL.IN WAT.USP SIFRAinf sol4x2000ml-vakSFRI
46077CHLORID SODNY 0.9% BRAUNinfsol1x1000mlpelahBMECH
96885CHLORID SODNY 0.9% BRAUNinfsol1x1000mlpelahBMMD
98880FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLOinf sol 10x1000mlBFHE
03122SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x1000ml(vak i)BFHE
57687SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1 x1000ml(vak iiBFHE
97754SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x1000ml(vak iiBFFI
57672SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x1500ml(vak iiBFHE
69180SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1 x1500ml(vak iiBFFI
03126SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x2000ml(vak i)BFHE
57673SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x2000ml(vak iiBFHE
69181SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x2000ml(vak iiBFFI
97.4B05BB01chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)parent.100ML39,65O
46078CHLORID SODNY 0.9% BRAUNinfsol20x10ml-plampBMECH
96886CHLORID SODNY 0.9% BRAUNinfsol20x10ml-plampBMMD
98305BBroztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)parent. 
98.1B05BBroztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytůparent.100ML10,46H
98.2B05BB01elektrolytyparent.100ML8,07H
44103HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BPinf 10x1000ml-plastBMMD
44102HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BPinf 10x500ml-plastBMMD
44101HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BPinf 1x1000ml-plastBMMD
44100HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BPinf 1x500ml-plastBMMD
70527INFUSIO DARROWI MEDICAMEN.D1/1inf sol 1x500mlMVMCZ
85887INFUSIO HARTMANNI IMUNAinf 1x1000ml(vak)IMASK
92580INFUSIO HARTMANNI IMUNAinf 1x2000ml(vak)IMASK
92581INFUSIO HARTMANNI IMUNAinf 1x3000ml(vak)IMASK
99168INFUSIO HARTMANNI IMUNAinf 1x500ml(sklo)IMASK
87250INFUSIO HARTMANNI INFUSIAinf 1x500ml-skloIHOCZ
70524INFUSIO HARTMANNI MEDICAM.H1/1inf sol 1x500mlMVMCZ
92778INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1inf 1x2000ml(vak)INKCZ
05870INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1inf 1x5000ml(vak)INKCZ
92585INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNAinf 1x3000ml(vak)IMASK
70530INFUSIO RINGERI C.NATR.LACT.MVMinf sol 1x500mlMVMCZ
85578INFUSIO RINGERI IMUNAinf 1x1000ml(vak)IMASK
55616INFUSIO RINGERI IMUNAinf 1x2000ml(vak)IMASK
55617INFUSIO RINGERI IMUNAinf 1x3000ml(vak)IMASK
72793INFUSIO RINGERI IMUNAinf 1x500ml(sklo)IMASK
89861INFUSIO RINGERI INFUSIAinf 1x500ml-skloIHOCZ
70529INFUSIO RINGERI MEDICAMENTAR1/1inf sol 1x500mlMVMCZ
92801INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1inf 1x1000ml(vak)INKCZ
92802INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1inf 1x2000ml(vak)INKCZ
05860INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1inf 1x3000ml(vak)INKCZ
05869INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1inf 1x5000ml(vak)INKCZ
66833PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.inf 1x1000mlBXFGB
97015RINGER INFUSION-HUMANinf 1x500mlHUAH
96892RINGER'S BRAUNinj 1x1000ml(plast)BMMD
96891RINGER'S BRAUNinj 1x500ml(plast)BMMD
11305RINGER'S INJECTION FRESENIUSinf 10x1000ml-vakFKII
95571RINGER'S INJECTION FRESENIUSinf 12x1000ml-peFKII
11380RINGER'S INJECTION FRESENIUSinf 12x1000ml-skloFKII
11376RINGER'S INJECTION FRESENIUSinf 12x500ml-skloFKII
95579RINGER'S INJECTION FRESENIUSinf 1x1000ml-fFKII
95569RINGER'S INJECTION FRESENIUSinf 1x1000ml-peFKII
11328RINGER'S INJECTION FRESENIUSinf 1x1000ml-skloFKII
11222RINGER'S INJECTION FRESENIUSinf 1x1000ml-vakFKII
11323RINGER'S INJECTION FRESENIUSinf 1x500ml-skloFKII
59369RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFEinf 1x1000ml(vak)BFFI
59375RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFEinf 1x1000ml(vak)BFHE
69235RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFEinf 1x500ml(sklo)BFFI
59374RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFEinf 1x500ml(vak)BFHE
93047RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRAinf 10x1000ml-vakSFRI
93055RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRAinf 12x1000ml-skloSFRI
93054RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRAinf 12x500ml-skloSFRI
93051RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRAinf 1x1000ml-skloSFRI
12610RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRAinf 1x1000ml-vakSFRI
93050RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRAinf 1x500ml-skloSFRI
59358RINGERUV ROZTOK BRAUNinf 10x1000ml(Idpe)BMMD
59362RINGERUV ROZTOK BRAUNinf 10x1000ml(Idpe)BMEE
59366RINGERUV ROZTOK BRAUNinf 10x1000ml(Idpe)BMECH
59357RINGERUV ROZTOK BRAUNinf 10x500ml(ldpe)BMMD
59361RINGERUV ROZTOK BRAUNinf 10x500ml(ldpe)BMEE
59365RINGERUV ROZTOK BRAUNinf 10x500ml(ldpe)BMECH
98.3B05BB02elektrolyty se sacharidyparent.100ML9,04H
69660ARDEAELYTOSOL F 1/2inf 1x500mlARDCZ
85566INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNAinf 1x1000ml(vak)IMASK
92624INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL5 IMUNAinf 1x2000ml(vak)IMASK
92625INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL5 IMUNAinf 1x3000ml(vak)IMASK
62369INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNAinf 1x500ml(sklo)IMASK
56702INFUSIO F 1/2 INFUSIAinf 1x500ml(sklo)IHOCZ
70552INFUSIO HRS MEDICAMENTA HRSinf sol 1x500mlMVMCZ
71732INFUSIO NATR.CHL+GLUC.F1/2 MVMinf sol 1x500mlMVMCZ
71733INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/3 MVMinf sol 1x500mlMVMCZ
56706INFUSIO R 1/2 INFUSIAinf 1x500ml(sklo)IHOCZ
98.4B05BB03trometamolparent.100ML23,02H
99B05BCroztoky k osmotické diurézeparent. 
99.1B05BC01mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml v jednom balení)parent.100ML12,17H
97744MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x500ml(sklo)BFFI
46027MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x500ml(vak)BFHE
74984MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x500ml(vak)BFFI
46028MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x1000ml(vak)BFHE
31365MANNISOL A INFUSION HUMANinf 1x500mlHUAH
89155INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIAinf sollx500mlIHOCZ
75517INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNAinf 1x500ml(sklo)IMASK
99.2B05BC01mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100ML19,31H
97743MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x250ml(sklo)BFFI
46026MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x250ml(vak)BFHE
74983MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x250ml(vak)BFFI
80494INFUSIO MANNITOLI 100 G/L MVMinf sol 1x250mlMVMCZ
89154INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIAinf sol1x250mlIHOCZ
90530INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNAinf 1x250ml(sklo)IMASK
99.3B05BC01mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml v jednom balení)parent.100ML13,78H
97746MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x500ml(sklo)BFFI
46025MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x500ml(vak)BFHE
97747MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x500ml(vak)BFFI
59743MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x1000ml(vak)BFHE
44383INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIAinf 1x500ml(sklo)IHOCZ
4376520% MANNITOL IN WATER USP SIFRAinf 1x500ml-skloSFRI
4458420% MANNITOL IN WATER USP SIFRAinf 6x1000ml-skloSFRI
4376620% MANNITOL IN WATER USP SIFRAinf 1x1000ml-skloSFRI
3147720% MANNITOL IN WATER FRESENIUSinf 1x500ml-skloFKII
3148020% MANNITOL IN WATER FRESENIUSinf 6x1000ml-skloFKII
4458320% MANNITOL IN WATER USP SIFRAinf 12x500ml-skloSFRI
3147920% MANNITOL IN WATER FRESENIUSinf 1x1000ml-skloFKII
3147820% MANNITOL IN WATER FRESENIUSinf 12x500ml-skloFKII
99.4B05BC01mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100ML21,70H
97745MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x250ml(sklo)BFFI
59741MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x250ml(vak)BFHE
59742MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x250ml(vak)BFFI
80497INFUSIO MANNITOLI 200 G/L MVMinf sol 1x250mlMVMCZ
44382INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIAinf 1x250ml(sklo)IHOCZ
4376420% MANNITOL IN WATER USP SIFRAinf 1x250ml-skloSFRI
4458220% MANNITOL IN WATER USP SIFRAinf 16x250ml-skloSFRI
3147520% MANNITOL IN WATER FRESENIUSinf 1x250ml-skloFKII
3147620% MANNITOL IN WATER FRESENIUSinf 16x250ml-skloFKII
99.5B05BC02karbamidparent.90GM1133,11H
100B05Croztoky k irigacilok. 
100.1B05CB01chlorid sodnýlok.1000ML37,29H
 
100.2B05CX02sorbitollok.1000ML37,29H
 
100.3B05CX03glycinlok.1000ML54,04H
 
100.4B05CX10kombinované roztoky k irigacilok.1000ML54,04H
101B05Droztoky k peritoneální dialýzeparent. 
101.1B05DApřípravky pro peritoneální dialýzu isotonicképarent.1000ML138,04H
 
101.2B05DBpřípravky pro peritoneální dialýzu hypertonicképarent.1000ML138,04H
03208CAPD/DPCA 17sol1x2000ml-stayFMCD
03209CAPD/DPCA 18sol1x2000ml-stayFMCD
03210CAPD/DPCA 19sol1x2000ml-stayFMCD
97361CAPD/DPCA 2sol 1x2000ml-andyFMCD
97353CAPD/DPCA 2sol 1x2000ml-standFMCD
97369CAPD/DPCA 2sol 1x2000ml-stayFMCD
97362CAPD/DPCA 2sol 1x2500ml-andyFMCD
97370CAPD/DPCA 2sol 1x2500ml-stayFMCD
97371CAPD/DPCA 2sol 1x3000ml-stayFMCD
95426CAPD/DPCA 2sol 1x5000ml-sleepFMCD
97355CAPD/DPCA 2sol 1x5000ml-standFMCD
95427CAPD/DPCA 2sol 2x5000ml-sleepFMCD
97356CAPD/DPCA 2sol 2x5000ml-standFMCD
97372CAPD/DPCA 2sol 3x3000ml-stayFMCD
97366CAPD/DPCA 2sol 4x2000ml-andyFMCD
97357CAPD/DPCA 2sol 4x2000ml-standFMCD
95424CAPD/DPCA 2sol 4x2000ml-stayFMCD
97367CAPD/DPCA 2sol 4x2500ml-andyFMCD
95425CAPD/DPCA 2sol 4x2500ml-stayFMCD
97359CAPD/DPCA 2sol 6x1500ml-standFMCD
30828CAPD/DPCA 2 BALANCEsol 4x2500ml-stayFMCD
95428CAPD/DPCA 3sol 1x1500ml-standFMCD
95437CAPD/DPCA 3sol 1x2000ml-andyFMCD
95429CAPD/DPCA 3sol 1x2000ml-standFMCD
95445CAPD/DPCA 3sol 1x2000ml-stayFMCD
95438CAPD/DPCA 3sol 1x2500ml-andyFMCD
95430CAPD/DPCA 3sol 1x2500ml-standFMCD
95446CAPD/DPCA 3sol 1x2500ml-stayFMCD
95447CAPD/DPCA 3sol 1x3000ml-stayFMCD
95491CAPD/DPCA 3sol 1x5000ml-sleepFMCD
95431CAPD/DPCA 3sol 1x5000ml-standFMCD
95492CAPD/DPCA 3sol 2x5000ml-sleepFMCD
95432CAPD/DPCA 3sol 2x5000ml-standFMCD
95487CAPD/DPCA 3sol 3x3000ml-stayFMCD
95442CAPD/DPCA 3sol 4x2000ml-andyFMCD
95433CAPD/DPCA 3sol 4x2000ml-standFMCD
95489CAPD/DPCA 3sol 4x2000ml-stayFMCD
95443CAPD/DPCA 3sol 4x2500ml-andyFMCD
95490CAPD/DPCA 3sol 4x2500ml-stayFMCD
95435CAPD/DPCA 3sol 6x1500ml-standFMCD
30848CAPD/DPCA 3 BALANCEsol 4x2500ml-stayFMCD
95501CAPD/DPCA 4sol 1x2000ml-andyFMCD
95494CAPD/DPCA 4sol 1x2000ml-standFMCD
95509CAPD/DPCA 4sol 1x2000ml-stayFMCD
95502CAPD/DPCA 4sol 1x2500ml-andyFMCD
95495CAPD/DPCA 4sol 1x2500ml-standFMCD
95510CAPD/DPCA 4sol 1x2500ml-stayFMCD
95511CAPD/DPCA 4sol 1x3000ml-stayFMCD
95516CAPD/DPCA 4sol 1x5000ml-sleepFMCD
95496CAPD/DPCA 4sol 1x5000ml-standFMCD
95517CAPD/DPCA 4sol 2x5000ml-sleepFMCD
95497CAPD/DPCA 4sol 2x5000ml-standFMCD
95512CAPD/DPCA 4sol 3x3000ml-stayFMCD
95506CAPD/DPCA 4sol 4x2000ml-andyFMCD
95498CAPD/DPCA 4sol 4x2000ml-standFMCD
95514CAPD/DPCA 4sol 4x2000ml-stayFMCD
95507CAPD/DPCA 4sol 4x2500ml-andyFMCD
95515CAPD/DPCA 4sol 4x2500ml-stayFMCD
95499CAPD/DPCA 4sol 6x1500ml-standFMCD
30852CAPD/DPCA 4 BALANCEsol 4x2500ml-stayFMCD
46907DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/MLsol 1x2500ml(vak)BXIIRL
46909DIANEAL PD1 GL. 1.36%/13.6MG/MLsol 1x5000ml(vak)BXIIRL
46916DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/MLsol 1x2500ml(vak)BXIIRL
46918DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/MLsol 1x5000ml(vak)BXIIRL
46925DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/MLsol 1x2500ml(vak)BXIIRL
46927DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/MLsol 1x5000ml(vak)BXIIRL
76614DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/MLsol 1x2500ml(vak)BXIIRL
76616DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/MLsol 1x5000ml(vak)BXIIRL
76623DIANEAL PD4 GL2.27%/22.7MG/MLsol 1x2500ml(vak)BXIIRL
76625DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/MLsol 1x5000ml(vak)BXIIRL
76632DIANEAL PD4 GL3.86%/38.6MG/MLsol 1x2500ml(vak)BXIIRL
76634DIANEAL PD4 GL.3.86%/38.6MG/MLsol 1x5000ml(vak)BXIIRL
45640GAMBROSOL 10 Hsol 2x4500ml(sy10)BJSI
68515GAMBROSOL 10 Hsol 2x5000ml(sy10)BJSI
69318GAMBROSOL 10 Hsol 3x3000ml(ge10)BJSI
68321GAMBROSOL 10 Hsol 3x3000ml(sy10)BJSI
45645GAMBROSOL 10 Hsol 4x2500ml(ge10)BJSI
45638GAMBROSOL 10 Hsol 4x2500ml(sy10)BJSI
69304GAMBROSOL 10 Hsol 5x2000ml(ge10)BJSI
68460GAMBROSOL 10 Hsol 5x2000ml(sy10)BJSI
45632GAMBROSOL 10 Hsol 6x1500ml(sy10)BJSI
45706GAMBROSOL 10 Lsol 2x4500ml(sy10)BJS!l
65959GAMBROSOL 10 Lsol 2x5000ml(sy10)BJSI
65967GAMBROSOL 10 Lsol 3x3000ml(ge10)BJSI
65956GAMBROSOL 10 Lsol 3x3000ml(sy10)BJSI
45711GAMBROSOL 10 Lsol 4x2500ml(ge10)BJSI
45704GAMBROSOL 10 Lsol 4x2500ml(sy10)BJSI
65963GAMBROSOL 10 Lsol 5x2000ml(ge10)BJSI
65962GAMBROSOL 10 Lsol 5x2000ml(sy10)BJSI
45700GAMBROSOL 10 Lsol 6x1500ml(sy10)BJSI
45674GAMBROSOL 10 Msol 2x4500ml(sy10)BJSI
65950GAMBROSOL 10 Msol 2x5000ml(sy10)BJSI
65936GAMBROSOL 10 Msol 3x3000ml(ge10)BJSI
65946GAMBROSOL 10 Msol 3x3000ml(sy10)BJSI
45677GAMBROSOL 10 Msol 4x2500ml(ge10)BJSI
45672GAMBROSOL 10 Msol 4x2500ml(sy10)BJSI
65937GAMBROSOL 10 Msol 5x2000ml(ge10)BJSI
65949GAMBROSOL 10 Msol 5x2000ml(sy10)BJSI
45668GAMBROSOL 10 Msol 6x1500ml(sy10)BJSI
01186GAMBROSOL TRIO 10sol 2x5000ml(sy10)BJSI
01198GAMBROSOL TRIO 10sol 4x2500ml(ge10)BJSI
01184GAMBROSOL TRIO 10sol 4x2500ml(sy10)BJSI
01218GAMBROSOL TRIO 40sol 2x5000ml(sy10)BJSI
01236GAMBROSOL TRIO 40sol 4x2500ml(ge10)BJSI
01215GAMBROSOL TRIO 40sol 4x2500ml(sy10)BJSI
59059NUTRINEAL PD4 WITH 1.1%AMINOAC.dlp prn sol4x2500mlBXIIRL
52992PERITON.DIAL+DEXT.
1.5%+0.18CA
sol 4x2000mlBFFI
52993PERITON.DIAL.+DEXT.
1.5%+0.18CA
sol 4x2500mlBFFI
52994PERITON.DIAL.+DEXT.
2.5%+0.18CA
sol 4x2000ml(vak)BFFI
52995PERITON.DIAL.+DEXT.
2.5%+0.18CA
sol 4x2500ml(vak)BFFI
55847PERITON.DIAL.SOL+
DEXT.BFF 1.5%
sol 2500ml(vak-Šr.)BFFI
69183PERITON.DIAL.SOL+
DEXT.BFF 1.5%
sol 5000ml(vak-Šr.)BFFI
55848PERITON.DIAL.SOL+
DEXT.BFF 2.5%
sol 2500ml(vak-Šr.)BFFI
85924PERITON.DIAL.SOL+DEXT.BFF 2.5%sol 5000ml(vak-Šr.)BFFI
55846PERITON.DIAL.SOL+
DEXT.BFF4.25%
sol 2500ml(vak-Šr.)BFF\
85926PERITON.DIAL.SOL+
DEXT.BFF4.25%
sol 5000ml(vak-Šr.)BFFI
102B05Xpřídavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhličitan sodný)parent. 
102.1B05XA02hydrogenuhličitan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)parent.100ML124,74O
 
102.2B05XA02hydrogenuhličitan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)parent.100ML10,65O
103B05Xpřídavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)parent. 
103.1B05XA01chlorid draselný (koncentrace 7,45%)parent.100ML17,40H
70523INFUSIO KALII CHL.CONC.MVM 7.45inf sol 1 x250mlMVMCZ
103.2B05XA03chlorid sodný (koncentrace do 5,85% včetně)parent100ML20,30H
44171CHLORID SODNY 5.85% BRAUNinf 1x100mlBMED
103.3B05XA03chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)parent.100ML18,55H
01695NATRII CHLORIDI 10% MEDVIRinf 1x100mlVYSCZ
103.4B05XA04chlorid amonnýparent.100ML11,68H
 
103.5B05XA06fosforečnan draselný, vč. kombinacíparent.100ML52,35H
 
103.6B05XA30kombinace elektrolytů (stopové prvky)parent.10ML12,46H
 
103.7B05XA31elektrolyty v kombinaci s jinými léčivyparent.100ML33,26H
75101KALIUM-L-MALATLÖS.ELO-MEL INF.inf cnc sol 10x20mlLPDA
103.8B05XB01chlorid argininu (koncentrace 21%)parent.100ML233,08H
86797ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%inf 1x200mlARDCZ
86798ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%inf 1x250mlARDCZ
69596ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%inf 1x300mlARDCZ
86799ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21 %inf 1x400mlARDCZ
69597ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%inf 1x500mlARDCZ
103.9B05XB02alanylglutaminparent.   1ML4,39H
 
103.10B05XCvitamínyparent.1DF43,99H
 
103.11B05XXostatní i.v. roztokyparent.100ML7,63H
104 B05Zroztoky k hemodialýze a hemofiltracilok. 
104.1B05Zhemodialytika a hemofiltrátylok.1000ML94,50 H
 
104.2B05ZAhemodialytika, koncentrátylok.1000ML125,72H
 
104.3B05ZBhemofiltrátylok.1000ML94,50H
98825ROZTOK PRO HEMOFILTRACI HF 11sol 2x4500mlFMCD
89174SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION E2sol 1x5000mlBFFI
105C01AAkardioglykosidy z náprstníkup.o. 
105.1C01AA02acetyldigoxinp.o.0.5MG1,03 
   
105.2C01AA04digitoxinp.o.0.1MG1,03 
 
105.3C01AA05digoxinp.o.0.25MG1,27 
83318DIGOXIN 0.125 LÉČIVAtbl 30x0.125mgLEXCZ
03542DIGOXIN 0.250 LÉČIVAtbl 30x0.25mgLEXCZ
00705DIGOXIN-GALENAporgttsol1x10ml/5mgIVXCZ
105.4C01AA08metildigoxinp.o.0.2MG1,03 
106C01AAkardioglykosidy z náprstníkuparent. 
106.1C01AA05digoxinparent.0.25MG7,32 
 
106.2C01AA08metildigoxinparent.0.2MG6,99 
 
106.3C01AC01g-strofantinparent.0.25MG23,46 
107C01BAantiarytmika, třída lap.o. 
107.1C01BAdetajmii bitartrasp.o.75MG14,07 
23113TACHMALCORpor tbl obd 50x25mgAWDD
107.2C01BA01chinidin (neretardované lékové formy)p.o.1.2GM10,80 
 
107.3C01BA01chinidin (retardované lékové formy)p.o.1.2GM17,40 
 
107.4C01BA02prokainamidp.o.3GM38,61 
 
107.5C01BA03disopyramidp.o.0.4GM12,37 
 
107.6C01BA08prajmalinp.o.30MG10,80 
 
107.7C01CAipratropiump.o.30MG53,77 
88433ITROPtbl obd 20x10mgBOEF
108C01BAantiarytmika, třída laparent. 
108.1C01Bipratropiumparent.3MG  782,94O
 
108.2C01BA02prokainamidparent.3GM251,87O
 
108.3C01BA03disopyramidparent.0.4GM251,87O
 
108.4C01BA05ajmalinparent.0.3GM251,87O
109C01BBantiarytmika, třída Ibp.o. 
109.1C01BB02mexiletinp.o.0.8GM9,41 
93311KATEN RETARD 400MGtbl ret 50x400mgSLOSK
109.2C01BB03tocainidp.o.1.2GM10,22 
110C01BBantiarytmika, třída Ibparent. 
110.1C01BB01lidokainparent.1ML1,22O/INT,KAR,GER
 
110.2C01BB02mexiletinparent.0.8GM351,64O/INT,KAR,GER
 
110.3C01BB03tocainidparent.1.2GM351,64O/INT,KAR,GER
111C01BCantiarytmika, třída Icp.o. 
111.1C01BC03propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM17,16 
 
111.2C01BC03propafenon (od 100 mg do 150 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.3GM6,40 
 
111.3C01BC03propafenon (nad 150 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM5,40 
112C01BCantiarytmika, třída Icparent. 
112.1C01BC03propafenonparent.0.3GM174,00O/INT,KAR,GER
 
112.2C01BC07lorcainidparent.0.2GM139,01O/INT,KAR,GER
113C01BDantiarytmika, třída IIIp.o. 
113.1C01BD01amiodaronp.o.0.2GM4,00 
59286AMIOHEXAL 200tbl 100x200mgSFSD
59284AMIOHEXAL 200tbl 20x200mgSFSD
59285AMIOHEXAL 200tbl 50x200mgSFSD
114C01BDantiarytmika, třída III a adenosinparent. 
114.1C01BD01amiodaronparent.0.2GM19,28O/INT,KAR,GER
59659AMIOKORDINinj sol 5x3ml/150mgKRKSLO
96600SEDACORONinj sol 5x3ml/150mgEBPA
114.2C01BD02bretylium tosilátparent.100MG139,01O/INT,KAR,GER
 
114.3C01EB10adenosinparent.15MG695,63O/INT,KAR,GER
91615ADENOCORinj 6x2ml/6mgSWJF
55662ADENOSIN EBEWEinj sol 6x2ml/6mgEBPA
115C01CAadrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)parent. 
115.1C01CA03norepinefrinparent.6MG79,56O
00536NORADRENALIN LÉČIVAinj 5x1ml/1mgLEXCZ
115.2C01CA04dopaminparent.0.5GM114,50O
116C01CAadrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)parent. 
116.1C01CA02isoprenalinparent.90MG15620,16H
     
116.2C01CA05norfenefrinparent.25MG23,76H
     
116.3C01CA07dobutaminparent.0.5GM324,00H
01639DOBUTAMIN GIULINIinj sic 10x250mgWAUD
84361DOBUTAMIN GIULINIinj sic 1 x250mgWAUD
116.4C01CA09metaraminolparent.50MG191,26H
   
116.5C01CA10metoxaminparent.30MG40,91H
 
116.6C01CA11mepenterminparent.30MG101,67H
116.7C01CA17midodrinparent.7.5MG83,44H
 
116.8C01CA24epinefrin (lékové formy autoinjektoru)parent.1DF684,31P

Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.

116.9C01CA24epinefrinparent.0.5MG4,50O
 
116.10C01CA14dopexaminparent.500MG109,39H
 
116.11C01CX08levosimendanparent.11MG20280,00H
117C01CEléčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázyparent. 
117.1C01CE01amrinonparent.0.5GM4059,95H
91980WINCORAMinj 10x20ml 5mg/mlSWIF
117.2C01CE02milrinonparent.50MG3980,00H
118C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůp.o. 
118.1C01DA02glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)p.o.5MG2,00 
 
118.2C01DA02glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)p.o.5MG3,00 
 
118.3C01DA02glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)p.o.5MG2,12 
31089NITROMINT 2.6MGtbl ret 60x2.6mgEGIH
118.4C01DA08isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.60MG3,50 
02405DINISAN RETARD 20MGpor cps pro 30x20mgETSF
32840DINISAN RETARD 20MGpor cps pro 30x20mgPMPCZ
118.5C01DA08isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované lékové formyp.o.60MG1,25 
 
118.6C01DA08isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované lékové formyp.o.60MG2,50 
02379DINISAN RETARD 40MGpor cps pro 30x40mgETSF
32843DINISAN RETARD 40MGpor cps pro 30x40mgPMPCZ
118.7C01DA08isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)p.o.60MG4,20 
91591CARDIKET RETARD 120cps ret 20x120mgSWPD
118.8C01DA14isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné tabletěp.o.40MG2,75 
47685ISMIN AL 20por tbl nob 30x20mgAPAD
47686ISMIN AL 20por tbl nob 60x20mgAPAD
47687ISMIN AL 20por tbl nob100x20mgAPAD
59898ISMN AL 20por tbl nob 30x20mgAPAD
92568ISMN AL 20por tbl nob 60x20mgAPAD
61467ISMN AL 20por tbl nob100x20mgAPAD
87184MONO MACK 20MGpor tbl nob 30x20mgICSCZ
96190MONOSAN 20 MGpor tbl nob 30x20mgPMPCZ
96187MONOSAN 20 MGpor tbl nob 50x20mgPMPCZ
23305MONOSAN 20 MGpor tbl nob100x20mgPMPCZ
76402SORBIMON 20 MGtbl 100x20mgMCKD
76400SORBIMON 20 MGtbl 20x20mgMCKD
76401SORBIMON 20 MGtbl 50x20mgMCKD
118.9C01DA14isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletěp.o.40MG2,49 
47688ISMIN AL 40por tbl nob 30x40mgAPAD
47689ISMIN AL 40por tbl nob 60x40mgAPAD
47690ISMIN AL 40por tbl nob100x40mgAPAD
59899ISMN AL 40por tbl nob 30x40mgAPAD
g2569ISMN AL 40por tbl nob 60x40mgAPAD
61469ISMN AL 40por tbl nob100x40mgAPAD
87185MONO MACK 40MGpor tbl nob 30x40mgICSCZ
96191MONOSAN 40 MGpor tbl nob 30x40mgPMPCZ
96188MONOSAN 40 MGpor tbl nob 50x40mgPMPCZ
23306MONOSAN 40 MGpor tbl nob100x40mgPMPCZ
76405SORBIMON 40 MGtbl 100x40mgMCKD
76403SORBIMON 40 MGtbl 20x40mgMCKD
76404SORBIMON 40 MGtbl 50x40mgMCKD
119C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůparent. 
119.1C01DA02glycerol trinitrátparent.2.5MG13,18H
02640NITRO MACK AMPULEinj 10x5ml/5mgPHHD
04307NITRO POHL INFUS.inf 10x10ml/10mgPLBD
83538NITRO POHL INFUS.inf 1x50ml/50mgPLBD
119.2C01DA08isosorbid dinitrátparent.20MG123,96H
120C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůspr. 
120.1C01DA02glycerol trinitrátspr.5DF2,36 
 
120.2C01DA08isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)spr.20MG8,80 
121C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůsublng. 
121.1C01DA02glycerol trinitrátsublng.2.5MG5,93 
00231NITROGLYCERIN-SLOVAKOFARMAtbl 20x0.5mgSLOSK
121.2C01DA08isosorbid dinitrátsublng.20MG3,03 
122C01DXostatní vazodilatanciap.o. 
122.1C01DX03oxifedrinp.o.40MG4,79 
 
122.2C01DX12molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.6MG4,46 
49553MOLSIHEXAL 2 MGtbl 100x2mgSFSD
122.3C01DX12molsidomin (nad 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)p.o.6MG2,72 
49554MOLSIHEXAL 4 MGtbl 100x4mgSFSD
122.4C01DX12molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)p.o.6MG2,10 
49559MOLSIHEXAL RETARDtbl ret 100x8mgSFSD
49560MOLSIHEXAL RETARDtbl ret 30x8mgSFSD
49561MOLSIHEXAL RETARDtbl ret 60x8mgSFSD
122.5C01EB15trimetazidinp.o.40MG6,50L/INT,KAR,GER
123C01DXostatní vazodilatancia parent. 
123.1C01DX03oxifedrinparent.40MG13,78H
 
123.2C01DX12molsidominparent.6MG105,38H
124C01EAprostaglandinyparent. 
124.1C01EA01alprostadilparent.0,5MG3090,40X
92305ALPROSTANinf sol 10x0.2mlLEXCZ
44169ALPROSTAPINT 500 MCG/MLinf cnc sol 5x1 mlBGDD
124.2C01EA01alprostadil (vázaný na cyklodextrin)parent.20RG634,27X
91731PROSTAVASINinj sic 10x5mlSWPD
125C02antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretikyp.o. 
125.1C02AB01methyldopa (levotočivá)p.o.1GM6,80 
 
125.2C02AC01klonidinp.o.0.45MG7,00 
 
125.3C02AC02guanfacinp.o.3MG7,00 
 
125.4C02AC05moxonidin do 0,2 mg v 1 tabletě včetněp.o.0.3MG7,80 
 
125.5      C02AC05moxonidin nad 0,2 mg v 1 tabletěp.o.0.3MG7,00 
 
125.6C02AC06rilmenidinp.o.1MG7,00 
 
125.7C02LA51reserpin a diuretikap.o.1DF1,63 
02629CRYSTEPINdrg 30LEXCZ
125.8C02LB01methyldopa/
hydrochlorothia-
zid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)
p.o.3DF4,94 
 
125.9C02LB01methyldopa/
hydrochlorothia-
zid (nad 15 mg v jedné tabletě)
p.o.2DF3,42 
126C02Aantihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptoryparent. 
126.1C02AC01klonidinparent.0.45MG70,09H
11823CATAPRESANinj 5x1 ml/0.15mgBOEE
92074CATAPRESANinj 5x1 ml/0.15mgBGPD
127 C02CAantihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptoryp.o. 
127.1C02CAmetazosinp.o.20MG5,96 
 
127.2C02CA01prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)p.o.5MG12,59 
58259DEPRAZOLIN MITEtbl 15x1mgLEXCZ
127.3C02CA01prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)p.o.5MG3,33 
88173DEPRAZOLINtbl 30x2mgLEXCZ
127.4C02CA04doxazosin-retardované formy do 4 mg v jedné tabletě včetněp.o.4MG18,90L/URN
 
127.5C02CA04doxazosin-retardované formy nad 4 mg v jedné tabletěp.o.4MG10,20L/URN
 
127.6C02CA04doxazosin - neretardované formyp.o.4MG16,80L/URN
64798KAMIREN 2tbl 30x2mgKRKSLO
64797KAMIREN 4tbl 30x4mgKRKSLO
45215ZOXON 4por tbl nob 30x4mgLEXCZ
95243ZOXON 4por tbl nob100x4mgLEXCZ
127.7C02CA06 urapidilp.o.50 MG6,89 
128C02CAantihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptoryparent.O
128.1C02CA06urapidilparent.50MG217,84O
90763EBRANTIL I.V. 25inj sol 5x5ml/25mgAKZD
90765EBRANTIL I.V. 50inj sol 5x10ml/50mgAKZD
129C02Dantihypertenziva působící přímou vazodilatacip.o. 
129.1C02DB01dihydralazinp.o.75MG2,00 
 
129.2C02DB03endralazinp.o.10MG9,43 
 
129.3C02DC01minoxidilp.o.20MG20,14L/INT,KAR,GER
130C02Dantihypertenziva působící přímou vazodilataciparent. 
130.1C02DA01diazoxidparent.300MG283,99H
 
130.2C02DB01dihydralazinparent.25MG29,88H
 
130.3C02DD01nitroprusid sodnýparent.50MG265,63H
21221NIPRUSSinf plv sol 5x60mgSWPD
131C03AAthiazidová diuretikap.o. 
131.1C03AA03hydrochlorothia-
zid
p.o.25MG0,94 
132C03Bsulfonamidová diuretika a antihypertenzivap.o. 
132.1C03BA04chlortalidonp.o.25MG0,61 
 
132.2C03BA10xipamidp.o.20MG1,03 
 
132.3C03BA11indapamidp.o.2.5MG1,12 
96696INDAPpor cps dur30x2.5mgPMPCZ
46635INDAPAMID HFtbl obd 30x2.5mgHMFYU
132.4C03BA11indapamid s řízeným uvolňovánímp.o.1,5MG1,12 
 
132.5C03BAmetipamidp.o.2.5MG1,03 
 
132.6C03Bcikletaninp.o.50MG1,03 
133C03CAkličková diuretikap.o. 
133.1C03CA01furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)p.o.40MG0,88 
56347APO-FUROSEMIDE 40MGtbl 100x40mgAPTCND
96738APO-FUROSEMIDE 80MGtbl 100x80mgAPTCND
98219FURON 40 MGpor tbl nob 50x40mgMCKD
56805FURORESE 40tbl 100x40mgFSTD
56802FURORESE 40tbl 20x40mgFSTD
56804FURORESE 40tbl 50x40mgFSTD
02079FUROSEMID-SLOVAKOFARMAtbl 20x40mgSLOSK
133.2C03CA01furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)p.o.40MG1,08 
56809FURORESE 125tbl 100x125mgFSTD
56807FURORESE 125tbl 30x125mgFSTD
56808FURORESE 125tbl 50x125mgFSTD
98937FURORESE 250por tbl nob10x250mgFSTD
56810FURORESE 250por tbl nob20x250mgFSTD
56811FURORESE 250por tbl nob50x250mgFSTD
56812FURORESE 250por tblnob100x250mgFSTD
56815FURORESE 500tbl 100x500mgFSTD
68632FURORESE 500tbl 20x500mgFSTD
56814FURORESE 500tbl 50x500mgFSTD
81497FUROSEMID AL 500por tbl nob20x500mgAPAD
81498FUROSEMID AL 500por tbl nob50x500mgAPAD
81499FUROSEMID AL 500: por tblnob100x500mgAPAD
02785FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTEtbl 10x250mgSLOSK
133.3C03CA04torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.15MG0,88 
 
133.4C03CA04torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.15MG1,08 
134C03CAkličková diuretikaparent. 
134.1C03CA01furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)parent.40MG15,04O
56818FURORESE 20 INJEKTinj 25x2ml/20mgPHHD
56817FURORESE 20 INJEKTinj 5x2ml/20mgPHHD
02133FUROSEMID BIOTIKAinj 5x2ml/20mgHBSSK
134.2C03CA01furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)parent.40MG7,36O
56820FURORESE ROZTOKinf 25x25ml/250mgPHHD
56819FURORESE ROZTOKinf 5x25ml/250mgPHHD
99333FUROSEMID BIOTIKA FORTEinj 10x10ml/125mgHBSSK
134.3C03CA04torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)parent.15MG16,03O
 
134.4C03CA04torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)parent.15MG7,72O
 
134.5C03Ckyselina etakrynováparent.50MG543,63O
135C03Dkalium šetřící diuretikap.o. 
135.1C03DA01spironolaktonp.o.75MG4,84 
 
135.2C03DB01amiloridp.o.10MG1,56 
87662AMICLARANtbl 50x5mgSLOSK
135.3C03DB02triamterenp.o.100MG1,22 
136C03EAkombinace thiazidových a kalium šetřících diuretikp.o. 
136.1C03EA06chlorthalidon a kalium šetřící látkyp.o.1DF1,17 
88518AMICLOTONtbl 30SLOSK
136.2C03EA01hydrochlorothiazid a kalium šetřící látkyp.o.0.5DF0,54 
83718AMILORID/HCT ALtbl 100APAD
83717AMILORID/HCT ALtbl 50APAD
47478LORADUR MITEpor tbl nob 50MCKD
76380RHEFLUINtbl 30LEXCZ
136.3C03EA14spironolakton/
butizid
p.o.1DF9,78 
137304ABperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazoluparent. 
137.1C04AB01fentolaminparent.10MG20,82O
 
137.2C04AB02tolazolinparent.75MG87,00O
138C04Aperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinovép.o. 
138.1C04AC01kyselina nikotinováp.o.0.2GM 0,44 
 
138.2C04AD02xantinol nikotinátp.o.0.9GM4,30 
 
138.3C04AD03pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1GM4,30 
 
138.4C04AD03pentoxifyllin (nad 100 mg do 400 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1GM6,70 
54247APO-PENTOXIFYLLINE SRpor tblpro100x400mgAPTCND
47085PENTOMER RETARD 400MGtbl ret 100x400mgMCKD
89992PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARDtbl ret 100x400mgAPAD
66513PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARDtbl ret 30x400mgAPAD
89991PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARDtbl ret 50x400mgAPAD
53479TRENTAL 400por tbl ret20x400mgHBSSK
53480TRENTAL 400por tblret 100x400mgHBS 
138.5C04AD03pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)p.o.1GM7,50 
49600PENTOHEXAL 600tbl ret 30x600mgSFSD
49601PENTOHEXAL 600tbl ret 50x600mgSFSD
97702PENTOMER RETARD 600MGtbl ret 20x600mgMCKD
84413VASONIT RETARD 600MGtbl obd 20x600mgLARA
138.6C04AD04etophyllin nikotinátp.o.0.3GM1,65 
00243OXYPHYLLINtbl 50x100mgSLOSK
139C04Aperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinovéparent. 
139.1C04AColamin nikotinátparent.0.9GM20,04 
 
139.2C04ADetophyllin/theo-
phyllin
parent.0.3GM11,05 
57351OXANTILinj 5x2mlHBSSK
139.3C04AD02xantinol nikotinátparent.0.9GM4,25 
 
139.4C04AD03pentoxifyllinparent.0.3GM28,40 
53200AGAPURINinj 5x5ml/100mgSLOSK
69241PENTILIN INJEKCE 100MG/5MLinj 5x5ml/100mgKRKSLO
49603PENTOHEXAL 300inf 10x15ml/300mgPHHD
43709TRENTALinf 10x15ml/300mgHBSSK
140C04AEperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidůp.o. 
140.1C04AE01hydrogenované ergotové alkaloidyp.o.3MG2,11 
91032SECATOXIN FORTEpor gtt sol 1x25mlIVXCZ
140.2C04AE02nicergolinp.o.30MG8,50 
05742ERGOTOP 30por tbl flm 28x30mgIVXCZ
140.3C04AE54dihydroergokristin, kombinacep.o.2ML1,87 
88088ERSILANgtt 1x50mlGNOCZ
141C04AEperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidůparent. 
141.1C04AE01hydrogenované ergotové alkaloidyparent.3MG69,21 
142C04AXjiná periferní vasodilatanciap.o.
142.1C04AXjiná periferní vasodilatanciap.o.3DF5,66 
 
142.2C04AX02fenoxybenzaminp.o.30MG15,54 
142.3C04AX19sulkotidilp.o.0.3GM5,66 
     
142.4C04AX20buflomedilp.o.0.6GM5,66 
     
142.5C04AX21naftidrofurylp.o.0.2GM5,66 
66015ENELBIN 100 RETARDpor tblret100x100mgLEXCZ
143C04AXjiná periferní vasodilatanciaparent. 
143.1C04AXjiná periferní vasodilatanciaparent.2DF14,86 
 
143.2C04AX11bencyklanparent.0.6GM51,52 
 
143.3C04AX21naftidrofurylparent.0.2GM53,95 
98049ENELBINinj 10x5ml/40mgLEXCZ
144C05ADantihemorhoidalia obsahující lokální anestetikalok. 
144.1C05ADpřípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)lok.1DF0,98 
 
144.2C05ADpřípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)lok.1GM0,81 
 
144.3C05AD01lidokain (lékové formy čípků)lok.1DF0,98 
 
144.4C05AD01lidokain (lékové formy mastí)lok.1GM0,81 
 
144.5C05AD04cinchokain (lékové formy čípků)lok.1DF0,98 
   
144.6C05AD04cinchokain (lékové formy mastí)lok.1GM0,84 
145C05AXjiná antihemorrhoidalia k zevnímu použitílok. 
145.1C05AX02bismutové přípravky, kombinace (lékové formy mastí)lok. GM0,78 
   
145.2C05AX02bismutové přípravky, kombinace (lékové formy čípků)lok.1DF0,98 
 
145.3C05AX03jiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)lok.1GM0,78 
   
145.4C05AX03jiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití (lékové formy čípků)lok.1DF0,98 
146C05BAlokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použitílok. 
146.1C05BA01organo-heparinoidylok.1GM0,87 
     
146.2C05BA03heparin k zevnímu použitílok.1GM0,87 
86044HEPARIN AL GEL 30000gel 1x100gmAPAD
86042HEPARIN AL MAST 30000ung 1x100gmAPAD
146.3IC05BA53heparin, kombinace k zevnímu použitílok.1GM0,87 
147C05CAkapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidůp.o. 
147.1C05CA04troxerutinp.o.3DF4,50 
   
147.2C05CA51rutosidy (kombinace, pevné lékové formy)p.o.3DF1,30 
96303ASCORUTINtbl obd 50SLOSK
147.3C05CA51rutosidy (kombinace, tekuté lékové formy)p.o.2ML3,03 
02635ANAVENOLpor gtt sol 1x25mlIXPCZ
147.4C05CA53diosmin, kombinacep.o.2DF4,50 
   
147.5C05CA54troxerutin, kombinacep.o.2DF4,50 
148C05jiné kapiláry stabilizující látky p.o.i
148.1C05BX01dobesilat vápenatýp.o.0.75GM4,50 
 
148.2C05CX01tribenosidp.o.0.8GM4,50 
 
148.3C05CXjiné kapiláry stabilizující látky (escin)p.o.60MG6,33 
31000YELLONcps 30x20mg-bliSLOSK
94327YELLONcps 30x20mg-lahSLOSK
149C05jiné kapiláry stabilizující látkyparent. 
149.1C05CXjiné kapiláry stabilizující látky (escin)parent.5MG54,26H
 
149.2C05BB02polidokanol (do 0,5% včetně)parent.1ML14,16O
08512AETHOXYSKLEROL 0.5%inj 1x30mlKRSD
08510AETHOXYSKLEROL 0.5%inj 5x2mlKRSD
149.3  C05BB02polidokanol (nad 0,5 do 1 % včetně)parent.1ML16,30O
20034AETHOXYSKLEROL 1%inj 1x30mlKRSD
20033AETHOXYSKLEROL 1%inj 5x2mlKRSD
149.4C05BB02polidokanol (nad 1% do 3 % včetně)parent.1ML18,16O
08511AETHOXYSKLEROL 2%inj 5x2mlKRSD
02529AETHOXYSKLEROL 3%inj 5x2mlKRSD
149.5C05BB02polidokanol (více než 3 %)parent.1ML19,64O
90799AETHOXYSKLEROL 4%inj 5x2mlKRSD
149.6C05BB04natrium tetradecyl sulfat (koncentrace do 1% včetně)parent.1ML14,16O
   
149.7C05BB04natrium tetradecyl sulfat (koncentrace nad 1% )parent.1ML19,64O
150C07AAbeta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)p.o. 
150.1C07AA07sotalolp.o.0.16gm4,75L/KAR,INT,GER
83481SOTAHEXAL 160tbl 20x160mgHEXD
83670SOTAHEXAL 160tbl 50x160mgHEXD
83480SOTAHEXAL 80tbl 20x80mgHEXD
151C07AAbeta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)p.o. 
151.1C07AAmetipranolol (do 5 mg včetně v 1 tabletě)p.o.10MG0,78 
 
151.2C07AAmetipranolol (nad 5 do 10 mg včetně v 1 tabletě)p.o.10MG0,66 
02483TRIMEPRANOL 10MGtbl 50x10mgSLOSK
151.3C07AAmetipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)p.o.10MG0,29 
 
151.4C07AA02oxprenololp.o.0.1GM2,74 
 
151.5C07AA03pindololp.o.15MG2,74 
 
151.6C07AA05propranololp.o.0.16GM2,74 
 
151.7C07AA12nadololp.o.0.16GM2,74 
 
151.8C07AA16tertatololp.o.5MG2,74 
 
151.9C07AA17bopindololp.o.1MG4,00 
 
151.10C07AA23penbutololp.o.40MG2,74 
 
151.11C07AA27kloranololp.o.20MG2,74 
152C07AAbeta-blokátory, bez beta-1 selektivityparent. 
152.1C07AAmetipranololparent.10MG62,70O
85886TRIMEPRANOLinj 10x1ml/1mgHBSSK
152.2C07AAtalinololparent.50MG93,65O
 
152.3C07AA02oxprenololparent.0.1GM99,13O
 
152.4C07AA03pindololparent.15MG99,13O
 
152.5C07AA07sotalolparent.0.16GM900,64O
153C07ABbeta-blokátory, s beta-1 selektivitoup.o. 
153.1C07AB02metoprolol (do 50 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.15GM2,93 
96753APO-METOPROLOL 50tbl 100x50mgAPTCND
54152EGILOK 50MGtbl 200x50mgEGIH
54151EGILOK 50MGtbl 60x50mgEGIH
50080VASOCARDIN 50tbl 50x50mgSLOSK
153.2C07AB02metoprolol (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.15GM2,74 
96755APO-METOPROLOL 100tbl 100x100mgAPTCND
45555BETALOC 100 MGtbl 100x100mgAZCS
59894EGILOK 100 MGtbl 200x100mgEGIH
59893EGILOK 100 MGtbl 60x100mgEGIH
32674METOPROLOL AL 100por tbl nob20x100mgSDBD
47673METOPROLOL AL 100por tbl nob20x100mgAPAD
47674METOPROLOL AL 100por tbl nob60x100mgAPAD
32675METOPROLOL AL 100por tblnob100x100mgSDBD
47675METOPROLOL AL 100por tblnob100x100mgAPAD
45592VASOCARDIN 100tbl 50x100mg-blistrSLOSK
153.3C07AB02metoprolol - retardované lékové formyp.o.0.15GM3,52 
46980BETALOC SR 200MGtbl ret 100x200mgAZCS
46981BETALOC SR 200MGtbl ret 30x200mgAZCS
03201EMZOK 200 MGpor tbl pro30x200mgIXPCZ
32673METOPROLOL AL 200 RETARDpor tbl pro50x200mgAPAD
47501METOPROLOL AL 200 RETARDpor tblpro100x200mgAPAD
32707VASOCARDIN SR 200por tbl pro30x0.2gmSLOSK
32711VASOCARDIN SR 200por tblpro100x0.2gmSLOSK
153.4C07AB02metoprolol (léková forma tablety s řízeným uvolňováním) do 25 mg v jedné tabletě včetněp.o.0.15GM26,20P

Metoprolol v lékové formě tablet s řízeným uvolňováním je ordinován k léčbě srdečního selhání; v dávce 25 mg je určen k zahájení léčby, pouze v případech kdy není pacinetem tolerována dávka vyšší, je možné podávat v dávce 25 mg dlouhodobě. Cílová dávka metoprololu v lékové formě tablet s řízeným uvolňováním v indikaci srdečního selhání je 200 mg denně, k této udržovací dávce je možné předepisovat tablety s obsahem 100 mg. V indikaci léčby hypertenze, arytmií a sekundární prevence nelze hradit ze zdravotního pojištění.

31536BETALOC ZOK 25 MGtbl ret 100x25mgAZCS
49935BETALOC ZOK 25 MGtbl ret 100x25mgAZCD
153.5C07AB02metoprolol (léková forma tablety s řízeným uvolňováním) nad 25 mg v jedné tabletěp.o.0.15GM8,00P
153.6C07AB03atenolol do 50 mg v jedné tabletě včetněp.o.75MG3,35
42453ATEHEXAL 25por tbl flm 30x25mgSFSD
83638ATEHEXAL 25por tbl flm 30x25mgHEXD
42454ATEHEXAL 25por tbl flm 50x25mgSFSD
83639ATEHEXAL 25por tbl flm 50x25mgHEXD
42455ATEHEXAL 25por tbl flm 100x25mgSFSD
83640ATEHEXAL 25por tbl flm100x25mgHEXD
42456ATEHEXAL 50por tbl flm 30x50mgSFSD
83642ATEHEXAL 50por tbl flm 30x50mgHEXD
42457ATEHEXAL 50por tbl flm 50x50mgSFSD
83643ATEHEXAL 50por tbl flm 50x50mgHEXD
42458ATEHEXAL 50por tbl flm100x50mgSFSD
83644ATEHEXAL 50por tbl flm100x50mgHEXD
62861ATENOBENE 25 MGpor tbl flm 30x25mgMCKD
62856ATENOBENE 50 MGpor tbl flm 20x50mgMCKD
62857ATENOBENE 50 MGpor tbl flm 50x50mgMCKD
58659ATENOLOL AL 25por tbl nob 30x25mgAPAD
58660ATENOLOL AL 25por tbl nob 50x25mgAPAD
58661ATENOLOL AL 25por tbl nob100x25mgAPAD
89254ATENOLOL AL 25tbl obd 100x25mgAPAD
89253ATENOLOL AL 25tbl obd 50x25mgAPAD
89252ATENOLOL AL 25tblobd 30x25mgAPAD
02949ATENOLOL AL 50por tbl nob 30x50mgAPAD
02950ATENOLOL AL 50por tbl nob 50x50mgAPAD
02951ATENOLOL AL 50por tbl nob100x50mgAPAD
89257ATENOLOL AL 50tbl obd 100x50mgAPAD
89255ATENOLOL AL 50tbl obd 30x50mgAPAD
89256ATENOLOL AL 50tbl obd 50x50mgAPAD
153.7C07AB03atenolol nad 50 mg v jedné tabletěp.o.75MG3,10 
54419ATEBLOCOR 100por tbl flm30x100mgPMPCZ
42459ATEHEXAL 100por tbl flm30x100mgSFSD
83646ATEHEXAL 100por tbl flm30x100mgHEXD
42460ATEHEXAL 100por tbl flm50x100mgSFSD
83647ATEHEXAL 100por tbl flm50x100mgHEXD
42461ATEHEXAL 100por tblflml 00x100mgSFSD
83648ATEHEXAL 100por tblflml00x100mgHEXD
02710ATENOLOL AL 100por tblnob 50x100mgAPAD
02720ATENOLOL AL 100por tblnob100x100mgAPAD
89260ATENOLOL AL 100tbl obd 100x100mgAPAD
89259ATENOLOL AL 100tbl obd 50x100mgAPAD
65389TENORMIN 100tbl obd 28x100mgAZCGB
153.8C07AB04acebutololp.o.0.4GM5,12 
75939ACECOR 400por tbl flm30x400mgDAQI
153.9C07AB05betaxololp.o.20MG5,12 
   
153.10C07AB07bisoprololp.o.10MG5,12 
32970BISOPROLOL-RATIOPHARM 10 MGpor tbl nob 30x10mgMCKD
32974BISOPROLOL-RATIOPHARM 10 MGpor tbl nob100x10mgMCKD
32967BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 100x5mgMCKD
32963BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 30x5mgMCKD
153.11C07AB07bisoprolol hemifumarát do 2,5 mg v jedné tabletě včetněp.o.10MG13,37P
03801CONCOR COR 2.5 MGtbl obd 28x2.5mgMECD
153.12C07AB07bisoprolol hemifumarát nad 2,5 mg v jedné tabletěp.o.10MG8,00P

Bisoprolol je ordinován k léčbě srdečního selhání; v dávce 2,5 mg je určen k zahájení léčby, pouze v případech, kdy není pacientem tolerována dávka vyšší, je možné podávat v dávce 2,5 mg dlouhodobě. Cílová dávka bisoprololu v této indikaci je 10 mg denně a k udržovací léčbě možno předpisovat bisoprolol v tabletách s obsahem 10 mg. V indikaci léčby hypertenze, arytmií a sekundární prevence nelze hradit ze zdravotního pojištění.

153.13C07AB08celiprololp.o.0.2GM5,12 
59761TENOLOC 200tbl obd 30x200mgLEXCZ
153.14C07AB12nebivololp.o.5MG5,12 
154C07ABbeta-blokátory, s beta-1 selektivitouparent. 
154.1C07AB02metoprololparent.0.15GM1398,18O
     
154.2C07AB03atenololparent.75MG1840,83O
65387TENORMINinj sol 10x10ml/5mgAZCGB
154.3C07AB04acebutololparent.0.4GM1398,18O
     
154.4C07AB09esmololparent.2,5GM4205,00O
58412BREVIBLOC 250 MG/MLinf cnc sol 1x10mlBXTGB
155C07AGalfa, beta-blokátoryp.o. 
155.1C07AG01labetalolp.o. 0.6GM19,50L/KAR,INT,GER
   
155.2C07AG02karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně)p.o.37.5MG21,00P
98922ATRAM 6.25por tblnob30x6.25mgLEXCZ

Léčbu karvedilolem zahajuje kardiolog nebo internista k léčbě srdečního selhání s prokázaným snížením ejekční frakce levé srdeční komory na 35% a níže. Karvedilol v dávce 6,25 mg je určen k zavedení léčby na dobu nezbytně nutnou a je možno jej předepsat maximálně v množství 3 balení na nemocného. Pouze v případech, že není vyšší dávka tolerována, je možno podávat dávku 6,25 mg dlouhodobě. Cílová dávka karvedilolu v této indikaci je 25 - 50 mg denně. V indikaci léčby hypertenze nelze hradit z prostředků zdravotního pojištění.

155.3C07AG02karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě)p.o.37.5MG16,00P
98925ATRAM 25por tblnob30x25mgLEXCZ
156C07AGalfa, beta-blokátoryparent. 
156.1C07AG01labetalolparent.0.6GM1027,60H
157C07Fbeta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivyp.o. 
157.1C07BB03atenolol a thiazidyp.o.1DF4,34 
76715TENORETICpor tbl flm 28AZCGB
157.2C07CA17bopindolol a thiazidyp.o.1DF4,34 
   
157.3C07FAbeta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertensivap.o.0.5 DF0,73 
   
157.4C07BB07bisoprolol a thiazidyp.o.1DF3,71 
158C08CAantagonisté vápníku dihydropyridinové řadyp.o. 
158.1C08CA01amlodipinp.o.5MG5,53 
02954AGEN 10por tbl nob 30x10mgLEXCZ
02945AGEN 5por tbl nob 30x5mgLEXCZ
58876AMLOZEK 10por tbl nob 30x10mgADDPL
58874AMLOZEK 5por tbl nob 30x5mgADDPL
03999CARDILOPIN 10 MGpor tbl nob 30x10mgEGIH
03997CARDILOPIN 2.5 MGpor tbl nob30x2.5mgEGIH
03998CARDILOPIN 5 MGpor tbl nob 30x5mgEGIH
03994NORMODIPINE 10 MGpor tbl nob 30x10mgGEDH
i 03993NORMODIPINE 5 MGpor tbl nob 30x5mgGEDH
58417ORCAL 10MGtbl 30x10mgLEKSLO
58415ORCAL 5MGtbl 30x5mgLEKSLO
158.2C08CA02felodipinp.o.5MG5,53 
03965AURONAL 10 MG RETARDpor tbl ret 30x10mgEGIH
03961AURONAL 2.5 MG RETARDpor tbl ret30x2.5mgEGIH
03963AURONAL 5 MG RETARDpor tbl ret30x5mgEGIH
02959PRESID 10 MGpor tbl ret 30x10mgIVXCZ
02961PRESID 2.5 MGpor tbl ret30x2.5mgIVXCZ
02957PRESID 5 MGpor tbl ret 30x5mgIVXCZ
158.3C08CA03isradipinp.o.5MG5,28 
     
158.4C08CA03isradipin (retardované lékové formy)p.o.5MG5,53 
     
158.5C08CA05nifedipinp.o.30MG1,45 
91634CORDAFENpor tbl flm 50x10mgZPFPL
158.6C08CA05nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 20 mg)p.o.30MG2,10 
93460CORDIPIN RETARDtbl ret 30x20mgkrkSLO
47490CORINFAR 20 RETARDpor tbl pro 30x20mgAWDD
158.7C08CA05nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg)p.o.30MG1,37 
     
158.8C08CA05nifedipin (lékové formy s retardací 24 hodin)p.o.1DF5,53 
03033CORDIPIN XLtbl ret 30x40mgKRKSLO
53372NIFECARD XL 30MGtbl ret 30x30mgLEKSLO
158.9C08CA06nimodipinp.o.0.3GM136,08X
94189DILCERENtbl obd 50x30mgSLOSK
158.10C08CA07nisoldipinp.o.20MG5,53 
       
158.11C08CA08nitrendipinp.o.20MG5,53 
94688NITRENDIPIN-RATIOPHARM 20MGpor tbl nob 30x20mgMCKD
30965NITRENDIPIN-RATIOPHARM 20MGpor tbl nob100x20mgMCKD
66469NITREPRESS 10por tbl nob 20x10mgHHOD
95584NITREPRESS 10por tbl nob 28x10mgHHOD
95585NITREPRESS 10por tbl nob 30x10mgHHOD
66495NITREPRESS 10por tbl nob 50x10mgHHOD
66496NITREPRESS 10por tbl nob100x10mgHHOD
66499NITREPRESS 20por tbl nob 20x20mgHHOD
95586NITREPRESS 20por tbl nob 28x20mgHHOD
95587NITREPRESS 20por tbl nob 30x20mgHHOD
66498NITREPRESS 20por tbl nob 50x20mgHHOD
66497NITREPRESS 20por tbl nob100x20mgHHOD
03079UNIPRES 10tbl 30x10mgKRKSLO
03078UNIPRES 20tbl 30x20mgKRKSLO
158.12C08CA09lacidipinp.o.4MG5,53 
 
158.13C08CA10nilvadipinp.o.8MG5,53 
 
158.14C08CA12barnidipinp.o.10MG5,53 
 
158.15C08CA13lercanidipinp.o.10MG5,53 
158.16C08CX01mibefradilp.o.50MG13,20L/INT,KAR,GER
159C08CAantagonisté vápníku dihydropyridinové řadyparent. 
159.1C08CA03isradipinparent.5MG3074,59H
 
159.2C08CA05nifedipinparent.30MG3074,59H
 
159.3C08CA06nimodipinparent.50MG3066,90X
94535NIMOTOP Sinf sol 5x50ml/10mgBAYD
160C08DAantagonisté vápníku fenylalkylamínové řadyp.o. 
160.1C08DA01verapamil neretardované lékové formy do 240 mg v jedné tabletě včetněp.o.0.24GM5,00
56160VERAHEXAL 120tbl obd 100x120mgFSTD
56158VERAHEXAL 120tbl obd 30x120mgFSTD
56159VERAHEXAL 120tbl obd 50x120mgFSTD
56154VERAHEXAL 40tbl obd 100x40mgFSTD
56152VERAHEXAL 40tbl obd 30x40mgFSTD
56153VERAHEXAL 40tbl obd 50x40mgFSTD
56157VERAHEXAL 80tbl obd 100x80mgFSTD
56155VERAHEXAL 80tbl obd 30x80mgFSTD
56156VERAHEXAL 80tbl obd 50x80mgFSTD
56163VERAHEXAL KHK RETARDtbl ret 100x120mgFSTD
56161VERAHEXAL KHK RETARDtbl ret 30x120mgFSTD
56162VERAHEXAL KHK RETARDtbl ret 50x120mgFSTD
99305VERAPAMIL 40-SLOVAKOFARMAtbl obd 30x40mgSLOSK
99306VERAPAMIL 80-SLOVAKOFARMAtbl obd 30x80mgSLOSK
86045VERAPAMIL AL 120por tbl flm50x120mgAPAD
86046VERAPAMIL AL 120por tblflm 100x120mgAPAD
77034VERAPAMIL AL 40por tbl flm50x40mgAPAD
77035VERAPAMIL AL 40por tblflm100x40mgAPAD
77036VERAPAMIL AL 80por tbl flm50x80mgAPAD
77037VERAPAMIL AL 80por tblflml00x80mgAPAD
160.2C08DA01verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.24GM5,53 
93679LEKOPTIN RETARDtbl ret 20x240mgLEKSLO
56166VERAHEXAL RRtbl ret 100x240mgFSTD
56164VERAHEXAL RRtbl ret 30x240mgFSTD
56165VERAHEXAL RRtbl ret 50x240mgFSTD
54032VERAPAMIL AL 240 RETARDpor tbl ret50x240mgAPAD
54034VERAPAMIL AL 240 RETARDpor tblret100x240mgAPAD
43877VEROGALID ER 240 MGpor tblpro 30x240mgIVXCZ
43879VEROGALID ER 240 MGportblpro 100x240mgIVXCZ
160.3C08DA02gallopamilp.o.0.1GM5,00 
161C08DAantagonisté vápníku fenylalkylaminové řadyparent. 
161.1C08DA01verapamilparent.0.24GM355,24H
162C08DBantagonisté vápníku benzothiazepinové řadyp.o. 
162.1C08DB01diltiazemp.o.0.24GM5,28 
93186BLOCALCIN 60por tbl nob 50x60mgPVLCZ
94321BLOCALCIN 90 RETARDpor tbl ret 30x90mgPVLCZ
162.2C08DB01diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)p.o.0.24GM5,53 
163C08DBantagonisté vápníku benzothiazepinové řady parent.  
163.1C08DB01diltiazemparent.25MG319,18H
164C09AAinhibitory angiotenzin konvertujícího enzymup.o. 
164.1C09AA01kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)p.o.50MG4,29 
97873ALKADIL 25MGtbl 40x25mgALKMAC
96903APO-CAPTO 12.5 MGtbl 100x12.5mgAPTCND
68839APO-CAPTO 25 MGtbl 100x25mgAPTCND
56200CAPOTEN 12.5MGtbl 90x12.5mgBMSAUS
12150CAPTOPRIL AL 12.5tbl 100x12.5mgAPAD
12148CAPTOPRIL AL 12.5tbl 30x12.5mgAPAD
12149CAPTOPRIL AL 12.5tbl 50x12.5mgAPAD
164.2C09AA01kaptopril (nad 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)p.o.50MG4,00 
59381CAPTOPRIL 25 SVUStbl 100x25mgSVSCZ
32253CAPTOPRIL AL 25tbl 100x25mgAPAD
32251CAPTOPRIL AL 25tbl 30x25mgAPAD
32252CAPTOPRIL AL 25tbl 50x25mgAPAD
164.3C09AA01kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)p.o.50MG3,80 
59386CAPTOPRIL 50 SVUStbl 100x50mgSVSCZ
59384CAPTOPRIL 50 SVUStbl 30x50mgSVSCZ
59385CAPTOPRIL 50 SVUStbl 50x50mgSVSCZ
84143CAPTOPRIL AL 50tbl 100x50mgAPAD
84141CAPTOPRIL AL 50tbl 30x50mgAPAD
84142CAPTOPRIL AL 50tbl 50x50mgAPAD
49563TENSIOMIN 50MGtbl 90x50mgEGIH
164.4C09AA02enalapril hydrogenmaleát (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG4,95 
83503APO-ENALAPRIL 5 MGtbl 100x5mgAPQMEX
59108BERLIPRIL 5tbl 100x5mgBCED
84651BERLIPRIL 5tbl 30x5mgBCED
32179E-COR 2.5por tbl nob30x2.5mgSLOSK
32183E-COR 5por tbl nob 100x5mgSLOSK
32182E-COR 5por tbl nob 30x5mgSLOSK
11991EDNYT 2.5 MGtbl 30x2.5mgGEDH
32277EDNYT 5 MGtbl 100x5mg-blistrGEDH
12087EDNYT 5 MGtbl 30x5mg-blistrGEDH
66115ENALAPRIL 2.5-SLtbl 100x2.5mg(bli.)SLOSK
66067ENALAPRIL 2.5-SLtbl 30x2.5mg(blis.)SLOSK
66197ENALAPRIL 5-SLtbl 100x5mg(blis.)SLOSK
66148ENALAPRIL 5-SLtbl 30x5mg(blistr)SLOSK
32758ENALEK 5 MGpor tbl nob 30x5mgLEKSLO
06550ENAP 2.5MGtbl 100x2.5mgKRKSLO
59976ENAP 2.5MGtbl 30x2.5mgKRKSLO
45273ENAP 5 MGpor tbl nob 30x5mgKRKSLO
59643ENAP 5 MGpor tbl nob 100x5mgKRKSLO
30478ENAPIREX 5 MGpor tbl nob 28x5mgCHNH
42632ENAPIREX 5 MGpor tbl nob 70x5mgCHNH
59879ENAPRIL 5tbl 100x5mgSFSD
59877ENAPRIL 5tbl 30x5mgSFSD
59878ENAPRIL 5tbl 50x5mgSFSD
164.5C09AA02enalapril hydrogenmaleát (nad 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG3,90 
64839APO-ENALAPRIL 10 MGtbl 100x10mgAPQMEX
32185E-COR 10por tbl nob 30x10mgSLOSK
32186E-COR 10por tblnob100x10mgSLOSK
32276EDNYT 10 MGtbl 100x10mg-blistrGEDH
12156EDNYT 10 MGtbl 30x10mg-blistrGEDH
58052ENALAPRIL 10-SLtbl 100x10mg(blis.)SLOSK
58055ENALAPRIL 10-SLtbl 30x10mg(blistr)SLOSK
58367ENALAPRIL-RATIOPHARM 10 MGtbl 50x10mgMCKD
32759ENALEK 10 MGpor tbl nob 30x10mgLEKSLO
45274ENAP 10 MGpor tbl nob 30x10mgKRKSLO
59642ENAP 10 MGpor tbl nob100x10mgKRKSLO
30479ENAPIREX 10 MGpor tbl nob 28x10mgCHNH
42636ENAPIREX 10 MGpor tbl nob 70x10mgCHNH
59882ENAPRIL 10tbl 100x10mgSFSD
59880ENAPRIL 10tbl 30x10mgSFSD
59881ENAPRIL 10tbl 50x10mgSFSD
164.6C09AA02enalapril hydrogenmaleát (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.10 MG2,85 
64840APO-ENALAPRIL 20 MGtbl 100x20mgAPQMEX
32188E-COR 20por tbl nob 30x20mgSLOSK
32189E-COR 20por tblnob100x20mgSLOSK
12212EDNYT 20 MGtbl 30x20mgGEDH
58061ENALAPRIL 20-SLtbl 30x20mg(blistr)SLOSK
58369ENALAPRIL-RATIOPHARM 20 MGtbl 30x20mgMCKD
32760ENALEK 20 MGpor tbl nob 30x20mgLEKSLO
45275ENAP 20 MGpor tbl nob 30x20mgKRKSLO
30480ENAPIREX 20 MGpor tbl nob 28x20mgCHN 
42640ENAPIREX 20 MGpor tbl nob 70x20mgCHN 
59885ENAPRIL 20tbl 100x20mgSFSD
59883ENAPRIL 20tbl 30x20mgSFSD
59884ENAPRIL 20tbl 50x20mgSFSD
164.7C09AA03lisinoprilp.o.10MG5,13 
10685LISINOPRIL-RATIOPHARM 10 MGpor tbl nob100x10mgMCKD
10629LISINOPRIL-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 100x5mgMCKD
164.8C09AA04perindoprilp.o.4MG6,00 
164.9C09AA05ramipril do 2,5 mg v jedné tabletě včetněp.o.2.5MG6,00 
13469RAMIL 1.25por tblnob30x1.25mgLEXCZ
13470RAMIL 1.25por tblnob90x1.25mgLEXCZ
13472RAMIL 2.5por tblnob 30x2.5mgLEXCZ
13473RAMIL 2.5por tblnob 90x2.5mgLEXCZ
164.10C09AA05ramipril nad 2,5 mg v jedné tabletěp.o.2.5MG4,80 
13477RAMIL 10por tblnob 30x10mgLEXCZ
13478RAMIL 10por tblnob 90x10mgLEXCZ
164.11C09AA06quinapril do 15 mg v jedné tabletě včetněp.o.15MG6,00 
 
164.12C09AA06quinapril nad 15 mg v jedné tabletěp.o.15MG4,80 
 
164.13C09AA07benazeprilp.o.7.5MG6,00 
 
164.14C09AA08cilazaprilp.o.2.5MG6,00 
 
164.15C09AA09fosinoprilp.o.15MG4,80 
 
164.16C09AA10trandolaprilp.o.2MG6,00 
 
164.17C09AA11spiraprilp.o.6MG6,00 
 
164.18C09AA12delaprilp.o.30MG6,00 
 
164.19C09AA13moexiprilp.o.15MG6,00 
   
164.20C09AA16imidapril do 5 mg v jedné tabletě včetněp.o.5MG6,00 
 
164.21C09AA16imidapril nad 5 mg v jedné tabletěp.o.5MG4,80 
165C09AAinhibitory angiotenzin konvertujíciho enzymuparent. 
165.1C09AA02enalaprilátparent.1.25MG26,30H
62597ENAP I.V.inj 5x1ml/1.25mgKRKSLO
166C09BAinhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretikyp.o. 
166.1C09BA01kaptopril a diuretikap.o.1DF4,78 
53252CAPTOHEXAL COMP.25/12.5tbl 100x25mg/12.5mgSFSD
53250CAPTOHEXAL COMP.25/12.5tbl 20x25mg/12.5mgSFSD
53251CAPTOHEXAL COMP.25/12.5tbl 50x25mg/12.5mgSFSD
53245CAPTOHEXAL COMP.25/25tbl 100x25mg/25mgSFSD
53242CAPTOHEXAL COMP.25/25tbl 20x25mg/25mgSFSD
53243CAPTOHEXAL COMP.25/25tbl 50x25mg/25mgSFSD
53249CAPTOHEXAL COMP.50/25tbl 100x50mg/25mgSFSD
53246CAPTOHEXAL COMP.50/25tbl 20x50mg/25mgSFSD
53248CAPTOHEXAL COMP.50/25tbl 50x50mg/25mgSFSD
166.2C09BA02enalapril a diuretikap.o.1DF4,37 
66506ENAP-Hpor tbl nob 30KRKSLO
55429ENAP-HLpor tbl nob 30KRKSLO
166.3C09BA06quinapril s obsahem 10 mg v jedné tabletě a diuretikum    p.o.1DF4,47 
     
166.4C09BA06quinapril s obsahem 20 mg v jedné tabletě a diuretikump.o.1DF6,87 
     
166.5C09BA07benazepril a diuretikap.o.1DF5,06 
       
166.6C09BA08cilazapril a diuretikap.o.1DF10,07 
     
166.7C09BB05felodipin a ramiprilp.o.1DF8,77 
     
166.8 C09BB10trandolapril/
verapamil
p.o.1DF9,75 
167C09CAantagonisté angiotensinu IIp.o. 
167.1C09CA01losartan do 50 mg v jedné tabletě včetněp.o.50MG6,50 
10604LORISTApor tblflm 28x50mgKRKSLO
47610LORISTApor tblflm 84x50mgKRKSLO
10618LOZAP 12.5portblflm 30x12.5mgLEXCZ
10620LOZAP 50por tbl flm 30x50mgLEXCZ
167.2C09CA01losartan nad 50 mg v jedné tabletě včetně p.o.50MG5,20 
       
167.3C09CA02eprosartanp.o.600MG6,50 
     
167.4C09CA03valsartan do 80 mg v jedné tabletě včetněp.o.80MG6,50 
       
167.5C09CA03valsartan nad 80 mg v jedné tabletěp.o.80MG5,20 
     
167.6C09CA04irbesartan do 150 mg v jedné tabletě včetněp.o.150MG9,00P
     
167.7C09CA04irbesartan nad 150 mg v jedné tabletěp.o.150MG7,20 P

Irbesartan je indikován u pacientů s:

a) diabetickou nefropatie již od fáze mikroalbuminurie

b) nediabetickou nefropatie s proteinurií vyšší než 1 g/24 hodin u nemocných netolerujících inhibitory ACE

167.8C09CA06kandesartan do 8 mg v jedné tabletě včetněp.o.8MG6,50 
       
167.9C09CA06kandesartan nad 8 mg v jedné tabletěp.o.8MG5,20 
       
167.10C09CA07telmisartan do 40 mg v jedné tabletě včetněp.o.40MG6,50 
       
167.11C09CA07telmisartan nad 40 mg v jedné tabletěp.o.40MG5,20 
       
167.12C09DA01losartan v kombinaci s thiazidyp.o.1DF6,97 
03701LOZAP Hpor tbl flm 28LEXCZ
167.13C09DA03valsartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 80 mg valsartanu v jedné tabletě včetněp.o.1DF6,97 
       
167.14C09DA03valsartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 160 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochloro-thiazidu v jedné tabletě včetněp.o.1DF10,87 
       
167.15C09DA03valsartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 160 mg valsartanu a 25 mg hydrochloro-thiazidu v jedné tabletě včetněp.o.1DF11,34 
167.16C09DA06kandesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 8 mg kandesartanu v jedné tabletěp.o.1DF6,97 
 
167.17C09DA06kandesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 16 mg kandesartanu v jedné tabletěp.o.1DF10,87 
 
167.18C09DA07telmisartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 40 mg telmisartanu v jedné tabletěp.o.1DF6,97 
 
167.19C09DA07telmisartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 80 mg telmisartanu v jedné tabletěp.o.1DF10,87 
168C10AAhypolipidemika ze skupiny statinůp.o. 

Simvastatin, lovastatin: léčba nemocných s manifestní aterosklerózou (sekundární prevence) s izolovanou hypercholesterolémií nebo se smíšenou hyperlipidémií s převahou hypercholesterolémie, možno předepsat vždy jen jedno hypolipidemikum (nelze kombinovat statiny a fibráty). U pacientů s diabetes mellitus s hypercholesterolémií též indikován v primární prevenci.

Léčba atorvastatinem, cerivastatinem, fluvastatinem a pravastatinem ordinuje kardiolog, internista, diabetolog nebo lékař pracující v poradnách pro poruchy metabolizmu lipidů:

a) léčba nemocných s familiární hypercholesterolémií (atorvastatin v dávce 40mg denně je hrazen pouze v léčbě nemocných s isolovanou familiární hypercholesterolemií)

b) léčba nemocných s manifestní aterosklerózou (sekundární prevence) s izolovanou hypercholesterolémií nebo s kombinovanou hyperlipidémií s převahou hypercholesterolémie

c) léčba nemocných s kumulací rizikových faktorů (s vysokým rizikem kardiovaskulární příhody vyjádřeným absolutním desetiletým rizikem 20% a více ) s izolovanou hypercholesterolémií či s kombinovanou hyperlipidémií s převahou hypercholesterolémie

168.1C10AA01simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF10,00P
59727SIMGAL 10 MGpor tbl flm 28x10mgIVXCZ
10390SIMIREX 10 MGpor tbl flm 30x10mgSYHE
10398SIMIREX 10 MGpor tbl flm 50x10mgSYHE
58773SIMVACARD 10tbl obd 28x10mgLEXCZ
31844SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm 30x10mgSYHE
31847SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm 100x10mgSYHE
49919SIMVAX 10por tbl flm 28x10mgSFSD
49923SIMVAX 10por tbl flm 28x10mgSFSD
81479SIMVAX 10por tbl flm 28x10mgGEADK
97067SIMVAX 10por tbl flm 28x10mgGEADK
49920SIMVAX 10por tbl flm 30x10mgSFSD
49924SIMVAX 10por tbl flm 30x10mgSFSD
81480SIMVAX 10por tbl flm 30x10mgGEADK
97068SIMVAX 10por tbl flm 30x10mgGEADK
49921SIMVAX 10por tbl flm 50x10mgSFSD
49925SIMVAX 10por tbl flm 50x10mgSFSD
81481SIMVAX 10por tbl flm 50x10mgGEADK
97069SIMVAX 10por tbl flm 50x10mgGEADK
49922SIMVAX 10por tbl flm100x10mgSFSD
49926SIMVAX 10por tbl flm 100x10mgSFSD
66024SIMVOR 10MGtbl obd 30x10mgRXYIND
58136VASILIP 10tbl obd 28x10mgKRKSLO
95250VASILIP 10tbl obd 84x10mgKRKSLO
168.2C10AA01simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF16,00P
59728SIMGAL 20 MGpor tbl flm 28x20mgIVXCZ
10422SIMIREX 20 MGpor tbl flm 30x20mgSYHE
58775SI MVACARD 20tbl obd 28x20mgLEXCZ
47731SIMVACARD 20tbl obd 84x20mgLEXCZ
31851SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm 30x20mgSYHE
31856SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm 100x20mgSYHE
49911SIMVAX 20por tbl flm 28x20mgSFSD
49915SIMVAX 20por tbl flm 28x20mgSFSD
81483SIMVAX 20por tbl flm 28x20mgGEADK
97071SIMVAX 20por tbl flm 28x20mgGEADK
49912SIMVAX 20por tbl flm 30x20mgSFSD
49916SIMVAX 20por tbl flm 30x20mgSFSD
81484SIMVAX 20por tbl flm 30x20mgGEADK
97072SIMVAX 20por tbl flm 30x20mgGEADK
49913SIMVAX 20por tbl flm 50x20mgSFSD
49917SIMVAX 20por tbl flm 50x20mgSFSD
81485SIMVAX 20por tbl flm 50x20mgGEADK
97073SIMVAX 20por tbl flm 50x20mgGEADK
49914SIMVAX 20por tbl flm100x20mgSFSD
49918SIMVAX 20por tbl flm 100x20mgSFSD
66026SIMVOR 20MGtbl obd 30x20mgRXYIND
58064VASILIP 20tbl obd 28x20mgKRKSLO
95251VASILIP 20tbl obd 84x20mgKRKSLO
168.3C10AA01simvastatin (nad 20 mg do 40mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF25,60P
59729SIMGAL 40 MGpor tbl flm 28x40mgIVXCZ
10459SIMIREX 40 MGpor tbl flm 30x40mgSYHE
58777SI MVACARD 40tbl obd 28x40mgLEXCZ
31859SIMVASTATIN-RATIOPHARM 40 MGpor tbl flm 30x40mgSYHE
49901SIMVAX 40por tbl flm 28x40mgSFSD
49905SIMVAX 40por tbl flm 28x40mgSFSD
81487SIMVAX 40por tbl flm 28x40mgGEADK
97075SIMVAX 40por tbl flm 28x40mgGEADK
49902SIMVAX 40por tbl flm 30x40mgSFSD
49906SIMVAX 40por tbl flm 30x40mgSFSD
81488SIMVAX 40por tbl flm 30x40mgGEADK
97076SIMVAX 40por tbl flm 30x40mgGEADK
49903SIMVAX 40por tbl flm 50x40mgSFSD
49907SIMVAX 40por tbl flm 50x40mgSFSD
81489SIMVAX 40por tbl flm 50x40mgGEADK
97077SIMVAX 40por tbl flm 50x40mgGEADK
49904SIMVAX 40por tbl flm100x40mgSFSD
49908SIMVAX 40por tbl flm100x40mgSFSD
66028SIMVOR 40MGtbl obd 30x40mgRXYIND
66028SIMVOR 40MGtbl obd 30x40mgRXYIND
42929VASILIP 40por tbl obd 28x40mgKRKSLO
168.4C10AA01simvastatin (nad 40 mg v jedné tabletě)p.o.1DF40,90P
     
168.5C10AA02lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF9,00P
53286APO-LOVASTATIN 20tbl 100x20mgAPTCND
01300APO-LOVASTATIN 20tbl 30x20mgAPTCND
58799HOLETAR 20tbl 30x20mgKRKSLO
53507MEDOSTATIN 20MGtbl 100x20mgMOECY
53506MEDOSTATIN 20MGtbl 30x20mgMOECY
168.6C10AA02lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě do 40 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF14,40P
53287APO-LOVASTATIN 40tbl 100x40mgAPTCND
01254APO-LOVASTATIN 40tbl 30x40mgAPTCND
168.7C10AA03pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF10,00P
     
168.8C10AA03pravastatin (nad 10 mg do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF16,00P
     
168.9C10AA03pravastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)p.o.1DF25,60P
     
168.10C10AA04fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF10,00P
     
168.11C10AA04fluvastatin (nad 20 mg do 40 mgv jedné tabletě včetně)p.o.1DF16,00P
       
168.12C10AA04fluvastatin (nad 40 MG v jedné tabletě )p.o.1DF27,50P
     
168.13C10AA05atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě)p.o.1DF21,40P
       
168.14C10AA05atorvastatin (nad 10 MG do 20 MG v jedné tabletě včetně)p.o.1DF34,20P
     
168.15C10AA05atorvastatin (nad 20 MG do 40 MG v jedné tabletě včetně)p.o.1DF54,70P
169C10Ahypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupinp.o. 
169.1C10ABklofibrát (etofylin)p.o.0.5GM4,55 
49609DUOLIP FORTEtbl obd 100x500mgMCKD
169.2C10AB02bezafibrátp.o.0.6GM6,50 
       
169.3C10AB04gemfibrozilp.o.1.2GM6,50 
         
169.4C10AB05fenofibrátp.o.0.3GM6,50 
       
169.5C10AB05fenofibrát (mikronisované lékové formy)p.o.1DF8,10 
04143APO-FENOpor cpsdur 30x200mgAPTCND
04145APO-FENOpor cpsdur100x200mgAPTCND
32652FEBIRA 200por cps dur30x200mgSLOSK
32653FEBIRA 200por cps dur60x200mgSLOSK
32654FEBIRA 200por cps dur90x200mgSLOSK
41797LIPIREX 200MGpor cps dur60x200mgSGYB
99839LIPIREX S 160 MGpor cps dur60x160mgSGYB
47872SUPRELIPpor cps dur30x200mgCPWH
47873SUPRELIPpor cpsdur100x200mgCPWH
169.6C10AB05fenofibrát (supramikro-nisované lékové formy)p.o.1DF9,00 
       
169.7C10AB08ciprofibrátp.o.0.1GM8,10 
       
169.8 C10AD06 acipimoxp.o.500MG11,15 
170C10AChypolipidemika ze skupiny pryskyřicp.o. 

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

a) léčba pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu,

b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.

170.1C10AC01cholestyraminp.o.14GM31,09P
170.2C10AC02colestipolp.o.20GM59,39P
94764COLESTIDplv 50x5gmUPJB
171D01AAantimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotiklok.  
171.1D01AA01nystatinlok.1GM2,66 
01069FUNGICIDIN LÉČIVAung 1x10gmLEKCZ
171.2D01AA02natamycinlok.1GM1,96 
172D01ACantimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolulok. 
172.1D01AC01klotrimazol do 20 g včetnělok.1GM1,83 
65484CLOTRIMAZOL AL 1%crm 1x20gm 1%APAD
172.2D01AC01klotrimazol nad 20 glok.1GM1,57 
86397CLOTRIMAZOL AL 1%crm 1x50gm 1%APAD
172.3D01AC01klotrimazol tekuté lékové formylok.1GM2,54 
     
172.4D01AC02mikonazollok.1GM1,83 
     
172.5D01AC03ekonazol lékové formy krémulok.1GM1,83 
   
172.6D01AC03ekonazol (lékové formy tekuté, lipogelu a pasty)lok.1GM3,52 
     
172.7D01AC05isokonazollok.1ML1,83 
     
172.8D01AC08ketokonazollok.1GM1,83 
     
172.9D01AC10bifonazollok.1GM2,49 
05969BIFONAZOL-SL CRM.drmcrm 1x15gm/150mgSLOSK
05976BIFONAZOL-SL SOL.drm sol1x15ml/150mgSLOSK
05977BIFONAZOL-SL SOL.drm sol1x20ml/200mgSLOSK
172.10D01AC11oxikonazollok.1GM2,49 
         
172.11D01AC12fenticonazollok.1GM1,83 
       
172.12D01AC16flutrimazol, lékové forma krém a spraylok.1GM4,70 
       
172.13D01AC16flutrimazol, lékové forma gelulok.1GM3,06 
       
172.14D01AC14sertakonazollok.1GM2,49 
       
172.15D01AC20kombinacelok.1GM1,83 
       
172.16D01AC51clotrimazol/urealok.1GM1,83 
       
172.17D01AC60bifonazol, kombinacelok.1GM13,41P

Léčbu ordinuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním vyšetřením.

173D01AEantimykotika pro lokální podání ostatních skupinlok. 
173.1D01AEjiná antimykotika k zevnímu použitílok.1ML0,78 
00799NITROFUNGINdrm sol 1x25mlGNOCZ
173.2D01AE04kyselina undecylenoválok.1GM0,93 
 
173.3D01AE14ciclopiroxlok.1GM3,79 
76150BATRAFEN KRÉMcrm 1x20gm/200mgHBSSK
76152BATRAFEN ROZTOKliq 1x20mlHBSSK
173.4D01AE15terbinafinlok.1GM3,79 
   
173.5D01AE16amorolfinlok.1MG3,35 
 
173.6D01AE18tolnaftatlok.1GM1,83 
     
173.7D01AE19tolciklátlok.1GM1,83 
     
173.8D01AE20kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)lok.1GM1,83 
   
173.9D01AE20kombinace antimykotik (ostatní kombinace)lok.1GM0,64 
   
173.10D01AEnaftini hydrochloridlok.1GM2,93 
174D01BAantimykotika pro celkové podáníp.o. 
174.1D01BA01griseofulvinp.o.0.5GM9,97 
   
174.2D01BA02terbinafin do 125 mg v jedné tabletě včetněp.o.0.25GM60,00P
58429ONYCHON 125tbl 14x125mg bliLEXCZ
30766ONYCHON 125tbl 14x125mg lahLEXCZ
10144TERBISIL KIDpor tblnob 14x125mgGEDH
174.3D01BA02terbinafin nad 125 mg v jedné tabletě včetněp.o.0.25GM57,00P

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

a) těžké formy dermatomykóz vyvonalých dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření

b) těžké formy nehtových mykóz, platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:

• postižení celé nehtové ploténky

• postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem

• postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad b) je pozitivní mikroskopický nález a provedený odběr na mykologickou kultivaci.

175D02ABemolliencia obsahující oxid zinečnatýlok. 
175.1D02ABpřípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)lok.1GM0,56 
88780SUSPENSIO ZINCI OXYD.CSL4 PROF.sus 1x100gmPSRCZ
176D02ACemolliencia obsahující měkký parafin a tukové produktylok.
176.1D02ACměkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně) - tekuté lékové formylok.1ML0,59L/DER,PDD
176.2D02ACměkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení) - tekuté lékové formylok.1ML0,43L/DER,PDD
 
176.3D02ACměkký parafin s polydekanolem (do 250 ml v 1 balení včetně)lok.1ML0,65L/DER,PDD
 
176.4D02ACměkký parafin s polydekanolem (nad 250 ml v 1 balení)lok.1ML0,47L/DER,PDD
 
176.5D02ACměkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně)lok.1GM0,59L/DER,PDD
 
176.6D02ACměkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení)lok.1GM0,43L/DER,PDD
 
176.7D02AE01měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny -tekuté lékové formylok.1ML0,50L/DER,PDD
97153EXCIPIAL U HYDROLOTIOdrm eml 1x200mlSEGCH
176.8D02AE51kombinace kyseliny salicylové s ureoulok.1GM1,00 
177D02AXjiná emolliencia a protektivalok. 
177.1D02AXjiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)lok.1GM1,71 
 
177.2D02AXjiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)lok.1GM0,64 
 
177.3D03AXjiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)lok.1ML0,49 
 
177.4D03AXjiná léčiva podporující zajizvení (kombinace celulosa + karboxycelulosa, na obsah karboxycelulosy)lok.1GM15,40 
 
177.5D03AXjiná léčiva podporující zajizvení (zinci hyaluronas -lékové formy gelu)lok.1GM1,42 
 
177.6D03AXjiná léčiva podporující zajizvení (zinci hyaluronas -lékové formy roztoku)lok.1ML3,91 
 
177.7D03AX02dextranomerlok.1GM3,91 
178D03BAproteolytické enzymylok. 

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorhinolaryngolog nebo dermatolog:

a) léčba bércových vředů,

b) léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,

c) ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

178.1D03BAproteolytické enzymy (chymotrypsin)lok.1GM79,28P
 
178.2D03BA52proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně)lok.1GM18,57P
 
178.3D03BAproteolytické enzymy (plasmin/deoxiri-bonukleáza)lok.1GM13,46P
02594FIBROLAN MASTung 1x25gmPDAF
178.4D03BAproteolytické enzymy (trypsin/
chymotrypsin)
lok.1GM28,84P
   
178.5D03BA52proteolytické enzymy (kolagenáza - nad 10 GM v jednom balení)lok.1GM16,62P
 
178.6D04AB01lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)lok.1GM2,10O
179D05AAantipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitaminu Dlok. 

Léčbu deriváty vitaminu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

a) léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.

b) v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1D05AAdehtylok.1GM0,73 
66502ICHTOXYLung 1x30gmHEOCZ
66262SALOXYLung 1x30gmHEOCZ
85950SUSPENSIO VIŠNĚVSKI+PICE LIQUIDsus 1x1000gmHEOCZ
05994UNGUENTUM ICHTHAMMOLI 10% H.-B.drm ung 1x30gmHEOCZ
55290UNGUENTUM ICHTHAMOLI 10% MVMdrm ung 1x100gmMVMCZ
179.2D05AAdehty (odbarvený dehet)lok.1GM1,17 
 
179.3D05AD02methoxalen (0,15 % koncentrace)lok.1ML4,15 
90618OXSORALENliq 1x50ml 0.15%GERA
179.4D05AC01dithranollok.1GM3,91 
     
179.5D05AX02calcipotriollok.1GM9,00P
     
179.6D05AX03calcitriollok.1GM9,00P
     
179.7D05AX04tacalcitollok.1GM18,00P
     
179.8D05AX05tazarotenlok.1GM18,00P
180D05BBretinoidy pro celkové podáníp.o. 

Léčbu ordinuje dermatolog:

a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,

b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem

c) kožní T-lymfomy

180.1D05BB01etretinátp.o.35MG81,14P
     
180.2D05BB02acitretinp.o.35MG81,14P
     
180.3D05BA02methoxalenp.o.10MG3,90L/DER
03733OXSORALENcps 50x10mgGERA
181D06AXantibiotika k zevnímu použitílok.  
181.1D06AAtetracyklin a derivátylok.1GM2,93 
 
181.2D06AXneomycin/
bacitracin (k přípravě roztoku)
lok.1ML3,83 
55759PAMYCON NA PŘÍPRAVU KAPEKplv 1x1lahvBTASK
181.3D06AXneomycin/
bacitracin (zásyp do 2 g včetně)
lok.1GM13,69 
   
181.4D06AXneomycin/
bacitracin (zásyp nad 2 do 5 g v jednom balení včetně)
lok.1GM7,63 
   
181.5D06AXneomycin/
bacitracin (mast)
lok.1GM2,93 
   
181.6D06AXprimycinlok.1GM2,44 
181.7D06AX02chloramfenikollok.1GM2,88 
 
181.8D06AX09mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)lok.1GM8,31 
 
181.9D06AX09mupirocin (nad 5 g v jednom balení)lok.1GM5,18 
 
181.10D06AXneomycin/bacitracin (zásyp nad 5 g v jednom balení)lok.1GM2,44 
182D06BAsulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podánílok. 
182.1D06BAsulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)lok.1GM1,08L/DER,CHI
 
182.2D06BAsulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)lok.1GM0,98L/DER,CHI
 
182.3D06BA01sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)lok.1GM1,32L/DER,CHI
 
182.4D06BA01sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)lok.1GM1,12L/DER,CHI
 
182.5D06BA02sulfathiazollok.1GM0,98 
00899SULFATHIAZOL NEO-SLOVAKOFARMAung 1x20gm 5%SLOSK
182.6D06BA03mafenidlok.1GM0,98L/DER,CHI
 
182.7D06BA51sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti)lok.100CM213,49L/DER,CHI
   
182.8D06BA51sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému)lok.1GM2,25L/DER,CHI
   
182.9D06BX01metronidazollok.1GM2,25L/DER,CHI
183D07AAkortikosteroidy třídy I, slabě účinnélok. 
183.1D07AA02hydrokortisonlok.1GM3,31 
     
183.2D07AA03prednisolonlok.1GM3,18 
184D07ABkortikosteroidy třídy II, středně účinnélok. 
184.1D07AB01klobetazonlok.1GM3,08 
   
184.2D07AB02hydrokortison butyrátlok.1GM3,08 
   
184.3D07AB03flumetasonlok.1GM3,08 
 
184.4D07AB07fluprednidenlok.1GM3,08 
   
184.5D07AB09triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)lok.1GM2,55 
   
184.6D07AB09triamcinolon (lékové formy lotia)lok.1ML2,83 
66167TRIAMCINOLON-GALENAdrm sol 1x30gmIVXCZ
184.7D07AB09triamcinolon (lékové formy spreje)lok.1GM0,73 
 
184.8D07AB09triamcinolon (lékové formy tinktury)lok.1ML0,98 
 
184.9D07AB10alclomethasonlok.1GM3,08 
184.10D07AB19dexamethason acetátlok.1GM3,09 
02415DEXAMETHAZON LÉČIVA CRMdrm crm 1x10gmLEXCZ
185D07ACkortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)lok. 
185.1D07AC01betamethason dipropionátlok.1GM2,49 
80206BELODERMdrm crm1x30gm 0.05%BLUCHO
80204BELODERMdrm ung1x30gm 0.05%BLUCHO
98034DIPROSONEcrm 1x30gmSCHB
98032DIPROSONEung 1x30gmSCHB
88489KUTERIDdrm crm 1x20gmLEKSLO
88495KUTERIDdrm ung 1x20gmLEKSLO
185.2D07AC01betamethason valerátlok.1GM3,32 
 
185.3D07AC02fluklorolonlok.1GM3,32 
 
185.4D07AC04fluocinolon gellok.1GM2,44 
 
185.5D07AC04fluocinolon mast a krém (koncentrace do 0,025% včetně)lok.1GM2,93 
 
185.6D07AC04fluocinolon mast a krém (koncentrace nad 0,025%)ok.1GM3,91 
 
185.7D07AC04fluocinolon lotio (koncentrace do 0,025% včetně)lok.1GM2,93 
 
185.8D07AC04fluocinolon lotio (koncentrace nad 0,025%)lok.1GM3,91 
44743GELARGIN FORTE LOTlot 1x50gm/100mgLEXCZ
185.9D07AC06diflukortolonlok.1GM3,42 
     
185.10D07AC08fluocinonidlok.1GM2,93 
     
185.11D07AC12halometasonlok.1GM3,27 
     
185.12D07AC17flutikasonlok.1GM3,42 
186D07ACkortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)lok. 
186.1D07AC09budesonidlok.1GM3,18L/DER
   
186.2D07AC13mometazon do 10g v 1 balení včetnělok.1GM6,70L/DER,ALG,PDD
   
186.3D07AC13mometazon nad 10g v jednom balenílok.1GM5,00L/DER,ALG,PDD
 
186.4D07AC14methylprednisoloni aceponaslok.1GM5,87L/DER,ALG,PDD
   
186.5D07AC18prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)lok.1GM6,70L/DER,ALG,PDD
83154 DERMATOPcrm 1x10gm/25mgHBSSK
83156 DERMATOPung 1x10gm/25mgHBSSK
186.6D07AC18prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)lok.1GM5,87L/DER,ALG,PDD
187D07ADkortikosteroidy třídy IV, vysoce účinnélok. 
187.1D07AD01klobetasollok.1GM4,40L/DER
     
187.2D07AD02halcinonidlok.1ML4,41L/DER
97020BETACORTONdrm sol 1x100mlSEGCH
97019BETACORTONdrm sol 1x25mlSEGCH
188D07BBkortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptikylok. 
188.1D07BA01prednisolon/
cloroxin
lok.1GM1,96 
 
188.2D07BB01flumetason a antiseptikalok.1GM3,32 
 
188.3D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)lok.1GM1,42 
 
188.4D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)lok.1GM0,59 
 
188.5D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)lok.1ML1,60 
02827TRIAMCINOLON-GALENAdrm gtt sol 1x10mlIVXCZ
188.6D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)lok.1GM1,87 
 
188.7D07BA01prednisolon/
hexamidin diisothionát
lok.1GM1,96 
 
188.8D07CC01betamethason a gentamycinlok.1GM2,50L/DER
189D07Xkortikosteroidy, jiné kombinacelok. 
189.1D07XA01hydrokortisonlok.1ML1,96 
   
189.2D07XA02prednisolon/
kyselina salicylová
lok.1ML1,32 
 
189.3D07XB01flumetason/dehetlok.1GM4,40 
   
189.4D07XB01flumethason pivalat/kyselina salicyloválok.1GM2,93 
 
189.5D07XB02triamcinolonlok.1GM1,87 
 
189.6D07XCdiflucortolon/
isoconasol
lok.1GM2,61 
   
189.7D07XC01betamethason (lékové formy mastí a krémů)lok.1GM2,61 
85864BELOSALICdrm ung 1x30gmBLUCHO
189.8D07XC01betamethason (lékové formy tinktur)lok.1ML2,61 
   
189.9D07XDhalcinonid/
kyselina salicylová
lok.1ML3,57 
 
189.10D07XDhalcinonid/
močovina
lok.1GM3,57 
 
189.11D07CA01hydrocortison a antibiotika (lékové formy mastí a krémů)lok.1GM1,96 
   
189.12D07CA01hydrocortison a antibiotika (tekuté lékové formy)lok.1ML1,96 
190D08Aantiseptika a desinficiencialok. 
190.1D08AC02chlorhexidinlok.1000ML178,70 
 
190.2D08ADkyselina boritá (lékové formy mastí)lok.1GM0,43 
65998 UNG.AC.BORICI 3% HERB.-BOFARMAung 1x1000gm (dÓza)HEOCZ
65997 UNG.AC.BORICI 3% HERB.-BOFARMAung 1x500gm (dÓza)HEOCZ
190.3D08ADkyselina boritá (lékové formy roztoků)lok.10GM1,32 
 
190.4D08AG02polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení)lok.1ML0,98 
46054BRAUNOLliq 1x100mlBMBCH
02981JODISOL ROZTOKliq 1x80gmSDHCZ
96605JODISOL SPRAY S MECH.ROZPRAŠOV.drm spr sol1x75gmSDHCZ
190.5D08AG02polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom balení)lok.1ML0,49 
62317BETADINEliq 1x1000mlEGIH
62319BETADINEliq chir 1x1000mlEGIH
80553BRAUNOLliq 1x1000mlBMBCH
46055BRAUNOLliq 1x250mlBMBCH
46056BRAUNOLliq 1x500mlBMBCH
02983JODISOL ROZTOKliq 1x760gmSDHCZ
190.6D08AG02polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)lok.1GM1,96 
84421BRAUNOVIDON MASTung 1x100gm-tubaBMBCH
190.7D08AG02polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení)lok.1GM0,98 
46052BRAUNOVIDON MASTung 1x250gm-kelímeki BMBCH
84422BRAUNOVIDON MASTung 1x250gm-pe tubaBMBCH
190.8D08AHkloroxinlok.1GM0,78 
 
190.9D08AJbromid benzododecinia (tinktura a roztok do 50 ml v jednom balení včetně)lok.1ML0,29 
 
190.10D08AJbromid benzododecinia (tinktura a roztok nad 50 ml v jednom balení)lok.1ML0,29H
58237AJATIN PROFARMA TINKTURAtct 1x1000mlPSRCZ
190.11D08AJchlorid karbetopende-
cinia (tinktura 50 ml v jednom balení včetně)
lok.1ML0,29 
191D08AXjiná antiseptika a desinficiencialok. 
191.1D08AXhexamidin/
chlorhexidin
lok.1ML121,37H
     
191.2D08AXnoxytiolinlok.2.5GM492,11H
     
191.3D08AXnoxytiolin/
tetrakain
lok.2.5GM492,11H
     
191.4D08AXtaurolidinlok.1GM94,48H
192D10Alokálně podávaná léčiva k léčbě aknelok. 
192.1D10AD01tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)lok.1GM3,75 
66170LOCACIDcrm 1x30gm 0.05%PFHF
192.2D10AD01tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)lok.1GM4,40 
97573RETIN-A KRÉM 0.025%drm crm 1x30gmCILCH
192.3D10AD01tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)lok.1ML4,00 
64956AIROLlot 1x50ml 0.05%PRHF
192.4D10AD01tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)lok.1ML4,40 
 
192.5D10AD03adapalen - léková forma krémů a gelůlok.1GM4,00 
 
192.6D10AD54isotretinoin a erythromycin v kombinacilok.1GM2,93 
 
192.7D10AE01benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)lok.1GM1,42 
47279ECLARAN 5drm gel 1x45gmPFGF
192.8D10AE01benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotií)lok.1ML0,39 
 
192.9D10AE01benzoyl peroxid (koncentrace 20%)lok.1ML2,54 
 
192.10D10AF01klindamycinlok.1ML1,96 
 
192.11D10AF02erythromycin (lékové formy krémů a mastí)lok.1GM2,93 
 
192.12D10AF02erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balenílok.1ML2,13 
98204ERYFLUIDsol 1x30mlPFHF
192.13D10AF02erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balenílok.1ML1,72 
75285ERYFLUIDsol 1x100mlPFHF
192.14D10AF52erythromycin v kombinacilok.1ML2,93 
 
192.15D10AX03kyselina azelaoválok.1GM1,96 
193D10Bcelkově podávaná léčiva k léčbě aknép.o. 
193.1D10BA01isotretinoin (do 10 MG včetně v jedné kapsli )p.o.30MG83,53X
11685ROACCUTANE 10MGcps 30x10mgHLRCH
193.2D10BA01isotretinoin (nad 10 MG v jedné kapsli)p.o.30MG75,39X
91843ROACCUTANE 20MGcps 30x20mgHLRCH
194D11AXjiná dermatologikalok. 
194.1D11AXcelulóza (lékové formy zásypů)lok.1GM9,78L/DER
   
194.2D11AXpimecrolimuslok.1GM32,00P

Léčbu pimecrolimem indikuje dermatovenerolog u dětí ve věku od 3. měsíců do 6.ti let na akutní a subakutní projevy atopické dermatitidy bez mokvání a superinfekce v obličeji a krku, které při použití emoliencií trvají alespoň 14 dnů. Maximální délka kontinuálního podávání je 6 měsíců.

194.3D11AX14tacrolimus v koncentraci 0,03%lok.1GM32,00P
     
194.4D11AX14tacrolimus v koncentraci 0,1%lok.1GM35,00P

Léčbu atopické dermatitidy tacrolimem ordinuje dermatolog u pacientů, u kterých selhala léčba emolienciemi, kteří netolerují konvenční léčbu nebo na ni nereagují, v následujících indikacích:

a) u dětí ve věku 2-6 let, které trpí středně těžkou či těžkou atopickou dermatitidou na hlavě a krku (klasifikace dle Rajky a Langelanda: středně těžká forma = 4,5-7,5 bodů, těžká forma = 8-9 bodů);

b) u dětí nad 6 let věku a u dospělých, kteří trpí těžkou formou atopické dermatitidy na hlavě a krku (8-9 bodů výše uvedené klasifikace).

194.5D11AFfluorouracil (lékové formy roztoků)lok.1ML16,51L/DER
60890VERRUMALliq 1x13mlHEMD
194.6D11AFfluorouracil (lékové formy mastí)lok.1GM13,15L/DER,ONK
   
194.7D06BB04podophylotoxinlok.1GM15,00L/DER
195G01AAvaginálně podávaná antimykotika a antibiotikavag. 

Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:

a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,

b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.

195.1G01AA01nystatinvag.100KU0,98 
   
195.2G01AA02natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)vag.25MG4,11 
   
195.3G01AA02natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)vag.25MG6,66 
78213PIMAFUCINglo vag 3x100mgYEUNL
195.4G01AA10klindamycin (lékové formy krémů)vag.1GM11,00P
 
195.5G01AA51nystatin kombinace s neomycinem a polymyxinemvag.1DF11,30 
   
195.6G01AA51nystatin kombinace s nifuratelem (lékové formy vag. čípků)vag.1DF17,00 
   
195.7G01AA51nystatin kombinace s nifuratelem (lékové formy vag. krémů)vag.5GM33,95 
196G01AFvaginálně podávané imidazolové derivátyvag. 
196.1G01AF20kombinace imidazolových derivátů - mikonazol a metronidazol (lékové formy vag. tablet)vag.1DF6,35 
   
196.2G01AF01metronidazolvag.0.5GM3,35 
02430ENTIZOLtbl vag 10x500mgZPFPL
196.3G01AF02klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)vag.0.1GM8,25 
62862CANDIBENE 100 MGtbl vag 6x100mgMCKD
62863CANDIBENE 200 MGtbl vag 3x200mgMCKD
196.4G01AF02klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.1GM12,78 
68917JENAMAZOL 2%crm vag 20gm+aplik.VJPD
196.5G01AF04mikonazolvag.0.1GM8,70 
 
196.6G01AF05ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.1GM12,78 
 
196.7G01AF05ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globulí a čípků)vag.0.1GM30,99 
06095GYNO-PEVARYL 50sup vag 15x50mgCILCH
196.8G01AF11ketoconazolvag.0.4GM13,44 
 
196.9G01AF12fenticonazolvag.0.1GM13,44 
 
196.10G01AF17oxikonazolvag.0.6GM109,90 
 
196.11G01AG02terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)vag.80MG12,88 
 
196.12G01AG02terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)vag.80MG31,28 
197G01AXvaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptikavag. 
197.1G01AXlaktobacillusvag.1DF10,26 
 
197.2G01AXnifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)vag.1DF17,60 
 
197.3G01AXnifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)vag.5GM35,19 
 
197.4G01AXnitrofurantoinvag.0.2GM2,97 
03629FURANTOIN LÉČIVAtbl vag 30x100mgLEXCZ
197.5G01AXsulfathiazolvag.1DF6,60 
 
197.6G01AXjiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)vag.1DF6,40 
   
197.7G01AX03polykresulenvag.90MG0,35 
 
197.8G01AX05nifuratelp.o.0.6GM12,50 
 
197.9G01AX11polyvidon-jód (vaginální čípky)vag.0.2GM8,94 
 
197.10G01AX11polyvidon-jód (vaginální gel)vag.0.2GM6,16 
   
197.11G01AX12ciklopirox (vaginální krém - do 40 gm včetně v jednom balení)vag.1GM4,69 
 
197.12G01AX12ciklopirox (vaginální krém - nad 40 gm v jednom balení)vag.1GM3,11 
 
197.13G01AX12ciclopirox (vaginální roztok)vag.1DF17,60 
 
197.14G01AX12ciclopirox (vaginální čípky)vag.1DF31,28 
 
197.15G01AX14laktobacilus a estriol - vaginální tabletyvag.1DF16,13 
 
197.16G02CC03benzydamin hydrochloridvag.1DF8,00 
198G02AButerotonika ze skupiny námelových alkaloidůp.o. 
198.1G02AB02ergotové alkaloidyp.o.0.2MG1,12 
 
198.2G02AB03ergometrinp.o.0.2MG1,12 
199G02AButerotonika ze skupiny námelových alkaloidůparent. 
199.1G02AB01methylergometrinparent.0.2MG18,00 
 
199.2G02AB03ergometrinparent.0.2MG9,38 
200G02ADuterotonika ze skupiny prostaglandinůp.o. 
200.1G02AD02dinoprostonp.o.0.5MG84,02H
57150PROSTIN E 2tbl 10x0.5mgPPUB
201G02ADuterotonika ze skupiny prostaglandinůvag. 

Léčbu ordinuje gynekolog:

a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,

b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,

c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,

d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

201.1G02AD02dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)vag.1DF770,00K/P
 
201.2G02AD02dinoproston (nad 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)vag.1DF1111,90K/P
 
201.3G02AD02dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)vag.1DF386,78K/P
02289PROSTIN E2tbl vag 4x3mgPPUB
201.4G02AD02dinoproston (pesar)vag.1DF2200,00K/P
202G02ADuterotonika ze skupiny prostaglandinůparent. 

Léčbu ordinuje gynekolog:

a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,

b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,

c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,

d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

202.1G02AD01dinoprostparent.25MG651,85K/P
 
202.2G02AD02dinoprostonparent.0.5MG389,86K/P
 
202.3G02AD04karboprostparent.0.25MG675,61K/P
 
202.4G02AD05sulprostonparent.0.5MG651,85K/P
203G02CAtokolytika ze skupiny beta-sympatomimetikp.o. 

Léčbu ordinuje gynekolog:

pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1G02CAhexoprenalinp.o.1.5MG10,14P
75173GYNIPRAL 0.5 MGpor tbl nob20x0.5mgNYCA
203.2G02CA01ritodrinp.o.40   MG23,14P
 
203.3G02CA03fenoterolp.o.20MG23,14P
204G02CAtokolytika ze skupiny beta-sympatomimetikparent. 

Léčbu ordinuje gynekolog:

a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,

b) léčba porodní dystokie,

c) intrapartální akutní tokolýza.

204.1G02CAhexoprenalinparent.25RG45,36U/P
75463GYNIPRAL 10 MCG/2MLinj sol 5x2ml/10rgNYCA
46293GYNIPRAL 25MCG KONC.PRO PŘ.INF.inf cnc sol 5x5mlNYCA
75464GYNIPRAL 25MCG KONCEN.ZUR INF.inf 5x5ml/25rgHNPA
204.2G02CA01ritodrinparent.40MG45,36U/P
   
204.3G02CA03fenoterolparent.0.5MG45,36U/P
     
204.4G02CX01atosiban infuseparent.1DF3500,00U/P
     
204.5G02CX01atosiban injekceparent.1DF1150,00U/P

Atosiban se používá při předčasné děložní činnosti u těhotných od 24. týdne gestace do ukončeného 33. týdne těhotenství při následujících patologiích: diabetes mellitus matky, kardiopatie matky, těhotné s primární hypotenzí a tendencí ke kolapsovým stavům, těhotné s thyreopatií, těhotné se srdeční arytmií, těhotné u nichž byla indikována parenterální tokolýza v kontinuálním podání delším než 48 hodin.

205G02CBinhibitory prolaktinup.o. 
205.1G02CBterguridp.o.1MG5,46 
91979MYSALFONtbl obd 30x0.5mgLEXCZ
205.2G02CB01bromokriptinp.o.5MG12,03 
67512MEDOCRIPTINEtbl 30x2.5mgMOECY
67514MEDOCRIPTINEtbl 500x2.5mg-lMOECY
205.3G02CB02lisuridp.o.0.6MG2,49 
     
205.4G02CB03kabergolinp.o.70RG24,77P

Nesnášenlivost a nedostatečná účinnost jiných léků ze skupiny dopaminergních agonistů (terguridu a přípravků bromokriptinu) u nemocných s hyperprolaktinémií a prolaktin secernujícími adenomy a u nemocných s akromegalií, která je citlivá na tuto léčbu.

66746DOSTINEX 0.5MGtbl 8x0.5mgPAUI
205.5G02CB04quinagolidp.o.75RG24,77Z
206G03Bandrogenyp.o. 
206.1G03BA03testosteronp.o.0.12GM27,37L/END,ONK,GYN, SEX,URN
206.2G03BB01mesterolonp.o.50MG20,04L/END,ONK,GYN, SEX,URN
09591PROVIRON-25por tbl nob 20x25mgSAGD
09592PROVIRON-25por tbl nob 50x25mgSAGD
207G03Bandrogenyparent. 
207.1G03BA03testosteronparent.18MG8,11L/END,ONK,GYN, SEX,URN
00373AGOVIRIN-DEPOTinj 5x2ml/50mgBTASK
208G03CApřirozené a semisyntetické estrogenyp.o. 

Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,

b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

Estriol - léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

Estriol a promestrien k vaginální aplikaci indikuje gynekolog, urolog a dermatovenerolog k léčbě lokálních změn u postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

208.1G03CApřirozené a semisyntetické estrogeny prosté, mestranolp.o.0.15MG3,76P
 
208.2G03CA03estradiol (do 1 mg v jedné tabletě včetně)p.o.2MG8,55P
 
208.3G03CA03estradiol (nad 1 mg do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.2MG5,70P
 
208.4G03CA03estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.2MG4,18P
   
208.5G03CA03estradiol (s uvolněním méně než 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)transd.1DF4,18P
47045ESTRAHEXAL 25drm emp tdr 6x2mgHEXD
208.6G03CA03estradiol (s uvolněním od 50 do 99 rg včetně /den, v rámci 28. denního cyklu)transd.1DF5,70P
 
208.7G03CA03estradiol (s uvolněním 100 a více rg /den, v rámci 28. denního cyklu)transd.1DF8,55P
 
208.8G03CA03estradiol (lékové formy gelů)transd.1,5MG5,57P
53753ESTREVAgel 1x50gm/0.05gmTHLMC
76922OESTROGELgel 1x80gmLSBF
76927OESTROGEL DISPENSORgel 1x80gmLSBF
208.9G03CA03estradiolvag.25RG9,79P
   
208.10G03CA03estradiol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.2MG3,08P
     
208.11G03CA03estradiol (léková forma nosní spray)inhal.300 RG5,70P
 
208.12G03CA04estriolp.o.2MG5,70P
 
208.13G03CA04estriol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.2MG1,87P
 
208.14G03CA04estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)vag.0.2MG2,67P
 
208.15G03CA04estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)vag.0.2MG1,16P
97590ORTHO-GYNEST Dsup vag dep.6x3.5mgCILCH
208.16G03CA09promestrien (lékové formy vaginálních krémů)vag.10MG4,70P
 
208.17G03CA09promestrien (lékové formy vaginálních tobolek)vag.10MG5,00P
 
208.18G03CA57přírodní konj. estrogeny (do 625 rg včetně v jedné tabletě nebo tobolce)p.o.625RG5,70P
83387OESTROFEMINAL 0.6cps 21x0.6mgMACD 
208.19G03CA57přírodní konj. estrogeny (nad 625 rg v jedné tabletě nebo tobolce)p.o.625RG4,12P
09467OESTROFEMINAL 1.25cps 21x1.25mgMACD 
208.20G03CCpromestrien a chlorquinaldol v kombinacívag.1DF5,50 
209G03CApřirozené a semisyntetické estrogenyparent. 
209.1G03CA03estradiolparent.1MG4,35 
00364AGOFOLLINinj sol 5x1ml/5mgBTASK
00365AGOFOLLIN-DEPOTinj 1x2ml/10mgBTASK
209.2G03CA03estradiol valeratparent.1MG2,57 
00529NEOFOLLINinj sol 5x1 ml/5mgBTASK
209.3G03CA03estradiol implantátparent.1DF1095,00 
 
209.4G03CA04estriolparent.2MG4,30 
210 G03Dprogestinyp.o. 
210.1G03DA02medroxyprogesteronp.o.5MG3,52L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER
91231PROVERA 5 MGpor tbl nob 24x5mgPPUB
210.2G03DA04progesteronp.o.0.3GM15,60L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER
     
210.3G03DB01dydrogesteronp.o.10MG5,20L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER
   
210.4G03DB04nomegestrolp.o.5MG5,20L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER
   
210.5G03DC02norethisteronp.o.5MG2,81L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER
01939NORETHISTERON SLOVAKOFARMAtbl 30x5mgSLOSK
210.6G03DC03lynestrenolp.o.5MG2,81L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER
   
210.7G03DC05tibolonp.o.2.5MG18,00P

Léčbu tibolonem ordinuje gynekolog k léčbě estrogen deficitního syndromu tam, kde jsou jiné hormonální přípravky kontraindikovány nebo kde jiné hormonální přípravky pacientka objektivně nesnáší.

211G03Dprogestinyparent. 
211.1G03DA03hydroxypro-gesteronparent.10MG1,76L/GYN,URN,SEX
00531NEOLUTIN FORTE INJ.inj 5x1ml/125mgSPXCZ
211.2G03DA04progesteron (depotní lékové formy)parent.5MG3,85L/GYN,URN,SEX
00367AGOLUTIN-DEPOTinj 1x2ml/50mgBTASK
211.3G03DA04progesteronparent.5MG1,00L/GYN,URN,SEX
212G03Eandrogeny a ženské pohlavní hormonyparent. 
212.1G03EA02testosteron a estrogenparent.1DF21,62L/GYN,END,SEX
00464FOLIVIRINinj 5x2mlBTASK
212.2G03EA03prasteron enantat/estradiol valeratparent.1DF73,32L/GYN,END,SEX
213G03Fprogestiny a estrogenyp.o. 

Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

213.1G03FA01norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 2 mg estradiolu v jedné tabletěp.o.1DF6,43P
 
213.2G03FA01norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 1 mg estradiolu v jedné tabletěp.o.1DF5,17P
 
213.3G03FA01norethisteron a estrogen, fixní kombinacetransd.1DF6,43P
 
213.4G03FA12medroxyproges-
teron a estrogen, fixní kombinace s obsahem nad 1 mg estrogenu
p.o.1DF6,43P
 
213.5G03FA12medroxyproges-
teron a estrogen, fixní kombinace s obsahem do1 mg estrogenu včetně
p.o.1DF5,17P
 
213.6G03FA14dydrogesteron a estradiol, fixní kombinacep.o.1DF6,43P
 
213.7G03FA15dienogest a estradiol, fixní kombinacep.o.1DF6,43P
 
213.8G03FBgestageny a estrogeny, sekvenční přípravkyp.o.0.75DF4,82P
 
213.9G03FB05norethisteron a estrogen, sekvenční přípravkyp.o.1DF6,43P
 
213.10G03FB05norethisteron a estrogen, sekvenční přípravkytransd.1DF6,43P
 
213.11G03FB06medroxyproges-
teron a estrogen, sekvenční přípravky
p.o.0.75DF4,82P
54310DIVINAtbl 3x21 (=63)ORNDK
213.12G03FB08dydrogesteron a estrogen, sekvenční kombinacep.o.0.75DF4,82P
   
213.13G03FB09levonorgestrel a estrogen, sekvenční přípravkytransd.1DF6,43P
 
213.14G03FB09levonorgestrel a estrogen, sekvenční kombinacep.o.0,75DF4,82P
 
213.15G03HB01cyproteron/
estradiol
p.o.0.75DF4,82P
214G03GAgonadotrofin (choriový)parent.  
214.1G03GA01choriový gonadotrofin (do 500 U v 1 ampuli včetně)parent.250U24,59L/GYN,END,PDD, SEX
 
214.2G03GA01choriový gonadotrofin (nad 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)parent.250U14,98L/GYN,END,PDD, SEX
 
214.3G03GA01choriový gonadotrofin (nad 1500 U v 1 ampuli)parent.250U10,71L/GYN,END,PDD, SEX
 
214.4G03GA01rekombinantní choriový gonadotrofin (nad 1500 U v 1 ampuli)parent.250U19,60L/GYN,END,PDD, SEX
215G03GAgonadotrofin (lidský)parent. 
215.1G03GA02gonadotrofin lidskýparent.75U329,64Z
12979MENOGONinj sic 10+10xsolv.FEID
43728MERIONAL 75 M.J.inj sic 10x75ut+solIBSCH
43727MERIONAL 75 M.J.inj sic 1x75ut+solvIBSCH
215.2G03GA04urofollitrofinparent.75U381,82Z
43724FOSTIMON 75 M.Jinj sic 10x75ut+solIBSCH
43723FOSTIMON 75 M.J.inj sic 1x75ut+solvIBS 
215.3G03GA04urofollitrofin vysoce čištěnýparent.75U488,79Z
 
215.4G03GA05folitrofin alfaparent.75U733,19Z
 
215.5G03GA06folitrofin betaparent.75U733,19Z
 
215.6G03GA07lutropin alfa ( rekombinantní lidský luteinizační hormon)parent.75U733,19Z
216G03GBsyntetické stimulátory ovulacep.o. 
216.1G03GB02klomifenp.o.9MG1,24L/GYN,END,SEX, URN
217G03HAantiandrogenyp.o. 
217.1G03HA01cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.1GM166,20 
77006ANDROCUR-10tbl 15x10mgSAGD
217.2G03HA01cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.0.1GM55,60 
59354ANDROCUR 100tbl obd 50x100mgSUEF
03783ANDROCUR-50tbl 50x50mgSAGD
218G03HAantiandrogenyparent. 
218.1G03HA01cyproteronparent.0.1GM122,72L/PSY,SEX, URN
23342ANDROCUR DEPOTinj sol 3x3ml/300mgSAGD
219G03XAantigonadotrofiny a podobná léčivap.o. 
219.1G03XA01danazolp.o.0.6GM78,16L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
   
219.2G03XA02gestrinonp.o.0.7MG46,26L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
 
219.3G03XC01raloxifenp.o.60MG33,70P

Raloxifen: léčbu ordinuje internista, endokrinolog, revmatolog, ortoped, gynekolog: Postmenopauzální osteoporoza žen dokumentovaná denzitometricky (méně než -2,5 SD) nebo u žen s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT) nebo z objektivních důvodů nelze použít HRT. Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

220G04ABchinolonová chemoterapeutika močových infekcíp.o. 
220.1G04AB01kyselina nalidixováp.o.4GM8,55 
 
220.2G04AB03kyselina pipemidováp.o.0.8GM19,55 
221G04ACnitrofuranová chemoterapeutika močových infekcíp.o. 
221.1G04AC02nifurtinolp.o.0.16GM2,58 
222G04BCrozpouštědla močových kamenůp.o. 
222.1G04BCrozpouštědla močových kamenů (ve formě prášku)p.o.10GM5,97 
 
222.2G04BCrozpouštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet)p.o.4DF5,97 
223G04BDspasmolytika močových cestp.o. 
223.1G04BD02flavoxatp.o.0.8GM12,96L/URN,GYN,SEX GER
   
223.2G04BD04oxybutyninp.o.15MG12,96L/URN,GYN,SEX GER
66791DITROPANpor tbl nob 30x5mgSWHF
223.3G04BD06propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.15MG11,80L/URN,GYN,SEX PDD, GER
66820MICTONETTENdrg 100x5mgAPGD
92255MICTONETTENdrg 30x5mgAPGD
66819MICTONETTENdrg 50x5mgAPGD
223.4G04BD06propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)p.o.15MG4,32L/URN,GYN,SEX , GER
 
223.5G04BD07tolterodinp.o.4MG35,00P

Tolterodin je indikován urologem, gynekologem, sexuologem a geriatrem při nesnášenlivosti nebo nedostatečné účinnosti jiných léků ze skupiny anticholinergik a spazmolytik (oxybutynin, propiverin) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem a nebo případy s těžkou hyperaktivitou měchýře. Po 3 měsících terapie tolterodinem bude přehodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskariniky. Pokud bude frekvence inkontinentních episod snížena o 30% a více, bude terapie tolterodinem dále hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pokud bude frekvence inkontinentních episod snížena o méně než 30%, nebude dále hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

224G04BXjiná urologika, k léčbě benigní hyperplasie prostatyp.o. 
224.1G04CA01alfuzosinp.o.7.5MG20,00L/URN
 
224.2G04CA01alfuzosin (SR nebo retardované formy)p.o.10MG20,00L/URN
 
224.3G04CA02tamsulosinp.o.0.4MG20,00L/URN
 
224.4G04CA03terazosinp.o.5MG16,80L/URN
44311KORNAM 2 MGpor tbl nob30x2mgLEKSLO
44312KORNAM 5 MGpor tbl nob 30x5mgLEKSLO
224.5G04CB01finasteridp.o.5MG20,00L/URN
81493FINEXpor tbl flm 100x5mgGEADK
81491FINEXpor tbl flm 30x5mgGEADK
81492FINEXpor tbl flm 50x5mgGEADK
224.6G04CX01extrakt Pyg. africanump.o.2DF16,00L/URN
 
224.7G04CX02extrakt Serenoa repens včetně kombinací (pevné lékové formy dávkované 2 a víckrát denně)p.o.2DF16,00L/URN
57897SPALDA SABAL 160 MGcps 120x160mgKKAD
57898SPALDA SABAL 160 MGcps 200x160mgKKAD
57896SPALDA SABAL 160 MGcps 60x160mgKKAD
224.8G04CX02extrakt Serenoa repens včetně kombinací (pevné lékové formy dávkované 1x denně)p.o.1DF16,00L/URN
59710PROSTAMOL UNOcps 30x320mgBCED
57894SPALDA SABAL 320 MGcps 120x320mgKKAD
57895SPALDA SABAL 320 MGcps 200x320mgKKAD
57893SPALDA SABAL 320 MGcps 60x320mgKKAD
224.9G04CX03mepartricinp.o.150KU20,00L/URN
225H01Ahormony předního laloku hypofýzyparent. 
225.1H01AA02tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)parent.0.25MG59,93L/END
 
225.2H01AC01somatropinparent.2U660,39L/J5
66752GENOTROPIN 36 M.J.(12MG)inj pso Iqf 5x36utPHAS
226H01BAvasopresin a jeho derivátyparent. 
226.1H01BA02desmopresinparent.4RG82,41O
 
226.2H01BA04terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)parent.1MG288,08H
 
226.3H01BA04terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)parent.1MG245,27H
 
226.4H01BA05ornipresinparent.5U27,57H
227H01BAvasopresin a jeho derivátylok. 
227.1H01BA02desmopresin (nosní kapky)lok.25RG22,89 
 
227.2H01BA02desmopresin (nosní spray)lok.25RG22,89 
 
227.3H01BA02desmopresin (pevné lékové formy)p.o.400RG22,89 
228H01BBoxytocin a jeho derivátyparent. 
228.1H01BB02oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)parent.15U49,20H
 
228.2H01BB02oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)parent.15U21,96H
229H01CAhormon uvolňující gonadotrofinlok. 
229.1H01CA01gonadorelin (nasálně)lok.1.2MG203,34Z
 
229.2H01CA02nafarelin do 4 ml včetně v jednom balení (nasálně)lok.0,4MG147,61Z
45481SYNARELspr nas 1x4ml/30davSEAPOR
229.3H01CA02nafarelin nad 4 ml v jednom balení (nasálně)lok.0,4MG116,04Z
83795SYNARELspr nas 1x8ml/60davSEAPOR
229.4H01CC01ganirelix (antagonista gonadotropin releasing hormonu )parent.0,25MG1440,00Z
 
229.5H01CC02cetrorelix s obsahem 0,25 mg v 1 ampuliparent.0,25MG1440,00Z
 
229.6H01CC02cetrorelix s obsahem 3 mg v 1 ampuliparent.0,25MG600,30Z
230H01CBsomatostatin a jeho derivátyparent. 
230.1H01CB01somatostatinparent.6MG7688,40X
66824SOMATOSTATIN-UCB 3 MGinf pso Iqf 1x3mgUCBB
230.2H01CB02oktreotidparent.1MG4000,00H
230.3H01CB02oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 10 mgparent.357RG1276,70X
230.4H01CB02oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 20 mgparent.714RG1557,00X
230.5H01CB02oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 30 mgparent.1072RG1832,00X
230.6H01CB03lantreotid s obsahem 30mgparent.2,14MG1557,00X
230.7H01CB03lantreotid s obsahem 60mgparent.2,14MG1557,00X
46342SOMATULINE AUTOGEL 60 MGinj sol1x0.3ml/60mgBFNF
230.8H01CB03lantreotid s obsahem 90mgparent.3,21MG1832,00X
46341SOMATULINE AUTOGEL 90 MGinj sol1x0.3ml/90mgBFNF
230.9H01CB03lantreotid s obsahem 120mgparent.4,29MG2109,00X
46343SOMATULINE AUTOGEL 120 MGinjsol1x0.5ml/120mgBFNF
231H02AAmineralokortikoidyp.o. 
231.1H02AA02fludrokortisonp.o.0.1MG4,76 
58644FLUDROCORTISON SQUIBBtbl 100x0.1mgHAGD
232H02ABglukokortikoidyp.o. 
232.1H02AB01betamethasonp.o.1.5MG3,42 
 
232.2H02AB02dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)p.o.1.5MG9,37 
83994FORTECORTIN 4tbl 20x4mgMECD
232.3H02AB02dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)p.o.1.5MG3,42 
 
232.4H02AB04methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)p.o.7.5MG3,42 
 
232.5H02AB04methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)p.o.7.5MG4,79 
86606MEDROL 16 MGpor tblnob50x16mg-bPPUB
232.6H02AB07Prednisonp.o.10MG2,80 
02963PREDNISON 20 LÉČIVAtbl 20x20mg-blistrLEXCZ
00269PREDNISON 5 LÉČIVAtbl 20x5mgLEXCZ
232.7H02AB08triamcinolonp.o.7.5MG2,74 
 
232.8H02AB09hydrokortisonp.o.30MG7,07 
76205HYDROCORTISON 10 MG JENAPHARMpor tbl nob 20x10mgVJPD
232.9H02AB10kortisonp.o.37.5MG5,07 
 
232.10H02AB07 prednison (do 10 mg včetně) p.rect. 10MG17,30 
 
232.11H02AB07prednison (nad 30 mg) p.rect.10MG4,59 
 
232.12H02AB07prednison (nad 10 do 30 mg včetně)p.rect. 10MG8,16 
233H02ABglukokortikoidyparent. 
233.1H02ABmazipredonparent.30MG17,79O
 
233.2H02AB01betamethason (depotní lékové formy)parent.0.4MG3,28O
86187DIPROPHOSinj 1x1mlSCHF
89870DIPROPHOSinj 1x1mlSCHB
78257DIPROPHOSinj 5x1mlSCHF
89869DIPROPHOSinj 5x1mlSCHB
233.3H02AB02dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.5MG1,99O
01673DEXAMEDinj 100x2ml/8mgMOECY
84090DEXAMEDinj 10x2ml/8mgMOECY
46037DEXONAinj 6x2ml 4mg/mlCAIIND
46038DEXONAinj 8x6x2mlCAIIND
233.4H02AB02dexamethason (40 mg v jedné ampuli)parent.1.5MG24,50O
99479FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)inj 1x5ml/40mgMECD
233.5H02AB04methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)parent.20MG31,90O
09709SOLU-MEDROLinj sic 1x40mg+1mlPAUB
233.6H02AB04methylprednisolon (nad 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.20MG22,11O
09711SOLU-MEDROLinj sic 500mg+7.8mlPAUB
233.7H02AB04methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.20MG15,25O
 
233.8H02AB06prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.10MG17,46O
 
233.9H02AB06prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.10MG12,51O
 
233.10H02AB08triamcinolonparent.7.5MG13,64O
 
233.11H02AB09hydrokortisonparent.30MG11,19O
234H03AAhormony štítné žlázyp.o. 
234.1H03AAhormony štítné žlázyp.o.1DF2,15 
61161JODTHYROXtbl 100MECD
61160JODTHYROXtbl 50MECD
234.2H03AA01levothyroxin sodný (do 50 rg v 1 tabletě včetně)p.o.0.15MG1,96 
69189EUTHYROX 50tbl 100x50rgMECD
47141LETROX 50tbl 100x50rgBCED
234.3H03AA01levothyroxin sodný (nad 50 rg do 100 rg včetně v 1 tabletě)p.o.0.15MG1,37 
97186EUTHYROX 100tbl 100x100rg97186EUTHY
47144LETROX 100tbl 100x100rgBCED
234.4H03AA01levothyroxin sodný (nad 100 rg v 1 tabletě)p.o.0.15MG1,12 
69191EUTHYROX 150tbl 100x150rgMECD
47133LETROX 150tbl 100x150rgBCED
234.5H03AA02liothyronin sodnýp.o.0.06MG4,40 
   
234.6H03AA03kombinace levothyroxinu a liothyroninup.o.1DF1,81 
03875THYREOTOMtbl 60x50rgBCED
234.7H03CAjódová terapiep.o.200RG1,81 
61158JODID 100tbl 100MECD
61159JODID 200tbl 100MECD
235H03Bthyreostatikap.o. 
235.1H03BA02propylthiouracilp.o.0.1GM7,04 
09577PROPYCIL 50tbl 100x50mgSVPD
235.2H03BB01karbimazolp.o.15MG2,91 
00066CARBIMAZOL-SLOVAKOFARMAtbl 100x5mgSLOSK
235.3H03BB02thiamazolp.o.10MG2,83 
 
235.4H03BC01perchlorát draselnýp.o.0.2GM1,66 
236H03Bthyreostatikaparent. 
236.1H03BB02thiamazolparent.10MG4,50H
237H04AAglukagon a jeho derivátyparent. 
237.1H04AA01glukagonparent.1MG404,62L/DIA
 
237.2H04AA01glukagon (ve formě hypokit)parent.1MG811,39L/DIA
83741GLUCAGEN 1 MG HYPOKITinj sic 1mg+sol+stŘNOODK
238H05BAkalcitonininhal. 

Kalcitonin předepisuje internista,ortoped, gynekolog a endokrinolog:

u osteoporozy dokumentované denzitometricky (méně než -2,5 SD) nebo osteoporotické patologické zlomeniny pokud jsou tyto stavy spojené s výrazným algickým (bolestivým) syndromem, nereagujícím na běžnou analgetickou terapii.

Po 3.měsících je vyhodnocen efekt léčby. Pokud došlo k poklesu biochemických markem (hodnocení kostní remodelace) a k ústupu algického syndromu, je možno pokračovat v další léčbě po dobu maximálně 6 měsíců.

Kalcitonin není lékem první volby u osteoporozy bez algického (bolestivého) syndromu.

Dále je indikován u: hyperkalcemické krize, Pagetova choroba s bolestmi v kostech,neurodystrofické stavy

238.1H05BA01kalcitonin (lososí, do 100 U včetně v jedné dávce)inhal.200U104,13P
30967OSTEODON 100 I.U.sprnas1x3.5ml/28dÁvLEXCZ
64662TONOCALCIN 100I.U.NOSNÍ SPREJspr nas 1x3.5mlMCICZ
238.2H05BA01kalcitonin (lososí, nad 100 U v jedné dávce)inhal.200U83,00P
30968OSTEODON 200 I.U.sprnas1x2.1ml/14dÁvLEXCZ
10146TONOCALCIN 200 I.U.NOSNÍ SPREJspr nas 1x3.5mlMCICZ
239H05BAkalcitoninparent. 
239.1H05BA01kalcitonin (lososí)parent.100U118,09L/INT,ORT, END,GER
 
239.2H05BA03kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)parent.100U125,37L/INT,ORT, END,GER
 
239.3H05BA03kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)parent.100U157,39L/INT,ORT, END,GER
240J01AAtetracyklinová antibiotikap.o. 
240.1J01AA02doxycyklinp.o.0.1GM3,92 
97654DOXYBENE 100MGcps 10x100mgMCKD
04013DOXYBENE 200 MG TABLETYpor tbl nob10x200mgMCKD
47718DOXYCYCLIN AL 100tbl 10x100mgAPAD
47719DOXYCYCLIN AL 100tbl 20x100mgAPAD
47720DOXYCYCLIN AL 200tbl 10x200mgAPAD
12735DOXYHEXAL 200 TABStbl 10x200mgHEXD
12737DOXYHEXAL 200 TABStbl 10x200mgSFSD
12738DOXYHEXAL 200 TABStbl 20x200mgSFSD
12741DOXYHEXAL TABStbl 10x100mgHEXD
32953DOXYHEXAL TABStbl 10x100mgSFSD
12742DOXYHEXAL TABStbl 20x100mgHEXD
32954DOXYHEXAL TABStbl 20x100mgSFSD
240.2J01AA04lymecyklinp.o.0.6GM3,92 
 
240.3J01AA06oxytetracyklinp.o.1GM3,92 
 
240.4J01AA07tetracyklinp.o.1GM3,92 
 
240.5J01AA08minocyklinp.o.0.2GM3,92 
 
240.6J01AA52doxycyklin v kombinaci s ambroxolemp.o.1DF6,17 
241J01AAtetracyklinová antibiotikaparent. 
241.1J01AA02doxycyklinparent.0.1GM91,28K
12705DOXYHEXAL SFinj 2x5ml/100mgHEXD
12706DOXYHEXAL SFinj 5x5ml/100mgHEXD
241.2J01AA09rolitetracyklinparent.0.35GM94,63K
242J01BAamfenikolová antibiotikap.o. 
242.1J01BA01chloramfenikolp.o.3GM25,88 
71951CHLORAMPHENICOL LÉČIVAcps 30x250mgLEXCZ
243J01BAamfenikolová antibiotikaparent. 
243.1J01BA01chloramfenikolparent.3GM267,93K
 
243.2J01BA02thiamphenikolparent.1.5GM176,31K
244J01CAaminopenicilinová antibiotikap.o. 
244.1J01CA01ampicilin (pevné lékové formy)p.o.2GM14,13 
 
244.2J01CA01ampicilin (tekuté lékové formy)p.o.2GM17,20 
 
244.3J01CA04amoxicilin (pevné lékové formy) do 0,5 gm v 1tabletě včetněp.o.1GM10,12 
66828AMOCLEN 250cps 30x250mgLEXCZ
66829AMOCLEN 500cps 30x500mgLEXCZ
53681AMOXICILLIN 250-SLOVAKOFARMAcps 30x250mgSLOSK
53682AMOXICILLIN 500-SLOVAKOFARMAcps 30x500mgSLOSK
44337AMOXIHEXAL 500tbl obd 10x500mgHHCD
44338AMOXIHEXAL 500tbl obd 20x500mgHHCD
62053DUOMOX 375tbl 20x375mgYEUNL
62050DUOMOX 500tbl 20x500mgYEUNL
66364OSPAMOX 250MGcps 12x250mgBCAA
66368OSPAMOX 500 MGpor tbl flm12x500mgBCAA
32557OSPAMOX 500 MGpor tbl flm14x500mgBCAA
244.4J01CA04amoxicilin (pevné lékové formy) nad 0,5 gm v 1 tabletěp.o.1GM9,06 
65929AMOXICILLIN AL 1000tbl obd 10x1000mgAPAD
65958AMOXICILLIN AL 1000tbl obd 20x1000mgAPAD
44342AMOXIHEXAL 1000tbl obd 10x1000mgHHCD
44343AMOXIHEXAL 1000tbl obd 20x1000mgHHCD
44344AMOXIHEXAL 1000tbl obd 50x1000mgHHCD
44339AMOXIHEXAL 750tbl obd 10x750mgHHCD
44341AMOXIHEXAL 750tbl obd 50x750mgHHCD
66370OSPAMOX 1000 MGpor tblflml2x1000mgBCAA
32559OSPAMOX 1000 MGpor tblflml4x1000mgBCAA
66369OSPAMOX 750 MGpor tbl flm12x750mgBCAA
32558OSPAMOX 750 MGpor tbl flm 14x750mgBCAA
244.5J01CA04amoxicilin (tekuté lékové formy do 0,5 gm včetně v 5 mililitrech)p.o.1GM13,05 
84510AMOCLEN 250sir sic 1x100ml/5gmLEXCZ
44345AMOXIHEXALplv sus 1x100mlAAGD
44347AMOXIHEXAL FORTEplv sus 1x100mlAAGD
66366OSPAMOX 250MG/5MLgra sus 1x60mlBCAA
66367OSPAMOX 375MG/5MLgra sus 1x60mlBCAA
244.6J01CA04amoxicilin (tekuté lékové formy nad 0,5 gm v 5 mililitrech)p.o.1GM10,00 
44335AMOXIHEXAL 1000 TABStbl sol 12x1000mgHHCD
44336AMOXIHEXAL 1000 TABStbl sol 24x1000mgHHCD
44333AMOXIHEXAL 750 TABStbl sol 12x750mgHHCD
44334AMOXIHEXAL 750 TABStbl sol 24x750mgHHCD
244.7J01CA06bakampicilinp.o.1.2GM16,62 
245J01CAaminopenicilinová antibiotikaparent. 
245.1J01CA01ampicilinparent.2GM27,08K
246J01CAacylureidová antibiotikaparent. 
246.1J01CA09azlocilinparent.12GM637,48U/ATB
 
246.2J01CA12piperacilinparent.14GM1297,98U/ATB
 
246.3J01CA13tikarcilinparent.15GM1980,92U/ATB
247J01CEna beta-laktamázu citlivé penicilinyp.o. 
247.1J01CE02fenoxymethylpenicilin (méně než 500 KU v jedné tabletě)p.o.2GM21,02 
92434V-PENICILIN 0.4 MEGA BIOTIKApor tbl nob30x400kuBTASK
92805V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMAtbl 30x250mg-blistrSLOSK
247.2J01CE02fenoxymethyl-
penicilin (od 500 KU včetně do 900 KU včetně v jedné tabletě)
p.o.2GM19,11 
56831OSPEN 500por tblflm12x500kuBCAA
45996OSPEN 500por tblflm30x500kuBCAA
92435V-PENICILIN 0.8 MEGA BIOTIKApor tbl nob30x800kuBTASK
92805V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMAtbl 30x250mg-blistrSLOSK
247.3J01CE02fenoxymethyl-
penicilin (nad 900 KU v jedné tabletě)
p.o.2GM19,65 
66359OSPEN 1000por tblflm12x1000kuBCAA
45997OSPEN 1000por tblflm30x1000kuBCAA
66360OSPEN 1500por tblflm12x1500kuBCAA
45998OSPEN 1500por tblflm30x1500kuBCAA
65356PENBENE 1 000 000tbl obd 12x1muMCKD
01881PENBENE 1 000 000tbl obd 21x1muMCKD
49513PENBENE 1 000 000tbl obd 30x1muMCKD
57778PENBENE 1 500 000tbl obd 21MCKD
64937PENCID 1000tbl obd 20x1muLEXCZ
30069PENCID 1000tbl obd 30x1muLEXCZ
64936PENCID 1500tbl obd 20x1.5muLEXCZ
92436V-PENICILIN 1.2 MEGA BIOTIKApor tbl nob30x1.2muBTASK
05960V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMAtbl 20x750mg-bliSLOSK
44708V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMAtbl 30x750mg-bliSLOSK
247.4J01CE02fenoxymethyl-
penicilin (tekuté lékové formy do 250 KU v 5 ml včetně)
p.o.2GM69.99 
 
247.5J01CE02fenoxymethyl-penicilin (tekuté lékové formy nad 250 KU v 5 ml)p.o.2GM26,30 
 
247.6J01CE06penamecilinp.o.1.05GM15,05 
56442PENCLENtbl 30x350mg-bliSLOSK
247.7J01CE10benzathin fenoxymethyl-penicilinp.o.2GM29,43 
49549OSPEN 400MGsir 1x150mlBCAA
76213OSPEN 750 KRKApor sus 1x60ml/9gmKRKSLO
248J01CEna beta-laktamázu citlivé penicilinyparent.  
248.1J01CE01benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)parent.3.6GM123,86K
02136PENICILIN G 0.5 DRAS.SOL BIOT.inj sic 10x500kuBTASK
01093PENICILIN G 1.0 DRAS.SOL BIOT.inj sic 10x1muBTASK
248.2J01CE01benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)parent.3.6GM49,32K
93405PENICILIN G 5.0 DRAS.SOL BIOT.inj sic 10x5muBTASK
248.3J01CE08benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)parent.2MU70,63K
 
248.4J01CE08benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)parent.2MU27,83K
01764RETARPEN 2.4 M.U.I.inj sic 50x2.4muBCAA
248.5J01CE09prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)parent.2MU79,58K
 
248.6J01CE09prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)parent.2MU39,05K
01102PROKAIN PENICILIN G 1.5 BIOTIKAinj sic 10x1.5muBTASK
248.7J01CE30kombinaceparent.0.5DF10,36K
02723PENDEPON COMPOSITUMinj sic 10x1.5muBTASK
249J01CFvůči beta-laktamáze stabilní penicilinyp.o.  
249.1J01CF02cloxacilin (pevné lékové formy)p.o.2GM28,74 
 
249.2J01CF02cloxacilin (tekuté lékové formy)p.o.2GM39,98 
 
249.3J01CF04oxacilin (pevné lékové formy)p.o.2GM28,74 
 
249.4J01CF04oxacilin (tekuté lékové formy)p.o.2GM39,98 
250J01CFvůči beta-laktamáze stabilní penicilinyparent. 
250.1J01CF04oxacilinparent.2GM95,80K
251J01CRkombinace inhibitoru beta-laktamázy s penicilinyp.o.  
251.1J01CR04sultamicilin (pevné lékové formy)p.o.1.5GM83,58 
 
251.2J01CR04sultamicilin (tekuté lékové formy)p.o.1.5GM80,90 
 
251.3J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)p.o.1GM31,80 
85524AMOKSIKLAV 375MGtbl obd 21x375mgLEKSLO
86026AUGMENTIN 375 MGtbl obd 21x375mgSKWGB
86147AUGMENTIN 375 MGtbl obd 21x375mgLEXCZ
93709AUGMENTIN 375 MGtbl obd 21x375mgSKWGB
95213AUGMENTIN 375 MGtbl obd 21x375mgLEXCZ
46093ENHANCIN 250/125MGtbl obd 21x250mgRXYIND
251.4J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg do 625 mg včetně v 1 tabletě)p.o.1GM28,98 
85525AMOKSIKLAV 625MGtbl obd 21x625mgLEKSLO
96459AMOXICILUN-RATIOPH COMP.625 MGpor tbl flm21x625mgMCKD
85446AUGMENTIN 625 MGtbl obd 21x625mgLEXCZ
86148AUGMENTIN 625 MGtbl obd 21x625mgSKWGB
86149AUGMENTIN 625 MGtbl obd 21x625mgLEXCZ
89852AUGMENTIN 625 MGtbl obd 21x625mgSKWGB
32389BETAKLAVpor tblnob21x625mgKRKSLO
53577CURAM 625MGtbl obd 21x625mgBCAA
46094ENHANCIN 500/125MGtbl obd 21x500mgRXYIND
251.5J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 625 mg v 1 tabletě)p.o.1GM27,18 
05951AMOKSIKLAV 1Gtbl obd 14x1gmLEASLO
12494AUGMENTIN 1 Gtbl obd 14x1gmSKWGB
94933AUGMENTIN 1 Gtbl obd 14x1gmSKWGB
94934AUGMENTIN 1 Gtbl obd 14x1gmLEXCZ
95137AUGMENTIN 1 Gtbl obd 14x1gmLEXCZ
251.6J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)p.o.1GM47,44 
74991AMOKSIKLAVplv sus 1x100mlLEKSLO
53567CURAM 156.25MG/5MLplv sus 1x100mlBCAA
251.7J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)p.o.1GM31,12 
96416AMOKSIKLAV FORTEplv sus 1x100mlLEKSLO
94875AUGMENTIN DUOpor plv sus 1x140mlLEXCZ
84792AUGMENTIN DUOpor plv sus 1x70mlSKWGB
94873AUGMENTIN DUOpor plv sus 1x70mlLEXCZ
53571CURAM 312.5MG/5MLplv sus 1x100mlBCAA
252J01CRkombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinůparent. 
252.1J01CR01ampicilin a enzymový inhibitorparent.2GM162,17U/ATB
 
252.2J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázyparent.1GM109,88U/ATB
32280AMOKSIKLAV 1.2 Ginj plv sol 5x1.2gmLEASLO
72972AMOKSIKLAV 1.2 Ginj plv sol 5x1.2gmLEKSLO
32279AMOKSIKLAV 600 MGinj plv sol 5x600mgLEASLO
72973AMOKSIKLAV 600 MGinj plv sol 5x600mgLEKSLO
94808AUGMENTIN 1.2 GMinj sic 5x1.2gmLEXCZ
252.3J01CR03tikarcilin a inhibitor beta-laktamázyparent.15GM1820,84U/ATB
 
252.4J01CR05piperacilin a inhibitor beta-laktamázyparent.14GM1980,92U/ATB
 
252.5J01CR50kombinace penicilinůparent.3DF71,80U
 
252.6J01DAcefoperazon a inhibitor beta-laktamázyparent.2GM397,00U/ATB
253J01DAcefalosporinová antibiotikap.o. 
253.1J01DA01cefalexin (pevné lékové formy)p.o.2GM38,13 
55779CEFACLEN 250cps 30x250mgSLOSK
55782CEFACLEN 500cps 30x500mgSLOSK
06158ORACEF 500MGcps 16x500mgKRKSLO
66357OSPEXIN 1000MGtbl obd 12x1000mgBCAA
66356OSPEXIN 500MGtbl obd 12x500mgBCAA
253.2J01DA01cefalexin (tekuté lékové formy)p.o.2GM44,33 
66354OSPEXIN 250MG/5MLgra sus 1x60mlBCAA
66355OSPEXIN 375MG/5MLgra sus 1x60mlBCAA
253.3J01DA06cefuroxim axetil (pevné lékové formy)p.o.1GM92,35 
 
253.4J01DA06cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)p.o.1GM141,75 
 
253.5J01DA08cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)p.o.1.5GM71,43 
01665CEFACLOR 250-SLcps 21x250mgSLOSK
58765SERVICLOR 250 MGcps 21x250mgBCAA
53153VERCEF 250MGcps 7x3(blistr)RXYIND
47210VERCEF MR 375 MGpor tblret 14x375mgRXYIND
253.6J01DA08cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)p.o. 1.5GM66,03 
45193CEC 500tbl obd 10x500mgSFSD
45194CEC 500tbl obd 20x500mgSFSD
01667CEFACLOR 500-SLcps 21x500mgSLOSK
32156SERVICLOR 500 MGcps 21x500mgBCAA
53157VERCEF 500MGcps 7x3-bliRXYIND
253.7J01DA08cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)p.o.1.5GM103,11 
45195CEC SIRUPplv sus 100ml/2.5gmSFSD
58763SERVICLOR 125 MG/5MLpor gra sus 1x100mlBCAA
53151VERCEF 125MG/5MLplv sus 1x100mlRXYIND
253.8J01DA08cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)p.o.1.5GM86,27 
45196CEC FORTE SIRUPplv sus 100ml/5gmSFSD
66282CEFACLOR AL SUSP.gra sus 1x100ml/5gmAPAD
58764SERVICLOR 250 MG/5MLpor gra sus 1x100mlBCAA
53152VERCEF 250MG/5MLplv sus 1x100mlRXYIND
253.9J01DA09cefadroxil (pevné lékové formy)p.o.2GM40,00 
44799BIODROXILcps 12x500mgBCAA
44802BIODROXILtbl obd 12x1000mgBCAA
253.10J01DA09cefadroxil (tekuté lékové formy)p.o.2GM63,30 
 
253.11J01DA23cefiximp.o.0.4GM107,35ATB
 
253.12J01DA26cefetametp.o.1GM107,53ATB
 
253.13J01DA33cefpodoximp.o.0.4GM92,35ATB
 
253.14J01DA39ceftibutenp.o.0.4GM92,35ATB
 
253.15J01DA41cefprozil (pevné lékové formy)p.o.1GM92,35 
 
253.16J01DA41cefprozil (tekuté lékové formy)p.o.1GM141,75 
254J01DAcefalosporinová antibiotikaparent. 

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:

a) inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,

b) léčba Lymské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),

c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1J01DA03cefalotinparent.4GM188,18U/ATB
85512CEFALOTIN 1.0 BIOTIKAinj sic 50x1gmBTASK
254.2J01DA04cefazolinparent.3GM128,71U/ATB
02205CEFAZOLINE PANPHARMAinj sic 25x1gmLPAF
84018CEFAZOLINE PANPHARMAinj sic 50x1gmLPAF
83111ORIZOLIN 1000inj sic 1x1000mgCAIIND
91148VULMIZOLIN 1.0inj sic 10x1gmBTASK
85510VULMIZOLIN 1.0inj sic 50x1gmBTASK
254.3J01DA05cefoxitinparent.6GM937,79U/ATB
 
254.4J01DA06cefuroximparent.4GM439,20U/ATB
64833AXETINE 1.5GMinj sic 100x1.5gmMOECY
64831AXETINE 1.5GMinj sic 10x1.5gmMOECY
64837AXETINE 750 MGinj sic 100x750mgMOECY
64835AXETINE 750 MGinj sic 10x750mgMOECY
254.5J01DA07cefamandolparent.6GM615,68U/ATB
99332MANDOL 1Ginj sic 1x1gmLILI
254.6J01DA10cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuliparent.6GM524,01U/ATB
94176CEFOTAXIME LEK 1 Ginj sic 1x1gmLEKSLO
05770TAXCEFinj sic 1x1gmRXYIND
254.7J01DA10cefotaxim nad 1 g v jedné ampuliparent.6GM459,00U/ATB
05748TAXCEF 2Ginj sic 1x2gmRXYIND
254.8J01DA11ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuliparent.6GM1736,18U/ATB
 
254.9J01DA11ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuliparent.6GM1739,99U/ATB
 
254.10J01DA12cefsulodinparent.6GM615,68U/ATB
 
254.11J01DA13ceftriaxonparent.2GM555,00ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
58756CEFTRIAXON TORREX 2 Ginj plv sol 1x2gmTRXA
80662LENDACIN 1Ginj sic 5x1gmLEKSLO
64638OFRAMAX 1 Ginj sic 1x1gmRXYIND
254.12J01DA22ceftizoximparent.4GM615,68U/ATB
 
254.13J01DA24cefepimparent.4GM1605,91U/ATB
 
254.14J01DA30cefapirinparent.4GM194,73U/ATB
 
254.15J01DA32cefoperazonparent.6GM1526,24U/ATB
 
254.16J01DA37cefpiromparent.4GM1638,40U/ATB
255J01DFmonobaktámová antibiotikaparent. 
255.1J01DF01aztreonamparent.4GM1645,60U/ATB
256J01DHkarbapenemová antibiotikaparent.U/ATB
256.1J01DHertapenemparent.1GM1980,00U/ATB
256.2J01DH02meropenemparent.2GM2194,52U/ATB
 
256.3J01DH51imipenem a inhibitor enzymuparent.2GM2238,99U/ATB
12091TIENAM I.M.500 MGinj sic 1x500/500mgMSDCH
257J01EBkrátkodobě působící sulfonamidyp.o. 
257.1J01EA01trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.4GM11,88 
89812TRIPRIM 100MGtbl 10x100mgMCKD
89813TRIPRIM 100MGtbl 20x100mgMCKD
257.2J01EA01trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.4GM8,94 
89815TRIPRIM 200MGtbl 10x200mgMCKD
89816TRIPRIM 200MGtbl 20x200mgMCKD
257.3J01EB05sulfafurazolp.o.4GM13,64 
258J01EEsulfonamidy kombinované s trimetoprimemp.o. 
258.1J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.92GM17,06 
 
258.2J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)p.o.1.92GM6,84 
12917BISMORAL 480tbl 20x480mgSLOSK
75022COTRIMOXAZOL AL FORTEtbl 10x960mgAPAD
75023COTRIMOXAZOL AL FORTEtbl 20x960mgAPAD
87758ORIPRIMtbl 100x480mgCAIIND
97868ORIPRIMtbl 20x480mgCAIIND
258.3J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)p.o.1.92GM22,39 
 
258.4J01EE03sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)p.o.1.92GM6,94 
 
258.5J01EE03sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)p.o.1.92GM23,07 
 
258.6J01EE04sulfamonoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)p.o.1.92GM6,94 
 
258.7J01EE04sulfamonoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)p.o.1.92GM23,07 
 
258.8J01EE05sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)p.o.1.92GM6,94 
259J01EEsulfonamidy kombinované s trimetoprimemparent. 
259.1J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprimparent.1.92GM127,04K
260J01FAmakrolidová antibiotikap.o. 
260.1J01FAtelithromycinp.o.800MG96,80U/ATB
 
260.2J01FA01erythromycin (pevné lékové formy)p.o.1GM19,09 
 
260.3J01FA01erythromycin (tekuté lékové formy)p.o.1GM43,33 
97508ERYTHROMYCIN-RATIOPHARM TSplv sus 1x100mlMCKD
55585MEROMYCINplv sus 1x100mlMCKD
260.4J01FA02spiramycinp.o.3GM42,75 
 
260.5J01FA05oleandomycinp.o.1GM14,59 
 
260.6J01FA06roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM38,67 
 
260.7J01FA06roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM33,44 
10855ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 MGpor tbl flm10x150mgMCKD
10857ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 MGpor tbl flm14x150mgMCKD
10875ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 300 MGpor tbl flm10x300mgMCKD
260.8J01FA07josamycin (pevné lékové formy)p.o.2GM30,08 
 
260.9J01FA07josamycin (tekuté lékové formy)p.o.1GM40,45 
 
260.10J01FA09klarithromycin (pevné lékové formy)p.o.0.5GM42,75 
53282FROMILID 250tbl obd 14x250mgKRKSLO
53283FROMILID 500tbl obd 14x500mgKRKSLO
03750LEKOKLAR 250 MGpor tbl flm14x250mgLEKSLO
03751LEKOKLAR 500 MGpor tbl flm14x500mgLEKSLO
260.11J01FA09klarithromycin (tekuté lékové formy)p.o.0.5GM66,50 
58491FROMILIDpor gra sus 1x60mlKRKSLO
260.12J01FA10azithromycin (pevné lékové formy do 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)p.o.0.25GM56,34 
 
260.13J01FA10azithromycin (pevné lékové formy nad 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce)p.o.0.25GM55,86 
10380AZITROX 250por tbl flm 3x250mgLEXCZ
10381AZITROX 250por tbl flm 6x250mgLEXCZ
10382AZITROX 500por tbl flm 3x500mgLEXCZ
260.14J01FA10azithromycin (tekuté lékové formy)p.o.0.25GM82,27 
 
260.15J01FA13dirythromycinp.o.0.5GM42,75 
 
260.16J01RAkombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)p.o.5DF32,16 
261J01FAmakrolidová antibiotikaparent. 
261.1J01FA01erythromycinparent.1GM717,50K
 
261.2J01FA02spiramycinparent.4,5MU663,67K
78174ROVAMYCINE PLV.PRO INF.1.5 MIUplv inf 1x1.5muRSLF
261.3J01FA09klaritromycinparent.1GM861,00K
 
261.4J01FA10azitromycinparent.0,5GM474,33K
262J01FFlinkosamidová antibiotikap.o. 
262.1J01FF01klindamycin (pevné lékové formy)p.o.1.2GM55,46 
03365DALACIN C 150MGcps 16x150mgPAUB
83458DALACIN C 300MGcps 16x300mgPAUB
262.2J01FF01klindamycin (tekuté lékové formy)p.o.1.2GM136,53 
 
262.3J01FF02linkomycin (pevné lékové formy)p.o.1.8GM29,08ATB
91997NELORENcps 16x500mgLEKSLO
262.4J01FF02linkomycin (tekuté lékové formy)p.o.1.8GM160,62ATB
263J01FFlinkosamidová antibiotikaparent. 
263.1J01FF01klindamycin (do 0,3 gm včetně v jedné ampuli)parent.1.8GM598,67U/ATB
 
263.2J01FF01klindamycin (nad 0,3 gm v jedné ampuli)parent.1.8GM548,92U/ATB
 
263.3J01FF02linkomycinparent.1.8GM49,17U/ATB
 
263.4J01FG02quinupristin v kombinaci s dalfopristinemparent1DF2492,00U/ATB
264J01GAstreptomycin a jeho derivátyparent. 
264.1J01GA01streptomycinparent.1GM117,10 
265J01GBaminoglykosidová antibiotikaparent. 
265.1J01GB01tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.24GM43,84U/ATB
 
265.2J01GB01tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)parent.0.24GM23,02U/ATB
 
265.3J01GB01tobramycin (léková forma - inhalační roztok)inhal.0.6GM2975,00P

Tobramycin v inhalační formě je indikován pacientům s cystickou fibrózou infikovaných Pseudomonas aeruginosa, starších 6-ti let.

265.4J01GB03gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.24GM45,18U/ATB
 
265.5J01GB03gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)parent.0.24GM23,61U/ATB
 
265.6J01GB03gentamicin (lékové formy pěny)lok.130MG2411,98U/ATB
 
265.7J01GB03gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci)imp.1DF152,06U/ATB
 
265.8J01GB05neomycinparent.1GM122,34U/ATB
 
265.9J01GB06amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)parent.1GM741,01U/ATB
 
265.10J01GB06amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)parent.1GM398,66U/ATB
 
265.11J01GB07netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.35GM519,93U/ATB
 
265.12J01GB07netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.35GM304,57U/ATB
265.13J01GB11isepamicin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)parent.1GM620,27U/ATB
 
265.14J01GB11isepamicin (nad 250 mg v jedné ampuli)parent.1GM516,90U/ATB
266J01MAfluorované chinolonyp.o. 

K léčbě sparfloxacinem a trovafloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.

266.1J01MA01ofloxacinp.o.0.4GM24,50 
12349ZANOCIN 200MGtbl obd 10x200mgRXYIND
266.2J01MA02ciprofloxacinp.o.1GM24,50 
87104CIFLOXINALtbl obd 10x250mgPMPCZ
53715CIFLOXINALtbl obd 200x250mgPMPCZ
87105CIFLOXINALtbl obd 20x250mgPMPCZ
64825CIFRAN 250 MGtbl obd 10x250mgRXSIND
64827CIFRAN 500 MGtbl obd 10x500mgRXSIND
53201CIPHIN 250tbl obd 10x250mgSLOSK
53202CIPHIN 500tbl obd 10x500mgSLOSK
44988CIPLOX 250tbl obd 10x250mgCIAIND
44989CIPLOX 250tbl obd 50x250mgCIAIND
44985CIPLOX 500tbl obd 10x500mgCIAIND
44986CIPLOX 500tbl obd 50x500mgCIAIND
94453CIPRINOL 250tbl obd 10x250mgKRKSLO
96039CIPRINOL 500tbl obd 10x500mgKRKSLO
69195CIPROBID 250tbl obd 10x250mgCAIIND
69196CIPROBID 500tbl obd 10x500mgCAIIND
266.3J01MA03pefloxacinp.o.0.8GM24,50 
94156ABAKTALtbl obd 10x400mgLEKSLO
266.4J01MA04enoxacinp.o.0.8GM20,50 
 
266.5J01MA06norfloxacinp.o.0.8GM20,50 
44090GYRABLOCK 400por tblflm500x400mgMOECY
44091GYRABLOCK 400portblflm1000x400mgMOECY
93465NOLICINtbl obd 20x400mgKRKSLO
266.6J01MA07lomefloxacinp.o.0.8GM24,50 
 
266.7J01MA08fleroxacinp.o.0.4GM24,50 
 
266.8J01MA09sparfloxacinp.o.0.2GM24,50P
 
266.9J01MA12levofloxacin do 250 mg v jedné tabletě včetněp.o.0,25GM75,00U/ATB
 
266.10J01MA12levofloxacin nad 250 mg v jedné tabletěp.o.0,25GM60,00U/ATB
 
266.11J01MA14moxifloxacinp.o.0,4GM60,00U/ATB
 
266.12J01MAtrovafloxacinp.o.0,2GM24,50P
 
266.13J01MB05kyselina oxolinováp.o.1GM8,91 
91101DESUROLtbl 50x250mgLEXCZ
267J01MAfluorované chinolonyparent.  
267.1J01MA01ofloxacinparent.0.4GM212,23U/ATB
66137OFLOXIN INFinf 1x100ml/200mgLEXCZ
267.2J01MA02ciprofloxacin - infúzeparent.0.5GM212,23U/ATB
59829CIPRINOL 100MG/50MLinf 1x50ml/100mgKRKSLO
59830CIPRINOL 200MG/100MLinf 1x100ml/200mgKRKSLO
267.3J01MA02ciprofloxacin - injekceparent.0.5GM190,00U/ATB
 
267.4J01MA03pefloxacinparent.0.8GM93,26U/ATB
94155ABAKTALinj 10x5ml/400mgLEKSLO
267.5J01MA08fleroxacinparent.0.4GM212,23U/ATB
 
267.6J01MA12levofloxacinparent0,25GM477,00U/ATB
 
267.7J01MAtrovafloxacinparent.0,2GM212,23U/ATB
268J01XAostatní antibiotikaparent. 
268.1J01XA01vankomycinparent.2GM 1265,30U/ATB
92289EDICIN 0.5 GMinj plv sol 1x500mgLEKSLO
92290EDICIN 1GMinj plv sol 1x1gmLEKSLO
268.2J01XA02teikoplaninparent.0.4GM2492,83U/ATB
 
268.3J01XB01kolistinparent.3MU109,34U/ATB
61178COLIMYCINEinj sic 50x1muRDGGB
268.4J01XB02polymyxinparent.0.15GM103,09U/ATB
 
268.5J01XX08linezolidp.o.1,2GM4958,00U/ATB
 
268.6J01XX08linezolidparent1,2GM4958,00U/ATB
269J01XBpolymyxinová antibiotikap.o. 
269.1J01XB01kolistinp.o.3MU42,82U/ATB
270J01XDimidazolová chemoterapeutikaparent. 
270.1J01XD01metronidazolparent.1.5GM176,89U
 
270.2J01XD03ornidazolparent.1GM50,44U
 
270.3J01XE01nitrofurantoinp.o.0.2GM3,65 
90510FURANTOIN LÉČIVA TBL FLMpor tbl ent20x100mgLEXCZ
271J02AAantimykotická antibiotikaparent. 
271.1J02AA01amfotericinparent.35MG279,36U
57548AMPHOTERICIN B SQUIBBinj sic 1x50mgBMJF
271.2J02AA01amfotericin na tukových nosičíchparent.35MG1597,70U/ATB
272J02ABimidazolová antimykotikap.o. 
272.1J02AB02ketokonazolp.o.0.2GM25,00 
91739ORONAZOLtbl 20x200mgKRKSLO
273J02ABimidazolová antimykotikaparent. 
273.1J02AB01mikonazolparent.1GM469,63U
274J02ACtriazolová antimykotikap.o. 

1. Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření:

a) vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika

b) recidivy vaginálních mykóz

2. Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:

a) systémové mykózy u imunokompromitovaných pacientů

b) těžké formy slizničních a kožních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření

c) těžké formy nehtových mykóz (itrakonazol), platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:

• postižení celé nehtové ploténky

• postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem

• postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad c) je pozitivní mikroskopický nález a provedený odběr na mykologickou kultivaci.

d) profylakticky u imunokompromitovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace

e) itrakonazol tekuté lékové formy - léčba orální a oesophageální kandidózy a profylakticky u imunokompromitovaných pacientů

274.1J02AC01flukonazol ( pevné lékové formy 150 mg v 1 tabletě )p.o.0.15GM203,85P
59788DIFLAZON 150cps 1x150mgKRKSLO
53917FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARMAcps 1x150mgSLOSK
10689FORCAN - 150por cps dur 1x150mgCIAIND
66039MYCOMAX 150por cps dur 1x150mgLEXCZ
47439MYCOMAX 150por cps dur 3x150mgLEXCZ
59875MYCOSYST 150 MGcps 1x150mgGEDH
59876MYCOSYST 150 MGcps 2x150mgGEDH
10743MYCOSYST 150 MGcps 4x150mgGEDH
274.2J02AC01flukonazol - ostatní pevné lékové formy jiné než 150 mg v jedné tabletěp.o.0.2GM262,18P
59787DIFLAZON 100cps 28x100mgKRKSLO
59790DIFLAZON 200cps 20x200mgKRKSLO
59789DIFLAZON 200cps 7x200mgKRKSLO
59786DIFLAZON 50cps 7x50mgKRKSLO
55397FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMAcps 14x50mgSLOSK
55396FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMAcps 7x50mgSLOSK
30084FORCAN - 50por cps dur 7x50mgCIAIND
66036MYCOMAX 100cps 28x100mgLEXCZ
66037MYCOMAX 100cps 7x100mgLEXCZ
66033MYCOMAX 50cps 28x50mgLEXCZ
66032MYCOMAX 50cps 7x50mgLEXCZ
274.3J02AC01flukonazol (do 50 mg v 5 ml sirupu včetně)p.o.0.2GM479,01P
64950DIFLUCAN 50MG/5MLplv sus 1x35mlPFCF
66031MYCOMAX SIRsir 1x100ml/500mgLEXCZ
274.4J02AC01flukonazol (nad 50 do 100mg v 5 ml sirupu včetně)p.o.0.2GM436,59P
 
274.5J02AC01flukonazol - tekuté lékové formy nad 100 mg v 5 ml sirupup.o.0.2GM349,25P
 
274.6J02AC02itrakonazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)p.o.0.2GM95,60P
 
274.7J02AC02itrakonazol (pevné lékové formy) nad 400 mg v jednom baleníp.o.0.2GM114,00P
 
274.8J02AC02itrakonazol (tekuté lékové formy)p.o.0.2GM391,27P
56067SPORANOXsol 1x150ml/1.5gmJANB
274.9J02AC03vorikonazolp.o.0.4GM2.665,50U/ATB
 
274.10J02AX01flucytosinp.o.10GM858,22P
275J02ACtriazolová antimykotikaparent. 

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1J02AC03vorikonazolparent.0.4GM9.857,80U/ATB
 
275.2J02AC01flukonazolparent.0.2GM550,00U/P
58431DIFLAZONinf sol 1x100mlKRKSLO
46979FLUCONAZOL-SLOVAKOFARMA PRO INFinf 1x100ml/200mgSLOSK
65989MYCOMAX INFinf 1x100ml/200mgLEXCZ
275.3J02AC02itrakonazolparent.0.2GM3.520,00U/ATB
 
275.4J02AX01flucytosinparent.10GM2710,83U/P
 
275.5J02AX04caspofungin s obsahem 50 mg v jedné ampulceparent.1DF17259,00U/ATB
 
275.6J02AX04caspofungin s obsahem 70 mg v jedné ampulceparent.1DF24163,00U/ATB
276J04ABantibiotika k léčbě tuberkulózyp.o. 

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1J04AB02rifampicinp.o.0.6GM12,76 
96780ARFICIN 300 MGcps 100x300mgBLUCHO
276.2J04AB04rifabutinp.o.0.15GM125,72P
91946MYCOBUTIN 150cps 30x150mgPHAI
277J04ABantibiotika k léčbě tuberkulózyparent. 
277.1J04AB03rifamycinparent.0.6GM244,40 
 
277.2J04AB30kapreomycinparent.1GM553,11 
278J04AChydrazidy k léčbě tuberkulózyp.o. 
278.1J04AC01isoniazidp.o.0.3GM2,04 
279J04AKdalší léčiva k léčbě tuberkulózyp.o. 
279.1J04AK01pyrazinamidp.o.1.5GM14,63 
75508TISAMIDtbl 100x500mgORNSF
279.2J04AK02ethambutolp.o.1.2GM12,22 
280J04BAchemoterapeutika k léčbě lepryp.o. 
280.1J04BA02dapsonp.o.50MG1,37 
91888DISULONE 100MGtbl 100x100mg+200mgLVNF
281J05Aantivirotikap.o.  

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,

b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),

c) léčba herpes zosteri,

d) profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.
Léčbu acyklovirem u pacientů s herpes zoster indikuje ošetřující lékař též odbornosti praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir,
lamivudin a abacavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu lamivudinem dále indikuje ošetřující lékař u chronické virové hepatitidy typu B.

Léčbu gancyklovirem a valganciclovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,

b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,

c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

281.1J05ABbrivudinp.o.0.5GM458,88P
 
281.2J05AB01acyklovir do 200 mg včetněp.o.4GM272,00P
57068ACICLOVIRAL 200tbl 25x200mgAPAD
84127HERPESIN 200tbl 25x200mgPVLCZ
54031PROVIRSANtbl 30x200mgPMPCZ
54213RANVIR 200tbl 25x200mgRXGIND
53608XOROX 200MGtbl 25x200mgKWIA
281.3J05AB01acyklovir nad 200 mgp.o.4GM225,30P
56079ACICLOVIR AL 400tbl 35x400mgAPAD
54216RANVIR 400tbl 25x400mgRXGIND
53610XOROX 400MGtbl 60x400mgKWIA
53611XOROX 800MGtbl 35x800mgKWIA
281.4J05AB04ribavirinp.o.1GM604,96X
58274REBETOL 200 MGpor cpsdur168x200mgSCHB
281.5J05AB06gancyklovirp.o.3GM1960,07P
59653CYMEVENE 250 MGpor cpsdur84x250mgRPEGB
281.6J05AB09famcyklovirp.o.0.75GM458,88P
 
281.7J05AB11valacyklovirp.o.3GM374,00P
 
281.8J05AB14valgancyklovirp.o.0,9GM2000,00P
97249VALCYTE 450 MGpor tbl flm60x450mgHLRD
281.9J05AE01saquinavirp.o.1,8GM453,70P
59463FORTOVASE 200 MGcps 180x200mgHLRD
281.10J05AE02indinavirp.o.2,4GM453,70P
 
281.11J05AE03ritonavirp.o.1,2GM453,70P
02940NORVIRcps 2x84=168x100mgABBGB
281.12J05AE04nelfinavirp.o.2,25GM453,70P
 
281.13J05AEinhibitory proteáz (lopinavir,ritonavir v kombinaci)p.o.6DF564,00P
 
281.14J05AF01zidovudinp.o.1.5GM685,28P
 
281.15J05AF02didanosinp.o.0.4GM236,43P
 
281.16J05AF03zalcitabinp.o.2.25MG235,25P
66733HIVID 0.375 MGtblobd100x0.375mg-b HLRCH
66734HIVID 0.75 MGtblobd100x0.75mg-b HLRCH
281.17J05AF04stavudinp.o.80MG302,07P
53209ZERIT 40 MGcps 56x40mgBMSF
281.18J05AF05lamivudin do 100 mg v jedné tabletě včetně respektive do 5 mg v jednom mililitru včetněp.o.0,3GM292,03P
02085ZEFFIX 100 MGtbl obd 28x100mgGOWGB
02086ZEFFIX 100 MGtbl obd 84x100mgGOWGB
02087ZEFFIX 5MG/MLsol 1x240ml/1.2gGWLGB
94802ZEFFIX 5MG/MLsol 1x240ml/1.2gGWED
281.19J05AF05lamivudin nad 100 mg v jedné tabletě respektive nad 5 mg v jednom mililitrup.o.0,3GM248,01P
 
281.20J05AF06abacavirp.o.600MG360,00P
 
281.21J05AF30abacavir, lamivudin a zidovudin v kombinacip.o.2DF852,04P
30158TRIZIVIRpor tbl flm 60GOWGB
281.22J05AF30jiné kombinace antiretrovirových virostatik (lamivudin a zidovudin)p.o.2DF522,13P
 
281.23J05AG01nevirapinp.o.0,4GM343,34P
 
281.24J05AG03efavirenzp.o.0,6GM431,00P
 
281.25J05AH01zanamivirinhal.20MG130,00P

Zanamivir je indikován pro léčbu influenzy A a B u pacientů, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů:

1. děti starší 12 let s cystickou fibrózou, děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě

2. dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci

3. pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi.

Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kůru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě. Zanamivir u výše uvedených skupin ordinuje ošetřující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené krajskou hygienickou stanicí.

281.26J05AH02oseltamivirp.o.150MG130,00P

Oseltamivir je indikován pro léčbu influenzy A a B u pacientů, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkování proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů:

1. děti starší 1 roku s cystickou fibrózou, děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě

2. dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci

3. pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi.

Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kůru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě. Oseltamivir u výše uvedených skupin ordinuje ošetřující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené krajskou hygienickou stanicí.

281.27J05AX05inosin pranobexp.o.1GM30,55P
88174ISOPRINOSINEtbl 50x500mgEWOCH
282J05ABantivirotika ze skupiny nukloeosidůparent.  

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,

b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),

c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,

d) profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,

b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,

c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

282.1J05AB01acyklovirparent.4GM1551,47U/P
93260HERPESIN 250inf sic 10x250mgPVLCZ
53607XOROX 250MGinf sic 5x250mgKWIA
282.2J05AB06gancyklovirparent.0.5GM1568,70U/P
02064CYMEVENEinf sic 1x500mgHLRCH
282.3J05AB12cidofovirparent.375MG33556,50U/P
 
282.4J05AD01foskarnetparent.6.5GM3006,25U/P
   
282.5J05AF01zidovudinparent.1GM2748,47U/P
283J06AAimunitní séraparent. 

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynaté sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxí nebo terapii vztekliny.

283.1J06AAsérum proti stafylokokovým infekcímparent.    plněK/P
 
283.2 J06AA01sérum proti záškrtuparent.    plněK/P
 
283.3J06AA03sérum proti hadímu jeduparent.    plněK/P
93005VIPER VENOM ANTITOXINinj 1x5ml/500utBIMPL
283.4J06AA04sérum proti botulinuparent.    plněK/P
01190BOSEAinj 1x35mlSVFCZ
283.5J06AA05sérum proti plynaté snětiparent.    plněK/P
01195GASEAinj 1x20ml/25kuSVFCZ
283.6J06AA06sérum proti vztekliněparent.    plněK/P
46295FAVIRABinj 1x5ml/1kuAVSF
284J06BAimunoglobuliny, normální lidsképarent. 
284.1J06BA01imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci do velikosti méně než 5 ml v jedné ampuliparent.1DF245,80O
57669PASTEUR.HUM.
IMMUNOGL.GRIFOLS 16
inj 1x2ml/320mgGFOE
284.2J06BA01imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci 5 ml a více v jedné ampuliparent.1DF600,00O
 
284.3J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaciparent.1GM956,88B
62554INTRAGLOBIN Finf 1x100mlBTPD
62555INTRAGLOBIN Finf 1x200mlBTPD
62553INTRAGLOBIN Finf 1x50mlBTPD
284.4J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)parent.1GM1955,16U
 
284.5J06BAimunoglobuliny, norm. lidské (k extravasální aplikaci), kombinace s histaminemparent.1DF89,40O
87736HISTAGLOBINinj 3x12mg+sol.BBLCH
285J06BBspecifické imunoglobulinyparent. 

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

a) neočkované těhotné ženy,

b) novorozenec po kontaktu s varicellou,

c) imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,

d) varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

a) novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,

b) generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,

c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U.

Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1J06BB12protiencefalický globulinparent.1ML300,65K
95082FSME-BULINinj 1x1mlBXGA
95083FSME-BULINinj 1x2mlBXGA
95084FSME-BULINinj 1x5mlBXGA
285.2J06BB01anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 rg v jedné ampuli včetně)parent.250RG1407,96K
 
285.3J06BB01anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 rg v jedné ampuli)parent.250RG1320,40K
57573PARTOBULIN S/Dinj 1x1ml/250rgBXGA
285.4J06BB02imunoglobulin proti tetanuparent.    plněB
57804PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIFinj 1x1ml/250ut-strGFOE
57805PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIFinj 1x2ml/500ut-strGFOE
44668PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIFinj sic 1x250ut+2mlGFOE
44669PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIFinj sic 1x500ut+2mlGFOE
83607TETABULIN S/Dinjsol1x1ml/250ut+sBXGA
285.5J06BB03 imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparuparent.1 KU32724,00K/P
97895VARITECTinj 1x20ml/500utBTPD
97896VARITECTinj 1x50ml/1.25kuBTPD
97894VARITECTinj 1x5ml/125utBTPD
285.6J06BB04imunoglobulin proti hepatitidě Bparent.  plněK
97898HEPATECTinj 1x10mlBTPD
97897HEPATECTinj 1x2mlBTPD
57419PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFOinj 1x3ml/600utGFOE
57420PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFOinj 1x5ml/1000utGFOE
285.7J06BB05imunoglobulin proti rabiesparent.   plněK/P
46731IMOGAM RABIES PASTEURIZEDinj 1x10ml/1500utAVSF
53163IMOGAM RABIES PASTEURIZEDinj 1x2ml/300utAVSF
285.8J06BB09imunoglobulin proti cytomegalovirové infekciparent.1GM4817,20 U/P
94862CYTOTECT BIOTESTinf sol 1x10ml-ampBTPD
94863CYTOTECT BIOTESTinf sol 1x20ml-ampBTPD
94864CYTOTECT BIOTESTinf sol 1x50ml-lahBTPD
285.9J06BB16palivizumab do 50 mg v jedné ampuli včetněparent1DF27.645X
02106SYNAGIS 50 MGinj sic 1x50mg+solABBI
285.10J06BB16palivizumab nad 50 mg v jedné ampuliparent.1DF45.568,00X
02143SYNAGIS 100 MGinj sic 1x100mg+solABBI
286J07AMočkovací látky proti tetanuparent. 
286.1J07AM01tetanový toxoidparent.    plněK
83622ALTEANAinj 10x0.5ml/40utSVFCZ
83526TETAVAXinj 10x10ml-lahv.AVSF
83447TETAVAXinj 10x20ml-lahv.AVSF
83443TETAVAXinj 1x0.5ml-stŘ.AVSF
83445TETAVAXinj 1x10ml-lahv.AVSF
83525TETAVAXinj 20x0.5ml-amp.AVSF
83444TETAVAXinj 20x0.5ml-stŘ.AVSF
287J07ANočkovací látky proti tuberkulózeparent. 
287.1J07AN01tuberkulosa, živé atenuované mykobakteriumparent.1DF229,40H
58227BCG VACCINE SSIinj sic 10x10dÁv+soSSTDK
58228BCG VACCINE SSIinj sic 10x20dÁv+soSSTDK
288J07AXjiné bakteriální očkovací látkyparent. 
288.1J07AXjiné bakteriální vakcíny (protistafyloko-
ková vakcína)
parent.    plněK
94269POLYSTAFANAinj 10x0.5ml/5.4utSVFCZ
288.2J07AXjiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)parent.1DF26,15K
 
288.3J07AXjiné bakteriální vakcíny (protipseudomo-nádová vakcína)parent.1DF206,02O
 
288.4 J07AXjiné bakteriální vakcíny (uropatogenní vakcína)parent.1DF280,47O

Vybrané vakcíny se podávají u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

Meningokokus, bivalentni polysacharidový antigen se podává po nebo před výkonem u splenektomovaných pacientů.

288.5J07AG01hemofilus influenze B, čistěný purifikovaný antigenparent.1DF212,30O/P
 
288.6J07AG51hemofilus influenze B, kombinace s toxoidyparent.1DF212,30O/P
 
288.7J07AL01pneumokoková vakcína  parent. 1DF 208,70O/P
 
288.8J07AM51tetanový anatoxin, kombinace s anatoxinem záškrtuparent.1DF11,67O/P
01221ALDITEANAinj 10x0.5mlSVFCZ
288.9J07BB02chřipka, čištěný antigenparent.1DF160,00O/P
 
288.10J07BF03dětská obrna, trivalentní, inaktivovaný celý virusparent.1DF95,30O/P
 
288.11J07BJ01zarděnky, živý oslabený virusparent.1DF74,00O/P
88548ERVEVAX RUBELLA VACCINEinj pso Iqf 10dÁv.SKXB
88549ERVEVAX RUBELLA VACCINEinj pso Iqf 50dÁv.SKXB
288.12J07AH03meningokokus, bivalentni čištěný polysacharidový antigenparent.1DF115,10O/P
76063MENINGOCOCCAL POLYS.A+C VACCINEinj sic 1x1dav+strAVSF
289J07BGočkovací látky proti vztekliněparent. 
289.1J07BG01inaktivovaný celý virus vzteklinyparent.    plněK
75379RABIPURinj sic 1x2.5ut+solCBGD
90996RABIPURinj sic 5x2.5ut+solCBGD
93706VERORABinj sic 1dav.+0.5mlAVSF
290L01AAalkylační cytostatikap.o. 
290.1L01AA01cyklofosfamidp.o.0.1GM5,44 
 
290.2 L01AA02chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG4,50 
 
290.3L01AA02chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.1MG3,72 
 
290.4L01AA03melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG4,30 
 
290.5L01AA03melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.1MG2,88 
 
290.6L01AA08prednimustin p.o.1MG3,62 
 
290.7L01AX03temozolomidp.o.370MG15193,15X
291L01AAalkylační cytostatikaparent. 
291.1L01AA01cyklofosfamidparent.10MG3,52B
 
291.2L01AA03melfalanparent.1MG12,61B/ONK,HEM
 
291.3L01AA05chlormethinparent.1MG34,22B/ONK,HEM
 
291.4L01AA06ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG1,42B/ONK,HEM
 
291.5L01AA06ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.1MG1,32B/ONK,HEM
32275HOLOXAN 2 Ginj plv sol 1x2gmHODD
70469HOLOXAN 2 Ginj plv sol 1x2gmASDD
291.6L01AC01thiotepaparent.1MG21,31B/ONK,HEM
 
291.7L01AX04dakarbazinparent.10MG7,90B/ONK,HEM
88440DACARBAZIN LACHEMA 100inj sic 10x100mgPVLCZ
89999DACARBAZIN LACHEMA 1000inj sic 1x1000mgPVLCZ
90000DACARBAZIN LACHEMA 1000inj sic 5x1000mgPVLCZ
88441DACARBAZIN LACHEMA 200inj sic 10x200mgPVLCZ
88560DACARBAZIN LACHEMA 500inj sic 1x500mgPVLCZ
88561DACARBAZIN LACHEMA 500inj sic 5x500mgPVLCZ
292L01ABalkylsulfatyp.o. 
292.1L01AB01busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG14,86L/ONK,HEM
 
292.2L01AB01busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)p.o.1MG4,89L/ONK,HEM
293L01ADnitrosomočovinyp.o. 
293.1L01AD02lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG5,72L/ONK,HEM
 
293.2L01AD02lomustin (nad 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG5,63L/ONK,HEM
64652CEENU LOMUSTINE (CCNU) 40 MGcps 20x40mgBMSI
293.3L01AD02lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)p.o.1MG4,39L/ONK,HEM
64653CEENU LOMUSTINE (CCNU) 100 MGcps 20x100mgBMSI
294L01ADnitrosomočovinyparent. 
294.1L01AD01karmustinparent.1MG9,92B/ONK,HEM
53666BICNU(STERILE CARMUSTINE/BCNU/)inj sic 1x100mg+solBMSI
294.2L01AD04streptozocinparent.10MG14,81B/ONK,HEM
 
294.3L01AD05fotemustinparent.1MG94,48X
295L01BAantimetabolity ze skupiny analog kyseliny listovép.o. 
295.1L01BA01metotrexátp.o.1MG1,52 
91922METHOTREXAT LACHEMA 10tbl 100x10mgPVLCZ
91065METHOTREXAT LACHEMA 2.5tbl 100x2.5mgPVLCZ
296L01BAantimetabolity ze skupiny analog kyseliny listovéparent. 
296.1L01BA01metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG9,09B
91922METHOTREXAT LACHEMA 10tbl 100x10mgPVLCZ
91065METHOTREXAT LACHEMA 2.5tbl 100x2.5mgPVLCZ
296.2L01BA01metotrexát (nad 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG3,23B
64784METHOTREXAT EBEWEinf 1x5ml/500mgEBPA
93963METHOTREXAT LACHEMA 20inj 10x2ml/20mgPVLCZ
91025METHOTREXAT LACHEMA 5inj 10x2ml/5mgPVLCZ
93964METHOTREXAT LACHEMA 50inj 10x5ml/50mgPVLCZ
87564METHOTREXAT LACHEMA 50inj sic 10x50mgPVLCZ
87761METHOTREXAT LACHEMA 500inj sic 10x500mgLCMCZ
11195METHOTREXATE-TEVA 25MG/MLinj 1x20ml/500mg-laPHMNL
11191METHOTREXATE-TEVA 25MG/MLinj 1x2ml/50mg-lahPHMNL
11193METHOTREXATE-TEVA 25MG/MLinj 1x4ml/100mg-lahPHMNL
11194METHOTREXATE-TEVA 25MG/MLinj 1x8ml/200mg-lahPHMNL
11192METHOTREXATE-TEVA 25MG/MLinj 5x2ml/50mg-ampPHMNL
296.3L01BA01metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.10MG4,89B
93965METHOTREXAT LACHEMA 1000inj 10x20ml/1000mgPVLCZ
296.4L01BA03raltitrexedparent.1DF7498,20X
65351TOMUDEXinj sic 1x2mgAZCGB
297L01BBantimetabolity ze skupiny analog purinůp.o. 
297.1L01BB02merkaptopurinp.o.10MG6,21L/ONK,HEM
297.2L01BB03tioguaninp.o.10MG9,34L/ONK,HEM
 
297.3L01BB05fludarabinp.o.1MG87,20L/ONK,HEM
58897 FLUDARAtbl obd 15x10mgSAGD
58898 FLUDARAtbl obd 20x10mgSAGD
298L01BBantimetabolity ze skupiny analog purinůparent. 
298.1L01BB04cladribinparent.1MG884,61B/ONK,HEM
 
298.2L01BB05fludarabinparent.1MG126,51B/ONK,HEM
77008FLUDARAinj sic 5x50mgSAGD
299L01BCantimetabolity ze skupiny analog pyrimidinup.o.  
299.1L01BCazaribinp.o.1MG8,50L/ONK,HEM
 
299.2L01BC02fluorouracilp.o.10MG1,47L/ONK,HEM
 
299.3L01BC03tegafurp.o.10MG1,48L/ONK,HEM
10407FTORAFURcps 100x400mgGRXLV
299.4L01BC06capecitabin do 150 mg v jedné tabletě včetněp.o.1DF35,58X
30397XELODA 150 MGpor tblflm 60x150mgHLRD
299.5L01BC06capecitabin nad 150 mg v jedné tabletěp.o.1DF117,97X
30402XELODA 500 MGportblflm 120x500mgHLRD
300L01BCantimetabolity ze skupiny analog pyrimidinuparent. 
300.1L01BC01cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG1,27B/ONK,HEM
99483ALEXAN 100MG/5MLinj 10x5ml/100mgPFCF
99484ALEXAN 40MG/2MLinj 30x2ml/40mgPFCF
08796CYTOSAR 100 MGinj sic 1x100mg+solPPUB
300.2L01BC01cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)parent.1MG1,03B/ONK,HEM
96990ALEXAN 1000MG/20MLinj 1x20ml/1000mgUPJB
65423CYTOSAR 1 Ginj sic 1x1gmPPUB
85837CYTOSAR 500 MGinj sic 1x500mg+solPPUB
300.3L01BC02fluorouracilparent.10MG2,66B/ONK,HEM
126675-FLUOROURACIL EBEWEinj 1x100ml/5000mgEBPA
126655-FLUOROURACIL EBEWEinj 1x10ml/500mgEBPA
126665-FLUOROURACIL EBEWEinj 1x20ml/1000mgEBPA
560555-FLUOROURACIL EBEWEinj 1x5ml/250mgEBPA
32752FLUORO-URACIL ICNinj sol 5x20ml/1gmIABCH
32753FLUORO-URACIL ICNinj sol1x100ml/5gmIABCH
32761FLUOROURACIL-TEVAinj sol 1x100ml/5gmPHMNL
11173FLUOROURACIL-TEVAinj sol1x10ml/500mgPHMNL
11175FLUOROURACIL-TEVAinjsol1x20ml/1000mgPHMNL
11394LA-FU 50 MG/MLinj sol 10x10mlPVLCZ
11393LA-FU 50 MG/MLinj sol 1x10mlPVLCZ
57650LA-FU 500inj 1x10ml/500mgLCMCZ
300.4L01BC03tegafurparent.10MG2,83B/ONK,HEM
 
300.5L01BC05gemcitabinparent.1MG5,87X
301L01CAvinka alkaloidy a jejich derivátyparent. 
301.1L01CA01vinblastinparent.1MG26,54B/ONK,HEM
 
301.2L01CA02vinkristinparent.1MG165,00B/ONK,HEM
11420VINCRISTINE-TEVAinj 1x1ml/1mgPHMNL
11421VINCRISTINE-TEVAinj 1x2ml/2mgPHMNL
11422VINCRISTINE-TEVAinj 1x5ml/5mgPHMNL
301.3L01CA04vinorelbinparent.1MG108,27X
98203NAVELBINEinj sol 10x5ml/50mgPFDF
301.4L01CA04vinorelbinp.o.1MG114,06X
05924NAVELBINE ORAL 20 MGpor cps mol 1x20mgPFDF
05925NAVELBINE ORAL 30 MGpor cps mol 1x30mgPFDF
05926NAVELBINE ORAL 40 MGpor cps mol 1x40mgPFDF
05927NAVELBINE ORAL 80 MGpor cps mol 1x80mgPFDF
302L01CBpodofylotoxinové derivátyp.o. 
302.1L01CB01etoposidp.o.1MG3,05L/ONK,HEM
93698LASTET 100cps 10x100mgNKUJ
93696: LASTET 25cps 40x25mgNKUJ
93697LASTET 50cps 20x50mgNKUJ
86710VEPESID 100MGcps 10x100mgBMSI
97401VEPESID 50MGcps 20x50mgBMSI
303L01CBpodofylotoxinové derivátyparent. 
303.1L01CB01etoposidparent.1MG3,02B/ONK,HEM
11389ETOPOSIDE-TEVAinf cnc 1x5ml/100mgPHMNL
11390ETOPOSIDE-TEVAinf cnc1x10ml/200mgPHMNL
86709VEPESIDinf cnc10x5ml/100mgBMSI
303.2L01CB02teniposidparent.1MG6,06B/ONK,HEM
304L01CDtaxanyparent. 
304.1L01CD01paclitaxelparent.1MG140,25X
45155PAXENEinf cnc sol 1x25mlIVXCZ
05953PAXENEinf cnc sol 1x50mlIVXCZ
45154PAXENEinf cnc sol 1x5mlIVXCZ
05952PAXENEinf cnc sol1x16.7mlIVXCZ
304.2L01CD02docetaxelparent.1MG245,83X
305L01DAaktinomycinyparent. 
305.1L01DA01daktinomycinparent.1MG664,85B/ONK,HEM
306L01DBantracykliny a jejich derivátyp.o. 
306.1L01DB06idarubicinp.o.1MG274,70X
78813ZAVEDOS 10 MGpor cps dur 1x10mgPAUI
78814ZAVEDOS 25 MGpor cps dur 1x25mgPAUI
78812ZAVEDOS 5 MGpor cps dur 1x5mgPAUI
307L01DBantracykliny a jejich derivátyparent.  
307.1L01DB01doxorubicin (do 40 mg včetně v jedné ampuli)parent.1MG33,58B/ONK,HEM
12663DOXORUBICIN EBEWE 10 MGinj 1x5ml/10mgEBPA
30949DOXORUBICIN LACHEMA 10inj plv sol 1x10mgPVLCZ
32975DOXORUBICIN-TEVA 0.2%inj sol 1x10mg/5mlPHMNL
307.2L01DB01doxorubicin (nad 40 mg v jedné ampuli)parent.1MG32,18B/ONK,HEM
12664DOXORUBICIN EBEWE 50 MGinj 1x25ml/50mgEBPA
30950DOXORUBICIN LACHEMA 50inj plv sol 1x50mgPVLCZ
32977DOXORUBICIN-TEVA 0.2%inj sol 1x50mg/25mlPHMNL
32978DOXORUBICIN-TEVA 0.2%injsol1x200mg/100mlPHMNL
307.3L01DB02daunorubicinparent.1MG19,21B/ONK,HEM
 
307.4L01DB03epirubicinparent.1MG35,85B/ONK,HEM
 
307.5L01DB04aklarubicinparent.1MG19,21B/ONK,HEM
 
307.6L01DB05zorubicinparent.1MG19,21B/ONK,HEM
 
307.7L01DB06idarubicinparent.1MG753,57B/ONK,HEM
01181 ZAVEDOSinj sic 1x10mgPIRI
307.8L01DB07mitoxantronparent.1MG53,96B/ONK,HEM
54033REFADOR 2MG/MLinf cnc1x15ml/30mgPVLCZ
308L01DCostatní cytotoxická antibiotikaparent. 
308.1L01DC01bleomycinparent.1MG56,93B/ONK,HEM
03404BLEOCINinj sic 1x15mgNKUJ
308.2L01DC03mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG75,46B/ONK,HEM
10630MITOMYCIN C KYOWAinj plv sol 10x2mgKYAJ
308.3L01DC03mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)parent.1MG67.07B/ONK,HEM
83440MITOMYCIN C KYOWAinj plv sol 5x20mgKYAJ
309L01XAplatinová cytostatikaparent. 
309.1L01XA01cisplatinaparent.1MG8,21B/ONK,HEM
92302CISPLATIN EBEWEinf cnc sol 1x100mlEBPA
96453PLATIDIAM 10inf cnc sol 10x20mlPVLCZ
96454PLATIDIAM 25inf cnc sol 5x50mlPVLCZ
96455PLATIDIAM 50inf cnc sol 1x100mlPVLCZ
309.2L01XA02karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG6,70B/ONK,HEM
10828CARBOPLATIN-TEVAinj 1x5ml/50mgPHMNL
75010CYCLOPLATIN 50inf cnc sol 1x5mlPVLCZ
90777CYCLOPLATIN 50inf plv sol 10x50mgPVLCZ
309.3L01XA02karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.1MG3,86B/ONK,HEM
10830CARBOPLATIN-TEVAinj 1x45ml/450mgPHMNL
93665CYCLOPLATIN 200inf plv sol 5x200mgPVLCZ
310L01XBmethylhydrazinová cytostatikap.o.  
310.1L01XB01prokarbazinp.o.10MG2,44L/ONK,HEM
311L01XXostatní cytostatikap.o. 
311.1L01XX05hydroxymočovinap.o.0.1GM2,23L/ONK,HEM,URN
 
311.2L01XX11estramustinp.o.10MG3,45L/ONK,HEM,URN
 
311.3L01XX14tretinoinp.o.10MG98,65L/ONK,HEM,URN
 
311.4L01XX28imatinibp.o.400MG2672,95X
40199GLIVEC 100 MGpor cpsdur120x100mgNPACH
312L01XXostatní cytostatikaparent. 
312.1L01XC02rituximabparent.10MG1234,71X
59839MABTHERA 100 MGinf cnc sol 2x10mlHLRD
46130MABTHERA 500 MGinf cnc sol 1x50mlHLRD
312.2L01XC03trastuzumabparent.1DF25.414,00X
 
312.3L01XC04alemtuzumabparent.1MG442,20X
 
312.4L01XD02verteporfinparent.15MG23000,00O/P

Verteporfin k fotodynamické terapii /PDT/ ordinuje oftalmolog u nemocných se subfoveálně lokalizovanou převážně klasickou chorioideální neovaskularizací objektivizovanou angiografickým vyšetřením.

Standardní postup PDT je indikován u klasických a čistě okultních subfoveálních chorioideálních neovaskulárních membrán /CHNVM/, u věkem podmíněné makulární degenerace /VPMDZ/ dále u patologické myopie, angioidních pruhů, po traumatech, u syndromu histoplasmózy, u zánětlivých a idiopatických membrán, i při komplikacích makulárních dystrofií /morbus Best/.

PDT je indikována i tam, kde by další pokles ZO jediného prakticky vidoucího oka pod 0,1 měl nepříznivý dopad na kvalitu života nemocného u komplikovaných případů nemocných se subfoveální CHNVM u VPMD, patologické myopie. Velikost léze je omezena: největší průměr je 5,4 mm. Funkce oka musí být rovna nebo lepší než 0,1. Podkladem pro indikaci je podrobné biomikroskopické a angiografické vyšetření /fluorescenční, event. indocyaninová angiografie/, někdy i optická koherentní tomografie /OCT/.

Indikace k PDT musí být potvrzena vedoucím příslušného centra. PDT bude prováděna na pracovištích, která splní nutné personální i přístrojové podmínky k zajištění dostupnosti pro nemocné.

312.5L01XX01amsakrinparent.1MG25,80B/ONK,HEM
93503AMSIDYLinf cnc sol 6x75mgGODD
312.6L01XX02asparaginázaparent.1MG2784,54B/ONK,HEM
58319KIDROLASEinj sic 10x10kuTHNB
312.7L01XX09miltefosinlok.60MG9,78 
 
312.8L01XX11estramustinparent.1MG1,03B/ONK,HEM,UR N
58800ESTRACYTinj sic 10x300mg+soPIRI
312.9L01XX17topotekanparent.1MG2913,06X
 
312.10L01XX19irinotekanparent.1MG72,40X
56005CAMPTOinf cnc 1x2ml/40mgAVTGB
56006CAMPTOinf cnc 1x5ml/100mgAVTGB
313L02AAestrogenyp.o.  
313.1L02AA01diethylstilbestrolp.o.10MG3,32L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
 
313.2L02AA03ethinylestradiolp.o.1MG4,06L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
 
313.3L02AA04fosfestrolp.o.0.1GM3,32L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
314L02AAestrogenyparent. 
314.1L02AA01diethylstilbestrolparent.10MG6,55B/ONK,HEM, URN,SEX
 
314.2L02AA02polyestradiol fosfátparent.1MG3,18B/ONK,HEM, URN,SEX
 
314.3L02AA04fosfestrolparent.0.1GM4,79B/ONK,HEM, URN,SEX
315L02ABprogestinyp.o. 
315.1L02AB01megestrol (pevné lékové formy)p.o.160MG39,89L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
58936MEGACE 160 MGtbl 100x160mgHAGD
58935MEGACE 40 MGtbl 100x40mgHAGD
32103MEGAPLEX 160 MGpor tblnob30x160mgPHMNL
32098MEGAPLEX 40 MGpor tbl nob 30x40mgPHMNL
315.2L02AB01megestrol (tekuté lékové formy)p.o.160MG70.97P

Indikováno v případech kachexie u manifestního AIDS a v případech, kdy nádorová kachexie je kontraindikací kurativní protinádorové terapie.

315.3L02AB02medroxyprogesteronp.o.1GM149,59L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
32121MEDROPLEX 100 MGpor tblnobl 00x100mgPHMNL
32124MEDROPLEX 500 MGpor tbl nob30x500mgPHMNL
316L02ABprogestinyparent. 
316.1L02AB02medroxyprogesteronparent.1GM692,00L/ONK,GYN,SEX
87805DEPO-PROVERAinj sus 1x1ml-lagPPUB
316.2L02AB03gestonoronparent.1MG1,12L/ONK,GYN,SEX
317L02AEhormon uvolňující gonadotrofin a jeho derivátyinhal. 
317.1L02AE01buserelininhal.1MG233,29Z
58107SUPRECURspr nas2x10gm/15mgAVTD
318L02AEhormon uvolňující gonadotrofin a jeho derivátyparent. 

Léčbu ordinuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog:

a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.

b) léčba karcinomu prostaty,

c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,

d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,

e) pubertas precox,

f) indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.1L02AE01buserelinparent.1MG253,00K/P
 
318.2L02AE01buserelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně)parent.1MG1719,80K/P
75018SUPREFACT DEPOTimp 1 ks=2x3.15mg+apAVTD
318.3L02AE01buserelin (depotní lékové formy aplikované 1x za tři měsíce)parent.1MG1576,70K/P
66042SUPREFACT DEPOT 3 MĚSÍCEimp 1x9.45mg=3xstlAVTD
318.4L02AE02leuprorelinparent.1MG253,00K/P
 
318.5L02AE02leuprorelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně)parent.1MG1522,80K/P
 
318.6L02AE02leuprorelin (depotní lékové formy aplikované 1x za tři měsíce)parent.1MG1324,50K/P
 
318.7L02AE03goserelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně)parent.1MG1522,80K/P
 
318.8L02AE03goserelin (depotní lékové formy aplikované 1x za tři měsíce)parent.1MG1379,60K/P
 
318.9L02AE04triptorelinparent.1DF251,89K/P
58623DIPHERELINE 0.1 MGinj psu Iqf 7x0.1 mgIAAF
318.10L02AE04triptorelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně)parent.1MG1516,13K/P
01656DIPHERELINE S.R. 3 MGinj psu Iqf 1x3mgIAAF
318.11L02AE04triptorelin (depotní lékové formy aplikované 1x za tři měsíce)parent.1MG1324,50K/P
319L02BAantiestrogenyp.o. 
319.1L02BA01tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně)p.o.20MG6,00 
64810NOLVADEX Dpor tbl flm 30x20mgAZCGB
67039TAMIFEN 10por tbl nob 30x10mgMOECY
10703TAMIFEN 10por tbl nob100x10mgMOECY
44056TAMOXIFEN EBEWE 10 MGpor tbl nob30x10mgEBPA
58701TAMOXIFEN EBEWE 10 MGpor tblnob100x10mgEBPA
44057TAMOXIFEN EBEWE 20 MGpor tbl nob30x20mgEBPA
58702TAMOXIFEN EBEWE 20 MGpor tblnob100x20mgEBPA
88392TAMOXIFEN LACHEMA 10tbl 100x10mgPVLCZ
12446TAMOXIFEN-RATIOPHARM 10tbl 100x10mgMCKD
319.2L02BA01tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)p.o.20MG4,40 
44058TAMOXIFEN EBEWE 30 MGpor tbl nob30x30mgEBPA
44059TAMOXIFEN EBEWE 40 MGpor tbl nob30x40mgEBPA
320L02BBantiandrogenyp.o. 
320.1L02BB01flutamidp.o.0,75GM81,21L/ONK,URN,SEX ,END
54521ANDRAXANtbl obd 100x250mgMCICZ
58741APO-FLUTAMIDEtbl obd 100x250mgAPTCND
83392FLUCINOMpor tblnob100x250mgSCHB
31736FLUTAPLEXportblnob100x250mgPHMNL
47084PROSTANDRILtbl 100x250mgPLICHO
320.2L02BB02nilutamidp.o.0,3GM162,42L/ONK,URN,SEX
93259ANANDRON 150 MGtbl 30x150mgLBUF
320.3L02BB03bicalutamidp.o.50MG107,14L/ONK,URN,SEX
EEL02BGinhibitory tvorby steroidnich hormonůp.o. 
321.1L02BG01aminogluthetimidp.o.1GM62,45L/ONK,END
 
321.2L02BG03anastrozolp.o.1MG160,00X
 
321.3L02BG04letrozolp.o.2,5MG160,00X
321.4      L02BG06exemestan p.o.25MG160,00X
322L02BGinhibitory tvorby steroidnich hormonůparent.  
322.1L02BG02formestanparent.18MG233,77X
92361LENTARON DEPOT 250MG I.M.inj sic 1x250mg+solNPACH
323L03AAcytokinyparent. 
323.1L03AA02filgrastimparent.1MG9548,00X
 
323.2L03AA03molgramostim (do 0,3 mgG včetně v jedné ampuli)parent.1MG13613,27X
 
323.3L03AA03molgramostim (nad 0,3 mg v jedné ampuli)parent.1MG11843,67X
 
323.4L03AA10lenograstimparent.  MG12477,40X
 
323.5L03AB01interferon alfa naturalparent.1MU230,63X
 
323.6L03AB03interferon gammaparent.1MU1531,33X
 
323.7L03AB04interferon alfa-2a - aplikční forma "pera"parent.1MU230,63X
54402ROFERON-A 18 MIU/0.6MLinj 3x0.6ml/18muHLRCH
323.8L03AB04interferon alfa-2a do 10 MU v 1 ampuli vč. - jiné aplikační formyparent.1MU230,63X
10647ROFERON-A 6 MIU/0.5 MLsol inj1x6miu/0,5mlHLRCH
10648ROFERON-A 6 MIU/0.5 MLsol inj5x6miu/0,5mlHLRCH
10664ROFERON-A 9 MIU/0.5 MLsol inj1x9miu/0,5mlHLRCH
10668ROFERON-A 9 MIU/0.5 MLsol inj5x9miu/0,5mlHLRCH
323.9L03AB04interferon alfa-2a nad 10 MU v 1 ampuli vč. - jiné aplikační formyparent.1MU213,15X
 
323.10L03AB05interferon alfa-2b - aplikční forma "pera"parent.1MU230,63X
32573INTRONA 18 MIU REDIPENinj sol 1.2ml/6x3muSCHIRL
32572INTRONA 30 MIU REDIPENinj sol 1.2ml/6x5muSCHIRL
32574INTRONA 60 MIU REDIPENinj sol1.2ml/6x10muSCHIRL
323.11L03AB05interferon alfa-2b do 10 MU v 1 ampuli včetně - jiné aplikační formyparent.1MU230,63X
32575INTRONA 10 MIUinj sol 1ml/10muSCHIRL
323.12L03AB05interferon alfa-2b nad 10 MU v 1 ampuli - jiné aplikační formyparent.1MU213,15X
 
323.13L03AB06interferon alfa-n 1 do 9MU v 1 ampuli včetněparent.1MU230,63X
 
323.14L03AB06interferon alfa-n1 více než 9MU v 1 ampuliparent.1MU213,15X
 
323.15L03AB07interferon beta - 1aparent.1MU409,37X
01795REBIF 44inj 12x0.5ml/44rgIFBI
01793REBIF 44inj 1x0.5ml/44rgIFBI
01794REBIF 44inj 3x0.5ml/44rgIFBI
323.16L03AB07interferon beta - 1a výhradně pro intramuskulární podáníparent.1DF5932,25X
06241AVONEXinj sic 4x30rg+solvBHFNL
323.17L03AB08interferon beta - 1 bparent.1MU276,80X
 
323.18L03AB09interferon alfacon - 1parent.1MU230,63X
 
323.19L03AB10peginterferon alfa 2-bparent.1RG72,83X
10132PEGINTRON 50injpso Iqf 1x50rgSCHIRL
10187PEGINTRON 80injpso Iqf 1x80rgSCHIRL
95705PEGINTRON REDIPEN 100 MCGinjpso Iqf 1x100rgSCHIRL
95706PEGINTRON REDIPEN 100 MCGinjpso Iqf 4x100rgSCHIRL
95709PEGINTRON REDIPEN 120 MCGinjpso Iqf 1x120rgSCHIRL
95710PEGINTRON REDIPEN 120 MCGinjpso Iqf 4x120rgSCHIRL
95707PEGINTRON REDIPEN 150 MCGinjpso Iqf 1x150rgSCHIRL
95708PEGINTRON REDIPEN 150 MCGinjpso Iqf 4x150rgSCHIRL
95703PEGINTRON REDIPEN 80 MCGinjpso Iqf 1x80rgSCHIRL
95704PEGINTRON REDIPEN 80 MCGinjpso Iqf 4x80rgSCHIRL
323.20L03AB11peginterferon alfa 2-aparent.1RG47,40X
 
323.21L03AC01aldesleukinparent.1MG7517,20X
324L03AXostatní imunostimulační léčivalok., p.o. 
324.1L03AXsměs bakteriálních lyzátůp.o.1BA60% 
 
324.2L03AXsměs bakteriálních lyzátůlok.1BA60%L/ALG,ORL
 
324.3L03AXdialyzát vepřových leukocytůp.o.1BA60%L/ALG,IMU
 
324.4L03AXvaccin. staphyl. phagolys.lok.1ML36,51L/ALG,ORL
325L03AXostatní imunostimulační léčivaparent. 
325.1L03AX03BCG vakcínaparent.1MG37,00O/ONK,URN
53968IMMUCYSTinj sic 1x81mg+solvAPZCND
68908IMMUCYSTinj sic 3x27mg+solvAPZCND
325.2L03AXdialyzát lidských leukocytůparent.1DF844,00P

Dialyzát lidských leukocytů předepisuje lékař odbornosti alergolog a klinický imunolog nemocným se středně těžkou a těžkou primární nebo sekundární poruchou celulární imunity, prokázanou laboratorním imunologickým vyšetřením.

325.3L03AXthymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)parent.1MG64,86Z
 
325.4L03AXthymostimulin (nad 10 mg v jedné ampuli)parent.1MG45,31Z
 
325.5L03AXbac. propionibacterii acnesparent.1MG72,83O/ONK
 
325.6L03AXlaktobacillus acidophilusparent.3DF602,00O/GYN
86711SOLCOTRICHOVACinj sus 3x0.5mlIABCH
325.7L03AXvaccin. staphyl. phagolys.parent.1DF72,98O
 
325.8L03AX13glatirameracetat kopolymerparent.20MG1106,56X
326L04AAselektivní imunosupresivní léčivap.o. 

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, nefrolog, revmatolog, alergolog, klinický imunolog, pediatr a gastroenterolog :

a) prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,

b) léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,

c) léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,

d) léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,

e) léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,

f) těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),

g) těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,

h) systémový lupus erythematodes nereagující na standardní léčbu,

i) těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu,

j) v indikaci plicní fibrózy ordinuje též lékař s nástavbovou specializací v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí

Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

k) u myasthenia gravis předepisuje neurolog.

l) těžké generalizované formy atopické dermatitidy se syndromem hyper-lgE.

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin nebo transplantace srdce nebo plic. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

Léčbu tacrolimem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci

1. Transplantace ledvin

2. Transplantace srdce

3. Transplantace jater

Léčbu sirolimem ordinuje lékař transplantačního centra se zajištěnou dostupností monitorování hladin sirolimu u pacientů po transpantaci ledvin v případě klinických (zhoršení funkce štěpu o 30 umol/l nebo o 30% po vyloučení jiných příčin zhoršení ledviné funkce s výjimkou chronické rejekce) nebo bioptických projevů nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů a pouze v případech, kdy jiné postupy pro zmírnění nebo odstranění nefrotoxicity nebyly úspěšné.

Léčbu leflunomidem ordinuje revmatolog.

Léčba je indikována u pacientů s revmatoidní artritídou (RA),která je stále aktivní a progreduje vzdor léčbě minimálně 2 léky ze skupiny tzv.léků druhé řady (jedním z nich musí být metotrexat).Tyto léky musí být podávány prokazatelně dostatečně dlouhou dobu (nejméně 6 měsíců) a v dostatečné dávce (sulfasalazin 3 g/denně,metotrexát 25 mg/týdně).

Aktivita RA musí být hodnocena jako vysoká (DAS ≥5,1 metodikou formuláře DAS 28) nebo kombinace 5 oteklých kloubů a CRP > 10 mg/l.

Efekt léčby musí být průkazný do 6 měsíců po začátku léčby,kvantifikován jako pokles DAS > 1,2.

Průběh léčby leflunomidem bude dokumentován v dotazníku České revmatologické společnosti,které budou kontrolovány a vyhodnocovány.

326.1L04AA01cyklosporinp.o.250MG253,40P
 
326.2L04AA05tacrolimus do 0,5 mg v jedné tabletě včetněp.o.5MG428,70P
 
326.3L04AA05tacrolimus nad 0,5 mg v jedné tabletěp.o.5MG346,70P
57628PROGRAF 1 MGpor cps dur 60x1mgFUJIRL
57629PROGRAF 5 MGpor cps dur 30x5mgFUJIRL
326.4L04AA06mophetil mycophenolátp.o.2GM420,00P
31960CELLCEPT 250 MGpor cpsdur100x250mgHLRD
32892CELLCEPT 500 MGpor tbl flm50x500mgHLRD
326.5L04AA10sirolimusp.o.6MG663,38P
 
326.6L04AA13leflunomidp.o.15MG67,40P
327L04AAselektivní imunosupresivní léčivaparent. 
327.1L04AA01cyklosporinparent.1MG2,58U/J10
88514SANDIMMUNinf cnc sol 10x5mlNPACH
327.2L04AA02muromonab-CD3parent.5MG11129,25U/J10
98815CEDETRIN-Tinj 10x3ml/3mgIVXCZ
327.3L04AA03antilymfocytární IGparent.10MG103,87U/J10
 
327.4L04AA04antithymocytární IGparent.1MG121,46U/J10
44492ATG-FRESENIUS Sinf 10x5ml/100mgFHCD
44491ATG-FRESENIUS Sinf 1x5ml/100mgFHCD
327.5L04AA05tacrolimusparent.5MG1578,09H
57631PROGRAF 5 MG/MLinfcncsol10x1ml/5mgFUJIRL
327.6L04AA08daclizumabparent.350MG139608,00U/J10
 
327.7L04AA09basiliximabparent.20MG50354,15H
 
327.8L04AA11etanerceptumparent.7MG1391,80X
 
327.9L04AA12infliximabparent.375MG70500,00X
 
327.10L04AAadalimumabumparent.1DF49459,00X
21064HUMIRA=D2E7inj 2x0.8ml/40mgABKD
328L04AXostatní imunosupresivap.o. 
328.1L04AX01azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG1,81 
58498IMURAN 25MGtbl obd 100x25mgGOKGB
328.2L04AX01azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)p.o.10MG1,12 
329L04AXostatní imunosupresivaparent. 
329.1L04AX01azathioprinparent.1MG9,82U/J10
32819IMURANinj sic 1x50mgGAKI
58678IMURANinj sic 1x50mgGOKGB
330M01AAprotizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinůp.o. 
330.1M01AAbutylpyrazolidinyp.o.3DF3,32 
 
330.2M01AA05klofezonp.o.0.6GM3,32 
331M01AAprotizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinůparent. 
331.1M01AAbutylpyrazolidinyparent.1DF6,89 
332M01ABprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octovép.o. 
332.1M01ABderiváty kyseliny octovép.o.70MG1,76 
 
332.2M01AB01indometacinp.o.0.1GM2,65 
97713APO-INDOMETHACIN 25cps 100x25mgAPTCND
77078APO-INDOMETHACIN 50cps 100x50mgAPTCND
332.3M01AB02sulindacp.o.0.4GM4,69 
 
332.4M01AB03tolmetinp.o.0.7GM4,69 
 
332.5M01AB05diklofenakp.o.0.1GM4,29 
67541ALMIRAL 50tbl obd 20x50mgMOECY
96740APO-DICLO 25MGtbl obd 100x25mgAPTCND
96742APO-DICLO 50MGtbl obd 100x50mgAPTCND
53640APO-DICLO SR 100tbl ret 100x100mgAPTCND
59396APO-DICLO SR 100tbl ret 30x100mgAPTCND
45519DICLOFEN 25 SVUStbl obd 20x25mgSVSCZ
05714DICLOFEN 25 SVUStbl obd 30x25mgSVSCZ
45521DICLOFEN 25 SVUStbl obd 50x25mgSVSCZ
75605DICLOFENAC AL 25tbl obd 100x25mgAPAD
75604DICLOFENAC AL 25tbl obd 50x25mgAPAD
89024DICLOFENAC AL 50por tbl flm 20x50mgAPAD
89025DICLOFENAC AL 50por tbl flm 50x50mgAPAD
89026DICLOFENAC AL 50por tbl flm100x50mgAPAD
75633DICLOFENAC AL RETARDtbl ret 100x100mgAPAD
75631DICLOFENAC AL RETARDtbl ret 20x100mgAPAD
75632DICLOFENAC AL RETARDtbl ret 50x100mgAPAD
58880DOLMINA 100 SRtbl ret 20x100mgLEXCZ
59134MYOGIT 25tbl ent 20x25mgPFLD
59137MYOGIT 50tbl ent 20x50mgPFLD
98108NAKLOFENtbl ent 20x50mgKRKSLO
98111NAKLOFEN RETARDtbl ret 20x100mgKRKSLO
66049VERAL 100 RETARDtbl ret 30x100mgSLOSK
98144VERAL 25 MGpor tbl ent 30x25mgSLOSK
83518VERAL 50 MGtbl ent 20x50mgSLOSK
83519VERAL 50 MGtbl ent 50x50mgSLOSK
66050VERAL 75 RETARDtbl ret 20x75mgSLOSK
332.6M01AB05diklofenak lékové formy s rychlým nástupem účinku (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.1GM4,52 
 
332.7M01AB05diklofenak lékové formy s rychlým nástupem účinku (nad 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.1GM4,20 
46620UNOtbl ret 10x150mgMCKD
46621UNOtbl ret 20x150mgMCKD
332.8M01AB06alclofenakp.o.1.25GM4,29 
 
332.9M01AB09lonazolakp.o.0.6GM4,29 
 
332.10M01AB16aceklofenakp.o.0.2GM4,29 
 
332.11M01AB55diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)p.o.0.1GM29,33Z
333M01ABprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octovép.rect. 
333.1M01AB01indometacinp.rect.0.1GM3,27 
333.2M01AB03tolmetinp.rect.0.7GM10,56 
 
333.3M01AB05diklofenakp.rect.0.1GM8,50 
 
333.4M01AB09lonazolakp.rect.0.6GM10,56 
334M01ABprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octovéparent. 
334.1M01AB01indometacinparent.0.1GM12,66 
 
334.2M01AB05diklofenakparent.0.1GM12,90 
67547ALMIRALinj 10x3ml/75mgMOECY
54539DOLMINA INJinj sol5x3ml/75mgLEXCZ
98109NAKLOFENinj 5x3ml/75mgKRKSLO
10600VERAL 75inj sol 5x3ml/75mgSLOSK
335M01ACprotizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamůp.o.  
335.1M01AC01piroxikamp.o.20MG2,49 
97710APO-PIROXICAM 20cps 100x20mgAPTCND
68581PIROX 10 VON CTtbl 50x10mgCTAD
47112PIROX 20tbl 20x20mgMCKD
68582PIROX 20 VON CTtbl 50x20mgCTAD
11068PIROXICAM AL 20tbl 20x20mgAPAD
53744PRO-ROXIKAM 10MGtbl 20x10mgPMPCZ
53745PRO-ROXIKAM 20MGtbl 20x20mgPMPCZ
335.2M01AC01piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)p.o.20MG4,52 
 
335.3M01AC02tenoxikamp.o.20MG2,49 
 
335.4M01AC05lornoxikamp.o.12MG2,49 
 
335.5M01AC06meloxikamp.o.15MG11,00P

Léčba akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

336M01ACprotizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamůp.rect. 
336.1M01AC01piroxikamp.rect.20MG8,50 
   
336.2M01AC02tenoxikamp.rect.20MG10,75 
   
336.3M01AC06meloxikamp.rect.15MG13,00P

Léčba akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

337M01ACprotizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamůparent. 
337.1M01AC01piroxikamparent.20MG11,73 
 
337.2M01AC02tenoxikamparent.20MG11,73 
 
337.3M01AC05lornoxikamparent.12MG11,73 
337.4M01AC06meloxikamparent.15MG39,00P

Léčbu akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena v případě, že nelze použít tabletovou a čípkovou formu.

338M01AEprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionovép.o. 
338.1M01AE01ibuprofenp.o.1.2GM3,79 
97989APO-IBUPROFEN 400 MGtbl obd 100x400mgAPTCND
66990DOLGIT 800por tbl flm20x800mgDLRD
32020IBUPROFEN AL 400tbl obd 100x400mgAPAD
32018IBUPROFEN AL 400tbl obd 30x400mgAPAD
32019IBUPROFEN AL 400tbl obd 50x400mgAPAD
338.2M01AE01ibuprofen (lékové formy sirupu)p.o.1.2GM19,55 
 
338.3M01AE02naproxen (pevné lékové formy)p.o.0.5GM4,29 
 
338.4M01AE02naproxen (tekuté lékové formy),p.o.0.5GM13,15 
 
338.5M01AE03ketoprofenp.o.0.15GM4,29 
 
338.6M01AE07suprofenp.o.0.4GM4,29 
 
338.7M01AE08pirprofenp.o.0.8GM4,29 
 
338.8M01AE09flurbiprofenp.o.0.2GM4,29 
 
338.9M01AE10indoprofenp.o.0.6GM4,29 
 
338.10M01AE11kyselina tiaprofenováp.o.0.6GM6,00 
 
338.11M01AE12oxaprozinp.o.0.9GM8,25P

Léčba akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů,k teří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

338.12M01AE17dexketoprofenp.o.75MG4,52 
 
338.13M01AG02kyselina tolfenámováp.o.0.3GM4,29 
339M01AEprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionovép.rect. 
339.1M01AE01ibuprofenp.rect.1.2GM9,38 
 
339.2M01AE02naproxenp.rect.0.5GM10,75 
84358NAPROBENE 500MGsup 10x500mgMCKD
339.3M01AE03ketoprofenp.rect.0.15GM8,37 
06171PROFENID 100MGsup 12RPCF
339.4M01AE11kyselina tiaprofenováp.rect.0.6GM10,75 
340M01Aprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátůparent. 
340.1M01AE01ibuprofenparent.1.2GM13,73 
 
340.2M01AE02naproxenparent.0.5GM13,73 
 
340.3M01AE03ketoprofenparent.0.15GM15,45 
76657KETONALinj 10x2ml/100mgLEKSLO
340.4M01AGetofenamatparent.1GM13,73 
341M01AXostatní protizánětlivá léčivap.o. 

Léčba akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů,k teří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

341.1M01AX01nabumetonp.o.1GM11,00P
 
341.2M01AX04azapropazonp.o.0.75GM11,78 
 
341.3M01AX05glukosamin sulfatp.o.1.5GM9,12L/REV, ORT
 
341.4M01AX13proquazonp.o.0.9GM11,78 
 
341.5M01AX17nimesulidp.o.0.2GM11,00P
32486COXTRALpor tbl nob10x100mgLEXCZ
32487COXTRALpor tbl nob30x100mgLEXCZ
341.6M01AX17nimesulidp.rect.0.2GM14,32L/REV,ORT,NEU
 
341.7M01AX21diacereinp.o.100MG10,50L/REV, ORT
 
341.8M01AX25chondroitin sulfatp.o.1.6GM14,66L/REV,ORT

Léčiva skupiny specifických COX 2 inhibitorů jsou předepisována revmatologem nebo ortopedem osobám s níže uvedeným rizikem:

1) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života nebo současně, nebo

2) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo

3) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu.

Osobám s výše uvedeným rizikem jsou tato léčiva předepisována u následujících diagnóz:

a) revmatoidní artritida dospělých ve všech stadiích onemocnění.

b) osteoartróza nosných kloubů rentgenologicky III. - IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé iritace.

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena v indikaci osteoartróza denní dávka celecoxibu do 200 mg včetně nebo denní dávka rofecoxibu do 25 mg včetně; v indikaci revmatoidní artriris denní dávka celecoxibu do 400 mg včetně nebo denní dávka rofecoxibu do 25 mg včetně.

341.9M01AH01celecoxibp.o.0.2GM28,00P
341.10M01AH02rofecoxib (pevné lékové formy s obsahem do 25 mg rofecoxibu včetně)p.o.1DF32,00P
341.11M01AH02rofecoxib (pevné lékové formy s obsahem 50 mg rofecoxibu)p.o.1DF30,00P

Rofecoxib 50mg v jedné tabletě je indikován v terapii akutní bolesti po dobu maximálně 5 dní (maximálně 3x ročně) osobám s níže uvedeným rizikem:

1)prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života nebo současně, nebo

2)současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo

3)současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu.

341.12M01AH02rofecoxib ( tekuté lékové formy)p.o.1DF45,00P

Rofecoxib v tekuté lékové formě je indikován pediatrem a revmatologem u pacientů s juvenilní idiopatickou revmatoidní artritidou do 8. let věku při nesnášenlivosti na ibuprofen.

341.13M01AH03valdecoxib 10 mgp.o.1DF28,00P
 
341.14M01AH03valdecoxib 20 mgp.o.1DF32,00P
 
341.15M01AH03valdecoxib 40 mgp.o.1DF36,00P

Léčiva skupiny specifických COX 2 inhibitorů jsou předepisována revmatologem, ortopedem nebo gynekologem osobám s níže uvedeným rizikem:

1) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života nebo současně, nebo

2) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo

3) současná léčba antikoagulačnímí léky warfarinového typu.

Osobám s výše uvedeným rizikem jsou tato léčiva předepisována u následujících diagnóz:

a) revmatoidní artritida dospělých ve všech stadiích onemocnění.

b) osteoartróza nosných kloubů rentgenologicky III. - IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé iritace.

c) primární dysmenorea

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena v indikaci osteoartróza denní dávka valdekoxibu do 20 mg včetně, v indikaci revmatoidní artritis denní dávka valdekoxibu do 20 mg včetně, v indikaci primární dysmenorea denní dávka valdekoxibu v prvním dni do 80 mg včetně a následující dny do 40 mg včetně.

341.16M01AH04parecoxibparent.80MG334,00O/P

Parecoxib je hrazen pro léčbu pooperační bolesti u pacientů s nesnášenlivostí opioidních analgetik nebo u pacientů s vředovou chorobou nebo krvácením do GIT v anamnéze.

342M01CBléčiva obsahující zlatoparent.  
342.1M01CB01aurothiomalát sodnýparent.2.4MG6,15L/REV
02781TAUREDON 20injsol10x0.5ml/20mgAKZD
02780TAUREDON 50injsol10x0.5ml/50mgAKZD
343M01C penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09p.o., parent. 

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog:

součást léčby primární osteoarthrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.1M01CC01penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.5GM27,51 
66755METALCAPTASE 150tbl obd 50x150mgHELD
343.2M01CC01penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)p.o.0.5GM22,76 
66753METALCAPTASE 300tbl obd 50x300mgHELD
343.3M09AX01kyselina hyaluronováparent.3.6MG195,52P
344M02AA nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podánílok. 
344.1M02AAprotizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g mastí v jednom balenílok.1GM0,70
344.2M02AAketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balenílok.GM0,85
344.3M02AAkombinace ibuprofenu a heparinoidu do 50 g včetně v jednom balenílok.1GM0,85
344.4M02AA05benzydaminlok.GM0,85
344.5M02AA06etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1 GM0,85
344.6M02AA06etofenamát nad 50 g masti v jednom balenílok.1GM0,70
344.7M02AA07piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1GM0,85 
 
344.8M02AA07piroxikam nad 50 g masti v jednom balenílok.1GM0,70 
01780REUMADORgel 1x100gm/500mgSLOSK
344.9M02AA10ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1GM0,85 
 
344.10M02AA10ketoprofen nad 50 g masti v jednom balenílok.1GM0,70 
 
344.11M02AA10ketoprofen spray (dle obsahu ketoprofenu)lok.150MG5,50 
 
344.12M02AA13ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1GM0,85 
 
344.13M02AA13ibuprofen nad 50 g masti v jednom balenílok.1GM0,70 
 
344.14M02AA15diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1GM0,85 
 
344.15M02AA15diklofenak nad 50 g masti v jednom balenílok.1GM0,70 
67550ALMIRAL GELgel 1x250gmMOECY
65985VERAL GELgel 1x100gm 1%SLOSK
344.16M02AA15diklofenak (transdermální lékové formy)transd.2DF5,08 
 
344.17M02AA17kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balenílok.1GM0,70 
 
344.18M02AA21tolectin do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1GM0,85 
 
344.19M02AA21tolectin nad 50 g masti v jednom balenílok.1GM0,70 
 
344.20M02AA23indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1GM0,85 
 
344.21M02AA23indomethacin nad 50 g masti v jednom balenílok.1GM0,70 
 
344.22M02AA23indomethacin spraylok.1ML0,85 
345M02ACderiváty kyseliny salicylové k lokálnímu podánílok.  
345.1M02ACpřípravky s deriváty kyseliny salicylovélok.1GM0,85 
346M02AXjiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podánílok. 
346.1M02AXjiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.lok.1GM0,85 
 
346.2M02AX10různélok.1GM0,34 
00803PAIN EXPELLERliq 1x50mlGNOCZ
347M03AAsvalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidůparent. 
347.1M03AA01alkuroniumparent.20MG70,43H
 
347.2M03AA02tubokurarinparent.30MG55,82H
348M03ABsvalová relaxancia ze skupiny derivativátů cholinuparent. 
348.1M03ABdecamethoniumparent.10MG23,76H
 
348.2M03AB01suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)parent.100MG63,84H
 
348.3M03AB01suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)parent.100MG40,52H
349M03ACsvalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátůparent. 
349.1M03AC01pankuroniumparent.10MG113,59H
57540PAVULON 4MG=2MLinj 50x2ml/4mgORGF
349.2M03AC02gallaminparent.100MG43,11H
 
349.3M03AC03vekuroniumparent.10MG113,59H
 
349.4M03AC04atrakuriumparent.50MG98,58H
53619ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/MLinj 10x10ml/100mgGNND
53617ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/MLinj 10x2.5ml/25mgGNND
53620ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/MLinj 10x25ml/250mgGNND
53618ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/MLinj 10x5ml/50mgGNND
53616ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/MLinj 2x25ml/250mgGNND
53614ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/MLinj 5x10ml/100mgGNND
53612ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/MLinj 5x2.5ml/25mgGNND
53615ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/MLinj 5x25ml/250mgGNND
53613ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/MLinj 5x5ml/50mgGNND
349.5M03AC06pipekuroniumparent.10MG103,48H
 
349.6M03AC09rokuroniumbromidparent.50MG200,00H
 
349.7M03AC10mivacuroniumparent.10MG129,58H
 
349.8M03AC11cisatracuriumparent.10MG208,40H
56517NIMBEX FORTEinj sol1x30ml/150mgGWEGB
99581NIMBEX FORTEinj sol1x30ml/150mgGAKI
350M03AXostatní svalová relaxanciaparent. 
350.1M03AX01botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)parent.100U9.075,20X
75241BOTOXinj plv sol 1x100utAGWIRL
350.2M03AX01botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)parent.100U2.268,80X
32074DYSPORTinj sic 1x500utIPWGB
32075DYSPORTinj sic 2x500utIPWGB
351M03BXjiná centrálně působící svalová relaxanciap.o. 
351.1M03BX01baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.50MG9,97 
 
351.2M03BX01baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.50MG6,31 
 
351.3M03BX02tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.12MG21,50L/NEU,ORT,REV
 
351.4M03BX02tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.12MG15,84L/NEU,ORT,REV
 
351.5M03BX04tolperisonp.o.200MG4,38 
00208MYDOCALM 50 MGpor tbl flm 30x50mgGEDH
57785MYDOCALM 50 MGpor tbl flm 30x50mgGEDH
351.6M03BX04tolperisonparent.200MG9,58 
 
351.7M03BX05thiocolchicosidp.o.12MG9,97 
 
351.8M03BX05thiocolchicosidparent.12MG39,10 
 
351.9M03BX07tetrazepamp.o.0.1GM9,97 
 
351.10M03BA52carisoprodol a paracetamol v kombinacip.o.3DF2,50 
352M03CApřímo působící svalová relaxanciaparent. 
352.1M03CA01dantrolenparent.0.1GM7008,60T
91583DANTROLEN I.V.inf sic 36x20mg+solPGAD
353M04AAantiuratika inhibujicí tvorbu kyseliny močovép.o. 
353.1M04AA01allopurinolp.o.0.4GM3,28 
354M04ABantiuratika zvyšující vylučování kyseliny močovép.o. 
354.1M04AB02sulfinpyrazonp.o.0.3GM5,08 
 
354.2M04AB03benzbromaronp.o.0.1GM1,86 
355M04ACléčiva užívaná při léčbě dnavého záchvatup.o.
355.1M04AC01kolchicinp.o.1MG5,69 
62380COLCHICUM-DISPERTtbl obd 50x500rgSVPD
356M05BAbisfosfonátyp.o. 

M05BA02 - kyselina klodronová

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová, M05BA07 kyselina risedronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog :

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza (méně než -2,5 SD) nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy s osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii nebo ženy s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT)
Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

356.1M05BA02kyselina klodronová do 400 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.6GM197,94P
94460BONEFOS 400 MGcps 100x400mgLOYSF
93985LODRONATcps 60x400mgROCD
356.2M05BA02kyselina klodronová nad 400 mg do 520 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.6GM304,54P
 
356.3M05BA02kyselina klodronová nad 520 mg do 800 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.6GM197,94P
56638BONEFOS 800 MGtbl obd 60x800mgLOYSF
356.4M05BA04kyselina alendronováp.o.10MG35,50P
 
356.5M05BA07kyselina risedronováp.o.5MG35,50P
357M05BA bisfosfonátyparent. 

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázemi nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

357.1M05BA02kyselina klodronováparent.1.5GM2348,73O/P
94548BONEFOSinf cnc 5x5ml/300mgLOYSF
357.2M05BA03kyselina pamidronováparent.60MG3758,01O/P
 
357.3M05BA06kyselina ibandronováparent.2MG9384,77O/P
 
357.4M05BA08kyselina zoledronováparent.4MG7442,00P

Léčba kyselinou zoledronovou je indikována onkologem, hematologem a pneumologem u pacientů :

A/ v 1.linii léčby osteoblastických a smíšených kostních metastáz solidních tumorů a ve 2.linii léčby osteolytických lesí mnohočetného myelomu

B/ s hyperkalcémií vyvolanou nádorovým onemocněním nereagujícím dostatečně na předchozí aplikaci jiných bisfosfonátů.

358N01AAinhalační anestetika ze skupiny etherůinhal. 
358.1N01AA01ether pro anestézii (diethylether)inhal.100GM15,45H
359N01ABinhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíkůinhal. 
359.1N01AB01halotaninhal.100ML304,96H
 
359.2N01AB06isofluraninhal.100ML1852,76H
55404AERRANEinh sol 1x100mlBXIB
55405AERRANEinh sol 1x250mlBXIB
10722ISOFLURAN RHODIAinh sol 1x250mlRODGB
359.3N01AB07desfluraninhal.100ML1407,00H
 
359.4N01AB08sevofluoraninhal.100ML2290,62H
360N01AFinjekční anestetika ze skupiny barbiturátůparent. 
360.1N01AF01metohexitalparent.0.5GM142,63H
 
360.2N01AF03thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.5GM60,41H
 
360.3N01AF03thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.0.5GM38,85H
361N01AHopioidni anestetika (fentanyl)parent. 
361.1N01AH01fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)parent.1MG137,80O
30101FENTANYL TORREX 50MCG/MLinj 5x2ml/100rgTRXA
361.2N01AH01fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)parent.1MG101,48O
30102FENTANYL TORREX 50MCG/MLinj 5x10ml/500rgTRXA
362N01AHopioidní anestetika (ostatní)parent. 
362.1N01AH02alfentanylparent.1.5MG46,89H
87721RAPIFENinj sol 5x2ml/1mgJANB
362.2N01AH03sufentanyl (do 10 rg v ampuli včetně)parent.0.6MG1344,54H
93701SUFENTAinj 5x2ml/10rgJANB
362.3N01AH03sufentanyl (nad 10 do 50 rg v ampuli včetně)parent.0.6MG644,02H
85526SUFENTA FORTEinj 5x1ml/50rgJANB
30779SUFENTANIL TORREX 5 MCG/MLinj sol 5x10ml/50rgTRXA
21043SUFENTANIL TORREX 5 MCG/MLinj sol10x10ml/50rgTRXA
21044SUFENTANIL TORREX 5 MCG/MLinj sol20x10ml/50rgTRXA
362.4N01AH03sufentanyl (nad 50 rg v ampuli)parent.0.6MG718,96H
93702SUFENTA FORTEinj 5x5ml/250rgJANB
362.5N01AH51fentanyl v kombinacíchparent.4ML38,22H
 
362.6N01AH06remifentanylparent.1MG264,29H
363N01AXostatní celková anestetikaparent. 
363.1N01AX03ketamin (koncetrace do 1% včetně)parent.1GM240,19O
 
363.2N01AX03ketamin (koncentrace nad 1 %)parent.1GM234,04O
 
363.3N01AX04propanididparent.1GM32,11O
 
363.4N01AX07etomidátparent.50MG162,72O
 
363.5 N01AX10propofol - koncentrace do 1 % včetněparent.10ML87,00O
53444PROPOFOL ABBOTTinj eml 1x100mlABNUSA
53441PROPOFOL ABBOTTinj eml 5x20ml-amABNUSA
53442PROPOFOL ABBOTTinj eml 5x20ml-laABNUSA
56671PROPOFOL GENTHON 10 MG/MLinjeml10x100ml/1gmGNND
56665PROPOFOL GENTHON 10 MG/MLinjeml10x20ml/200mgGNND
56668PROPOFOL GENTHON 10 MG/MLinjeml 10x50ml/500mgGNND
56669PROPOFOL GENTHON 10 MG/MLinjeml1x100ml/1gmGNND
56663PROPOFOL GENTHON 10 MG/MLinjeml1x20ml/200mgGNND
56666PROPOFOL GENTHON 10 MG/MLinjeml1x50ml/500mgGNND
56670PROPOFOL GENTHON 10 MG/MLinjeml5x100ml/1gmGNND
56664PROPOFOL GENTHON 10 MG/MLinjeml5x20ml/200mgGNND
56667PROPOFOL GENTHON 10 MG/MLinjeml5x50ml/500mgGNND
44163RECOFOLinj 1x50ml/500mgLOYSF
75180RECOFOLinj 5x20ml/200mgLOYSF
363.6N01AX10propofol - 2% koncentraceparent.10ML139,00O
364N01BAlokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoovéparent.  
364.1N01BAestery aminobenzoové kyselinyparent.100ML19,55O
 
364.2N01BA02prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.1ML1,37O
 
364.3N01BA02prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)parent.1ML0,49O
89212INJECTIO PROCAIN.CHLOR.
0.2% ARD
inj1x200mlARDCZ
69670INJECTIO PROCAIN.CHLOR.
0.2% ARD
inj1x250ml/500mgARDCZ
69671INJECTIO PROCAIN.CHLOR.
0.2% ARD
inj1x500ml/1gmARDCZ
89214INJECTIO PROCAIN.CHLOR.
0.5% ARD
inj1x200mlARDCZ
69673INJECTIO PROCAIN.CHLOR.
0.5% ARD
inj1x250ml/1.25gmARDCZ
69674INJECTIO PROCAIN.CHLOR.
0.5% ARD
inj1x500ml/2.5gmARDCZ
89216INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.inj1x200mlARDCZ
69676INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.inj1x250mlARDCZ
69677INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.inj1x500ml/5gmARDCZ
365N01BBlokální anestetika ze skupiny amidůlok. 
365.1N01BBtrimekainlok.1GM1,18O
02684MESOCAINgel 1x20gm/200mgSLOSK
Autokatetrizace močových cest prováděná pacientem v domácí péči.
365.2N01BB02lidokain (obsah 6 ml)lok.1ML5,60P
 
365.3N01BB02lidokain (obsah 11 ml)lok.1ML3,90P
366N01BBlokální anestetika ze skupiny amidůparent. 
366.1N01BBtrimekain (koncentrace 0,5%)parent.1ML0,73O
69705INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARDinj 1x250ml 0.5%ARDCZ
69706INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARDinj 1x500ml 0.5%ARDCZ
366.2N01BBtrimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.1ML1,43O
 
366.3N01BBtrimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)parent.1ML0,78O
69708INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.inj 1x250ml 1%ARDCZ
69709INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.inj 1x500ml 1%ARDCZ
366.4N01BBtrimekain (koncentrace 2%)parent.1ML1,22O
 
366.5N01BBtrimekain/
adrenalin
parent.1ML2,35O
 
366.6N01BB01bupivakainparent.1ML3,52O
06624BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.25%inj sol 10x50mlSLHD
06623BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.25%inj sol 1x50mlSLHD
06625BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.25%inj sol 50x50mlSLHD
06634BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.5%inj sol 10x50mlSLHD
06635BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.5%inj sol 50x50mlSLHD
366.7N01BB01bupivakain (lékové formy spinal)parent.1ML48,84O
06640BUPIVACAINE HYDROCH0.5%
HYPERBAR
inj sol 10x4mlSLHD
92836MARCAINE SPINAL 0.5% HEAVYinj sol 5x4ml/20mgAZCD
366.8N01BB02lidokainparent.1ML1,22O
 
366.9N01BB03mepivakainparent.  ML3,52O
 
366.10N01BB08artikainparent.1ML4,15O
 
366.11N01BB08artikain (lékové formy hyperbar)parent.1ML9,86O
 
366.12N01BB51bupivakain/
adrenalin
parent.1ML3,81O
 
366.13N01BB52lidokain/
adrenalin
parent.  ML2,35O
 
366.14N01BB58artikain/
adrenalin
parent.1ML4,15O
 
366.15N01BB10ropivacainparent.1ML14,00O
03755CHIROCAINE 2.5 MG/MLinj sol 10x10mlABBI
03761CHIROCAINE 5 MG/MLinj sol 10x10mlABBI
366.16N01BB09levobupivacainparent.1ML14,00O
46610NAROPIN 2 MG/MLinfsol5x100ml/200mgAZCS
56038NAROPIN 2 MG/MLinj sol5x10ml/20mgAZCS
367N01BXostatní lokální anestetikalok. 
367.1N01BX01ethylchloridlok.100ML93,36O
368N02AAanalgetika ze skupiny přírodních opioidůp.o. 
368.1N02AA01morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.1GM79,40 
55940M-ESLON SR 10cps ret 100x10mgETPF
94309MST CONTINUS 10MGtbl ret 60x10mgNPPGB
46256SKENAN L.P.10 MGpor cps rdr 14x10mgEADF
80405VENDAL RETARD 10MGtbl obd 30x10mgLARA
368.2N02AA01morfin (nad 10 mg do 30 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.1GM53,20 
55942M-ESLON SR 30cps ret 100x30mgETPF
94310MST CONTINUS 30MGtbl ret 60x30mgNPPGB
46258SKENAN L.P.30 MGpor cps rdr 14x30mgEADF
12919SLOVALGIN 30 RETARDtbl obd 10x30mgSLOSK
47265SLOVALGIN 30 RETARDtbl obd 60x30mgSLOSK
80406VENDAL RETARD 30MGtbl obd 30x30mgLARA
368.3N02AA01morfin (nad 30 mg do 99 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.1GM50,39 
55944M-ESLON SR 60cps ret 100x60mgETPF
55944M-ESLON SR 60cps ret 100x60mgETPF
94311MST CONTINUS 60MGtbl ret 60x60mgNPPGB
46260SKENAN L.P.60 MGpor cps rdr 14x60mgEADF
46977SLOVALGIN 60 RETARDtbl ret 30x60mgSLOSK
46978SLOVALGIN 60 RETARDtbl ret 60x60mgSLOSK
80407VENDAL RETARD 60MGtbl obd 30x60mgLARA
368.4N02AA01morfin (100 a více mg v jedné tabletě)p.o.0.1GM46,55 
46262SKENAN L.P.100 MGpor cps rdr14x100mgEADF
46975SLOVALGIN 100 RETARDtbl ret 30x100mgSLOSK
46976SLOVALGIN 100 RETARDtbl ret 60x100mgSLOSK
80408VENDAL RETARD 100MGtbl obd 30x100mgLARA
80409VENDAL RETARD 200MGtbl obd 30x200mgLARA
368.5N02AA01morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, do 30 mg v jedné dávce včetně)p.o.0.1GM61,60 
 
368.6N02AA01morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, nad 30 mg do 99 mg v jedné dávce včetně)p.o.0.1GM58,36 
 
368.7N02AA01morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, 100 a více mg v jedné dávce)p.o.0.1GM53,90 
 
368.8N02AA01morfin (tekuté lékové formy, do 200 mg včetně v jednom balení)p.o.0.1GM39,10 
 
368.9N02AA01morfin (tekuté lékové formy, nad 200 mg v jednom balení)p.o.0.1GM17,60 
 
368.10N02AA05oxycodon do 20 mg v jedné tabletě včetněp.o.30MG57,20 
 
368.11N02AA05oxycodon více než 20 mg do 40 mg v jedné tabletě včetněp.o.30MG54,20 
 
368.12N02AA05oxycodon více než 40 mg v jedné tabletěp.o.30MG52,20 
 
368.13N02AA08dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.15GM32,71 
56873DHC CONTINUS 60 MGpor tbl ret 20x60mgNPPGB
80451DHC CONTINUS 60 MGpor tbl ret 56x60mgNPPGB
56874DHC CONTINUS 90 MGpor tbl ret 20x90mgNPPGB
80452DHC CONTINUS 90 MGpor tbl ret 56x90mgNPPGB
368.14N02AA08dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)p.o.0.15GM27,86 
56875DHC CONTINUS 120 MGpor tbl ret20x120mgNPPGB
80453DHC CONTINUS 120 MGpor tbl ret56x120mgNPPGB
369N02AAanalgetika ze skupiny přírodních opioidůparent.  
369.1N02AA01morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)parent.30MG15,45O
01125MORPHIN BIOTIKA 1%inj 10x1ml/10mgHBSSK
369.2N02AA01morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)parent.30MG9,33O
01127MORPHIN BIOTIKA 1%inj 10x2ml/20mgHBSSK
370N02ABanalgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátůp.o.  
370.1N02AB02pethidinp.o.0.4GM41,30 
 
370.2N02AB03fentanyl (s řízeným uvolňováním 25 mikrogramu za hodinu)transd.1DF229,40P
 
370.3N02AB03fentanyl (s řízeným uvolňováním 50 mikrogramu za hodinu)transd.1DF435,90P
 
370.4N02AB03fentanyl (s řízeným uvolňováním 75 mikrogramu za hodinu)transd.1DF633,85P
 
370.5N02AB03fentanyl (s řízeným uvolňováním 100 mikrogramu za hodinu)transd.1DF767,15P

Fentanyl s řízeným uvolňováním ve formě náplasti je indikován v případě, kdy jiné opiody nejsou pro pacienta vhodné.

371N02ABanalgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátůparent. 
371.1N02AB02pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.4GM55,68O
02715DOLSINinj 10x1ml 5%HBSSK
371.2N02AB02pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.4GM34,44O
02716DOLSINinj 10x2ml 5%HBSSK
371.3N02AC03piritramidparent.300MG94,43O
372 N02ACanalgetika ze skupupiny difenylpropylaminových derivátůp.o.  
372.1N02AC05benzitramidp.o.10MG12,71 
373N02AD analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátůp.o. 
373.1N02AD01pentazocinp.o.0.2GM25,90 
08968FORTRALtbl 100x50mgKRKSLO
374N02ADanalgetika ze skupiny benzomorfanových derivátůparent. 
374.1N02AD01pentazocinparent.0.2GM101,10O
08966FORTRALinj 10x1ml/30mgKRKSLO
375N02AXanalgetika ze skupiny ostatních opioidůp.o., subling. 
375.1N02AE01buprenorfinsubling.1.2MG80,00 
 
375.2N02AE01buprenorfin (s řízeným uvolňováním 35 mikrogramu za hodinu)transd.1DF254,00P
 
375.3N02AE01buprenorfin (s řízeným uvolňováním 50,5 mikrogramu za hodinu)transd.1DF370,00P
 
375.4N02AE01buprenorfin (s řízeným uvolňováním 70 mikrogramu za hodinu)transd.1DF480,00P

Buprenorfin s řízeným uvolňováním ve formě náplasti je indikován v případě, kdy jiné opiody nejsou pro pacienta vhodné.

375.5N02AX01tilidinp.o.0.2GM19,78 
03558VALORONpor gtt sol 1x10mlIVXCZ
375.6N02AX02tramadol hydrochlorid (pevné lékové formy neretardované)p.o.0.3GM17,44 
67568MABRON 50MGcps 10x50mgMOECY
67569MABRON 50MGcps 20x50mgMOECY
84375PROTRADONcps 10x50mgPMPCZ
84376PROTRADONcps 20x50mgPMPCZ
53716PROTRADONcps 500x50mgPMPCZ
12475TRAMABENE 50 TOBOLKYcps 30x50mgMCKD
54082TRAMADOL 50 HFcps 20x50mgHMFYU
84631TRAMADOL-Kcps 20x50mgKRKSLO
04306TRAMALpor cps dur 20x50mgGRUD
83094TRAMAL LÉČIVApor cps dur 20x50mgLEXCZ
375.7N02AX02tramadol hydrochlorid (pevné lékové formy retardované)p.o.0.3GM23,52 
 
375.8N02AX02tramadol hydrochlorid (tekuté lékové formy)p.o.0.3GM24,44 
12473TRAMABENE KAPKYgtt 1x100ml/10gmMCKD
32069TRAMADOL AL KAPKYgtt 1x50ml/5gmAPAD
59077TRAMADOL AL KAPKYgtt 1x50ml/5gmSDBD
376N02AXanalgetika ze skupiny ostatních opioidůp.rect, parent. 
376.1N02AE01buprenorfinparent.1.2MG200,40O
 
376.2N02AF01butorfanolparent.12MG83,10O
 
376.3N02AF02nalbufinparent.80MG69,21O
 
376.4N02AX01tilidinparent.0.2GM16,37O
 
376.5N02AX02tramadol hydrochloridp.rect.0.3GM41,60 
06201TRAMALsup 5x100mgGRUD
83096TRAMAL LÉČIVArct sup 5x100mgLEXCZ
376.6N02AX02tramadol hydrochlorid (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.3  82,30O
12477TRAMABENE 50 INJEKCEinj 5x1ml/50mgMCKD
84628TRAMADOL-K 50MG/1 MLinj 5x1 ml/50mgKRKSLO
06200TRAMAL 50inj 5x1ml/50mgGRUD
83097TRAMAL 50 LÉČIVAinj sol 5x1ml/50mgLEXCZ
376.7N02AX02tramadol hydrochlorid (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.3GM43,00O
67560MABRONinj sol 100x2mlMOECY
67558MABRONinj sol 5x2mlMOECY
58198PROTRADON INJEKCE 100 MGinj sol 5x2ml/100mgFIPI
58199PROTRADON INJEKCE 100 MGinj sol10x2ml/100mgFIPI
58200PROTRADON INJEKCE 100 MGinjsol100x2ml/100mgFIPI
12478TRAMABENE 100 INJEKCEinj 5x2ml/100mgMCKD
32049TRAMADOL AL 100 INJ.inj 10x2ml/100mgAPAD
58993TRAMADOL AL 100 INJ.inj 10x2ml/100mgSDBD
58994TRAMADOL AL 100 INJ.inj 20x2ml/100mgSDBD
32048TRAMADOL AL 100 INJ.inj 5x2ml/100mgAPAD
76389TRAMADOL AL 100 INJ.inj 5x2ml/100mgSDBD
92364TRAMADOL LANNACHER 100MG/2MLinj 5x2ml/100mgLARA
84629TRAMADOL-K 100MG/2MLinj 5x2ml/100mgKRKSLO
53678TRAMADOL-SLOVAKOFARMA 100MG/2MLinj 5x2ml/100mgSLOSK
90719TRAMAL 100inj 5x2ml/100mgGRUD
83098TRAMAL 100 LÉČIVAinj sol 5x2ml/100mgLEXCZ
377N02BAanalgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátůp.o. 
377.1N02BA01kyselina acetylsalicylováp.o.3GM6,45 
00011ACYLPYRINtbl 10x500mgSLOSK
377.2N02BA02aloxiprinp.o.3GM6,45 
 
377.3N02BA03cholin salicylátp.o.3GM8,65 
 
377.4N02BA11diflunisalp.o.0.75GM5,72 
 
377.5N02BAlysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.3GM8,65 
 
377.6N02BAlysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)p.o.3GM6,45 
378N02BAanalgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátůparent. 
378.1N02BAlysin salicylátparent.3GM41,79 
 
378.2N02BA04salicylát sodnýparent.3GM38,58 
00527NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKAinj 10x10ml 10%HBSSK
378.3N02BAlysin acetylsalicylátparent.3GM40,37 
379N02BEanalgetika ze skupiny anilidůp.o. 
379.1N02BE01paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)p.o.3GM8,67 
97656PARALEN 125tbl 20x125mgLEXCZ
379.2N02BE01paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)p.o.3GM4,94 
05097APO-ACETAMINOPHEN 500MGtbl 100x500mgTOPCND
83608APO-ACETAMINOPHEN 500MGtbl 100x500mgAPTCND
84749MEDIPYRIN 500tbl 10x500mgSLOSK
03837PARALEN 500tbl 10x500mgLEXCZ
379.3N02BE01paracetamol (tekuté lékové formy)p.o.3GM8,65 
380N02BEanalgetika ze skupiny anilidůp.rect. 
380.1N02BE01paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)p.rect.3GM90,96 
86010BEN-U-RON 125MGsup 10x125mgBNCD
86009BEN-U-RON 125MGsup 5x125mgBNCD
380.2N02BE01paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)p.rect.3GM26,98 
86015BEN-U-RON 1000MGsup 10x1000mgBNCD
86014BEN-U-RON 500MGsup 10x500mgBNCD
86013BEN-U-RON 500MGsup 5x500mgBNCD
59869MEDIPYRIN 250sup 10x250mgSLOSK
94982MEXALEN 1000 MGrct sup 6x1000mgMCKD
381N02Bostatní analgetikaparent. 
381.1N02BB02metamizol sodný (do 1 g v 1 ampuli včetně)parent.3GM44,53O
07981NOVALGIN INJEKCEinj sol 10x2ml/1gmHBSSK
381.2N02BB02metamizol sodný (nad 1 g v 1 ampuli)parent.3GM18,48O
55824NOVALGIN INJEKCEinj sol 5x5ml/2.5gmHBSSK
381.3N02BB73aminophenazon v kombinaci s psycholeptikyparent.1DF8,10O
00457EUNALGITinj 5x2mlLEXCZ
381.4N02BE05propacetamolparent.1GM41,84O
382N02CAantimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidůp.o. 
382.1N02CA01dihydroergotaminp.o.4MG1,22 
 
382.2N02CA07lisuridp.o.75RG0,73 
 
382.3N02CA52ergotamin, kombinacep.o.4DF9,38 
383N02CAantimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidůparent. 
383.1N02CA01dihydroergotaminparent.4MG111,52 
90795DIHYDERGOTinj 5x1ml/1mgNPACH
383.2N02CA01dihydroergotamin nosní sprayinhal.1MG50,00 
384N02Cjiná antimigrenikap.o. 
384.1N02CC01sumatriptan (do 50 mg včetně v jedné tabletě)p.o.50MG105,00 
 
384.2N02CC01sumatriptan (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.50MG78,75 
 
384.3N02CC01sumatriptanparent.1DF899,35X
 
384.4N02CC01sumatriptan (nosní sprej)inhal.1DF292,50P

Léčbu indikuje neurolog k terapii těžkého migrenozního záchvatu s časným zvracením, nejvíce v počtu 2 balení (4 dávky) za měsíc.

384.5N02CC02naratriptanp.o.2,5MG105,00 
 
384.6N02CC03zolmitriptanp.o.2,5MG105,00 
 
384.7N02CC03zolmitriptan (nosní sprej)inhal.1DF292,50P
 
384.8N02CC04rizatriptanp.o.10MG105,00 
 
384.9N02CC06eletriptanp.o.40MG105,00 
 
384.10N02CX01pizotifenp.o.1.5MG5,87 
 
384.11N02CX06oxetoronp.o.0.12GM5,87 
 
384.12N02CXlysin acetylsalicylát v kombinaci s metoklopramidemp.o.1DF21,66 
 
384.13N02CXpipethiadenp.o.3DF2,54 
385N03AAantiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátůp.o. 
385.1N03AAfenobarbital pseudonorefedr.p.o.0.1GM2,05 
 
385.2N03AA02fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.1GM6,08 
68578PHENAEMALETTENtbl 50x15mgDETD
385.3N03AA02fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.0.1GM2,27 
68579PHENAEMAL 0.1tbl 50x100mgDETD
385.4N03AA03primidon (pevné lékové formy)p.o.1.25GM4,72 
01365MYSOLINEpor tblnob100x250mgAZCGB
385.5N03AA03primidon (tekuté lékové formy)p.o.1.25GM45,51 
386N03AAantiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátůparent. 
386.1N03AA02fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)parent.0.1GM126,25O
66845GARDENALinj sic 1x40mg+solvAVMF
386.2N03AA02fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli)parent.0.1GM13,46O
84449LUMINALinj 5x1ml/200mgDETD
387N03ABantiepileptika ze skupiny hydantoinůp.o. 
387.1N03AB02fenytoinp.o.0.3GM2,81 
62234EPILAN D GEROTtbl 100x100mgGERA
00297SODANTONtbl 20x100mgSLOSK
387.2N03AB04mefenytoinp.o.0.4GM2,44 
 
387.3N03AB52fenytoin, kombinacep.o.3DF2,40 
02625SANEPILtbl 20 (blistr)SLOSK
388N03ABantiepileptika ze skupiny hydantoinůparent. 
388.1N03AB02fenytoinparent.0.3GM116,04O
59080EPANUTIN PARENTERALinj 5x5ml/250mgGODD
389N03ADantiepileptika ze skupiny sukcinimidůp.o. 
389.1N03AD01ethosuximid (pevné lékové formy)p.o.1.25GM16,78 
92041PETINIMIDpor cpsmol100x250mgGERA
389.2N03AD01ethosuximid (tekuté lékové formy)p.o.1.25GM22,69 
02110PETINIMIDsir 1x250ml/12.5gmGERA
02035SUXILEPgtt 50gm 50%GMDD
11037SUXILEPgtt 50gm 50%PHWD
389.3N03AD03mesuximidp.o.0.9GM24,78 
390N03AEantiepileptika ze skupiny benzodiazepinůp.o. 
390.1N03AE01klonazepam (tekuté lékové formy)p.o.8MG33,60 
59908RIVOTRIL 2.5MG/MLgtt 1x10ml/25mgROXI
390.2N03AE01klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.8MG24,15 
03031RIVOTRIL 0.5 MGtbl 50x0.5mgHLRCH
390.3N03AE01klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)p.o.8MG12,71 
391N03AEantiepileptika ze skupiny benzodiazepinůparent.  
391.1N03AE01klonazepamparent.8MG230,32O
03030RIVOTRILinj 5x1ml/1mg+solv.HLRCH
392N03AFantiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidup.o. 
392.1N03AF01karbamazepin (pevné lékové formy)p.o.1GM12,16 
62309APO-CARBAMAZEPINEtbl 100x200mgAPTCND
98080NEUROTOPtbl 50x200mgGERA
392.2N03AF01karbamazepin (retardované pevné lékové formy)p.o.1GM16,94 
96305NEUROTOP RETARD 300tbl ret 50x300mgGERA
96306NEUROTOP RETARD 600tbl ret 50x600mgGERA
71954TIMONIL 150 RETARDtbl 50x150mgDETD
60165TIMONIL 300 RETARDtbl 100x300mgDETD
60164TIMONIL 300 RETARDtbl 50x300mgDETD
60166TIMONIL 600 RETARDtbl 50x600mgDETD
392.3N03AF01 karbamazepin (tekuté lékové formy)p.o. 1GM42,52 
392.4N03AF02oxcarbazepinp.o.1GM11,10 
393N03AGantiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (natrium valproát)p.o. 
393.1N03AG01natrium valproát (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)p.o.1.5GM17,68 
61183ORFIRIL 150drg 50x150mgDETD
393.2N03AG01natrium valproát (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě)p.o.1.5GM15,35 
08769CONVULEX 300por cpsdur100x300mgGERA
393.3N03AG01natrium valproát (retardované pevné lékové formy do 300 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.5GM24,97 
58785CONVULEX CR 300 MGtbl ret 50x300mgGERA
393.4N03AG01natrium valproát (retardované pevné lékové formy nad 300 mg v jedné tabletě)p.o.1.5GM25,00
 
393.5N03AG01natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné lékové formy do 300 mg v jedné tabletě)p.o.1.5GM30,30
 
393.6N03AG01natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné lékové formy nad 300 mg v jedné tabletě)p.o.1.5GM27,90
 
393.7N03AG01natrium valproát (tekuté lékové formy)p.o.1.5GM25,63
08770CONVULEXgtt 100mlGERA
394N03AGantiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)p.o. 
394.1N03AG02 valpromidp.o.1.5GM25,61 L/PSY,NEU
 
394.2N03AG04vigabatrinp.o.2GM131,30L/PSY,NEU
46408SABRILportblflm100x500mgPBHF
80370SABRILportblflm 100x500mgMDDGB
394.3N03AG06tiagabinp.o.30MG131,30L/PSY,NEU
395N03AGantiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselinparent. 
395.1N03AG01natrium valproátparent.1.5GM1201,85K
54238ORFIRIL 100 MG/ML INJEKTIONSLÖ.inj sol 5x3ml/300mgDETD
396N03AXostatní antiepileptikap.o. 
396.1N03AX03sultiamp.o.0.4GM16,11L/PSY,NEU
55852OSPOLOTtbl obd 50x200mgDETD

Lamotrigin, disperzní léková forma: předepisuje psychiatr, neurolog pro děti do 15. let, které nemohou být léčeny tabletovou formou.

396.2N03AX09lamotrigin (disperzní forma do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM500,00P
 
396.3N03AX09lamotrigin (disperzní forma nad 2 mg do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM300,00P
42584LAMICTAL 5 MGpor tbl mnd 30x5mgGOWGB
396.4N03AX09lamotrigin ( disperzní forma nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.3GM185,00P
42585LAMICTAL 25 MGpor tbl mnd 30x25mgGOWGB
396.5N03AX09lamotrigin (disperzní forma nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM144,00P
42586LAMICTAL 100 MGpor tbl mnd30x100mgGOWGB
396.6N03AX09lamotrigin (nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.3GM155,30L/PSY,NEU
 
396.7N03AX09lamotrigin (nad 25mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.3GM138,75L/PSY,NEU
 
396.8N03AX09lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM128,91L/PSY,NEU
 
396.9N03AX10felbamatp.o.2.4GM274,54L/PSY,NEU
77003TALOXAsus 230ml 120mg/mlSCHB

Topiramat - léková forma tobolky: předepisuje psychiatr, neurolog pro děti do 15. let, které nemohou být, z jakýchkoliv důvodů, léčeny tabletovou formou.

396.10N03AX11topiramat tobolky (do 15 mg včetně v jedné tobolce)p.o.0.3GM300,00P
 
396.11N03AX11topiramat tobolky (nad 15 mg do 25 mg včetně v jedné tobolce)p.o.0.3GM185,00P
 
396.12N03AX11topiramat tablety (do 25 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.3GM163,48L/PSY,NEU
 
396.13N03AX11topiramat tablety (nad 25 mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.3GM146,06L/PSY,NEU
 
396.14N03AX11topiramat tablety (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM135,70L/PSY,NEU
 
396.15N03AX12gabapentinp.o.1.8GM131,30L/PSY,NEU
 
396.16N03AX14levetiracetamp.o.2GM131,30L/PSY,NEU
397N04AAantiparkinsonika ze skupiny terciárních aminůp.o. 
397.1N04AAhydrochlorid diethaziniap.o.0.25GM7,15 
00102DEPARKINdrg 50x50mgLEXCZ
397.2N04AA02biperidenp.o.10MG12,22 
 
397.3N04AA03metixenp.o.40MG18,09 
 
397.4N04AA04procyklidinp.o.25MG8,80 
01337KEMADRINpor tbl nob 100x5mgGWEGB
03481KEMADRINpor tbl nob 100x5mgGWED
03483KEMADRINpor tbl nob 100x5mgWFDGB
57783KEMADRINpor tbl nob 100x5mgACAGB
398N04AAantiparkinsonika ze skupiny terciárních aminůparent. 
398.1N04AA02biperidenparent.10MG58,52O
01973AKINETONinj 5x1 ml/5mgEBWA
20056AKINETONinj 5x1ml/5mgKNOD
398.2N04AA08dexetimidparent.0.12MG1,71O
399N04ACantiparkinsonika ze skupiny esterů tropinup.o.  
399.1N04AC01benzatropinp.o.2MG3,12 
400N04BAantiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátůp.o. 
400.1N04BA01levodopap.o.3.5GM24,64 
 
400.2N04BA02levodopa/
karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)
p.o.0.6GM29,62 
45241ISICOM 100 MGtbl 100x100mgDETD
400.3N04BA02levodopa/
karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)
p.o.0.6GM19,31 
45244ISICOM 250 MGtbl 100x275mgDETD
03591NAKOMpor tblnob100x275mgLEKSLO
400.4N04BA02levodopa/
benserazid
p.o.0.6GM22,00 
31026MADOPAR 250por tblnob100x250mgHLRCH
400.5N04BA02levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardováné lékové formy do 0,125 gm včetně v jedné tabletě)p.o.0.6GM32,75 
12073MADOPAR HBSpor cps rdr30x125mgHLRCH
400.6N04BA02levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardováné lékové formy nad 0,125 gm v jedné tabletě)p.o.0.6GM26,69 
401N04BBantiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátůp.o. 
401.1N04BB01amantadin hydrochloridp.o.0.2GM5,52L/NEU,PSY,GER
02871VIREGYT-Kcps 50x100mgEGIH 
401.2N04BB01amantadin sulfátp.o.0.2GM7,33L/NEU,PSY,GER
 
401.3N04BB01amantadinparent.0,2GM4,25H
402N04BDantiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAOp.o. 
402.1N04BD01selegilin do 5 mg v 1 tabletě včetněp.o.5.0MG5,49L/NEU,PSY,GER
03073APO-SELEGpor tbl nob 100x5mgAPTCND
03074APO-SELEGpor tbl nob 50x5mgAPTCND
13017NIARpor tbl nob 30x5mgAAWD
59279SELEGILIN-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 50x5mgMCKD
402.2N04BD01selegilin nad 5 mg v 1 tabletěp.o.5.0MG5,10L/NEU,PSY,GER
402.3N04BX01tolkaponp.o.0,3GM116,72X
402.4N04BC02pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně v jedné tabletě)p.o.3MG159,40X
23138HIZEST 0.05 MGportblnob100x0.05mgIXPCZ
402.5N04BC02pergolidi mesilas (nad 0,05 mg do 0,25 mg včetně v jedné tabletě)p.o.3MG131,12X
23136HIZEST 0.25 MGportblnob100x0.25mgIXPCZ
402.6N04BC02pergolidi mesilas (nad 0,25 mg v jedné tabletě)p.o.3MG119,66X
23140HIZEST 1 MGportblnob100x1mgIXPCZ
402.7N04BC03dihydroergokriptinp.o.10MG16,11X
64928ALMIRIDpor tbl nob 20x20mgDAQI
402.8N04BC04ropinirol do 2 mg v jedné tabletě včetněp.o.6MG72,83X
 
402.9N04BC04ropinirol nad 2 mg v jedné tabletěp.o.6MG66,50X
 
402.10N04BC05pramipexolp.o.2,5MG110,79X
 
402.11N04BX02entacaponp.o.1GM160,00X
403N05AAneuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinůp.o. 
403.1N05AA01chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM12,19 
 
403.2N05AA01chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM6,53 
 
403.3N05AA01chlorpromazin (tekuté lékové formy)p.o.0.3GM62,76 
 
403.4N05AA02levomepromazinp.o.0.3GM16,94 
 
403.5N05AA03promazinp.o.0.3GM13,49 
404N05AAneuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinůparent. 
404.1N05AA01chlorpromazinparent.0.1GM25,37O
00560PLEGOMAZIN 0.5%inj 10x5ml/25mgEGIH
404.2N05AA02levomepromazinparent.0.1GM30,89O
01845TISERCINinj 10x1 ml/25mgEGIH
405N05ABneuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinup.o. 
405.1N05AB03perfenazinp.o.30MG1,83 
00262PERFENAZIN LÉČIVAtbl obd 50x8mgLEXCZ
405.2N05AB04prochlorperazinp.o.0.1GM12,42 
 
405.3N05AB06trifluoperazinp.o.20MG6,99 
405.4N05AB08thioproperazinp.o.75MG6,70 
406N05ABneuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinuparent. 
406.1N05AB02flufenazinparent.1MG3,77O
03514MODITEN DEPOTinj 5x1ml/25mgBTASK
407N05ACneuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinup.o. 
407.1N05AC01periciazin (tekuté lékové formy)p.o.50MG5,19L/NEU,PSY,GER
 
407.2N05AC01periciazin (pevné lékové formy)p.o.50MG5,72L/NEU,PSY,GER
 
407.3N05AC02thioridazinp.o.0.3GM12,34 
00325THIORIDAZIN 100 LÉČIVAdrg 20x100mgLEXCZ
00324THIORIDAZIN 25 LÉČIVAdrg 50x25mgLEXCZ
408N05ADneuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonup.o. 
408.1N05AD01haloperidol (pevné lékové formy)p.o.8MG6,06 
98291APO-HALOPERIDOLtbl 100x1mgAPTCND
408.2N05AD01haloperidol (tekuté lékové formy)p.o.8MG10,12 
58378APO-HALOPERIDOL 2MG/MLgtt 1x100ml/200mgAPTCND
408.3N05AD02trifluperidol (tekuté lékové formy)p.o.2MG7,72 
 
408.4N05AD02trifluperidol (pevné lékové formy)p.o.2MG3,91 
 
408.5N05AD03melperonp.o.0.3GM24,94 
409N05ADneuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonuparent. 
409.1N05AD01haloperidol (depotní lékové formy)parent.3.3MG9,82O
 
409.2N05AD01haloperidolparent.8MG16.72O
 
409.3N05AD02trifluperidolparent.2MG5.52O
 
409.4N05AD03melperonparent.0.3GM50,10O
 
409.5N05AD08droperidolparent.25MG50,10O
410N05AFneuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenup.o. 
410.1N05AFoxyprotepinp.o.20MG18,28 
 
410.2N05AF01flupentixolp.o.6MG15,70 
 
410.3N05AF03chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM26,39 
 
410.4N05AF03chlorprothixen (nad 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM13,27 
75433CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVApor tbl flm 30x15mgLEXCZ
410.5N05AF03chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM8,18 
75428CHLORPROTHIXEN 50 LÉČIVApor tbl flm 30x50mgLEXCZ
410.6N05AF05zuklopenthixolp.o.30MG13,27 
57827CISORDINOL 25 MGpor tbl flm 50x25mgLUNDK
411N05AFneuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenuparent. 
411.1N05AFoxyprotepinparent.1MG2,55O
 
411.2N05AF01flupentixolparent.4MG15,16O
 
411.3N05AF03chlorprothixenparent.50MG3,03O
 
411.4N05AF05zuklopenthixolparent.30MG94,25O
93253CISORDINOL-ACUTARDinj 10x2ml/100mgLUNDK
411.5N05AF05zuklopenthixol (depotní formy)parent.15MG11,78O
412N05AGneuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátůp.o. 
412.1N05AG02pimozidp.o.4MG10,76 
 
412.2N05AG03penfluridolp.o.6MG6,01 
01637SEMAPtbl 12x20mgJAGP
413N05AGneuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátůparent. 
413.1N05AG01fluspirilenparent.0.7MG12,39O
414N05AHneuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátůp.o. 
414.1N05AH01loxapinp.o.0,1GM52,20L/PSY
 
414.2N05AH02klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM57,16L/PSY,NEU
42824CLOZAPIN DESITIN 25 MGpor tbl nob 30x25mgSBVNL
414.3N05AH02klozapin (nad 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM50,20L/PSY,NEU
 
414.4N05AH02klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM46,03L/PSY
42825CLOZAPIN DESITIN 100 MGpor tbl nob30x100mgSBVNL
414.5N05AH03olanzapinp.o.10MG120,00P

Olanzapin, quetiapin v dávce nad 25 mg v jedné tabletě indikuje psychiatr pacientům, u kterých selhala předchozí léčba atypickými antipsychotiky, a to v případech:

a) výskytu extrapyramidových příznaků v anamnéze nebo v současnosti (pozitivní příznak ozubeného kola, akutní nebo tardivní dyskinesy, akathisie, ztráta souhybů),

b) rizika klinických důsledků zvýšené prolaktinemie (amenorea, gynekomastie, galaktorhea, osteoporóza, infertilita, impotence, poporodní psychické poruchy) nebo je-li ustanovena hyperprolaktinemie ≥ 1400mlU/l)

414.6N05AH04quetiapin do 25 mg včetně v jedné tabletěp.o.0,4GM260,00P

Quetiapin v dávce do 25 mg v jedné tabletě indikuje neurolog u pacientů s psychotickými komplikacemi dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci.

414.7N05AH04quetiapin nad 25 mg v jedné tabletěp.o.0,4GM120,00P
 
414.8N05AX11zotepinp.o.0,2GM76,90L/PSY
415N05AHneuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátůparent. 
415.1N05AH02klozapinparent.0.3GM86,22H
 
415.2N05AH03olanzapinparent.10MG177,00H
32601ZYPREXA INTRAMUSCULARinj plv sol 1x10mgLPFD
416N05ALneuroleptika ze skupiny benzamidůp.o. 
416.1N05AL01Sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.8GM35,00 
54432PROSULPIN 50 MGtbl 30x50mgPMPCZ
11468PROSULPIN 50 MGtbl 60x50mgPMPCZ
46749SULPIROL 50por cps dur 20x50mgSFSD
46750SULPIROL 50por cps dur 50x50mgSFSD
46751SULPIROL 50por cps dur100x50mgSFSD
416.2N05AL01sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.8GM20,83L/PSY,NEU
07387PROSULPIN 200 MGpor tbl nob30x200mgPMPCZ
11149PROSULPIN 200 MGpor tbl nob60x200mgPMPCZ
46741SULPIROL 200por tbl nob20x200mgHEXD
46748SULPIROL 200por tbl nob20x200mgSFSD
46742SULPIROL 200por tbl nob50x200mgHEXD
46747SULPIROL 200por tbl nob50x200mgSFSD
46743SULPIROL 200por tblnob100x200mgHEXD
46746SULPIROL 200por tblnob100x200mgSFSD
416.3N05AL03tiaprid (pevné lékové formy)p.o.0.4GM27,00 
 
416.4N05AL03tiaprid (tekuté lékové formy)p.o.0.4GM41,87 
 
416.5N05AL05amisulprid (pevné lékové formy)do 50 mg v jedné tabletě včetněp.o.1DF16,70L/PSY,NEU
 
416.6N05AL05amisulprid (pevné lékové formy) nad 50 mg v jedné tabletěp.o.600MG120,00P

Amisulprid v dávce nad 50 mg v jedné tabletě indikuje psychiatr pacientům, u kterých selhala předchozí léčba atypickými antipsychotiky, a to v případech:

a) výskytu extrapyramidových příznaků v anamnéze nebo v současnosti (pozitivní příznak ozubeného kola, akutní nebo tardivní dyskinesy, akathisie, ztráta souhybů),

b) rizika klinických důsledků zvýšené prolaktinemie (amenorea, gynekomastie, galaktorhea, osteoporóza, infertilita, impotence, poporodní psychické poruchy) nebo je-li ustanovena hyperprolaktinemie ≥ 1400mlU/l)

417N05ALneuroleptika ze skupiny benzamidůparent. 
417.1N05AL01sulpiridparent.0.8GM71,33O/PSY,NEU
89922DOGMATIL 100 MGinj sol 6x2ml/100mgSBNF
417.2N05AL03tiapridparent.0.4GM55,43O
47628TIAPRIDALinjsol 12x2ml/100mgSBNF
418N05ANlithiump.o. 
418.1N05AN01lithium do 0,3 g včetně v jedné tabletěp.o.1GM6,95 
02481LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMAtbl 100x300mgSLOSK
418.2N05AN01lithium nad 0,3 g v jedné tabletěp.o.1GM4,67 
04385CONTEMNOLtbl ret 100x500mgSLOSK
419N05AXostatní antipsychotikap.o. 
419.1N05AX08risperidon (s obsahem do 1 mg včetně)p.o.5MG64,40L/PSY, NEU, GER, INT
10527RISPEN 1por tbl flm 20x1mgLEXCZ
42525RISPEN 1por tbl flm 50x1mgLEXCZ
419.2N05AX08risperidon (s obsahem nad 1 mg )p.o.5MG66,20L/PSY, NEU, GER, INT
 
419.3N05AX08risperidon (tekuté lékové formy)p.o.5MG115,00L/PSY, NEU, GER, INT
 
419.4N05AX08risperidon s obsahem do 25 mg v jedné ampuli včetněparent.1.8MG303,26O/P
 
419.5N05AX08risperidon s obsahem nad 25 mg v jedné ampuliparent.1.8MG291,13O/P

Risperidon ve formě depotní injekce je indikován psychiatrem u schizofrenních pacientů s dobrou prognózou po opakované hospitalizaci z důvodů nedodržování léčby za vzniku relapsu s agresivitou. Je indikován pouze u pacientů, kteří netolerují klasická antipsychotika nebo jsou tato u nich neúčinná. Léčba se ukončí pokud pacient relabuje během 12 měsíců terapie a to i přes optimalizaci dávky nebo u pacientů, kteří nespolupracují.

419.6N05AE03sertindolp.o.1DF120,00P
 
419.7N05AE04ziprasidonp.o.80MG120,00P

Sertindol a ziprasidon indikuje psychiatr pacientům, u kterých selhala předchozí léčba atypickými antipsychotiky, a to v případech:

a) výskytu extrapyramidových příznaků v anamnéze nebo v současnosti (pozitivní příznak ozubeného kola, akutní nebo tardivní dyskinesy, akathisie, ztráta souhybů),

b) rizika klinických důsledků zvýšené prolaktinemie (amenorea, gynekomastie, galaktorhea, osteoporóza, infertilita, impotence, poporodní psychické poruchy) nebo je-li ustanovena hyperprolaktinemie ≥ 1400mlU/l)

419.8N05AE04ziprasidonparent.40MG177,00H
420N05BAanxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinup.o. 
420.1N05BA23tofisopamp.o.0.15GM0,68 
   
420.2N05BA01diazepamp.o.10MG0,68 
02478DIAZEPAM SLOVAKOFARMA 10 MGtbl 20x10mgSLOSK
420.3N05BA02chlordiazepoxidp.o.30MG0,68 
 
420.4N05BA03medazepamp.o.20MG0,68 
   
420.5N05BA04oxazepamp.o.50MG0,68 
 
420.6N05BA05klorazepát draselnýp.o.20MG0,68 
 
420.7N05BA06lorazepamp.o.2.5MG0,68 
 
420.8N05BA08bromazepamp.o.10MG0,68 
 
420.9N05BA09klobazamp.o.20MG0,68 
 
420.10N05BA11prazepamp.o.30MG0,68 
 
420.11N05BA12alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)p.o.1MG0,68 
 
420.12N05BA12alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)p.o.1MG2,49P

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

59759FRONTIN 1.0MGtbl 100x1mgEGIH
59758FRONTIN 1.0MGtbl 30x1mgEGIH
421N05BAanxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinup.rect. 
421.1N05BA01diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)p.rect.10MG108,16L/NEU,PSY,PDD
69417DIAZEPAM DESITIN RECT.TUBE 5MGenm 5x2.5ml/5mgDETD
04326STESOLID 5 MGenm 5x2.5ml/5mgALON
421.2N05BA01diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)p.rect.10MG67,14L/NEU,PSY,PDD
69418DIAZEPAM DESITIN RECT.TUBE 10MGenm 5x2.5ml/10mgDETD
04327STESOLID 10 MGenm 5x2.5ml/10mgALON
422N05BAanxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinuparent. 
422.1N05BA01diazepamparent.10MG7,53 
96610APAURINinj sol10x2ml/10mgKRKSLO
422.2N05BA05klorazepát draselnýparent.20MG14,66 
423N05BXostatní anxiolytikap.o. 
423.1N05BB01hydroxyzinp.o.75MG0,68 
 
423.2N05BC01meprobamatp.o.1.2GM0,68 
 
423.3N05BX01mefenoxalonp.o.1.2GM16,38 
85656DORSI FLEX 200MGtbl 30x200mgLEKSLO
423.4N05BE01buspironp.o.30MG2,49 
424N05CAhypnotika ze skupiny barbiturátůparent. 
424.1N05CA01pentobarbitalparent.0.1GM23,32H
 
424.2N05CMdexmedetomidinparent.500RG1300,00H
425N05CDhypnotika ze skupiny benzodiazepinůparent. 
425.1N05CD03flunitrazepamparent.1MG6,61O
90559ROHYPNOL INJinj 5x1ml/2mg+solv.LEXCZ
425.2N05CD08midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)parent.15MG105,75O
58163FULSEDinj sol10x1ml/5mgRXYIND
00903MIDAZOLAM SYNTHON 1 MG/MLinj 10x5ml/5mgSOONL
53631MIDAZOLAM SYNTHON 1 MG/MLinj 10x5ml/5mgANNIRL
02922MIDAZOLAM SYNTHON 5 MG/MLinj 10x1ml/5mgSOONL
53633MIDAZOLAM SYNTHON 5 MG/MLinj 10x1ml/5mgANNIRL
425.3N05CD08midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)parent.15MG72,90O
02924MIDAZOLAM SYNTHON 5 MG/MLinj 10x3ml/15mgSOONL
53635MIDAZOLAM SYNTHON 5 MG/MLinj 10x3ml/15mgANNIRL
426N06AAantidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminůp.o. 
426.1N06AA01desipraminp.o.0.1GM17,11 
 
426.2N06AA02imipraminp.o.0.1GM9,90 
 
426.3N06AA04klomipraminp.o.0.1GM14,49 
93828ANAFRANIL SR 75por tbl ret 20x75mgNPACH
426.4N06AA05opipramolp.o.0.15GM12,02 
 
426.5N06AA07lofepraminp.o.105MG14,66 
 
426.6N06AA08dibenzepinp.o.0.3GM15,24 
     
426.7N06AA09amitriptylinp.o.75MG2,85 
87167AMITRIPTYLIN-SLOVAKOFARMAtbl obd 50x28.3mgSLOSK
426.8N06AA10nortriptylinp.o.75MG9,10 
   
426.9N06AA16dosulepinp.o.150MG9,78 
04207PROTHIADEN 25drg 30x25mgLEXCZ
77047PROTHIADEN 75tbl obd 30x75mgLEXCZ
426.10N06AA21maprotilinp.o.100MG12,28 
45757MAPROTIBENE 25 MGpor tbl flm 20x25mgMCKD
45759MAPROTIBENE 50 MGpor tbl flm 20x50mgMCKD
427N06AAantidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminůparent. 
427.1N06AA01desipraminparent.0.1GM96,44O
 
427.2N06AA02imipraminparent.0.1GM48,39O
427.3N06AA04klomipraminparent.0.1GM95,76O
02884ANAFRANILinj 10x2ml/25mgNPACH
427.4N06AA08dibenzepinparent.0.3GM96,44O
 
427.5N06AA09amitriptylinparent.75MG30,79O
   
427.6N06AA21maprotilinparent.100MG108,64O
94560LUDIOMILinj 10x5ml/25mgNPACH
428N06ABantidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninup.o.O
428.1N06AB03fluoxetinp.o.20MG13,00 
95458FLUOXETIN-RATIOPHARM 20 MGpor cpsdur100x20mgMCKD
64656FLUOXINpor cps dur 20x20mgSFSD
98779FLUOXINpor cps dur 30x20mgSFSD
64657FLUOXINpor cps dur 50x20mgSFSD
64658FLUOXINpor cps dur100x20mgSFSD
56471FLUVALcps 14x20mgKRKSLO
56472FLUVALcps 28x20mgKRKSLO
54422MAGRILANcps 10x20mgMOECY
54423MAGRILANcps 30x20mgMOECY
428.2N06AB04citalopram do 10 mg v jedné tabletě včetněp.o.20MG15,10 
 
428.3N06AB04citalopram nad 10 mg v jedné tabletěp.o.20MG14,00 
 
428.4N06AB04citalopram, tekuté lékové formyp.o.20MG15,10 
 
428.5N06AB05paroxetinp.o.20MG14,00 
96215PAROLEX 20por tblflm30x20mg-bAAZDK
96214PAROLEX 20por tblflm30x20mg-lAAZDK
41158PAROLEX 20por tblflm60x20mg-bAAZDK
41239PAROLEX 20por tblflm60x20mg-lAAZDK
96217PAROLEX 40por tblflm30x40mg-bAAZDK
96216PAROLEX 40por tblflm30x40mg-lAAZDK
41243PAROLEX 40por tblflm60x40mg-bAAZDK
41253PAROLEX 40por tblflm60x40mg-lAAZDK
428.6N06AB06sertralinp.o.50MG14,00 
 
428.7N06AB08fluvoxamin (do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.100MG18,00L/PSY,SEX,NEU, INT,GER
   
428.8N06AB08fluvoxamin (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.100MG16,70L/PSY,SEX,NEU, INT,GER
 
428.9N06AB10escitalopramp.o.10MG16,70L/PSY,SEX,NEU, INT,GER
429N06AB antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninuparent. 
429.1N06AB04citalopramparent.20MG228,29O/PSY,SEX
60113SEROPRAMinf cnc sol 10x1mlLUNDK
430N06Aostatní antidepresivap.o.  
430.1N06AF01isocarbaxazidp.o.15MG4.30L/PSY,SEX,NEU,
 
430.2N06AF04tranylcyprominp.o.10MG5,03L/PSY,SEX,NEU
 
430.3N06AG02moklobemid do 150mg v jedné tabletě včetněp.o.0.3GM18,00L/PSY,SEX,NEU, INT,GER
 
430.4N06AG02moklobemid nad 150 mg v jedné tabletěp.o.0.3GM16,70L/PSY,SEX,NEU, INT,GER
 
430.5N06AX03mianserin do 10 mg v jedné tabletě včetněp.o.60MG16,70L/PSY,SEX,NEU
 
430.6N06AX03mianserin nad 10 mg v jedné tabletěp.o.60MG17,35L/PSY,SEX,NEU
45771MIABENE 30 MGpor tbl flm 20x30mgMCKD
430.7N06AX05trazodonp.o.0.3GM14,22L/PSY,SEX,NEU
 
430.8N06AX05trazodon, tablety s řízeným uvolňovánímp.o.0.3GM17,60L/PSY,SEX,NEU
 
430.9N06AX06nefazodon hydrochloridp.o.400MG20,70L/PSY,SEX,NEU
 
430.10N06AX09viloxazinp.o.0.2GM14,22L/PSY,SEX,NEU
 
430.11N06AX11mirtazapinp.o.30MG22,25L/PSY,SEX,NEU
 
430.12N06AX12bupropionp.o.200MG18,00L/PSY,SEX,NEU
 
430.13N06AX14tianeptinp.o.37.5MG16,70L/PSY,SEX,NEU, INT,GER
 
430.14N06AX16venlafaxinp.o.100MG22,25L/NEU,PSY,SEX
 
430.15N06AX17milnacipranp.o.100MG22,25L/NEU,PSY,SEX
 
430.16N06AX18reboxetinp.o.8MG22,25L/NEU,PSY,SEX
 
430.17V11hyperici extractum siccum (LI 160)p.o.900MG6,50 
 
430.18V11hyperici extractum siccum normatum (ostatní)p.o.900MG2,00 
431N06BAcentrálně působící stimulanciap.o.  
431.1N06BA04methylphenidatp.o.30MG9,00L/NEU,PSY,PDD, SEX
83328RITALINtbl 30x10mgNPACH
431.2N06BA07modafinilp.o.300MG9,00L/NEU,PSY,PDD, SEX
432N06BXostatní psychostimulancia a nootropikap.o. 

Pyritinol a piracetam, tekuté lékové formy, indikuje neurolog a psychiatr v uvedených indikacích u dětí. U dospělých neurolog, psychiatr a geriatr pouze při současné poruše polykání, s nejméně jedou z následujících diagnóz:

1) afasie cévního původu a poruchy kognitivních funkcí po prodělané CPM,

2) stav po kraniocerebrálních traumatech - poúrazové kognitivní a psychické dysfunkce,

3) vaskulární demence,

4) kortikální myoklonus,

5) DMO.

432.1N06BX02pyritinol (pevné lékové formy)p.o.0.3GM3,90 
     
432.2N06BX02pyritinol (tekuté lékové formy)p.o.0.3GM17,80P
     
432.3N06BX03piracetam (pevné lékové formy)p.o.2.4GM3,50 
     
432.4N06BX03piracetam (tekuté lékové formy)p.o.2.4GM17,80P
04289NOOTROPIL 33% ORAL SOLUTIONpor sol 1x125mlUAGB
432.5 N06BX18vinpocetinp.o.15MG3,90 

Léčbu inhibitory acetylcholinesterázy (lAchE) a memantinem ordinuje neurolog, psychiatr nebo geriatr pacientům, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence (ACH) se stupněm postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého skóre 20 - 13 bodů včetně a v případě memantinu 17-6 bodů.

Po 12.týdnech (3 měsíce) od zahájení podávání lachE a memantinu je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba lachE a memantinem je hrazena z prostředků zdravotního pojištění při setrvání skóre, nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby lAchE a memantinem. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba lAchE a memantinem není hrazena u pacientů, u nichž po 6/9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů, v případě memantinu pod 6 bodů škály MMSE. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců.

432.6N06DA02donepezil do 5mg v jedné tabletě včetněp.o.1DF51,30P
 
432.7N06DA02donepezil nad 5 mg v jedné tabletěp.o.1DF100,00P
 
432.8N06DA03rivastigmin do 1,5 mg v jedné tabletě včetněp.o.2DF51,30P
 
432.9N06DA03rivastigmin nad 1,5 mg v jedné tabletěp.o.2DF100,00P
 
432.10N06DA04galantamin do 4 mg v jedné tabletě včetněp.o.2DF51,30P
 
432.11N06DA04galantamin nad 4 mg v jedné tabletěp.o.2DF100,00P
 
432.12N06DX01memantinp.o.20MG100,00P
 
432.13N06DX02extrakty z Ginkgo biloba (pevné i tekuté lékové formy)p.o.120MG5,66 
433N06BXostatní psychostimulancia a nootropikaparent. 
433.1N06BX01meklofenoxatparent.0.5GM83,53H
     
433.2N06BX02pyritinolparent.0.3GM57,25H
   
433.3N06BX03piracetamparent.6GM57,25H
11337GERATAM 3 Ginj 4x15ml/3gmUCBB
433.4N06BX18vinpocetinparent.15MG24,98H
434N07AAparasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázyp.o. 
434.1N07AA01neostigminp.o.60MG19,75 
00612SYNTOSTIGMINinj 10x1ml/0.5mgHBSSK
434.2N07AA02pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.180MG25,86 
 
434.3N07AA02pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.180MG17,65L/NEU
 
434.4N07AA03distigminp.o.5MG5,82 
02360UBRETID 5 MGpor tbl nob 20x5mgNYCA
02130UBRETID 5 MGpor tbl nob 50x5mgNYCA
434.5N07AA30ambenoniump.o.60MG18,04 
435N07AAparasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázyparent. 
435.1N07AA01neostigminparent.2MG18,04 
53940SYNTOSTIGMINtbl 20x15mg(blistr)SLOSK
435.2N07AA02pyridostigminparent.10MG113,20 
 
435.3N07AA03dlstigminparent.0.25MG5,62 
436N07CAléčiva proti vertigup.o. 
436.1N07CA52cinarizin, kombinace (s dimenhydrinátem)p.o.3DF4,79 
 
436.2N07CA01betahistinp.o.24MG8,76 
42932AVERTIN 16por tbl nob 60x16mgLBLD
42935AVERTIN 8por tbl nob 60x8mgLBLD
31522BETAHIREX 8 MGpor tbl nob120x8mgSFWGB
436.3N07CA02cinarizin (do 25 mg včetně v jedné tabletě)p.o.90MG1,86 
 
436.4N07CA02cinarizin (nad 25 mg v jedné tabletě)p.o.90MG1,56 
 
436.5N07CA03flunarizinp.o.10MG4,79 
437N07XXostatní léčiva nervové soustavyparent. 
437.1N07XX01tirilazadparent.150MG5226,44X
438P01ABchemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátůp.o. 
438.1P01AB01metronidazolp.o.2GM13,30 
 
438.2P01AB01metronidazolp.rect.2GM8,36 
 
438.3P01AB02tinidazolp.o.2GM13,30 
 
438.4P01AB03ornidazolp.o.1.5GM22,00 
439P01BAantimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátůp.o. 

Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:

a) systémový lupus erythematodes,

b) revmatoidní arthritis,

c) juvenilní chronická arthritis,

d) diskoidní forma lupus erythematodes.

Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).

439.1P01BA01chlorochinp.o.0.5GM2,79 
00098DELAGILtbl 30x250mgIHUH
439.2P01BA02hydroxychlo-rochinp.o.0.4GM17,66P
54424PLAQUENILtbl obd 60x200mgSWCGB
439.3P01BC02meflochinp.o.1GM308,40P
92441MEPHAQUINtbl obd 6x250mgMHACH
440P01BDantimalarika ze skupiny diaminopyrimidinůp.o. 
440.1P01BD01pyrimethaminp.o.75MG15,93 
 
440.2P01BD51pyrimethamin, kombinacep.o.75MG50,83 
441P01CXostatní léčiva k léčbě protozoózparent. 
441.1P01CX01pentamidin isethionátparent.0.28GM1047,13X
442P02CAanthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátůp.o. 
442.1P02CA01mebendazolp.o.0.2GM13,60 
     
442.2P02CA02tiabendazolp.o.3GM125,42 
   
442.3P02CA03albendazolp.o.0.4GM61,59 
443P02CBanthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátůp.o. 
443.1P02CB01piperazinp.o.2GM3,96 
444P02CEanthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátůp.o. 
444.1P02CE01levamizolp.o.0.15GM29,55 
04030DECARIS 50MGtbl 2x50mgGEDH
445P02CXostatní anthelmintikap.o. 
445.1P02CX01pyrviniump.o.0.3GM17,69 
02139PYRVINIUMsus 1x100ml/1.5gmIXPCZ
446P02DAanticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylovép.o. 
446.1P02DA01niklosamidp.o.2GM131,19 
447P03ABektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčivlok. 
447.1P03AB02lindan (lékové formy gelu)lok.1GM2,54 
447.2P03AB02lindan (lékové formy lotia)lok.1ML1,08 
62364JACUTINeml 1x100ml/300mg  D
97547JACUTINeml 1x200ml/600mgHEMD
92765SKABICIDdrm eml 1x100gm/gmAVECZ
447.3P03AB02lindan (lékové formy spreje)lok.1ML1,17 
448P03ACektoparazitika ze skupiny pyrethrinůlok. 
448.1P03ACesdepallethrinlok.1ML1,17 
 
448.2P03AC04permerthrinlok.1ML1,17 
449R01ACprotialergická léčiva k lokálnímu podánílok. 
449.1R01AC01natrium kromoglykát (do 15 mililitrů včetně v jednom balení)lok.40MG13,88L/ALG,TRN,ORL
53742ALLERGO-COMOD NOSNÍ SPREJspr nas 1x15mlURSD
12582ALLERGOCROMspr nas 1x15mlURSD
76418CROMOBENE NOSNÍ SPRAYspr nas 1x15mlMCKD
83652CROMOHEXALmas spr sol 1x15mlHEXD
97615CROMOHEXALmas spr sol 1x15mlSFSD
449.2R01AC01natrium kromoglykát (nad 15 mililitrů v jednom balení)lok.40MG13,09L/ALG,TRN,ORL
86429CROMOHEXALnas spr sol 1x30mlHEXD
42545CROMOSOLnas spr sol 1x28mlICNPL
449.3R01AC02levokabastinlok.0.6MG10,80 
 
449.4R01AC03azelastinlok.0.56MG10,80 
450R01ADkortikosteroidy k lokálnímu podánílok. 
450.1R01AD01beclomethason dipropionátlok.0.4MG4,30 
66006BECLOMET NASAL AQUAnas sprsus23ml/200dOKUSF
58408NASOBECspr nas 200x50rgGNOCZ
450.2R01AD04flunisolidlok.0.15MG6,45 
 
450.3R01AD05budesonid lokálně do 50 rg v jedné dávce včetnělok.0.3MG6,45 
55427TAFEN NASAL 50 MCGnas spr sus 200dÁvLEKSLO
450.4R01AD05budesonid lokálně nad 50 rg v jedné dávcelok.0.3MG6,75 
 
450.5R01AD08flutikason - léková forma nosní kapkylok.0.2MG8,60L/ALG,TRN,ORL
 
450.6R01AD08flutikason - léková forma vodní nosní sprejlok.0.2MG8,60 
 
450.7R01AD11triamcinolon acetonidlok.220RG7,50L/ALG,TRN,ORL
 
450.8R01AD09momethasonlok.200RG10,56L/ALG,TRN,ORL
 
450.9R01AX03ipratropium bromidlok.240RG8,60L/ALG,TRN,ORL
451R03ACinhalačni selektivní beta-2 sympatomimetikainhal. 

Léčbu inhalačním salmeterolem a formoterolem indikuje alergolog a pneumolog u perzistujícího astmatu tam, kde astma není zcela pod kontrolou při podávání kortikosteroidu inhalační cestou a při dobré spolupráci pacienta.

451.1R03AC02freonový salbutamol (lékové formy aerosolu)inhal.0.8MG3,37 
 
451.2R03AC02bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu)inhal.0.8MG3,37 
10142ECOSAL INHALERaer dos 200x100rgIVXCZ
451.3R03AC02salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.0.8MG7,23 
83047VENTODISKS 400inhplvdos15x8dÁvekGWEF
451.4R03AC02freonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechem aktivované)inhal.0.8MG7,23 
 
451.5R03AC02bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechem aktivované)inhal.0.8MG7,23 
 
451.6R03AC02salbutamol (lékové formy roztoku)inhal.10MG12,86 
 
451.7R03AC03terbutalin (lékové formy aerosolu)inhal.2MG3,52 
   
451.8R03AC03terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.2MG7,23 
  
451.9R03AC04fenoterol (lékové formy aerosolu)inhal.0.6MG2,74 
92588BEROTEC 0.2 MGaer dos 1x10ml/200dBGPD
02863BEROTEC 0.2 MGaer dos 1x15ml/300dBGPD
451.10R03AC04fenoterol (lékové formy aerosolu bezfreonové)inhal.0.6MG4,93 
64881BEROTEC N 100 MCGinh sol pss 200dÁvBGPD
451.11R03AC04fenoterol (lékové formy roztoku)inhal.4MG24,64 
   
451.12R03AC04fenoterol (lékové formy prášku k inhalací)inhal.0.6MG7,23 
   
451.13R03AC06hexoprenalin (lékové formy aerosolu)inhal.1.5MG2,74 
   
451.14R03AC12salmeterol (lékové formy aerosolu)inhal.0.1MG20,63P
   
451.15R03AC12salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 mg včetně v jedné dávceinhal.0.1MG31,87P
 
451.16R03AC12salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 mg v jedné dávceinhal.0.1MG29,12P
 
451.17R03AC13formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 rg včetně v jedné dávceinhal.24RG31,87P
 
451.18R03AC13formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 rg v jedné dávceinhal.24RG29,12P
452R03AKinhalačni sympatomimetika a jiná antiastmatikainhal. 
452.1R03AK03freonový fenoterol kombinace s ipratropiem (lékové formy aerosolu)inhal.6DF4,83 
87899BERODUALaer dos 15ml/300dÁvBGPD
452.2R03AK03bezfreonový fenoterol kombinace s ipratropiem (lékové formy aerosolu)inhal.6DF6,00 
 
452.3R03AK03fenoterol kombinace s kromoglykátem (lékové formy aerosolu)inhal.1DF1,25L/ALG,TRN
 
452.4R03AK03fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)inhal.4ML20,63 
 
452.5R03AK03fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.3DF13,00 
 
452.6R03AK04salbutamol v kombinaci s bromidem ipratropiainhal.6DF7,33L/ALG,TRN
 
452.7R03AK04salbutamol v kombinaci s kromoglykáteminhal. 8DF 11,73L/ALG,TRN
 
452.8R03AK06salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/100inhal.2DF39,60L/ALG,TRN
 
452.9R03AK06salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/250inhal.2DF52,30L/ALG,TRN
 
452.10R03AK06salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/500inhal.2DF65,20L/ALG,TRN
 
452.11R03AK07formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 100/6inhal.2DF23,60L/ALG,TRN
 
452.12R03AK07formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 200/6inhal.2DF29,90L/ALG,TRN
 
452.13R03AK07formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 400/12inhal.2DF54,00L/ALG,TRN
453R03BAinhalační kortikosteroidyinhal. 
453.1R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu freonové) do 100 rg včetně v jedné dávceinhal.0.8MG6,35 
 
453.2R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu bezfreonové) do 100 rg včetně v jedné dávceinhal.0.8MG10,80 
58792ECOBEC 100 MCGaer dos 1x200dÁvekIVXCZ
453.3R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu freonové) nad 100 rg v jedné dávceinhal.0.8MG5,20 
 
453.4R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu bezfreonové) nad 100 rg v jedné dávceinhal.0.8MG8,90 
58793ECOBEC 250 MCGaer dos 1x200dÁvekIVXCZ
453.5R03BA01beklomethason (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,1 mg včetně v jedné dávceinhal.0.8MG20,77 
83044BECODISKS 100inhplvdos15x8dÁvekGWEF
453.6R03BA01beklomethason (lékové formy prášku k inhalaci) více než 0,1 mg do 0,2 mg včetně v jedné dávceinhal.0.8MG17,60 
 
453.7R03BA01beklomethason (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,2 mg v jedné dávceinhal.0.8MG14,40 
 
453.8R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované freonové do 200 rgG včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobníkinhal.0.8MG15,80 
 
453.9R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované bezfreonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobníkinhal.0.8MG26,80 
   
453.10R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem freonové aktivované nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobníkinhal.0.8MG12,80 
   
453.11R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem bezfreonové aktivované nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobníkinhal.0.8MG21,80 
 
453.12R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované freonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníkyinhal.0.8MG14,95 
   
453.13R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované bezfreonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníkyinhal.0.8MG25,40 
 
453.14R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované freonové nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníkyinhal.0.8MG12,10 
 
453.15R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované bezfreonové nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníkyinhal.0.8MG20,60 
   
453.16R03BA02budesonid (lékové formy aerosolu)inhal.0.8MG11,70 
   
453.17R03BA02budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 100 rg v 1 dávce včetně)inhal.0.8MG20,77 
   
453.18R03BA02budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 100 rg do 200 rg v 1 dávce včetně)inhal.0.8MG17,60 
   
453.19R03BA02budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 rg v 1 dávce)inhal.0.8MG14,40 
   
453.20R03BA02budesonid (lékové formy suspense k inhalaci) do 0,25 mq včetně v 1 mlinhal.0.8MG20,77 
 
453.21R03BA02budesonid (lékové formy suspense k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml.inhal.0.8MG16,81 
   
453.22R03BA03flunisolid (lékové formy aerosolu)inhal.1MG11,70 
   
453.23R03BA03flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.1MG20,77 
   
453.24R03BA05flutikason (lékové formy aerosolu)inhal.0.6MG11,70 
   
453.25R03BA05flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 rg včetně v jedné dávce)inhal.0.6MG30,00 
 
453.26R03BA05flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 rg do 250 rg včetně v jedné dávce)inhal.0.6MG26,75 
   
453.27  R03BA05flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 250 rg v jedné dávce)inhal.0.6MG22,30 
454R03BBinhalačni anticholinergikainhal. 
454.1R03BB01bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)inhal.0.12MG5,38 
80103ATROVENTaer dos 300x20rgBGPD
454.2R03BB01bromid ipratropia (bezfreonové lékové formy)inhal.0,12MG6,00 
 
454.3R03BB01bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.0.12MG2,16 
75847ATROVENT INHALETTENcps inh 100x0.2mgBGPD
454.4R03BB01bromid ipratropia (lékové formy roztoku)inhal.4ML33,34L/ALG,TRN,ORL
 
454.5R03BB04tiotropiuminhal.18RG50,00P

Léčbu tiotropiem indikuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN stadia III. a IV. (podle dřívější verze GOLD stadium IIb a III), kteří dodržují léčebný režim včetně zákazu kouření.

455R03BCinhalační protialergická léčivainhal. 
455.1R03BC01natrium kromoglykát (lékové formy aerosolu)inhal.40MG17,50 
 
455.2R03BC01natrium kromoglykát (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.80MG21,65 
 
455.3R03BC01natrium kromoglykát (lékové formy roztoku)inhal.80MG13,49 
 
455.4R03BC01natrium kromoglykát (lékové formy prášku k insuflad)lok.40MG19,11 
 
455.5R03BC03nedokromilinhal.8MG22,40L/ALG,TRN
 
455.6R03BC01kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu vdechem aktivované)inhal.40MG21,65
456R03CBcelkově podávaná neselektivní sympatomimetikap.o. 
456.1R03CA02efedrinp.o.50MG1,42 
 
456.2R03CB03orciprenalinp.o.60MG6,55 
457R03CBcelkově podávaná neselektivní sympatomimetikaparent.  
457.1R03CA02efedrinparent.50MG5,28O
00447EPHEDRIN BIOTIKAinj 10x1ml/50mgHBSSK
457.2R03CB03orciprenalinparent.0.5MG7,28O
458R03CCcelkově podávaná selektivní sympatomimetikap.o. 
458.1R03CC02salbutamol (pevné lékové formy)p.o.12MG6,19 
91085SALBUTAMOL WZF POLFA 4 MGpor tbl nob 30x4mgWZFPL
458.2R03CC02salbutamol (tekuté lékové formy)p.o.12MG13,10 
   
458.3R03CC03terbutalinp.o.15MG6,19 
   
458.4R03CC05hexoprenalinp.o.1.5MG6,19 
     
458.5R03CC08prokaterol (pevné lékové formy)p.o.0.1MG6,19 
94493LONTERMINtbl 20x0.05mgLEKSLO
458.6R03CC08prokaterol (tekuté lékové formy)p.o.0.1MG15,45 
 
458.7R03CC13klenbuterol (pevné lékové formy)p.o.0.04MG6,19 
 
458.8R03CC13klenbuterol (tekuté lékové formy)p.o.0.04MG21,26 
459R03CCcelkově podávaná selektivní sympatomimetikaparent. 
459.1R03CC03terbutalinparent.0.5MG19,84O
 
459.2R03CC05hexoprenalinparent.5RG19,84O
460R03Dostatní antiastmatika k celkovému podáníp.o. 
460.1R03DA04teofylin (retardované lékové formy první skupiny)p.o.0.4GM2,88 
99137SPOPHYLLIN RETARD 100MGtbl ret 50x100mgSLOSK
98064SPOPHYLLIN RETARD 250MGtbl ret 50x250mgSLOSK
460.2R03DA04teofylin (retardované lékové formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.4GM4,79
92644AFONILUM SR 125 MGpor cps pro50x125mgAAWD
76650AFONILUM SR 250 MGpor cps pro50x250mgAAWD
94192TEOTARD 200cps ret 40x200mg; KRKSLO
460.3R03DA04teofylin (retardované lékové formy druhé skupiny nad 250 mg v jedné tabletě)p.o.0.4GM4,27 
86720AFONILUM SR 375 MGpor cps pro50x375mgAAWD
94191TEOTARD 350cps ret 40x350mgKRKSLO
61238THEOPLUS 300tbl ret 30x300mgPFGF
460.4R03DA05aminofylinp.o.0.6GM4,89 
 
460.5R03DA05aminofylin (retardované lékové formy do 150 mg včetně)p.o.0.6GM9,92 
 
460.6R03DA05aminofylin (retardované lékové formy nad 150 do 250 mq včetně)p.o.0.6GM4,79 
 
460.7R03DA05aminofylin (retardované lékové formy nad 250 mg)p.o.0.6GM4,69 
91741AMINOPHYLLINUM RETARD LEKpor tbl ret20x350mgLEKSLO
460.8R03DC01zafirlukastp.o.40MG41,50P
 
460.9R03DC03montelukast (s obsahem 4 mg v jedné tabletě)p.o.10MG124,85P

Montelukast s obsahem 4 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 3 do 5 let:

a) nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy

b) námahou indukované astma

c) aspirinové astma

Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.

460.10R03DC03montelukast (s obsahem 5 mg v jedné tabletě)p.o.10MG100,00P

Montelukast s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 6 do 12 let:

a) nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy

b) námahou indukované astma

c) aspirinové astma
d) astma s prokázanou odpovídavostí na léčbu antileukotrieny v batolecím a předškolním věku

Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.

U pacientů, kde léčba montelukastem s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě byla indikována již před 12 rokem věku a u nichž vykazuje zřetelný efekt, mohou výše uvedení specialisté pokračovat v léčbě až do 14 let věku pacienta.

460.11R03DC03montelukast (s obsahem 10 mg v jedné tabletě)p.o.10MG41,50P

Léčba antileukotrieny u dospělých je předepisována alergologem nebo pneumologem u perzistujících forem bronchiálního astmatu v následujících indikacích: a) aspirin - senzitivní (nesteroidními antiflogistiky indukované astma), b) astma v kombinaci s nosní polypózou, c) námahou indukované astma, d) astma s prokázanou dobrou odpovídavostí na léčbu antileukotrieny v dětském věku, e) astma, kde nedostačuje dlouhodobá léčba inhalačními kortikosteroidy, beta2-mimetiky s prodlouženým účinkem, teofyliny s prodlouženým účinkem, nebo nelze tyto léky podávat pro prokázanou intoleranci. V případě neúspěchu kombinované terapie s antileukotrieny do třech měsíců po jejím zahájení, není další preskripce antileukotrienů indikována.

461R03DAostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinůp.rect. 
461.1R03DA05aminofylinp.rect.0.6GM6,35 
462R03DAostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinůparent. 
462.1R03DA05aminofylinparent.0.6GM29,23O
93129AMINOPHYLLINUM LEKinj 10x10ml/250mgLEKSLO
96371AMINOPHYLLINUM LEKinj 50x10ml/250mgLEKSLO
463R05CBmukolytikap.o. 
463.1R05CB01acetylcysteinp.o.0.5GM2,25 
 
463.2R05CB02bromhexinp.o.24MG2,08 
42263FLEGAMINAtbl 20x8mg-lekov.KRZPL.
463.3R05CB03karbocysteinp.o.1.5GM3,60 
 
463.4R05CB06ambroxolp.o.0.15GM4,50 
94918AMBROBENE 30 MGtbl 20x30mgMCKD
78278AMBROSANtbl 20x30mgPMPCZ
59483AMBROSANtbl 500x30mgPMPCZ
43950AMBROXOL AL 30tbl 20x30mgAPAD
463.5R05CB15erdosteinp.o.600MG3,12 
464R05CBmukolytikainhal. 
464.1R05CB01acetylcysteininhal.1.6GM12,07 
 
464.2R05CB02bromhexininhal.24MG3,47 
 
464.3R05CB05mesnainhal.600MG39,13 
03614MISTABRONsol 6x3ml/600mgUCBB
464.4R05CB13alfadornázainhal.2.5MG1069,40P

Léčbu alfadornázou předepisuje ošetřující lékař na doporučení specializovaného pracoviště, které zajišťuje péči o pacienty
s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,

b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

464.5R05CB15erdosteininhal.450MG8,31 
465R05CBmukolytikaparent. 
465.1R05CB01acetylcysteinparent.0.5GM16,76 
88939ACC INJEKTinj sol 5x3ml/300mg HEXD
88941ACC INJEKTinjsol100x3ml/300mg HEXD
465.2R05CB02bromhexinparent.24MG40,37 
 
465.3R05CB06ambroxolparent.0.15GM226,02 
 
465.4R05CB06ambroxol (koncentrat k infuzi)parent.1DF336,70H
 
465.5R05CA03guaifenesinparent.0.9GM16,57 
466R05DAantitusika ze skupiny derivátů opioidůp.o. 
466.1R05DA01ethylmorfin do 15 mg včetněp.o.50MG6,39 
44590DIOLAN 15MGtbl 10x15mg(blistr)SLOSK
466.2R05DA01ethylmorfin nad 15 mgp.o.50MG5,95 
44589DIOLAN 30MGtbl 10x30mg(blistr)SLOSK
466.3R05DA04kodeinp.o.0.1GM12,80 
56992CODEIN SLOVAKOFARMA 15MGtbl 10x15mg-blistrSLOSK
56993CODEIN SLOVAKOFARMA 30MGtbl 10x30mg-blistrSLOSK
466.4R05DA08folkodinp.o.50MG3,67 
 
466.5R05DA09dextromethorphanp.o.90MG3,67 
 
466.6R05DA20kombinace antitusikp.o.3DF3,67 
467R05DBantitusika chemicky blízká lokálním anestetikůmp.o., p.rect., parent. 
467.1R05DB03klobutinolp.o.120MG6,50 
 
467.2R05DB03klobutinolparent.120MG112,03H
 
467.3R05DB05pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)p.rect.100MG139,11L/PDD
 
467.4R05DB05pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)p.rect.100MG63,40L/PDD
 
467.5R05DB13butamirát (pevné lékové formy)p.o.25MG1,04 
 
467.6R05DB13butamirát (tekuté lékové formy-kapky)p.o.25MG10,56
94859TUSSINgtt 1x10mlIVXCZ
467.7R05DB13butamirát (tekuté lékové formy-sirup)p.o.25MG3,83 
467.8R05DB18prednoxdiazinp.o.300MG1,96 
 
467.9R05DB19dropropizinp.o.25MG0,88 
 
467.10R05DB27levodropropizin (tekuté lékové formy - kapky)p.o.120MG4,13 
 
467.11R05DB27levodropropizin (tekuté lékové formy - sirup)p.o.120MG4,60 
 
467.12R05FB02butamirát a guaifenesin v kombinaci (tekuté lékové formy)p.o.25MG10,56 
468R06AAantihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherůp.o. 
468.1R06AAembraminp.o.50MG1,32 
 
468.2R06AA02difenhydramin (pevné lékové formy)p.o.0.2GM8,36 
 
468.3R06AA04klemastinp.o.2MG6,56 
 
468.4R06AA07difenylpyralinp.o.10MG7,72 
 
468.5R06AA02difenhydramin (tekuté lékové formy)p.o.0.2GM8,54 
469R06AAantihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherůparent. 
469.1R06AA04klemastinparent.2MG32,44O
470R06ABantihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminůp.o. 
470.1R06AB03dimetinden (pevné lékové formy)p.o.4MG10,71 
12514FENISTIL 24por cps pro 10x4mgNCHCH
12515FENISTIL 24por cps pro 20x4mgNCHCH
470.2R06AB03dimetinden (tekuté lékové formy)p.o.4MG8,54 
 
470.3R06AB56dexbromfeniramin, kombinacep.o.2DF8,50 
471R06ADantihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinup.o. 
471.1R06AD02prometazin (pevné lékové formy)p.o.25MG4,49 
 
471.2R06AD02prometazin (tekuté lékové formy)p.o.25MG8,54 
 
471.3R06AD03thiethylperazinp.o.13MG3,31 
 
471.4R06AD03thiethylperazinp.rect.13MG21,65 
09847TORECANsup 6x6.5mgKRKSLO
472R06ADantihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinuparent. 
472.1R06AD02prometazinparent.25MG7,48O
 
472.2R06AD03thiethylperazinparent.13MG27,52O
91836TORECANinj 5x1ml/6.5mgKRKSLO
473R06AXjiná antihistaminika k systémovému použitíp.o. 
473.1R06AE06oxatomidp.o.60MG7,04 
 
473.2R06AE07cetirizinp.o.10MG6,50 
43872ALERIDpor tbl flm 10x10mgCIAIND
64867ALERIDpor tbl flm 20x10mgCIAIND
64868ALERIDpor tbl flm 50x10mgCIAIND
30900ANALERGINpor tbl flm 10x10mgIXPCZ
31001ANALERGINpor tbl flm 30x10mgIXPCZ
31007ANALERGINpor tbl flm 50x10mgIXPCZ
03898CEREXpor tbl flm 20x10mgSFSD
03899CEREXpor tbl flm 50x10mgSFSD
03900CEREXpor tbl flm100x10mgSFSD
99586CETIRIZIN IREXpor tbl flm30x10mgDGTD
10637CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm 20x10mgMCKD
10638CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm 50x10mgMCKD
59538CETIRIZIN-SLpor tbl flm 10x10mgSLOSK
59539CETIRIZIN-SLpor tbl flm 20x10mgSLOSK
59540CETIRIZIN-SLpor tbl flm 30x10mgSLOSK
59541CETIRIZIN-SLpor tbl flm 50x10mgSLOSK
42481CETIRIZIN-SLpor tbl flm 7x10mgSLOSK
02926LETIZENpor tbl flm 20x10mgKRKSLO
02927LETIZENpor tbl flm 50x10mgKRKSLO
66029ZODACpor tbl flm 10x10mgLEXCZ
66030ZODACpor tbl flm 30x10mgLEXCZ
05496ZODACpor tbl flm 60x10mgLEXCZ
99600ZODACpor tbl flm 90x10mgLEXCZ
42882LETIZENpor sol 1x120mlKRKSLO
58834ZODAC GTTpor gtt sol 1x20mlLEXCZ

Levocetirizin předepisuje alergolog/klinický imunolog nebo pneumolog u pacientů od 6 let věku v indikaci alergická rýma (AR) pacientům po selhání léčby antihistaminiky I. a II. generace v kombinací s intranasálními kortikosteroidy při splnění následujících kritérií:

1.u pacienta s AR dochází v důsledku alergické rýmy v průběhu pylové sezony k prokazatelnému zvýšení bronchiální reaktivity (průkaz bronchomotorickým testem) až k projevům lehkého intermitentního astmatu (vyžadujícího dle potřeby inhal.SABA)

2.u pacienta s AR a průduškovým astmatem, léčeným standardním způsobem, dochází v důsledku zhoršení alergické rýmy v průběhu pylové sezóny k prokazatelnému zhoršení příznaků astmatu.

473.3R06AE09levocetirizinp.o.5MG7,80P
 
473.4R06AKkombinace antihistaminikp.o.2DF1,08 
 
473.5R06AXbisulepinp.o.4MG4,14 
 
473.6R06AX01bamipinp.o.0.1GM6,06 
 
473.7R06AX02cyproheptadinp.o.12MG6,06 
 
473.8R06AX09azatadinp.o.2MG6,06 
 
473.9R06AX11astemizolp.o.10MG6,50 
 
473.10R06AX12terfenadinp.o.0.12GM6,50 
56052TERIDINtbl 20x60mgKRKSLO
473.11R06AX13loratadinp.o.10MG6,50 
31744EROLINpor sir 1x120mlEGIH
03272EROLINpor tbl nob 10x10mgEGIH
03273EROLINpor tbl nob 30x10mgEGIH
01700FLONIDANpor sus 1x120mlLEKSLO
88734FLONIDANpor tbl nob 10x10mgLEKSLO
53639FLONIDANpor tbl nob 30x10mgLEKSLO
58618LORANOLpor tbl nob 20x10mgSFSD
58619LORANOLpor tbl nob 50x10mgSFSD
58620LORANOLpor tbl nob100x10mgSFSD
58139LORATADIN 10-SLtbl 10x10mgSLOSK
58140LORATADIN 10-SLtbl 30x10mgSLOSK
40711LORATADIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl nob100x10mgMCKD
97393LORATADIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl nob30x10mgMCKD
473.12R06AX17ketotifenp.o.2MG6,50 
66002KETOTIFEN ALcps 100x1mgAPAD
66004KETOTIFEN ALcps 20x1mgAPAD
66003KETOTIFEN ALcps 50x1mgAPAD
87171KETOTIFEN TROMpor cps dur 30x1mgTRMD
473.13R06AX18akrivastinp.o.24MG6,50 
 
473.14R06AX25mizolastinp.o.10MG6,50 
 
473.15R06AX26fexofenadinp.o.120MG6,50 

Desloratadin předepisuje alergolog/klinický imunolog nebo pneumolog u pacientů od 2 let věku v sirupové formě a od 12 let věku v indikaci alergická rýma (AR) pacientům po selhání léčby antihistaminiky I. a II. generace v kombinaci s intranasálními kortikosteroidy při splnění následujících kritérií:

1.u pacienta s AR dochází v důsledku alergické rýmy v průběhu pylové sezony k prokazatelnému zvýšení bronchiální reaktivity (průkaz bronchomotorickým testem) až k projevům lehkého intermitentního astmatu (vyžadujícího dle potřeby inhal.SABA)

2.u pacienta s AR a průduškovým astmatem, léčeným standardním způsobem, dochází v důsledku zhoršení alergické rýmy v průběhu pylové sezóny k prokazatelnému zhoršení příznaků astmatu.

473.16R06AX27desloratadinp.o.5MG7,80P
474R06AXjiná antihistaminika k systémovému použitiparent. 
474.1R06AXbisulepinparent.4MG26,28O
 
474.2R06AXmedosulepin/
vápník
parent.2DF30,79O
475R07AAplicní surfaktantyparent. 
475.1R07AA01kolfosceril palmitátparent.160MG19083,10 T
 
475.2R07AA02přirozené fosfolipidy (zvířecího původu)parent.160MG19083,10T
 
475.3R07AA30beraktantparent.160MG19083,10T
476S01AAantibiotika k lokálnímu podánílok. 
476.1S01AAneomycin/
polymyxin/
fenylefrin
lok.1ML19,55L/OPH
 
476.2S01AA01chloramfenikol (lékové formy očních kapek)lok.1ML2,79 
 
476.3S01AA01chloramfenikol (lékové formy očních mastí)lok.1GM4,64 
 
476.4S01AA11gentamicinlok.1ML3,21 
 
476.5S01AA12tobramycin (lékové formy očních kapek)lok.1ML3,21 
 
476.6S01AA12tobramycin (lékové formy očních mastí)lok.1GM3,21 
 
476.7S01AA20neomycin/
bacitracin/
hydrokortison
lok.1GM6,43 
 
476.8S01AA20antibiotika v kombinaci s jinými léčivylok.1ML3,21 
 
476.9S01AA24kanamycinlok.1ML3,21 
 
476.10S01AA25azidamfenikollok.1ML3,21 
 
476.11S01AA30neomycin/
bacitracin
lok.1GM6,10 
 
476.12S01AA30neomycin/
polymyxin
lok.1ML19,55L/OPH
477S01ABchemoteraputika k lokálnímu podánílok. 
477.1S01ABsulfathiazollok.1GM3,42 
 
477.2S01AB04sulfacetamidlok.1ML6,95 
93577SULPHACETAMIDE 10%-POLPHARMAgtt oph 12x0.5mlZPFPL
478S01ADantivirotika k lokálnímu podánílok.  
478.1S01AD02trifluorothimidin (lékové formy očních mastí)lok.1GM73,91L/OPH
 
478.2S01AD02trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)lok.1ML53,23L/OPH
65513TRIHERPINEoph gtt sol 1x5mlNAHCH
478.3S01AD03acyklovirlok.1GM73,91L/OPH
53606XOROXung oph 1x4.5 gmKWIA
479S01AXostatní antiinfektivalok. 
479.1S01AXjiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)lok.1ML2,62 
 
479.2S01AXjiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)lok.  GM4,46 
 
479.3S01AX11ofloxacinlok.1ML14,40L/OPH
 
479.4S01AX13ciprofloxacinlok.1ML14,40L/OPH
 
479.5S01AX17lomefloxacin k lokálnímu podánílok.1ML14,40L/OPH
480S01BAkortikosteroidy k lokálnímu podánílok. 
480.1S01BA01dexamethason (lékové formy očních kapek)lok.1ML3,47 
 
480.2 S01BA01dexamethason (lékové formy očních mastí)lok.1GM3,62 
 
480.3S01BA02hydrokortisonlok.1GM6,04 
 
480.4S01BA03kortisonlok.1ML19,55L/OPH
00757CORTISON SPOFAgtt 1x3ml/15mgSPXCZ
480.5S01BA04prednizolon (lékové formy očních kapek)lok.1ML17,00L/OPH
 
480.6S01BA04prednizolon (lékové formy očních mastí)lok.1GM17,00L/OPH
 
480.7S01BA07fluorometholonlok.1ML17,00L/OPH
56868FLUMETOL Sgttoph1 x10ml/0.02gmFRMI
481S01BCnesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podánílok. 
481.1S01BC02oxyfenbutazonlok.1GM14,66 
 
481.2S01BC03diklofenaklok.1ML17,00L/OPH
58230UNICLOPHEN UNIMED PHARMAgtt oph 1x10ml 0.1%UPASK
481.3S01BC04flurbiprofenlok.1ML17,00L/OPH
482S01CAkortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podánílok. 
482.1S01CAchloramfenikol/
dexamethason
lok.1ML17,60L/OPH
 
482.2S01CA05gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)lok.1ML12,00L/OPH,ORL
91712GARASONEgtt oph/oto 1x5mlSCHB
482.3S01CA05gentamicin/
betamethason (lékové formy očních mastí)
lok.1GM15,40L/OPH,ORL
91711GARASONEung oph 1x5gmSCHB
482.4S01CA01dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)lok.1ML12,00L/OPH
 
482.5S01CA01dexamet./
neomycin/
polymyxin (lékové formy očních mastí)
lok.1GM15,40L/OPH
 
482.6S01CA01oxytetracyklin/
dexamethason
lok.1GM17,60L/OPH
 
482.7S01CA01dexamethason a tobramycin (lékové formy očních kapek)lok.1ML12,00L/OPH
 
482.8S01CA02prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)lok.1ML12,00L/OPH
 
482.9S01CA02prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)lok.1GM15,40L/OPH
 
482.10S01CA05betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních mastí)lok.1GM15,40L/OPH
 
482.11S01CA05betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních kapek)lok.1ML12,00L/OPH
 
482.12S01CA07fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)lok.1ML19,55L/OPH
 
482.13S01CA07fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)lok.1GM24,44L/OPH
483S01EAlokální sympatomimetika k léčbě glaukómulok. 
483.1S01EA01epinefrinlok.1ML26,65L/OPH
 
483.2S01EA02dipivefrinlok.1ML26,65L/OPH
54270OFTANEXgtt oph 1x10mlSOYSF
59629OFTANEXgtt oph 1x5mlSOYSF
483.3S01EA04klonidinlok.1ML10,70L/OPH
49501ARUCLONIN 1/16%gttoph1x10ml/6.25mgCHVD
20766ARUCLONIN 1/8%gttoph1x10ml/12.5mgCHVD
483.4S01EA05brimonidinlok.1ML59,80P

Léčbu brimonidinem indikuje oční lékař u pacientů s glaukomem při netoleranci nebo neúčinnosti betablokátorů.

484 S01EBlokální parasympatomimetika k léčbě glaukómulok.  
484.1S01EB01pilokarpin (lékové formy gelu)lok.1GM29,00 
 
484.2S01EB01pilokarpin (lékové formy olejových očních kapek)lok.1ML9,70 
03865PILOCARPIN ANKERP.OČNÍ OLEJ 2%gtt oph ole 1x10mlCHVD
01638PILOCARPIN ANKERP.OČNÍ OLEJ 2%gtt oph ole 3x10mlCHVD
484.3S01EB01pilokarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace do 1% včetně)lok.1ML5,80 
44445PILOPOS 1%gtt oph 1x10mlURSD
484.4S01EB01pilokarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace více než 1%)lok.1ML6,50 
04146PILOCARPIN ANKERP.2% OČNÍ KAPKYgtt oph1x10ml/200mgCHVD
57337PILOCARPIN ANKERP.2% OČNÍ KAPKYgtt oph3x10ml/200mgCHVD
44446PILOPOS 2%gtt oph 1x10mlURSD
56673PILOTONINA 2%gtt oph 1x10mlFRMI
484.5S01EB02karbachol (koncentrace do 1 % včetně)lok.1ML8,50L/OPH
 
484.6S01EB02karbachol (koncentrace nad 1 % do 1,5% včetně)lok.1ML6,06L/OPH
 
484.7S01EB02karbachol (koncentrace nad 1,5%)lok.1ML6,60L/OPH
 
484.8S01EB06neostigminlok.1ML13,88L/OPH
 
484.9S01EB51pilokarpin v kombinaci s timololemlok.1ML23,10L/OPH
485S01ECinhibitory karboanhydrázy k celkovému podáníp.o.  
485.1S01EC01acetazolamidp.o.0.75GM6,47 
00113DILURANtbl 20x250mgLEXCZ
485.2S01EC01acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)p.o.0.75GM29,33 
 
485.3S01EC02diklofenamidp.o.0.1GM6,26 
 
485.4S01EC03dorzolamidlok.1ML59,80P

Léčba dorzolamidem včetně kombinací je ordinována v případě neúčinnosti monoterapie betablokátory nebo alfamimetiky nebo v případě netolerance těchto léčiv.

485.5S01EC04brinzolamidlok.1ML59,80P

Léčba brinzolamidem včetně kombinací je ordinována v případě neúčinnosti monoterapie betablokátory nebo alfamimetiky nebo v případě netolerance těchto léčiv.

486S01EDlokální beta-blokátory k léčbě glaukómulok.  
486.1S01ED01timolol (koncentrace do 0,25% včetně)lok.1ML14,25 
76186ARUTIMOL 0.25%oph gtt sol 1x5mlCHVD
70474ARUTIMOL 0.25%oph gtt sol 3x5mlCHVD
54476OFTAN TIMOLOL 0.25%gtt oph 1x5mlSOYSF
54494OFTAN TIMOLOL 0.25%gtt oph 3x5mlSOYSF
96022OFTENSIN 0.25%gtt oph 1x10mlZPFPL
96021OFTENSIN 0.25%gtt oph 1x5mlZPFPL
44546TIMO-COMOD 0.25%gtt oph 1x10ml/25mgURSD
12729TIMOHEXAL 0.1%gtt oph 1x5ml/5mgHEXD
12732TIMOHEXAL 0.1%gtt oph 3x5ml/5mgHEXD
12730TIMOHEXAL 0.25%gtt oph1x5ml/12.5mgHEXD
12733TIMOHEXAL 0.25%gtt oph3x5ml/12.5mgHEXD
87113TIMOLOL-POS 0.25%gtt oph 1x5mlURSD
01760TIMOLOL-POS 0.25%gtt oph 3x5mlURSD
98210TIMOPTOL 0.25%oph gtt sol 1x5mlLEXCZ
486.2S01ED01timolol (koncentrace nad 0,25%)lok.1ML16,60 
76187ARUTIMOL 0.50%oph gtt sol 1x5mlCHVD
70475ARUTIMOL 0.50%oph gtt sol 3x5mlCHVD
54477OFTAN TIMOLOL 0.50%gtt oph 1x5mlSOYSF
59928OFTAN TIMOLOL 0.50%gtt oph 3x5mlSOYSF
96019OFTENSIN 0.5%gtt oph 1x5mlZPFPL
44547TIMO-COMOD 0.5%gtt oph 1x10ml/50mgURSD
12731TIMOHEXAL 0.5%gtt oph 1x5ml/25mgHEXD
12734TIMOHEXAL 0.5%gtt oph 3x5ml/25mgHEXD
87114TIMOLOL-POS 0.5%gtt oph 1x5mlURSD
01759TIMOLOL-POS 0.5%gtt oph 3x5mlURSD
98211TIMOPTOL 0.5%oph gtt sol 1x5mlLEXCZ
486.3S01ED02betaxolollok.1ML20,00L/OPH
 
486.4S01ED03levobunolollok.1ML20,00L/OPH
 
486.5S01ED04metipranolollok.1ML13,20 
   
486.6S01ED05carteolollok.1ML20,00L/OPH
 
486.7S01EE01latanoprostlok.1ML184,00P

1.Latanoprost indikuje oční lékař u nemocných, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem a oční hypertenzí vedle beta-blokátorů, alfa agonistů a inhibitorů karboanhydrázy a není-li operační výkon indikován.

2.Latanoprost/timolol v kombinaci indikuje oční lékař u nemocných, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem a oční hypertenzí, při neúčinnosti beta-blokátorů a není-li operační výkon indikován.

Unoproston, bimatoprost: indikuje oční lékař u pacientů, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem a okulární hypertenzí pří netoleranci nebo neúčinnosti betablokátorů a není-li operační výkon indikován.

Travoprost indikuje oční lékař u pacientů, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem a okulární hypertenzí a nesnášejí jiné léky na nitrooční tlak a není-li operační výkon indikován.

486.8S01EE02unoprostonlok.1ML105,30P
 
486.9S01EE03bimatoprostlok.1ML170,00P
 
486.10S01EE04travoprostlok.1ML204,00P
 
486.11S01ED51timolol v kombinaci s dorzolamidemlok.1ML74,05P
 
486.12S01ED51timolol v kombinaci s latanoprostemlok.1ML200,60P
487S01Fmydriatika a cykloplegikalok. 
487.1S01FA01atropin (koncentrace do 0,5% včetně)lok.1ML5,00 
83770ATROPIN-POS 0.5%oph gtt sol1x10mlURSD
487.2S01FA01atropin (koncentrace nad 0,5%)lok.1ML5,66 
83771ATROPIN-POS 1%oph gtt sol 1x10mlURSD
487.3S01FA04cyklopentolátlok.1ML35,10O/OPH
45558CYCLOGYL 1%gtt oph 1x15ml 1%ACUB
487.4S01FA06tropikamidlok.1ML8,52O/OPH
21155MYDRUMoph gtt sol 1x10mlCHVD
487.5S01FB01fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)lok.1ML40,33O/OPH
488S01Gdekongestanty a antialergikalok. 
488.1S01GA52antazolin/
tetryzolin
lok.1ML6,06L/OPH,ALG
   
488.2S01GX01natrium kromoglykát (lékové formy očních kapek)lok.1ML4,06 
   
488.3S01GX01natrium kromoglykát (lékové formy očních a nosních kapek)lok.1ML5,23L/OPH,ALG,ORL
54241ALLERGOCROM KOMBI (OČNÍ+NOSNÍ)oph 10ml+nas 15mlURSD
83651CROMOHEXAL COMBIoph 10ml+nas 15mlHEXD
57944CROMOHEXAL COMBIoph10ml+nas15ml solSFSD
488.4S01GX02levokabastinlok.1ML17,60L/OPH,ALG
 
488.5S01GX03kyselina spaglumoválok.1ML14,66L/OPH,ALG
 
488.6S01GX05lodoxamidlok.1ML14,66L/OPH,ALG
488.7S01GX06emedastinlok.1ML17,60L/OPH, ALG
 
488.8S01GX07azelastinlok.1ML17,60L/OPH, ALG
 
488.9S01GX08ketotifenlok.1ML27,14L/OPH, ALG
 
488.10S01GA52tetryzolin/
antihistaminikum
lok.1ML4,06L/OPH,ALG
489S01HAlokální místní anestetikalok. 
489.1S01HAmístní anestetikalok.1ML11,83L/OPH
 
489.2S01HA02oxybuprokainlok.1ML11,83L/OPH
66524NOVESIN 0.4%oph gtt sol 1x10mlNAHCH
490S01jiná oftalmologikalok. 
490.1S01XAtolazolin (koncentrace 10%)lok.1GM14,91L/OPH
 
490.2S01XAjodid draselný a sodnýlok.1ML4,89 
56119JODID DRASELNY+SODNY 2% UNIM.PHoph gtt sol 1x10mlUPASK
490.3S01XA01guajazulenlok.1GM3,98 
00874OPHTHALMO-AZULENung oph 1x5gm/7.5mgLEXCZ
490.4S01XA02retinollok.1GM2,93 
 
490.5S01XA04jodid draselnýlok.1ML4,89 
56118JODID DRASELNY 2% UNIMED PHARMAoph gtt sol 1x10mlUPASK
490.6S01XA11nandrolonlok.1ML11,20 
 
490.7S01XA20umělé slzy a jiné indiferentní přípravkylok.1ML3,03 
04179LACRISYNgtt oph 1x10mlGNOCZ
490.8S01XA20umělé slzy a jiné indiferentní přípravky (v lékové formě gelu)lok.1GM3,03 
 
490.9S01KA01kyselina hyaluronoválok.1ML1376,58Z
 
490.10S02DA30kombinace fenazon a lidokainlok.1GM3,80 
491S02CAkortikosteroidy a antiinfektiva v kombinacilok. 
491.1S02CA03hydrokortizon a antiinfektiva v kombinacilok.1ML27,37L/ORL
 
491.2S02AA11polymyxin Blok.1ML2,64L/ORL
 
491.3S02BAkortikosteroidy a antiinfektiva v kombinacilok.1GM22,92L/ORL, PDD
84575OTOBACID Naur gtt sol 1x6gmASHD
492V01AAextrakty alergenůp.o. 
492.1V01AAI. generace (PNU), úvodní dávkap.o.1DF88,46L/ALG
 
492.2V01AAI. generace (PNU), udržovací dávkap.o.1DF415,47L/ALG
 
492.3V01AAII. generace (IC,IR,JSA,JSK,
SQ,SU), úvodní dávka
p.o.1DF228,70L/ALG
 
492.4V01AAII. generace (IC,IR,JSA,JSK,
SQ,SU), udržovací dávka
p.o.1DF498,16L/ALG
 
492.5V01AAII. generace (IC,IR,JSA,JSK,
SQ,SU, STU), pro sublng. podání, úvodní dávka
p.o.1DF308,40L/ALG
 
492.6V01AAII. generace (IC,IR,JSA,JSK,
SQ,SU,STU),pro sublng. podání, udržovací dávka
p.o.1DF616,52L/ALG
493V01AAextrakty alergenůintrader. 
493.1V01AAextrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)intrader.1BA134,61O/ALG
494V01AA extrakty alergenůPRICK testO/ALG
494.1V01AAextrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)PRICK test1BA522,52O/ALG
 
494.2V01AAextrakty alergenů (diagnostické, kontrola)PRICK test1BA363,86O/ALG
495V01AAextrakty alergenůparent. 
495.1V01AAI. generace (PNU), vodné, úvodní dávkaparent.1DF69,48L/ALG
 
495.2V01AAI. generace (PNU), vodné, udržovací dávkaparent.1DF442,69L/ALG
 
495.3V01AAII. generace (IC,IR,JSA,JSK,
SQ,SU,RG), vodné, úvodní dávka
parent.1DF228,70L/ALG
 
495.4V01AAII. generace (IC,IR,JSA,JSK,
SQ,SU,RG), vodné, udržovací dávka
parent.1DF749,06L/ALG
47701ALBEY 120MCG(APIS MELLIF)inj sic 1x120rg+solHSTUSA
47699ALBEY 120MCG(VESPULA)inj sic 1x12org+solHSTUSA
495.5V01AAI. generace (PNU), depotní, úvodní dávkaparent.1DF38,50L/ALG
83558H-AL POLLENS(JAR.SM.CAS.)
DEPOT
inj 250pnu-1mlSVFCZ
83554H-AL POLLENS(POLLIN.MIXT.)
DEPOT
inj 250pnu-1mlSVFCZ
83560H-AL POLLENS(SM.PODZIMNI)
DEPOT
inj 250pnu-1mlSVFCZ
83562H-AL POLLENS(SMĚS TRAV I)DEPOTinj 250pnu-1 mlSVFCZ
495.6V01AAI. generace (PNU), depotní, udržovací dávkaparent.1BA265,93L/ALG
 
495.7V01AAII. generace (IC,IR,JSA,JSK,
SQ,SU), depotní, úvodní dávka
parent.1BA1233,60L/ALG
 
495.8V01AAII. generace (IC,IR,JSA,JSK,
SQ,SU), depotní, udržovací dávka
parent.1BA1043,83L/ALG
496V03Avšechny jiné terapeutické přípravkylok. 

Léčbu sevelamerem indikuje nefrolog se zkušenostmi s diagnostikou a léčbou komplikací renální osteopatie na pracovištích, kde jsou k dispozici všechny potřebné diagnostické metody a vazba na chirurgické pracoviště provádějící parathyreoidektomie, a to pouze pacinetům, kteří splňují alespoň jedno z následujících kriterií:

a) hyperfosfatémie vyšší než 2,5mmol/l a hyperkalcémie (Ca více než 2,7mmol/l) při terapii kalcium karbonátem a to i přes použití dialyzačního roztoku s obsahem kalcia 1,25 mmol/l,

b) nekontrolovatelná hyperfosfatemie (více než 3,2 mmol/l); či opakovaně zjišťovaná hodnota více než 2,5 mmol/l při prokázané dietě s omezením fosforu do 1200 mg/d, adekvátní dialyzační léčbě - Kt/V dle Daugirdase II více než 1,2 a spolupráci pacienta,

c) parathyreoidektomie - k překlenutí období od indikace do operačního výkonu,

d) tzv. fosfokalciový produkt více než 6,0 mmol/l exp.2 při splnění podmínek uvedených výše,

e) prokázaná extraoseální kalcifikace (periartikulární, v jiných lokalizacích).

Kontroly účinnosti podávání sevelameru jsou prováděny nejméně jednou za 3 měsíce léčby. Podávání je ukončeno pokud je při kontrole zjištěna hyperfosfatemie vyšší než 2,5mmol/l.

496.1V03AE02sevelamer do 403 mg v jedné tabletě včetněp.o.400MG20,70P
 
496.2V03AE02sevelamer nad 403 mg v jedné tabletěp.o.400MG18,60P
 
496.3V03AXantistafylokokový fág. lyzátlok.20ML321,60 
497V03ABantidotaparent. 
497.1V03AC01deferoxaminparent.1GM386,74K
01445DESFERALinj plv sol10x500mgNPACH
497.2V03ABtrimedoxim + atropinparent.    PlněK
 
497.3V03ABobedoximparent.    PlněK
 
497.4V03AB03edetátyparent.    PlněK
     
497.5V03AB06thiosulfátparent.    PlněK
     
497.6V03AB08dusitan sodnýparent.    PlněK
     
497.7V03AB14protaminparent.1ML6,01K
     
497.8V03AB15naloxonparent.0.4MG11,83K
88866INTRENONinj10x1ml/0.4mgLEXCZ
94763NALOXONE WZF POLFAinj10x1ml/0.4mgWZFPL
497.9V03AB16ethanol (koncentrace 10%)parent.100ML20,43K
 
497.10V03AB19fysostigminparent.1MG10,31K
 
497.11V03AB24digitalisový antitoxinparent.80MG32726,64K
 
497.12V03AB25flumazenilparent.0.5MG754,48K
93214ANEXATEinj 5x5ml/0.5mgHLRCH
498V03AFantidota užívaná při léčbě cytostatikyp.o. 
498.1V03AF01mesnap.o.1,2GM290,85B/ONK,HEM
05883UROMITEXAN TABLETS 400MGtbl obd 10x400mgHODD
498.2V03AF03kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.60MG111,91 
96963CALCIUMFOLINAT EBEWE 15MGpor cps dur 20x15mgEBPA
54518LEUCOVORIN CA LACHEMA 15por tbl nob 30x15mgPVLCZ
498.3V03AF03kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.60MG115,42 
96964CALCIUMFOLINAT EBEWE 100MGpor cps dur20x100mgEBPA
01671LEUCOVORIN CA LACHEMA 25por tbl nob 30x25mgPVLCZ
499V03AFantidota užívaná při léčbě cytostatikyparent. 
499.1V03AF01mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.2GM29,72B/ONK,HEM
 
499.2V03AF01mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)parent.0.4GM48,39B/ONK,HEM
05954UROMITEXAN 400MGinj sol15x4ml/400mgBXHD
499.3V03AF02dexrazoxanparent.0.5GM4329,50B/ONK,HEM
 
499.4V03AF03kalcium folinátparent.60MG234,23B/ONK,HEM
58033CALCIUMFOLINAT EBEWE 100MGinjsol1x10ml/100mgEBPA
96966CALCIUMFOLINAT EBEWE 30MGinjsol 5x3ml/30mgEBPA
88636LEUCOVORIN CA LACHEMA 10injplv sol 10x10mgPVLCZ
75005LEUCOVORIN CA LACHEMA 10injplv sol 1x10mgPVLCZ
12440LEUCOVORIN CA LACHEMA 10injsol 10x1ml/10mgPVLCZ
57615LEUCOVORIN CA LACHEMA 150 INJ.injsol 10x15mlPVLCZ
57614LEUCOVORIN CA LACHEMA 150 INJ.injsol 1x15mlPVLCZ
12441LEUCOVORIN CA LACHEMA 20injsol 10x2ml/20mgPVLCZ
91561LEUCOVORIN CA LACHEMA 25injplv sol 10x25mgPVLCZ
75004LEUCOVORIN CA LACHEMA 25injplv sol 1x25mgPVLCZ
01668LEUCOVORIN CA LACHEMA 450injsol 1x45mlPVLCZ
01669LEUCOVORIN CA LACHEMA 450injsol 5x45mlPVLCZ
12442LEUCOVORIN CA LACHEMA 50injsol 5x5ml/50mgPVLCZ
11185LEUCOVORIN-TEVAinj1x10ml/100mgPHMNL
11187LEUCOVORIN-TEVAinj1x20ml/200mgPHMNL
11188LEUCOVORIN-TEVAinj1x30ml/300mgPHMNL
11189LEUCOVORIN-TEVAinj1x35ml/350mgPHMNL
11190LEUCOVORIN-TEVAinj1x50ml/500mgPHMNL
11184LEUCOVORIN-TEVAinj1x5ml/50mgPHMNL
11186LEUCOVORIN-TEVAinj5x10ml/100mgPHMNL
499.5V03AF05amifostinparent.1.7GM19500,00X
31540ETHYOLinj sic 3x500mgSCHB
499.6V03AF07rasburikazaparent.1DF2500,00H
500V03AKtkáňová lepidlalok. 
500.1V03AKtkáňová lepidlalok.1ML3219,90X
90502TISSUCOL KITglu 0.5ml(3x+2xsol)BXGA
90503TISSUCOL KITglu 1ml(3x+2xsolv.)BXGA
90504TISSUCOL KITglu 2ml(3x+2xsolv.)BXGA
90505TISSUCOL KITglu 5ml(3x+2xsolv.)BXGA
500.2V03AKtkáňová lepidlalok.1C2177,24X
89822TACHOCOMB COAT.DRY-FOAM FLEECEspn 1/2.5x3x0.5cmNYCA
74980TACHOCOMB COAT.DRY-FOAM FLEECEspn 1/9.5x4.8x0.5cmNYCA
501V04CDtesty sekrece hormonů hypofýzyp.o. 
501.1V04CD01metyraponp.o.3GM386,77K/END
01359METOPIRONEcps 50x250mgNPACH
502V04CFtuberkulinový testparent. 
502.1V04CF01tuberkulinparent.0.6RG277,44H
68918TUBERCULIN PPD RT 23 SSIinj 10x1.5ml/0.6rgSSTDK
68920TUBERCULIN PPD RT 23 SSIinj 10x5ml/2rgSSTDK
68919TUBERCULIN PPD RT 23 SSIinj 1x5ml/2rgSSTDK
503V04CLtesty pro alergické chorobyintrader. 
503.1V04CLtesty pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)intrader.1BA134,61O/ALG
47432D-AL DUSTSinj sol 1x5ml-pnuSVFCZ
47434D-AL DUSTSinj sol 1x5ml-pnuSVFCZ
47431D-AL FOODSinj sol 1x5ml-pnuSVFCZ
47430D-AL INSECTSinj sol 1x5ml-pnuSVFCZ
47427D-AL POLLENSinj sol 1x5ml-jskSVFCZ
54551D-AL POLLENSinj sol 1x5ml-jskSVFCZ
47428D-AL POLLENSinj sol 1x5ml-pnuSVFCZ
47429D-AL POLLENSinj sol 1x5ml-pnuSVFCZ
47433D-AL(MIT,MYCO,DMX,
BACTO)
inj sol 1x5ml-pnuSVFCZ
503.2V04CLtesty pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)intrader.1BA495,05O/ALG
503.3V04CLtesty pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)PRICK test1BA522,52O/ALG
84296D-AL PRICK TESTsol 1x3ml-jskSVFCZ
84304D-AL PRICK TESTsol 1x3ml-pnuSVFCZ
84296D-AL PRICK TESTsol 1x3ml-jskSVFCZ
84304D-AL PRICK TESTsol 1x3ml-pnuSVFCZ
70500SOLUPRICK SQsol 1x3mlAASDK
69225SOLUPRICK SQ (DIAG.)sol 1x3mlEASA
69224SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLAsol 2x3mlEASA
503.4V04CLtesty pro alergické choroby (diagnostické alergeny, kontrola)PRICK test1BA363,86O/ALG
504V04CXjiná diagnostikap.o. 
504.1V04CXjiná diagnostika (přípravky uvolňující C02)p.o.1DF20,73 
46684CO2 GRANULAT GUERBETgra 10 (sÁČky)GMGF
505V04CXjiná diagnostikaintrader. 
505.1V04CXjiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)intrader.1ML114,51O
45918IMUNOSKINTESTinj 2x1.5ml+6x1.3mlSVFCZ
505.2V04CXjiná diagnostika (sulfanum ceruleum)subkut.50MG251,00O
506V04CXjiná diagnostikaparent. 
506.1V04CG03histaminparent.10MG10,07O
 
506.2V04CG30kofein a benzoát sodnýparent.0.1GM5,47O
 
506.3V04CH01inulinparent.5GM489,33O
 
506.4V04CJ02protirelinparent.0.2MG215,75O
 
506.5V04CK01sekretinparent.29RG919,90O
 
506.6V04CM01gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)parent.0.1MG225,63O
 
506.7V04CM01gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)parent.0.1MG680,30O
 
506.8V04CXjiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)parent.1ML34,56O
 
506.9V04CXjiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)parent.1ML126,50O
 
506.10V04CE01galaktózaparent.1DF903,92O
 
506.11V04CXureap.o.1DF1270,85H
507V06CAvýživa bez fenylalaninup.o. 
507.1V06CAvýživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)p.o.1GM5,33L/J4
94078SINFEMIXplv 1x250gmIMASK
507.2V06CAvýživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)p.o.1GM5,08L/J4
88063SINFENALpor plv sol1x250gmIMASK
507.3V06CAvýživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)p.o.1GM12,45L/J4
93087MILUPA PKU 1por plv 1x500gmMLPD
93088MILUPA PKU 2por plv 1x500gmMLPD
93089MILUPA PKU 3por plv 1x500gmMLPD
507.4V06CAvýživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)p.o.1GM25,27L/J4
 
507.5V06CAvýživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné)p.o.1GM14,17L/J4
508V06DAkombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamínyp.o. 
508.1V06DAsacharidy/
proteiny/minerály/vitamíny, komb.
p.o.80GM87,40H
 
508.2V06DAsacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.p.o.500ML74,25H
509V06DBkombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamínyp.o. 
509.1V06DBtuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.p.o.100GM44,87H
61454NUTRISON POWDERplv 1x430gmNUTNL
509.2V06DBtuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.p.o.500ML79,38H
 
509.3V06DCkombinace sacharidůp.o.100GM44,87H
510V06DDaminokyseliny včetně kombinaci s polypeptidyp.o. 
510.1V06DDaminokyseliny včetně kombinací s polypeptidyp.o.5DF88,01L/J7
88115KETOSTERILtbl obd 100FRED
88116KETOSTERILtbl obd 300=3x100FRED
511V06DEkombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitaminyp.o.  
511.1V06DEkombinace aminokyseliny/
sacharidy/
minerály/
vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka)
p.o.100GM26,88
511.2V06DEkombinace aminokyseliny/
sacharidy/
minerály/
vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka s nízkým obsahem laktózy)
p.o.100GM13,83L/J11
511.3V06DEkombinace aminokyseliny/
sacharidy/
minerály/
vitamíny (mléčné proteinové hvdrolyzáty)
p.o.100GM29,33L/J11
511.4V06DEkombinace aminokyseliny/
sacharidy/
minerály/
vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty s nízkým obsahem laktózy)
p.o.100GM63,54L/J11
511.5V06kombinace aminokyseliny/
sacharidy/
minerály/
vitamíny (jednotlivé aminokyseliny)
p.o.100GM302,25P

Přípravky obsahující kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (jednotlivé aminokyseliny) jsou ordinovány pacientům s těžkou potravinovou alergií, zvláště na bílkovinu kravského mléka (těžké reakce anafylaktického charakteru, neúspěch terapie extensivně hydrolyzovanými přípravky, potravinová alergie s projevy poškození střevní sliznice), s multiproteinovou alregií, u syndromu krátkého střeva, u malabsorpce při přechodu z parenterální na enterální výživu. Ve výše uvedených případech ordinuje dětem do 3 let věku lékař s atestací II. stupně v oboru pediatrie nebo s atestací I. stupně v oboru pediatrie a zároveň s nástavbovou specializací v oboru gastroenterologie nebo alergologie a klinické imunologie. Po 6 měsících by měl být proveden pokus o reexpozici proteinovým hydrolyzátem.

512V06DFnáhrady mléka obsahující sojovou bílkovinup.o. 
512.1V06DFnáhrady mléka obsahující sojovou bílkovinup.o.100GM27,96L/J11
513V06DXjiné kombinace přípravků pro výživup.o. 
513.1V06DXMCT olejp.o.100ML103,13L/J11
 
513.2V06DXkombinace s vysokým obsahem mléčné bílkoviny a kalciap.o.100GM44,87L/J11
514V07ABrozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztokůparent. 
514.1V07ABvoda pro Injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)parent.1ML2,69 
 
514.2V07ABvoda pro injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.10ML3,32 
00387AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKAinj 10x10ml-amp.pl.BTASK
00388AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKAinj 50x10ml-amp.pl.BTASK
55807AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKAinj100x10ml-amp.pl.BTASK
514.3V07ABvoda pro injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahviparent.100ML13,98 
89244AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMAinf 1x250mlARDCZ
69789AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMAinf 1x500mlARDCZ
53363AQUA PRO INJECTIONE INFUSIAsol 1x250ml(sklo)IHOCZ
91876AQUA PRO INJECTIONE INFUSIAsol 1x500ml(plast)IHOCZ
53364AQUA PRO INJECTIONE INFUSIAsol 1x500ml(sklo)IHOCZ
80486AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTApar Iqf 1x250mlMVMCZ
70528AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTApar Iqf 1x500mlMVMCZ
92782AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOSsol 1x1000ml(vak)INKCZ
92783AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOSsol 1x2000ml(vak)INKCZ
83943AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOSsol 1x500ml(vak)INKCZ
95565STERILE WATER F.INJ.FRESENIUSpar Iqf 1x1000ml-peFKII
31424STERILE WATER F.INJ.FRESENIUSpar Iqf 1x250ml-sklFKII
95564STERILE WATER F.INJ.FRESENIUSpar Iqf 1x500ml-peFKII
31426STERILE WATER F.INJ.FRESENIUSpar Iqf 1x500ml-sklFKII
95566STERILE WATER F.INJ.FRESENIUSpar Iqf 20x500ml-peFKII
95567STERILE WATER F.INJ.FRESENIUSpar Iqf12x1000ml-peFKII
31427STERILE WATER F.INJ.FRESENIUSpar Iqf12x500ml-sklFKII
31425STERILE WATER F.INJ.FRESENIUSpar Iqf16x250ml-sklFKII
31428STERILE WATER F.INJ.FRESENIUSpar Iqf1x1000ml-sklFKII
31429STERILE WATER F.INJ.FRESENIUSpar lqf6x1000ml-sklFKII
43759STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRApar Iqf 1x250ml-sklSFRI
43760STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRApar Iqf 1x500ml-sklSFRI
44560STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRApar Iqf12x500ml-sklSFRI
44559STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRApar Iqf16x250ml-sklSFRI
43761STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRApar Iqf1x1000ml-sklSFRI
44557STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRApar Iqf6x1000ml-sklSFRI
99814VODA NA INJEKCI VIAFLOpar Iqf 20x500mlBFHE
99208VODA NA INJEKCI VIAFLOpar Iqf 30x250mlBFHE
98539VODA NA INJEKCI VIAFLOpar Iqf 35x150mlBFHE
99826VODA NA INJEKCI VIAFLOpar Iqf10x1000mlBFHE
57776WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1x1000ml(vak)BFHE
70484WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1x1000ml(vak)BFFI
97726WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1x250ml(sklo)BFFI
57773WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1x250ml(vak)BFHE
85557WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1x250ml(vak)BFFI
97727WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1x500ml(sklo)BFFI
57775WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1x500ml(vak)BFHE
85558WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1x500ml(vak)BFFI
515V08Arozpustné nefrotropní RTG kontrastní látkyp.o. 
515.1V08AA05kyselina ioxitalamováp.o.10ML59,19K
59497TELEBRIX GASTROsol 10x100ml/30gm iGUTF
515.2V08AB04iopamidolp.o.10ML59,19K
516V08AArozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látkyparent. 
516.1V08AA01kyselina diatrizoováparent.10ML45,00K
 
516.2V08AA03iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)parent.10ML41,06K
 
516.3V08AA03iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)parent.10ML44,97K
 
516.4V08AA03iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)parent.10ML87,40K
 
516.5V08AA05kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)parent.10ML54,73K
92350TELEBRIX N 380inj 6x20mlLEXCZ
516.6V08AA05kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)parent.10ML66,00K
517V08ABrozpustné nefrotropní nízkoosmolání RTG kontrastní látkyparent. 

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

a) pro intrathekální podání,

b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1V08AB02iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML184,90K
517.2V08AB02iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML159,40K
517.3V08AB02iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)parent.10ML220,90K
517.4V08AB02iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML122,70K
517.5V08AB02iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML185,50K
517.6V08AB02iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML256,70K
517.7V08AB02iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML142,65K
517.8V08AB02iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML207,20K
517.9V08AB02iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML159,40K
517.10V08AB03kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML236,91K
59544HEXABRIX 320inj sol 1x50mlGUTF
59545HEXABRIX 320inj sol 25x50mlGUTF
517.11V08AB03kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML186,90K
 
517.12V08AB04iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML242,54K
 
517.13V08AB04iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML299,78K
517.14V08AB04opamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML185,92K
       
517.15V08AB04iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML169,67K
     
517.16V08AB04iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML365,98K
     
517.17V08AB04iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)parent.10ML224,93K
     
517.18V08AB04iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML181,10K
       
517.19V08AB05iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML122,70K
     
517.20V08AB05iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML185,40K
       
517.21V08AB05iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML142,60K
     
517.22V08AB05iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML165,80K
     
517.23V08AB06iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML429,71K/P
     
517.24V08AB06iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML534,28K/P
     
517.25V08AB07ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML95,60K
     
517.26V08AB07ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) parent.10ML122,70K
     
517.27V08AB07ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML256,70K
   
517.28V08AB07ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML185,40K
     
517.29V08AB07ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML142,65K
     
517.30V08AB07ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML 149,50K
     
517.31V08AB07ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML207,20K
     
517.32V08AB07ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML159,42K
     
517.33V08AB09iodixanol (koncentrace 150 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)parent.10ML193,90K
42400VISIPAQUE 150 MG l/MLinj sol 10x100ml-ppABHN
42401VISIPAQUE 150 MG l/MLinj sol 10x100ml-ppAHCIRL
42402VISIPAQUE 150 MG l/MLinj sol 10x200ml-ppABHN
42403VISIPAQUE 150 MG l/MLinj sol 10x200ml-ppAHCIRL
45115VISIPAQUE 150 MG l/MLinj sol 6x200ml-sklAHCIRL
84340VISIPAQUE 150 MG l/MLinj sol 6x200ml-sklABHN
42398VISIPAQUE 150 MG l/MLinj sol 6x500ml-sklABHN
42399VISIPAQUE 150 MG l/MLinj sol 6x500ml-sklAHCIRL
517.34V08AB09iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)parent.10ML302,90K
 
517.35V08AB09iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)parent.10ML253,90K
42410VISIPAQUE 270 MG l/MLinj sol 10x100ml-ppABHN
42411VISIPAQUE 270 MG l/MLinj sol 10x100ml-ppAHCIRL
45120VISIPAQUE 270 MG l/MLinj sol 10x100ml-skAHCIRL
84343VISIPAQUE 270 MG l/MLinj sol 10x100ml-skABHN
42412VISIPAQUE 270 MG l/MLinj sol 10x150ml-ppABHN
42413VISIPAQUE 270 MG l/MLinj sol 10x150ml-ppAHCIRL
42414VISIPAQUE 270 MG l/MLinj sol 10x175ml-ppABHN
42415VISIPAQUE 270 MG l/MLinj sol 10x175ml-ppAHCIRL
42416VISIPAQUE 270 MG l/MLinj sol 10x200ml-ppABHN
42417VISIPAQUE 270 MG l/MLinj sol 10x200ml-ppAHCIRL
45121VISIPAQUE 270 MG l/MLinj sol 6x200ml-sklAHCIRL
84344VISIPAQUE 270 MG l/MLinj sol 6x200ml-sklABHN
42418VISIPAQUE 270 MG l/MLinj sol 6x500ml-ppABHN
42419VISIPAQUE 270 MG l/MLinj sol 6x500ml-ppAHCIRL
42406VISIPAQUE 270 MG l/MLinj sol 6x500ml-sklABHN
42407VISIPAQUE 270 MG l/MLinj sol 6x500ml-sklAHCIRL
517.36V08AB09iodixanol (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)parent.10ML321,70K
517.37V08AB09iodixanol (koncentrace 320 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)parent.10ML258,50K
42438VISIPAQUE 320 MG l/MLinj sol 10x200ml-ppABHN
42439VISIPAQUE 320 MG l/MLinj sol 10x200ml-ppAHCIRL
45125VISIPAQUE 320 MG l/MLinj sol 6x200ml-sklAHCURL
84348VISIPAQUE 320 MG l/MLinj sol 6x200ml-sklABHN
42440VISIPAQUE 320 MG l/MLinj sol 6x500ml-ppABHN
42441VISIPAQUE 320 MG l/MLinj sol 6x500ml-ppAHCIRL
42428VISIPAQUE 320 MG l/MLinj sol 6x500ml-sklABHN
517.38V08AB10iomeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML92,70K
     
517.39V08AB10iomeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML109,70K
     
517.40V08AB10iomeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML126,00K
   
517.41V08AB10iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML185,50K
 
517.42V08AB10iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML142,65K
   
517.43V08AB10iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML207,20K
     
517.44V08AB10iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML159,40K
   
517.45V08AB10iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli vöetne)parent.10ML228,70K
   
517.46V08AB10iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML175,90K
   
517.47V08AB11lobitridol (koncentrace 300 mg nad 50 ml v ampuli)parent.10ML142,65K
     
517.48  V08AB11lobitridol (koncentrace 350 mg nad 50 ml v ampuli) parent.10ML159,40K
518V08ACrozpustné hepatotropní RTG kontrastní látkyparent. 
518.1V08ACkyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)parent.10ML74,25K
 
518.2V08ACkyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)parent.10ML37,39K
 
518.3V08AC04adipiodonparent.10ML39,35K
519V08ADnerozpustné RTG kontrastní látkyparent. 
519.1V08ADiopydol + iopyronparent.10ML300,70K
 
519.2V08AD01ethylestery jodovaných mastných kyselinparent.10 ML462,54K
59494LIPIODOL ULTRA-FLUIDEinj sol 1x10mlGUTF
520V08BARTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatýp.o. 
520.1V08BA01síran barnatýp.o.100GM32,15K
59062MICROPAQUEsus 1x2000mlDEFF
95607MICROPAQUEsus 1x2000mlGUTF
520.2V08BA01síran barnatý (lékové formy pro CT)p.o.7.5GM147,52K
62399E-Z-CATsus 1x225mlEZEUSA
78269E-Z-CATsus 1x225mlEZECND
46675MICROPAQUE CTsus 1x2000ml/100gmDEFF
95609MICROPAQUE CTsus 1x2000ml/100gmGUTF
520.3V08BA01RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý (lékové formy kolon)p.rect.100GM45,00K
20926MICROPAQUE COLONrct plv sus 1x800gmGUEF
520.4V08BA01síran barnatý (lékové formy pasty)p.o.100GM94,58K
 
520.5V08BA01síran barnatý (lékové formy HD)p.o.100GM36,73K
59063MICROPAQUE H.D. ORALplv 1x416gmDEFF
95610MICROPAQUE H.D. ORALplv 1x416gmGUTF
521V08CAparamagnetické kontrastní látkyparent. 
521.1V08CA01dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)parent.10ML1582,80K
 
521.2V08CA01dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)parent.10ML1472,10K
 
521.3V08CA02meglumin gadoterat do 10 ml v jedné ampuli včetněparent.10ML1582,80K
 
521.4V08CA02meglumin gadoterat nad 10 ml v jedné ampuliparent.10ML1472,10K
 
521.5V08CA03gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)parent.10ML1582,80K
 
521.6V08CA03gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)parent.10ML1472,10K
 
521.7V08CA04gadoteridol (do 10 ml v 1 ampuli včetně)parent.10  ML1582,80K
521.8V08CA04gadoteridol (nad 10 ml v 1 ampuli)parent.10ML1472,10K
 
521.9V08CA05mangafodipirparent.10ML916,70K
 
521.10V08CA08 dimeglumin gadobenat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)parent.10ML1582,80K
 
521.11 V08CA08dimeglumin gadobenat (nad 10 ml v 1 ampuli)parent.10ML1472,10K
 
521.12V08CA09gadobutrol, koncentrace do 0,5 mmol/l včetněparent.10ML1472,10K
 
521.13V08CA09gadobutrol, koncentrace nad 0,5 mmol/lparent.10ML2208,10K
 
521.14V08CB03oxid železa, nanočástice, s obsahem do 0,9 ml včetněparent.1DF5780,78H
 
521.15V08CB03oxid železa, nanočástice, s obsahem nad 0,9 mlparent.1DF6700,00H
 
521.16V08DA01mikročástice albuminu s oktafluoropanemparent.1DF2857,50H
 
521.17V08DA02mikročástice galaktózyparent.1GM914,00H“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2004.


Ministryně:

MUDr. Součková v. r.

Přesunout nahoru