Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 109/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se pozastavuje pravidelná odvodní povinnost občanů podléhajících branné povinnosti

Částka 34/2004
Platnost od 10.03.2004
Účinnost od 10.03.2004
Zrušeno k 02.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

109

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. února 2004,

kterým se pozastavuje pravidelná odvodní povinnost občanů podléhajících branné povinnosti

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 7 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon):


§ 1

(1) Pravidelná odvodní povinnost občanů podléhajících branné povinnosti se pozastavuje na období od 1. července 2004 do 31. prosince 2004.

(2) Pozastavení pravidelné odvodní povinnosti podle odstavce 1 se netýká občanů, kteří požádají o přijetí do služebního poměru podle zvláštního právního předpisu.1)


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení a pozbývá platnosti dnem 1. ledna 2005.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr obrany:

Ing. Kostelka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například § 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb., § 3 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 555/1992 Sb.

Přesunout nahoru