Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 98/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb. a vyhlášky č. 368/2002 Sb.

Částka 40/2003
Platnost od 11.04.2003
Účinnost od 01.05.2003
Zrušeno k 01.01.2015 (343/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

98

VYHLÁŠKA

ze dne 20. března 2003,

kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb. a vyhlášky č. 368/2002 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 3, § 7 odst. 2 a 4 a § 79 odst. 1 a 5:


Čl. I

Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb. a vyhlášky č. 368/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. d) se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

2. V § 1 písm. e) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

3. V § 2 písm. b) se slova "ke standardní registrační značce" nahrazují slovy "pouze k tabulce se standardní registrační značkou, která byla vyrobena podle právní úpravy platné před počátkem účinnosti zákona".

4. V § 19 odst. 3 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "obecních úřadů obcí s rozšířenou působností".

5. V § 24 odst. 7 větě první se slova "registrační značky" nahrazují slovy "s registrační značkou, která byla vyrobena podle právní úpravy platné před počátkem účinnosti zákona".

6. V § 24 se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 9 až 11.

7. V § 29 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 8 až 10.

8. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

9. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla

Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla

10. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

Technický průkaz pro zvláštní vozidla

Technický průkaz pro zvláštní vozidla
Technický průkaz pro zvláštní vozidla

11. Příloha č. 10 zní:

"Příloha č. 10 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

POTVRZENÍ pro zvláštní registrační značku

POTVRZENÍ pro zvláštní registrační značku
POTVRZENÍ pro zvláštní registrační značku

12. Příloha č. 11 zní:

"Příloha č. 11 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

Záznamy jízd pro zvláštní registrační značku

Záznamy jízd pro zvláštní registrační značku
Záznamy jízd pro zvláštní registrační značku


Čl. II

Přechodné ustanovení

Tiskopisy vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat nejpozději do 31. prosince 2004 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny vyplývající z úpravy příloh č. 3, 6, 8, 10 a 11.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2003.


Ministr:

Ing. Šimonovský v. r.

Přesunout nahoru