Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 468/2003 Sb.Vyhláška o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladiny

Částka 156/2003
Platnost od 31.12.2003
Účinnost od 01.01.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

468

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2003

o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny a metodách určení extraktu původní mladiny

Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, (dále jen "zákon") k provedení § 81 odst. 3 zákona:


§ 1

Vzorec pro výpočet extraktu původní mladiny

Extrakt původní mladiny se stanoví výpočtem podle velkého Ballingova vzorce uvedeného v příloze této vyhlášky.

§ 2

Metody určení extraktu původní mladiny

Pro přesné určení extraktu původní mladiny se jako rozhodčí metoda použije destilační metoda. Při sériových analýzách je možno extrakt původní mladiny stanovit refraktometricky nebo s pomocí automatických analyzátorů.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.


Příloha k vyhlášce č. 468/2003 Sb.

1. Velký Ballingův vzorec

2. Vysvětlivky ke vzorci pro výpočet extraktu původní mladiny

p - extrakt původní mladiny,

Es - hmotnostní procento skutečného (nezkvašeného) extraktu piva, které se stanoví pyknometricky, popřípadě denzitometricky, po oddestilování alkoholu a doplnění destilovanou vodou na původní hmotnost vzorku,

A - hmotnostní procento alkoholu stanovené v destilátu pyknometricky, popřípadě denzitometricky.

Přesunout nahoru