Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 432/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Částka 142/2003
Platnost od 15.12.2003
Účinnost od 01.01.2004
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů...

Návrh je předkládán v souvislosti s požadavkem na upřesnění správného postupu při zařazení prací s chemickými látkami nebo směsmi do kategorie druhé nebo do kategorie třetí. Návrh dále obsahuje menší úpravy věnované fyziologii práce.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 24.07.2015 pod číslem 181/2015 Sb. s účinností od 01.10.2015