Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 430/2003 Sb.Vyhláška, která upravuje způsob stanovení ceny pro konečného spotřebitele u tabákových výrobků

Částka 140/2003
Platnost od 12.12.2003
Účinnost od 01.01.2004
Zrušeno k 14.07.2005 (275/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

430

VYHLÁŠKA

ze dne 2. prosince 2003,

která upravuje způsob stanovení ceny pro konečného spotřebitele u tabákových výrobků

Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 k provedení § 131 písm. j) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, (dále jen "zákon"):


§ 1

Postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele

(1) Výrobci nebo dovozci tabákových výrobků (dále jen "navrhovatelé") předloží Celnímu úřadu Kutná Hora (dále jen "pověřený celní úřad") návrhy cen pro konečného spotřebitele tabákových výrobků do 10. dne běžného měsíce s uvedením data účinnosti. V případě prokázané nutnosti lze zohlednit mimořádné vlivy a návrh podat i dříve.

(2) Navrhovatelé zpracují návrhy cen jednotlivých tabákových výrobků podle vzorů uvedených v příloze. K návrhu cen se přikládá popis tabákového výrobku, který obsahuje:

a) druh tabákového výrobku podle § 101 zákona,

b) přesný obchodní název tabákového výrobku,

c) u cigaret délku tabákového provazce a celkovou délku,

d) počet kusů, popřípadě množství kilogramů v jednotkovém balení určeném pro přímou spotřebu,

e) popis jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu,

f) měnu, ve které jsou základní suroviny nebo tabákové výrobky placeny,

g) zemi původu v kódech podle celních předpisů.

(3) Navrhovatelé zašlou nebo předají návrhy cen tabákových výrobků pověřenému celnímu úřadu v písemné podobě a současně na technickém nosiči dat (disketě) nebo elektronickou poštou ve formě souboru EXCEL nebo WORD.

(4) Společně s návrhem ceny pro konečného spotřebitele nového výrobku navrhovatelé předkládají pověřenému celnímu úřadu vzorek tabákového výrobku nebo jeho fotodokumentaci a souhlas majitele ochranné známky s užíváním této známky a s prodejem tabákových výrobků s touto známkou, pokud existuje.

(5) Při zpracování návrhů na změny cen pro konečného spotřebitele se uplatní obdobný postup jako u nových tabákových výrobků s uvedením důvodu změny.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.


Příloha k vyhlášce č. 430/2003 Sb.

Přesunout nahoru