Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 386/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 126/2003
Platnost od 13.11.2003
Účinnost od 01.01.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

386

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2003,

kterou se mění vyhláška č. 141/1997Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 21 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu):


Čl. I

Vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění vyhlášky č. 82/2000 Sb. a vyhlášky č. 269/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 se za slova "v měřidlech2)" vkládají slova "z oceli nebo".

2. Příloha č. 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3) zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 141/1997Sb.

Druhy a minimální přídavky denaturačních prostředků a účel použití denaturovaného lihu

Pořad.
číslo
Denaturační
prostředek
Přídavek nezředěného
denaturačního prostředku
Účel použití denaturovaného
lihu
Nejmenší
přídavek
denaturačního
prostředku na
1 l etanolu
Nejmenší
přídavek
denaturačního
prostředku na
1 m3 etanolu při
20° C
1Denaturační směs
pro obecně denaturovaný
etanol
7 ml7 lBez omezení
1aDenaturační směs
pro obecně
denaturovaný
etanol
Bez omezení
Methylethylketon10 ml10 l
Denatonium
benzoát (Bitrex,
Benzyldiethyl-N-
2,6-
xylylcarbamoyl-
methyl- amonium
benzoat)
10 mg10 g
Methylenová modř2 mg2 g
Thiofen20 ml20 l
1bDenaturační směs
pro obecně
denaturovaný
etanol
Bez omezení
Solventní nafta40 ml40 l
Petrolej20 ml201
Technický benzín
čistící
10 ml101
2Benzin lékařský10 ml10 lK laboratorním účelům,
k použití ve zdravotnických
zařízeních a lékárnách, k
výdeji občanům lékárnami v
balení do 200 ml, k dodávkám
distributorům léčiv3), k
výrobě pektinu, k výrobě léčiv, k
výrobě dezinfekčních roztoků
3Benzin lékařský20 ml20 lK technickému použití všeho
druhu mimo prodeje
4Benzin technický
čistící
20 ml20 lK technickému použití všeho
druhu mimo prodeje
5Petrolej na svícení20 ml20 lK technickému použití všeho
druhu mimo prodeje
6Toluen20 ml20 lK technickému použití všeho
druhu mimo prodeje
7Ajatin (chlorid
benzalkonia)
10 g10 kgK maskérským účelům
8Ajatin ve směsi s
glycerolem
100 g
(10 g ajatinu a
90 g glycerolu)
100 kg
(10 kg ajatinu a
90 kg
glycerolu)
K výrobě kosmetických
přípravků
9Aceton50 ml50 lK výrobě čistých chemikálií,
kovových vláken,
katalyzátorů, elektronek,
televizních obrazovek,
polovodičů
10Aceton100 ml100 lK technickému použití všeho
druhu mimo prodeje
11Fenol4 g4 kgPro nemocniční účely, k
výrobě fotografického papíru,
filmů, a papíru, k výrobě
korkových desek, k výrobě
těsnění
12Hexan10 ml10 lK laboratorním účelům
132-propanol
(Isopropylalkohol)
100 ml100 lK výrobě čistých chemikálií, k
výrobě katalyzátorů, k výrobě
kosmetiky, pro konzervaci
přírodních květů do
kolínských vod
14Metanol50 ml50 lK laboratorním účelům
15Šelak50 g50 kgK výrobě laků, apretur, glazur,
politur a zrcadel
16Ocet kvasný
lihový
o koncentraci 10%
hm
200 ml200 lK výrobě kvasného lihového
octa
17Octan ethylnatý20 g20 kgK výrobě octanu ethylnatého,
k úpravě pitné vody
18Amoniak10 ml10 lK výrobě krmného droždí
Torula, k výrobě přípravku
Diastabil
19Denatonium
benzoate (Bitrex,
Benzyldiethyl-N-
2,6-
xylylcarbamoyl-
methyl-amonium benzoat)
30 mg30 gK výrobě kosmetických
přípravků, které nepřichází do
styku s dutinou ústní
20Denatonium
benzoate (Bitrex,
Benzyldiethyl-N-
2,6-
xylylcarbamoyl-
methyl-amonium
benzoat)
2 mg2 gK výrobě lihu syntetického
technického, který je určen
k technickému použití u
zpracovatele lihu, čímž se
rozumí veškeré použití mimo
prodeje a výroby výrobků
s obsahem tohoto lihu.
21Benzin Natural 91
nebo Natural 95
20 ml20 lK výrobě alternativního
motorového paliva

3) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.


Čl. II

Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení pořadového čísla 1a a 1b přílohy č. 2 "Druhy a minimální přídavky denaturačních prostředků a účel použití denaturovaného lihu" této vyhlášky, které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

(2) Ustanovení pořadového čísla 1 přílohy č. 2 "Druhy a minimální přídavky denaturačních prostředků a účel použití denaturovaného lihu" této vyhlášky pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru