Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 367/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 123/2003
Platnost od 04.11.2003
Účinnost od 04.11.2003
Zrušeno k 02.05.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

367

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. října 2003,

kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 69 a 76 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů:


Čl. I

Nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb., nařízení vlády č. 495/2000 Sb., nařízení vlády č. 264/2001 Sb., nařízení vlády č. 397/2001 Sb., nařízení vlády č. 404/2001 Sb., nařízení vlády č. 481/2001 Sb. a nařízení vlády č. 561/2002 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 části II – Tabák a vyrobené tabákové náhražky, podpoložce 2402 10 00, položce 2402 20 a podpoložce 2402 90 00, sloupci měrná jednotka se text "ks" nahrazuje textem "kg".

2. V příloze č. 1 části VI – Vysoce toxické látky, toxické látky a pomocné látky, dílu 2 – Toxické látky (T) a v příloze č. 2 části VI – Vysoce toxické látky, toxické látky a pomocné látky, dílu 2 – Toxické látky (T) se podpoložka "2910 30 00 00 1-Chlor-2,3-epoxypropan (epichlorhydrin)" zrušuje.

3. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKŮ, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě neautomatické licence

Část I A  ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY - do 31.12.2003

číslo položky celního sazebníkunázevmnožstvíměrná jednotkadoklad
podle § 68 odst. 3
písm. b)
doklad
podle §
68 odst. 3
písm. d)
metoda rozdělení podle § 70
odst. 2
lhůta podle § 69 odst. 2období
podle § 69
odst. 1
1701Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu - původem ze Slovenské republiky3500tuna
z toho: I.čtvrtletí800MR 3/115.11.-15.12.1.1.-31.3.
II. čtvrtletí800MR 3/115.2.-15.3.1.4.-30.6.
III. čtvrtletí1100MR 3/115.5.-15.6.1.7.-30.9.
IV. čtvrtletí800MR 3/115.8.-15.9.1.10.-31.12.

Část I B  ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY - do 30. 4. 2004

číslo položky celního sazebníkunázevmnožstvíměrná jednotkadoklad
podle § 68 odst. 3
písm. b)
doklad
podle §
68 odst. 3
písm. d)
metoda rozdělení podle § 70
odst. 2
lhůta podle § 69 odst. 2období
podle § 69
odst. 1
1701Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu - původem ze Slovenské republiky1167tunaMR 3/115.11.-15.12.1.1.-30.4.

Část II

NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY - do 31.12. 2003

číslo položky celního sazebníkunázevmnožstvíměrná jednotkadoklad
podle § 68
odst. 3
písm. b)
doklad
podle § 68
odst. 3
písm. d)
metoda rozdělení podle § 70
odst. 2
lhůta podle § 69 odst. 2období podle § 69 odst. 1
2701Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí - původem z Polské republiky a Ukrajiny1223000tunaMR 3/115.11.-15.12.

Vysvětlivky zkratek pro doklady a metody rozdělení, uvedených v této příloze:

Metoda rozdělení podle § 70 odst. 2 zákona č. 62/2000 Sb.:

MR 3/1 - stanovené množství bude stejným dílem rozděleno mezi ty žadatele, kteří určený výrobek dováží z důvodů technologických potřeb své výroby a kteří podali žádost ve stanovené lhůtě.

Při použití metod rozdělování stanoveného množství v licenčním řízení se zároveň přihlíží k výši dřívějších dovozů žadatele a k míře využití jemu poskytnutých licencí v předcházejícím období v souladu s § 70 odst. 2 zákona.“.

4. V příloze č. 5 Vysvětlivky zkratek pro doklady uvedené v této příloze, Doklad podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 62/2000 Sb., text D 5/5 zní: "Rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva o zařazení typu zbraně do kategorie podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, v případě, že Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu nemá možnost provést jednoznačné zařazení při dovozu.".

5. V příloze č. 5 Vysvětlivky zkratek pro doklady uvedené v této příloze, Doklad podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 62/2000 Sb., text D 5/9 zní: "Rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva o zařazení typu střeliva do kategorie podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě, že Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu nemá možnost provést jednoznačné zařazení při dovozu.".

Čl. II

Licence pro výrobky uvedené v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 481/2001 Sb., nařízení vlády č. 561/2002 Sb. a tohoto nařízení, se vydávají s platností do 30. dubna 2004.


Čl. III

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Urban v. r.

Přesunout nahoru