Objednat předplatné
38 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 361/2003 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Novela parametricky mění tři dávky nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné, ošetřovné a otcovskou.

Poslední změna: 27.01.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Nařízení vlády stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.12.2019 pod číslem 336/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Nařízení vlády zvyšuje průměrný služební příjem pro výpočet náhrad.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.11.2019 pod číslem 317/2019 Sb. s účinností od 28.11.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, a další související zákony

Novela zákona o soudech a soudcích zavádí jednotný a transparentní systém výběru soudců, soudních funkcionářů, stejně jako podrobnější úpravu vedlejší činnosti soudců a revizi institutu přísedících v pracovněprávních a trestněprávních řízeních. Součástí novely jsou také úpravy v souvislosti se zařazením soudců do soudních oddělení a automatickým generátorem přidělování věcí.

Poslední změna: 08.10.2019 (Projednáno vládou, schváleno)
Návrh vyhlášky o zdravotní způsobilosti

Návrh vyhlášky o zdravotní způsobilosti stanoví podrobné podmínky pro posuzování zdravotního stavu občanů a příslušníků bezpečnostních sborů při přijetí do služebního poměru a při pokračování služebního poměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.09.2019 pod číslem 226/2019 Sb. s účinností od 01.10.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu, a zákona o Ústavním soudu. Zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Návrh neprošel 14.08.2019 (Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu neprošel)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Novela stanovuje podmínky a omezení pro výkon jiné výdělečné činnosti přímo v zákoně. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
01.07.2019 pod číslem 163/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Cílem návrhu zákona je upravit povyšování příslušníků bezpečnostních sborů in memoriam, pravidla pro stanovení základních tarifů, odměnu za trvání služebního poměru a výsluhy.

Poslední změna: 11.03.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Zákon ruší institut „karenční doby“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.02.2019 pod číslem 32/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Nařízení vlády navyšuje výdaje bezpečnostních sborů v oblasti platů a souvisejícího pojistného.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 304/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání…

Vzhledem k valorizaci průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých platnou pro civilní sféru dochází daným nařízením k vyrovnání pro sféru veřejnou.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 291/2018 Sb. s účinností od 13.12.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů

Zákon navazuje na zákon o ochraně oznamovatelů.

Poslední změna: 28.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a další související zákony

Novela zpřesňuje ustanovení § 271b odst. 3 zákoníku práce upravujícího výpočet náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v případě, že tento zaměstnanec nepracuje a je veden jako uchazeč o zaměstnání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 181/2018 Sb. s účinností od 01.10.2018
Návrh nařízení vlády, o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Nařízení vlády reaguje na změny, které nastaly ve vývoji úrovně služebního příjmu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.12.2017 pod číslem 432/2017 Sb. s účinností od 14.12.2017
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů

Nařízení vlády stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních bez časového omezení (s výhradou následné novelizace), systémově tedy dojde ke sjednocení s nařízeními vlády upravujícími platové tarify jiných zaměstnanců státu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 07.12.2017 pod číslem 410/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Cílem návrhu zákona je zrušit institut „karenční doby“.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslance na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů )

Cílem návrhu zákona je ochrana oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání

Zákon zajišťuje zaměstnancům účinnou ochranu v situacích, kdy učiní oznámení o podezření na protiprávní jednání a jsou v souvislosti s tímto oznámením v zaměstnání postihováni či znevýhodněni.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony.

V zákoně o nemocenském pojištění se zavádí nová dávka nemocenského pojištění - dlouhodobé ošetřovné. V zákoníku práce se v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným zaměstnavateli stanoví povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2017 pod číslem 310/2017 Sb. s účinností od 01.06.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Provedení změny v oblasti proplácení přesčasů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.08.2017 pod číslem 247/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony

Účelem předloženého návrhu zákona je zavedení tzv. prorodinných opatření.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.05.2017 pod číslem 148/2017 Sb. s účinností od 01.02.2018
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání ...

Od 1. ledna 2017 se zvyšuje průměrný služební příjem před vznikem škody o 2,2 %.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 23.12.2016 pod číslem 424/2016 Sb. s účinností od 23.12.2016
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016

Návrhem se od 1. listopadu 2016 zvyšují stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů o 4 %.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.10.2016 pod číslem 329/2016 Sb. s účinností od 01.11.2016
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

Návrh nařízení vlády stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.10.2016 pod číslem 330/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí

Návrh vyhlášky upravuje činnosti a místa výkonu služby, které jsou zakázány těhotným příslušnicím, příslušnicím-matkám do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 27.07.2016 pod číslem 238/2016 Sb. s účinností od 27.07.2016
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

Novelou vyhlášky budou v návaznosti na návrh novely nařízení vlády, které řeší obdobnou problematiku pracovních úrazů, upraveny přílohy č. vyhlášky konkrétně úprava počtu bodů u některých položek a doplnění položek chybějících.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.07.2016 pod číslem 225/2016 Sb. s účinností od 21.07.2016
Návrh zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 376/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Novela má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 377/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh nařízení vlády, který se mění nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015

Novelou nařízení vlády se od 1. listopadu 2015 zvyšují stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů o 3 %.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.10.2015 pod číslem 285/2015 Sb. s účinností od 01.11.2015
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro kalendářní rok 2016.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.10.2015 pod číslem 286/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh vyhlášky o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatněn příslušníků bezpečnostních sborů

Podle vyhlášky se bude určovat postup při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatněn příslušníků bezpečnostních sborů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 26.10.2015 pod číslem 277/2015 Sb. s účinností od 26.10.2015
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, a některé další zákony

Cílem navrhovaného právního předpisu je zavést přísnější postih recidivy vybraných závažnějších druhů přestupků (proti majetku, občanskému soužití a proti veřejnému pořádku), jejichž spáchání bude předmětem evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.08.2015 pod číslem 204/2015 Sb. s účinností od 01.10.2016
Návrh zákona o ukončení důchodového spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Ukončeno: 18.05.2015 (Reorganizace projednávání, s následující historií)