Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních

Částka 118/2003
Platnost od 24.10.2003
Účinnost od 01.01.2004
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
27 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Předložení návrhu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 353/2003 Sb.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Novela implementuje právní předpisy Evropské unie v oblasti spotřebních daní a daně z přidané hodnoty.

Poslední změna: 05.05.2021 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Cílem předkládaného návrhu je upravit způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese tak, aby byl v souladu s novelou zákona o spotřebních daních.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.02.2021 v částce č. 27 pod číslem 57/2021 Sb. s účinností od 17.02.2021
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Novela obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2020 v částce č. 246 pod číslem 609/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Novela obsahuje opatření zmírňující dopady současné situace související s pandemií COVID-19 na pivovary. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2020 v částce č. 240 pod číslem 584/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie

Zákon mění několik daňových zákonů v souvislosti s implementací předpisů EU, ke kterým má dojít vesměs s účinností od 1. ledna 2020 – jde o novelu zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních, zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a technickou novelu zákona o zvláštních řízeních soudních.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.08.2020 v částce č. 137 pod číslem 343/2020 Sb. s účinností od 01.09.2020
Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Cílem návrhu zákona je prostřednictvím novel pěti daňových předpisů zmírnit dopady událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2 na ekonomiku České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.06.2020 v částce č. 115 pod číslem 299/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Novela poskytuje jednotlivým článkům podnikatelského řetězce, které se zabývají výrobou, dovozem a vlastním prodejem cigaret, větší časový prostor pro to, aby mohly za ztížených podmínek současné krize provést stažení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě spotřební daně účinné, resp. použitelné do 29. února 2020 (tabákové nálepky označené písmenem „V“) z trhu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.05.2020 pod číslem 229/2020 Sb. s účinností od 07.05.2020
Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

Zákon upravuje problematiku daní napříč různými předpisy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2019 pod číslem 364/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh vyhlášky o tabákových nálepkách

Vyhláška upravuje technické a provozní aspekty značení tabákových výrobků tabákovou nálepkou.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.03.2019 pod číslem 82/2019 Sb. s účinností od 01.04.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019

Novela implementuje unijní právo do českého právního řádu s účinností od 1.1.2019.  Dotýká se celkem 9 zákonů z oblasti daní a jejich správy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.03.2019 pod číslem 80/2019 Sb. s účinností od 01.04.2019
Návrh vyhlášky o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Cílem návrhu je uvést předmětnou právní úpravu do aktuálního stavu s novelou z listopadu 2018 a upravit další dílčí otázky jako způsob výpočtu výše nároku na vrácení daně z minerální olejů a způsob výpočtu zastoupení citlivých plodin a révy vinné.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.03.2019 pod číslem 79/2019 Sb. s účinností od 21.03.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Novela zachovává i po 1. lednu 2019 dosavadní právní úpravu § 57 zákona o spotřebních daních, účinnou od 1. července 2017 do 31. prosince 2018, tj. zachovat zvýšenou intenzitu podpory čisté živočišné výroby a kombinované živočišné výroby.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.01.2019 pod číslem 4/2019 Sb. s účinností od 01.02.2019
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o tabákových nálepkách

Návrh je předkládán z důvodu zpoždění legislativního procesu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.11.2018 pod číslem 268/2018 Sb. s účinností od 15.02.2019
Návrh vyhlášky o tabákových nálepkách

Vyhláška nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.06.2018 pod číslem 110/2018 Sb. s účinností od 15.02.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Zákon snižuje sazbu daně z piva tak, aby se přiblížila stavu před 1. lednem 2010. 

Návrh neprošel 08.09.2017 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese

Vyhláška upravuje způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.06.2017 pod číslem 176/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zavedení dalších opatření směřujících k ochraně zdraví občanů a snaha o snížení škod souvisejících s užíváním tabáku, alkoholu a jiných návykových látek

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.03.2017 pod číslem 65/2017 Sb. s účinností od 31.05.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Rozšíření stávajícího daňového zvýhodnění minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, která v současné době zahrnuje pouze rostlinnou výrobu, i na minerální oleje spotřebované při vybraných činnostech živočišné výroby a produkci zvířat.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.12.2016 pod číslem 453/2016 Sb. s účinností od 01.03.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

Návrh zákona zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících oblast hazardních her. Dochází zejména ke změně pojmosloví v oblasti hazardních her. Dosavadní právní úprava používá pro označení her slov „loterie a jiné podobné hry“, nově se všechny hry označují jako „hazardní hry“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.06.2016 pod číslem 188/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami)

Zákon nahradí platný zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, který lze pokládat za zastřešující právní úpravu v protidrogové oblasti. Přestože byl zákon č. 379/2005 Sb. od nabytí účinnosti několikrát novelizován, stále zůstává potřeba provést řadu změn a zkvalitnit stávající právní úpravu. Dochází také k částečné implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady.

Návrh neprošel 04.05.2016 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

Návrh zákona obsahuje změny v daňovém zvýhodnění biopaliv. Tato úprava implementuje Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období let 2015 – 2020 Ministerstva zemědělství.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 382/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Cílem novely zákona je postupné zvyšování sazeb daně z tabákových výrobků v průběhu tří let. Důvodem je vývoj kurzu eura a splnění minimálních požadavků zdanění cigaret stanovených evropskou směrnicí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.12.2015 pod číslem 315/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a další související zákony v oblasti pohonných hmot a biopaliv

Novela upravuje 4 hlavní témata: změny v daňovém zvýhodnění biopaliv (pokračování daňového zvýhodnění vysokoprocentních a čistých biopaliv), zdanění a omezení nakládání se surovým tabákem, úprava kaucí distributorů pohonných hmot (zavedení snížené kauce ve výši 10 mil. Kč) a zavedení sledování plnění povinnosti uvádět stanovené množství biopaliv v pohonných hmotách v průběhu kalendářního roku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.06.2015 pod číslem 157/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015