Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 340/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

Částka 112/2003
Platnost od 08.10.2003
Účinnost od 01.11.2003
Zrušeno k 01.07.2017 (250/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

340

VYHLÁŠKA

ze dne 24. září 2003,

kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 79odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se částka "500 Kč" nahrazuje částkou "1 000 Kč".

2. V § 1 odst. 2 se částka "500 Kč" nahrazuje částkou "1 500 Kč" a částka "800 Kč" se nahrazuje částkou "2 500 Kč".

3. V § 1 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Bylo-li k podání znaleckého posudku přibráno více znalců, může paušální částka nákladů řízení po zvýšení podle tohoto odstavce činit nejvíce 6 000 Kč.".


Čl. II

Náklady řízení o přestupcích zahájených před počátkem účinnosti této vyhlášky se stanoví podle dosavadního předpisu.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2003.


Ministr:
Mgr. Gross v. r.

Přesunout nahoru