Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 237/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst.3 písm.a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Částka 80/2003
Platnost od 29.07.2003
Účinnost od 01.09.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

237

VYHLÁŠKA

ze dne 10. července 2003,

kterou se mění vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Minsterstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se slova "okresními úřady,10)" včetně poznámky pod čarou č. 10) a slovo ", okresu" zrušují.

2. V § 3 odst. 5 se slova "okresní úřad v rámci přípravy okresu v součinnosti s krajem v přenesené působnosti18) nebo" včetně poznámky pod čarou č. 18) zrušují.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2003.


Ministryně:

JUDr. Buzková v. r.

Přesunout nahoru