Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 225/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

Částka 79/2003
Platnost od 31.07.2003
Účinnost od 20.08.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

225

ZÁKON

ze dne 26. června 2003,

kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

Čl. Izrušeno

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o poštovních službách

Čl. II

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 1 se slova "350 g" nahrazují slovy "hmotnost, kterou stanoví vláda nařízením".

2. V § 19 písm. a) se slova "350 g" nahrazují slovy "hmotnost, kterou stanoví vláda nařízením".

3. V § 41 se za slovo "nařízením" vkládají slova "hmotnost a".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dvacátým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Přesunout nahoru