Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 219/2003 Sb.Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

Částka 79/2003
Platnost od 31.07.2003
Účinnost od 30.08.2003
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Novela zapracovává příslušné předpisy EU v oblasti zkoušek odrůd zemědělských rostlin.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.08.2019 pod číslem 218/2019 Sb. s účinností od 01.09.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby, a další související zákony

Zákon zejména nově reguluje oblast uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele. Zákon reaguje na praxi, kdy je rozmnožovací materiál chmele množen zejména metodou mikrorozmnožování.

Poslední změna: 01.07.2019 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

Vyhláška stanovuje podmínky pro uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů do oběhu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.06.2018 pod číslem 96/2018 Sb. s účinností od 20.06.2018

Návrh vyhlášky o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy

Navrhovaná vyhláška stanoví další odrůdy ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 11.10.2017 pod číslem 331/2017 Sb. s účinností od 01.11.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby

Transpozice směrnic Komise.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 15.09.2017 pod číslem 295/2017 Sb. s účinností od 01.11.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016