Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 184/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví další výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu

Částka 64/2003
Platnost od 17.06.2003
Účinnost od 01.08.2003
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

184

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. března 2003,

kterým se stanoví další výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 2 zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

K bezúplatnému převodu do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice (dále jen "židovská právnická osoba") jsou určeny věci uvedené v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

(1) Návrh na uzavření darovací smlouvy za Českou republiku vypracuje ten, kdo s věcmi uvedenými v příloze k tomuto nařízení hospodaří podle zvláštního právního předpisu (dále jen "navrhovatel").

(2) Navrhovatel je povinen návrh na uzavření písemné darovací smlouvy zaslat té příslušné židovské právnické osobě, které mají být věci v souladu s přílohou k tomuto nařízení převedeny, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr financí:
Mgr. Sobotka v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 184/2003 Sb.

Věci určené k převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice

1.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 Brno
IČ 00159816
objekt občanská vybavenost na pozemku parcelní číslo 1553,
zapsán na listu vlastnictví č. 565, obec Brno a katastrální území Staré Brno
Židovská obec Brno
Kapitána Jaroše 3
602 00 Brno
IČ 49465473
2.Správa nemovitostí města Brna,
státní podnik v likvidaci
Masarykova 37
602 00 Brno IČ 46963383
pozemek parcelní číslo 1550, zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště, zapsaný na listu vlastnictví č. 10,
obec Brno a katastrální území Staré Brno
Židovská obec Brno
Kapitána Jaroše 3
602 00 Brno
IČ 49465473
3.Prádelny a čistírny, státní podnik v likvidaci
Veveří 8
602 00 Brno
IČ 00100803
dům číslo popisné 341 - občanská vybavenost na pozemku parcelní číslo 1549,
zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelní číslo 1548/1,
zastavěná plocha a nádvoří,
dvůr, pozemek parcelní číslo 1548/2, zastavěná plocha a nádvoří, dvůr,
vše zapsané na listu vlastnictví č. 224,
obec Brno a katastrální území Staré Brno
Židovská obec Brno
Kapitána Jaroše 3
602 00 Brno
IČ 49465473
4.Lesy České republiky, státní podnik
Přemyslova 1106
501 68 Hradec Králové
IČ 42196451
pozemek parcelní číslo podle pozemkového katastru 2682/1, díl 1,
vedený ve zjednodušené evidenci,
zapsaný na listu vlastnictví č. 422, obec Kolín a katastrální území Kolín
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
110 00 Praha 1
IČ 00445258
5.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
IČ 45797072
pozemek parcelní číslo 581 vedený ve zjednodušené evidenci,
původ pozemkový katastr,
zapsaný na listu vlastnictví č. 10002, obec Načeradec
a katastrální území Slavětín u Načeradce
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
110 00 Praha 1
IČ 00445258
6.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 42
128 00 Praha 2
IČ 69797111
pozemek parcelní číslo 270/4, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
apsaný na listu vlastnictví č. 2, obec Chyše, katastrální území Chyše
Federace židovských obcí v České republice
Maiselova 18
110 00 Praha 1
IČ 00438341
7.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 42
128 00 Praha 2
IČ 69797111
pozemek parcelní číslo 285/2 vedený ve zjednodušené evidenci,
původ pozemkový katastr, a zapsaný na listu vlastnictví č. 2,
obec a katastrální území Odolena Voda
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
110 00 Praha 1
IČ 00445258
8.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
IČ 45797072
pozemek parcelní číslo 894/3, trvalý travní porost, pozemek parcelní číslo 966/5,
trvalý travní porost, oba zapsané na listu vlastnictví č. 10002,
obec a katastrální území Mašťov
Židovská obec Teplice
Lipová 25
415 01 Teplice
IČ 61515434
9.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
IČ 45797072
pozemek parcelní číslo 66/1, zahrada, zapsaný na listu vlastnictví č. 10002,
obec Jevíčko a katastrální území Jevíčko-předměstí
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
110 00 Praha 1
IČ 00445258
10.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
IČ 45797072
pozemek parcelní číslo 862, vedený ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr,
zapsaný na listu vlastnictví č. 7601), obec Rožďalovice
a katastrální území Zámostí u Rožďalovic
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
110 00 Praha 1
IČ 00445258
11.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
IČ 45797072
pozemek parcelní číslo 31/1, trvalý travní porost, zapsaný na listu vlastnictví č. 10002,
obec a katastrální území Rožďalovice
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
110 00 Praha 1
IČ 00445258
12.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
IČ 45797072
pozemek parcelní číslo 582 (původně role), vedený ve zjednodušené evidenci,
pozemek parcelní číslo 581/1 ( původně role) vedený v zjednodušené evidenci,
pozemek parcelní číslo 581/2 (původně role) vedený ve zjednodušené evidenci,
vše původně pozemkový katastr a zapsané na listu vlastnictví č.7601),
obec a katastrální území Rožďalovice
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
110 00 Praha 1
IČ 00445258
13.Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 1
412 74 Litoměřice
IČ 70979464
pozemek parcelní číslo 191, zastavěná plocha a nádvoří, s objektem občanská vybavenost,
pozemek parcelní číslo 190, zahrada, vše zapsané
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 5314,
obec a katastrální území Louny
Židovská obec Teplice
Lipová 25
415 01 Teplice
IČ 51515434
14.Státní oblastní archiv Praha
Archivní 4
149 00 Praha 4
IČ 70979391
budova číslo popisné 149 na pozemku stavební parcela číslo 14,
pozemek stavební parcela číslo 14,
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 5779,
obec Slaný a katastrální území Slaný
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
110 00 Praha 1
IČ 00445258
15.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
IČ 45797072
pozemek parcelní číslo 1556, zahrada, zapsaný v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002,
obec Brno, katastrální území Staré Brno
Židovská obec Brno
Kapitána Jaroše 3
602 00 Brno
IČ 49465473
16.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
IČ 45797072
pozemek stavební parcela číslo 98, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002,
obec Hříškov a katastrální území Hříškov
Židovská obec Teplice
Lipová 25
415 01 Teplice
IČ 61515434

Poznámky pod čarou

1) V současné době probíhá přepis takto označených nemovitostí z listu vlastnictví č.760 na list vlastnictví č. 10002 Pozemkového fondu České republiky.

Přesunout nahoru