Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 184/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví další výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu

Částka 64/2003
Platnost od 17.06.2003
Účinnost od 01.08.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

184

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. března 2003,

kterým se stanoví další výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 2 zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

K bezúplatnému převodu do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice (dále jen "židovská právnická osoba") jsou určeny věci uvedené v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

(1) Návrh na uzavření darovací smlouvy za Českou republiku vypracuje ten, kdo s věcmi uvedenými v příloze k tomuto nařízení hospodaří podle zvláštního právního předpisu (dále jen "navrhovatel").

(2) Navrhovatel je povinen návrh na uzavření písemné darovací smlouvy zaslat té příslušné židovské právnické osobě, které mají být věci v souladu s přílohou k tomuto nařízení převedeny, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr financí:
Mgr. Sobotka v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 184/2003 Sb.

Věci určené k převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice

1.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 Brno
IČ 00159816
objekt občanská vybavenost na pozemku parcelní číslo 1553,
zapsán na listu vlastnictví č. 565, obec Brno a katastrální území Staré Brno
Židovská obec Brno
Kapitána Jaroše 3
602 00 Brno
IČ 49465473
2.Správa nemovitostí města Brna,
státní podnik v likvidaci
Masarykova 37
602 00 Brno IČ 46963383
pozemek parcelní číslo 1550, zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště, zapsaný na listu vlastnictví č. 10,
obec Brno a katastrální území Staré Brno
Židovská obec Brno
Kapitána Jaroše 3
602 00 Brno
IČ 49465473
3.Prádelny a čistírny, státní podnik v likvidaci
Veveří 8
602 00 Brno
IČ 00100803
dům číslo popisné 341 - občanská vybavenost na pozemku parcelní číslo 1549,
zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelní číslo 1548/1,
zastavěná plocha a nádvoří,
dvůr, pozemek parcelní číslo 1548/2, zastavěná plocha a nádvoří, dvůr,
vše zapsané na listu vlastnictví č. 224,
obec Brno a katastrální území Staré Brno
Židovská obec Brno
Kapitána Jaroše 3
602 00 Brno
IČ 49465473
4.Lesy České republiky, státní podnik
Přemyslova 1106
501 68 Hradec Králové
IČ 42196451
pozemek parcelní číslo podle pozemkového katastru 2682/1, díl 1,
vedený ve zjednodušené evidenci,
zapsaný na listu vlastnictví č. 422, obec Kolín a katastrální území Kolín
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
110 00 Praha 1
IČ 00445258
5.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
IČ 45797072
pozemek parcelní číslo 581 vedený ve zjednodušené evidenci,
původ pozemkový katastr,
zapsaný na listu vlastnictví č. 10002, obec Načeradec
a katastrální území Slavětín u Načeradce
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
110 00 Praha 1
IČ 00445258
6.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 42
128 00 Praha 2
IČ 69797111
pozemek parcelní číslo 270/4, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
apsaný na listu vlastnictví č. 2, obec Chyše, katastrální území Chyše
Federace židovských obcí v České republice
Maiselova 18
110 00 Praha 1
IČ 00438341
7.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 42
128 00 Praha 2
IČ 69797111
pozemek parcelní číslo 285/2 vedený ve zjednodušené evidenci,
původ pozemkový katastr, a zapsaný na listu vlastnictví č. 2,
obec a katastrální území Odolena Voda
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
110 00 Praha 1
IČ 00445258
8.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
IČ 45797072
pozemek parcelní číslo 894/3, trvalý travní porost, pozemek parcelní číslo 966/5,
trvalý travní porost, oba zapsané na listu vlastnictví č. 10002,
obec a katastrální území Mašťov
Židovská obec Teplice
Lipová 25
415 01 Teplice
IČ 61515434
9.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
IČ 45797072
pozemek parcelní číslo 66/1, zahrada, zapsaný na listu vlastnictví č. 10002,
obec Jevíčko a katastrální území Jevíčko-předměstí
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
110 00 Praha 1
IČ 00445258
10.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
IČ 45797072
pozemek parcelní číslo 862, vedený ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr,
zapsaný na listu vlastnictví č. 7601), obec Rožďalovice
a katastrální území Zámostí u Rožďalovic
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
110 00 Praha 1
IČ 00445258
11.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
IČ 45797072
pozemek parcelní číslo 31/1, trvalý travní porost, zapsaný na listu vlastnictví č. 10002,
obec a katastrální území Rožďalovice
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
110 00 Praha 1
IČ 00445258
12.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
IČ 45797072
pozemek parcelní číslo 582 (původně role), vedený ve zjednodušené evidenci,
pozemek parcelní číslo 581/1 ( původně role) vedený v zjednodušené evidenci,
pozemek parcelní číslo 581/2 (původně role) vedený ve zjednodušené evidenci,
vše původně pozemkový katastr a zapsané na listu vlastnictví č.7601),
obec a katastrální území Rožďalovice
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
110 00 Praha 1
IČ 00445258
13.Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 1
412 74 Litoměřice
IČ 70979464
pozemek parcelní číslo 191, zastavěná plocha a nádvoří, s objektem občanská vybavenost,
pozemek parcelní číslo 190, zahrada, vše zapsané
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 5314,
obec a katastrální území Louny
Židovská obec Teplice
Lipová 25
415 01 Teplice
IČ 51515434
14.Státní oblastní archiv Praha
Archivní 4
149 00 Praha 4
IČ 70979391
budova číslo popisné 149 na pozemku stavební parcela číslo 14,
pozemek stavební parcela číslo 14,
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 5779,
obec Slaný a katastrální území Slaný
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
110 00 Praha 1
IČ 00445258
15.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
IČ 45797072
pozemek parcelní číslo 1556, zahrada, zapsaný v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002,
obec Brno, katastrální území Staré Brno
Židovská obec Brno
Kapitána Jaroše 3
602 00 Brno
IČ 49465473
16.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
IČ 45797072
pozemek stavební parcela číslo 98, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002,
obec Hříškov a katastrální území Hříškov
Židovská obec Teplice
Lipová 25
415 01 Teplice
IČ 61515434

Poznámky pod čarou

1) V současné době probíhá přepis takto označených nemovitostí z listu vlastnictví č.760 na list vlastnictví č. 10002 Pozemkového fondu České republiky.

Přesunout nahoru