Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 167/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Částka 61/2003
Platnost od 09.06.2003
Účinnost od 09.06.2003
Zrušeno k 01.01.2015 (179/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

167

VYHLÁŠKA

ze dne 4. června 2003,

kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:


§ 1

Ohlášení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Vzor ohlášení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (dále jen "evidence") je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, jejíž nedílnou součástí je seznam souvislých ploch zemědělsky obhospodařované půdy (dále jen "seznam pozemků").

§ 2

Potvrzení o zařazení do evidence

Vzory potvrzení o zařazení do evidence jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce. Nedílnou součástí potvrzení je seznam půdních bloků, popřípadě i dílů půdních bloků zařazených do evidence, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 167/2003 Sb.

Vzor ohlášení do evidence

Vzor ohlášení do evidence

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 167/2003 Sb.

Vzor potvrzení o zařazení do evidence

Vzor potvrzení o zařazení do evidence

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 167/2003 Sb.

Vzor dílčího potvrzení o zařazení do evidence

Vzor dílčího potvrzení o zařazení do evidence

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 167/2003 Sb.

Seznam půdních bloků, případně dílů půdních bloků zařazených do evidence (vzor)

Seznam půdních bloků, případně dílů půdních bloků zařazených do evidence (vzor)

Přesunout nahoru