Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 138/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví

Částka 53/2003
Platnost od 20.05.2003
Účinnost od 01.10.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

138

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. dubna 2003,

kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví

Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 k provedení § 88 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.:


§ 1

Vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví, kterým se prokazují při plnění úkolů a výkonu oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví, je uveden v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Zrušuje se nařízení vlády č. 79/2001 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich zaměstnanců a zástupců hlavního hygienika České republiky, krajských a okresních hygieniků.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2003.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministryně zdravotnictví:
MUDr. Součková v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 138/2003 Sb.

Vzor služebního průkazu zaměstnancůorgánůochrany veřejného zdraví

Rozměry služebního průkazu jsou: 74 mm × 105 mm

Lícová strana služebního průkazu

Rubová strana služebního průkazu

Přesunout nahoru