Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 108/2003 Sb.Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu

Částka 44/2003
Platnost od 14.04.2003
Účinnost od 01.09.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

108

VYHLÁŠKA

ze dne 1. dubna 2003

o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu

Ministerstvo kultury po projednání s příslušnými krajskými úřady stanoví podle § 6 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:


§ 1

Území historických částí měst a obcí Bavorov (okres Strakonice), Budišov nad Budišovkou (okres Opava), Červená Řečice (okres Pelhřimov), Český Krumlov-Plešivec (okres Český Krumlov), Dobruška (okres Rychnov nad Kněžnou), Frenštát pod Radhoštěm (okres Nový Jičín), Havlíčkova Borová (okres Havlíčkův Brod), Hradec nad Moravicí (okres Opava), Hrádek nad Nisou (okres Liberec), Husinec (okres Prachatice), Chotěboř (okres Havlíčkův Brod), Kostelec nad Labem (okres Mělník), Ledeč nad Sázavou (okres Havlíčkův Brod), Litvínov-Osada (okres Most), Lomnice nad Popelkou (okres Semily), Lysá nad Labem (okres Nymburk), Malešov (okres Kutná Hora), Mašťov (okres Chomutov), Mirovice (okres Písek), Mšeno (okres Mělník), Načeradec (okres Benešov), Ondřejov (okres Praha-východ), Ostrava-Poruba (okres Ostrava-město), Ostrava-Přívoz (okres Ostrava-město), Ostrava-Vítkovice (okres Ostrava-město), Pecka (okres Jičín), Pilníkov (okres Trutnov), Plzeň-Bezovka (okres Plzeň-město), Plzeň-Lochotín (okres Plzeň-město), Potštát (okres Přerov), Praha-Staré Střešovice (hlavní město Praha), Praha-Tejnka (hlavní město Praha), Rataje nad Sázavou (okres Kutná Hora), Rokytnice v Orlických Horách (okres Rychnov nad Kněžnou), Rychnov nad Kněžnou (okres Rychnov nad Kněžnou), Rýmařov (okres Bruntál), Sedlice (okres Strakonice), Stárkov (okres Náchod), Strážov (okres Klatovy), Týnec nad Labem (okres Kolín), Unhošť (okres Kladno), Zákupy (okres Česká Lípa), Žacléř (okres Trutnov) a Žatec (okres Louny) se prohlašují za památkové zóny (dále jen "zóna").

§ 2

Hranice území zón jsou vymezeny v příloze k této vyhlášce a jsou graficky vyznačeny v mapách, které budou uloženy do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky u Ministerstva kultury, odborné organizace státní památkové péče, příslušných krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, a u dalších měst a obcí, pokud se na jejich území zóny nacházejí.

§ 3

K zajištění památkové ochrany zóny a jejího historického prostředí, které s architektonickými soubory, jednotlivými nemovitými kulturními památkami, strukturou pozemků, pozemními komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry vykazují významné kulturní hodnoty, mohou orgány státní památkové péče při svém rozhodování stanovit podmínky, které vycházejí z:

a) výsledků stavebně historických, urbanistických, archeologických a památkových průzkumů území,

b) výsledků stavebně historických a restaurátorských průzkumů jednotlivých objektů,

c) kulturních hodnot historického prostředí ve vztahu k využití dotčených objektů, prostorů a částí území a k zachování a obnově historických dřevin,

d) historického charakteru, vzájemného prostorového uspořádání, dominant a měřítka jednotlivých objektů a jejich skupin a

e) zachování archeologických nálezů.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2003.


Ministr:
Dostál v. r.


Příloha k vyhlášce č. 108/2003 Sb.

Hranice území zón

Bavorov (00117), okres Strakonice, Jihočeský kraj

Hranice začíná v ulici Chmelenského v místě styku p. p. č. 2102/1 a 897/4. Přetíná p. p. č. 897/4 k severozápadnímu rohu st. p. č. 27. Dále sleduje severní strany st. p. č. 27, p. p. č. 891/2, st. p. č. 331 a p. p. č. 890/1. Tento pozemek obchází z východu, znovu obchází východní hranu st. p. č. 331 a lomí se k východu po severní straně p. p. č. 2063/1. V severovýchodním rohu tohoto pozemku se lomí k jihu a sleduje východní hrany p. p. č. 2063/1, 2063/2, 166/2, 165/1, 170/4, 2062/2, 177/1, 162/1, 2061/1, 145/1, 147/1, 142, 1957/1. Přechází potok p. p. č. 1960/3. Lomí se k západu po pravém břehu potoka p. p. č. 1960/3 a dále pokračuje po pravém břehu potoka směrem k západu až k mostu v ulici Prachatické p. p. č. 2150/1, kde se lomí k jihu. Sleduje východní stranu ulice p. p. č. 2150/1, kterou kolmo přechází na jihovýchodní roh p. p. č. 1650/2. Tento pozemek obchází z jihu a ze západu a pokračuje na sever po západních stranách st. p. č. 279 a p. p. č. 1618/1. Ze severozápadního rohu p. p. č. 1618/1 přechází potok p. p. č. 1652/4 na jihozápadní roh p. p. č. 1621, kterou obchází ze západu a severu až ke komunikaci p. č. 2036/1. Tuto komunikaci přechází na jihozápadní roh p. p. č. 1605/4, sleduje její západní stranu a přechází kolmo ulici Hlavsovu p. p. č. 2052/1. V místě styku s p. p. č. 1365/1 se lomí k západu, obchází z jihu a ze západu p. p. č. 1365/1, 1363 a lomí se k východu. Sleduje severní strany p. p. č. 1363, znovu p. p. č. 1365/1 a z jihozápadního rohu p. p. č. 1361/6 směřuje k severu až k ulici Za kostelem p. p. č. 1361/4, kterou přechází na jihozápadní roh p. p. č. 1361/3. Tento pozemek sleduje ze západní a severní strany, přechází po východní straně ulice Hřbitovní p. p. č. 2172/1, směřuje k severu po západní straně ulice Vágnerovy p. p. č. 2121/1 až k severnímu rohu p. p. č. 1347/16. Přechází ulici p. p. č. 2121/1 na západní hranu p. p. č. 1158/131, lomí se k jihu a sleduje západní stranu p. p. č. 1158/131. P. p. č. 1158/131 obchází z východní strany až k místu styku s komunikací p. č. 1158/136, kterou kolmo přetíná a stáčí se k východu po její severní straně. Dále pokračuje po severní hraně st. p. č. 219, 640, p. p. č. 1158/18, st. p. č. 23/2, p. p. č. 1158/20 a 1157/3, na jejímž severovýchodním rohu se lomí k severu. Obchází ze západu p. p. č. 115, ze západu a severu st. p. č. 26 a přetíná ze severovýchodního rohu tohoto pozemku kolmo ulici 1. Máje p. p. č. 2102/10 a 2102/1. Lomí se k jihu až k výchozímu bodu.

Budišov nad Budišovkou (01550), okres Opava, Moravskoslezský kraj

Hranice začíná na severozápadním rohu hřbitova p. p. č. 228, sleduje její severní stranu, přechází p. p. č. 3568/21 k severozápadnímu rohu p. p. č. 226, jde po východní, severní a znovu východní straně ulice p. p. č. 3568/21, lomí se k východu po severní straně ulice p. p. č. 3568/24, p. p. č. 3619, znovu p. p. č. 3568/24, 3622, znovu p. p. č. 3568/24, pokračuje po severní straně p. p. č. 53/2, 50, 49/2, 49/1, přechází p. p. č. 3568/24 do severozápadního rohu p. p. č. 117, pokračuje po severní straně p. p. č. 117, 126/1, 126/2 a zde se lomí na jih. Prochází po východním okraji p. p. č. 126/2, 126/3, 126/6, prochází přes p. p. č. 3568/1 - ulici gen. Svobody a dále kopíruje východní stranu p. p. Č. 3568/2 - ulici Mlýnskou, p. p. č. 3568/4 a přechází přes řeku Budišovku p. p. č. 3559/1 a komunikaci Nábřeží p. p. č. 3464/2 k severozápadnímu rohu st. p. č. 439, kde se lomí na západ. Jde po jižní straně komunikace p. č. 3464/2, přechází přes p. p. č. 3477/1 a pokračuje po jižní straně komunikace p. č. 3566/20. V severozápadním rohu st. p. č. 389 přechází ulici Nábřeží p. p. č. 3566/20, řeku Budišovku p. p. č. 3559/1 a komunikaci p. č. 3567/1 do východního rohu p. p. č. 166/3, kterou lemuje po její východní straně. Přechází potok p. p. č. 3563/2 a dále sleduje jižní a západní stranu komunikace p. č. 3568/5, ze severního rohu st. p. č. 307 přechází ulici Berounskou p. p. č. 3568/5, 3507 na jihovýchodní roh p. p. č. 241/1, pokračuje po západní straně ulice Mírových letnic p. p. č. 3568/23 do severovýchodního rohu p. p. č. 245/7 a překračuje ulici k výchozímu bodu.

Červená Řečice (02071), okres Pelhřimov, Kraj Vysočina

Na severu začíná hranice na severovýchodním rohu zrušeného hřbitova p. p. č. 218, odtud směřuje na východ přes komunikaci p. č. 2122/12, dále přetíná komunikaci p. č. 2119/1 na severozápadní roh komunikace p. č. 2122/6. Běží po jejím severním okraji až na jihozápadní roh st. p. č. 31, kde se lomí k severu a obchází st. p. č. 31, st. p. č. 32, p. p. č. 181/1, na jejímž severovýchodním rohu se lomí k jihu a obíhá východní strany p. p. č. 181/1, p. p. č. 181/3, p. p. č. 179/1, p. p. č. 177, st. p. č. 26, p. p. č. 172, st p. č. 21, p. p. č. 2122/8, p. p. č. 169, p. p. č. 168, p. p. č. 411/16, p. p. č. 162, p. p. č. 411/6, p. p. č. 160/1, st. p. č. 11, p. p. č. 2128, p. p. č. 2110/1 směrem na východní roh st. p. č. 10, obchází tento pozemek z jihu, přetíná p. p. č. 469/1, jde po východní hraně p. p. č. 470/4 a lomí se k západu. Pokračuje po jižní straně p. p. č. 470/1, 472/8, 472/7, 472/6, 472/2, 618/1 a přetíná komunikace p. č. 2146 a 2119/2 směrem na severovýchodní roh p. p. č. 620/1. Lomí se k jihu podél její východní strany a dále se lomí k západu a sleduje jižní strany p. p. č. 620/1, p. p. č. 107/14, p. p. č. 107/9, p. p. č. 621/2, p. p. č. 622, st. p. č. 71, p. p. č. 2101/1, p. p. č. 98/6 a p. p. č. 98/10. Lomí se k severu podél západních hranic p. p. č. 98/10, st. p. č. 262, p. p. č. 98/9, st. p. č. 241, p. p. č. 98/11 a p. p. č. 98/6. Ze severozápadního rohu p. p. č. 98/6 přechází komunikaci p. č. 2101/1 a pokračuje podél jižních hranic p. p. č. 1/5, 96/3, 1/6, na jejímž jihozápadním rohu se lomí k severu, přetíná p. p. č. 32/3, 2100/2 až na jihozápadní roh st. p. č. 89. Pokračuje po severní hraně p. p. č. 2100/2 směrem k západu a lemuje jižní hrany p. p. č. 89/10, potoka p. p. č. 2125/1 a Bečovského rybníka p. p. č. 47. Lomí se k severu po západních hranicích p. p. č. 48/1, p. p. č. 64/26, p. p. č. 64/25, p. p. č. 64/22, st. p. č. 251/1, dále přechází p. p. č. 64/6 směrem k jihozápadnímu rohu p. p. č. 64/21, kterou sleduje ze západu, pokračuje k severu podél západní strany p. p. č. 64/31, p. p. č. 64/23, st. p. č. 109 a přechází p. p. č. 2093/7 a komunikaci p. č. 2136 na jihozápadní roh st. p. č. 255. Lomí se k východu a sleduje severní strany p. p. č. 2093/5, p. p. č. 2093/4, p. p. č. 2122/11, st. p. č. 190, st. p. č. 189, st. p. č. 188, st. p. č. 187, p. p. č. 74/1, st. p. č. 186, st. p. č. 185, st. p. č. 183, st. p. č. 182 a st. p. č. 181. Přetíná komunikaci p. č. 2122/15 a pokračuje po severních stranách p. p. č. 214/2, st. p. č. 177, lomí se k severu podél východní hranice p. p. č. 216/3 a pokračuje po severních hranicích p. p. č. 216/3, p. p. č. 216/5, p. p. č. 208, p. p. č. 217, st. p. č. 159 a p. p. č. 218 do místa, kde se hranice uzavírá.

Český Krumlov - Plešivec (02298), okres Český Krumlov, Jihočeský kraj

Hranice začíná na autobusovém nádraží v severním rohu p. p. č. 1325/4. Sleduje východní stranu tohoto pozemku a lomí se k východu po severních stranách st. p. č. 230, st. p. č. 237 a st. p. č. 493, v jejímž severovýchodním rohu se lomí k jihu a sleduje její východní stranu. Přechází kolmo úsek st. p. č. 1335/4 směrem na severozápadní roh p. p. č. 491/3. Dále sleduje severní strany p. p. č. 491/3, 491/5, 491/6, lomí se k jihu po východní straně p. p. č. 491/6 a přechází kolmo ulici Kaplickou p. p. č. 1305/1. Lomí se k východu po jižní straně ulice Kaplické a dále k jihu po východní straně p. p. č. 488/30 a 488/25 až kjejímu jihovýchodnímu rohu. Přechází komunikaci p. č. 488/3 na severní roh Hornobranského rybníka p. p. č. 582, který sleduje po severní straně. Dále obchází ze severu p. p. č. 580/2, z východu p. p. č. 581, znovu 580/2, sleduje jižní stranu Hornobranského rybníka a přetíná komunikaci p. č. 1320/1 až na východní stranu p. p. č. 484/104. Zde se lomí k severu a sleduje západní hranu p. p. č. 1320/1, obchází z jihu st. p. č. 1379, 1380, 1381, 1382, přechází komunikaci p. č. 324/13 na jihovýchodní roh p. p. č. 324/40. Lomí se k severu po západní straně p. p. č. 1608, lomí se k západu po jižní straně p. p. č. 324/11 a 324/15. Tento pozemek obchází ze západu, pokračuje po západní straně p. p. č. 324/10 až k místu kolmého přechodu komunikace p. č. 324/39 k severovýchodnímu rohu st. p. č. 1476. Pokračuje po jižní straně p. p. č. 324/3 směrem k západu, na jihozápadním rohu tohoto pozemku se lomí k jihu, obchází z východu a z jihu p. p. č. 300, z jihu p. p. č. 304/2 a lomí se k jihu podél východní strany komunikace p. č. 1538 až k místu styku s p. p. č. 328/1. Tento pozemek obchází z východu, lomí se k východu po severních stranách p. p. č. 322/6, 322/4, 322/3, 322/2 a st. p. č. 296, na jejímž severovýchodním rohu se lomí k jihu. Obchází z východu st. p. č. 296, ulici Křížovou p. p. č. 1306/6 a tuto ulici sleduje z jihu až k st. p. č. 299/2. Zde se lomí k jihu po východní hraně st. p. č. 299/2, 299/1 a p. p. č. 333, na jejímž jihovýchodním rohu se lomí k západu a sleduje jižní strany p. p. č. 333, st. p. č. 300 a p. p. č. 337/1. Z jihozápadního rohu p. p. č. 337/1 se lomí k jihu po východní straně ulice Pod Vyhlídkou p. p. č. 443/4, kterou překračuje kolmo na jižní roh st. p. č. 314/2. Sleduje z jihu st. p. č. 314/2, st. p. č. 314/1, p. p. č. 439/1, 439/4, 439/5, 439/10, 438/7, 438/6, 438/9, 438/4 a 437, kterou obchází z jihu a pokračuje po jižní straně p. p. č. 438/2 až k Rožmberské silnici p. č. 1315/1. Tuto přechází směrem k východnímu rohu p. p. č. 413/35. Přetíná úzký pruh p. p. č. 413/4 k udanému bodu, sleduje jižní a západní stranu tohoto pozemku až kulici Za tavírnou p. p. č. 1314/1, kterou přetíná k jihozápadnímu bodu p. p. č. 1307/4. Sleduje západní stranu tohoto pozemku, lomí se po jižní straně ulice Objížďkové p. p. č. 1538, kterou sleduje až k místu styku se st. p. č. 343. Zde se lomí k jihu a sleduje východní stranu st. p. č. 343, jižní stranu st. p. č. 343 a 382/1, na jejímž jihozápadním rohu se lomí k jihu. Pokračuje po východních hranách st. p. č. 344, 384/1, 409/18, 409/1, 409/19, 409/4, 407/1, 409/21, 409/6, 409/14, 409/16, 423/2, 418 a pokračuje v katastrálním území Spolí - Nové Spolí po hranách p. p. č. 1679/4, 1679/6 a 1690/1. Z jižního rohu tohoto pozemku se lomí k západu, sleduje jižní strany p. p. č. 1690/1, 1708, lomí se k severu po západní straně p. p. č. 1708 a vrací se do katastrálního území Český Krumlov. Přechází řeku Vltavu p. p. č. 1347/1, lemuje z jihu p. p. č. 1103/3, dále ulici 5. května p. p. č. 1345/1, kterou přechází kolmo na jihozápadní roh st. p. č. 1345. Tento pozemek obchází z jihu a západu a pokračuje po západních hranicích st. p. č. 1091, 1090, p. p. č. 1102/7, p. p. č. 1112, st. p. č. 1002, p. p. č. 1102/4, p. p. č. 1105/6, st. p. č. 960 a p. p. č. 1105/5 až k jejímu severozápadnímu rohu. Odtud přetíná komunikaci p. č. 1104/1 k jižnímu rohu p. p. č. 1105/8. Tento pozemek lemuje z jihozápadu, přechází komunikaci p. č. 1344/1 po jejím západním okraji, obchází z jihu, západu a severu p. p. č. 1080/1 (mateřská školka), pokračuje k východu po severní straně komunikace p. č. 1344/1 a po západní straně ulice 5. května p. p. č. 1539. Dále se lomí po severozápadní hraně st. p. č. 1812 až na její severní roh, kde se lomí jihozápadně a západně, přechází na p. p. č. 16/6, kterou obíhá z jihu a západu až kulici Krásné údolí p. p. č. 1288/17. Tuto ulici sleduje k západu, přechází komunikaci p. č. 1288/20 až k východnímu rohu st. p. č. 419. Lomí se k jihu a sleduje západní stranu komunikace p. č. 1288/20 a východní stranu ulice U Cihelny p. p. č. 37/15. Obchází ze západu a severu p. p. č. 42/1, ze západu p. p. Č. 42/3 a lomí se z jejího severozápadního rohu zpět k ulici U Cihelny, po jejímž severovýchodním okraji pokračuje až k východnímu rohu p. p. č. 1040/4. Tento pozemek obchází z jihu a západu, pokračuje po jižní straně p. p. č. 1044/2, a sleduje jižní hranu p. p. č. 1055/3 až ke komunikaci p. č. 1054/3. Tuto sleduje z jihu až k severovýchodnímu rohu st. p. č. 991, kterou obchází z východu, jihu a západu, znovu sleduje jižní hranu komunikace p. č. 1054/3 a 1170/3, na jejímž západním okraji se lomí k severu. Sleduje západní hranu p. p. č. 1170/3, přechází ji kolmo na severozápadní roh p. p. č. 1164/3 a lomí se k severovýchodu. Obchází p. p. č. 1164/3 a 1035/1, přechází kolmo p. p. č. 1031/2 a lomí se k východu. Pokračuje po severní straně p. p. č. 1033/2, 1029, 61/1, 1020/4, 104/1, 141, 147, 148, 156/9, 156/8, 156/7 a komunikace p. č. 1019/2. Zde se lomí k západu po jižní straně tohoto pozemku, pokračuje po jižní straně p. p. č. 1338/2, 1020/3, opět 1338/2 až k jejímu východnímu rohu. Zde se ostře stáčí k východu po severní hranici p. p. č. 1338/2, 1013, znovu 1338/2 až k jihozápadnímu rohu p. p. č. 1015/1. Tento pozemek obchází ze západu a severu, přetíná kolmo ulici Důlní p. p. č. 1337, lomí se k severu po západní straně p. p. č. 227/14, kde se napojuje na hranici městské památkové rezervace Český Krumlov. Tuto sleduje z její jižní strany až k výchozímu bodu u autobusového nádraží.

Dobruška (02749), okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

Hranice začíná na severu v ulici Belveder, pokračuje východním směrem po vnějších hranicích p. p. č. 591/2, 595, 594, 587, 586 a lomí se k východu po hranicích p. p. č. 586, 588. Přechází ulici Novoměstskou p. p. č. 2938, lemuje ze severu p. p. č. 581, 578, přechází přes p. p. č. 2720/1, po severní hranici p. p. č. 578 a přechází přes potok Brtva p. p. č. 2973/1. Po jeho východní straně směřuje na jih , dále se po severní hraně jeho levobřežního přítoku p. p. č. 516/4 lomí východně a po západní straně p. p. č. 516/1, 514, 513, 511 a přes p. p. č. 510 směřuje na jihozápadní roh p. p. č. 508. Dále lemuje ze západu p. p. č. 508, 505/2, lomí se k východu, přechází ulici Křovickou p. p. č. 2717/1 a podle severní strany p. p. č. 2717 a 476 se lomí k jihu po východní hranici p. p. č. 476, 474, 472, 470, 469, 465/1, 465/2 a 462 až k ulici F. Kupky p. p. č. 2857/1, kterou sleduje po její severní straně k východu až ke křižovatce s ulicí 25. února. Zde se lomí k jihu, pokračuje po východní hranici p. p. č. 2716, 2715/1, 363 , 364, 352, 350, 348/1, 346/1, 347/1, 345 a lomí se k jihu po východní straně tohoto pozemku a p. p. č. 2713/4. Vrací se k západu po jižní straně p. p. č. 2952/9 a kolmo přechází p. p. č. 2952/1 a 2952/2 na východní roh p. p. č. 246. Sleduje jižní hranice p. p. č. 246, 245, 244, 243, 240, 239. Přechází přes p. p. č. 238/2 a 235/3 na jihovýchodní hranici komunikace p. č. 2710/14, 2710/10, 2710/26, 2710/2, kříží komunikaci p. č. 2941/3 a pokračuje k jihozápadu po jižní hranici komunikace p. č. 2728/1. Přechází přes komunikaci p. č. 2733 a pokračuje po jižních stranách p. p. č. 109, 110, 3010. Lomí se k severozápadu po hranách p. p. č. 3010, 3010, 111/4, 111/3, 112/4. Lomí se k západu po jižních hranách p. p. č. 121/2, 121/8, 121/7, 141, 140. Lomí se k severozápadu po jihozápadních hranicích p. p. č. 140, 136, 135. Přechází kolmo přes ulici Opočenskou p. p. č. 2857/1, lomí se k západu po jižní straně p. p. č. 760/1, obchází tento pozemek i ze západu, severu a východu, lomí se k severu po západní straně p. p. č. 735/5, 753/2, 753/1, 770, přechází ulici Na baště p. p. č. 2752 k p. p. č. 782, kterou obchází ze západu a severu, po západní hranici p. p. č. 2752 míří k potoku Brtva p. p. č. 2973/1, který kříží a po jeho severní straně pokračuje až k jižnímu rohu p. p. č. 695, kde se lomí k severu, obchází p. p. č. 695 i ze severu, kříží ulici V zahradách p. p. č. 27551 a pokračuje po její severní straně a po západní straně p. p. č. 614/1, 606, 607/10 a ulice Belveder p. p. č. 2827, do místa, kde se hranice uzavírá.

Frenštát po Radhoštěm (03471), okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

Hranice začíná na severu u Kozího potoka na severozápadním rohu p. p. č. 13. Sleduje severní strany p. p. č. 13, p. p. č. 1/2, p. p. č. 1/1, st. p. č. 3, p. p. č. 1, p. p. č. 4286/7, st. p. č. 11, st. p. č. 112, opět st. p. č. 11, st. p. č. 12, st. p. č. 13/4, st. p. č. 14, st. p. č. 15, st. p. č. 16, st. p. č. 17, st. p. č. 18, st p. č. 19, p. p. č. 4286/11, st. p. č. 21, st. p. č. 126 až kulici Horní p. p. č. 4286/22, kde se lomí k východu, pokračuje její osou až po křížení s ulicí Rožnovskou, kde se lomí k jihu. Pokračuje osou ulice Rožnovské p. p. č. 4286/33 až ke Kozímu potoku, kde se lomí na západ. Jde po pravém břehu potoka p. p. č. 4477/2 až k jižnímu rohu p. p. č. 367/3 a pokračuje po jižní straně p. p. č. 367/3, p. p. č. 4529, st. p. č. 40, st. p. č. 41, p. p. č. 442/2, kde přechází na východní roh p. p. č. 478. Pokračuje po jižní straně p. p. č. 478, p. p. č. 4292/6, kde se lomí k jihu. Jde po východní straně p. p. č. 4292/9 až na ulici Záhuní, kde se lomí na západ. Jde po severní straně ulice Záhuní p. p. č. 4314/1 až po křížení s p. p. č. 4315/1, kterou sleduje po její západní straně, přechází ulici Horní p. p. č. 4292/1 a jde po její severní straně, přechází Kozí potok a lomí se na sever po západní straně st. p. č. 77 a p. p. č. 13, kde se hranice uzavírá.

Havlíčkova Borová (03796), okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina

Hranice začíná na severu v ulici Zeleného v severním bodě p. p. č. 178/1 a vede na jih po východní straně tohoto pozemku, překračuje ho a pokračuje podél východní hranice ulice Zeleného p. p. č. 175/2, po východních stranách p. p. č. 177/5, 177/6, st. p. č. 87 a východní hranici komunikace p. p. č. 3120/7 až kp. p. č. 174. Láme se k východu podél p. p. č. 174, 173/1 a 172/1. Pokračuje jižním směrem po východních hranicích p. p. č. 167/2, 165, 161/4, 158/1, 156/1, 154/1, 152, 147/5 a 145/1. Zde se hranice opět lomí k východu po severní hraně ulice Luční p. p. č. 3131/1, tuto ulici kolmo přechází na severní hranici p. p. č. 142. Stáčí se k jihu po východní hranici p. p. č. 131/1, 131/2 a 139/53. Na jihovýchodním rohu tohoto pozemku se stáčí k západu po jižní hranici p. p. č. 139/53, 133/2 a 133/1. V jihozápadním rohu tohoto pozemku se hranice opět láme k jihu a vede po východních hranicích p. p. č. 116, 110, 134/1, opět 110, 96/2, 96/1 a 95/3. Stáčí se k západu po jižních hranicích p. p. č. 95/3, 95/1, 95/2, 94/1 a dále se lomí k jihu podél východní hranice st. p. č. 69/2. V jejím jihozápadním rohu překračuje ulici Horní obec p. p. č. 3173/4 směrem k severnímu rohu p. p. č. 76/61, dále pokračuje po východní hraně p. p. č. 76/61, 76/75, st. p. č. 61/3 a p. p. č. 77/4, přechází kolmo komunikaci p. č. 3128/2, kterou obchází po její jižní hraně až k p. p. č. 75/4. Na jejím severovýchodním rohu se lomí k jihu a pokračuje po východní hraně p. p. č. 75/4, lomí se k jihovýchodu po severních hranicích p. p. č. 68/2 a 71/2. Z jižního rohu p. p. č. 71/2 překračuje p. p. č. 58, 57/1, 57/2, 3127, 53 a 1279/1 směrem k východnímu rohu p. p. č. 51/1. Pokračuje po její jihovýchodní straně na jihozápad a přetíná kolmo komunikaci p. č. 3125 až k p. p. č. 46/2. Lomí se na východ a vede po severovýchodní hranici p. p. č. 46/2 až k východnímu rohu komunikace p. č. 3124/5. Hranice zóny se lomí k západu podél této komunikace až k jihovýchodnímu rohu p. p. č. 36. Pokračuje po jižních hranách p. p. č. 36, 35/4, 35/3 a 35/1. Na jihozápadním rohu p. p. č. 35/1 se stáčí k severu až kp. p. č. 3121. Sleduje z jihu p. p. č. 3121, přetíná p. p. č. 3168 a jde po jižní hraně p. p. č. 3168, 25, 24, 1092/2, přetíná kolmo p. p. č. 1091 a pokračuje po jižní hraně p. p. č. 1090/1 a 1090/3. Přetíná kolmo komunikaci p. č. 3135 a vede severně po její západní straně až kp. p. č. 1058/1. Lomí se k západu po jižní hraně p. p. č. 1058/1, 1057/1, 15/2, 1052/1 a st. p. č. 244. Překračuje ulici Na výsluní p. p. č. 1047 a 668, obchází jižní a západní stranu p. p. č. 666/3 až ke komunikaci p. č. 3150. Jde podél její jižní strany k východu, sleduje z jihu p. p. č. 643/2, 643/1 a 579/1, kterou obchází i ze severozápadní strany a lomí se kolem jihozápadní strany p. p. č. 537/3. Překračuje kolmo komunikaci p. č. 535/1 a 535/2 a po severní straně komunikace vede k p. p. č. 316/29, lomí se k severu a jde po jižní hranici p. p. č. 316/29, 316/3, 316/28 a 316/7. Lomí se k severu podél západní hrany p. p. č. 316/19, 3144/4 a p. č. 250/2. V místě křižovatky s ulicí Dolní p. p. č. 3136/2 ji překračuje směrem na severní stranu a po její severovýchodní straně běží až k st. p. č. 126, lomí se k severovýchodu po její hraně a p. p. č. 221/2, kterou obíhá ze severovýchodu, pokračuje podél hran p. p. č. 224/1, 224/2 a st. p. č. 125, 124/1, 124/2, 123 a p. p. č. 219/1. Zde se hranice zóny lomí k severu podél západních hran st. p. č. 118, 117, 116, 115, 114, překračuje komunikaci p. č. 233/2, 233/3, 211/3 a pokračuje po západní hraně st. p. č. 109, p. p. č. 211/8, 207/3, 206, 201, st. p. č. 101, p. p. č. 196/1, st. p. č. 99, p. p. č. 196/2, 96, st. p. č. 95, p. p. č. 195, st. p. č. 94, 93, p. p. č. 189/1, 189/2, 189/3, 186/2, st. p. č. 91, p. p. č. 186/1, 3134/3, 181/1 a komunikace p. č. 3133/2, jejímž překročením se vrací do výchozího bodu.

Hradec nad Moravicí (04681), okres Opava, Moravskoslezský kraj

Hranice začíná v ulici Zámecké p. p. č. 983, protínají k východnímu rohu p. p. č. 987 a sleduje hranu st. p. č. 986. Pokračuje po východních stranách p. p. č. 1008, přechází p. p. č. 981/1 k severnímu rohu potoka Hradečná p. p. č. 1013/1. Lomí se k jihovýchodu po severní hraně p. p. č. 1012/2, stáčí se k jihu po ose ulice Opavské p. p. č. 2168/1 až k jihovýchodnímu rohu p. p. č. 1764, kde se lomí na západ. Směřuje přes p. p. č. 1764, 1013/1 do jihovýchodního rohu p. p. č. 1762. Pokračuje po jižní hranici p. p. č. 1762, 1763, 1758, 1324/1, 1325, přechází kolmo chodník p. p. č. 1323 k hranici areálu zámku p. p. č. 1317. Obchází celý tento pozemek po jeho východní i západní straně až k řece Moravici p. p. č. 2172/1, kterou kolmo překračuje. Pokračuje k západu po hranici p. p. č. 679/1, lomí se po ní k východu a sleduje ji po její severní straně až k řece Moravici p. p. č. 2172/1. Hranice tuto řeku kolmo překračuje a stáčí se nejprve k jihu a pak ostře k severu po západní hranici p. p. č. 1317. Pokračuje po západní hranici p. p. č. 1307, přetíná ulici Pivovarskou p. p. č. 984 a pokračuje na sever po její západní straně až do výchozího bodu.

Hrádek nad Nisou (04739), okres Liberec, Liberecký kraj

Hranice začíná na křižovatce ulic Žitavské a Tiché v severozápadním bodě komunikace p. č. 71 Pokračuje k východu po severní straně této komunikace, přechází přes ulici Husovu p. p. č. 120, pokračuje po severní straně ulice Lutherovy p. p. č. 28, přechází kolmo přes ulici Školní p. p. č. 29 a lomí se k jihu po její východní straně. Kolmo přechází přes ulici Libereckou p. p. č. 164/1, lomí se k západu po její jižní straně a k jihovýchodu po východní straně ulice Generála Svobody p. p. č. 592. Kolmo ji přechází a pokračuje po jižní straně ulice Hradební p. p. č. 497 a lomí se k severovýchodu po jihozápadní hraně p. p. č. 511. Přechází přes ulici 1. máje p. p. č. 467 na jižní roh p. p. č. 456. Pokračuje po jihozápadních hranách p. p. č. 456, 455, 454, 349/1, 345, 343/1, 350, 341, 340, 336, 335, 333 a 331, kterou obchází až na její jihozápadní roh. Přechází kolmo ulici Václavskou p. p. č. 425 a lomí se k jihozápadu po hranách p. p. č. 324 a 325/1. Obchází z jihu, západu a severu p. p. č. 327, lomí se k severu po západní hraně p. p. č. 322/1, z jejíhož nejzápadnějšího bodu pokračuje přes p. p. č. 322/5 a 322/4 na západní hranu p. p. č. 318/2, pak p. p. č 318/3, lomí se k východu po severní hraně tohoto pozemku, p. p. č. 318/1 a opět p. p. č. 318/3. Lomí se k severu po západní straně ulice Václavské p. p. č. 425 a ulice Žitavské p. p. č. 164/1, kterou kolmo přechází do výchozího bodu.

Husinec (04970), okres Prachatice, Jihočeský kraj

Hranice začíná v k. ú. Husinec u hřbitova v nejsevernějším bodě p. p. č. 967/1 a pokračuje k východu. Od nejvýchodnějšího bodu p. p. č. 967/1 přetíná komunikaci p. č. 1094/17 na severní bod p. p. č. 1094/18. Po východní hranici tohoto pozemku pokračuje k nejsevernějšímu bodu p. p. č. 967/2. Odtud směřuje po východní hranici p. p. č. 967/2, 967/21, 967/18, 967/17 a 967/16. Z jihovýchodního rohu p. p. č. 967/16 přetíná p. p. č. 1087/1 na severovýchodní bod p. p. č. 960/11 a pokračuje po severní a východní hranici p. p. č. 960/11 a st. p. Č. 292. Z jihovýchodního rohu tohoto pozemku přetíná p. p. č. 968/4 na severovýchodní roh p. p. č. 968/5. Po východní hranici p. p. č. 968/5 a po východní a jižní hranici st. p. č. 187/3 pokračuje k st. p. č. 273, kterou obíhá po východní a jižní hranici ke komunikaci p. č. 1086/1. Tu kolmo přetíná k p. p. č. 61. Po její východní a jižní hranici a po východní hranici p. p. č. 60/1, 59, 58 a 56 pokračuje přes p. p. č. 975/1 k p. p. č. 974/21. P. p. č. 974/21 obíhá po východní straně, přechází přes cestu p. č. 974/20 a pokračuje po severní hranici p. p. č. 975/2 kp. p. č. 974/3. Tento pozemek obíhá po západní a severní straně, dále pokračuje po severní straně p. p. č. 977/12 a 977/13. Z nej východnějšího bodu tohoto pozemku překračuje p. p. č. 982/2 na severozápadní roh p. p. č. 980/5 a dále po severní hraně p. p. č. 980/4. Tu obíhá ze severu a východu, dále pokračuje po východní hranici st. p. č. 237, kolmo přetíná komunikaci p. č. 1080/2 a obrací se západně kp. p. č. 1062/5. Tento pozemek obíhá z východu a jihu, pokračuje po jižní hranici p. p. č. 1062/6, východní hranici st. p. č. 27, přetíná p. p. č. 1062/1 na jižní hranu p. p. č. 34, pokračuje severně po jejím jižním okraji k st. p. č. 535. Zde se stáčí jižně. Pokračuje po východní hranici st. p. č. 535 a od jejího jihovýchodního rohu přetíná p. p. č. 21/1 a řeku p. p. č. 1130 na nejsevernější bod p. p. č. 1068/2. Pokračuje jižně po východních hranicích p. p. č. 1068/2, vstupuje do k. ú. Výrov a pokračuje po východních hranicích p. p. č. 1151/7 a st. p. č. 91. Na jihovýchodním rohu st. p. č. 91 se stáčí k západu, běží po jižní hranici st. p. č. 91 a 90. Z jihozápadního rohu st. p. č. 90 přetíná komunikaci p. č. 1153/3 a 1210/2 na severovýchodní roh st. p. č. 182 a vrací se do k. ú. Husinec. Tento pozemek obíhá po východní a jižní straně. Pokračuje po jižních hranicích st. p. č. 181, p. p. č. 1070/8, 1070/7, 1070/6, 1070/5, 1070/4, 1070/3, st. p. č. 174. Přetíná komunikaci p. č. 1072 na nejvýchodnější bod st. p. č. 166. Po jižní hranici tohoto pozemku pokračuje kp. p. č. 1156, kterou obíhá po jižní a jihozápadní straně. Dále kopíruje jihovýchodní hranice p. p. č. 153/1, 158/1, 158/2 a 157. V nejzápadnějším bodě p. p. č. 157 se lomí jihozápadně, po východní hranici p. p. č. 1074 pokračuje k p. p. č. 163/2, dále po severní a pak východní straně p. p. č. 163/2, 162/1 a st. p. č. 173/4. Pokračuje přes cestu p. p. č. 1072. Dále kopíruje východní hranici p. p. č. 166/2, 167, 1131. Vrací se do k. ú. Výrov, přetíná vodoteč p. p. č. 1249 a p. p. č. 885/2 na nej východnější bod p. p. č. 885/4. Tuto p. p. č. 885/4 obíhá z východu, jihu a západu a vrací se po hranici katastrálních území do k. ú. Husinec na pravý břeh Blaníce. Pokračuje podél severozápadní hranice p. p. č. 171, přechází přes lávku vodoteč p. p. č. 1134, pokračuje severně po hranici p. p. č. 172/1 a navazuje na p. p. č. 172/2 a 172/1. Lomí se k severozápadu, přes lávku přechází řeku Blanici p. p. č. 1130, přetíná cestu p. p. č. 1076/14 a pokračuje po jihozápadní hraně zahrady p. p. č. 118/1. Dobíhá ke st. p. č. 49, kterou obíhá z jihovýchodu a jihozápadu. Přímo pokračuje podél hranice p. p. č. 115, v jejímž nejzápadnějším bodě se lomí k západu, přechází komunikaci p. č. 1076/6 a pokračuje po jižní straně st. p. č. 53. Lomí se podél jihozápadní hranice st. p. č. 55 a p. p. č. 1076/16. Komunikaci p. č. 1076/9 přetíná na jihozápadní roh st. p. č. 59. Tento pozemek obíhá ze západu a severu, pokračuje podél severní hranice st. p. č. 60 a stáčí se severně po západních hranicích st. p. č. 61, 62, 63, 64, 65/2, 65/1, p. p. č. 100, st. p. č. 69, 71/1, 72/2 a 73/1. Kolmo přetíná komunikaci p. č. 1105/1 a pokračuje po jižní hraně st. p. č. 74 k západu, lomí se k severu po západních hranách st. p. č. 74, p. p. č. 89, 86/4, st. p. č. 80/2, 81, 82, 83, 84/1, p. p. č. 78, 74, 73, 71, 69 a 67, kterou obíhá po jihozápadní a severozápadní straně. Dále probíhá po severozápadní straně p. p. č. 65, v jejímž nejsevernějším bodě se lomí severně, po západních hranicích p. p. č. 668/1 a 668/2. Tento pozemek obíhá také po severní straně. Hranice přetíná komunikaci p. č. 1102 z nejsevernějšího bodu p. p. č. 668/2 na jihozápadní roh p. p. č. 673/7. Pokračuje k severu po západní a severní straně tohoto pozemku. Lomí se k východu po hranicích p. p. č. 673/7 a st. p. č. 190. Přetíná kolmo k východu komunikaci p. č. 1094/1 k západní hranici p. p. č. 967/1 a odtud pokračuje severním směrem po hranici p. p. č. 967/1 až do výchozího bodu.

Chotěboř (05283), okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina

Hranice začíná v severozápadním rohu zámeckého areálu v Riegrově ulici p. p. č. 4485, areál obchází po severních hranách p. p. č. 1683, 1666/2, 1667, lomí se k severu po západní hranici p. p. č. 1666/1 a 1665, kterou obchází ze severu a východu. Pokračuje podél východní strany p. p. č. 1666/1, 1664, 1894/1, přechází komunikaci p. č. 1679/3, lomí se k západu a z jihu sleduje p. p. č. 1897, 1679/3, 1896/1 a 1661 až k severovýchodnímu konci ulice Hradební p. p. č. 1898/3 a 1899. Tu sleduje po její ose ke křižovatce s ulicí F. X. Svobody p. p. č. 4515/5. Lomí se k západu po ose této ulice až na křižovatku s ulicí Na valech. Zde se lomí k jihu a sleduje osu ulice Na valech p. p. č. 4480/1, až ke křižovatce s komunikací p. p. č. 4479/1. Sleduje její osu k východu a lomí se po ní k jihu. Lomí se k východu na osu komunikace p. p. č. 4478. Na křižovatce s ulicí Smetanovou se lomí k jihozápadu a pokračuje po ose ulice Smetanovy p. p. č. 4477 na křižovatku s ulicí Tyršovou. Zde se lomí k západu a osou ulice Tyršovy p. p. č. 4474 směřuje k západu. Přechází přes ulici Krále Jana p. p. č. 4487 a v ose ulice Majora Fomina p. p. č. 4663 pokračuje k západu a pak k severozápadu až ke křižovatce s ulicí Lazební p. p. č. 4412. Tu přechází na osu ulice Slavíčkovy p. p. č. 4411 a směřuje po ní k severu na křižovatku s ulicí Butulovou p. p. č. 4406. Lomí se k západu po ose komunikace p. č. 4405, přes výběžek komunikace p. č. 4683/1 se lomí k severu na osu ulice Za vlasárnou p. p. č. 4403/4, 261/3 a 4403/1 k ulici Chotěbořově p. p. č. 4397, kterou kříží, dále osou cesty p. p. č. 4401 k severovýchodu a pak do ulice Riegrovy p. p. č. 4488, jejíž osou pokračuje severně k výchozímu bodu.

Kostelec nad Labem (07017), okres Mělník, Středočeský kraj

Hranice začíná na severu k. ú. Kostelec nad Labem na komunikaci p. č. 1489/9, vedoucí k náměstí a pokračuje na východ, lemuje ze severu st. p. č. 48, p. p. č. 138 a lomí se k jihu. Z východu lemuje st. p. č. 49/2, p. p. č. 136, 135, 134, 131, 130, 129, 128, st. p. č. 57, 59, p. p. č. 123, st. p. č. 64, přechází komunikaci p. č. 1490/1 a pokračuje po východní hraně p. p. č. 1491, přechází potok p. p. č. 1493 a po jeho levém břehu pokračuje směrem na jih až k severnímu rohu p. p. č. 993/10. Na jižním rohu tohoto pozemku se lomí k východu a pokračuje po levobřežním přítoku potoka, tj. po pravém břehu p. p. č. 1532/1 až k mostu. Lomí se k jihu, sleduje východní hranu komunikace p. č. 1451/1 až na severní roh st. p. č. 136. Tento pozemek obchází ze severu a z východu, na jihovýchodním rohu se lomí k východu po severní straně p. p. č. 989/2, kterou obchází stejně jako p. p. č. 37 až na komunikaci p. č. 1453/2. Dále sleduje tuto komunikaci a p. p. č. 36 z jižní strany až ke komunikaci p. č. 1464. Tuto přechází a na jižním rohu p. p. č. 34/1 se lomí k západu. Přechází komunikaci p. č. 1485/1, obchází z jihu p. p. č. 31, 30, 29, 28, 27/3, 27/2, 27/1, 27/4, 26, 24, st. p. č. 147 a přechází po jižní hraně komunikace p. č. 1485/1. Lomí se na sever, obchází ze severu st. p. č. 175, vrací se ke komunikaci p. č. 1485/3 a lemuje z jihu a ze západu st. p. č. 173/1 a 3/2. Míří na západ po jižní straně st. p. č. 170, přechází kolmo silnici p. č. 1484 a směřuje k jižnímu rohu st. p. č. 216. Zde se lomí k západu, sleduje jižní hrany p. p. č. 216, st. p. č. 220, st. p. č. 222/1, p. p. č. 232/8, st. p. č. 224, p. p. č. 233/1, 244/4 a lomí se k severu podél západní hrany st. p. č. 225. Přechází komunikaci p. č. 1480/1 a obchází ze západu p. p. č. 241, pokračuje po levém břehu potoka p. p. č. 1493 a přechází ho na západní roh p. p. č. 208. Směřuje na sever po západních hranách p. p. č. 208, 205, 203/1, 201, 200/2, 200/1, 195, 191, 187, 184, 182/1, 171, 170, 168, 167, 166, 165, přechází do k. ú. Rudeč a pokračuje po východních hranách p. p. č. 41/8, 41/7, 41/6, 41/5, 41/4, 41/3, 41/2, 39/1, 40/4, 40/5, 40/1, 40/2, 40/3 a 317/3, na jejímž severním rohu se lomí k jihovýchodu. Přechází komunikaci, vrací se do k. ú. Kostelec nad Labem a lemuje ze severu p. p. č. 1489/5 až k napojení na komunikaci p. č. 1489/7, jejímž přechodem se hranice uzavírá.

Ledeč nad Sázavou (07371), okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina

Hranice začíná na severu města na křižovatce ulic Nad lesem a Hradní na severním rohu p. p. č. 2510/1, obchází ji z východu a jihu, lomí se po východní straně p. p. č. 2553/1, přetíná ulici Zahradní p. p. č. 2550, obchází z východu a jihu p. p. č. 2550 až k severnímu rohu p. p. č. 2546, kde se lomí k jihu. Jde po východní hranici p. p. č. 2546, 2534, 2535/1, st. p. č. 783, p. p. č. 2532, přechází p. p. č. 2512/1 a 2486 k jejímu jihovýchodnímu rohu, kde se lomí podél východní strany p. p. č. 2482. Z jejího jihovýchodního rohu přechází na severní bod p. p. č. 2484, sleduje její východní stranu a pokračuje k jihovýchodnímu bodu p. p. č. 2490. Zde se lomí k západu, přechází kolmo p. p. č. 2232/1 a obchází z východu a jihu p. p. č. 2634. Přechází kolmo řeku Sázavu p. p. č. 2297/1, lomí se k jihu a podél jejího levého břehu a p. p. č. 169/2 a 324/4 až k jihovýchodnímu rohu p. p. č. 324/5, sleduje její jižní stranu, kolmo přechází komunikaci p. č. 2215/4, kde se lomí směrem jižním a jde po východní a jižní straně p. p. č. 308/1 až k p. p. č. 307, kde se lomí směrem jižním a pokračuje po její východní a jižní straně. Pokračuje po jižní straně p. p. č. 300/3, obchází z jihu st. p. č. 266/3, kolmo přechází Havlíčkovu ulici p. p. č. 2215/5, lomí se směrem jižním a pokračuje po východní, jižní a západní straně p. p. č. 841/1. Lemuje západní stranu p. p. č. 842/4, 842/3, 841/2, st. p. č. 136, lemuje z jihu a západu p. p. č. 289/1, pokračuje po jižní straně p. p. č. 293/1, přechází p. p. č. 2339/1, 846/1 a 849 k severovýchodnímu rohu p. p. č. 1644/17, lomí se k jihu a jde po východní straně p. p. č. 851/1. V jejím jihovýchodním rohu se lomí, obchází st. p. č. 1853 a přechází p. p. č. 1644/1 a 1644/35, lemuje z jihozápadu p. p. č. 1644/21, pokračuje po jižní a západní straně p. p. č. 1644/22, 1644/23, 1644/24, 1644/25, 1644/26, 1644/27, 1644/28, 1644/36, přechází na osu ulice p. p. č. 2215/12 a pokračuje po ní k severu. Lomí se k západu osou ulice Jaroslava Haška p. p. č. 2215/11 a pokračuje překřížením p. p. č. 2278/3 na křižovatku s ulicí V hrnčířích p. p. č. 2215/19. Lomí se k jihu osou této ulice a přechází na osu komunikace p. č. 2215/18, kterou sleduje k západu a poté k jihozápadu. Na jihozápadní hraně p. p. č. 2215/18 se hranice lomí k severozápadu a pokračuje po hraně st. p. č. 257, kterou obchází z jihu a západu směrem na sever. Pokračuje k severu po západních hranách st. p. č. 256/1, 256/2, p. p. č. 120, st. p. č. 255, 254, 253, 252/1, 252/2 a 251. Ze severozápadního rohu st. p. č. 251 hranice přechází kolmo přes p. p. č. 2215/45, 2331/1 a řeku Sázavu p. p. č. 2297/1. Sleduje její pravý břeh proti proudu až k mostu u náměstí Svobody p. p. č. 2217/4. Po západní straně p. p. č. 2217/4 a 2217/1 směřuje hranice k severu. Po jižní a západní hranici p. p. č. 2217/5 se stáčí k západu a poté k severu. Lomí se k východu po severních hranicích st. p. č. 298, p. p. č. 2106/2, přechází přes komunikaci p. č. 2220 a sleduje severní hrany p. p. č. 2122, 2120/3, 2120/2, 2122, 17/1, 2127/2, 9, 2332/1 až k viaduktu, po jehož severovýchodní straně kříží komunikaci p. č. 2332/1, potok Olešku p. p. č. 2295/1 a st. p. č. 755/4 směrem k p. p. č 754. Tu obchází ze severu a východu a z jejího jihovýchodního bodu hranice přechází přes p. p. č. 755/1, komunikaci p. č. 2450/2 na severovýchodní bod p. p. č. 2447. Sleduje východní hranu tohoto pozemku a dále severní stranu p. p. č. 2440, východní stranu komunikace p. č. 2446 k p. p. č. 760. Obchází tento pozemek po jeho západní a severní straně, sleduje západní a pak severní stranu p. p. č. 2467, 2468/6, 2468/7, 2468/1 a 2468/2. Lomí se k jihovýchodu po východních hranicích p. p. č. 2468/2, 2468/3, st. p. č. 761 a překročením komunikace p. č. 2512/1 směřuje do výchozího bodu.

Litvínov - Osada (08607), okres Most, Ústecký kraj

Hranice začíná v katastrálním území Horní Litvínov na křižovatce komunikací, na západní hraně p. p. č. 1904/1. Překračuje komunikaci p. č. 2530 k jihu a sleduje východní strany p. p. č. 1954/2, 1954/3, 1954/4, 1954/5, 2531, 1971/2, 1971/3, 1971/4, 2532, 1995, 1996, 1997. Překračuje komunikaci p. č. 2558/3 a směřuje po její jižní straně k západu k p. p. č. 2044/7. Lomí se k jihu podél p. p. č. 2044/7 a 2044/8, které obchází i z jihu a západu, lomí se k západu po jižní hraně p. p. č. 2047/4. V severozápadním bodě p. p. č. 2046 se lomí k jihu a sleduje východní a pak jižní stranu p. p. č. 2047/1, jižní stranu p. p. č. 2240, 2047/2, přechází přes p. p. č. 2595/1 na severní hranu p. p. č. 2544/3 a pokračuje po jižní hraně p. p. č 2047/2, s níž se lomí k jihu, pokračuje po východní hraně p. p. č. 2242 a stáčí se k západu, přičemž sleduje hranu p. p. č. 2219, 2218 a 2215. Z jejího severozápadního bodu překračuje křižovatku ulic Vrchlického a S. K. Neumanna na jihovýchodní roh p. p. č. 1536/3. Sleduje západní, severní a opět západní hranu p. p. č. 1536/3 až po hranici p. p. č. 1560/2, pokračuje po západní hraně p. p. č. 1560/2 až k p. p. č. 1560/1, dále po jižní a západní straně p. p. č. 1560/1, překračuje ulici Podkrušnohorskou p. p. č. 2558/3 na jihozápadní bod p. p. č. 1570 a pokračuje k severu. Lomí se k východu po severní hraně p. p. č. 1593, 1600/1, lomí se k jihu po východní hraně p. p. č. 1590 a vede po jižní hraně p. p. č. 1600/15. Přechází komunikaci a pokračuje východním směrem po severní hraně p. p. č. 2558/3 až k napojení ulice Siefertovy. Lomí se k severu po západní straně p. p. č. 2527, přechází ji a lomí se k východu, po hraně p. p. č. 1904/1 směřuje na jihozápadní bod p. p. č. 1953/1 a po severní straně p. p. č. 2530 směřuje k výchozímu bodu.

Lomnice nad Popelkou (08675), okres Semily, Liberecký kraj

Hranice začíná na křižovatce ulic Pivovarské a 5. května. Vede po severovýchodním okraji ulice 5. května p. p. č. 2247/1, napojuje se na ulici Jeronýmovu p. p. č. 2242/1, pokračuje jihovýchodním směrem, obchází p. p. č. 14 a napojuje se na ulici K. H. Borovského p. p. č. 2243. Po vnějším okraji obíhá prostor městského hřbitova p. p. č. 62 a napojuje se na ulici Třebízského. Z ní odbočuje jihozápadním směrem a obíhá st. p. č. 667/1, st. p. č. 667/3, p. p. č. 63/1, 63/3, 63/4, 63/6, odbočuje jihovýchodním směrem a prochází po severovýchodním okraji komunikace p. č. 2393/2 a 2237. Přetíná ulici Palackého p. p. č. 2236/1 a pokračuje po jihovýchodním okraji ulice Komenského p. p. č. 2361/2. Odbočuje severozápadním směrem, obíhá pozemek základní školy p. p. č. 1956/6, přetíná místní komunikaci p. p. č. 2366/1, severozápadním směrem obíhá p. p. č. 1966/11, přetíná ulici Antala Staška p. p. č. 2232/1 a dále pokračuje po jihozápadním okraji komunikací p. p. č. 2233, 2227/1, 2219. Prudce odbočuje jihovýchodním směrem, obchází p. p. č. 2389 a dále pokračuje severovýchodním směrem po severozápadním okraji komunikace p. p. č. 2222. Přetíná komunikaci p. p. č. 2223, pokračuje po severozápadním okraji Pivovarské ulice p. p. č. 340 a protnutím ulice 5. května končí ve výchozím bodě.

Lysá nad Labem (08950), okres Nymburk, Středočeský kraj

Hranice začíná v severní části zámeckého parku na styku komunikací p. č. 3576/2 a p. č. 3575/1. Tuto komunikaci sleduje ze severu až ke styku s ulicí Komenského p. p. č. 3458/2. Přechází komunikaci a lomí se na jih až ke Školnímu náměstí p. p. č. 3451/11, které sleduje po jeho severní straně až k západnímu rohu st. p. č. 621. Tento pozemek obchází a sleduje ze severu st. p. č. 621, st. p. č. 66, st. p. č. 67/2, st. p. č. 68, st. p. č. 69, p. p. č. 3707, p. p. č. 3451/13, st. p. č. 79/3, st. p. č. 79/1, st. p. č. 79/2, st. p. č. 77/2, st. p. č. 75 a st. p. č. 76, na jejímž severovýchodním rohu se lomí na jih, sleduje z východu st. p. č. 76, přechází Školní náměstí na severovýchodní roh st. p. č. 54, sleduje východní hranu st. p. č. 54, dále obchází st. p. č. 597/2 z východu a z jihu, pokračuje po jižních stranách p. p. č. 321/3 a 321/2 až k jihovýchodnímu rohu st. p. č. 1365/1. Zde se lomí k jihu, obchází z východu st. p. č. 1365/2, z jihu st. p. č. 56/3, st. p. č. 56/1 a lomí se na jih po východní straně ulice Přemyslovy p. p. č. 3451/12. Lomí se k východu, obchází ze severu a z východu p. p. č. 319/2 a st. p. č. 37. Na jihozápadním rohu p. p. č. 319/1 se lomí k východu, obchází st. p. č. 38/8, st. p. č. 38/9 a st. p. č. 38/1 až ke komunikaci p. č. 3451/49. Tuto přechází, lomí se na západ a sleduje severní hranu obvodových komunikací Husova náměstí, tj. p. p. č. 3584/5. Pokračuje na jih po západní straně komunikace p. č. 3584/6 až ke křížení s ulicí Tyršovou p. p. č. 3451/26. Tuto přechází a lomí se na západ po její jižní straně. Sleduje z jihu náměstí Na Františku p. p. č. 3451/26, st. p. č. 296/1, st. p. č. 585/1 a p. p. č. 194/2. Krátce se lomí k severu, přetíná st. p. č. 648 a dále sleduje z jihu p. p. č. 190, 189, 188, 187, 184, 183 a st. p. č. 321. Přetíná kolmo ulici Čelakovského p. p. č. 3451/65, lomí se na sever po její západní straně a znovu se lomí k západu. Sleduje z jihu st. p. č. 603/2, p. p. č. 133/4, 133/14, 133/12, 133/7, 133/6, 132, 129, 128/1 a 126/1. Na jihovýchodním rohu tohoto pozemku se lomí k severu, až na severozápadní roh st. p. č. 399. Sleduje jižní stranu komunikace p. č. 3451/55 směrem k západu, přechází komunikaci až na jihovýchodní roh st. p. č. 509. Směřuje k západu a z jihu sleduje st. p. č. 509, st. p. č. 508 a st. p. č. 507/1 a ze západu st. p. č. 507/1, st. p. č. 506, st. p. č. 504 a st. p. č. 505. Lomí se k západu podél zámeckého parku p. p. č. 6/11 a podél jižní a západní strany obvodové komunikace zámeckého parku p. č. 22, 2468, 2470/2 a 3576/2 až k severozápadnímu rohu parku, kde se hranice uzavírá.

Malešov (09083), okres Kutná Hora, Středočeský kraj

Hranice začíná na severu obce, na komunikaci p. č. 1056/1 a pokračuje ze severozápadního rohu p. p. č. 1048, směřuje na východ po severních hranách p. p. č. 1048, 65, 66, 71, 74, 76, 78, 80, 83, 86, 88 a 90. Lomí se k jihu, sleduje východní strany p. p. č. 90 a 89, přechází přes rozcestí komunikací p. č. 1056/1 až k severovýchodnímu rohu p. p. č. 9. Z východu sleduje p. p. č. 9, 11, 10 a 490, přechází potok p. p. č. 1073/1 a po jeho levém břehu směřuje k severu až ke komunikaci p. p. č. 491. Zde se lomí k západu a sleduje z jihu p. p. č. 486 a rybník p. p. č. 476/1. Tento obchází až k jihovýchodnímu rohu p. p. č. 36, dále směřuje na sever po západních hranách p. p. č. 36, 35, 43, 40, 56, 58, 60 a 61, který obchází ze severu až ke komunikaci p. č. 1056/1. Tuto přechází do výchozího bodu.

Mašťov (09228), okres Chomutov, Ústecký kraj

Hranice začíná severovýchodně od zámku, na severovýchodním rohu komunikace p. č. 3985/1 a směřuje k jihu po její východní straně až ke komunikaci p. č. 3995/1, kterou přechází k severnímu rohu st. p. č. 7. Obchází tento pozemek po jeho východní a jižní hraně zpět ke komunikaci p. č. 3995/1, jejíž východní hranu sleduje k jihu, lomí se k východu po severní straně p. p. č. 2080/1 a 3997/3. Přechází přes tento pozemek na severovýchodní roh p. p. č. 2098/3 přes p. p. č. 3997/2, sleduje východní hrany p. p. č. 2098/3, 2098/5, 2092/3, stáčí se k východu po severní straně p. p. č. 2103/1, obchází tento pozemek i z východu, přechází přes komunikaci p. č. 3999/2 a sleduje její jižní hranu k vodoteči p. p. č. 4061/2, přechází ji a směřuje přes p. p. č. 3998 k severozápadnímu rohu p. p. č. 2138/2. Obchází tento pozemek po jeho severní a východní straně, po východní straně p. p. č. 2138/3, přechází komunikaci p. č. 4012/1 k severovýchodnímu rohu st. p. č. 303, obchází tento pozemek po jeho východní a jižní hraně a pokračuje po jižních hranách st. p. č. 310, p. p. č. 3524/24. Přechází přes komunikaci p. č. 3524/21 a přes pozemek p. p. č. 3524/22 na jižní roh p. p. č. 3524/19. Pokračuje k západu po jižních hranách p. p. č. 3524/19, 3524/51, 3384/3, 3384/2, 3330/1, 60, st. p. č. 213/2, p. p. č. 3330/2, 3962/1, 3962/11, přechází kolmo přes komunikaci p. č. 3962/9 a pokračuje po jižní hraně komunikace p. č. 3962/14 a jejího pokračování v rámci p. p. č. 3962/3. Od jižního rohu objektu na st. p. č. 347 přechází na severní roh p. p. č. 3962/2, obchází tento pozemek po jeho východní a jižní hraně, lomí se k jihu po východní hraně st. p. č. 98/2, p. p. č. 264, lomí se k severu a sleduje západní hranu p. p. č. 265 a přechází přes p. p. č. 4039/3 a 268/3 na jihozápadní roh p. p. č. 286/1. Hranice pokračuje k severu po západních hranách p. p. č. 286/1, 286/2, 286/3, st. p. č. 96/7, st. p. č. 96/1. Stáčí se k západu po jižní straně komunikací p. č. 3944, 3966/2, 3967/1, ostře se lomí k severovýchodu a překročením komunikace p. č. 3967/1 a vodoteče p. p. č. 4055/3 směřuje na jihozápadní roh p. p. č. 1047/4. Hranice obchází po západní a pak po severní hraně zámecký park p. p. č. 1047/4 a 1047/5, stáčí se na sever po východní hraně p. p. č. 3983/1 a po severní hraně p. p. č. 3981/1 směřuje do výchozího bodu.

Mirovice (09572), okres Písek, Jihočeský kraj

Hranice začíná na severním okraji ulice Hřbitovní p. p. č. 817/10 a sleduje severní hranu st. p. č. 36. Na jejím severovýchodním rohu se lomí k jihu a obchází východní hrany st. p. č. 36, p. p. č. 83, p. p. č. 84/1, p. p. č. 85/1, p. p. č. 573/13, p. p. č. 573/14, st. p. č. 27, st. p. č. 246, p. p. č. 89/2, p. p. č. 91, p. p. č. 92/1, p. p. č. 92/2 p. p. č. 95, p. p. č. 97, p. p. č. 99, p. p. č. 102/3, st. p. č. 234. Z jihovýchodního rohu st. p. č. 234 přechází ulici p. p. č. 106/7, 852 a 106/5 na severovýchodní roh p. p. č. 107/9. Dále pokračuje po východní hraně p. p. č. 107/9, po jižní hraně st. p. č. 264 a p. p. č. 107/9, po východní a jižní hraně p. p. č. 107/3 a východní hraně p. p. č. 18/1. Z jejího jihovýchodního rohu směřuje na severovýchodní roh p. p. č. 13/3, kterou sleduje po východní straně. Obchází z východu a z jihu p. p. č. 13/5, sleduje jižní stranu p. p. č. 13/6 a přetíná komunikaci p. č. 13/1 na severovýchodní roh p. p. č. 14/1. Pokračuje po její východní straně, dále po východní straně ulice Dolejší p. p. č. 853 až na jižní roh p. p. č. 133/1, kterou obchází z jihu a ze západu až do místa styku s p. p. č. 882/2. Zde se lomí k západu, pokračuje na jihozápadní roh p. p. č. 882/2 (potok), dále po jižní hranici p. p. č. 118/7 k p. p. č. 879/1 (řeka Skalice), kterou přetíná na jihovýchodní roh p. p. č. 139/15. Pokračuje dále po její jižní hraně, po jižní hranici p. p. č. 139/8, 900, 139/1, 138/1, přetíná komunikaci p. č. 854/1, 868/1, 416/3 a na jižním rohu p. p. č. 416/11 se lomí k severu. Sleduje východní hrany p. p. č. 416/11, 416/9, 416/1, přetíná komunikaci p. č. 868/7 a sleduje východní strany p. p. č. 416/6, 416/12, 869/2, 414/2, 414/1 až křeče Skalici. Zde se lomí k západu po pravém břehu řeky p. p. č. 879/1, přechází jez a sleduje jižní hrany p. p. č. 47, 50 a 51. Na jihozápadním rohu p. p. č. 51 se lomí k severu a obchází ze západu p. p. č. 51, st. p. č. 76, přetíná komunikaci p. č. 817/7 až na západní bod p. p. č. 53. Sleduje severozápadní stranu p. p. č. 53, po severním okraji této parcely a p. p. č. 817/7 k p. p. č. 56. Pokračuje severním směrem po západní hranici p. p. č. 56, 54 až k rohu p. p. č. 558/3, dále po severní hranici p. p. č. 54, 57/1, 57/2, st. p. č. 170 a p. p. č. 59, dále sleduje západní stranu komunikace p. č. 823/1 až na její severní okraj. Zde se lomí k východu po severní straně p. p. č. 823/1 a 73/1. Přechází ulici Husovu p. p. č. 817/9 na severozápadní roh p. p. č. 76/1, kterou obchází po její severní straně. Přechází komunikaci p. č. 76/2, dále sleduje severní hrany p. p. č. 567/1, 565/5 a 817/12 až kulici Hřbitovní, láme se k severu přes ulici p. p. č. 565/4 a sleduje západní hranu ulice Hřbitovní p. p. č. 817/10 směrem k výchozímu bodu.

Mšeno (10027), okres Mělník, Středočeský kraj

Hranice začíná na severním okraji města u silnice do Romanova p. č. 3341/14. Sleduje východní hrany p. p. č. 1950/3, 1947/2, 1946/1, 300, 315, 308, 309/1, 307/2, překračuje cestu p. č. 3409 a vede podle p. p. č. 1961/2, 3410, st. p. č. 389, překračuje cestu p. č. 3411/1 a vede podle p. p. č. 1969/3, překračuje p. p. č. 1970 a silnici do Lobče p. č. 3422/1, pokračuje po vnějších hranách st. p. č. 314, st. p. č. 313, st. p. č. 312, st. p. č. 311, p. p. č. 3334/1, st. p. č. 308/2, p. p. č. 334/2, 3341/12, st. p. č. 306, překračuje kolmo k jihozápadu cestu p. p. č. 3346 a vede po východních hranách st. p. č. 387, p. p. č. 274, 275, překračuje cestu p. p. č. 3345 a sleduje její jižní stranu k západu. Pokračuje k jihozápadu podle p. p. č. 265/1, lomí se k jihu po východní straně p. p. č. 3344/1, lomí se k západu a pak k jihu po východních stranách p. p. č. 236/1, 234, 233, 231, obchází severní a východní stranu p. p. č. 434/20, překračuje kolmo silnici na Vrátno p. č. 3348/1, lomí se krátce k západu a pokračuje po východní a pak k jižní hraně p. p. č. 225/3, 225/1, 224. Překračuje kolmo cestu p. č. 3341/27 a vede po její jihozápadní straně, obchází z jihozápadu stodoly st. p. č. 12/1 a 12/2, pokračuje po jihozápadní straně cesty p. č. 3341/27, po jižní straně p. p. č. 3341/28, po jižní straně ulice Zahradní p. p. č. 3341/25, po západní straně ulice Pražské p. p. č. 3341/24 k západu po jižní straně p. p. č. 3341/4, obchází z jihu a západu hřbitov p. p. č. 59, st. p. č. 403 a znovu p. p. č. 59, překračuje kolmo cestu p. č. 3378 a vede po její západní a severní straně k cestě p. č. 3379. Tu překračuje, pokračuje po východních hranách p. p. č. 82/2, 71/1, 82/1, 87/1, 87/2, 93/2, 1393/1, 1394/3, po severozápadním břehu rybníka Bliška p. p. č. 1394/1, po východních hranách p. p. č. 1390, 1394/2, 1396/2, 1395/1, obchází ze západu p. p. č. 1395/2, překračuje kolmo cestu p. č. 3400/2 a sleduje k jihu její východní stranu, překračuje kolmo p. p. č. 3402, ostře se lomí k severu podle p. p. č. 1648/1, 1648/3, 1645, 3403/1, lomí se k východu po její severní hraně a pokračuje podle severní hrany st. p. č. 520, p. p. č. 1739/19, 1659, 1658, 1657/1, lomí se k severu po západní hraně p. p. č. 1660/2, přechází ji kolmo a pokračuje po severní hraně 1739/21 zpět k silnici do Romanova p. č. 3341/14, jejímž překročením se hranice uzavírá.

Načeradec (10099), okres Benešov, Středočeský kraj

Hranice začíná západně od kostela na křižovatce komunikace p. č. 1856 a komunikace p. č. 1754/1, po jejíž severní straně směřuje k jihovýchodu. Obchází ze západu p. p. č. 2/1 a 2/6, směřuje na východ po severních stranách p. p. č. 2/6, 2/7, 4, 6/1, 7/1, 9, 10/2, 11/3, 14/2, lomí se k jihu po východní straně tohoto pozemku, přetíná komunikaci p. č. 1764/1 a pokračuje na jih po východní straně komunikace p. č. 1763. Lomí se krátce k východu po jižní straně p. p. č. 1754/1. Přetíná kolmo silnici p. č. 1754/29 a pokračuje dále po severovýchodních stranách p. p. č. 30 a st. p. č. 27, na jejímž východním rohu se lomí k jihu. Sleduje z východu st. p. č. 27, p. p. č. 30, st. p. č. 29, p. p. č. 38/2, 38/1, 46. Směrem k jihozápadu kolmo přetíná p. p. č. 44/1 a komunikaci p. č. 45. Obchází zámeckou zahradu p. p. č. 50 ze severu a východu. Kolmo přetíná výběžek p. p. č. 205/1 k jihovýchodu a lomí se po jihovýchodní straně této parcely. Přetíná kolmo komunikaci p. č. 1853/1 a krátce se lomí k západu po jižní straně p. p. č. 1853/1 a 1754/19. Lomí se k jihu a sleduje východní strany p. p. č. 1762, 58, 68 a 71, na jejímž jihovýchodním rohu se lomí k východu. Sleduje ze severu p. p. č. 77/1, 77/6, 77/9, 77/10, 77/13 a st. p. č. 81. Lomí se k jihozápadu po hranicích st. p. č. 81, 80, 79, p. p. č. 77/9, st. p. č. 74/3, 82/5, 78, 77/2. Přechází komunikaci p. č. 1754/31 a pokračuje po jihozápadních stranách st. p. č. 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 128. Přechází přes komunikaci p. č. 1754/20. Lomí se k západu po jižní straně st. p. č. 223, obchází z jihu, západu a severu p. p. č. 794/3, lomí se k severu po západních stranách p. p. č. 147/2, 147/3 a 147/1. Lomí se k severovýchodu po severozápadních stranách p. p. č. 147/1, 137/2, 131/1, 129/1, 128/2, 138. Lomí se k severu po západních hranách st. p. č. 149. 150, 151, 152, 153. Obchází z jihu p. p. č. 150/1, st. p. č. 154/2, p. p. č. 150/2 a 149/4. Lomí se k severu po západních hranách p. p. č. 149/4, 151, st. p. č. 156 a 215, z jejíhož východního bodu kolmo přechází přes komunikaci p. č. 1856 a sleduje k severu západní hranice p. p. č. 177/2, st. p. č. 157, p. p. č. 177/1, 175, 176, 173, 172/3 a překročením komunikace p. č. 1754/1 směřuje do výchozího bodu.

Ondřejov (11127), okres Praha východ, Středočeský kraj

Hranice začíná na severním přístupu do obce u komunikace p. č. 2834, v severním bodě p. p. č. 169/2. Překračuje kolmo k východu komunikaci p. č. 2834 a pokračuje po její severovýchodní straně k jihozápadu až ke st. p. č. 32. Lomí se ostře k severu po západních hranicích st. p. č. 32, p. p. č. 171/1, 206/5. Lomí se k východu po severních hranicích p. p. č 206/5, 172/1, 173, 197/3, 195/2, 194/2, 192/2, 191/2, 190/3, 188/2. Lomí se k jihozápadu po hranicích p. p. č. 188/2, 188/1, 352/6, 352/5, st. p. č. 161. Přechází přes komunikaci p. č. 2836 a pokračuje po východních hranicích st. p. č. 162 a p. p. č. 536/1, kterou obchází i z jihu. Pokračuje k jihu po východních hranicích p. p. č. 60, 59, 58/1, 56/3 a 45, kterou obchází i z jihu. Sleduje východní a jižní hranice p. p. č. 46/4. Překračuje komunikaci p. č. 2839/1 na severovýchodní bod st. p. č. 77. Pokračuje k jihu po východních hranicích st. p. č. 77 a 78. Tuto parcelu obchází i z jihu a z jejího jihozápadního bodu překračuje komunikaci p. č. 2878 na jižní bod st. p. č. 80. Pokračuje k východu po jižních hranách st. p. č. 80, p. p. č. 52/1, st. p. č. 166 a lomí se k severu po západní hraně st. p. č. 166. Překračuje k severu komunikaci p. č. 2850/1 a pokračuje k severu po západních stranách st. p. č. 87 a p. p. č. 74/2. Lomí se k západu po jižních hranách p. p. č. 75/1 a 76/1. Z jihozápadního bodu této parcely překračuje p. p. č. 76/2, 79/3, 79/2, 81/1 a 82/13 na jihovýchodní roh p. p. č. 82/11. Pokračuje k východu po hranicích p. p. č. 82/11, 82/2, 88/1 a 91. Z jihozápadního bodu této parcely překračuje p. p. č. 94/1 na jihovýchodní bod p. p. č. 98 a pokračuje po jižních stranách p. p. č. 98, 104, 106/2, 106/1 a 113. Tuto parcelu obchází i ze západní strany a lomí se po jižní straně p. p. č. 116 k západu. Přechází úzký výběžek p. p. č. 114/2 a pokračuje po jihozápadní straně p. p. č. 117/2, 2885, 117/1. Sleduje západní, severní a opět západní hranici p. p. č. 118 a kolmo překračuje její úzký západní výběžek k severu. Pokračuje k východu po severní hranici p. p. č. 118 a lomí se k severu po západních stranách st. p. č. 131/2, 131/1, p. p. č. 125, st. p. č. 132 a 133/1. Lomí se po severní straně této parcely až k místu, odkud kolmým překročením komunikace p. č. 2878 navazuje na západní hranu p. p. č. 160/1. Tuto parcelu obchází i ze severu, pokračuje po severní hranici st. p. č. 20, lomí se k severu po západních hranicích st. p. č. 21 a p. p. č. 162/1. Lomí se k východu po severních hranicích p. p. č. 162/1, 163/1 a 165 až do výchozího bodu v severním rohu p. p. č. 169/2.

Ostrava - Poruba (11513), okres Ostrava - město, Moravskoslezský kraj

Hranice začíná na křižovatce ulic Opavská a 17. listopadu, dále jde osou ulice Opavské p. p. č. 2966, přechází přes p. p. č. 2967/1 na osu ulice Porubské p. p. č. 1350, na tzv. rondelu se lomí východně a sleduje severní hranu Hlavní třídy p. p. č. 894/1. Přechází přes p. p. č. 894/1, lomí se na jih a na východní stranu p. p. č. 489 až na severní hranu ulice Dělnické p. p. č. 508, po ní se lomí k východu až na osu ulice Skautské p. p. č. 805. Tu sleduje až na osu ulice Dělnické p. p. č. 599, po ní se lomí k jihu až na jižní hranu ulice Nad Porubkou p. p. č. 2955, sleduje osu této ulice až ke křižovatce s ulicí Klimkovickou, kde se lomí k severu osou ulice Klimkovické p. p. č. 2646. Přechází ulici Nad Porubkou p. p. č. 2955 a jde opět osou ulice Klimkovické p. p. č. 2624 až ke křižovatce s ulicí V zahrádkách, kde se lomí na západ, jde osou ulice V zahrádkách p. p. č. 2478 a lomí se na sever po východní straně p. p. č. 8, 24, obchází z jihu a východu p. p. č. 26, 25, 27 a lomí se na západ. Prochází osou ulice Nábřeží SPB p. p. č. 321 až na křižovatku s ulicí 17. listopadu p. p. č. 2964/1. Tuto ulici sleduje v její ose až k výchozímu bodu.

Ostrava - Přívoz (11377), okres Ostrava - město, Moravskoslezský kraj

Hranice začíná v ulici Wattově, na severním rohu p. p. č. 394/1. Pokračuje po severovýchodní hraně tohoto pozemku a p. p. č. 394/2 k jeho jihozápadnímu rohu, odkud směřuje k severovýchodu po hraně p. p. č. 394/3, přechází ulici Wattovu p. p. č. 952 k jihozápadnímu rohu st. p. č. 291. Sleduje severozápadní hranu tohoto pozemku a st. p. č. 290/2, p. p. č. 41/2, st. p. č. 77/2, 77/1, kolmo přechází ulici Zákrejsovu p. p. č. 901. Sleduje její východní hranu ke křižovatce s ulicí Spálovou p. p. č. 904/1, sleduje její severní hranu a severní hranu komunikace p. č. 919/2, přechází ji a p. p. č. 15/9 k severnímu rohu st. p. č. 942. Sleduje severní hranu st. p. č. 942, 2294/1, 994, lomí se k jihu po hranách st. p. č. 994, p. p. č. 15/8, 94/1, 94/2, 15/7, 919/4, 24/1 , st. p. č. 944, p. p. č. 24/2, st. p. č. 1019. Přechází kolmo p. p. č. 904/1 a sleduje její jižní hranu na jihozápadní roh p. p. č. 904/4, přechází p. p. č. 904/1 na severovýchodní roh p. p. č. 904/3 a pokračuje po jihovýchodní straně p. p. č. 904/1, 414/2, přechází ulici Ostravskou p. p. č. 388/42 na jihovýchodní roh p. p. č. 950/1. Obchází tento pozemek po jihovýchodní a jihozápadní straně, pokračuje po hranicích p. p. č. 995, 950/1, st. p. č. 194/2 a přechází ulici Nádražní p. p. č. 949/1 k p. p. č. 411. Z jihozápadu obchází p. p. č. 411, st. p. č. 192, opět p. p. č. 411, lomí se k severovýchodu podél hran p. p. č. 411, st. p. č. 1155 a p. p. č. 349/1, kterou sleduje až k výchozímu bodu.

Ostrava - Vítkovice (11401), okres Ostrava - město, Moravskoslezský kraj

Hranice začíná na severu v k. ú. Moravská Ostrava od severního rohu p. p. č. 3220/12, kolmo přes p. p. č. 3372/1 východním směrem a po jejím vnějším okraji k p. p. č. 1051/74, kde přechází do k. ú. Vítkovice a dále v něm po vnějším okraji p. p. č. 1051/74 směrem k jihu kp. p. č. 1071/1, 1051/89, 1071/69, po jejím vnějším okraji dále k jihu a pak k západu přes p. p. č. 1071/80, 9/3, 1189/25, 1189/3 (ulice Místecká - Vítkovická), kterou přechází a pokračuje přes p. p. č. 853/1, kterou přechází po severním okraji mostu přes komunikaci. Dále pokračuje přes tento pozemek k p. p. č. 853/8 a 853/9, po jižním okraji p. p. č. 1240/1 (ulice Výstavní) a p. p. č. 848/3, kde se lomí na sever a pokračuje na východ přes p. p. č. 1240/6 a po jižním okraji p. p. č. 1222 (ulice Mírová), dále na jih po východním okraji p. p. č. 1228, 1221/7, 1227 (ulice Kutuzovova), přes p. p. č. 1220/1 (ulice Prokopa Velikého), po východním okraji p. p. č. 1226 (ulice Kutuzovova) směrem jižním. Přechází p. p. č. 1204/1 (ulice Halasova - bývalá La Passionarie), po jejím jižním okraji p. p. č. 1204/2 (ulice Halasova) pokračuje k p. p. č. 635 a po východním okraji tohoto pozemku p. p. č 633/1 a 633/2, dále k jihu a západu po okraji p. p. č. 1212 (ulice Ocelářská), po jižním okraji p. p. č. 630/3 (ulice Kotěrova). Dále středem prochází p. p. č. 1206 (ulice Tavičská - bývalá Moskevská) k jihovýchodu. Protíná p. p. č. 1200 (ulice Obránců míru), jde středem p. p. č. 1207 (ulice Tavičská), protíná p. p. č. 1197 (ulice Zengrova), jde středem p. p. č. 1208/1 (ulice Tavičská), kolmo přes p. p. č. 1192/28, 1192/5 a 1192/4 (ulice Rudná - Chodská), dále východním směrem po okraji p. p. č. 1192/1 a 233/25, na jih kolem p. p. č. 233/78, 233/25, 233/24, přes p. p. č. 1188/7, 1188/2 (ulice Sirotčí), po jihovýchodním okraji p. p. č. 224/4 (ulice Okružní), směrem západním po jižní hranici p. p. č. 223/1 (ulice Ocelářská), kolem jižního rohu p. p. č. 219/13 (ulice Tavičská - bývalá Moskevská). Hranice pokračuje po jižním okraji p. p. č. 224/2, 208/4, 208/5, 208/2 a 208/3, dále po vnějším okraji p. p. č. 1188/2 a 1188/1 na jihovýchod k jižnímu rohu p. p. č. 1188/1 přes p. p. č. 1275/1, dále pokračuje po okraji p. p. č. 216/12, po jejím okraji nejprve na jihovýchod a poté na jihozápad. Dále prochází po okraji p. p. č. 126/13, 216/12, 216/16, 216/15, 215/1, 1187/1, 1390 a 1391 přes p. p. č. 1393 a po jejím západním okraji na severozápad, po okraji p. p. č. 1367/3 na severovýchod, dále po severním okraji p. p. č. 1275/1 (ulice Chodská), kterou přechází pod mostem (nadjezdem) k p. p. č. 233/35 (ulice Okružní). Pokračuje po okraji chodníku p. p. č. 233/35 na sever, přes p. p. č. 1293/1 (ulice Okružní), přechází tento pozemek a pokračuje po východním okraji p. p. č. 972/2 (hranice k. ú. Vítkovice - Zábřeh VŽ) na osu komunikace p. p. č. 1237/1 (ulice Ruská) a po její ose k východu. Lomí se k severu po okraji p. p. č. 946/11, 946/1 a 947/1 na osu komunikace p. č. 1244/1 a 1244/2 (ulice Mostárenská) a k severnímu okraji p. p. č. 3636/3 (ulice Pohraniční) vrací se zpět do k. ú. Moravská Ostrava. V něm po severním okraji p. p. č. 3636/3 a 3636/2 (ulice Pohraniční) k východu kolmo přes p. p. č. 2975/7 a 2643/1 (ulice Výstavní), pokračuje dále opět po vnějším okraji p. p. č. 3636/1, 3630/1, 3630/2, 3630/25 a 3630/23 (ulice Místecká - Vítkovická), podél této komunikace k severovýchodu po severovýchodních hranicích p. p. č. 3630/22, 3630/21 a po vnějším okraji p. p. č. 3220/12 k jejímu severnímu rohu do výchozího bodu.

Pecka (11869), okres Jičín, Královéhradecký kraj

Hranice zóny začíná na severu obce u komunikace p. č. 1083, v severním bodě st. p. č. 242, pokračuje jižním směrem po východní hranici p. p. č. 427/1, 370 a potom se stáčí k jihovýchodu po severovýchodní hranici p. p. č. 371/1, 372, 374, 405/4, 405/5, 405/1, 382/1, 404/2, kde se lomí k jihu. Překračuje silnici p. č. 404/1, pokračuje po hranici p. p. č. 1039 k jihozápadu, překračuje komunikaci p. č. 1040, pokračuje po východní hranici p. p. č. 247/4, lomí se k jihozápadu po hranici p. p. č. 249, na břehu potoka se lomí k jihovýchodu po hranicích p. p. č. 1122/1, 1122/6. Pokračuje po severovýchodní hranici p. p. č. 239/1, přechází p. p. č. 347/1, lomí se k západu po jižní hranici p. p. č. 347/1 a 236, kde se lomí k jihu. Pokračuje po východní hranici p. p. č. 236, 1031/3, 1031/2, kde se stáčí k západu, pokračuje po jižní hranici p. p. č. 1031/2, dále se lomí k jihu po hranici p. p. č. 225/1, znovu k východu po hranici p. p. č. 222 a znovu k jihu, kde pokračuje po východní hranici p. p. č. 222. Pokračuje po východní hranici p. p. č. 219, 217/2, 216/1, 215/1, 1033/2, 1033/4, 213/6, na jižní hranici p. p. č. 212/6 se stáčí k západu. Na východní hranici p. p. č. 1052/2 se obrací k jihozápadu, na jihozápadní hranici p. p. č. 211/1 se stáčí k jihovýchodu, pokračuje po severovýchodní hranici p. p. č. 208/1, 208/2, stáčí se k jihu a následně k západu po jižní hranici p. p. č. 208/2 k severozápadu. Přechází komunikaci p. č. 1121/1 a po jihozápadní hranici p. p. č. 1004 a 1002 směřuje k severozápadu. Na východní hranici p. p. č. 1 se lomí k jihu, pokračuje po východní hranici p. p. č. 2/1, stáčí se k východu a pokračuje po severní hranici p. p. č. 4. Potom se stáčí k jihozápadu, dále k západu a pokračuje po jižní hranici p. p. č. 2/2, 9/1, 12, 16, po jihozápadní hranici p. p. č. 18 se lomí k severu, posléze k severovýchodu po jihozápadní hranici p. p. č. 1059, po jižní hranici p. p. č. 93, 94 odbočuje k západu, lomí se k severu po západní hranici p. p. č. 94, na jižní hranici p. p. č. 159 a 98/2 se lomí k západu, přetíná komunikaci p. č. 1128/1, na její západní straně se lomí k jihu po hranici p. p. č. 100 a stáčí se k západu. Po východním břehu potoka pokračuje po západní hranici p. p. č. 100, probíhá k severovýchodu a pokračuje po západní hranici p. p. č. 776/1, 771, 769, 607/1, 1066/2, 608, 609, 611/1, 603/1, 603/2. Odbočuje k severovýchodu po severozápadní hranici p. p. č. 605/1 a pokračuje k severovýchodu. Na severní hranici p. p. č. 605/1 se lomí k východu, pokračuje po severní hranici p. p. č. 334/3, po severozápadní hranici pěšiny p. č. 1074/1 míří k severovýchodu, pokračuje po severozápadní hranici p. p. č. 343/1, 429, na západní hranici komunikace p. č. 1083 se lomí k severu, kde se hranice po překročení komunikace p. č. 1083 uzavírá.

Pilníkov (12061), okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Hranice začíná severně od náměstí v k. ú. Pilníkov I u komunikace p. č. 1204 v severním rohu p. p. č. 1199. Směřuje k jihovýchodu po severovýchodních hranicích p. p. č. 1199, st. p. č. 129, p. p. č. 252/2, 252/1, 254, 257/1, 257/2, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, st. p. č. 149, p. p. č. 267. Tuto parcelu obchází i z východu, překračuje kolmo komunikaci p. č. 1202/1 a lomí se k západu po její jižní straně ke st. p. č. 1/1. V severovýchodním bodě st. p. č. 1/1 se lomí k jihu po hranicích tohoto pozemku a st. p. č. 1/2, p. p. č. 30/1, 29, 28, 26, 25, 22, 21/1, 20/1, 19, 16, 15/1, 15/2, 13, st. p. č. 172, p. p. č. 1309, 11/3, 4/6, 9/3, 9/1. Po západní straně této parcely se lomí k severu k p. p. č. 8/1. Lomí se k západu a sleduje hrany p. p. č. 8/1, 7/1, 5/1, 4/1, 3/1. Lomí se k jihu po východní straně p. p. č. 3/3. Lomí se k západu po jižních hranách p. p. č. 3/3, 2, 1. Stáčí se k severu po západních hranicích p. p. č. 1, st. p. č. 1323 a 23. Lomí se k západu po jižní straně komunikace p. č. 1204. Lomí se k severu po západních hranicích st. p. č. 97, p. p. č. 204/3, 204/4, 206/1, 208, 209, 210, 214/1, 1213, 218, 243/6, 243/5, 243/4. Obchází ze severu p. p. č. 243/2, stáčí se k severu po západních hranicích p. p. č. 243/1 a 242. Lomí se k západu po severních hranicích p. p. č. 242, st. p. č. 130/3, p. p. č. 241 a přechází přes komunikaci p. č. 1204 do výchozího bodu.

Plzeň - Bezovka (12241), okres Plzeň - město, Plzeňský kraj

Hranice začíná na nároží Klatovské třídy a Hruškovy ulice, směřuje k západu po jižní hraně Hruškovy ulice p. p. č. 10422, na jejím nároží se lomí k jihu podél východní hrany p. p. č. 10423 a potom se lomí k jihovýchodu po východní hraně ulice Mánesovy p. p. č. 10420 až k jižnímu nároží p. p. č. 7710/1. Odtud přechází na severní nároží p. p. č. 7800 a pokračuje jihozápadně po hraně ulice Erbenovy p. p. č. 10418 až k západnímu rohu p. p. č. 7794. Zde se lomí k severozápadu, přechází ulici Erbenovu a lemuje západní hranu p. p. č. 7752 a 7753. Přechází kolmo ulici Žižkovu p. p. č. 10416 a sleduje jihovýchodní a jihozápadní hranu p. p. č. 7792/1. Pokračuje dále podél jihozápadní hrany p. p. č. 7790, 7788 a 7758, podél jižních hran p. p. č. 7760/1, 7762 a 7764. Obchází z jihovýchodu a jihozápadu p. p. č. 7767/1 a z jihozápadu též p. p. č. 7771. Přechází kolmo ulici p. p. č. 10400 na východní roh p. p. č. 7773/1, sleduje jihovýchodní hranu tohoto pozemku a lomí se k jihu podél východní strany p. p. č. 7775/1. Na jejím jihovýchodním rohu se lomí k západu, jde po jižní hraně tohoto pozemku a p. p. č. 7774, přechází ve stejném směru ulici Schwarzovu p. p. č. 10401/1 až na nároží p. p. č. 7546. Obchází jižní a jihozápadní hranu tohoto pozemku, pokračuje ve stejném směru podél p. p. č. 7544/1 a 7543, dále obchází jižní roh p. p. č. 7542 a lomí se k severozápadu podél p. p. č. 7533, 7532/1, 7532/3, který obchází ze severu a v jeho severním nároží se lomí k západu. Obchází ze západu a severozápadu p. p. č. 7530, přechází ulici Družstevní p. p. č. 10403 kolmo na jižní roh p. p. č. 7511. Tento pozemek obchází po jihozápadní a severozápadní hraně, pokračuje dále po severozápadních hranách p. p. č. 7509, 7507 a 7498. Přechází ulici Brožíkovu p. p. č. 10404 na jihozápadní roh p. p. č. 7488/1 a pokračuje severozápadním směrem po hranách p. p. č. 7488/1, 7487/1, 7481/1 a 7478/1 až na severozápadní roh tohoto pozemku. Přechází ulici Čermákovu p. p. č. 10413 směrem na jihozápadní roh p. p. č. 7415/2, jde po jeho západní hraně, pokračuje po západní a severní hraně p. p. č. 7415/1 až na jižní roh p. p. č. 7408/4. Tento pozemek obchází ze západu, pokračuje po západní hraně p. p. č. 7406, 7404/2, 7404/1 a lomí se k východu. Přechází ulici Žižkovu p. p. č. 10412 na severozápadní roh p. p. č. 7438 a sleduje severní hranu p. p. č. 7438 a 7440/1. Přechází kolmo ulici Mírovou p. p. č. 10411 na západní roh p. p. č. 7392/1. Tento pozemek obchází ze západu a ze severu, pokračuje po severní hraně p. p. č. 7388 a po západních hranách p. p. č. 7386/1 a 7384/1 až na jeho severozápadní roh. Zde se lomí k východu, jde po severní straně tohoto pozemku, přechází kolmo veřejné prostranství p. p. č. 10430 a lomí se k severu podél západní hrany p. p. č. 7380. Tento pozemek obchází ze západu a ze severu, pokračuje po severních hranách p. p. č. 7378/1 a 7366/5. Přechází kolmo přes p. p. č. 10427/1, 10427/2, 10427/3 na jihozápadní roh p. p. č. 7259/1 a lemuje ze západu p. p. č. 7259/1, 7256/1, 7253, 7250/1 a 7249. Na severozápadním rohu tohoto pozemku se lomí k východu, přechází ulici Mánesovu p. p. č. 10434 až na nároží s ulicí Zikmunda Wintra. Zde se lomí k jihu, jde po východní straně ulice Mánesovy až na nároží ulice V Bezovce p. p. č. 10427/1, zde se lomí k východu, přechází Klatovskou třídu a po její východní hraně směřuje k jihu až k severozápadnímu rohu p. p. č. 6687. Přechází kolmo Klatovskou třídu až k výchozímu bodu.

Plzeň - Lochotín (12215), okres Plzeň - město, Plzeňský kraj

Hranice začíná v křížení ulice Karlovarské a Růženy Svobodové p. p. č. 12743. Směřuje k východu osou komunikace p. č. 12743, přechází přes ulici Libušinu p. p. č. 12734/1, pokračuje osou komunikace p. č. 12741/1, přechází přes komunikaci p. č. 12730, pokračuje osou komunikace p. č. 12738 až do ulice Lidické p. č. 11600/7. Osou této komunikace směřuje hranice k jihozápadu, na křižovatce s ulicí Karlovarskou přechází přes p. p. č. 11600/6, 12688/59, 12688/58, 12688/62 a 12688/45 na východní hranu p. p. č. 10935, kterou obchází z východu a jihovýchodu a přes p. p. č. 12698/2 směřuje na východní bod p. p. č. 10841/2. Sleduje východní hrany p. p. č. 10841/2, 10833/3. Lomí se k západu po jižních hranách p. p. č. 10833/3, 10837/5, 10836/3, 10833/5, 10835/3, 12702/2, 10830/4. Ze západního bodu p. p. č. 10830/4 přechází hranice přes p. p. č. 10829/5 a 12716/1 na jihovýchodní bod p. p. č. 10946/4. Tento pozemek sleduje hranice po jeho jihozápadní a západní straně, přechází přes p. p. č. 10946/11 a pokračuje po západních hranách p. p. č. 12698/2, 10935 a 10946/11. P. p. č. 10935 hranice sleduje ze severu, lomí se k severu po západních hranách p. p. č. 10941, 12688/38, 12688/68, stáčí se k západu po jižní hraně p. p. č. 12701/2 a přechází na osu ulice Kotíkovské p. p. č. 11102/123 a 12701/1, kterou sleduje k severozápadu až na křižovatku s komunikací p. č. 12707, po jejíž ose se hranice lomí k severovýchodu a překročením komunikace p. č. 12688/14, 12688/19, 12688/12, 12688/21 směřuje do výchozího bodu.

Potštát (12646), okres Přerov, Olomoucký kraj

Hranice začíná u kostela Panny Marie Pomocné na rozhraní p. p. č. 607/1 a 28/1. Odtud pokračuje jihovýchodním směrem po hranách p. p. č. 28/1, 28/2, 28/3, kolmo přetíná komunikaci p. č. 608 a pokračuje po hranici st. p. p. č. 28, 11/2, 10, 12/10, přetíná p. p. č. 359/4, 354/1 a 372/8, v jejímž severovýchodním rohu se lomí k jihu a pokračuje po její hranici. Dále pokračuje hranicemi p. p. č. 376/2, 270/5, 14/1, 300, 362, 616 k hranici p. p. č. 607/8, kde se lomí k severu a pokračuje po její hranici až k severnímu oblému rohu p. p. č. 64/1. Přechází komunikaci k jižnímu rohu p. p. č. 60/3, lomí se k východu opět po hraně komunikace p. č. 607/1 a pokračuje po její hranici k severovýchodnímu rohu st. p. č. 98. Zde přechází komunikaci k jihozápadnímu rohu st. p. č. 88/2 a sleduje západní hranu tohoto pozemku, dále p. p. č. 43/2 a lomí se k severozápadu po hranici p. p. č. 607/1, přechází komunikaci, stáčí se k jihovýchodu na hranici p. p. č. 106/2 a po její hranici k severu na rozhraní p. p. č. 106/2 , 41 a 607/1, kde se lomí k jihovýchodu do výchozího bodu.

Praha - Staré Střešovice (12930), Hlavní město Praha

Hranice začíná při vyústění ulice Pod kostelem p. p. č. 2204 do ulice Střešovické p. p. č. 2176/1. Od severovýchodního bodu komunikace p. č. 2204 pokračuje jihozápadním směrem po jihozápadní hranici p. p. č. 2204. Z jihozápadního bodu tohoto pozemku překračuje komunikaci p. č. 2177/1 na severovýchodní roh p. p. č. 2200/2. Sleduje hranici tohoto pozemku jihozápadním směrem a z jeho jihozápadního bodu překračuje p. p. č. 2200/1 na východní hranu p. p. č. 2199, po níž pokračuje na jihovýchodní roh tohoto pozemku. Odtud kříží komunikaci p. č. 2206/1 na jihozápadní roh p. p. č. 4/1, přechází komunikaci p. č. 2206/1 na severovýchodní roh p. p. č. 427/2 a pokračuje k jihu po hranicích p. p. č. 427/2, 426, 427/1, přičemž tento pozemek obchází z jihu až na jihovýchodní roh p. p. č. 427/7. Podél jižní hrany p. p. č. 427/7 pokračuje k západu a z jihozápadního rohu tohoto pozemku překračuje jihozápadním směrem p. p. č. 2198/2 na jihovýchodní roh p. p. č. 422. Pokračuje k západu po jižní hranici p. p. č. 422, 419. Tento pozemek obchází po jeho západní hraně, lomí se k západu po jižní hraně p. p. č. 2206/1, přechází tuto komunikaci kolmo na jihozápadní roh p. p. č. 36/1, pokračuje k severu podél hrany p. p. č. 36/1, lomí se k západu po jižních hranách p. p. č. 92/1, 91/1, 176, 174, 172/2, 172/1, 169, 167, 164/1, 163, 161, 159, 2182, 158, 2103/1, 2104, opět 2103/1. Lomí se k severu po hranách p. p. č. 2103, 150, obchází z jihu a západu p. p. č. 2102/3, pak z jihu, západu a severu obchází p. p. č. 148. Pokračuje k východu po severních stranách p. p. č. 147, 2181/2, přechází komunikaci p. č. 2177/1. Lomí se k východu po severních stranách p. p. č. 2098, 2180, 2097, 2096/4, 2176/3, 2096/3, 2176/2, 2096/1, 2203, 2202, 2176/4, 866, 868 a 2204 do výchozího bodu.

Praha - Tejnka (12956), Hlavní město Praha

Hranice začíná v k. ú. Břevnov na křižovatce ulic Šlikova a Za Strahovem na p. p. č. 3690/1. Osou této komunikace směřuje k jihu, stáčí se k jihozápadu a západu. V ulici Nad Tejnkou přechází do osy komunikace p. č. 3693/1 a pokračuje jí do ulice U Ladronky p. č. 3703. Překračuje tuto ulici a po ose komunikace p. č. 2016 směřuje k severu. Lomí se k východu po ose komunikace p. č. 3702, 3700/1, přechází přes komunikaci p. č. 3698/1, pokračuje po ose komunikace p. č. 3697, překračuje komunikaci p. č. 3695 a po ose komunikace p. č. 3696 směřuje do výchozího bodu.

Rataje nad Sázavou (13967), okres Kutná Hora, Středočeský kraj

Hranice začíná na pravém břehu Sázavy u jezu. Sleduje po směru hodinových ručiček severní a severovýchodní hrany p. p. č. 129, 960, 131, 136, 139, 140, 143, st. p. č. 156, překračuje komunikaci p. č. 976 a výběžek komunikace p. č. 949, vede z východní strany podle nádrže p. p. č. 152. Překračuje komunikaci p. č. 949 a vede podle st. p. č. 171/2, st. p. č. 171/1, st. p. č. 171/2, p. p. č. 1/8, překračuje komunikaci p. č. 951/2 a vede podle st. p. č. 88. Překračuje komunikaci p. č. 956 a vede podle st. p. č. 89/1. Překračuje komunikaci p. č. 903/1 a vede podle p. p. č. 98/57, překračuje p. p. č. 98/8 k severovýchodnímu rohu st. p. č. 212 a vede po východní straně tohoto pozemku. Překračuje p. p. č. 98/8, 98/22, 959/4, 770 a 989 k severovýchodnímu rohu p. p. č. 779, pokračuje podle p. p. č. 779, vede podle st. p. č. 92/2, překračuje p. p. č. 958 a vede podle p. p. č. 885/2, 870/3, kde se lomí k západu a pokračuje podle p. p. č. 782/2, 885/2, 785/3, 780, 781, 789/1, 959/4, 896. Pokračuje po levém břehu potoka p. p. č. 959/4, podle p. p. č. 106, 793/4 a podle komunikace p. č. 882/1. Tuto komunikaci překračuje naproti jižnímu rohu p. č. 793/3 a vede podle p. p. č. 959/6, podle komunikace p. č. 891/14, 891/3, u mostu přes potok tuto komunikaci překračuje a vrací se podle p. č. 127/1 zpět na břeh Sázavy, kde se hranice uzavírá.

Rokytnice v Orlických Horách (14105), okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

Hranice začíná u kaple sv. Anny na západní hraně p. p. č. 819/1, stáčí se k východu po severní straně p. p. č. 819/1, lomí se na jižní bod západní hranice tohoto pozemku, odkud přechází kolmo komunikaci p. č. 1013/1 a směřuje po její východní hranici k jihu. Pokračuje po severovýchodní hranici p. p. č. 1011/2 na jihovýchod, lomí se k severovýchodu po západní hraně p. p. č. 256, 258/13, 258/14, 258/19, 258/2. Překračuje severní cíp tohoto pozemku a lomí se k jihovýchodu po jeho severovýchodní straně. Stáčí se k severu po ose komunikace p. č. 261/3 a pokračuje po severní straně ulice p. p. č. 956/1. Přechází komunikaci p. č. 953/10 a sleduje ze severu p. p. č. 231/2, 233/1 a 234/1. Stáčí se k jihu po ose komunikací p. č. 958, 960, po západní hranici p. p. č. 965/1 a dále v ose komunikace p. č. 965/1, u mostu přes řeku se lomí k západu a z jihu lemuje p. p. č. 966, 131/2 a st. p. č. 105. Přechází komunikaci p. č. 952/1 a dále pokračuje po jižní straně st. p. č. 93, p. p. č. 773/2, lomí se k severu po západních stranách p. p. č. 773/2, 109/1, 108/4, přechází kolmo přes ulici p. p. č. 998/1 a 1004/2 na jihozápadní roh p. p. č. 309. Tento pozemek obchází z jihu a západu a pokračuje po jižních hranách p. p. č. 103, 102, 101/1, 100/1, 98, 774/5, 92/1, 91, 90/2, 89, 88. Dále hranice přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 953/8 a lomí se k jihu po západní hraně p. p. č. 774/18 a po jižní hraně tohoto pozemku směřuje k východnímu bodu st. p. č. 53. Lomí se k jihozápadu po vnější hraně st. p. č. 53 a 54, lomí se k západu a k severu podél hřbitova p. p. č. 73. U ulice p. p. č. 953/7 se lomí k západu, opět se lomí k severu po západní straně ulice p. p. č. 952/3, přechází k západní straně p. p. č. 818/, 818/2, 818/1 a pokračuje po ní k výchozímu bodu na p. p. č. 819/1.

Rychnov nad Kněžnou (14410), okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

Hranice začíná na severu u řeky Kněžny, směřuje na jihovýchod po východní hranici p. p. č. 542, přetíná ulici Trčkovu, pokračuje po východní hranici p. p. č. 546/1 a z jejího jihovýchodního rohu směřuje na severní roh p. p. č. 514. Zde se lomí k jihu podél komunikace p. č. 3056, podél ulice Kaštany p. p. č. 3052 a podél ulice Smetanovy p. p. č. 3010 až ke křížení s ulicí Masarykovou. Zde se lomí na jihozápad, sleduje jihovýchodní hranu ulice Masarykovy p. p. č. 3009/1 a ulice Bezručovy p. p. č. 3009/3, přetíná ulici Javornickou na severní roh p. p. č. 954, sleduje z jihu Školní náměstí a lomí se na jihovýchod po severní hraně třídy Hrdinů odboje p. p. č. 2946. V křížení s ulicí Zborovskou p. p. č. 2950/1 se hranice lomí na jihozápad, sleduje jižní hranu ulice Zborovské a přechází ulici Palackého p. p. č. 2919/1 k východní hraně p. p. č. 168. Odtud sleduje ulici Palackého po její západní straně, pokračuje po západní straně ulice Slovenského národního povstání p. p. č. 1277 a po východní hraně ulice Havlíčkovy p. p. č. 2920 až ke křížení s ulicí Jiráskovou. Zde se hranice lomí k severu, sleduje východní hranu ulice Jiráskovy p. p. č. 3230 až k řece Kněžně p. p. č. 3194/1, po jejímž levém břehu směřuje k severu až k výchozímu bodu.

Rymařov (14446), okres Bruntál, Moravskoslezský kraj

Hranice začíná na jihozápadním rohu ulice Havlíčkovy p. p. č. 665, vede po její západní straně, protínají ze severovýchodního rohu p. p. č. 650, pokračuje po severní straně ulice Julia Sedláka p. p. č. 676, přechází ulici Národní na jihozápadní roh p. p. č. 780. Dále sleduje severní stranu p. p. č. 735, 3508, opět p. p. č. 735 až na ulici Horní. Lomí se na východ po severní straně ulice Horní p. p. č. 728, obchází její východní a jihovýchodní strany, přechází přes třídu Hrdinů p. p. č. 2647/12 a směřuje k jihu po východní straně p. p. č. 80, stáčí se k západu po jižní straně p. p. č. 56/1, 116, na jejímž západním bodě se lomí k severu směrem k jihozápadnímu rohu p. p. č. 43/1. Přechází přes ulici Pivovarskou p. p. č. 22/1 na jižní bod p. p. č. 218 a pokračuje po západní straně p. p. č. 218, přechází západním okrajem po ulici Radniční p. p. č. 2649/1 do výchozího bodu.

Sedlice (14689), okres Strakonice, Jihočeský kraj

Hranice začíná na východě v místě styku ulice Kostelní p. p. č. 2052/2 a drážního tělesa p. p. č. 2035. Dále pokračuje po jižní hraně p. p. č. 2052/2 k severovýchodnímu rohu p. p. č. 1973/6, po její východní hraně a dále jižní hraně k severovýchodnímu rohu p. p. č. 1188/4. Lemuje zjihu p. p. č. 1188/4, st. p. č. 311, 310, 248, 246 a lomí se k jihu podél východní hrany ulice p. p. č. 1981. Lemuje jižní hrany p. p. č. 1981, východní hranu p. p. č. 37/8 a 37/9, po jejíž jižní straně pokračuje k západu až na severovýchodní roh p. p. č. 37/2, kde se lomí k jihu. Dále sleduje východní strany p. p. č. 37/2, 36/12, 36/11, přechází ulici p. p. č. 36/1 a pokračuje po východních hranách st. p. č. 37, 36, p. p. č. 36/7, st. p. č. 34, p. p. č. 36/2, 36/24, 36/13, 36/25, 1335/103, 1335/46 a chodníku p. p. č. 1950/6. Přechází kolmo komunikaci p. č. 1950/2 na severní roh p. p. č. 1468/2 a lemuje z jihu p. p. č. 1468/6. Na jejím jihozápadním rohu se lomí k jihu, sleduje východní hranu p. p. č. 1993/1 a lomí se k západu po jižních hranách p. p. č. 1993/1, st. p. č. 1/2, dále p. p. č. 1/1, 1/14 a 1/8. Přechází komunikaci p. č. 1996 a p. p. č. 1479/1 směrem na východní roh p. p. č. 1692/6. Pokračuje po jižní a západní straně p. p. č. 1479/1, západních stranách p. p. č. 1941/12 a 1941/2, přechází ulici Havlíčkovu p. p. č. 1941/1 a obchází st. p. č. 297, 249 a p. p. č. 1937/1 po jejich severních stranách. Lomí se k severu a sleduje západní strany st. p. č. 10, p. p. č. 21/1 a 23/1, jižní strany p. p. č. 28/2, 41/1. Lomí se k severu a jde po západních hranách p. p. č. 41/1, st. p. č. 50 a po jižních hranách p. p. č. 1900/4, 1900/2. Lomí se k severu a obchází východní a severní stranu pozemku p. p. č. 1883 až na jihozápadní roh p. p. č. 1868/1. Lomí se k severu podél západní hrany p. p. č. 1868/1, přetíná ulici Jeronýmovu p. p. č. 2014/1, dále sleduje západní hrany p. p. č. 143/2, 2014/1 až k západnímu rohu p. p. č. 588/6. Lomí se k východu po severních hranách p. p. č. 588/6, 588/4, st. p. č. 312 a 313, na jejímž severovýchodním rohu se lomí k severu. Pokračuje po západních hranách p. p. č. 587/3, 138/2, 138/1, 141/1, st. p. č. 186 a chodníku p. p. č. 1939/4. Lomí se kolmo přes chodník p. p. č. 1939/4 a ulici Husovu p. p. č. 1950/2 a pokračuje k st. p. č. 187, které obchází po severní straně. Pokračuje po severních hranách p. p. č. 931/2 a pěšiny p. p. č. 944/5, dále p. p. č. 945/41, 945/4, 945/18, st. p. č. 537, 536, 526, p. p. č. 2067/1, 2067/2, st. p. č. 344/1. Přetíná ulici Nádražní p. p. č. 1962/3, 1962/2 a 1962/4 a pokračuje po severní hraně st. p. č. 271, na jejímž severovýchodním rohu se lomí k jihu. Lemuje z východu st. p. č. 271, 255, 253/1, p. p. č. 950/2, 950/4, st. p. č. 275, p. p. č. 950/1, 951/8, 951/7 a přetíná p. p. č. 951/1 a 951/15 směrem k severovýchodnímu rohu p. p. č. 952/4. Dále pokračuje po severních hranách st. p. č. 283, p. p. č. 952/1, 951/2, 82/1, 953, 1965/2, 961/3, opět 1965/2, 961/2, 961/5 a 1974/4 až k výchozímu bodu.

Stárkov (15483), okres Náchod, Královéhradecký kraj

Hranice začíná u silnice na Českou Metuji a tvoří ji vnější meze p. p. č. 48, 46, 45/2, 45/1, 1052, st. p. p. č. 230, p. p. č. 34/2, 34/3, 19/1. Na křižovatce s polní cestou p. č. 1070 přechází hranice silnici p. č. 1040/3 a podél severní hrany p. p. č. 15 a 14 směřuje k vnějšímu okraji zámeckého parku p. p. č. 392/2, 392/1. Dále proti proudu potoka Olšovka p. p. č. 1115/1 k východnímu rohu p. p. č. 392/1, kde se stáčí k jihu a jde po východní hraně p. p. č. 392/1 k p. p. č. 5 a silnici na Hronov p. č. 1056/1, kterou kolmo přechází a stáčí se k východu. Pokračuje podél silnice po vnějších hranách st. p. p. č. 118, p. p. č. 232, 204/4 přes potok Jívka p. p. č. 1110, podél vnější meze p. p. č. 248 přes křižovatku s cestou p. č. 1060/2 a zahrnuje část p. p. č. 254/3, na které je skulptura. Odtud se vrací směrem k jihu podél vnějšího okraje pozemků p. p. č. 243, 241, 952/2. Potom pokračuje hranice proti proudu osou potoka Jívka p. p. č. 1110, dále podél okraje p. p. č. 178, 176, 173, 172, stáčí se opět k p. p. č. 173 a pokračuje znovu osou potoka Jívka p. p. č. 1110. V jižním bodě p. p. č 156/1 přechází k severozápadu, jde podél jihozápadní strany p. p. č 156/1 přes p. p. č. 1111/2, cestu p. č 1040/14, podél vnější hrany p. p. č. 159 k silnici na Červený Kostelec p. p. č. 1040/18, kde se stáčí k severovýchodu podél st. p. č. 55, 56. Přechází kolmo přes silnici p. č. 1040/18. Pokračuje podél vnějších mezí st. p. č. 50, p. p. č. 620/1 a cesty p. č. 1042. Od severozápadního rohu p. p. č. 144 směřuje k jižnímu rohu hřbitova p. p. č. 480/2 přes p. p. č. 617 a 1084. Obchází ze západu a severu hřbitov a dále pokračuje po vnějších hranách p. p. č. 99/1, 99/4, přechází k severozápadu podél vnějších mezí p. p. č. 477/2, 477/3, 477/4, 477/5, přes p. p. č. 1080 podél vnější hrany p. p. č. 474, 455/8, přes p. p. č. 455/1, podél západního okraje st. p. č. 242 přes cestu p. č. 1079/3, podél p. p. č. 60/11 až k silnici směr Vápenka, Trutnov p. č. 1050/1 a ostře se lomí na západním rohu p. p. č. 60/11. Silnici p. č. 1050/1 přechází na západní mez p. p. č. 56, pokračuje kp. p. č. 1115/2, lomí se k východnímu rohu pozemku p. p. č. 448/17, kolmo přes potok Olšovka p. p. č. 1115/1, přes p. p. č. 53/1, 53/2 k jihozápadnímu rohu p. p. č. 50 a podél západní hrany p. p. č. 50 a 48, kde se v severozápadním rohu p. p. č. 48 hranice uzavírá.

Strážov (15680), okres Klatovy, Plzeňský kraj

Hranice začíná na severu na křižovatce u Sokolovny, kde přebíhá cestu p. č. 1416 a pokračuje po severní straně p. p. č. 109/1, 108/2, 108/5 kjihovýchodu. Vede východně po severní straně p. p. č. 1411/14, 88, 82/1, 76/1, st. p. č. 264/2, 264/1, p. p. č. 76/2, st. p. č. 245, pokračuje po severní straně komunikace p. č. 1449/1, přechází ji na východní hranu p. p. č. 69/7. Obchází tento pozemek z východu a jihu. Směřuje jižně po východní straně p. p. č. 69/7, 69/2, 63, st. p. č. 85, 81, 80, 76, 75, 73, 72, 69, 68/2, 65, 64, 60, 59/2, 58, 57, 55, 54, p. p. č! 51, 5, st. p. č. 49, p. p. č. 1/1. Obchází p. p. č. 1/1 i z jihu a překračuje kolmo komunikaci p. č. 1442/1 na východní bod st. p. č. 48. Pokračuje kolem jižní strany st. p. č. 48, 46, 45, 44/2 k západu. Přechází komunikaci p. č. 1449/1 a pokračuje dále po jižní straně st. p. č. 39, 38, 36, 35, 34, 33/1, 469. Přechází kolmo přes pozemek p. p. č. 235/2 a 236/16 na jižní hranu st. p. 6. 31/2. Dále sleduje jižní hrany st. p. č. 31/1, 29, p. p. č. 1449/3. Komunikaci p. č. 1449/3 hranice překračuje tak, aby dále sledovala východní hranu p. p. č. 142/2, st. p. č. 19, p. p. č. 142/1, 1411/37, st. p. č. 14, p. p. č. 147/1, st. p. č. 12, p. p. č. 1411/18. Přechází přes komunikaci p. č. 1411/20 k severu a pokračuje po východní hraně p. p. č. 1411/34, st. p. č. 5/1, p. p. č. 129 a st. p. č. 1. Přechází kolmo přes komunikaci p. č. 1411/18 k severu, lomí se k východu po severní straně st. p. č. 239, pokračuje po severní straně p. p. č. 1406/2 a lomí se po její východní hraně k jihu. Sleduje k východu severní hranici komunikace p. č. 1411/15 a p. p. č. 112, st. p. č. 117, 116, p. p. č. 1411/10, 1416 až do výchozího bodu.

Týnec nad Labem (17235), okres Kolín, Středočeský kraj

Hranice začíná severně od Masarykova náměstí na rozcestí silnic p. č. 101, které obchází ze severu, kříží komunikaci p. č. 1019, směřuje k východu po severní straně p. p. č. 504, lomí se k jihu a lemuje východní stranu p. p. č. 504 a 505. Přechází kolmo komunikaci p. č. 101, 1303 a 190 a obchází severovýchodní a jihovýchodní strany p. p. č. 514/1. Dále sleduje jihovýchodní hrany p. p. č. 514/1, východní strany p. p. č. 514/3, 513/3, 132, 135, 138, 142, 2153, 154/2, 157. V jejím východním rohu se hranice stáčí na východ a sleduje severní stranu komunikace p. č. 619. Obchází ze severu a východu p. p. č. 629/2 a pokračuje po východních stranách p. p. č. 631, 641, 655, 653, 654, 652, 697/13, 699, 701/2, 701/1, 707, 708, 710 až ke komunikaci p. č. 713. Zde se lomí na severozápad po hranách p. p. č. 724/2, 711, přechází přes komunikaci p. č. 697/1 a 202 k jižnímu rohu p. p. č. 219 a pokračuje po jihozápadních hranách p. p. č. 218, 217, 216, 215, 197, 20, 19. Z jihozápadního rohu p. p. č. 19 přechází na jihovýchodní roh p. p. č. 22 a sleduje k severu komunikaci p. č. 21 (Havlíčkova) po její západní straně až na křižovatku s komunikací p. č. 1303. Tuto přechází na jihozápadní roh p. p. č. 66 a sleduje k severozápadu hrany p. p. č. 66, 72/1 a 86, stáčí se k severovýchodu podél hran p. p. č. 86, 87, opět 86, 88. Přechází přes komunikaci p. č. 430 na jihozápadní roh p. p. č. 95 a pokračuje podél severozápadních hran p. p. č. 95 a 96. Lomí se k jihu podél p. p. č. 96, 94, 92 k severovýchodu podél hrany p. p. č. 98, opět se lomí k severozápadu podél p. p. č. 2140/1 a 2140/2. Lomí se k severovýchodu podél p. p. č. 2140/2, 100/2 a 2163. Lomí se k jihovýchodu podél hranice tohoto pozemku a p. p. č. 103. Pokračuje po severozápadní a pak severovýchodní hranici p. p. č. 110. Lomí se po severozápadní hranici p. p. č. 111 a v jejím prodloužení překračuje p. p. č. 112/3 až k jihozápadní hranici p. p. č 479. Lomí se k severozápadu po hranicích p. p. č. 479, 478, 476 a 475, na jejímž severozápadním bodě se stáčí k východu podél hranic p. p. č. 475, 485/2, 487, 488, 508 a po překročení komunikace p. č. 1007 se vrací do výchozího bodu.

Unhošť (17449), okres Kladno, Středočeský kraj

Hranice začíná na severním okraji historického jádra u hřbitova p. p. č. 29. Překračuje ulici Lidickou p. p. č. 1874/1 a sleduje její východní stranu k jihu, pokračuje k východu po severní straně ulice Pražské p. p. č. 1904/1. Lomí se kolmo k jihu přes komunikaci p. č. 1904/1 na severovýchodní bod p. p. č. 1849/36 a pokračuje po východních hranách p. p. č. 1849/36, st. p. č. 164, p. p. č. 2054/2, st. p. č. 166, p. p. č. 1849/30, st. p. č. 171/2, p. p. č. 1849/25, 1849/38, st. p. č. 172/2 a 172/1. Lomí se k západu po jižních hranách p. p. č. 1849/32, 1849/37, 1849/29 a st. p. č. 298. Lomí se k severu po západních hranách st. p. č. 298, 147 a 149. Lomí se k západu po jižních hranicích st. p. č. 150/4, 150/2 a 150/3. Lomí se k severu po západních hranicích st. p. č. 150/3 a 150/2. Lomí se k západu a obchází z jihu p. p. č. 152, 67/5, st. p. č. 94, 95/3, 95/1, 96, 97, 98, 100 a 101. Z jihozápadního rohu st. p. č. 101 kříží komunikace p. č. 1849/35 a 1849/34 na jihovýchodní roh st. p. č. 76/3 a obchází tuto parcelu po její jižní a západní straně až ke st. p. č. 75. Obchází st. p. č. 75 po její jižní, západní a severní straně. Lomí se k severu po západních hranicích st. p. č. 70, 69, p. p. č. 183, 184, 185, p. p. č. 65 a 63. Přechází kolmo k severu p. p. č. 1292/3 a lomí se k východu po severní straně p. p. č. 1292/3, 1849/34, 1849/27. Přechází kolmo přes komunikaci p. č. 1904/1 na bližší jihozápadní roh st. p. č. 44. Obchází tuto parcelu ze západu, severu a východu a pokračuje po severních hranách st. p. č. 43/2, 43/1, p. p. č. 1995, st. p. č. 42/1, 40/2, 40/1, p. p. č. 25/1. Lomí se k severu po západních hranách p. p. č. 26 a pak 28. Lomí se po severní hranici této parcely k východu. Obchází ze západu a severu hřbitov p. p. č. 29 až do výchozího bodu.

Zákupy (19056), okres Česká Lípa, Liberecký kraj

Hranice začíná na komunikaci k Novým Zákupům, v severovýchodním rohu komunikace p. č. 2029, pokračuje po severní hraně p. č. 2030 a lomí se k jihu podél východní hranice p. p. č. 2030, 1673, 1672 a stáčí se k východu podél severní hranice p. p. č. 1663, 1661, 1662, 1661, 1657, 1655, 1654, 1651, 1648, 1646, 1676, 1719 až k rohu p. p. č. 1720. Zde se lomí k severu, obchází p. p. č. 1721 a ze severu lemuje p. p. č. 1723. Přechází komunikaci p. č. 1749, pokračuje po severní hraně p. p. č. 1748/1, přetíná p. p. č. 1746, 1743, 1745 a 1742, obchází p. p. č. 1740 a 1736 k severní hraně p. p. č. 1735, po níž pokračuje a přetíná komunikaci p. č. 1734/1 a p. č. 1734/3 na severovýchodní roh p. p. č. 2631. Odtud se lomí k jihu a jde po východní straně komunikace p. č. 2631, postupně se stáčí k západu až k p. p. č. 1613/2 a obchází p. č. 1613/3 a p. č. 1613/1 po jižní hraně. Z jihozápadního rohu p. č. 1613/1 překračuje p. p. č. 1609 k severovýchodnímu cípu p. p. č. 1597/3. Lomí se k jihu podél východní strany p. p. č. 1597/3, 1596, 796, lomí se k východu a obchází p. p. č. 1595 až ke komunikaci p. č. 2619, kterou kolmo přetíná a po její jižní hraně směřuje k západu. Na severovýchodním rohu p. p. č. 213 se lomí k jihu a pokračuje po východních stranách p. p. č. 210 a 209, směřuje krátce k východu podél p. p. č. 153 a znovu se lomí k jihu po východní straně p. p. č. 153, 152, 145, 143, 763 až ke styku s komunikací p. č. 762 a po její severní straně se stáčí na východ, kde ji kolmo přetíná na severovýchodní roh p. p. č. 758, kde se lomí k jihu a pokračuje po východní straně p. p. č. 758, 757, 753 a 750. Z jihovýchodního rohu p. p. č. 750 přetíná komunikaci p. č. 749 a pokračuje západním směrem po jižní straně tohoto pozemku k severnímu rohu p. p. č. 735, který obchází z východu a jihu. Dále pokračuje po severovýchodní hraně komunikace p. č. 1103/1 až ke styku s komunikací p. č. 1119. Tu lemuje z jihovýchodní strany, lomí se k jihu podél levého břehu potoka p. č. 1732/5, 1732/1 a 1275. Na mostě se lomí k severozápadu podél jižní hrany komunikací p. č. 1182, 522, 1025 a lomí se k severu po západní hraně p. p. č. 1016, 1014 a 278. Lomí se krátce k západu po jižní hraně p. p. č. 275, 274 a 273, po jejíž západní hraně pokračuje k severu. Dále pokračuje k severu po západní hraně p. p. č. 270, 269, 268, 980, 962, 961, 960, 959, 958, 945, 938, 937, 936, 934, 933 a 2029 až do výchozího bodu.

Žacléř (19424), okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Hranice začíná na hlavní průjezdní komunikaci na severním rohu st. p. č. 143, směřuje k východu podél severní strany p. p. č. 85, zde se lomí na jih po východní straně p. p. č. 85, 84, 83/1, 82, 81, stáčí se k východu po severní straně p. p. č. 945/1. Přechází ulici Mladých horníků p. p. č. 969/3, sleduje její východní stranu až k severnímu rohu p. p. č. 1, zde se lomí k východu po severní straně p. p. č. 69/1, 1144, 1009/2, které obchází z východu a jihu až ke komunikaci J. E. Purkyně, po jejímž západním okraji se lomí k severu. Na severním rohu p. p. č. 3 se lomí k západu a sleduje jižní hrany p. p. č. 15/6, 15/4, 23/2, 23/1, 24, 31/2, přechází průjezdní komunikaci p. č. 1103/6 a směřuje k jihu po jejím západním okraji až na jižní okraj p. p. č. 49/1. Z tohoto bodu přechází na jihovýchodní roh st. p. č. 24, kterou obchází ze západu a ze severu, lomí se na sever a znovu na západ po jižní straně p. p. č. 1108, 1110/2, st. p. č. 261. Lomí se k východu a znovu k severu a ze západní strany lemuje p. p. č. 186/1, 182, 189 a komunikaci p. č. 1108. Přechází průjezdní komunikaci p. č. 1103/6 a lomí se po její východní straně na sever k výchozímu bodu.

Žatec (19473), okres Louny, Ústecký kraj

Hranice začíná na severu v ulici Příkré p. p. č. 6800/1 a vede východně po směru hodinových ručiček osou ulice Příkré, Nákladní p. p. č. 6810/1, přetíná Kruhové náměstí p. p. č. 6775/1 a dále osou ulice U odborů p. p. č. 6781/3, 6781/1, láme se k jihu po ose ulice Fíignerovy p. p. č. 6781/1, láme se k východu a vede po ose ulice Tyršovy p. p. č. 6777/1 jihovýchodním směrem. Mění směr k západu a vede osou ulice Pražské p. p. č. 6960/1, dále osou Komenského alejí p. p. č. 6960/2 až k ulici Masarykově p. p. č. 6787/1. Zde se hranice stáčí k severu na jihozápadní roh p. p. č. 505/1 a pokračuje směrem západním po jižní hranici st. p. č. 505/1, p. p. č 221, 220/1, st. p. č. 508, 510/2, 1133/2, p. p. č. 233/4, 233/3, st. p. č. 511, p. p. č. 6789, 6730/13, 6730/16, st. p. č. 974, 975 a p. p. č. 6730/14. Na západním rohu tohoto pozemku se láme východním směrem a pokračuje po severních stranách p. p. č. 6730/15, st. p. č. 1577/2, opět p. p. č. 6730/15, 6730/12, st. p. č. 3129, p. p. č. 6730/6, st. p. č. 973, p. p. č. 6730/4, 6731/1 a 6731/10. Zde se hranice stáčí k jihovýchodu po hranicích p. p. č. 6731/9 a 6731/3, opisuje po severní a východní straně p. p. č. 246/1 a kolmo překračuje ulici Pod známkovnou p. p. č. 6798 směrem k severozápadnímu rohu p. p. č. 246/5. Dál pokračuje východním směrem po severních stranách p. p. č. 246/5, st. p. č. 1977/1, p. p. č. 252/4, st. p. č. 533/3, p. p. č. 252/2 a st. p. č. 539. Zde se stáčí k severu a kolmo překračuje ulici Chmelařskou p. p. č. 6794/1 směrem na jihozápadní roh p. p. č. 909, kterou obchází ze západu a severu. Pokračuje k východu po severní hranici p. p. č. 909, st. p. č. 549, 550/1, 552/3, 552/1 k místu, kde severním směrem překračuje komunikaci p. č. 6794/1 a po západní straně st. p. č. 554 a p. p. č. 6753 směřuje do ulice Příkré, kde se hranice uzavírá.

Přesunout nahoru