Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. o1/c62/2002 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a v úplném znění zákona č. 72/1994 Sb. uveřejněném pod č. 65/2002 Sb.

Částka 62/2002
Platnost od 17.04.2002
Účinnost od 17.04.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb

1. v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a

2. v úplném znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňu jí některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá z pozdějších změn, uveřejněném pod č. 65/2002 Sb.

1. V § 3 odst. 1 za textem písmene i) následující text nesprávně označený písmenem l) má být správně označen písmenem j).

2. Slova "ČÁST DESÁTÁ zrušena" na straně 1575 za částí devátou nemají být uvedena.

Přesunout nahoru