Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o10/c33/2002 Sb.Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny

Částka 33/2002
Platnost od 01.03.2002
Účinnost od 01.03.2002
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

10

OPATŘENÍ

Ministerstva financí

ze dne 13. února 2002, kterým se mění opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny

Opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny, ve znění opatření č. 35/2001 Sb., se mění takto:


Čl. I

1. V příloze k opatření u Celního úřadu Cheb bod 9 zní:

"9. POBOČKA VOJTANOV

Sídlo: Vojtanov

Okruh činností: Vykonává při celním dohledu zboží dopravovaného silničním přechodem činnosti uvedené v § 11 odst. 1 písm. a), b), c) - není-li povolení vydáváno v písemné formě, d), f), g), h), i), j), k), l), m), - vyjma řízení o celních deliktech a jiných správních deliktech, n), o), - vyjma vydávání osvědčení, q), r), s), a dále činnosti uvedené v § 11 odst. 2 písm. a) - vyjma zabezpečení dodržování veřejného pořádku v místnostech nebo prostorech užívaných územními finančními orgány, c), g) - vyjma ochrany majetku a osob nezbytné při výkonu působnosti územních finančních orgánů, h), i) celního zákona.

Územní obvod: Celní prostor stanovený Celním úřadem Cheb.".

2. V příloze k opatření u Celního úřadu Český Těšín v bodě 1 se slovo "dováženého" nahrazuje slovem "přepravovaného".

3. V příloze k opatření u Celního úřadu Krnov v bodě 1 se slovo "dováženého" nahrazuje slovem "přepravovaného.".


Čl. II

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Rusnok v. r.

Přesunout nahoru