Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 83/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory

Částka 36/2002
Platnost od 06.03.2002
Účinnost od 06.03.2002
Zrušeno k 31.07.2009 (243/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 21. února 2002,

kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 5 odst. 7 se zřetelem na § 6 odst. 3 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 407/2001 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory, (dále jen "seznam") je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 83/2002 Sb.

Seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory podle § 5 odst. 7 se zřetelem na § 6 odst. 3 zákona

Oddíl A.

Seznam soudně toxikologických laboratoří

Právnická nebo fyzická osoba:Název pracoviště:Adresa pracoviště: IČ právnické nebo fyzické osoby:
Fakultní nemocnice Hradec Králové- Ústav soudního lékařstvíŠimkova 870, 500 01 Hradec Králové00179906
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady- Ústav soudního lékařstvíŠrobárova 50,100 34 Praha 1000064173
Fakultní nemocnice Na Bulovce- Ústav soudního lékařstvíBudínova 2, 180 81 Praha 800064211
Fakultní nemocnice Olomouc- Ústav soudního lékařstvíHněvotínská 3, 775 09 Olomouc00098892
Fakultní nemocnice Plzeň- Ústav soudního lékařstvíKarlovarská 48, 301 66 Plzeň00669806
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava- Ústav soudního lékařstvíSyllabova 19, 703 86 Ostrava 300843989
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně- Ústav soudního lékařstvíTvrdého 2a, 662 99 Brno00159816
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví- Subkatedra soudního lékařstvíBudínova 2,180 81 Praha 800023841
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem- Soudně lékařské oddělení - toxikologická laboratořSociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem00673544
Nemocnice České Budějovice- Soudnělékařské odděleníBoženy Němcové 54, 370 87 České Budějovice00072711
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze- Ústav soudního lékařství a toxikologieNa Bojišti 3, 128 01 Praha 200064165
Nemocnice Liberec- Centrum pro klinickou a soudní toxikologiiHusova 10,460 63 Liberec 100829951
Nemocnice s poliklinikou v Mostě- Toxikologická laboratoř oddělení klinické biochemieJ. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most62209701
Nemocnice Pardubice- Toxikologická laboratoř oddělení klinické biochemie a soudního lékařstvíKyjevská 44, 532 03 Pardubice00190489
Nemocnice Sokolov- Oddělení soudního lékařství - toxikologická laboratořSlovenská 35/545, 356 01 Sokolov00670618
Ústav leteckého zdravotnictví Praha- Soudně lékařská laboratoř oddělení laboratorních expertízGenerála Píky 1, 160 60 Praha 661382981
Ústřední vojenská nemocnice Praha- Vojenský ústav soudního lékařstvíU vojenské nemocnice 1200,169 02 Praha 661383082

Oddíl B.

Seznam laboratoří zdravotních ústavů

Právnická nebo fyzická osoba:Název pracoviště:Adresa pracoviště:IČ právnické nebo fyzické osoby:
Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze- Centrum hygieny práce a nemocí z povoláníŠrobárova 48, 100 42 Praha 1075010330
- Centrum epidemiologie a mikrobiologieŠrobárova 48, 100 42 Praha 10
Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha- Toxikologická laboratořU vojenské nemocnice 1200, P.O.BOX 53, 169 02 Praha 660162694
Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě- Centrum hygienických laboratoříVrchlického 57, 587 25 Jihlava71009418
Zdravotní ústav se sídlem v Karlových Varech- Centrum laboratoříBezručova 8, 360 21 Karlovy Vary71009451
Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně- Hygienická laboratořFrantiška Kloze 2316, 272 00 Kladno71009370
Zdravotní ústav se sídlem v Liberci- Oddělení laboratoříU Sila 1139, 463 11 Liberec 3071009434
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě- Odbor hygienických laboratoříPartyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava71009396
- Odbor imunologie a alergologiePartyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava
- Odbor mikrobiologie a parazitologiePartyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě- Oddělení bakteriologieAreál NsP, Dělnická 24, 736 01 Havířov-město71009396
- Oddělení bakteriologieAreál NsP, Vydmuchov 399, 734 01 Karviná-Ráj
- Oddělení parazitologie a imunologieAreál NsP, Vydmuchov 399, 734 01 Karviná-Ráj
- Odbor mikrobiologie, parazitologie a imunologieZahradní 5, 792 01 Bruntál
- Odbor hygienických laboratoříZahradní 5, 792 01 Bruntál
- Odbor mikrobiologie, parazitologie a imunologieAreál NsP, K nemocnici 78, 741 01 Nový Jičín
- Odbor parazitologieAreál VÚHŽ a.s., 739 51 Dobrá u Frýdku-Místku
Zdravotní ústav se sídlem v Plzni- Centrum laboratoříSkrétova 15, 303 22 Plzeň71009442
Zdravotní ústav se sídlem v Praze- Oddělení chemie a toxikologie pracovního, komunálního a vnitřního ovzdušíJasmínová 37, 106 00 Praha 1071009493.

Oddíl C.

Seznam specializovaných diagnostických, vědecko-výzkumných a výukových pracovišť vysokých škol

Právnická nebo fyzická osoba:Název pracoviště:Adresa pracoviště:IČ právnické nebo fyzické osoby:
Česká zemědělská univerzita v Praze- Agronomická fakulta Katedra rostlinné výrobyKamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol60460709
Masarykova univerzita v Brně- Lékařská fakulta
Farmakologický ústav
Joštova 10, 662 43 Brno
Komenského nám. 2, 662 43 Brno
00216224
Univerzita Karlova v Praze-1. lékařská fakulta
I. ústav lékařské chemie a biochemie
Farmakologický ústav
Ústav klinické biochemie
Ústav pro histologii a embryológii
Ústav patologické fyziologie
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Albertov 4, 128 00 Praha 2
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Albertov 4,128 00 Praha 2
U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2
00216208
- 2. lékařská fakulta
Farmakologický ústav
Pracoviště funkční anatomie
Ústav biologie a lékařské genetiky
Ústav fyziologie
Ústav klinické biochemie a patobiochemie
Ústav lékařské chemie a biochemie
Ústav patologické fyziologie
Albertov 4,128 00 Praha
2 José Martího 31, 160 52 Praha 6
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
Plzeňská 130/221, 150 00 Praha 5
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
- 3. lékařská fakulta
Ústav farmakologie
Ruská 87, 100 00 Praha 10
Ústav normální, patologické a klinické fyziologieKe Karlovu 4, 120 00 Praha 2
- Lékařská fakulta v Hradci Králové
Klinika gerontologická a metabolická
Radioizotopové laboratoře a vivárium
Ústav experimentální neurochirurgie
Ústav farmakologie Ústav fyziologie
Ústav lékařské biochemie
Fakultní nemocnice, Sokolská, 500 05 Hradec Králové
Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové
Fakultní nemocnice, Sokolská, 500 05 Hradec Králové
Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové
Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové
Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové
Univerzita Karlova v Praze- Lékařská fakulta v Plzni
Ustav farmakologie a toxikologie
Ústav hygieny
Ústav lékařské chemie a biochemie
Ústav patologické fyziologie
Karlovarská 48, 301 66 Plzeň
Lidická 4, 301 66 Plzeň
Karlovarská 48, 301 66 Plzeň
Lidická 1,301 66 Plzeň
- Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Botanická zahrada léčivých rostlin
Katedra biochemických věd
Katedra biologických a lékařských věd
Katedra farmaceutické botaniky a ekologie
Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv
Katedra farmakognozie
Katedra farmakologie a toxikologie
- Přírodovědecká fakulta
Katedra anorganické chemie
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Hlavová 2030, 128 40 Praha 2
Univerzita obrany- Fakulta vojenského zdravotnictví
Katedra toxikologie
Katedra vojenské hygieny
-Ústav ochrany proti zbraním hromedného ničení
Šimkova 878, 500 01 Hradec Králové
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
Sídliště V. Nejedlého 691, 682 03 Vyškov
60162694
Univerzita Palackého v Olomouci- Lékařská fakulta
Ústav farmakologie
Ústav patologické fyziologie
Hněvotínská 3,775 15 Olomouc
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
61989592
- Přírodovědecká fakulta
Katedra analytické chemie
Tř. Svobody 8, 771 46 Olomouc
Univerzita Pardubice- Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemienám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice00216275
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno- Farmaceutická fakulta
Ústav chemických léčiv
Ústav přírodních léčiv
Ústav technologie léků
- Fakulta veterinární hygieny a ekologie Ústav veterinární farmakologie a toxikologie
- Fakulta veterinárního lékařství Klinika chorob psů a koček
Palackého 1-3, 612 42 Brno
Palackého 1-3,612 42 Brno
Palackého 1-3,612 42 Brno
Palackého 1-3,612 42 Brno
Palackého 1-3,612 42 Brno
62157124
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze- Fakulta chemické technologie
Ústav organické chemie
Ústav organické technologie - Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav analytické chemie- Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav biochemie a mikrobiologie
Technická 5,166 28 Praha 6
Technická 5,166 28 Praha 6 Technická 5,166 28 Praha 6
Technická 3, 166 28 Praha 6
60461373

Oddíl D.

Seznam specializovaných diagnostických a vědecko-výzkumných pracovišť Akademie věd České republiky

Právnická nebo fyzická osoba: Název pracoviště: Adresa pracoviště: IČ právnické nebo fyzické osoby:
Akademie věd České republikyEntomologický ústav AV ČRBranišovská 31, 370 05 České Budějovice60077395
Fyziologický ústav AV ČRVídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč67985823
Mikrobiologický ústav AV ČRVídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč61388971
Ústav biologie obratlovců AV ČRKvětná 8, 603 65 Brno68081766
Ústav experimentální botaniky AV ČRRozvojová 135, 165 02 Praha 6 - Lysolaje61389030
Ústav experimentální medicíny AV ČRVídeňská 1083, 142 20 Praha 468378041
Ústav makromolekulami chemie AV ČRHeyrovského nám. 2, 162 06 Praha 661389013
Ústav molekulární biologie rostlin AV ČRBranišovská 31, 370 05 České Budějovice60077352
Ústav molekulární genetiky AV ČRFlemingovo nám. 2, 166 37 Praha 668378050
Ústav organické chemie a biochemie AV ČRFlemingovo nám. 542/2, 166 10 Praha 661388963
Přesunout nahoru