Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

Částka 34/2002
Platnost od 01.03.2002
Účinnost od 01.01.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
8 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 76/2002 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona o odpadech

Zákon představuje novou úpravu nakládání s odpadem. Zákonem má mimo jiné dojít k oddělení právních režimů „standardního odpadu“ a „výrobků s ukončenou životností“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.12.2020 v částce č. 222 pod číslem 541/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Cílem návrhu zákona je reagovat na dopady související s šířením onemocnění COVID-19 a přijatá opatření v souvislosti s touto skutečností. Podstatou návrhu je provést centralizaci systému hygienické služby. Nově vzniklá Státní hygienická služba bude, podobně jako stávající krajské hygienické stanice a jejich zaměstnanci, zařazena do režimu státní služby.

Poslední změna: 07.12.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony

Návrh je předkládán v souvislosti se současnou pandemií koronaviru, kdy má dojít k centralizaci fungování hygienických stanic, zavádění nových legislativních a technických prostředků pro lepší zvládání své role a úpravám registru poskytovatelů zdravotnických služeb.

Poslední změna: 27.11.2020 (Předložen návrh, bez připomínkového řízení)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 05.11.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 17.06.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a další související zákony

Zajištění správní transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.03.2015 pod číslem 39/2015 Sb. s účinností od 01.04.2015