Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 62/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 29/2002
Platnost od 22.02.2002
Účinnost od 01.04.2002
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62

ZÁKON

ze dne 29. ledna 2002,

kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

Čl. I, Čl. IIzrušeno

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 67 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta: "O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené znakem O 1, rozhoduje policista; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.".

2. V § 124 odst. 6 se na konci písmene i) doplňují tato slova: "nebo vozidla, které neoprávněně stojí na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené znakem O 1,".


ČÁST TŘETÍ

ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Přesunout nahoru