Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 58/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii

Částka 26/2002
Platnost od 22.02.2002
Účinnost od 01.07.2002
Zrušeno k 15.02.2008 (14/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

58

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 4. února 2002,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 11 písm. b) a § 54 odst. 3 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb. a zákona č. 326/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) identifikační číslo, které tvoří

1. kovové plastické provedení symbolu policie, na jehož dolním okraji je šestimístné číslo, vzor je vyobrazen v příloze č. 1, obr. 5, nebo

2. žluté šestimístné číslo na tmavém podkladě, vzor je vyobrazen v příloze č. 1, obr. 10,".

2. V § 3 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) odznak služby kriminální policie, který tvoří kovový ovál modré barvy, s orámováním ve stříbrné barvě. V horní části odznaku je plastický symbol policie, pod ním jsou tři vodorovné pruhy v národních barvách a nápis stříbrné barvy "SLUŽBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ". V dolní části odznaku je ryté pětimístné číslo; vzor odznaku služby kriminální policie je vyobrazen v příloze č. 1, obr. 7.".

3. V § 5 odstavec 1 zní:

"(1) Při nošení služebního stejnokroje 92 je

a) rukávový znak na levém rukávu,

b) identifikační číslo viditelně umístěno na levé straně prsou policisty.".

4. V § 6 odst. 1 se za slovo "výstroje" vkládají slova "s identifikačním číslem umístěným obdobně, jak je uvedeno v § 5 odst. 1 písm. b)".

5. V příloze č. 1 se obr. 7 nahrazuje tímto:

6. V příloze č. 1 se doplňuje obr. 10:

7. V příloze č. 3 se obr. 1 nahrazuje tímto:


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.


Ministr:

Mgr. Gross v. r.

Přesunout nahoru