Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 566/2002 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb. a vyhlášky č. 499/2001 Sb.

Částka 195/2002
Platnost od 31.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

566

VYHLÁŠKA

ze dne 18. prosince 2002,

kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb. a vyhlášky č. 499/2001 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 3 odstavec 4 zní:

"(4) Úvodní list každého svazku matriční knihy vyplní zaměstnanec obce nebo Ministerstva obrany zařazený do matričního úřadu (dále jen "matrikář"). Uvedené údaje na tomto listu ověří zaměstnanec pověřený činností na úseku matrik

a) obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen "úřad s rozšířenou působností") pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo

b) krajského úřadu pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, a Magistrátu hlavního města Prahy, jakož i magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně pro úřady městských částí, popřípadě městských obvodů těchto měst (dále jen "krajský úřad").".

2. V § 10 odst. 5 větě první se slova "názvem okresu" nahrazují slovy "o název ulice, číslo orientační, je-li přiděleno, a název okresu".

3. V § 21 odst. 2, § 26 odst. 4 písm. a), § 27 odst. 2, § 35 odst. 1 a § 37 odst. 2 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu".

4. V § 25 odst. 4 písmeno e) zní:

"e) zasílají úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajskému úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, k ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka, pokud o to zastupitelský úřad cizího státu nebo státní orgán požádá; úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, po ověření zašle matriční doklad Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.".

5. V § 26 odst. 3, § 27 odst. 3, § 27 odst. 4, § 41 odst. 2 písm. a) a § 42 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajskému úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu".

6. V § 26 odst. 5, § 35 odst. 4, § 35 odst. 5 ve větách první a druhé, § 36 odst. 5 a § 40 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu".

7. V § 35 odst. 3 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "úřadem s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajským úřadem, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu".

8. V § 41 odst. 1 ve větách první a druhé a § 41 odst. 2 písm. b) se slova "okresní matrikář" nahrazují slovy "matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikář krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu".

9. V § 28 písm. h) se slova "okresního matrikáře" nahrazují slovy "matrikáře úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikáře krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu".

10. V § 26 odst. 4 písmeno e) zní:

"e) jméno, popř. jména, příjmení a podpis matrikáře úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikáře krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, a otisk úředního razítka úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.".

11. V § 27 odstavec 5 zní:

"(5) Úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, zajišťuje aktualizaci sbírek listin pravidelným ukládáním došlých listin, na jejichž podkladě byl proveden dodatečný zápis, dodatečný záznam a oprava zápisu v matriční knize. Jde-li o dodatečný zápis, dodatečný záznam a opravu zápisu v matriční knize, která nastala do konce roku 1958, vyznačí matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikář krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.".

12. V § 36 odstavec 3 zní:

"(3) Zkušební komise úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, je tříčlenná, předsedou je matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikář krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.".

13. V § 42 odstavec 2 zní:

"(2) Úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, zašle v případě změny matrikáře úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikáře krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, Ministerstvu zahraničních věcí do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.".

14. V příloze č. 1 se ve sloupci "Okres" body č. 1. Benešov, 2. Beroun, 3. Blansko, 4. Brno-město, 12. Domažlice, 28. Klatovy, 29. Kolín, 31. Kutná Hora, 35. Mělník, 47. Plzeň-jih, 48. Plzeň-město, 49. Plzeň-sever, 50. Praha, 54. Prostějov, 57. Rakovník, 58. Rokycany, 60. Semily, 68. Trutnov, 70. Uherské Hradiště, 73. Vsetín, 76. Znojmo a 77. Žďár nad Sázavou včetně seznamu matričních úřadů a seznamu obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů zařazených do jejich správních obvodů nahrazují tímto zněním:

Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
1. Benešov1. Benešov1. Benešov
  2. Čakov
  3. Chlístov
  4. Chrášťany
  5. Kozmice
  6. Netvoříce
  7. Petroupim
  8. Popovice
  9. Postupice
  10. Pyšely
  11. Soběhrdy
  12.Struhařov
  13. Teplýšovice
  14. Václavice
   
 2. Bystřice1. Bystřice
   
 3. Čechtice1. Borovnice
  2. Čechtice
  3. Křivsoudov
  4. Mnichovice
  5. Strojetice
   
 4. Čerčany1. Čerčany
  2. Čtyřkoly
  3. Hvězdonice
  4. Lštění
  5. Mrač
  6. Nespeky
  7. Poříčí nad Sázavou
  8. Přestavlky u Cerčan
  9. Vranov
   
 5. Divišov1. Český Šternberk
  2. Divišov
  3. Drahňovice
  4. Litichovice
  5. Slověnice
  6. Třebešice
  7. Všechlapy
   
 6. Dolní Královice1. Bernartice
  2. Blažejovice
  3. Děkanovice
  4. Dolní Královice
  5. Dunice
  6. Keblov
  7. Loket
  8. Snět
  9. Studený
  10. Šetějovice
  11. Tomice
   
 7. Louňovice pod Blaníkem1. Kamberk
  2. Louňovice pod Blaníkem
  3. Ostrov
  4. Veliš
  5. Zvěstov
   
 8. Neveklov1. Křečovice
  2. Maršovice
  3. Neveklov
  4. Stranný
  5. Tisem
   
 9. Sázava1. Chocerady
  2. Choratice
  3. Ostředek
  4. Sázava
  5. Vodslivy
  6. Xaverov
   
 10. Sedlec-Prčice1. Sedlec-Prčice
   
 11. Trhový Štěpánov1. Hulice
  2. Soutice
  3. Tichonice
  4. Trhový Štěpánov
   
 12. Týnec nad Sázavou1. Bukovany
  2. Chářovice
  3. Chleby
  4. Krhanice
  5. Krňany
  6. Lešany
  7. Rabyně
  8. Týnec nad Sázavou
  9. Vysoký Újezd
   
 13. Vlašim1. Bílkovice
  2. Ctiboř
  3. Hradiště
  4. Chlum
  5. Chmelná
  6. Chotýšany
  7. Javorník
  8. Kladruby
  9. Kondrac
  10. Kuňovice
  11. Libež
  12. Miřetice
  13. Načeradec
  14. Nemíž
  15. Pavlovice
  16. Pravonín
  17. Psáře
  18. Radošovice
  19. Rataje
  20. Římovice
  21. Tehov
  22. Vlašim
  23, Vracovice
  24. Zdislavice
   
 14. Votice1. Červený Újezd
  2. Heřmaničky
  3. Jankov
  4. Ješetice
  5. Mezno
  6. Miličín
  7. Neustupov
  8. Olbramovice
  9. Ratměrice
  10. Smilkov
  11. Střezimíř
  12. Votice
   
 15. Vrchotovy Janovice1. Vojkov
  2. Vrchotovy Janovice
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
2. Beroun1. Beroun1. Beroun
  2. Bykoš
  3. Hýskov
  4. Chyňava
  5. Koněprusy
  6. Málkov
  7. Nižbor
  8. Suchomasty
  9. Tetín
  10. Tmaň
  11. Vinaříce
  12. Vráž
  13. Železná
   
 2. Cerhovice1. Cerhovice
  2. Drozdov
  3. Újezd
  4. Záluží
   
 3. Hořovice1. Felbabka
  2. Hořovice
  3. Kotopeky
  4. Lhotka
  5. Libomyšl
  6. Lochovice
  7. Otmíče
  8. Podluhy
  9. Praskolesy
  10. Rpety
  11. Tlustice
   
 4. Hostomice1. Běštín
  2. Hostomice
  3. Lážovice
  4. Nesvačily
  5. Neumětely
  6. Osov
  7. Podbrdy
  8. Skřipel
  9. Velký Chlumec
  10. Vižina
  11. Všeradice
   
 5. Hudlice1. Hudlice
  2. Nový Jáchymov
  3. Otročiněves
   
 6. Karlštejn1. Hlásná Třebaň
  2. Karlštejn
  3. Mořina
  4. Mořinka
  5. Srbsko
  6. Zadní Třebaň
   
 7. Komárov1. Hvozdec
  2. Chaloupky
  3. Komárov
  4. Malá Víska
  5. Osek
   
 8. Králův Dvůr1. Králův Dvůr
  2. Svatá
  3. Trubín
  4. Trubská
   
 9. Liteň1. Korno
  2. Liteň
  3. Měňany
  4. Skuhrov
  5. Svinaře
   
 10. Loděnice1. Bubovice
  2. Chrustenice
  3. Loděnice
  4. Lužce
  5. Mezouň
  6. Nenačovice
  7. Svatý Jan pod Skalou
  8. Vysoký Újezd
   
 11. Zaječov1. Jivina
  2. Olešná
  3. Zaječov
   
 12. Zdice1. Bavoryně
  2. Chodouň
  3. Stašov
  4. Zdice
   
 13. Žebrák1. Broumy
  2. Březová
  3. Bzová
  4. Hředle
  5. Chlustina
  6. Kublov
  7. Točník
  8. Žebrák
   
   
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
3. Blansko1. Adamov1. Adamov
   
 2. Benešov1. Benešov
  2. Kořenec
  3. Okrouhlá
   
 3. Blansko1. Blansko
  2. Olomučany
  3. Spešov
  4. Šebrov-Kateňna
   
 4. Bořitov1. Bořitov
   
 5. Boskovice1. Boskovice
  2. Chrudichromy
  3. Lhota Rapotina
  4. Ludíkov
  5. Němčice
  6. Sudice
  7. Újezd u Boskovic
  8. Valchov
  9. Velenov
   
 6. Černá Hora1. Brťov-Jeneč
  2. Bukovice
  3. Černá Hora
  4. Hluboké Dvory
  5. Lubě
  6. Malá Lhota
  7. Rohozec
  8. Unín
  9. Zhoř
  10. Žernovnik
   
 7. Doubravice nad Svitavou1. Doubravice nad Svitavou
  2. Jabloňany
  3. Kuničky
  4. Obora
   
 8. Jedovnice1. Jedovnice
  2. Kotvrdovice
  3. Krasová
  4. Rudice
  5. Senetářov
  6. Vilémovice
   
 9. Knínice u Boskovic1. Knínice u Boskovic
  2. Světlá
  3. Šebetov
  4. Vanovice
  5. Vážany
   
 10. Křtiny1. Březina
  2. Bukovina
  3. Bukovinka
  4. Habrůvka
  5. Křtiny
   
 11. Kunštát1. Kunštát
  2. Makov
  3. Nýrov
  4. Petrov
  5. Rozseč nad Kunštátem
  6. Sulíkov
  7. Zbraslavec
   
 12. Letovíce1. Deštná
  2. Horní Poříčí
  3. Horní Smržov
  4. Křetín
  5. Lazinov
  6. Letovice
  7. Míchov
  8. Pamětice
  9. Prostřední Poříčí
  10. Roubanina
  11. Skrchov
  12. Stvolová
  13. Vísky
  14. Vranová
   
 13. Lipovec1. Holštejn
  2. Kulířov
  3. Lipovec
   
 14. Lipůvka1. Lažany
  2. Lipůvka
  3. Milonice
  4. Svinošice
  5. Újezd u Černé Hory
  6. Závist
   
 15. Lomnice1. Běleč
  2. Brumov
  3. Lomnice
  4. Ochoz u Tišnova
  5. Osiky
  6. Rašov
  7. Strhaře
  8. Synalov
   
 16. Lysice1. Bedřichov
  2. Býkovice
  3. Černovice
  4. Dlouhá Lhota
  5. Drnovice
  6. Hodonín
  7. Kozárov
  8. Krnov
  9. Kunčina Ves
  10. Kunice
  11. Lhota u Lysic
  12. Lysice
  13. Štěchov
  14. Tasovice
  15. Voděrady
  16. Žerůtky
   
 17. Olešnice1. Crhov
  2. Kněževes
  3. Křtěnov
  4. Lhota u Olešnice
  5. Louka
  6. Olešnice
  7. Rozsíčka
  8. Ústup
   
 18. Ostrov u Macochy1. Ostrov u Macochy
   
 19. Rájec - Jestřebí1. Rájec - Jestřebí
   
 20. Ráječko1. Ráječko
   
 21. Sloup1. Petrovice
  2. Sloup
  3. Šošůvka
  4. Vavřinec
  5. Žďár
   
 22. Svitávka1. Sebranice
  2. Skalice nad Svitavou
  3. Svitávka
   
 23. Velké Opatovice1. Borotín
  2. Cetkovice
  3. Malá Roudka
  4. Uhřice
  5. Úsobrno
  6. Velké Opatovice
   
 24. Vysočany1. Vysočany
   
 25. Žďárná1. Suchý
  2. Žďárná
   
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
4. Brno-město1. Brno-Bystrc1. Brno-Bystrc
  2. Brno-Kníničky
  3. Brno-Žebětín
   
 2. Brno-Královo Pole1. Brno-Ivanovice
  2. Brno-Jehnice
  3. Brno-Královo Pole
  4. Brno-Medlánky
  5. Brno-Útěchov
   
 3. Bmo-Líšeň1. Brno-Líšeň
  2. Brno-Vinohrady
   
 4. Brno-Rečkovice a Mokrá Hora1. Brno-Ořešín
  2. Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
   
 5. Brno-sever1. Brno-Maloměřice a Obřany
  2. Brno-sever
   
 6. Bmo-střed1. Bmo-Bohunice
  2. Brno-Bosonohy
  3. Brno-Kohoutovice
  4. Brno-Nový Lískovec
  5. Brno-Starý Lískovec
  6. Brno-střed
   
 7. Brno-Tuřany1. Brno-Chrlice
  2. Brno-Tuřany
   
 8. Brno-Žabovřesky1. Brno-Jundrov
  2. Brno-Komín
  3. Brno-Žabovřesky
   
 9. Brno-Židenice1. Brno-Černovice
  2. Brno-jih
  3. Brno-Slatina
  4. Brno-Židenice
   
   
   
   
   
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
12. Domažlice1. Bělá nad Radbuzou1. Bělá nad Radbuzou
   
 2. Domažlice1. Babylon
  2. Česká Kubice
  3. Domažlice
  4. Chrastavice
  5. Luženičky
  6. Milavče
  7. Mrákov
  8. Nevoliče
  9. Pasečnice
  10. Pelechy
  11. Stráž
  12. Tlumačov
  13. Újezd
  14. Zahořany
   
 3. Holýšov1. Bukovec
  2. Čečovice
  3. Černovice
  4. Holýšov
  5. Horní Kamenice
  6. Kvíčovice
  7. Neuměř
  8. Štichov
  9. Všekary
   
 4. Horšovský Týn1. Blížejov
  2. Horšovský Týn
  3. Křenovy
  4. Meclov
  5. Mezholezy
  6. Mířkov
  7. Močerady
  8. Osvračín
  9. Semněvice
  10. Srby
  11. Velký Malahov
  12.Vidice
   
 5. Kdyně1. Brnířov
  2. Černíkov
  3. Chodská Lhota
  4. Kdyně
  5. Kout na Šumavě
  6. Libkov
  7. Loučim
  8. Mezholezy
  9. Nová Ves
  10. Pocinovice
  11. Spáňov
  12. Úsilov
  13. Všeruby
   
 6. Klenci pod Čerchovem1. Díly
  2. Draženov
  3. Chodov
  4. Klenci pod Čerchovem
  5. Nemanice
  6. Pec
  7. Postřekov
  8. Trhánov
  9. Ždánov
   
 7. Koloveč1. Hlohovčice
  2. Hradiště
  3. Chocomyšl
  4. Kanice
  5. Kaničky
  6. Koloveč
  7. Němčice
  8. Poděvousy
  9. Srbice
  10. Úboč
  11. Unějovice
  12.Všepadly
   
 8. Poběžovice1. Drahotín
  2. Hora Svatého Václava
  3. Hostouň
  4. Hvožďany
  5. Mnichov
  6. Mutěnín
  7. Nový Kramolín
  8. Otov
 -9. Pařezov
  10. Poběžovice
  11. Rybník
  12.Vlkanov
   
 9. Staňkov1. Čermná
  2. Hlohová
  3. Puclice
  4. Staňkov
   
   
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
28. Klatovy1. Běšiny1. Běšiny
  2. Čachrov
  3. Vrhaveč
   
 2. Hartmanice1. Hartmanice
  2. Prášily
   
 3. Horažďovice1. Břežany
  2. Hejná
  3. Horažďovice
  4. Chanovice
  5. Kejnice
  6. Malý Bor
  7. Maňovice
  8. Slatina
  9. Svéradice
  10. Velké Hydčice
  11. Velký Bor
   
 4. Chudenice1. Biřkov
  2. Chudenice
  3. Ježovy
  4. Křenice
  5. Poleň
   
 5. Janovice nad Úhlavou1. Běhařov
  2. Bezděkov
  3. Dlažov
  4. Janovice nad Úhlavou
  5. Javor
  6. Klenová
  7. Lomec
  8. Týnec
   
 6. Kašperské Hory1. Horská Kvilda
  2. Kašperské Hory
  3. Modrava
  4. Rejštejn
  5. Srní
   
 7. Klatovy1. Bolešiny
  2. Dolany
  3. Chlistov
  4. Klatovy
  5. Mochtín
  6. Myslovice
  7. Obytce
  8. Ostřetice
   
 8. Kolinec1. Kolinec
  2. Mokrosuky
   
 9. Měčín1. Měčín
  2. Předslav
   
 10. My slív1. Kovčín
  2. Myslív
  3. Nehodiv
   
 11. Nalžovské Hory1. Hradešice
  2. Nalžovské Hory
   
 12. Nýrsko1. Dešenice
  2. Hamry
  3. Chudenín
  4. Nýrsko
   
 13. Pačejov1. Kvášňovice
  2. Olšany
  3. Pačejov
   
 14. Plánice1. Číhaň
  2. Hnačov
  3. Mlýnské Struhadlo
  4. Plánice
  5. Újezd u Plánice
  6. Zborovy
   
 15. Rabí1. Rabí
   
 16. Strašín1. Bukovník
  2. Nezdice na Šumavě
  3. Soběšice
  4. Strašín
   
 17. Strážov1. Strážov
   
 18. Sušice1. Dlouhá Ves
  2. Dobršín
  3. Hrádek
  4. Petrovice u Sušice
  5. Podmokly
  6. Sušice
   
 19. ŠvihovBorovy
  Červené Poříčí
  Mezihoří
  Nezdice
  Švihov
  Vřeskovice
   
 20. Velhartice1. Hlavňovice
  2. Velhartice
   
 21. Zavlekov1. Tužice
  2. Zavlekov
   
 22. Železná Ruda1. Železná Ruda
   
 23. Žihobce1. Dražovice
  2. Žihobce
   
 24. Žichovice1. Budětice
  2. Čímice
  3. Domoraz
  4. Frymburk
  5. Nezamyslice
  6. Žichovice
   
   
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
29. Kolín1. Červené Pečky1. Červené Pečky
  2. Nebovidy
   
 2. Český Brod1. Břežany II
  2. Český Brod
  3. Doubravčice
  4. Hradešín
  5. Chrášťany
  6. Klučov
  7. Kšely
  8. Masojedy
  9. Mrzky
  10. Poříčany
  11. Přehvozdí
  12. Přistoupim
  13. Přišimasy
  14. Rostoklaty
  15. Štíhlice
  16. Tismice
  17. Tuchoraz
  18. Tuklaty
  19. Vitice
  20. Vrátkov
   
 3. Jevany1. Černé Voděrady
  2. Jevany
  3. Vyžlovka
   
 4. Kolín1. Břežany I
  2. Býchory
  3. Grunta
  4. Jestřábí Lhota
  5. Kbel
  6. Kolín
  7. Konárovice
  8. Kořenice
  9. Křečhoř
  10. Libenice
  11. Lošany
  12. Němčíce
  13. Nová Ves I
  14. Ovčáry
  15. Pasinka
  16. Polepy
  17. Rado vesnice I
  18. Ratboř
  19. Starý Kolín
  20. Tři Dvory
  21. Veletov
  22. Volárna
   
 5. Kostelec nad Černými lesy1. Konojedy
  2. Kostelec nad Černými lesy
  3. Kozojedy
  4. Křupá
  5. Nučice
  6. Oleška
  7. Oplany
  8. Prusice
  9. Výžerky
   
 6. Kouřim1. Horní Kruty
  2. Klášterní Skalice
  3. Kouřim
  4. Krychnov
  5. Libodřice
  6. Svojšice
  7. Toušice
  8. Třebovle
   
 7. Pečky1. Cerhenice
  2. Dobřichov
  3. Chotutice
  4. Pečky
  5. Ratenice
  6. Vrbová Lhota
   
 8. Plaňany1. Plaňany
  2. Radim
  3. Vrbčany
  4. Zalešany
  5. Žabonosy
   
 9. Stříbrná Skalice1. Stříbrná Skalice
  2. Vlkančice
   
 10. Týnec nad Labem1. Bělušice
  2. Krakovany
  3. Týnec nad Labem
  4. Uhlířská Lhota
   
 11. Velim1. Velim
   
 12. Velký Osek1. Velký Osek
  2. Veltruby
   
 13. Zásmuky1. Barchovice
  2. Bečváry
  3. Církvice
  4. Dolní Chvatliny
  5. Drahobudice
  6. Malotice
  7. Polní Voděrady
  8. Skvrňov
  9. Zásmuky
  10. Ždánice
   
 14. Žiželice1. Dománovice
  2. Lipec
  3. Ohaře
  4. Polní Chrčice
  5. Radovesnice II
  6. Žiželice
   
   
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
31. Kutná Hora1. Bohdaneč1. Bohdaneč
   
 2. Čáslav1. Bílé Podolí
  2. Brambory
  3. Čáslav
  4. Čejkovice
  5. Dobrovítov
  6. Horka I
  7. Horušice
  8. Hraběšín
  9. Chotusice
  10. Kluky
  11. Krchleby
  12. Močovice
  13. Semtěš
  14. Souňov
  15. Starkoč
  16. Šebestěnice
  17. Třebonín
  18. Vlačice
  19. Vodranty
  20. Vrdy
  21. Zbýšov
  22. Žehušice
   
 3. Červené Janovice1. Bludov
  2. Červené Janovice
  3. Opatovice I
  4. Paběnice
  5. Petrovice I
  6. Třebětín
   
 4. Kácov1. Kácov
  2. Zbizuby
   
 5. Kutná Hora1. Chlístovice
  2. Křesetice
  3. Kutná Hora
  4. Malešov
  5. Miskovice
  6. Úmonín
  7. Vidice
   
 6. Nové Dvory1. Církvice
  2. Hlízov
  3. Nové Dvory
  4. Třebešice
   
 7. Rataje nad Sázavou1. Ledečko
  2. Podveky
  3. Rataje nad Sázavou
  4. Samopše
  5. Soběšín
   
 8. Suchdol1. Suchdol
   
 9. Svatý Mikuláš1. Bernardov
  2. Kobylnice
  3. Rohozec
  4. Svatý Mikuláš
  5. Záboří nad Labem
   
 10. Tupadly1. Adamov
  2. Bratčice
  3. Drobovice
  4. Horky
  5. Potěhy
  6. Schořov
  7. Tupadly
  8. Vlkaneč
  9. Žáky
   
 11. Uhlířské Janovice1. Čestín
  2. Košice
  3. Nepoměrice
  4. Onomyšl
  5. Petrovice II
  6. Rašovice
  7. Staňkovice
  8. Sudějov
  9. Uhlířské Janovice
  10. Úžice
  11. Vavřinec
   
 12. Zbraslavice1. Černíny
  2. Štipoklasy
  3. Zbraslavice
   
 13. Zruč nad Sázavou1. Dolní Pohleď
  2. Horka II
  3. Chabeřice
  4. Pertoltice
  5. Řendějov
  6. Slavošov
  7. Vlastějovice
  8. Zruč nad Sázavou
   
 14. Žleby1. Hostovlice
  2. Okřesaneč
  3. Vinaře
  4. Žleby
   
   
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
35. Mělník1. Byšice1. Byšice
  2. Čečelice
  3. Hostín
  4. Liblice
   
 2. Dřísy1. Borek
  2. Dřísy
  3. Konětopy
  4. Křenek
  5. Lhota
   
 3. Kostelec nad Labem1. Kostelec nad Labem
  2. Tišice
  3. Záryby
   
 4. Kralupy nad Vltavou1. Dřínov
  2. Chvatěruby
  3. Kozomín
  4. Kralupy nad Vltavou
  5. Újezdec
  6. Úžice
  7. Zlončice
   
 5. Liběchov1. Dolní Zimoř
  2. Liběchov
  3. Medonosy
  4. Tupadly
  5. Vidim
  6. Želízy
   
 6. Lužec nad Vltavou1. Lužec nad Vltavou
   
 7. Mělnické Vtelno1. Mělnické Vtelno
   
 8. Mělník1. Býkev
  2. Cítov
  3. Dolní Beřkovice
  4. Horní Počaply
  5. Hořín
  6. Jeviněves
  7. Kly
  8. Lhotka
  9. Malý Újezd
  10. Mělník
  11. Spomyšl
  12. Střemy
  13. Tuhaň
  14.Velký Borek
  15. Vraňany
   
 9. Mšeno1. Chorušice
  2. Kadlín
  3. Kanina
  4. Lobeč
  5. Mšeno
  6. Nebužely
  7. Nosálov
  8. Stránka
   
 10. Nelahozevec1. Nelahozevec
   
 11. Neratovice1. Chlumín
  2. Libiš
  3. Neratovice
  4. Zálezlice
   
 12. Obříství1. Obříství
   
 13. Řepín1. Řepín
   
 14. Veltrusy1. Hostin u Vojkovic
  2. Ledčice
  3. Nová Ves
  4. Veltrusy
  5. Vojkovice
  6. Všestudy
  7. Zlosyň
   
 15. Všetaty1. Nedomice
  2. Ovčáry
  3. Všetaty
   
 16. Vysoká1. Dobřeň
  2. Kokořín
  3. Vysoká
   
   
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
47. Plzeň-jih1. Blovice1. Blovice
  2. Chlum
  3. Chocenice
  4. Jarov
  5. Louňová
  6. Měcholupy
  7. Seč
  8. Únětice
  9. Vlčtejn
  10. Zdemyslice
  11. Ždírec
   
 2. Dobřany1. Dnešice
  2. Dobřany
  3. Chlumčany
  4. Nová Ves
  5. Přestavlky
  6. Vstiš
   
 3. Chotěšov1. Chotěšov
   
 4. Kasej o vice1. Hradiště
  2. Kasejovice
  3. Mladý Smolivec
  4. Nezdřev
  5. Oselce
  6. Životice
   
 5. Letiny1. Drahkov
  2. Letiny
   
 6. Merklín1. Bolkov
  2. Buková
  3. Merklín
  4. Otěšice
  5. Ptenín
  6. Roupov
  7. Soběkury
  8. Zemětice
   
 7. Nepomuk1. Čížkov
  2. Čmelíny
  3. Chlumy
  4. Klášter
  5. Kozlovice
  6. Kramolín
  7. Mileč
  8. Mohelnice
  9. Nekvasovy
  10. Nepomuk
  11. Polánka
  12. Prádlo
  13. Sedliště
  14. Srby
  15. Tojice
  16. Třebčice
  17. Vrčeň
   
 8. Nezvěstice1. Chválenice
  2. Milínov
  3. Nezvěstice
  4. Střížovice
  5. Žákava
   
 9. Přeštice1. Dolce
  2. Dolní Lukavice
  3. Horní Lukavice
  4. Horšíce
  5. Kbel
  6. Lužany
  7. Oplot
  8. Přeštice
  9. Příchovice
  10. Radkovice
  11. Řenče
  12. Skašov
  13. Týniště
  14. Vlčí
   
 10. Spálené Poříčí1. Borovno
  2. Mísov
  3. Nové Mitrovice
  4. Spálené Poříčí
   
 11. Starý Plzenec1. Letkov
  2. Lhůta
  3. Losiná
  4. Mokrouše
  5. Starý Plzenec
  6. Tymákov
   
 12. Stod1. Honezovice
  2. Hradec
  3. Kotovi ce
  4. Lisov
  5. Líšina
  6. Stod
  7. Střelice
  8. Ves Touškov
   
 13. Šťáhlavy1. Nezbavětice
  2. Šťáhlavy
   
 14. Stěnovice1. Čižice
  2. Nebílovy
  3. Netunice
  4. Předenice
  5. Štěnovice
  6. Štěnovický Borek
  7. Útušice
   
 15. Žinkovy1. Neurazy
  2. Žinkovy
   
   
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
48. Plzeň-město1. Plzeň 31. Plzeň 1
  2. Plzeň 2 - Slovany
  3. Plzeň 3
  4. Plzeň 4
  S. Plzeň 5 - Křimice
  6. Plzeň 6 - Litice
  7. Plzeň 7 - Radčice
  8. Plzeň 8 - Černice
  9. Plzeň 9 - Malešice
  10. Plzeň 10-Lhota
   
   
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
49. Plzeň-sever1. Dolní Bělá1. Bučí
  2. Dolní Bělá
  3. Dražeň
  4. Horní Bělá
  5. Krašovice
  6. Líté
  7. Loza
  8. Mrtník
   
 2. Heřmanova Huť1. Heřmanova Huť
  2. Hněvnice
  3. Lochousice
  4. Přehýšov
   
 3. Horní Bříza1. Horní Bříza
  2. Ledce
  3. Příšov
  4. Tatiná
  5. Trnová
  6. Žilov
   
 4.Chotíkov1. Chotíkov
   
 5. Chrást1. Dolany
  2. Druztová
  3. Dýšina
  4. Chrást
  5. Kyšice
   
 6. Kaznějov1. Dobříc
  2. Jarov
  3. Kaceřov
  4. Kaznějov
  5. Koryta
  6. Obora
  7. Rybniče
   
 7. Královice1. Bílov
  2. Bohy
   
  3. Brodeslavy
  4. Dolní Hradiště
  5. Hlince
  6. Holovousy
  7. Chříč
  8. Kočín
  9. Kopidlo
  10. Kozojedy
  11. Královice
  12. Potvorov
  13. Sedlec
  14. Slatina
  15. Studená
  16. Všehrdy
  17. Výrov
  18. Vysoká Libyně
   
 8. Kožlany1. Černíkovice
  2. Kožlany
   
 9. Líšťany1. Líšťany
   
 10. Manětín1. Bezvěrov
  2. Hvozd
  3. Manětín
  4. Štichovice
   
 11. Město Touškov1. Bdeněves
  2. Čeminy
  3. Kozolupy
  4. Město Touškov
  5. Myslinka
  6. Plešnice
  7. Pňovany
  8. Újezd nade Mží
  9. Úlice
   
 12. Nečtiny1. Nečtiny
   
 13. Nýřany1. Blatnice
  2. Kbelany
  3. Nýřany
  4. Rochlov
   
 14. Pernarec1. Čerňovice
  2. Křelovice
  3. Ostrov u Bezdružic
  4. Pernarec
  5. Úněšov
   
 15. Plasy1. Pláně
  2. Plasy
   
 16. Třemošná1. Česká Bříza
  2. Hromnice
  3. Nadryby
  4. Třemošná
  5. Zruč-Senec
   
 17. Úterý1. Blažím
  2. Krsy
  3. Úterý
   
 18. Vejprnice1. Tlučná
  2. Vejprnice
  3. Vochov
   
 19. Všeruby1. Kunějoviee
  2. Nekmíř
  3. Nevřeň
  4. Všeruby
  5. Zahrádka
   
 20. Zbůch1. Líně
  2. Uherce
  3. Zbůch
   
 21.Zihle1. Mladotice
  2. Pastuchovice
  3. Tis u Blatná
  4. Velečín
  5. Žihle
   
   
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
50. Praha1. Praha 11. Praha 1
   
 2. Praha 21. Praha 2
   
 3. Praha 31. Praha 3
   
 4. Praha 41. Praha 4
  2. Praha-Kunratice
   
 5. Praha 51. Praha 5
  2. Praha-Slivenec
   
 6. Praha 61. Praha 6
  2. Praha-Lysolaje
  3. Praha-Nebušice
  4. Praha-Přední Kopanina
  5. Praha-Suchdol
   
 7. Praha 71. Praha 7
  2. Praha-Troja
   
 8. Praha 81. Praha 8
  2. Praha-Březiněves
  3. Praha-Dolní Chabry
  4. Praha-Ďáblice
   
 9. Praha 91. Praha 9
   
 10. Praha 101. Praha 10
   
 11. Praha 111. Praha 11
  2. Praha-Křeslice
  3. Praha-Šeberov
  4. Praha-Újezd
   
 12. Praha 121. Praha 12
  2. Praha-Libuš
   
 13. Praha 131. Praha 13
 2. Praha-Řeporyje
   
 14. Praha 141. Praha 14
  2. Praha-Dolní Počernice
   
 15. Praha 151. Praha 15
  2. Praha-Dolní Měcholupy
  3. Praha-Dubeč
  4. Praha-Petrovice
  5. Praha-Štěrboholy
   
 16. Praha 161. Praha 16
  2. Praha-Lipence
  3. Praha-Lochkov
  4. Praha-Velká Chuchle
  5. Praha-Zbraslav
   
 17. Praha 171. Praha 17
  2. Praha-Zličín
   
 18. Praha 181. Praha 18
   
 19. Praha 191. Praha 19
  2. Praha-Čakovice
  3. Praha-Satalice
  4. Praha-Vinoř
   
 20. Praha 201. Praha 20
   
 21. Praha 211. Praha 21
  2. Praha-Běchovice
  3. Praha-Klánovice
  4. Praha-Koloděje
   
 22. Praha 221. Praha 22
  2. Praha-Benice
  3. Praha-Kolovraty
  4. Praha-Královice
  5. Praha-Nedvězí
   
   
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
54. Prostějov1. Bedihošť1. Bedihošť
  2. Čehovice
  3. Vřesovice
  4. Výšovice
   
 2. Bohuslavice1. Bohuslavice
  2. Háčky
  3. Hvozd
  4. Polomí
  5. Raková u Konice
  6. Rakůvka
   
 3. Brodek u Konice1. Brodek u Konice
  2. Lipová
  3. Skřípov
  4. Suchdol
   
 4. Brodek u Prostějova1. Brodek u Prostějova
  2. Dobrochov
  3. Hradčany-Kobeřice
  4. Ondratice
  5. Želeč
   
 5. Čechy pod Kosířem1. Čechy pod Kosířem
  2. Hluchov
  3. Stařechovice
   
 6. Drahany1. Bousín
  2. Drahany
  3. Niva
  4. Otinoves
  5. Rozstání
   
 7. Horní Štěpánov1. Horní Štěpánov
   
 8. Kladky1. Kladky
  2. Ludmírov
   
 9. Klenovice na Hané1. Čelčice
  2. Ivaň
  3. Klenovice na Hané
  4. Obědkovice
  5. Pivín
  5. Skalka
  7. Tvorovice
   
 10. Konice1. Březsko
  2. Budětsko
  3. Dzbel
  4. Jesenec
  5. Konice
  5. Ochoz
  7. Šubířov
   
 11. Kostelec na Hané1. Bílovice-Lutotín
  2. Kostelec na Hané
  3. Lešany
   
 12. Kralice na Hané1. Biskupice
  2. Hrdibořice
  3. Hrubčice
  4. Klopotovice
  5. Kralice na Hané
   
 3. Laškov1. Laškov
  2. Pěnčín
   
 14. Nezamyslice1. Dobromilice
  2. Doloplazy
  3. Dřevnovice
  4. Koválovice-Osíčany
  5. Nezamyslice
  6. Tištín
  7. Víceměřice
   
 15. Němčice nad Hanou1. Hruška
  2. Mořice
  3. Němčíce nad Hanou
  4. Pavlovice u Kojetína
  5. Srbce
  6. Vitčice
  7. Vrchoslavice
   
 16. Otaslavice1. Otaslavice
  2. Vincencov
  3. Vranovice-Kelčice
   
 17. Plumlov1. Krumsín
  2. Ohrozím
  3. Plumlov
  4. Prostějovičky
   
 18. Prostějov1. Mostkovice
  2. Olšany u Prostějova
  3. Prostějov
  4. Vrbátky
   
 19. Protivanov1. Buková
  2. Malé Hradisko
  3. Protivanov
   
 20. Přemyslovice1. Přemyslovice
  2. Stražisko
   
 21. Ptení1. Ptení
  2. Stínava
  3. Vícov
  4. Zdětín
   
 22. Smržice1. Čelechovice na Hané
  2. Slatinky
  3. Smržice
   
 23. Určice1. Alojzov
  2. Dětkovice
  3. Myslejovice
  4. Seloutky
  5. Určice
   
   
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
57. Rakovník1. Čistá1. Břežany
  2. Čistá
  3. Šípy
  4. Velká Chmelištná
  5. Všesulov
   
 2. Jesenice1. Děkov
  2. Drahouš
  3. Hořovický
  4. Jesenice
  5. Kolešov
  6. Krty
  7. Oráčov
  8. Švihov
  9. Žďár
   
 3. Kněževes1. Chrášťany
  2. Kněževes
  3. Přílepy
  4. Svojetín
   
 4. Kolešovice1. Hořesedly
  2. Kolešovice
   
 5. Křivoklát1. Branov
  2. Karlova Ves
  3. Křivoklát
  4. Městečko
  5. Nezabudice
  6. Pustověty
  7. Velká Buková
   
 6. Lány1. Lány
   
 7. Lišany1. Lišany
   
 8. Lužná1. Lužná
   
 9. Mšec1. Bdín
  2. Kalivody
  3. Milý
  4. Mšec
  5. Mšecké Žehrovice
  6. Přerubenice
  7. Srbeč
  8. Třtice
   
 10. Mutějovice1. Hředle
  2. Janov
  3. Kounov
  4. Krupá
  5. Milostín
  6. Mutějovice
  7. Nesuchyně
   
 11. Nové Strašecí1. Nové Strašecí
  2. Ruda
   
 12. Petro vice1. Petrovice
  2. Příčina
  3. Řeřichy
  4. Šanov
  5. Václavy
  6. Zavidov
   
 13. Rakovník1. Lašovice
  2. Lubná
  3. Nový Dům
  4. Olešná
  5. Pavlíkov
  6. Rakovník
  7. Senec
  8. Všetaty
   
 14. Roztoky1. Roztoky
   
 15. Rynholec1. Rynholec
   
 16. Řevničov1. Kozojedy
  2. Kroučová
  3, Krušovice
  4. Pochvalov
  5. Řevničov
  6. Smilovice
  7. Třeboc
   
 17. SenomatySenomaty
  Pšovlky
   
 18. Slabce1. Hracholusky
  2. Hřebečníky
  3. Hvozd
  4. Krakov
  5. Krakovec
  6. Malinová
  7. Panoší Újezd
  8. Skryje
  9. Slabce
   
 19. Zbečno1. Račice
  2. Sýkořice
  3. Zbečno
   
   
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
58. Rokycany1. Břasy1. Bezděkov
  2. Břasy
  3. Březina
  4. Bušovice
  5. Smědčice
  6. Všenice
   
 2. Mirošov1. Kakejcov
  2. Kornatice
  3. Mešno
  4. Mirošov
  5. Příkosice
  6. Skořice
  7. Štítov
  8. Trokavec
  9. Vísky
   
 3. Mýto1. Cheznovice
  2. Medový Újezd
  3. Mýto
  4. Těškov
   
 4. Radnice1. Bujesily
  2. Hlohovice
  3. Chlum
  4. Chomle
  5. Kamenec
  6. Kladruby
  7. Lhotka u Radnic
  8. Liblín
  9. Němčovice
  10. Přívětice
  11. Radnice
  12. Sebečice
  13. Skomelno
  14. Újezd u Svatého Kříže
  15. Vejvanov
   
 5. Rokycany1. Dobřív
  2. Ejpovice
  3. Holoubkov
  4. Hrádek
  5. Hůrky
  6. Kamenný Újezd
  7. Klabava
  8. Litohlavy
  9. Nevid
  10. Osek
  11. Raková
  12. Rokycany
  13. Svojkovice
  4. Veselá
  15. Volduchy
   
 6. Strašíce1. Strašíce
  2. Těně
   
 7. Zbiroh1. Cekov
  2. Čilá
  3. Drahoňův Újezd
  4. Hradiště
  5. Kařez
  6. Kařízek
  7. Lhota pod Radčem
  8. Líšná
  9. Mlečice
  10. Ostrovec-Lhotka
  11. Plískov
  12. Podmokly
  13. Sirá
  14. Terešov
  15. Týček
  16. Zbiroh
  17. Zvíkovec
   
   
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
60. Semily. Harrachov1. Harrachov
   
 2. Hrubá Skála1. Hrubá Skála
  2. Karlovice
   
 3. Jablonec nad Jizerou1. Jablonec nad Jizerou
   
 4. Jilemnice1. Benecko
  2. Bukovina u Čisté
  3. Čistá u Horek
  4. Horka u Staré Paky
  5. Horní Branná
  6. Jilemnice
  7. Kruh
  8. Levínská Olešnice
  9. Martinice v Krkonoších
  10. Mříčná
  11. Peřimov
  12. Roztoky u Jilemnice
  13. Studenec
  14. Víchová nad Jizerou
  15. Vítkovice
   
 5. Libštát1. Bělá
  2. Košťálov
  3. Libštát
  4. Svojek
   
 6. Lomnice nad Popelkou1. Bradlecká Lhota
  2. Holenice
  3. Lomnice nad Popelkou
  4. Nová Ves nad Popelkou
  5. Stružinec
  6. Syřenov
  7. Tatobity
  8. Veselá
   
 7. Poniklá1. Jestřábí v Krkonoších
  2. Poniklá
   
 8. Rokytnice nad Jizerou1. Paseky nad Jizerou
  2. Rokytnice nad Jizerou
   
 9. Rovensko pod Troskami1. Ktová
  2. Rovensko pod Troskami
  3. Troskovice
  4. Žernov
   
 10. Semily1. Benešov u Semil
  2. Bozkov
  3. Bystrá nad Jizerou
  4. Háje nad Jizerou
  5. Chuchelna
  6. Jesenný
  7. Příkrý
  8. Roztoky u Semil
  9. Semily
  10. Slaná
  11. Záhoří
   
 11. Turnov1. Kacanovy
  2. Klokočí
  3. Loučky
  4. Mírová pod Kozákovem
  5. Modřišice
  6. Ohrazenice
  7. Olešnice
  8. Přepeře
  9. Radostná pod Kozákovem
  10. Rakousy
  11. Turnov
  12. Všeň
  13. Vyskeř
   
 12. Vysoké nad Jizerou1. Roprachtice
  2. Vysoké nad Jizerou
   
   
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
68. Trutnov1. Bílá Třemešná1. Bílá Třemešná
  2. Dolní Brusnice
  3 . Nemojov
  4. Třebihošť
   
 2. Dubenec1. Bílé Poličany
  2. Doubravice
  3. Dubenec
  4. Hřibojedy
  5. Lanžov
  6. Libotov
  7. Litíč
  8. Velký Vřešťov
  9. Vilantice
   
 3. Dvůr Králové nad Labem1. Dvůr Králové nad Labem
  2. Hajnice
  3. Choustníkovo Hradiště
  4. Kocbeře
  5. Kohoutov
  6. Kuks
  7. Stanovice
  8. Trotina
  9. Vítězná
  10. Vlčkovice v Podkrkonoší
  11. Zábřezí-Řečice
  12. Zdobin
   
 4. Horní Maršov1. Horní Maršov
  2. Malá Úpa
  3. Pec pod Sněžkou
   
 5. Hostinné1. Čermná
  2. Dolní Olešnice
  3. Dolní Kalná
  4. Horní Kalná
  5. Horní Olešnice
  6. Hostinné
  7. Chotěvice
  8. Klášterská Lhota
  9. Prosečné
   
 6. Janské Lázně1. Janské Lázně
   
 7. Malé Svatoňovice1. Malé Svatoňovice
   
 8. Mladé Buky1. Mladé Buky
   
 9. Mostek1. Borovnice
  2. Borovnička
  3. Horní Brusnice
  4. Mostek
   
 10. Rtyně v Podkrkonoší1. Rtyně v Podkrkonoší
   
 11. Rudník1. Rudník
   
 12. Svoboda nad Upou1. Svoboda nad Úpou
   
 13. Trutnov1. Chvaleč
  2. Jívka
  3. Pilníkov
  4. Radvanice
  5. Staré Buky
  6. Trutnov
  7. Vlčice
   
 14. Úpice1. Batňovice
  2. Havlovice
  3. Libňatov
  4. Maršov u Úpice
  5. Suchovršice
  6. Úpice
   
 15. Velké Svatoňovice1. Velké Svatoňovice
   
 16. Vrchlabí1. Černý Důl
  2. Dolní Branná
  3. Dolní Dvůr
  4. Dolní Lánov
  5. Kunčice nad Labem
  6. Lánov
  7. Strážné
  8. Špindlerův Mlýn
  9. Vrchlabí
   
 17. Žacléř1. Bernardce
  2. Královec
  3. Lampertice
  4. Zlatá Olešnice
  5. Žacléř
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
70. Uherské Hradiště1. Babice1. Babice
  2. Huštěnovice
  3. Kudlovice
  4. Sušice
   
 2. Bánov1. Bánov
  2. Bystřice pod Lopeníkem
  3. Suchá Loz
   
 3. Bílovice1. Bílovice
  2. Kněžpole
  3. Mistřice
  4. Topolná
   
 4. Bojkovice1. Bojkovice
  2. Hostětin
  3. Komňa
  4. Pitín
  5. Záhorovice
   
 5. Boršice1. Boršice
  2. Stříbrnice
   
 6. Boršice u Blatnice1. Boršice u Blatnice
   
 7. Březolupy1. Březolupy
  2. Svárov
  3. Zlámanec
   
 8. Březová1. Březová
  2. Lopeník
   
 9. Buchlovice1. Břestek
  2. Buchlovice
  3. Staré Hutě
  4. Stupava
  5. Tupesy
  6. Zlechov
   
   
 10. Dolní Němčí1. Dolní Němčí
   
 11. Hluk1. Hluk
   
 12. Horní Němčí1. Horní Němčí
  2. Slavkov
   
 13. Hradčovice1. Drslavice
  2. Hradčovice
  3. Veletiny
   
 14. Jalubí1. Jalubí
   
 15. Korytná1. Korytná
   
 16. Kostelany nad Moravou1. Kostelany nad Moravou
   
 17. Kunovice1. Kunovice
   
 18. Nedachlebice1. Částkov
  2. Nedachlebice
   
 19. Nedakonice1. Nedakonice
   
 20. Nivnice1. Nivnice
   
 21. Ostrožská Lhota1. Ostrožská Lhota
   
 22. Ostrožská Nová Ves1. Ostrožská Nová Ves
   
 23.Osvětimany1. Hostějov
  2. Medlovice
  3. Osvětimany
  4. Újezdec
   
 24. Polešovice1. Ořechov
  2. Polešovice
  3. Tučapy
  4. Vážany
   
 25. Prakšice1. Pašovice
  2. Prakšice
   
 26. Staré Město1. Staré Město
   
 27. Starý Hrozenkov1. Starý Hrozenkov
   
  2. Vápenice
  3. Vyškovec
  4. Žítková
   
 28. Strání1. Strání
   
 29. Šumice1. Nezdenice
  2. Rudice
  3. Šumice
   
 30. Traplice1. Jankovice
  2. Košíky
  3. Traplice
   
 31. Uherské Hradiště1. Podolí
  2. Popovice
  3. Uherské Hradiště
   
 32. Uherský Brod1. Uherský Brod
   
 33. Uherský Ostroh1. Uherský Ostroh
   
 34. Velehrad1. Modrá
  2. Salaš
  3. Velehrad
   
 35. Vlčnov1. Vlčnov
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
73. Vsetín1. Halenkov1. Halenkov
   
 2. Horní Bečva1. Horní Bečva
   
 3. Horní Lideč1. Francova Lhota
  2. Horní Lideč
  3. Lačnov
  4. Lidečko
  5. Střelná
  6. Študlov
  7. Valašská Senice
  8. Valašské Příkazy
   
 4. Hošťálková1. Hošťálková
   
 5. Hovězí1. Hovězí
   
 6. Huslenky1. Huslenky
  2. Zděchov
   
 7. Hutisko-Solanec1. Hutisko-Solanec
  2. Prostřední Bečva
  3. Vigantice
   
 8. Jablůnka1. Jablůnka
  2. Mikulůvka
  3. Pržno
   
 9. Karolínka1. Karolínka
   
 10. Kelč1. Kelč
  2. Kladeruby
   
 11. Lesná1. Choryně
  2. Lešná
   
 12. Loučka1. Kunovice
  2. Loučka
  3. Podolí
  4. Police
   
 13. Nový Hrozenkov1. Nový Hrozenkov
   
 14. Ratiboř1. Kateňnice
  2. Ratiboř
   
 15. Rožnov pod Radhoštěm1. Dolní Bečva
  2. Rožnov pod Radhoštěm
   
 16. Růžďka1. Bystřička
  2. Růžďka
   
 17. Valašská Bystřice1. Malá Bystřice
  2. Valašská Bystřice
   
 18. Valašská Polanka1. Lužná
  2. Pozděchov
  3. Prlov
  4. Seninka
  5. Valašská Polanka
   
 19. Valašské Meziříčí1. Branky
  2. Jarčová
  3. Oznice
  4. Valašské Meziříčí
  5. Velká Lhota
   
 20. Velké Karlovice1. Velké Karlovice
   
 21. Vidče1. Vidče
   
 22. Vsetín1. Janová
  2. Leskovec
  3. Lhota u Vsetína
  4. Liptál
  5. Ústí
  6. Vsetín
   
 23. Zašová1. Střítež nad Bečvou
  2. Zašová
   
 24. Zubří1. Zubří
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
76. Znojmo1. Bítov1. Bítov
  2. Chvalatice
  3. Oslnovice
  4. Vysočany
  5. Zblovice
   
 2. Blížkovice1. Blanné
  2. Blížkovice
  3. Cti družice
  4. Grešlové Mýto
  5. Hostim
  6. Pavlice
  7. Prokopov
  8. Vranovská Ves
   
 3. Božice1. Borotice
  2. Božice
  3. Čejkovice
   
 4. Hodonice1. Hodonice
  2. Krhovice
  3. Tasovice
   
 5. Hrušovany nad Jevišovkou1. Břežany
  2. Hevlín
  3. Hrabětice
  4. Hrušovany nad Jevišovkou
  5. Litobratřice
  6. Mackovice
  7. Pravice
  8. Šanov
   
 6. Jaroslavice1. Dyjákovice
  2. Hrádek
  3. Jaroslavice
  4. Křidlůvky
  5. Slup
  6. Strachotice
  7. Valtrovice
  8. Velký Karlov
   
 7. Jevišovice1. Bojanovice
  2. Boskovštejn
  3. Černín
  4. Jevišovice
  5. Jiřice u Moravských Budějovic
  6. Rozkoš
  7. Slatina
  8. Střelíce
  9. Vevčice
   
 8. Kravsko1. Hluboké Mašůvky
  2. Kravsko
  3. Plenkovice
  4. Žerůtky
   
 9. Mikulovice1. Běhařovice
  2. Křepice
  3. Mikulovice
  4. Němčičky
  5. Plavec
  6. Rudlice
  7. Újezd
  8. Výrovice
   
 10. Miroslav1. Damnice
  2. Dolenice
  3. Hostěradice
  4. Jiřice u Miroslavi
  5. Miroslav
  6. Miroslavské Knínice
  7. Morašice
  8. Našiměřice
  9. Skalice
  10. Suchohrdly u Miroslavi
  11. Trnové Pole
  12. Troskotovice
   
 11. Moravský Krumlov1. Dobelice
  2. Dobřínsko
  3. Dolní Dubňany
  4. Horní Dubňany
  5. Jamolice
  6. Lesonice
  7. Moravský Krumlov
  8. Rešice
  9. Rybníky
   
 12. Olbramovice1. Bohutice
  2. Bránišovice
  3. Jezeřany-Maršovice
  4. Kubšice
  5. Loděnice
  6. Olbramovice
  7. Šumice
  8. Vedrovice
   
 13. Prosiměřice1. Bantice
  2. Kyjovice
  3. Lechovice
  4. Oleksovice
  5. Práče
  6. Prosiměřice
  7. Stošíkovice na Louce
  8. Těšetice
  9. Tvořihráz
  10. Vítonice
  11. Želetice
  12. Žerotice
   
 14. Šatov1. Havraníky
  2. Hnánice
  3. Šatov
   
 15. Šumná1. Horní Břečkov
  2. Lesná
  3. Onšov
  4. Štítary
  5. Šumná
  6. Vracovice
  7. Zálesí
   
 16. Uherčice1. Korolupy
  2. Lubnice
  3. Uherčice
  4. Vratěnín
   
 17. Vémyslice1. Kadov
  2. Petrovice
  3. Tulešice
  4. Vémyslice
   
 18. Višňové1. Čermákovice
  2. Džbánice
  3. Horní Dunajovice
  4. Horní Kounice
  5. Medlice
  6. Přeskače
  7. Tavíkovice
  8. Trstěnice
  9. Višňové
   
 19. Vranov nad Dyjí1. Lančov
  2. Podhradí nad Dyjí
  3. Podmyče
  4. Stálky
  5. Starý Petřín
  6. Šafov
  7. Vranov nad Dyjí
   
 20. Znojmo1. Bezkov
  2. Citonice
  3. Dobšice
  4. Dyjákovičky
  5. Dyje
  6. Chvalovice
  7. Kuchařovice
  8. Lukov
  9. Mašovice
  10. Milíčovice
  11. Nový Šaldorf - Sedlešovice
  12. Olbramkostel
  13. Podmolí
  14. Suchohrdly
  15. Únanov
  16. Vrbovec
  17. Znojmo
Okres:Matriční úřad:Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu:
   
   
77. Žďár nad Sázavou1. Bobrová1. Bobrová
  2. Bobrůvka
  3. Bohdalec
  4. Dlouhé
  5. Mirošov
  6. Podolí
  7. Račice
  8. Radešín
  9. Radešínská Svratka
   
 2.Bohdalov1. Bohdalov
  2. Kyjov
  3. Pokojov
  4. Rudolec
   
 3. Bystřice nad Pernštejnem1. Bohuňov
  2. Bystřice nad Pernštejnem
  3. Chlum-Korouhvice
  4. Lísek
  5. Písečné
  6. Rozsochy
  7. Věchnov
  8. Velké Janovice
  9. Vír
  10. Ždánice
   
 4. Dolní Loučky1. Dolní Loučky
  2. Horní Loučky
  3. Kaly
  4. Kuřimská Nová Ves
  5. Kuřimské Jestřábí
  6. Lubné
  8. Rojetín
  9. Řikonín
  10. Skryje
  11. Tišnovská Nová Ves
  12. Újezd u Tišnova
  13. Vratislávka
  14. Žďárec
   
 5. Dolní Rožínka1. Blažkov
  2. Bukov
  3. Dolní Rožínka
  4. Horní Rožínka
  5. Milasín
  6. Moravecké Pavlovice
  7. Rodkov
  8. Střítež
  9. Zvole
   
 6. Doubravník1. Borač
  2. Doubravník
  3. Drahonín
  4. Olší
  5. Pernštejnské Jestřábí
   
 7. Herálec1. Herálec
   
 8. Jimramov1. Borovnice
  2. Dalečín
  3. Javorek
  4. Jimramov
  5. Nový Jimramov
  6. Strachujov
  7. Unčín
  8. Věcov
   
 9. Křižanov1. Borovník
  2. Dobrá Voda
  3. Jívoví
  4. Horní Libochová
  5. Heřmanov
  6. Kadolec
  7. Kozlov
  8. Křižanov
  9. Kundratice
  10. Milešín
  11. Nová Ves
  12. Radňoves
  13. Rozseč
  14. Sviny
  15. Vidonín
   
 10. Měřín1. Blízkov
  2. Černá
  3. Horní Radslavice
  4. Chlumek
  5. Měřín
  6. Otín
  7. Pavlínov
  8. Stránecká Zhoř
   
 11. Nedvědice1. Býšovec
  2. Černvír
  3. Nedvědice
  4. Sejřek
  5. Skorotice
  6. Ujčov
   
 12. Nížkov1. Nížkov
  2. Poděšín
  3. Sirákov
   
 13. Nové Město na Moravě1. Fryšava pod Žákovou horou
  2. Křídla
  3. Nová Ves u Nového Města na Moravě
  4. Nové Město na Moravě
  5. Radňovice
  6. Řečice
  7. Tři Studně
  8. Vlachovice
  9. Zubří
   
 14. Nové Veselí1. Březí nad Oslavou
  2. Budeč
  3. Kotlasy
  4. Matějov
  5. Nové Veselí
  6. Újezd
   
 15. Osová Bítýška1. Březí
  2. Ořechov
  3. Osová Bítýška
  4. Skřinářov
  5. Vlkov
  6. Záblatí
   
 16. Radostín nad Oslavou1. Kněževes
  2. Krásněves
  3. Pavlov
  4. Radostín nad Oslavou
  5. Zadní Zhořec
  6. Znětínek
   
 17. Rověčné1. Nyklovice
  2. Rověčné
  3. Sulkovec
  4. Ubušínek
  5. Velké Třesné
  6. Věstín
   
 18. Rožná1. Rožná
  2. Věžná
   
 19. Sněžné1. Dankovice
  2. Kadov
  3. Krásné
  4. Kuklík
  5. Líšná
  6. Sněžné
  7. Spělkov
   
 20. Strážek1. Dolní Libochová
  2. Moravec
  3. Pikárec
  4. Radkov
  5. Strážek
   
 21. Svratka1. Chlumětín
  2. Křižánky
  3. Svratka
   
 22. Štěpánov nad SvratkouKoroužné
  Prosetín
  Štěpánov nad Svratkou
   
 23. Velká Bíteš1. Březské
  2. Katov
  3. Křižínkov
  4. Křoví
  5. Níhov
  6. Nové Sady
  7. Velká Bíteš
   
 24. Velké Meziříčí1. Baliny
  2. Bory
  3. Březejc
  4. Dolní Heřmanice
  5. Jabloňov
  6. Lavičky
  7. Martinice
  8. Netín
  9. Oslavice
  10. Osové
  11. Petráveč
  12. Radenice
  13. Rousměrov
  14. Ruda
  15. Sklené nad Oslavou
  16. Uhřínov
  17. Velké Meziříčí
  18. Vídeň
   
 25. Žďár nad Sázavou1. Cikháj
  2. Hamry nad Sázavou
  3. Hodíškov
  4. Jámy
  5. Karlov
  6. Lhotka
  7. Malá Losenice
  8. Nové Dvory
  9. Obyčtov
  10. Ostrov nad Oslavou
  11. Počítky
  12. Polnička
  13. Račín
  14. Radostín
  15. Rosička
  16. Sázava
  17. Sazomín
  18. Sklené
  19. Světnov
  20. Škrdlovice
  21. Vatín
  22. Velká Losenice
  23. Vepřová
  24. Vojnův Městec
  25. Vysoké
  26. Žďár nad Sázavou

15. V příloze č. 2 vzoru 1 se slova "okresní matrikář" nahrazují slovy "matrikář úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu".

16. V příloze č. 2 vzoru 2 se slova "okresní matrikář" nahrazují slovy "matrikář úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu".

17. V příloze č. 2 vzoru 3 se slova "okresní matrikář" nahrazují slovy "matrikář úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu".

18. V příloze č. 2 vzoru 4 ve sloupci č. 3 se slova "okresní matrikář" nahrazují slovy "matrikář úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu".

19. V příloze č. 2 vzoru 15 na začátku se text "jehož příslušnost je založena trvalým bydlištěm muže – ženy – rozhodnutím vydaným ....., čj. ....., které nabylo právní moci dne ....." zrušuje.


Čl. II

Matriční tiskopisy vydané podle dosavadních právních předpisů mohou být ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky používány do vyčerpání zásob za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny uvedené v bodech 15, 16, 17, 18 a 19.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Ministr:
Mgr. Gross v. r.

Přesunout nahoru