Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 549/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů

Částka 191/2002
Platnost od 31.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zrušeno k 01.01.2006 (412/2005 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

549

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. listopadu 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb., nařízení vlády č. 152/1999 Sb., nařízení vlády č. 17/2001 Sb., nařízení vlády č. 275/2001 Sb. a nařízení vlády č. 403/2001 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 12 se na konci doplňuje nadpis "Dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní" a pod tímto nadpisem body 18, 19a 20, které včetně poznámek pod čarou č. 8), 9) a 10) znějí:

18. Údaje týkající se následujících vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinů8)

„18. Údaje týkající se následujících vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinů 8)
a) viry hemoragických horeček (virus Ebola, virus Marburg, virus horečky Lassa, virus Junin, virus Machupo a další),
b) virus pravých neštovic,
c) virus ruské jaro-letní encefalitidy,
d) viry koňských encefalomyelitid (venezuelská, východní, západní),
e) Bacilus anthracis,
f) Yersinia pestis,
g) Botulinové toxíny,
h) Choleratoxin,
i) Ricin,
j) Saxitoxin,
k) Shigatoxin,
l) TetanotoxinVV
19. Údaje týkající se genetických modifikací těch vysoce rizikových a rizikových biologických agens,9) které jsou uvedeny v bodě 18, jiných modifikovaných organismů nebo genetického materiálu, který obsahuje sekvence nukleových kyselin izolované z těch vysoce rizikových a rizikových biologických agens, které jsou uvedeny v bodě 18 nebo který obsahuje sekvence nukleových kyselin, které se podílejí na patogenitě uvedených biologických agens nebo na tvorbě toxinůVV
20. Údaje o obranných výzkumných a vývojových programech, obsahující zakázanou informaci (informaci přímo umožňující vývoj nebo výrobu bakteriologických (biologických) nebo toxinových zbraní, vysoce rizikových agens nebo toxinů 10))VV

8) § 2 písm. b), c), d) a e) zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.

9) § 2 písm. b), d) a e) zákona č. 281/2002 Sb.

10) § 2 písm. b), c) a d) zákona č. 281/2002 Sb.".

2. V příloze č. 14 se na konci doplňují body 13, 14 a 15, které znějí:

„13. Spis o bezpečnostní způsobilosti fyzické osobyV - T
14. Evidence fyzických osob, jimž byl vydán doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osobyD
15. Informační zprávy, výsledky šetření, analýzy a vyhodnocení, týkající se ověřování bezpečnostní způsobilosti fyzických osobV - T“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Přesunout nahoru