Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 54/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek

Částka 23/2002
Platnost od 21.02.2002
Účinnost od 01.03.2002
Zrušeno k 01.08.2010 (235/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 29. ledna 2002,

kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 písm. a) a b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, které se smějí používat k výrobě potravin.

§ 2

Přídatné látky používané v čisté nebo naředěné formě musí odpovídat požadavkům stanoveným pro tyto látky v přílohách č. 1, 2 a 3.

§ 3

Požadavky na identitu a čistotu barviv jsou uvedeny v příloze č. 1. Požadavky na identitu a čistotu náhradních sladidel jsou uvedeny v příloze č. 2. Požadavky na identitu a čistotu přídatných látek jiných než barviva a sladidla jsou uvedeny v příloze č. 3.


§ 4

Přechodné ustanovení

Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2002.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 270/2005 Sb. Čl. II

1. Výrobky uvedené na trh nebo označené před 1. listopadem 2004, které nejsou v souladu s bodem 7 této vyhlášky, mohou být v oběhu do vyčerpání zásob.

2. Výrobky uvedené na trh nebo označené před 1. dubnem 2005, které nejsou v souladu s body 2, 3, 8 a 9 této vyhlášky, mohou být v oběhu do vyčerpání zásob.


Ministr:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 54/2002 Sb.

POŽADAVKY NA IDENTITU A ČISTOTU BARVIV

Aluminiové laky

DefiniceAluminiové laky jsou připravovány reakcí barviv, vyhovujících kritériím čistoty uvedeným ve vhodné monografii technických podmínek, s oxidem hlinitým (alumina) za vhodných podmínek. Oxid hlinitý je obvykle čerstvě připravený nevysušený materiál získaný reakcí síranu nebo chloridu hlinitého s uhličitanem nebo kyselým uhličitanem sodným nebo vápenatým nebo amoniakem. Po vytvořeni laku je produkt zfiltrován, promýván vodou a vysušen. V hotovém produktu může být rovněž přítomen nezreagovaný oxid hlinitý
Látky nerozpustné v HC1Ne více než 0,5 %
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % (za neutrálních podmínek) Jsou použitelná specifická kritéria čistoty na odpovídající barviva

E 100 KURKUMIN

SynonymaCI přírodní žluť 3, kurkumová žluť, turmerova žluť, diferuloylmethan
DefiniceKurkumin se získá extrakcí rozpouštědlem z kurkumy dlouhé, tj. mletých oddenků Curcuma longa L. Aby se získal koncentrovaný kurkuminový prášek, extrakt se vyčistí krystalizací. Produkt sestává v podstatě z kurkuminů; tj. barvicí látka (1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion) a její dva desmethoxyderiváty v různých poměrech. Mohou být přítomna menší množství olejů a pryskyřic vyskytujících se přirozeně v kurkumě dlouhé
K extrakci mohou být použita pouze tato rozpouštědla: ethylacetát, aceton, oxid uhličitý, dichlormethan, n-butanol, methanol, ethanol, hexan
SkupinaDicinnamoylmethan
Číslo Color Index75300
Einecs207-280-5
Kód EE 100
Chemické názvyI 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion
II 1 -(4-hydroxyfenyl)-7-(4-hydroxy-3 -methoxyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion
III 1,7-bis(4-hydroxyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion
Chemický vzorecI C21H20O6
II C20H18O5
III C19H16O4
Molekulová hmotnostI. 368,39 II. 338,39 III. 308,39
ObsahObsah ne méně než 90 % všech barevných látek
E1%1 cm 1607 při cca 426 nm v ethanolu
PopisOranžově žlutý krystalický prášek, nerozpustný ve vodě
Identifikace
A. SpektrometrieAbsorpční maximum v ethanolu při cca 426 nm
B. Rozpětí bodu tání179-182°C
Čistota
Zbytky rozpouštědelEthylacetát
Aceton
n-butanol Ne více než 50 mg/kg,
Methanol jednotlivě nebo v kombinaci
Ethanol
Hexan
Dichlormethan: ne více než 10 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 101 (i) RIBOFLAVIN

SynonymaLaktoflavin, vitamin B2
SkupinaIsoalloxazin
Einecs201-507-1
Kód EE 110 (i)
Chemické názvy7,8-dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo (g)pteridin-2,4(3H, 10H)-dion
7,8 -dimethyl-10-(1'-D-ribityl)isoalloxazin
Chemický vzorecC17H20N4O6
Molekulová hmotnost376,37
ObsahObsah ne méně než 98 % na bezvodé bázi
E1%1 cm 328 při cca 444 nm ve vodném roztoku
PopisŽlutý až oranžově žlutý krystalický prášek s nepatrným zápachem
Identifikace
A. SpektrometriePoměr A375/A267 je mezi 0,31 a 0,33
ve vodném roztoku
Poměr A444/A267 je mezi 0,36 a 0,39
Absorpční maximum ve vodě při cca 375 nm
B. Specifická optická otáčivost[α]20D mezi -115° a -140° v 0,05 mol-1-1 roztoku hydroxidu sodného
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 1,5 % po sušení při 105°C po 4 hodiny
Síranový popelNe více než 0,1 %
Primární aromatické aminyNe více než 100 mg/kg (přepočteno na anilin)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5'-FOSFOREČNAN

SynonymaRiboflavin-5'-fosforečnan sodný
DefiniceTyto technické podmínky se vztahují na riboflavin-5'-fosforečnan spolu s menšími množstvími volného riboflavinu a riboflavin-difosforečnanu.
SkupinaIsoalloxazin
Einecs204-988-6
Kód EE 101 (ii)
Chemické názvy(2R,3R,4S)-5-(3')10'-dihydro-7',8'-dimethyl-2',4'-dioxo-10'-benzo[γ]pteridinyl-2,3,4-trihydroxypentylfosforečnan sodný; monosodná sůl 5'-monofosforečnanesteru riboflavinu
Chemický vzorecPro dihydrátovou formu: C17H20N4NaO9P.2H2O
Pro bezvodou formu: C17H20N4NaO9P
Molekulová hmotnost541,36
ObsahObsah ne méně než 95 % všech barevných látek přepočten na C17H20N4NaO9P.2H2O
E1%1 cm 250 při cca 375 nm ve vodném roztoku
PopisŽlutý až oranžový krystalický hygroskopický prášek s nepatrným zápachem a hořkou chutí
Identifikace
A. SpektrometriePoměr A375/A267 je mezi 0,30 a 0,34
ve vodném roztoku
Poměr A444/A267 je mezi 0,35 a 0,40
Absorpční maximum ve vodě při cca 375 nm
B. Specifická optická otáčivost[α]20D mezi +38° a +42° v 5-molárním roztoku HCl
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 8 % (100 °C, 5 hod. ve vakuu nad P2O5) pro dihydrátovou formu
Síranový popelNe více než 25 %
Anorganické fosforečnanyNe více než 1,0 % (přepočteno na PO4 na bezvodé bázi)
Vedlejší barevné látkyRiboflavin (volný): Ne více než 6 % Riboflavin difosforečnan: Ne více než 6 %
Primární aromatické aminyNe více než 70 mg/kg (přepočteno na anilin)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 102 TARTRAZIN

SynonymaCI potravinářská žluť 4
DefiniceTartrazin sestává v podstatě z trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonatfenyl)-4-(4-sulfonatfenylazo)-H-pyrazol-3-karboxylátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami
Tartrazin je popsán jako sodná sůl. Jsou rovněž dovoleny soli vápníku a draslíku
SkupinaMonoazo
Číslo Color Index19140
Einecs217-699-5
Kód EE 102
Chemický názevTrinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonatfenyl)-4-(4-sulfonatfenylazo)-H-pyrazol-3-karboxylát
Chemický vzorecC16H9N4Na3O9S2
Molekulová hmotnost534,37
ObsahObsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1 cm 530 při cca 426 nm ve vodném roztoku
PopisSvětle oranžový prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieAbsorpční maximum ve vodě při cca 426 nm
B. Žlutý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 1,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
Kyselina 4-hydrazinbenzen-sulfonováCelkem ne více než 0,5 %
Kyselina 4-aminobenzen-1-sulfonová
Kyselina 5-oxo-1-(4-sulfofenyl)- 2-pyrazolin-3 -karboxylová
Kyselina 4,4'-diazoamino-dibenzen-sulfonová
Kyselina tetrahydroxyjantarová
Nesulfonované primární aromatickéNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
aminy
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % za neutrálních podmínek
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 104 CHINOLINOVÁ ŽLUŤ

SynonymaCl potravinářská žluť 13
DefiniceChinolinová žluť se připravuje sulfonací 2-(2-chinolyl)indan-1,3-dionu. Chinolinová žluť sestává v podstatě ze sodných solí směsi disulfonátů (hlavně), monosulfonátů a trisulfonátů shora uvedené sloučeniny a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami
Chinolinová žluť je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku
SkupinaChinoftalon
Číslo Color Index47005
Einecs305-897-5
Kód EE 104
Chemický názevDvoj sodné soli disulfonátů 2-(2-chinolyl)indan-l,3-dionu (hlavní složka)
Chemický vzorecC18H9NNa2O8S2 (hlavní složka)
Molekulová hmotnost477,38 (hlavní složka)
ObsahObsah ne méně než 70 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl.
Chinolinová žluť musí mít toto složení:
Ze všech barevných látek je přítomno:
- ne méně než 80 % musí být dinatrium-2-(2-chinolyl)indan-1,3-diondisulfonáty
- ne více než 15 % musí být natrium-2-(2-chinolyl)indan-1,3-dionmonosulfonáty
- ne více než 7,0 % musí být trinatrium-2-(2- chinolyl)indan-1,3-diontrisulfonát
E1%1 cm 865 (hlavní složka) při cca 411 nm ve vodném roztoku kyseliny octové
PopisŽlutý prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieAbsorpční maximum ve vodném roztoku kyseliny octové s pH 5 při cca 411 nm
B. Žlutý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 4,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
2-methylchinolinCelkem ne více než 0,5 %
Kyselina 2-methylchinolin-sulfonová
Kyselina fialová
2,6-dimethylchinolin
Kyselina 2,6-dimethylchinolin-sulfonová
2-(2-chinolyl)indan-1,3-dionNe více než 4 mg/kg
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % za neutrálních podmínek
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 110 ŽLUŤ SY FCF

SynonymaCI potravinářská žluť 3, oranžová žluť S
DefiniceŽluť SY FCF se v podstatě skládá z 2-hydroxy-1-(4-sulfonanofenylazo)naftalen-6-sulfonanu disodného a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami. Žluť SY FCF je popisována jako sodná sůl. Povolena je také sůl vápenatá a draselná
SkupinaMonoazo
Číslo Color Index15985
Einecs220-491-7
Kód EE 110
Chemický název2-hydroxy-1-(4-sulfonanofenylazo)naftalen-6-sulfonan disodný
Chemický vzorecC16H10N2Na2O7S2
Molekulová hmotnost452,37
ObsahNe méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E 1%1cm 555 při cca 485 nm ve vodném roztoku při pH 7
PopisOranžově červený prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieAbsorpční maximum ve vodě při cca 485 nm při pH 7
B. Oranžový roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 5,0 %
1-(fenylazo)-2-naftalenol (Sudan I)Ne více než 0,5 mg/kg
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
Kyselina 4-aminobenzen-1-sulfonová}Celkem ne více než 0,5 %
Kyselina 3-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová
Kyselina 6-hydroxynaftalen-2-sulfonová
Kyselina 7-hydroxynaftalen-1,3-disulfonová
Kyselina 4,4'-diazoaminodi(benzen-sulfonová)
Kyselina 6,6'-oxydi(naftalen-2-sulfonová)
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % za neutrálních podmínek
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg

E 120 KOŠENILA, KYSELINA KARMÍNOVÁ, KARMÍNY

DefiniceKarmíny a kyselina karmínová se získávají z vodných, vodně alkoholických nebo alkoholických extraktů z košenily, která sestává ze sušených těl samiček hmyzu Dactylopius coccus Costa
Barevnou látkou je kyselina karmínová
Aluminiové laky mohou být vytvořeny z kyseliny karmínové (karmínů), když přítomnost hliníku a kyseliny karmínové je uvažována v molárním poměru 1:2
V komerčních produktech je barevná látka přítomna ve spojení s amonnými, vápenatými, draselnými nebo sodnými kationty jednotlivě nebo v kombinaci a tyto kationty mohou být přítomny v přebytku
Komerční produkty mohou také obsahovat bílkovinný materiál pocházející z původního hmyzu a mohou rovněž obsahovat volné karmíny nebo malý zbytek nevázaných kationtů hliníku
SkupinaAnthrachinon
Číslo Color Index75470
EinecsKošenila: 215-680-6;
kyselina karmínová: 215-023-3;
karmíny: 215-724-4
Kód EE 120
Chemický názevKyselina 7-P-D-glukopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxoanthracen-2-karboxylová (kyselina karmínová); karmín je hydratovaný hlinitý chelát této kyseliny
Chemický vzorecC22H20O13 (kyselina karmínová)
Molekulová hmotnost492,39 (kyselina karmínová)
ObsahObsah ne méně než 2,0 % kyseliny karmínové v extraktech obsahujících kyselinu karmínovou; ne méně než 50 % kyseliny karmínové v chelátech.
PopisČervená až tmavočervená, drobivá pevná látka nebo prášek. Extrakt košenily je všeobecně tmavočervená kapalina, může také ale být vysušen na prášek.
Identifikace
SpektrometrieAbsorpční maximum ve vodném amoniakálním roztoku při cca 518 nm
Absorpční maximum ve zředěné kyselině chlorovodíkové při cca 494 nm pro kyselinu karmínovou
Čistota
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 122 AZORUBIN

SynonymaCI potravinářská červeň 3, karmoisin
DefiniceAzorubin sestává v podstatě z dinatrium-4-hydroxy-3-(4-sulfonat-1-naftylazo)naftalen-1-sulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami
Azorubin je popsán jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku
SkupinaMonoazo
Číslo Color Index14720
Einecs222-657-4
Kód EE 122
Chemický názevDinatrium-4-hydroxy-3 -(4-sulfonat-1 -naftylazo)naftalen-1-sulfonát
Chemický vzorecC20H12N2Na2O7S2
Molekulová hmotnost502,44
ObsahObsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1 cm 510 při cca 516 nm ve vodném roztoku
PopisČervený až kaštanově hnědý prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieAbsorpční maximum ve vodě při cca 516 nm
B. Červený roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 2,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
Kyselina 4-aminonaftalen-1-sulfonováCelkem ne více než 0,5 %
Kyselina 4-hydroxynaftalen-1-sulfonová
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % za neutrálních podmínek
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 123 AMARANT

SynonymaCI potravinářská červeň 9
DefiniceAmarant sestává v podstatě z trinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonat-1-naftylazo)naftalen-3,6-disulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami
Amarant je popsán jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku
SkupinaMonoazo
Číslo Color Index16185
Einecs213-022-2
Kód EE 123
Chemický názevTrinatrium-2-hydroxy-1 -(4-sulfonat-1-naftylazo)naftalen-3,6-disulfonát
Chemický vzorecC20H11N2Na3O10S3
Molekulová hmotnost604,48
ObsahObsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1 cm 440 při cca 520 nm ve vodném roztoku
PopisČervenavě hnědý prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieAbsorpční maximum ve vodě při cca 520 nm
B. Červený roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 3,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
Kyselina 4-amoninaftalen-1-sulfonováCelkem ne více než 0,5 %
Kyselina 3-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová
Kyselina 6-hydroxynaftalen-2-sulfonová
Kyselina 7-hydroxynaftalen-1,3-disulfonová
Kyselina 7-hydroxynaftalen-1,3,6-trisulfonová
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % za neutrálních podmínek
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 124 PONCEAU 4R

SynonymaCI potravinářská červeň 7, New Coccine,
Košenilová červeň A
DefinicePonceau 4R sestává v podstatě z trinatrium-2-hydroxy-1- (4-sulfonat-1-naftylazo)naftalen-6,8-disulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami
Ponceau 4R je popsán jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.
SkupinaMonoazo
Číslo Color Index16255
Einecs220-036-2
Kód EE 124
Chemický názevTrinatrium-2-hydroxy-1 -(4-sulfonat-1-naftylazo)naftalen-6,8-disulfonát
Chemický vzorecC20H11N2Na3O10S3
Molekulová hmotnost604,48
ObsahObsah ne méně než 80 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl.
E1%1 cm 430 při cca 505 nm ve vodném roztoku
PopisČervenavý prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieAbsorpční maximum ve vodě při cca 505 nm
B. Červený roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 1,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
Kyselina 4-aminonaftalen-1-sulfonováCelkem ne více než 0,5 %
Kyselina 7-hydroxynaftalen-1,3-disulfonová
Kyselina 3-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová
Kyselina 6-hydroxynaftalen-2-sulfonová
Kyselina 7-hydroxynaftalen-1,3,6-trisulfonová
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % za neutrálních podmínek
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E127 ERYTHROSIN

SynonymaCI potravinářská červeň 14
DefiniceErythrosin sestává v podstatě z monohydrátu dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oxid-6-oxoxanthen-9-yl)benzoátu a vedlejších barevných látek spolu s vodou, chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami
Erythrosin je popsán jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku
SkupinaXanthen
Číslo Color Index45430
Einecs240-474-8
Kód EE 127
Chemický názevMonohydrát dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oxid-6-oxo-xanthen-9-yl)benzoátu
Chemický vzorecC20H6I4Na2O5.H2O
Molekulová hmotnost897,88
ObsahObsah ne méně než 87 % všech barevných látek přepočteno na bezvodou sodnou sůl
E1%1 cm 1100 při cca 526 nm ve vodném roztoku při pH 7
PopisČervený prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieAbsorpční maximum ve vodě při cca 526 nm při pH 7
B. Červený roztok ve vodě
Čistota
Anorganické jodidy přepočtené na jodid sodnýNe více než 0,1 %
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látky (s výjimkou fluoresceinu)Ne více než 4,0 %
FluoresceinNe více než 20 mg/kg
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
TrijodoresorcinolNe více než 0,2 %
Kyselina 2-(2,4-dihydroxy-3,5-dijodobenyoyl)benzoováNe více než 0,2 %
Látky extrahovatelné etheremZ roztoku s pH 7-8 ne více než 0,2 %
Aluminiové lakyMetodu stanovení podílu nerozpustného v kyselině chlorovodíkové nelze použít. Tato je nahražena metodou stanovení nerozpustného podílu v hydroxidu sodném s limitem ne více než 0,5 % pouze pro toto barvivo
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 128 ČERVEŇ 2G

SynonymaCI potravinářská červeň 10, azogeranin
DefiniceČerveň 2G sestává v podstatě z dinatrium-8-acetamido-1-hydroxy-2-fenylazonaftalen-3,6-disulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami
Červeň 2G je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku
SkupinaMonoazo
Číslo Color Index18050
Einecs223-098-9
Kód EE 128
Chemický názevDinatrium-8-acetamido-1-hydroxy-2-fenylazonaftalen-3,6-disulfonát
Chemický vzorecC18H13N3Na2O8S2
Molekulová hmotnost509,43
ObsahObsah ne méně než 80 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1 cm 620 při cca 532 nm ve vodném roztoku
PopisČervený prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieAbsorpční maximum ve vodě při cca 532 nm
B. Červený roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 2,0 %
Organické složky jiné než barevné látky:
Kyselina 5-acetamido-4- hydroxy-naftalen-2,7- disulfonováCelkem ne více než 0,5 %
Kyselina 5-amino-4-hydroxy-naftalen-2,7-disulfonová
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % za neutrálních podmínek
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 129 ALLURA ČERVEŇ AC

SynonymaCI potravinářská červeň 17
DefiniceAllura červeň AC sestává v podstatě z dinatrium-2-hydroxy-1-(2-methoxy-5 -methyl-4-sulfonatfenylazo)naftalen-6-sulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami
Allura červeň AC je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku
SkupinaMonoazo
Číslo Color Index16035
Einecs247-368-0
Kód EE129
Chemický názevDinatrium-2-hydroxy-1-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatfenylazo)naftalen-6-sulfonát
Chemický vzorecC18H14N2Na2O8S2
Molekulová hmotnost496,42
ObsahObsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1 cm 540 cca 504 nm ve vodném roztoku při pH 7
PopisTmavočervený prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieAbsorpční maximum ve vodě při cca 504 nm
B. Červený roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 3,0 %
Organické složky jiné než barevné látky:
Kyselina 6-hydroxy-2-naftalen-sulfonová, sodná sůlNe více než 0,3 %
Kyselina 4-amino-5-methoxy-2-methylbenzensulfonováNe více než 0,2 %
Dvoj sodná sůl kyseliny 6,6-oxybis (2-naftalen)sulfonovéNe více než 1,0 %
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremZ roztoku s pH 7, ne více než 0,2 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 131 PATENTNÍ MODŘ V

SynonymaCI potravinářská modř V
DefinicePatentní modř V sestává v podstatě z vápenaté nebo sodné sloučeniny vnitřní soli [4-(a-(4-diethylaminofenyl)-5-hydroxy-2,4-disulfofenylmethyliden)2,5-cyklohexadien-1 -yliden]diethylamoniuWiydroxidu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným a/nebo síranem sodným a/nebo síranem vápenatým jako hlavními bezbarvými složkami
Je také dovolena sůl draslíku
SkupinaTriarylmethan
Číslo Color Index42051
Einecs222-573-8
Kód EE 131
Chemický názevVápenatá nebo sodná sloučenina vnitřní soli [4-(a-(4-diethyl-aminofenyl)-5-hydroxy-2,4-disulfofenylmethyliden) 2,5-cyklohexadien-1 -yliden] diethylamoniumhydroxidu
Chemický vzorecVápenatá sloučenina: C27H31N2O7S2Ca1/2
Sodná sloučenina: C27H31N2O7S2Na
Molekulová hmotnostVápenatá sloučenina: 579,72
Sodná sloučenina: 582,67
ObsahObsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1 cm 2000 při cca 63 8 nm ve vodném roztoku při pH 5
PopisTmavomodrý prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieAbsorpční maximum ve vodě při 638 nm při pH 5
B. Modrý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 2,0 %
Organické složky jiné než barevné látky:
3 -hydroxybenzaldehydCelkem ne více než 0,5 %
Kyselina 3-hydroxybenzoová
Kyselina 3-hydroxy-4-sulfo-benzoová
Kyselina N,N-diethylamino-benzen-sulfonová
LeukobázeNe více než 4,0 %
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremZ roztoku s pH 5 ne více než 0,2 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E132 INDIGOTIN

SynonymaCI potravinářská modř 1, Indigocarmine
DefiniceIndigotin sestává v podstatě ze směsi dinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolyliden-5,5'-disulfonátu a dinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolyliden-5,7'-disulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami
Indigotin je popsán jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku
SkupinaIndigoid
Číslo Color Index73015
Einecs212-728-8
Kód EE132
Chemický názevDinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolyliden-5,5'-disulfonát
Chemický vzorecC16H8N2Na2O8S2
Molekulová hmotnost466,36
ObsahObsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl; dinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolyliden-5,7'-disulfonát: ne více než 18 %
E1%1 cm 480 při cca 610 nm ve vodném roztoku
PopisTmavomodrý prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieAbsorpční maximum ve vodě při cca 610 nm
B. Modrý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyKromě dinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolyliden-5,7'-disulfonátu; ne více než 1,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
Kyselina isatin-5-sulfonováCelkem ne více než 0,5 %
Kyselina 5-sulfoanthranilová
Kyselina anthranilová
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % za neutrálních podmínek
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 133 BRILANTNÍ MODŘ FCF

SynonymaCI potravinářská modř 2
DefiniceBrilantní modř FCF sestává v podstatě z dinatrium-a-(4-(N-ethyl-3-sulfonatbenzylamino)fenyl)-a-(4-N-ethyl-3-sulfonatbenzylamino)cyklohexa-2,5-dienyliden)toluen-2-sulfonátu a jeho izomerů a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Brilantní modř FCF je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.
SkupinaTriarylmethan
Číslo Color Index42090
Einecs223-339-8
Kód EE 133
Chemický názevDinatrium-a-(4-(N-ethyl-3-sulfonatbenzylamino)fenyl)-a- (4-N-ethyl-3-sulfonatbenzylamino)cyklohexa-2,5- dienyliden)toluen-2-sulfonát
Chemický vzorecC37H34N2Na2O9S3
Molekulová hmotnost792,84
ObsahObsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1 cm 1630 při cca 630 nm ve vodném roztoku
PopisČervenavě modrý prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieAbsorpční maximum ve vodě při cca 630 nm
B. Modrý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 6,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
Suma kyselin 2-, 3- a 4-formyl-benzensulfonovýchNe více než 1,5 %
Kyselina 3-((ethyl)(4-sulfofenyl)amino) methylbenzensulfonováNe více než 0,3 %
LeukobázeNe více než 5,0 %
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % při pH 7
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 140 (i) CHLOROFYLY

SynonymaCI přírodní zeleň 3, hořečnatý chlorofyl, hořečnatý feofytin
DefiniceChlorofyly se získávají extrakcí rozpouštědlem přírodních druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy.
Při následném odstranění rozpouštědla se může přirozeně přítomný koordinovaný hořčík úplně nebo částečně z chlorofylů odstranit, aby se dostaly odpovídající feofytiny. Hlavními barvicími látkami jsou feofytiny a hořečnaté chlorofyly. Extrahovaný produkt, z něhož bylo rozpouštědlo odstraněno, obsahuje další pigmenty jako karotenoidy jakož i oleje, tuky a vosky pocházející z výchozího materiálu. Pro extrakci mohou být použita pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol, ethanol, propandiol a hexan.
SkupinaPorfyrin
Číslo Color Index75810
EinecsChlorofyly: 215-800-7
Chlorofyl a: 207-536-6
Chlorofyl b: 208-272-4
Kód EE 140 (i)
Chemické názvyHlavní barevné látky jsou:
Fytyl (132R, 17S, 18S)-3-(8-ethyl-132-methoxykarbonyl-2,7,12,18-tetramethyl-13'-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta[át]-porfyrin-17-yl)propionát, (feofytin a) nebo jako hořečnatý komplex (chlorofyl a)
Fytyl (132R, 17S, 18S)-3-(8-ethyl-7-formyl-l 32-methoxy-karbonyl-2,12,18-trimethyl-13'-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta[át]-porfyrin-17-yl)propionát, (feofytin b) nebo jako hořečnatý komplex (chlorofyl b)
Chemický vzorecChlorofyl a (hořečnatý komplex): C55H72MgN4O5
Chlorofyl a: C55H74N4O5
Chlorofyl b (hořečnatý komplex): C55H70MgN4O6
Chlorofyl b: C55H72N4O6
Molekulová hmotnostChlorofyl a (hořečnatý komplex): 893,51
Chlorofyl a: 871,22
Chlorofyl b (hořečnatý komplex): 907,49
Chlorofyl b: 885,20
ObsahObsah celkových kombinovaných chlorofylů a jejich hořečnatých komplexů není méně než 10 %
E1%1 cm 700 Při cca 409 nm v chloroformu
PopisVoskovitá pevná látka mající barvu od olivově zelené do tmavozelené v závislosti na obsahu koordinovaného hořčíku
Identifikace
SpektrometrieAbsorpční maximum v chloroformu při cca 409 nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelAceton
Methylethylketon
Methanol Ne více než 50 mg/kg,
Ethanol jednotlivě nebo v kombinaci
Propandiol
Hexan
Dichlormethan: Ne více než 10 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 140 (ii) CHLOROFYLINY

SynonymaCI přírodní zeleň 5, sodný chlorofylin, draselný chlorofylin
DefiniceAlkalické soli chlorofylinu se získají zmýdelněním extraktu přírodních druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy. Zmýdelnění odstraní methyl- a fytolesterové skupiny a může částečně štěpit cyklopentenylový kruh. Kyselé skupiny jsou neutralizovány, aby se vytvořily soli draslíku a/nebo sodíku.
K extrakci se mohou použít pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol, ethanol, propandiol a hexan
SkupinaPorfyrin
Číslo Color Index75815
Einecs287-483-3
Kód EE 140 (ii)
Chemické názvyHlavní barevné látky v jejich kyselých formách jsou:
3-(10-karboxylat-4-ethyl-l,3,5,8-tetramethyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionát (chlorofylin a)
a
3-(10-karboxylat-4-ethyl-3-formyl-l,5,8-trimethyl-9-oxo- 2-vinylforbin-7-yl)propionát (chlorofylin b)
V závislosti na stupni hydrolýzy může být cyklopentenylový kruh štěpen s výsledným vznikem třetí karboxylové funkce
Mohou být také přítomny komplexy hořčíku
Chemický vzorecChlorofylin a (kyselá forma): C34H34N4O5
Chlorofylin b (kyselá forma): C34H32N4O6
Molekulová hmotnostChlorofylin a: 578,68
Chlorofylin b: 592,66
Každá může být zvýšena o 18 daltonů,
je-li cyklopentenylový kruh rozštěpen.
ObsahObsah celkových chlorofylům není méně než 95 % ve vzorku sušeném při cca 100°C po dobu 1 hodiny
E1%1 cm 700 při cca 405 nm ve vodném roztoku při pH 9
E1%1 cm 140 při cca 653 nm ve vodném roztoku při pH 9
PopisTmavozelený až modročerný prášek
Identifikace
SpektrometrieAbsorpční maximum ve vodném fosforečnanovém ústojném roztoku při pH 9 při cca 405 nm a při cca 653 nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelAceton
Methylethylketon
Methanol Ne více než 50 mg/kg,
Ethanol jednotlivě nebo v kombinaci
Propandiol
Hexan
Dichlormethan: Ne více než 10 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 141 (i) MĚĎNATÉ KOMPLEXY CHLOROFYLŮ

SynonymaCI přírodní zeleň 3, měďnatý chlorofyl, měďnatý feofytin
DefiniceMěďnaté chlorofyly se získávají přidáním soli mědi do látky získané extrakcí přírodních druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy. Produkt, z něhož bylo odstraněno rozpouštědlo, obsahuje další pigmenty jako karotenoidy jakož i tuky a vosky pocházející z výchozího materiálu. Hlavní barevné látky jsou měďnaté feofytiny. K extrakci se mohou použít pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol, ethanol, propandiol a hexan.
SkupinaPorfyrin
Číslo Color Index75815
EinecsMěďnatý chlorofyl a: 239-830-5
Měďnatý chlorofyl b: 246-020-5
Kód EE 141 (i)
Chemické názvy[Fytyl(132R, 17S, 18S)-3-(8-ethyl-132-methoxykarbonyl-2,7, 12,18-tetramethyl-13'-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydro-cyklopenta[át]-porfyrin-17-yl)propionát] měďnatý (měďnatý chlorofyl a)
[Fytyl(132R, 17S, 18S)-3-(8-ethyl-7-formyl-132-methoxykar-bonyl-2,12,18-trimethyl-13´-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta[át] -porfyrin-17-yl)propionát] měďnatý (měďnatý chlorofyl b)
Chemický vzorecMěďnatý chlorofyl a: C55H72CUN4O5
Měďnatý chlorofyl b: C55H70CuN4O6
Molekulová hmotnostMěďnatý chlorofyl a: 932,75
Měďnatý chlorofyl b: 946,73
ObsahObsah celkových měďnatých chlorofylů není méně než 10 %
E1%1 cm 540 při cca 422 nm v chloroformu
E1%1 cm 300 při cca 652 nm v chloroformu
Popis IdentifikaceVoskovitá pevná látka mající barvu od modrozelené do tmavozelené podle výchozího materiálu
SpektrometrieAbsorpční maximum v chloroformu při cca 422 nm a při cca 652 nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelAceton
Methylethylketon
Methanol Ne více než 50 mg/kg,
Ethanol jednotlivě nebo v kombinaci
Propandiol
Hexan
Dichlormethan: Ne více než 10 mg/kg
Ionty mědiNe více než 200 mg/kg
Celková měďNe více než 8,0 % celkových měďnatých feofytinů
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg

E 141 (ii) MĚĎNATÉ KOMPLEXY CHLOROFYLINŮ

SynonymaSodný měďnatý chlorofylin, draselný měďnatý chlorofylin, CI přírodní zeleň 5
DefiniceAlkalické soli měďnatých chlorofylinů se získají přidáním mědi k produktu získanému zmýdelněním extraktu přírodních druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy; zmýdelnění odstraňuje methyl- a fytolesterové skupiny a může částečně štěpit cyklopentenylový kruh. Po přidání mědi k vyčištěným chlorofylinům se kyselé skupiny neutralizují a tvoří soli draslíku a/nebo sodíku
K extrakci mohou být použita pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol, ethanol, propandiol a hexan
SkupinaPorfyrin
Číslo Color Index75815
Einecs
Kód EE 141 (ii)
Chemické názvyHlavní barevné látky v jejich kyselé formě jsou
měďnatý komplex 3-(10-karboxylat-4-ethyl-1,3,5,8-tetra-methyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionátu (měďnatý chlorofylin a)
a
měďnatý komplex 3-(10-karboxylat-4-ethyl-3-formyl-1,5,8-trimethyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionátu (měďnatý chlorofylin b)
Chemický vzorecMěďnatý chlorofylin a (kyselá forma): C34H32CuN4O5
Měďnatý chlorofylin b (kyselá forma): C34H30CuN4O6
Molekulová hmotnostMěďnatý chlorofylin a: 640,20
Měďnatý chlorofylin b: 654,18
Každá může být zvýšena 0 18 daltonů, jestliže je cyklopentenylový kruh rozštěpen
ObsahObsah celkových měďnatých chlorofylinů není méně než 95 % vzorku sušeného při 100°C po dobu 1 hodiny
E1%1 cm 565 při cca 405 nm ve vodném fosforečnanovém ústojném roztoku při pH 7,5
E1%1 cm 145 při cca 630 nm ve vodném fosforečnanovém ústojném roztoku při pH 7,5
PopisTmavozelený až modročerný prášek
Identifikace
SpektrometrieAbsorpční maximum ve vodném fosforečnanovém ústojném roztoku při pH 7,5 při cca 405 nm a při 630 nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelAceton
Methylethylketon
Methanol Ne více než 50 mg/kg,
Ethanol jednotlivě nebo v kombinaci
Propandiol
Hexan
Dichlormethan: Ne více než 10 mg/kg
Ionty mědiNe více než 200 mg/kg
Celková měďNe více než 8,0 % celkových měďnatých chlorofylinů
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg

E 142 ZELEŇ S

SynonymaCI potravinářská zeleň 4, brilantní zeleň BS
DefiniceZeleň S sestává v podstatě z natrium-N-[[4-(dimethylamino)fenyl](2-hydroxy-3,6- disulfo-1-nafthalenyl)methylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]-N-methylmethanaminia a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami
Zeleň S je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku
SkupinaTriarylmethan
Číslo Color Index44090
Einecs221-409-2
Kód EE 142
Chemické názvyNatrium-N-[4-[[4-(dimethylamino)fenyl](2-hydroxy-3,6- disulfo-1-naftalenyl)methylen]2,5-cyklohexadien-1- yliden]-N-methylmethanaminium;
Natrium-5-[4-dimethylamino-a-(4-dimethyliminocyklohexa-2,5-dienyliden)benzyl]-6-hydroxy-7-sulfonat-naftalen-2-sulfonát (alternativní chemický název)
Chemický vzorecC27H25N2NaO7S2
Molekulová hmotnost576,63
ObsahObsah ne méně než 80 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1 cm 1720 cca 632111X1 ve vodném roztoku
PopisTmavomodrý nebo tmavozelený prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieAbsorpční maximum ve vodě při 632 nm
B. Modrý nebo zelený roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 1,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
4,4'-bis(dimethylamino) benzhydrylalkoholNe více než 0,1 %
4,4'-bis(dimethylamino) benzofenonNe více než 0,1 %
Kyselina 3-hydroxynaftalen-2,7-disulfonováNe více než 0,2 %
LeukobázeNe více než 5,0 %
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % za neutrálních podmínek
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 150a JEDNODUCHÝ KARAMEL

DefiniceJednoduchý karamel se připravuje řízeným tepelným zpracováním glycidů (komerčně dostupná potravinářská výživná sladidla, která jsou monomery glukosy a fřuktosy a/nebo jejich polymery, např. glukosové sirupy, sacharosa a/nebo invertní sirupy a dextrosa). K podpoře karamelizace se mohou použít kyseliny, alkálie a soli s výjimkou amonných sloučenin a siřičitanů
Einecs232-435-9
Kód EE150a
PopisTmavohnědé až černé kapaliny nebo pevné látky
Čistota
Barvivo vázané DEAE celulosouNe více než 50 %
Barvivo vázané fosforylcelulosouNe více než 50 %
Intenzita barvy1/0,01-0,12
Celkový dusíkNe více než 0,1 %
Celková síraNe více než 0,2 %
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 25 mg/kg

E 150b KAUSTICKÝ SULFITOVÝ KARAMEL

DefiniceKaustický sulfitový karamel se připravuje řízeným tepelným zpracováním glycidů (komerčně dostupná potravinářská výživná sladidla, která jsou monomery glukosy a fřuktosy a/nebo jejich polymery, např. glukosové sirupy, sacharosa a/nebo invertní sirupy a dextrosa) s kyselinami nebo alkáliemi nebo bez nich za přítomnosti sulfitových sloučenin (kyselina siřičitá, siřičitan draselný, dvojsiřičitan draselný, siřičitan sodný a dvoj siřičitan sodný); nepoužívají se amonné sloučeniny
Einecs232-435-9
Kód EE150b
PopisTmavohnědé až černé kapaliny nebo pevné látky
Čistota
Barvivo vázané DEAE celulosouNe více než 50 %
Intenzita barvy1/0,05-0,13
Celkový dusíkNe více než 0,3 %2/
Oxid siřičitýNe více než 0,2 %2/
Celková síra0,3-3,5 %2/
Síra vázaná DEAE celulosouVíce než 40 %
Absorbanční poměr barviva vázaného DEAE celulosou19-34
Absorbanční poměr (A 280/560)Větší než 50
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 25 mg/kg

E 150c AMONIAKOVÝ KARAMEL

DefiniceAmoniakový karamel se připravuje řízeným tepelným zpracováním glycidů (komerčně dostupná potravinářská výživná sladidla, která jsou monomery glukosy a fruktosy a/nebo jejich polymery, např. glukosové sirupy, sacharosa a/nebo invertní sirupy a dextrosa) s kyselinami nebo alkáliemi nebo bez nich za přítomnosti amonných sloučenin (hydroxid amonný, uhličitan amonný, kyselý uhličitan amonný a fosforečnan amonný); nepoužívají se žádné siřičitanové sloučeniny
Einecs232-435-9
Kód EE 150c
PopisTmavohnědé až černé kapaliny nebo pevné látky
Čistota
Barvivo vázané DEAE celulosouNe více než 50 %
Barvivo vázané fosforylcelulosouVíce než 50 %
Intenzita barvy1/0,08-0,36
Amoniakový dusíkNe více než 0,3 %2/
4-methylimidazolNe více než 250 mg/kg
2-acetyl-4-tetrahydroxy-butylimidazolNe více než 10 mg/kg2/
Celková síraNe více než 0,2 %2/
Celkový dusík0,7-3,3 %2/
Absorbanční poměr barviva vázaného fosforylcelulosou13-35
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 25 mg/kg

E150d AMONIAK - SULFITOVÝ KARAMEL

DefiniceAmoniak - sulfitový karamel se připravuje řízeným tepelným zpracováním glycidů (komerčně dostupná potravinářská výživná sladidla, která jsou monomery glukosy a fruktosy a/nebo jejich polymery, např. glukosové sirupy, sacharosa a/nebo invertní sirupy a dextrosa) s kyselinami nebo alkáliemi nebo bez nich za přítomnosti jak siřičitanových tak amonných sloučenin (kyselina siřičitá, siřičitan draselný, dvoj siřičitan draselný, siřičitan sodný, dvoj siřičitan sodný, hydroxid amonný, uhličitan amonný, kyselý uhličitan amonný, fosforečnan amonný, síran amonný, siřičitan amonný a kyselý siřičitan amonný)
Einecs232-435-9
Kód EE 150d
PopisTmavohnědé až černé kapaliny nebo pevné látky
Čistota
Barvivo vázané DEAE celulosouVíce než 50 %
Intenzita barvy1/0,10-0,60
Amoniakový dusíkNe více než 0,6 % 2/
Oxid siřičitýNe více než 0,2 % 2/
4-methylimidazolNe více než 250 mg/kg2/
Celkový dusík0,3-1,7%2/
Celková síra0,8-2,5 %2/
Poměr dusíku k síře v alkoholové sraženině0,7-2,7
Absorbanční poměr alkoholové sraženiny3/8-14
Absorbanční poměr (A280/560)Ne více než 50
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 25 mg/kg

E 151 BRILANTNÍ ČERŇ BN

SynonymaCI potravinářská čerň 1, čerň PN
DefiniceBrilantní čerň sestává v podstatě z tetranatrium-4-acetamido-5-hydroxy-6-[7-sulfonat-4-(4-sulfonatfenylazo)-1-nafrylazo]naftalen-1,7-disulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými sloučeninami
Brilantní čerň BN je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku
SkupinaBisazo
Číslo Color Index28440
Einecs219-746-5
Kód EE151
Chemický názevTetranatrium-4-acetamido-5-hydroxy-6-[7-sulfonat-4-(4-sulfonatfenylazo)-1-naftylazojnaftalen-1,7-disulfonát
Chemický vzorecC28H17N5Na4O14S4
Molekulová hmotnost867,69
ObsahObsah ne méně než 80 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl.
E1%1 cm 530 při cca 570 nm v roztoku
PopisČerný prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieAbsorpční maximum ve vodě při cca 570 nm
B. Černomodravý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 10 % (vyjádřeno v obsahu barviva)
Organické sloučeniny jiné než tyto barevné látky:
Kyselina 4-acetamido-5-hydro-xynaftalen-1,7-disulfonováCelkem ne více než 0,8 %
Kyselina 4-amino-5-hydroxy-naftalen-1,7-disulfonová
Kyselina 8-aminonaftalen-2-sulfonová
Kyselina 4,4'-diazoamino-dibenzen-sulfonová
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % za neutrálních podmínek
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 153 UHLÍK Z ROSTLINNÉ SUROVINY

SynonymaRostlinná čerň
DefiniceUhlík z rostlinné suroviny se získává karbonizací rostlinného materiálu jako je dřevo, zbytky celulosy, rašelina a skořápky kokosových ořechů a jiné. Surový materiál se karbonizuje při vysokých teplotách. Sestává v podstatě z jemného uhlíku. Může obsahovat menší množství dusíku, vodíku a kyslíku. Po výrobě může produkt absorbovat určité množství vlhkosti
Číslo Color Index77266
Einecs215-609-9
Kód EE153
Chemický názevUhlík
Chemický vzorecC
Molekulová hmotnost12,01
ObsahObsah ne méně než 95 % uhlíku přepočtený na bezvodou a bezpopelnou bázi
PopisČerný prášek bez chuti a bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě a organických rozpouštědlech
B. HořeníJe-li zahřát do ruda, hoří pomalu bez plamene
Čistota
Popel (celkem)Ne více než 4,0 % (teplota spalování: 625°C)
Polyaromatické uhlovodíkyExtrakt získaný extrakcí 1 g produktu s 10 g čistého cyklohexanu v přístroji pro nepřetržitou extrakci musí být bezbarvý a fluorescence extraktu v ultrafialovém světle nesmí být intenzivnější než fluorescence roztoku 0,100 mg síranu chininia v 1000 ml 0,01 mol.r1 kyseliny sírové.
Ztráta sušenímNe více než 12 % (120°C, 4 hodiny)
Látky rozpustné v alkáliiFiltrát získaný varem 2 g vzorku s 20 ml 1,0 mol.l-1 hydroxidu sodného a filtrací musí být bezbarvý
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 154 HNĚĎ FK

SynonymaCI potravinářská hněď 1
DefiniceHněď FK sestává v podstatě ze směsi:
I natrium-4-(2,4-diaminofenylazo)benzensulfonátu
II natrium-4-(4,6-diamino-m-tolylazo)benzensulfonátu
III dinatrium-4,4'-(4,6-diamino-1,3-fenylenbisazo) di(benzensulfonátu)
IV dinatrium-4,4'-(2,4-diamino-1,3-fenylenbisazo) di(benzensulfonátu)
V dinatrium-4,4'-(2,4-diamino-5-methyl-1,3-fenylenbis-azo)di(benzensulfonátu)
VI trinatrium-4,4,4"-(2,4-diaminobenzen-l,3,5-trisazo)tri (benzensulfonátu)
a vedlejších barevných látek spolu s vodou, chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Hněď FK je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.
SkupinaAzo (směs mono-, bis- a trisazobarviv)
Einecs
Kód EE 154
Chemické názvy:Směs:
I natrium-4-(2,4-diaminofenylazo)benzensulfonátu
II natrium-4-(4,6-diamino-m-tolylazo)benzensulfonátu
III dinatrium-4,4'-(4,6-diamino-1,3-fenylenbisazo)di(ben-zensulfonátu)
IV dinatrium-4,4' -(2,4-diamino-1,3 -fenylenbisazo)di(ben-zensulfonátu)
V dinatrium-4,4'-(2,4-diamino-5-methyl-1,3-fenylenbis-azo)di(benzensulfonátu)
VI trinatrium-4,4',4"-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-trisazo)tri (benzensulfonátu)
Chemické vzorceI C12H11N4NaO3S
II C13H13N4NaO3S
III C18H14N6Na2O6S2
IV C18H14N6Na2O6S2
V C19H16N6Na2O6S2
VI C24H17N8Na3O9S3
Molekulová hmotnostI 314,30
II 328,33
III 520,46
IV 520,46
V 534,47
VI 726,59
ObsahObsah ne méně než 70 % všech barevných látek
Ze všech přítomných barevných látek podíly jednotlivých složek nesmějí překročit:
I 26 %
II 17 %
III 17 %
IV 16 %
V 20 %
VI 16 %
PopisČervenohnědý prášek nebo granule
Identifikace
Oranžový až červenavý roztok
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 3,5 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
Kyselina 4-aminobenzen-1-sulfonováNe více než 0,7 %
m-fenylendiamin a 4-methyl-m-fenylendiaminNe více než 0,35 %
Nesulfonované primární aromatické aminy jiné než m-fenylendiamin a 4-methyl-m-fenylendiaminNe více než 0,007 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremZ roztoku s pH 7 ne více než 0,2 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 155 HNĚĎ HT

SynonymaCI potravinářská hněď 3
DefiniceHněď HT sestává v podstatě z dinatrium-4,4'-(2,4-dihydroxy-5-hydromethyl-1,3 -fenylenbisazo)di(naftalen-1 -sulfonátu) a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Hněď HT je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.
SkupinaBisazo
Číslo Color Index20285
Einecs224-924-0
Kód EE 155
Chemický názevDinatrium-4,4'-(2,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl-l,3-fenylenbisazo)di(naftalen-1 -sulfonát)
Chemický vzorecC27H18N4Na2O9S2
Molekulová hmotnost652,57
ObsahObsah ne méně než 70 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl.
E1%1 cm 403 při cca 460 nm ve vodném roztoku při pH 7 1 cm r
PopisČervenavě hnědý prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieAbsorpční maximum ve vodě s pH 7 při cca 460 nm
B. Hnědý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 10 % (chromatografie na tenké vrstvě)
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
Kyselina 4-aminonaftalen-1-sulfonováNe více než 0,7 %
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % v roztoku s pH 7
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 160a (i) SMĚS KAROTENŮ

1. KAROTENY POCHÁZEJÍCÍ Z ROSTLIN

SynonymaCI potravinářská oranž 5
DefiniceSměs karotenů se získává extrakcí rozpouštědlem přírodních druhů jedlých rostlin, mrkve, rostlinných olejů, trávy, vojtěšky a kopřivy
Hlavní barevná látka sestává z karotenoidů, z nichž největší část tvoří beta-karoten. Mohou být přítomny α-, γ-karoten a jiné pigmenty. Kromě barevných pigmentů může tato látka obsahovat oleje, tuky a vosky přírodně se vyskytující ve výchozím materiálu
Při extrakci mohou být použita pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, methanol, ethanol, propandiol, hexan, dichlormethan a oxid uhličitý
SkupinaKarotenoid
Číslo Color Index75130
Einecs230-636-6
Kód EE 160a (i)
Chemické názvy
Chemický vzorecβ-karoten: C40H56
Molekulová hmotnostβ-karoten: 536,88
ObsahObsah karotenů (přepočteno na P-karoten) není méně než 5%.
U produktů získaných extrakcí rostlinných olejů: ne méně než 0,2 % v jedlých tucích.
E1%1 cm 2500 při cca 440-457 nm v cyklohexanu
Identifikace
SpektrometrieAbsorpční maximum v cyklohexanu při 440-457 nm a 470-486 nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelAceton
Methylethylketon
Methanol Ne více než 50 mg/kg,
Propandiol jednotlivě nebo v kombinaci
Hexan
Ethanol
Dichlormethan Ne více než 10 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg

2. KAROTENY POCHÁZEJÍCÍ Z ŘAS

SynonymaCI potravinářská oranž 5
DefiniceSměs karotenů produkovaných řasou Dunaliella šalina, rostoucí ve velkých slaných jezerech lokality Whyalla v Jižní Austrálii. Beta-karoten se extrahuje olejem. 20-30 % suspenze v sójovém oleji obsahuje přírodní tokoferoly (do 0,3 %). Podíl trans a cis izomerů je v rozsahu 50/50-71/29
Většina barviva sestává z karotenů, z nichž převážnou část tvoří beta-karoten. Mohou být přítomny alfa-karoten, lutein, zeaxanthin a beta-kryptoxanthin
Kromě barevných pigmentů mohou být přítomny oleje, tuky a vosky přirozeně se vyskytující v surovině
SkupinaKarotenoid
Číslo Color Index75130
Chemický vzorecβ-karoten C40H56
Molekulová hmotnostβ-karoten 536,88
ObsahObsah karotenů (počítáno jako beta-karoten) nesmí být nižší než 20 %
E1%1 cm 2500 při cca 440-457 nm v cyklohexanu
Identifikace
A. SpektrometrickyAbsorpční maximum v cyklohexanu při 448 nm - 457 nm a 474 nm - 486 nm
Čistota
Přírodní tokoferoly v jedlém olejiNe více než 0,3 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg

E 160a (ii) BETA-KAROTEN

1. BETA-KAROTEN

SynonymaCI potravinářská oranž 5
DefiniceTyto specifikace platí převážně pro všechny trans-izomery β-karotenu spolu s menšími množstvími ostatních carotenoidů. Zředěné a stabilizované preparáty mohou mít různé poměry cis- a trans-izomerů
SkupinaKarotenoid
Číslo Color Index40800
Einecs230-636-6
Kód EE160a(ii)
Chemické názvyβ-karoten, β,β-karoten
Chemický vzorecC40H56
Molekulová hmotnost536,88
ObsahNe méně než 96 % všech barevných látek (vyjádřeno jako β-karoten)
E1%1 cm 2500 při cca 440-457 nm v cyklohexanu
PopisČervené až hnědavě červené krystaly nebo krystalický prášek
Identifikace
SpektrometrieAbsorpční maximum v cyklohexanu při cca 453-456 nm
Čistota
Síranový popelNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyKarotenoidy jiné než β-karoten: ne více než 3,0 % všech barevných látek
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg

2. BETA-KAROTEN POCHÁZEJÍCÍ Z BLAKESLEA TRISPORA

SynonymaCI potravinářská oranž 5
DefiniceZískává se fermentací směsné kultury svou pohlavních typů (+) a (-) přírodních druhů houby Blakeslea trispora. β-karoten je extrahován z biomasy ethyylacetátem a krystalizová. Krystalická látka obsahuje především trans-β-karoten. Vzhledem k přirozenému procesu je pro produkt specifické, že obsahuje přibližně 3 % směsi karotenů
SkupinaKarotenoid
Číslo Color Index40800
Einecs230-636-6
Kód EE 160a (ii)
Chemické názvyβ-karoten, β,β-karoten
Chemický vzorecC40H56
Molekulová hmotnost536,88
ObsahNe méně než 96 % všech barevných látek (vyjádřeno jako β-karoten)
E1%1 cm 2500 při cca 440-457 nm v cyklohexanu
Popis IdentifikaceČervené až hnědavě červené krystaly nebo krystalický prášek
SpektrometrieAbsorpční maximum v cyklohexanu při cca 453-456 nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelEthylacetát Ne více než 0,8 %
Ethanol jednotlivě nebo v kombinaci
Síranový popelNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyKarotenoidy jiné než β-karoten: ne více než 3,0 % všech barevných látek
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Aflatoxin B1Negativní
Mykotoxiny:Negativní
T2
Ochratoxin
Zearalenon
SalmonellaNegativní v 25 gramech
Escherichia coliNegativní v 5 gramech
Kvasinky a plísněNe více než 100/gram

E 160b ANNATTO, BIXIN, NORBIXIN

SynonymaCI přírodní oranž 4
Definice
SkupinaKarotenoid
Číslo Color Index75120
EinecsAnnatto: 215-735-4,
extrakt semen annatto: 289-561-2;
bixin: 230-248-7
Kód E160b
Chemické názvyBixin: 6'-methylhydrogen-9'-cis-6,6'-diapokaroten-6,6'-dioát
6'-methylhydrogen-9'-trans-6,6'-diapokaroten-6,6'-dioát
Norbixin: Kyselina 9'-cis-6,6'-diapokaroten-6,6'-diová
Kyselina 9'-trans-6,6'-diapokaroten-6,6'-diová
Chemický vzorecBixin: C25H30O4
Norbixin: C24H28O4
Molekulová hmotnostBixin: 394,51
Norbixin: 380,48
PopisČervenavě hnědý prášek, suspenze nebo roztok
Identifikace
SpektrometrieBixin: absorpční maximum v chloroformu při cca 502 nm
Norbixin: absorpční maximum ve zředěném roztoku KOH při cca 482 nm
(i) Bixin a norbixin extrahované rozpouštědlem
DefiniceBixin se připravuje extrakcí vnější slupky semen stromu annatto (Bixa orellana L.) jedním nebo několika z těchto rozpouštědel: aceton, methanol, hexan nebo dichlormethan, oxid uhličitý s následujícím odstraněním rozpouštědla
Norbixin se připravuje hydrolýzou extrahovaného bixinu vodnou alkálií
Bixin a norbixin mohou obsahovat jiné materiály extrahované ze semene annatto
Bixinový prášek obsahuje několik barevných složek, z nichž hlavní je bixin, který může být přítomen jak v cis-, tak v trans-formě. Rovněž mohou být přítomny produkty tepelné degradace bixinu
Norbixinový prášek obsahuje produkty hydrolýzy bixinu ve formě sodných nebo draselných solí jako hlavní barevnou látku. Může být přítomna jak cis-forma tak trans-forma
ObsahObsah bixinových prášků ne méně než 75 % celkových karotenoidů přepočteno na bixin.
Obsah norbixinových prášků ne méně než 25 % celkových karotenoidů přepočteno na norbixin.
Bixin: E1%1 cm 2870 při cca 502 nm v chloroformu
Norbixin: E1%1 cm 2870 při cca 482 nm v roztoku KOH
Čistota
Zbytky rozpouštědelAceton
Methanol Ne více než 50 mg/kg jednotlivě
Hexan nebo v kombinaci
Dichlormethan Ne více než 10 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jakoPb)Ne více než 40 mg/kg
(ii) Annatto extrahované alkálií
DefiniceVe vodě rozpustné annatto se připravuje extrakcí vodnou alkálií (hydroxid sodný nebo draselný) vnější slupky semen stromu annatto {Bixa orellana L.)
Ve vodě rozpustné annatto obsahuje norbixin, produkt hydrolýzy bixinu, ve formě sodných nebo draselných solí jako hlavní barevnou látku. Může být přítomna jak cis-forma, tak trans-forma
ObsahObsahuje ne méně než 0,1 % celkových karotenoidů vyjádřeno jako norbixin
Norbixin: E1%1 cm 2870 při cca 482 nm v roztoku KOH
Čistota
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg
(iii) Annatto extrahované olejem
DefiniceExtrakty annatto v oleji jako roztok nebo suspenze se připravují extrakcí vnější slupky semen stromu annatto (Bixa orellana L.) jedlým rostlinným olejem. Extrakt annatto v oleji obsahuje několik barevných složek, z nichž hlavní je bixin, který může být přítomen jak v cis-formě tak trans-formě. Mohou být také přítomny produkty tepelné degradace bixinu
ObsahObsahuje ne méně než 0,1 % celkových karotenoidů vyjádřeno jako bixin
Bixin: E1%1 cm 2870 při cca 502 nm v chloroformu
Čistota
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 160c PAPRIKOVÝ EXTRAKT, KAPSANTHIN, KAPSORUBIN

SynonymaPapriková oleoresina
DefinicePaprikový extrakt se získává extrakcí rozpouštědlem prirodních druhů papriky, který sestává z rozemletých paprikových lusků, se semeny nebo bez nich, Capsicum annuum L. a obsahuje hlavní barevné látky tohoto koření. Hlavními barevnými látkami jsou kapsanthin a kapsorubin. Je známo, že je přítomen značný počet jiných barevných sloučenin
Při extrakci se mohou používat pouze tato rozpouštědla: methanol, ethanol, aceton, hexan, dichlormethan, ethylacetát a oxid uhličitý
SkupinaKarotenoidy
EinecsKapsanthin: 207-364-1, kapsorubin: 207-425-2
Kód EE 160c
Chemické názvyKapsanthin: (3R,3'S,5'R)-3,3'-dihydroxy-β,k-karoten-6-on
Kapsorubin: (3S,3'S,5R,5R')-3,3'-dihydroxy-k,k-karoten-6,6'-dion
Chemický vzorecKapsanthin: C40H56O3
Kapsorubin: C40H56O4
Molekulová hmotnostKapsanthin: 584,85
Kapsorubin: 600,85
ObsahPaprikový extrakt: obsah ne méně než 7,0 % karotenoidů
Kapsanthin/kapsorubin: ne méně než 30 % celkových karotenoidů
E1%1 cm 2100 při cca 462 nm v acetonu
PopisTmavočervená viskosní kapalina
Identifikace
A. SpektrometrieAbsorpční maximum v acetonu při cca 462 nm
B. Barevná reakcePřidáním jedné kapky kyseliny sírové k jedné kapce vzorku ve 2-3 kapkách chloroformu se získá tmavomodré zbarvení
Čistota
Zbytky rozpouštědelEthylacetát
Methanol Ne více než 50 mg/kg, jednotlivě
Ethanol nebo v kombinaci
Aceton
Hexan
Dichlormethan: Ne více než 10 mg/kg
KapsaicinNe více než 250 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E160d LYKOPEN

SynonymaPřírodní žluť 27
DefiniceLykopen se získává extrakcí rozpouštědlem přírodních druhů červených rajčat (Lycopersicon esculentum L.) s následujícím odstraněním rozpouštědla. Mohou se použít pouze tato rozpouštědla: dichlormethan, oxid uhličitý, ethylacetát, aceton, propandiol, methanol, ethanol, hexan. Hlavní barevnou látkou u rajčat je lykopen, mohou být přítomna menší množství karotenoidních pigmentů. Kromě jiných barevných pigmentů může produkt obsahovat oleje, tuky, vosky a aromatické složky přirozeně se vyskytující v rajčatech
SkupinaKarotenoidy
Číslo Color Index75125
Kód EE 160d
Chemické názvyLykopen, ψ,ψ-karoten
Chemický vzorecC40H56
Molekulová hmotnost536,85
ObsahObsah ne méně než 5 % všech barevných látek
E1%1 cm 3450 při cca 472 nm v hexanu
PopisTmavočervená viskosní kapalina
Identifikace
SpektrometrieAbsorpční maximum v hexanu při cca 472 nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelEthylacetát
Methanol
Ethanol Ne více než 50 mg/kg, jednotlivě
Aceton nebo v kombinaci
Hexan
Propandiol
Dichlormethan: Ne více než 10 mg/kg
Síranový popelNe více než 0,1 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 160e BETA-APO-8'-KAROTENAL (C30)

SynonymaCI potravinářská oranž 6
DefiniceTyto specifikace se používají převážně u všech trans-izomerů β-apo-8'karotenalu spolu s malými nmožstvími ostatních karotenoidů. Zředěné a stabilizované formy se připravují z β-apo-8'-karotenalu v souladu s těmito technickými podmínkami a zahrnují roztoky nebo suspenze β-apo-8'-karotenalu v jedlých tucích nebo olejích, emulze a vodou dispergovatelné prášky
Tyto preparáty mohou mít rozdílné poměry cis- a trans-izomeru
SkupinaKarotenoidy
Číslo Color Index40820
Einecs214-171-6
Kód EE160e
Chemické názvyβ-apo-8'-karotenal, trans-β-apo-8'-karotenaldehyd
Chemický vzorecC30H40O
Molekulová hmotnost416,65
ObsahNe méně než 96 % všech barevných látek
E1%1 cm 2640 při 460-462 nm v cyklohexanu
PopisTmavofialové krystaly s kovovým leskem nebo krystalický prášek
Identifikace
SpektrometrieAbsorpční maximum v cyklohexanu při 460-462 nm
Čistota
Síranový popelNe více než 0,1 %
Vedlejší barevné látkyKarotenoidy jiné než β-apo-8'-karotenal:
ne více než 3,0 % všech barevných látek
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 160f ETHYLESTER KYSELINY BETA-APO-8'-KAROTENOVÉ (C30)

SynonymaCI potravinářská oranž 7, β-apo-8'-karotenový ester
DefiniceTyto specifikace se používají převážně u všech trans-izomerů ethylesteru kyseliny β-apo-8'-karotenové spolu s menšími množstvími jiných karotenoidů. Zředěné a stabilizované formy se připravují z ethylesteru kyseliny β-apo-8'-karotenové v souladu s těmito technickými podmínkami a zahrnují roztoky nebo suspenze β-apo-8'-karotenové v jedlých tucích nebo olejích, emulze a vodou dispergovatelné prášky.Tyto preparáty mohou mít rozdílné poměry cis- a trans-izomeru
SkupinaKarotenoidy
Číslo Color Index40825
Einecs214-173-7
Kód EE 160f
Chemické názvyEthylester kyseliny p-apo-8'-karotenové, ethyl-8'-apo-β- karoten-8'-át
Chemický vzorecC32H44O2
Molekulová hmotnost460,70
ObsahNe méně než 96 % všech barevných látek
E1%1 cm 2550 při cca 449 nm v cyklohexanu
PopisČervené až fialově červené krystaly nebo krystalický prášek
Identifikace
SpektrometrieAbsorpční maximum v cyklohexanu při cca 449 nm
Čistota
Síranový popelNe více než 0,1 %
Vedlejší barevné látkyKarotenoidy jiné než ethylester kyseliny β-apo-8'-karotenové:
ne více než 3,0 % všech barevných látek
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E161b LUTEIN

SynonymaSměs karotenoidů, xanthofyly
DefiniceLutein se získává extrakcí rozpouštědlem jedlého ovoce a rostlin, trávy, vojtěšky a Tagetes erecta (aksamitník). Hlavní barevná látka sestává z karotenoidů, z nichž lutein a jeho estery s mastnými kyselinami tvoří převážnou část. Budou přítomna různá množství karotenů. Lutein může obsahovat tuky, oleje a vosky přirozeně se vyskytující v rostlinném materiálu
Při extrakci je možno použít pouze tato rozpouštědla: methanol, ethanol, propandiol, hexan, aceton, methylethylketon, dichlormethan a oxid uhličitý
SkupinaKarotenoidy
Einecs204-840-0
Kód EE 161b
Chemický název3,3'-dihydroxy-d-karoten
Chemický vzorecC40H56O2
Molekulová hmotnost568,88
ObsahObsah všech barevných látek ne méně než 4 % přepočteno na lutein
E1%1 cm 2550 při 445 nm ve směsi chloroformu a ethanolu (10+90) nebo ve směsi hexanu, ethanolu a acetonu (80+10+10)
PopisTmavá, žlutavě hnědá kapalina
Identifikace
SpektrometrieAbsorpční maximum ve směsi chloroformu a ethanolu (10+90) při cca 445 nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelAceton
Methylethylketon
Methanol Ne více než 50 mg/kg,
Ethanol jednotlivě nebo v kombinaci
Propandiol
Hexan
Dichlormethan: Ne více než 10 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E161g KANTHAXANTHIN

SynonymaCI potravinářská oranž 8
DefiniceTyto specifikace se používají převážně u všech trans-izomerů kanthaxanthinu s menšími množstvími ostatních karotenoidů
Zředěné a stabilizované formy se připravují z kanthaxanthinu v souladu s těmito technickými podmínkami a zahrnují roztoky nebo suspenze kanthaxanthinu v jedlých tucích nebo olejích, emulze a vodou dispergovatelné prášky. Tyto preparáty mohou mít rozdílné poměry cis- a trans-izomeru
SkupinaKarotenoidy
Číslo Color Index40850
Einecs208-187-2
Kód EE 161g
Chemické názvyβ-karoten-4,4'-dion, kanthaxanthin, 4,4'-dioxo-β-karoten
Chemický vzorecC40H52O2
Molekulová hmotnost564,86
ObsahNe méně než 96 % všech barevných látek (vyjádřeno jako kanthaxanthin)
E1%1 cm 2200 při cca 485 nm v chloroformu
při 468-472 nm v cyklohexanu
při 464-467 nm v petroletheru
PopisTmavofialové krystaly nebo krystalický prášek
Identifikace
SpektrometrieAbsorpční maximum v chloroformu při cca 485 nm
Absorpční maximum v cyklohexanu při 468-472 nm
Absorpční maximum v petroletheru při 464-467 nm
Čistota
Síranový popelNe více než 0,1 %
Vedlejší barevné látkyKarotenoidy jiné než kanthaxanthin: ne více než 5,0 % všech barevných látek
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 162 BETALAINOVÁ ČERVEŇ, BETANIN

SynonymaŘepná červeň (beetroot red)
DefiniceŘepná červeň se získává z bulev přírodních druhů řepy červené (Beta vulgaris L. var. rubra) lisováním rozdrcené řepy jako vylisovaná šťáva nebo vodnou extrakcí rozřezaných řepných bulev a následným obohacením aktivní látkou. Barva se skládá z různých pigmentů, které všechny patří do třídy betalainů. Hlavní barvicí látka sestává z betacyaninů (červená), z nichž betanin tvoří 75-95 %. Mohou být přítomna menší množství betaxanthinu (žlutá) a produkty degradace betalainů (světle hnědá)
Vedle barevných pigmentů se šťáva nebo extrakt skládá z cukrů, solí a/nebo proteinů přirozeně se vyskytujících v červené řepě. Roztok lze koncentrovat a některé produkty lze rafinovat za účelem odstranění většiny cukrů, solí a proteinů
SkupinaBetalain
Einecs231-628-5
Kód EE 162
Chemické názvyKyselina (S-(R',R')-4-(2-(2-karboxy-5(β-D-glukopyranosyl-oxy)-2,3-dihydro-6-hydroxy-1 H-indol-1-yl)ethenyl)-2,3-di-hydro-2,6-pyridindikarboxylová
1-(2-(2,6-dikarboxy-1,2,3,4-tetrahydro-4-pyridyliden) ethyliden)-5-β-D-glukopyranosyloxy)-6-hydroxyindolium- 2-karboxylát
Chemický vzorecBetanin: C24H26N2O13
Molekulová hmotnost550,48
ObsahObsah červeného barviva (vyjádřeno jako betanin) je ne méně než 0,4 %
E1%1 cm 1120 při cca 535 nm ve vodném roztoku při pH 5
PopisČervená nebo tmavočervená kapalina, pasta, prášek nebo pevná látka
Identifikace
SpektrometrieAbsorpční maximum ve vodě s pH 5 při cca 535 nm
Čistota
DusičnanNe více než 2 g dusičnanového aniontu/g červeného barviva (jak vypočteno z rozboru)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 163 ANTHOKYANY

DefiniceAnthokyany se získávají extrakcí sulfitovou vodou, okyselenou vodou, oxidem uhličitým, methanolem nebo ethanolem z přírodních druhů rostlin a jedlého ovoce. Anthokyany obsahují běžné složky výchozího materiálu, zejména anthokyan, organické kyseliny, taniny, cukry, minerály atd., ale nikoliv nutně ve stejných poměrech, jak se nacházejí ve výchozím materiálu
SkupinaAnthocyanin
Einecs208-438-6 (cyanidin)
205-125-6 (peonidin)
208-437-0 (delfinidin)
211-403-8 (malvidin)
205-127-7 (pelargonidin)
Kód EE 163
Chemické názvy3,3',4',5,7-pentahydroxyflavyliumchlorid (cyanidin)
3,4',5,7-tetrahydroxy-3'-methoxyflavyliumchlorid (peonidin)
3,4',5,7-tetrahydroxy-3',5'-dimethoxyflavyliumchlorid (malvidin)
3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyfenyl)-1-benzopyrilium-chlorid(delfinidin
3,3',4',5,7-pentahydroxy-5'-methoxyflavyliumchlorid (petunidin)
3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-1-benzopyriliumchlorid (pelargonidin)
Chemické vzorceCyanidin: C15H11O6Cl
Peonidin: C16H13O6Cl
Malvidin: C17H15O7Cl
Delfinidin: C15H11O7Cl
Petunidin: C16H13O7Cl
Pelargonidin: C15H11O5Cl
Molekulová hmotnostCyanidin: 322,6
Peonidin: 336,7
Malvidin: 366,7
Delfinidin: 340,6
Petunidin: 352,7
Pelargonidin: 306,7
ObsahE1%1 cm 300 pro čistý pigment při 515-535 nm při pH 3,0
PopisPurpurově červená kapalina, prášek nebo pasta s nepatrným charakteristickým pachem
Identifikace
Spektrometrie vAbsorpční maximum v methanolu s 0,01 % konc. HCl
Cyanidin: 535 nm
Peonidin: 532 nm
Malvidin: 542 nm
Delfinidin: 546 nm
Petunidin: 543 nm
Pelargonidin: 530 nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelMethanol Ne více než 50 mg/kg, jednotlivě
Ethanol nebo v kombinaci
Oxid siřičitýNe více než 1000 mg/kg na 1 % pigmentu
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 170 UHLIČITAN VÁPENATÝ

SynonymaCI pigment bílý 18, křída
DefiniceUhličitan vápenatý je produkt získaný z mletého vápence nebo vysrážením iontů vápníku uhličitanovými ionty
SkupinaAnorganická látka
Číslo Color Index77220
EinecsUhličitan vápenatý: 207-439-9
Vápenec: 215-279-6
Kód EE170
Chemický názevUhličitan vápenatý
Chemický vzorecCaCO3
Molekulová hmotnost100,1
ObsahObsah ne méně než 98 % na bezvodé bázi
PopisBílý krystalický nebo amorfní prášek bez chuti a bez zápachu
Identifikace
RozpustnostPrakticky nerozpustný ve vodě a v alkoholu. Rozpouští se vyšuměním ve zředěné kyselině octové, zředěné kyselině chlorovodíkové a zředěné kyselině dusičné a výsledné roztoky dávají po varu pozitivní reakce na vápník
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 2,0 % (200°C, 4 hodiny)
Látky nerozpustné v kyseliněNe více než 0,2 %
Hořčík a alkalické soliNe více než 1,5 %
FluoridNe více než 50 mg/kg
Antimon (jako Sb)| Ne více než 100 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Měď (jako Cu)
Chrom (jako Cr)
Zinek (jako Zn)
Baryum (jako Ba)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg

E 171 OXID TITANIČITÝ

SynonymaCI bílý pigment 6
DefiniceOxid titaničitý sestává v podstatě z čistého oxidu
titaničitého(modifikace anatas a/nebo rutil), který může být
pokryt malými množstvími oxidu hlinitého(aluminy)
a/nebo oxidu křemičitého pro zlepšení technologických
vlastností produktu
SkupinaAnorganická látka
Číslo Color Index77891
Einecs236-675-5
Kód EE 171
Chemický názevOxid titaničitý
Chemický vzorecTiO2
Molekulová hmotnost79,88
ObsahNe méně než 99 % na bázi bez oxidu hlinitého a oxidu
křemičitého
PopisBílý až lehce zbarvený prášek
Identifikace
RozpustnostNerozpustný ve vodě a organických rozpouštědlech.
Rozpouští se pomalu v kyselině fluorovodíkové a horké
koncentrované kyselině sírové
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % (105°C, 3 hodiny)
Úbytek hmotnosti žíhánímNe více než 1,0 % na bázi bez těkavých látek (800°C)
Oxid hlinitý a/nebo oxid křemičitýCelkem ne více než 2,0 %
Látky rozpustné v 0,5mol.l-1 HClNe více než 0,5 % na bázi bez oxidu hlinitého a oxidu
křemičitého a kromě toho u produktů obsahujících oxid
hlinitý a/nebo oxid křemičitý ne více než 1,5 %
v prodávaném produktu
Látky rozpustné ve voděNe více než 0,5 %
KadmiumNe více než 1 mg/kg
AntimonNe více než 50 mg/kg při úplném rozpuštění
ArsenNe více než 3 mg/kg při úplném rozpuštění
OlovoNe více než 10 mg/kg při úplném rozpuštění
RtuťNe více než 1 mg/kg při úplném rozpuštění
ZinekNe více než 50 mg/kg při úplném rozpuštění

E 172 OXIDY ŽELEZA A HYDROXIDY ŽELEZA

SynonymaŽelezitá žluť: CI pigment žlutý 42 a 43
Železitá červeň: CI pigment červený 101 a 102
Železitá čerň: CI pigment černý 11
DefiniceOxidy železa a hydroxidy železa se získávají synteticky a sestávají v podstatě z bezvodých a/nebo hydratovaných oxidů železa. Rozsah barev zahrnuje žlutě, červeně, hnědi a černě
Oxidy železa potravinářské jakosti se od technických druhů odlišují v první řadě relativně nízkým stupněm znečištění jinými kovy. Toho je dosaženo výběrem a kontrolou zdroje železa a/nebo rozsahem chemického čištění ve výrobním procesu
SkupinaAnorganická látka
Číslo Color IndexŽelezitá žluť: 77492
Železitá červeň: 77491
Železitá čerň: 77499
EinecsŽelezitá žluť: 257-098-5
Železitá červeň: 215-168-2
Železitá čerň: 235-442-5
Kód EE 172
Chemické názvyŽelezitá žluť: hydratovaný oxid železitý, hydratovaný oxid železa (IH)
Železitá červeň: bezvodý oxid železitý, bezvodý oxid železa (HT)
Železitá čerň: tetraoxid železnato-železitý, oxid železa (II, HT)
Chemické vzorceŽelezitá žluť: FeO(OH).xH20
Železitá červeň: Fe2O3
Železitá čerň: FeO.Fe2O3
Molekulová hmotnost88,85: FeO(OH)
159,70: Fe2O3
231,55: FeO.Fe2O3
ObsahŽluť ne méně než 60 %, červeň a čerň ne méně než 68 % celkového železa vyj ádřeno j ako železo
PopisPrášek žluté, červené, hnědé nebo černé barvy
Identifikace
RozpustnostNerozpustný ve vodě a v organických rozpouštědlech
Rozpustný v koncentrovaných minerálních kyselinách
Čistota
Látky rozpustné ve voděNe více než 1,0 %
Ne více než 5 mg/kg
Ne více než 50 mg/kg
Ne více než 5 mg/kg
Ne více než 100 mg/kg
Ne více než 200 mg/kg Při úplném rozpuštění
Ne více než 100 mg/kg
Ne více než 50 mg/kg
Ne více než 20 mg/kg
Ne více než 1 mg/kg
Arsen
Baryum
Kadmium
Chrom
Nikl
Zinek
Měď
Olovo
Rtuť

E173 HLINÍK

SynonymaCI kovový pigment, AI
DefiniceHliníkový prášek sestává z jemných částic hliníku. Mletí může nebo nemusí být prováděno za přítomnosti jedlých rostlinných olejů a/nebo mastných kyselin potravinářské jakosti. Je prost příměsí jiných látek než jsou jedlé rostlinné oleje a/nebo mastné kyseliny potravinářské jakosti
Číslo Color index77000
Einecs231-072-3
Kód EE 173
Chemický názevHliník
Chemický vzorecAI
Atomová hmotnost26,98
ObsahNe méně než 99 % přepočteno na AI na bezolejové bázi
PopisStříbřitě šedý prášek nebo drobounké plíšky
Identifikace
RozpustnostNerozpustný ve vodě a v organických rozpouštědlech.
Rozpustný ve zředěné kyselině chlorovodíkové. Výsledný roztok dává pozitivní reakci na hliník
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 0,5 % (105°C, do konstantní hmotnosti)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E174 STŘÍBRO

SynonymaArgentum, Ag
SkupinaAnorganická látka
Číslo Color Index77820
Einecs231-131-3
Kód EE 174
Chemický názevStříbro
Chemický vzorecAg
Atomová hmotnost107,87
ObsahObsah ne méně než 99,5 % Ag
PopisStříbřitě zbarvený prásek nebo drobounké plíšky

E175 ZLATO

SynonymaKovový pigment 3, aurum, Au
SkupinaAnorganická látka
Číslo Color Index77480
Einecs231-165-9
Kód EE 175
Chemický názevZlato
Chemický vzorecAu
Atomová hmotnost197,0
ObsahObsah ne méně než 90 % Au
PopisZlatavě zbarvený prášek nebo drobounké plíšky
Čistota
StříbroNe více než 7%
Po úplném rozpuštění
Ne více než 4 %
Měď

E 180 LITHOLRUBIN BK

SynonymaCI pigment červený 57, rubínový pigment, karmín 6B
DefiniceLitholrubin BK sestává v podstatě z kalcium-3-hydroxy-4-(4-methyl-2-sulfonatfenylazo)-2-naftalenkarboxylátu a vedlejších barevných látek spolu s vodou, chloridem vápenatým a/nebo síranem vápenatým jako hlavními bezbarvými složkami
SkupinaMonoazo
Číslo Color Index15850:1
Einecs226-109-5
Kód EE180
Chemický názevKalcium-3-hydroxy-4-(4-methyl-2-sulfonatfenylazo)-2-naftalenkarboxylát
Chemický vzorecC18H12CaN2O6S
Molekulová hmotnost424,45
ObsahObsah ne méně než 90 % všech barevných látek
E1%1 cm 200 při cca 442 v dimethylformamidu
PopisČervený prášek
Identifikace
SpektrometrieAbsorpční maximum v dimethylformamidu při cca 442 nm
Čistota
Vedlejší barevné látkyNe více než 0,5 %
Organické sloučeniny jiné než barvicí látky:
Vápenatá sůl kyseliny 2-amino-5-methylbenzen- sulfonovéNe více než 0,2 %
Vápenatá sůl kyseliny 3-hydroxy-2-naftalenkarboxylovéNe více než 0,4 %
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (vyjádřeno jako anilin)
Látky extrahovatelné etheremZ roztoku s pH 7, ne více než 0,2 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

Příloha č. 2 kvyhlášce č. 54/2002 Sb.

POŽADAVKY NA IDENTITU A ČISTOTU NÁHRADNÍCH SLADIDEL

E 420 (i) - SORBITOL

SynonymaD-glucitol, D-sorbitol
Definice
Chemický názevD-glucitol
Einecs200-061-5
Kód E
E 420 (i)
Chemický vzorecC6H14O6
Molekulová hmotnost182,17
ObsahObsah ne méně než 97 % celkových glycitolů a ne méně než 91 % D-sorbitolu v sušině
Glycitoly jsou sloučeniny se strukturním vzorcem CH2OH-(CHOH)n-CH2OH, kde „n" je celé číslo
PopisBílý hygroskopický prášek, krystalický prášek, vločky nebo granule mající sladkou chuť
Identifikace
A. RozpustnostVelmi rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu
B. Rozpětí bodu tání88 až 102°C
C. Monobenzylidenový derivát sorbitoluK 5 g vzorku se přidá 7 ml methanolu, 1 ml benzaldehydu a 1 ml kyseliny chlorovodíkové. Míchá se a protřepává v mechanické třepačce, až se objeví krystaly. Filtruje se pomocí odsávání, krystaly se rozpustí v 20 ml vroucí vody obsahující 1 g kyselého uhličitanu sodného, zfiltruje se za horka, filtrát se ochladí.filtruje se odsáváním, promyje 5 ml směsi methanolu a vody (1:1) a vysuší na vzduchu. Takto získané krystaly se taví při teplotě mezi 173 a 179°C
Čistota
Obsah vodyNe více než 1 % (Karl-Fischerova metoda)
Síranový popelNe více než 0,1 % vztaženo na sušinu
Redukující cukryNe více než 0,3 % vyjádřeno jako glukosa v sušině
Celkový obsah cukrůNe více než 1 % vyjádřeno jako glukosa v sušině
ChloridyNe více než 50 mg/kg vztaženo na sušinu
SíranyNe více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
ArsenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině

E 420 (ii) - SORBITOL SIRUP

SynonymaD-glucitol sirup
Definice
Chemický názevSorbitolový sirup připravený hydrogenací glukosového sirupu obsahuje D-sorbitol, D-mannitol a hydrogenované sacharidy.
Část produktu, který není D-sorbitol, je tvořena hlavně hydrogenovanými oligosacharidy připravenými hydrogenací glukosového sirupu použitého jako surovina (v kterémžto případě sirup nekrystalizuje) nebo mannitolem. Mohou být přítomna malá množství glycitolů, kde n ≤ 4. Glycitoly jsou sloučeniny se stnúcturním vzorcem CH2OH-(CHOH)n-CH2OH, kde „n" je celé číslo
Einecs270-337-8
Kód E
E 420 (ii)
ObsahObsah ne méně než 69 % celkových pevných látek a ne méně než 50 % D-sorbitolu na bezvodé bázi
PopisČirý, bezbarvý a sladce chutnající vodný roztok
Identifikace
A. RozpustnostMísitelný s vodou, glycerolem a s propan-1,2-diolem
B. Monobenzylidenový derivát sorbitoluK 5 g vzorku se přidá 7 ml methanolu, 1 ml benzaldehydu a 1 ml kyseliny chlorovodíkové. Míchá se a protřepává v mechanické třepačce, až se objeví krystaly. Filtruje se pomocí odsávání, krystaly se rozpustí ve 20 ml vroucí vody obsahující 1 g kyselého uhličitanu sodného, zfiltruje se za horka, filtrát se ochladí, filtruje se odsáváním, promyje 5 ml směsi methanolu a vody (1:1) a vysuší na vzduchu. Takto získané krystaly se taví při teplotě mezi 173 a 179°C
Čistota
Obsah vodyNe více než 31 % (Karl-Fischerova metoda)
Síranový popelNe více než 0,1 % vztaženo na sušinu
Redukující cukryNe více než 0,3 % vyjádřeno jako glukosa v sušině
ChloridyNe více než 50 mg/kg vztaženo na sušinu
SíranyNe více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
NiklNe více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
ArsenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině

E 421 - MANNITOL

1. MANNITOL

SynonymaD-mannitol
DefiniceMannitol se připravuje katalytickou hydrogenací směsi glukosy a fruktosy, která se získá z invertního cukru
Chemický názevD-mannitol
Einecs200-711-8
Kód E
E421
Chemický vzorecC6H14O6
Molekulová hmotnost182,17
ObsahNe méně než 96,0 % D-mannitolu a ne více než 102 % (vztaženo na sušinu)
PopisBílý krystalický prášek bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě mírně rozpustný v ethanolu prakticky nerozpustný v etheru
B. Rozpětí bodu tání164 až 169 °C
C. Chromatografie na tenké vrstvě
D. Specifická optická otáčivost[α]20D = +23 32 +25° (v borátovém roztoku)
E. pH Čistota5 až 8
Přidá se 0,5 ml nasyceného roztoku chloridu draselného k 10 ml 10 % (hm./obj.) roztoku vzorku, potom se měří pH
Ztráta sušenímNe více než 0,3 % (105°C, čtyři hodiny)
Síranový popelNe více než 0,1 % vztaženo na sušinu
Redukující cukryNe více než 0,3 % vyjádřeno jako glukosa v sušině
Celkový obsah cukrůNe více než 1 % vyjádřeno jako glukosa v sušině
ChloridyNe více než 70 mg/kg
SíranyNe více než 100 mg/kg
NiklNe více než 2 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg

2. MANNITOL VYROBENÝ FERMENTACÍ

SynonymaD-mannitol
DefiniceMannitol se připravuje přerušovanou fermentací kvasnic Zygosaccharomyces rouxii za aerobních podmínek
Chemický názevD-mannitol
Einecs200-711-8
Kód E
E 421
Chemický vzorecC6H14O6
Molekulová hmotnost182,2
ObsahNe méně než 99 % vztaženo na sušinu
PopisBílý krystalický prášek, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě
mírně rozpustný v ethanolu
prakticky nerozpustný v etheru
B. Rozpětí bodu tání164 až 169 °C
C. Chromatografie na tenké vrstvě
D. Specifická optická otáčivost[α]20D = +23 až 25° (v borátovém roztoku)
E. pH5až 8
Přidá se 0,5 ml nasyceného roztoku chloridu draselného k 10 ml 10 % (hm./obj.) roztoku vzorku, potom se měří pH
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 0,3 % (105°C, čtyři hodiny)
ArabitolNe více než 0,3 %
Redukující cukryNe více než 0,3 % (vztaženo na glukosu)
Celkový obsah cukrůNe více než 1 % (vztaženo na glukosu)
Síranový popelNe více než 0,1 %
ChloridyNe více než 70 mg/kg
SíranyNe více než 100 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
Aerobní mesofilní bakterieNe více než 103/gram
Koliformní bakterieNegativní v 10 gramech
SalmonellaNegativní v 10 gramech
Escherichia coliNegativní v 10 gramech
Staphylococcus aureusNegativní v 10 gramech
Pseudomonas aeruginosaNegativní v 10 gramech
Kvasinky a plísněNe více než 100/gram

E 950 - ACESULFAM K

SynonymaAcesulfam draselný, acesulfam, draselná sůl 3,4-dihydro-6-methyl-l,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu
Definice
Chemický názevDraselná sůl 6-methyl-l,2,3-oxathiazin-4(3H)-on-2,2-dioxidu
Einecs259-715-3
Kód E
E 950
Chemický vzorecC4H4KNO4S
Molekulová hmotnost201,24
ObsahNe méně než 99 % C4H4KNO4S na bezvodé bázi
PopisBílý krystalický prášek bez zápachu s intenzívní sladkou chutí. Přibližně 200krát sladší než sacharosa
Identifikace
A. RozpustnostVelmi rozpustný ve vodě, velmi nepatrně rozpustný v ethanolu
B. UV absorpceMaximum při 227 ± 2 ran pro roztok 10 mg v 1000 ml vody
C. Pozitivní test na přítomnost draslíkuTestuje se zbytek získaný spálením 2 g vzorku
D. Srážecí zkouškaNěkolik kapek 10% roztoku Na3[Co(N02)6] přidat k roztoku 0,2 g vzorku ve 2 ml kyseliny octové a 2 ml vody. Vznikne žlutá sraženina
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 1 % (105°C, dvě hodiny)
Organické nečistotyVyhovuje testu pro 20 mg/kg UV aktivních složek
FluoridNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu

E 951 - ASPARTAM

SynonymaAspartylfenylalaninmethylester
Definice
Chemický názevN-L-α-aspartyl-L-fenylalanin-1 -methylester, N-methylester kyseliny 3-amino-N-(α-karbomethoxy-fenethyl)-sukcinamové
Einecs245-261-3
Kód E
E951
Chemický vzorecC14H18N2O5
Molekulová hmotnost294,31
ObsahNe méně než 98 % a ne více než 102 % C14H18N2O5 na bezvodé bázi
PopisBílý krystalický prášek bez zápachu mající sladkou chuť. Přibližně 200krát sladší než sacharosa
Identifikace
RozpustnostMírně rozpustný ve vodě a v ethanolu
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 4,5 % (105°C, čtyři hodiny)
Síranový popelNe více než 0,2 % vztaženo na sušinu
pH4,5 až 6,0 (roztok 1:125)
TransmitanceTransmitance 1%ního roztoku ve 2 mol.1-1 kyselině chlorovodíkové stanovená v 1 cm kyvetě při 430 nm vhodným spektrofotometrem s použitím 2 mol.1-1 kyseliny chlorovodíkové jako referenčního roztoku není méně než 0,95, ekvivalent k absorbanci ne více než přibližně 0,022
Specifická optická otáčivost[α]20D: +14,5° až +16,5° Stanoví se v 4% roztoku zkušebního vzorku v 15 mol.1-1 kyseliny mravenčí do 30 minut po přípravě roztoku vzorku
Kyselina 5-benzyl-3,6-dioxo-2-piperazinoctováNe více než 1,5 % vztaženo na sušinu
ArsenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině

E 952 - KYSELINA CYKLÁMOVÁ A JEJÍ SODNÁ A VÁPENATÁ SŮL

(I) KYSELINA CYKLAMOVÁ

SynonymaKyselina cyklohexylsulfamová, cyklamát
Definice
Chemický názevKyselina cyklohexansulfamová, kyselina cyklohexylaminosulfonová
Einecs202-898-1
Kód E
E952
Chemický vzorecC6H13NO3S
Relativní molekulová hmotnost179,24
ObsahKyselina cyklohexylsulfamová obsahuje ne méně než 98 % a ne více než 102 % ekvivalentu C6H13NO3S, přepočteno nabezvodou bázi
PopisBílý krystalický prášek, prakticky bezbarvý, se sladkokyselou chutí. Přibližně 40krát sladší než sacharosa
Identifikace
A. RozpustnostRozpustná ve vodě a v ethanolu
B. Zkouška srážením2% roztok se okyselí kyselinou chlorovodíkovou, přidá se 1 ml přibližně molárního roztoku chloridu barnatého ve vodě a v případě vzniku zákalu nebo sraženiny se zfiltruje. K čirému roztoku se přidá 1 ml 10% roztoku dusitanu sodného. Vytvoří se bílá sraženina
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 1 % (105 °C, jedna hodina)
CyklohexylaminNe více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
DicyklohexylaminNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
AnilinNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
SelenNe více než 30 mg/kg vyjádřeno jako selen v sušině
ArsenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině

(II) CYKLAMÁT SODNÝ

SynonymaCyklamát, sodná sůl kyseliny cyklámové
Definice
Chemický názevCyklohexansulfamát sodný, cyklohexylsulfamát sodný
Einecs205-348-9
Kód E
E 952
Chemický vzorecC6H12NNaO3S a dihydrát C6H12NNaO3S.2H2O
Relativní molekulová hmotnost201,22 přepočteno na bezvodou formu
237,22 přepočteno na hydratovanou formu
ObsahNe méně než 98 % a ne více než 102 % vztaženo na sušinu
Dihydrát: ne méně než 84 % vztaženo na sušinu
PopisBílé krystaly nebo krystalický prášek, bez zápachu. Přibližně 3 Okřát sladší než sacharosa
Identifikace
RozpustnostRozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v ethanolu
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 1 % (105 °C, jedna hodina)
Ne více než 15,2 % (105 °C, dvě hodiny) pro dihydrát
CyklohexylaminNe více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
DicyklohexylaminNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
AnilinNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
SelenNe více než 30 mg/kg vyjádřeno jako selen v sušině
ArsenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině

(III) CYKLAMÁT VÁPENATÝ

SynonymaCyklamát, vápenatá sůl kyseliny cyklámové
Definice
Chemický názevCyklohexansulfamát vápenatý, cyklohexylasulfamát vápenatý
Einecs205-349-4
Kód E
E952
Chemický vzorecC12H24CaN2O6S2.2 H2O
Relativní molekulová hmotnost432,57
ObsahNe méně než 98 % a ne více než 101 % vztaženo na sušinu
PopisBílé bezbarvé krystaly nebo krystalický prášek. Přibližně 30krát sladší než sacharosa
Identifikace
RozpustnostRozpustný ve vodě, málo rozpustný v ethanolu
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 1 % (105 °C, jedna hodina)
Ne více než 8,5 % (140 °C, čtyři hodiny) pro dihydrát
CyklohexylaminNe více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
DicyklohexylaminNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
AnilinNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
SelenNe více než 30 mg/kg vyjádřeno jako selen v sušině
ArsenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině

E 953 - ISOMALT

SynonymaHydrogenovaná isomaltulosa, hydrogenovaná palatinosa
Definice
Chemický název EinecsIsomalt je směsí hydrogenováných mono- a disacharidů, z nichž hlavními jsou tyto:
6-O-α-D-glukopyranosyl-D-sorbitol (1,6 GPS) a
1-O-α-D-glukopyranosyl-D-mannitoldihydrát (1,1 GPM)
Kód E
E 953
Chemický vzorec6-O-α-D-glukopyranosyl-1,6-D-sorbitol C12H24O11
1-O-α-D-glukopyranosyl-1,1 -D-mannitoldihydrát
C12H24O11. 2H2O
Molekulová hmotnost6-O-α-D-glukopyranosyl-1,6-D-sorbitol 344,32
1-O-α-D-glukopyranosyl-1,1 D-mannitoldihydrát 380,32
ObsahObsah ne méně než 98 % hydrogenovaných mono- a disacharidů a ne méně než 86 % směsi 6-O-α-D-glukopyranosyl-D-sorbitolu a 1-O-α-D-glukopyranosyl-D-mannitoldihydrátu stanovené na bezvodé bázi
PopisBílá, krystalická, lehce hygroskopická látka bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě, velmi mírně rozpustný v ethanolu
B. Rozpětí bodu tání145 až 150°C
C. Specifická optická otáčivost[α]20D = +90 až +92° (4 % hm./obj. roztok)
Čistota
Obsah vodyNe více než 7 % (Karl-Fischerova metoda)
Síranový popelNe více než 0,05 % vztaženo na sušinu
D-mannitolNe více než 3 %
D-sorbitolNe více než 6 %
Redukující cukryNe více než 0,3 % vyjádřeno jako glukosa v sušině
NiklNe více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
ArsenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu

E 954 - SACHARIN A JEHO SODNÁ, DRASELNÁ A VÁPENATÁ SŮL

(I) SACHARIN
Synonyma
Definice
Chemický název 3-oxo-2,3 -dihydrobenzo(d)izothiazol-1,1 -dioxid
Einecs 201-321-0
Kód E E 954
Chemický vzorec C7H5NO3S
Relativní molekulová hmotnost 183,18
Obsah Ne méně než 99% a ne více než 101 % C7H5NO3S vztaženo na bezvodou bázi
Popis Bílé krystaly nebo bílý krystalický prášek bez zápachu nebo se slabou aromatickou vůní mající sladkou chuť i ve velmi zředěných roztocích. Přibližně 300krát až 500krát sladší než sacharosa
Identifikace
Rozpustnost Těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v zásaditých roztocích, mírně rozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 1 % (105 °C, dvě hodiny)
Rozpětí bodu tání 226 až 230 °C
Síranový popel Ne více než 0,2 % vztaženo na sušinu
Kyselina benzoová a salicylová K 10 ml roztoku 1:20, předem okyselenému pěti kapkami kyseliny octové, se přidají tři kapky přibližně molárního roztoku chloridu železitého ve vodě. Neobjeví se žádná sraženina ani fialové zbarvení
o-toluensulfonamid Ne více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-toluensulfonamid Ne více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-sulfonamid kyseliny benzoové Ne více než 25 mg/kg vztaženo na sušinu
Snadno zuhelnitelné látky Nesmí být přítomny
Arsen Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Selen Ne více než 30 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo Ne více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
(II) SACHARIN SODNÝ
Synonyma Sacharin,
sodná sůl sacharinu
Definice
Chemický název o-benzosulfimid sodný, sodná sůl 2,3-dihydro-3-oxobenzisosulfonazolu, oxobenzisosulfonazol, dihydrát sodné soli 1,2-benzisothiazolin-3-on-1, 1-dioxidu
Einecs 204-886-1
Kód E E 954
Chemický vzorec C7H4NNaO3S.2H2O
Relativní molekulová hmotnost 241,19
Obsah Ne méně než 99% a ne více než 101 % C7H4NNaO3S vztaženo na bezvodou bázi
Popis Bílé krystaly nebo bílý krystalický rozpadavý prášek bez zápachu nebo se slabým pachem, mající intenzívně sladkou chuť i ve velmi zředěných roztocích. Přibližně 300krát až 500krát sladší než sacharosa ve zředěných roztocích
Identifikace
Rozpustnost Snadno rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (120°C, čtyři hodiny)
Kyselina benzoová a salicylová K 10 ml roztoku 1:20, předem okyselenému pěti kapkami kyseliny octové, se přidají tři kapky přibližně molárního roztoku chloridu železitého ve vodě. Neobjeví se žádná sraženina ani fialové zbarvení
o-toluensulfonamid Ne více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-toluensulfonamid Ne více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-sulfonamid kyseliny benzoové Ne více než 25 mg/kg vztaženo na sušinu
Snadno zuhelnitelné látky Nesmí být přítomny
Arsen Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Selen Ne více než 30 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo Ne více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
(III) SACHARIN VÁPENATÝ
Synonyma Sacharin, vápenatá sůl sacharinu
Definice
Chemický název o-benzosulfimid vápenatý,
vápenatá sůl 2,3 -dihydro-3-oxobenzisosulfonazolu,
hydrát (2:7) vápenaté soli 1,2-benzisothiazolin-3-on-1,1-dioxidu
Einecs 229-349-9
Kód E E 954
Chemický vzorec C14H8CaN2O6S2.3½H2O
Relativní molekulová hmotnost 467,48
Obsah Ne méně než 95% C14H8CaN2O6S2 vztaženo na bezvodou bázi
Popis Bílé krystaly nebo bílý krystalický prášek bez zápachu nebo se slabým pachem, mající intenzívně sladkou chuť i ve velmi zředěných roztocích. Přibližně 300krát až 500krát sladší než sacharosa ve zředěných roztocích
Identifikace
Rozpustnost Snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 13,5 % (120°C, čtyři hodiny)
Kyselina benzoová a salicylová K 10 ml roztoku 1:20, předem okyselenému pěti kapkami kyseliny octové, se přidají tři kapky přibližně molárního roztoku chloridu železitého ve vodě. Neobjeví se žádná sraženina ani fialové zbarvení
o-toluensulfonamid Ne více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-toluensulfonamid Ne více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-sulfonamid kyseliny benzoové Ne více než 25 mg/kg vztaženo na sušinu
Snadno zuhelnitelné látky Nesmí být přítomny
Arsen Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Selen Ne více než 30 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo Ne více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
(IV) SACHARIN DRASELNÝ
Synonyma Sacharin, draselná sůl sacharinu
Definice
Chemický název o-benzosulfimid draselný,
draselná sůl 2,3-dihydro-3-oxobenzisosulfonazolu,
monohydrát draselné soli l,2-benzisothiazolin-3-on-1,1-dioxidu
Einecs
Kód E E 954
Chemický vzorec C7H4KNO3S.H2O
Relativní molekulová hmotnost 239,77
Obsah Ne méně než 99 % a ne více než 101 % C7H4KNO3S vztaženo na bezvodou bázi
Popis Bílé krystaly nebo bílý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým pachem, mající intenzívně sladkou chuť i ve velmi zředěných roztocích. Přibližně 300krát až 500krát sladší než sacharosa
Identifikace
Rozpustnost Snadno rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 8 % (120 °C, čtyři hodiny)
Kyselina benzoová a salicylová K 10 ml roztoku 1:20, předem okyselenému pěti kapkami kyseliny octové, se přidají tři kapky přibližně molárního roztoku chloridu železitého ve vodě. Neobjeví se žádná sraženina ani fialové zbarvení
o-toluensulfonamid Ne více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-toluensulfonamid Ne více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-sulfonamid kyseliny benzoové Ne více než 25 mg/kg vztaženo na sušinu
Snadno zuhelnitelné látky Nesmí být přítomny
Arsen Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Selen Ne více než 30 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo Ne více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu.
E 955 - SUKRALOSA
Synonyma 4,1',6'-trichlorgalaktosacharosa
Definice
Chemický název (1,6-dichlor-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranosyl)-4-chlor-4-deoxy-α-D-galaktopyranosid
Einecs 259-952-2
Kód E E 955
Chemický vzorec C12H19Cl3O8
Molekulová hmotnost 397,64
Obsah Obsah nejméně 98 % a nejvýše 102 % C12H19Cl3O8 vztaženo na bezvodou bázi
Popis Bílý až téměř bílý krystalický prášek, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. Rozpustnost Snadno rozpustná ve vodě, methanolu a ethanolu. Mírně rozpustná v ethyl-acetátu
B. Absorpce v infračervené oblasti spektra Infračervené spektrum disperze vzorku v bromidu draselném vykazuje táž relativní maxima při podobných vlnočtech jako referenční spektrum získané za použití referenčního standardu sukralosy
C. Chromatografie na tenké vrstvě Hlavní skvrna zkušebního roztoku vykazuje tutéž hodnotu Rf jako hlavní skvrna standardního roztoku A v testu na jiné chlorované disacharidy. Tento standardní roztok se získá rozpuštěním 1,0 g referenčního standardu sukralosy v 10 ml methanolu
D. Specifická optická otáčivost [alfa]D20 = + 84,0° až + 87,5° vztaženo na bezvodou bázi (10 % (m/V) roztok)
Čistota
Voda Ne více než 2,0 % (Karl-Fischerova metoda)
Síranový popel Ne více než 0,7 %
Jiné chlorované disacharidy Ne více než 0,5 %
Chlorované monosacharidy Ne více než 0,1 %
Trifenylfosfinoxid Ne více než 150 mg/kg
Methanol Ne více než 0,1 %
Olovo Ne více než 1 mg/kg.

E 957 - THAUMATIN

Synonyma
Definice
Chemický názevThaumatin se získává vodnou extrakcí (pH 2,5 až 4) semeníků plodů Thaumatococcus daniellii (Benth) a sestává v podstatě z proteinů thaumatin I a thaumatin II spolu s malými množstvími rostlinných složek odvozených z výchozího materiálu
Einecs258-822-2
Kód E
E 957
Chemický vzorec Molekulová hmotnostPolypeptid 207 aminokyselin
Thaumatin 122209
Thaumatin II22293
ObsahNe méně než 16 % dusíku vztaženo na sušinu ekvivalentních ne méně než 94 % proteinů (N x 5,8)
Popis IdentifikaceKrémově zbarvený prášek bez zápachu s intenzívní sladkou chutí. Přibližně 2000krát až 3000krát sladší než sacharosa
RozpustnostVelmi rozpustný ve vodě, nerozpustný v acetonu
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 9 % (105°C do konstantní hmotnosti)
SacharidyNe více než 3 % vztaženo na sušinu
Síranový popelNe více než 2 % vztaženo na sušinu
HliníkNe více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
ArsenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo3 mg/kg vztaženo na sušinu
Aerobní mesofilní bakterieNe více než 103/gram
Escherichia coliNegativní v 10 gramech

E 959 - NEOHESPERIDINDIHYDROCHALKON

SynonymaNeohesperidindihydrochalkon, NHDC, hesperetindihydrochalkon-4'-β-neohesperidosid, neohesperidin DC
Definice
Chemický název2-O-α-rhanmopyranosyl-4'-β-D-glukopyranosymesperetindi-hydrochalkon získaný katalytickou hydrogenací neohesperidinu
Einecs243-978-6
Kód E
E959
Chemický vzorecC28H36O15
Molekulová hmotnost612,6
ObsahObsah ne méně než 96 % vztaženo na sušinu
PopisNe zcela bílý krystalický prášek bez zápachu s charakteristickou intenzívní sladkou chutí. Přibližně 1000krát až 1800krát sladší než sacharosa
Identifikace
A. RozpustnostSnadno rozpustný v horké vodě, velmi nepatrně rozpustný ve studené vodě, prakticky nerozpustný v etheru a benzenu
B. Maximum UV absorpce282 až 283 nm pro roztok 2 mg ve 100 ml methanolu
C. Neuův testRozpustí se asi 10 mg neohesperidinu DC v 1 ml methanolu, přidá se 1 ml l%ního methanolového roztoku 2-aminoethyl-difenylborátu. Vytvoří se jasně žluté zbarvení
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 11 % (105°C, tři hodiny)
Síranový popelNe více než 0,2 % vztaženo na sušinu
ArsenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině

E 962 - SŮL ASPARTAMU A ACESULFAMU

Synonyma Aspartam-acesulfam, sůl aspartamu-acesulfamu
Definice Sůl se připravuje zahříváním aspartamu a acesulfamu K v přibližném poměru 2:1 hmot., v roztoku s kyselým pH, který umožňuje krystalizaci. Draslík a vlhkost se odstraní. Produkt je stabilnější než samotný aspartam
Chemický název 6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one-2,2-dioxid
L-fenylalanyl-2-methyl-L-α-sůl kyseliny asparagové
Einecs
Kód E E 962
Chemický vzorec C18H23O9N3S
Molekulová hmotnost 457,46
Obsah 63,0 % až 66,0 % aspartamu (vztaženo na sušinu) a 34,0 % až 37 % acesulfamu (kyselá forma, vztaženo na sušinu)
Popis Bílý krystalický prášek, bez zápachu
Identifikace
A. Rozpustnost Mírně rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v ethanolu
B. Transmitance Transmitance 1 % vodného roztoku stanovená v 1 cm kyvetě při 430 nm vhodným spektrofotometrem za použití vody jako referenčního roztoku, je nejméně 0,95, což odpovídá nejvýše absorbanci přibližně 0,022
C. Specifická optická otáčivost [alfa]D20 = + 14,5° až + 16,5° Stanoví se při koncentraci 6,2 g v 100 ml kyseliny mravenčí (15N) do 30 min od přípravy roztoku. Poté se provede korekce hodnoty specifické optické otáčivosti na obsah aspartamu v soli aspartamu-acesulfamu vydělením číslem 0,646
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,5 % (105 °C, čtyři hodiny)
5-benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-octová kyselina Ne více než 0,5 %
Olovo Ne více než 1 mg/kg.

E 965 (i) - MALTITOL

Synonyma D-maltitol, hydrogenovaná maltosa
Definice
Chemický název (α)-D-Glucopyranosyl-1,4-D-glucitol
Einecs 209-567-0
Kód E E 965(i)
Chemický vzorec C12H24O11
Relativní molekulová hmotnost 344,31
Obsah Obsah ne méně než 98 % D-maltitolu
C12H24O11 vztaženo na bezvodou bázi
Popis Sladce chutnající bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Rozpustnost Velmi snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v ethanolu
B. Rozpětí bodu tání 148 až 151 °C
C. Specifická optická otáčivost [alfa]D20 = + 105,5° až + 108,5° (5 % hmot./obj. roztok)
Čistota
Voda Ne více než 1 % (Karl-Fischerova metoda)
Síranový popel Ne více než 0,1 % vztaženo na sušinu
Redukující cukry Ne více než 0,1 % vyjádřeno jako glukosa v sušině
Chloridy Ne více než 50 mg/kg vztaženo na sušinu
Sírany Ne více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
Nikl Ne více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
Arzen Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo Ne více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu.

E 965 (ii) - MALTITOL SIRUP

Synonyma Hydrogenovaný vysokomaltoso-glukosový sirup, hydrogenovaný glukosový sirup
Definice Směs sestávající hlavně z maltitolu se sorbitolem a hydrogenovaných oligo- a polysacharidů. Je vyráběn katalytickou hydrogenací glukosového sirupu s vysokým obsahem maltosy nebo hydrogenací jeho jednotlivých složek a jejich následným smícháním. Jako obchodní zboží je dodáván ve formě sirupu i jako pevný produkt
Einecs 270-337-8
Kód E E 965(ii)
Obsah Ne méně než 99 % celkových hydrogenovaných sacharidů vztaženo na bezvodou bázi a ne méně než 50 % maltitolu vztaženo na bezvodou bázi
Popis Čiré viskózní kapaliny bez barvy a bez zápachu nebo bílé krystalické hmoty
Identifikace
A. Rozpustnost Velmi snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v ethanolu
B. Chromatografie na tenké vrstvě Vyhovuje zkoušce
Čistota
Voda Ne více než 31 % (Karl-Fischerova metoda)
Redukující cukry Ne více než 0,3 % vyjádřeno jako glukosa
Síranový popel Ne více než 0,1 %
Chloridy Ne více než 50 mg/kg
Sírany Ne více než 100 mg/kg
Nikl Ne více než 2 mg/kg
Olovo Ne více než 1 mg/kg.

E 966 - LAKTITOL

Synonyma Laktit, laktositol, laktobiosit
Definice
Chemický název 4-O-β-D-Galaktopyranosyl-D-glucitol
Einecs 209-566-5
Kód E E 966
Chemický vzorec C12H24O11
Relativní molekulová hmotnost 344,32
Obsah Ne méně než 95 % na bezvodé bázi
Popis Sladce chutnající krystalické prášky nebo bezbarvé roztoky. Krystalické produkty jsou v bezvodé, monohydrátové a dihydrátové formě
Identifikace
A. Rozpustnost Velmi snadno rozpustný ve vodě
B. Specifická optická otáčivost[alfa]D20 = +13° až +16° přepočteno na bezvodou bázi (10 % hmot./obj. vodný roztok)
Čistota
Voda Krystalické produkty; ne více než 10,5 % (Karl-Fischerova metoda)
Ostatní polyoly Ne více než 2,5 % vztaženo na bezvodou bázi
Redukující cukry Ne více než 0,2 % vyjádřeno jako glukosa v sušině
Chloridy Ne více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
Sírany Ne více než 200 mg/kg vztaženo na sušinu
Síranový popel Ne více než 0,1 % vztaženo na sušinu
Nikl Ne více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
Arzen Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo Ne více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu.

E 967 - XYLITOL

SynonymaXylitol
1,2,3,4,5 pentahydroxypentan
xylo-pentan-1,2,3,4,5-pentol
Definice
Chemický názevD-xylitol
Einecs201-788-0
Kód E
E 967
Chemický vzorecC5H12O5
Molekulová hmotnost152,15
ObsahNe méně než 98,5 % jako xylitol na bezvodé bázi
PopisBílý krystalický prášek prakticky bez zápachu s velmi sladkou chutí
Identifikace
A. RozpustnostVelmi rozpustný ve vodě, málo rozpustný v ethanolu
B. Rozpětí bodu tání92 až 96°C
C. pH5 až 7 (10 % hm./obj. vodný roztok)
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 0,5 %. 0,5 g vzorku se suší ve vakuu nad oxidem fosforečným při 60°C čtyři hodiny
Síranový popelNe více než 0,1 % vztaženo na sušinu
Redukující cukryNe více než 0,2 % vyjádřeno jako glukosa v sušině
Jiné polyolyNe více než 1 % vztaženo na sušinu
ChloridyNe více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
SíranyNe více než 200 mg/kg vztaženo na sušinu
NiklNe více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
ArsenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
E 968 - ERYTHRITOL
Synonyma Meso-erythritol, tetrahydroxybutan, erytrit
Definice Získává se kvašením sacharidů pomocí osmofilních kvasinek zabezpečených a vhodných pro použití v potravinách, jako jsou např. Moniliella pollinis nebo Trichosporonoides megachilensis. Po kvašení následuje čištění a sušení
Einecs 205-737-3
Kód E E 968
Chemický název 1,2,3,4-butanetetrol
Chemický vzorec C4H10O4
Molekulová hmotnost 122,12
Obsah Ne méně než 99% po vysušení
Popis Bílé, nehygroskopické, tepelně stabilní krystaly bez zápachu, se sladkostí přibližně 60-80 % sladkosti sacharosy
Identifikace
A. Rozpustnost Snadno rozpustný ve vodě, slabě rozpustný v ethanolu, nerozpustný v diethyletheru
B. Rozmezí bodu tání 119-123° C
Čistota
Ztráta sušením Ne více než 0,2 % (70°C, šest hodin, ve vakuovém exikátoru)
Síranový popel Ne více než 0,1%
Redukující látky Ne více než 0,3 % vyjádřeno jako D-glukosa
Ribitol a glycerol Ne více než 0,1%
Olovo Ne více než 0,5 mg/kg.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 54/2002 Sb.

POŽADAVKY NA IDENTITU A ČISTOTU PŘÍDATNÝCH LÁTEK JINÝCH NEŽ BARVIVA A SLADIDLA

E 200 KYSELINA SORBOVÁ

Definice
Chemický názevKyselina sorbová Kyselina trans,trans-2,4-hexadienová
Einecs203-768-7
Kód EE 200
Chemický vzorecC6H8O2
Molekulová hmotnost112,12
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisBezbarvé jehličky nebo bílý polétavý prášek se slabým charakteristickým zápachem
Po 90 minutovém zahřívání na 105 °C se barva látky nemění
Identifikace
A. Rozpětí bodu táníMezi 133 až 135°C (po čtyřhodinovém vakuovém sušení v exsikátoru nad kyselinou sírovou)
B. SpektrometrieRoztok v isopropanolu (1:4 000 000) vykazuje absorpční maximum při (254 ±2) nm
C. Pozitivní test na přítomnost dvojných vazeb
D. Bod sublimace80 °C
Čistota
Obsah vodyNe více než 0,5 % (metodou Karl Fischera)
Síranový popelNe více než 0,2 %
AldehydyNe více než 0,1 % (jako formaldehyd)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 202 SORBÁT DRASELNÝ

Definice
SynonymaSorban draselný
Chemický názevSorbát draselný Draselná sůl kyseliny trans,trans-2,4-hexadienové
Einecs246-376-1
Kód EE 202
Chemický vzorecC6H7O2K
Molekulová hmotnost150,22
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisBílý krystalický prášek, který při 90 minutovém zahřívání na 105 °C nemění barvu
Identifikace
A. Rozpětí bodu táníRozpětí bodu tání kyseliny sorbové, izolované okyselením roztoku soli, nerekrystalizované a vakuově sušené v exsikátoru s kyselinou sírovou při 133 až 135 °C
B. Pozitivní test na přítomnost draslíku a dvojných vazeb
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 1,0 % (105 °C, 3 hodiny)
Acidita či alkalitaNe více než asi 1,0 % (jako kyselina sorbová nebo K2CO3)
AldehydyNe více než 0,1 % (jako formaldehyd)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 203 SORBÁT VÁPENATÝ

SynonymaSorban vápenatý
Definice
Chemický názevSorbát vápenatý Vápenatá sůl kyseliny trans,trans-2,4-hexadienové
Einecs231-321-6
Kód EE 203
Chemický vzorecC12H14O4Ca
Molekulová hmotnost262,32
ObsahNe méně než 98 % ve vysušeném stavu
PopisBílý krystalický prášek, který při 90 minutovém zahřívání na 105 °C nemění barvu
Identifikace
A. Rozpětí bodu táníRozpětí bodu tání kyseliny sorbové, izolované okyselením roztoku soli, nerekrystalizované a vakuově sušené v exsikátoru nad kyselinou sírovou: 133 až 135 °C
B. Pozitivní test na přítomnost vápníku a dvojných vazeb
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2,0 % (čtyřhodinovým vakuovým sušením v exsikátoru nad kyselinou sírovou)
AldehydyNe více než 0,1 % (jako formaldehyd)
FluoridyNe více než 10 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 210 KYSELINA BENZOOVÁ

Definice
Chemický názevKyselina benzoová Kyselina benzenkarboxylová Kyselina fenylkarboxylová
Einecs200-618-2
Kód EE210
Chemický vzorecC7H602
Molekulová hmotnost112,12
ObsahNe méně než 99,5 % ve vysušeném stavu
PopisBílý krystalický prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání121,5 až 123,5 °C
B. Pozitivní sublimační test a test na přítomnost benzoátu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % (tříhodinovým sušením nad kyselinou sírovou)
pHCca 4 (vodný roztok)
Síranový popelNe více než 0,05 %
Chlorované organické sloučeninyNe více než 0,07 % (jako chloridy). Po přepočtu na kyselinu monochlorbenzoovou odpovídá toto limitní množství 0,3 %
Snadno oxidovatelné látkyDo 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, roztok se zahřeje k varu a přidává se k němu po kapkách 0,1 mol.-1 KMn04 tak dlouho, až v něm růžové zbarvení vydrží po dobu 30 sekund. V horkém roztoku se rozpustí 1 gram vzorku kyseliny benzoové (odváženo s přesností na 3 desetinná místa) a titruje se 0,1 mol.-1 KMn04 až do stadia, kdy růžové zbarvení vydrží 15 sekund. Dosažení tohoto stavu nesmí vyžadovat větší přídavek než 0,5 ml titračního činidla
Snadno zuhelnitelné látkyStudený roztok, vzniklý rozpuštěním 0,5 gramu kyseliny benzoové v 5 ml 94,5 až 95,5% kyseliny sírové, nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml roztoku (činidla) chloridu kobaltnatého O, 0,3 ml roztoku (činidla) chloridu železitého (2), 0,1 ml roztoku (činidla) síranu měďnatého ( ) a 4,4 ml vody
Polycyklické kyselinyPři frakcionovaném okyselování předem zneutralizovaného roztoku kyseliny benzoové nesmí prvotní precipitât vykazovat bod tání, který je odlišný od kyseliny benzoové
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

(1) Činidlo - roztok chloridu kobaltnatého.

Asi 65 gramů chloridu kobaltnatého (CoCI2.6H2O) se rozpustí v dostatečném množství roztoku, získaného smísením 25 ml kyseliny chlorovodíkové a 975 ml vody (celkem 1 litr roztoku). Přesně 5 ml vzniklého roztoku se přenese do 250 ml baňky s kulatým dnem, přidá se 5 ml 3% peroxidu vodíku a posléze 15 ml 20% roztoku hydroxidu sodného. 10 minut se povaří, nechá vychladnout, přidají se 2 gramy jodidu draselného a 20 ml 25% kyseliny sírové. Po dokonalém rozpuštění sraženiny se titruje uvolněný jód 0,05 mol.-1 roztokem thiosíranu sodného za použití škrobu jako indikátoru (*). 1 ml 0,05 mol.-1 roztoku thiosíranu sodného odpovídá 23,80 mg CoCI2.6H2O. Celkový objem roztoku se doplní směsí kyselina chlorovodíková/voda tak, aby jeden mililitr výsledného roztoku obsahoval 59,5 mg CoCl2.6H20.

(2) Činidlo - roztok chloridu železitého.

Asi 55 gramů chloridu železitého se rozpustí v dostatečném množství roztoku, získaného smísením 25 ml kyseliny chlorovodíkové a 975 ml vody (celkem 1 litr roztoku). 10 ml vzniklého roztoku se přenese do 250 ml baňky s kulatým dnem, přidá se 15 ml vody, 3 gramy jodidu draselného a směs se nechá 15 minut stát. Po uplynutí uvedené doby se naředí přídavkem 100 ml vody a uvolněný jód se titruje 0,05 mol.-1 roztokem thiosíranu sodného za použití škrobu jako indikátoru (*). 1 ml 0,05 mol.-1 roztoku thiosíranu sodného odpovídá 27,03 mg FeCl3.6H20. Celkový objem roztoku se doplní směsí kyselina chlorovodíková/voda tak, aby jeden mililitr výsledného roztoku obsahoval 45,0 mg FeCl3.6H20.

(3) Činidlo - roztok síranu měďnatého.

Asi 65 gramů síranu měďnatého CUSO4.5H2O se rozpustí v dostatečném množství roztoku, získaného smísením 25 ml kyseliny chlorovodíkové a 975 ml vody (celkem 1 litr roztoku). 10 ml vzniklého roztoku se přenese do 250 ml baňky s kulatým dnem, přidá se 40 ml vody, 4 ml kyseliny octové a 3 gramy jodidu draselného. Uvolněný jód se titruje 0,05 mol.-1 roztokem thiosíranu sodného za použití škrobu jako indikátoru (*). 1 ml 0,05 mol.-1 roztoku thiosíranu sodného odpovídá 24,97 mg CUSO4.5H2O. Celkový objem roztoku se doplní směsí kyselina chlorovodíková/voda tak, aby jeden mililitr výsledného roztoku obsahoval 62,4 mg CuS04.5H20.

(*) Škrobový indikátor.

0,5 gramu škrobu (bramborový nebo kukuřičný, rozpustný) se rozetře s 5 ml vody. K výsledné pastě se přidá za stálého míchání voda tak, aby výsledný objem byl 100 ml. Směs se několik minut povaří, nechá se vychladnout a zfíltruje se. Pro uvedené účely musí být používán škrob, který byl čerstvě připraven.

E 211 BENZOÁT SODNÝ

SynonymaBenzoan sodný
Definice
Chemický názevBenzoát sodný Sodná sůl kyseliny benzenkarboxylové Sodná sůl kyseliny fenylkarboxylové
Einecs208-534-8
Kód EE211
Chemický vzorecC7H502Na
Molekulová hmotnost144,11
ObsahNe méně než 99 % C7H502Na (čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
Popis IdentifikaceBílý krystalický prášek nebo granule, prakticky bez zápachu
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě, málo v ethanolu
B. Rozpětí bodu táníRozpětí bodu tání kyseliny benzoové, izolované okyselením roztoku soli, nerekrystalizované a sušené v exsikátoru nad kyselinou sírovou: 121,5 až 123,5 °C
C. Pozitivní test na přítomnost benzoátu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 1,5 % (čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
Snadno oxidovatelné látkyDo 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, roztok se zahřeje k varu a přidává se k němu po kapkách 0,1 mol.-1 KMnCXj tak dlouho, až v něm růžové zbarvení vydrží po dobu 30 sekund. V horkém roztoku se rozpustí 1 gram vzorku benzoátu sodného (odváženo s přesností na nejbližší mg) a titruje se 0,1 mol.-1 KMn04 až do stadia, kdy růžové zbarvení vydrží 15 sekund. Dosažení tohoto stavu nesmí vyžadovat větší přídavek než 0,5 ml titračního činidla
Polycyklické kyselinyPři frakcionovaném okyselování předem zneutralizovaného roztoku benzoátu sodného nesmí prvotní précipitât vykazovat teplotní interval tání, který je odlišný od kyseliny benzoové
Chlorované organické sloučeninyNe více než 0,06 % (jako chloridy). Po přepočtu na kyselinu monochlorbenzoovou odpovídá toto limitní množství 0,25 %
Kyselost nebo zásaditostNa neutralizaci 1 gramu benzoátu sodného, prováděnou za přítomnosti fenolftaleinu jako indikátoru, nesmí být spotřebováno více než 0,25 ml 0,1 mol.-1 NaOH resp. 0,1 mol.-1 HC1
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 212 BENZOÁT DRASELNÝ

SynonymaBenzoan draselný
Definice
Chemický názevBenzoát draselný Draselná sůl kyseliny benzenkarboxylové Draselná sůl kyseliny fenylkarboxylové
Einecs209-481-3
Kód EE212
Chemický vzorecC7H5O2K.3H2O
Molekulová hmotnost214,27
ObsahNe méně než 99 % C7H502K po sušení do konstantní váhy při 105 °C
PopisBílý krystalický prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání B. Pozitivní test na přítomnost benzoátu a draslíkuRozpětí bodu tání kyseliny benzoové, izolované okyselením roztoku soli, nerekrystalizované a vakuově sušené v exsikátoru nad kyselinou sírovou: 121,5 až 123,5 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 26,5 % (sušením při 105 °C)
Chlorované organické sloučeninyNe více než 0,06 % (jako chloridy). Po přepočtu na kyselinu monochlorbenzoovou odpovídá toto limitní množství 0,25 %
Snadno oxidovatelné látkyDo 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, roztok se zahřeje k varu a přidává se k němu po kapkách 0,1 mol.ľ KMn04 tak dlouho, až v něm růžové zbarvení vydrží po dobu 30 sekund. V horkém roztoku se rozpustí 1 gram vzorku benzoátu draselného (odváženo s přesnosti na nejbližší mg) a titruje se 0,1 mol.ľ KMn04 až do stadia, kdy růžové zbarvení vydrží 15 sekund. Dosažení tohoto stavu nesmí vyžadovat větší přídavek než 0,5 ml titračního činidla
Snadno zuhelnitelné látkyStudený roztok, vzniklý rozpuštěním 0,5 gramu benzoátu v 5 ml 94,5 až 95,5 % kyseliny sírové, nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml roztoku (činidla) chloridu kobaltnatého, 0,3 ml roztoku (činidla) chloridu železitého, 0,1 ml roztoku (činidla) síranu měďnatého a 4,4 ml vody
Polycyklické kyselinyPři frakcionovaném okyselování předem zneutralizovaného roztoku benzoátu draselného nesmí prvotní precipitât vykazovat teplotní interval tání, který je odlišný od kyseliny benzoové
Kyselost nebo zásaditostNa neutralizaci 1 gramu benzoátu draselného, prováděnou za přítomnosti fenolftaleinu jako indikátoru, nesmí být spotřebováno více než 0,25 ml 0,1 mol.ľ NaOH resp. 0,1 mol.ľ1 HC1
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 213 BENZOÁT VÁPENATÝ

SynonymaBenzoan vápenatý
Definice
Chemický názevBenzoát vápenatý Dibenzoát vápenatý
Einecs218-235-4
Kód EE213
Chemický vzorecBezvodá sůl: C14H10O4Ca
Monohydrát: C14H10O4Ca.H2O
Trihydrát: C14H10O4Ca.3H2O
Molekulová hmotnostBezvodásůl: 282,31
Monohydrát: 300,32
Trihydrát: 336,36
ObsahNe méně než 99 % po vysušení při 105 °C
PopisBílé nebo bezbarvé krystalky nebo bílý prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu táníRozpětí bodu tání kyseliny benzoové, izolované okyselením roztoku soli, nerekrystalizované a vakuově sušené v exsikátoru nad kyselinou sírovou: 121,5 až 123,5 °C
B. Pozitivní test na přítomnost benzoátu a vápníku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 17,5 % (sušením do konstantní váhy při 105 °C)
Ve vodě nerozpustné látkyNe více než 0,3 %
Chlorované organické sloučeninyNe více než 0,06 % (jako chloridy). Při přepočtu na kyselinu monochlorbenzoovou odpovídá toto limitní množství 0,25 %
Snadno oxidovatelné látkyDo 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, roztok se zahřejte k varu a přidává se k němu po kapkách 0,1 mol.-1 KMn04 tak dlouho, až v něm růžové zbarvení vydrží po dobu 30 sekund. V horkém roztoku se rozpustí 1 gram vzorku benzoátu vápenatého (odváženo s přesností na nejbližší mg) a titruje se 0,1 mol.ľ1 KMn04 až do stadia, kdy růžové zbarvení vydrží 15 sekund. Dosažení tohoto stavu nesmí vyžadovat větší přídavek než 0,5 ml titračního činidla
Snadno zuhelnitelné látkyStudený roztok, vzniklý rozpuštěním 0,5 gramu benzoátu v 5 ml 94,5 až 95,5% kyseliny sírové, nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml roztoku (činidla) chloridu kobaltnatého, 0,3 ml roztoku (činidla) chloridu železitého, 0,1 ml roztoku (činidla) síranu měďnatého a 4,4 ml vody
Polycyklické kyselinyPři frakcionovaném okyselování předem zneutralizovaného roztoku benzoátu vápenatého nesmí prvotní précipitât vykazovat teplotní interval tání, který je odlišný od kyseliny benzoové
Kyselost nebo zásaditostNa neutralizaci 1 gramu benzoátu vápenatého, prováděnou za přítomnosti fenolftaleinu jako indikátoru, nesmí být spotřebováno více než 0,25 ml 0,1 mol.-1 NaOH resp. 0,1 mol.-1 HC1
FluoridyNe více než 10 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 214 ETHYLPARAHYDROXYBENZOÁT

SynonymaEthylparaben p-hydroxybenzoan ethylnatý
Definice
Chemický názevp-hydroxybenzoát ethylnatý Ethylester kys. p-hydroxybenzoové Ethylparahydroxybenzoát
Einecs204-399-4
Kód EE 214
Chemický vzorecC9H10O3
Molekulová hmotnost166,18
ObsahNe méně než 99,5 % (dvouhodinovým sušením při 80 °C)
PopisMalé bezbarvé krystalky nebo bílý krystalický prášek, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání115 až 118 °C
B. Pozitivní test na přítomnost p-hydroxybenzoátuRozpětí bodu tání kyseliny p-hydroxybenzoové, izolované okyselením roztoku soli, nerekrystalizované a vakuově sušené v exsikátoru nad kyselinou sírovou: 213 až 217 °C
C. Pozitivní test na přítomnost alkoholické skupiny
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 %
(dvouhodinovým sušením při 80 °C)
Síranový popelNe více než 0,05 %
Kyselina salicylová a p-hydroxybenzoováNe více než 0,35 %
(jako kyselina p-hydroxybenzoová)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 215 ETHYLPARAHYDROXYBENZOÁT SODNÁ SŮL

Definice
Chemický názevSodná sůl p-hydroxybenzoátu ethylnatého
Sodná sůl ethylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové
Ethylparahydroxybenzoát sodná sůl
Einecs252-487-6
Kód EE215
Chemický vzorecC9H903Na
Molekulová hmotnost188,8
ObsahNe méně než 83 % ethylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové ve vysušeném vzorku
PopisBílý krystalický hygroskopický prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání115 až 118 °C, po vakuovém vysušení v exsikátoru nad kyselinou sírovou
B. Pozitivní test na přítomnost p-hydroxybenzoátuRozpětí bodu tání kyseliny p-hydroxybenzoové, izolované okyselením roztoku soli: 213 až 217 °C
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku
D. pH 0,1% vodného roztoku9,9 až 10,3
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 5 % (vakuovým sušením v exsikátoru nad kyselinou sírovou)
Síranový popel37 až 39 %
Kyselina salicylová a p-hydroxybenzoováNe více než 0,35 % (jako kyselina p-hydroxybenzoová)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 218 METHYLPARAHYDROXYBENZOÁT

SynonymaMethylparaben p-hydroxybenzoan methylnatý
Definice
Chemický názevp-hydroxybenzoát methylnatý
Methylester kys. p-hydroxybenzoové
Methylparahydroxybenzoát
Einees243-171-5
Kód EE 218
Chemický vzorecC8H803
Molekulová hmotnost152,15
ObsahNe méně než 99 % po dvouhodinovém sušení při 80 °C
PopisMalé bezbarvé krystalky nebo bílý krystalický prášek, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání125 až 128 °C
B. Pozitivní test na přítomnost p-hydroxybenzoátuRozpětí bodu tání kyseliny p-hydroxybenzoové 213 až 217 °C, získané ze vzorku a sušeném dvě hodiny při 80 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % (dvouhodinovým sušením při 80 °C)
Síranový popelNe více než 0,05 %
Kyselina salicylová a p-hydroxybenzoováNe více než 0,35 % (jako kyselina p-hydroxybenzoová)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 219 METHYLPARAHYDROXYBENZOÁT SODNÁ SŮL

Definice
Chemický názevSodná sůl p-hydroxybenzoátu methylnatého
Sodná sůl methylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové
Methylparahydroxybenzoát sodná sůl
Kód EE219
Chemický vzorecC8H703Na
Molekulová hmotnost174,15
ObsahNe méně než 99,5 % ve vysušeném stavu
PopisBílý hygroskopický prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu táníRozpětí bodu tání bílého precipitátu, vznikajícího při okyselování 10% (hmot/objem.) vodného roztoku sodné soli methylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové kyselinou chlorovodíkovou (za použití lakmusu jako indikátoru), musí být po vymytí vodou a dvouhodinovém sušení při 80 °C 125 až 128 °C
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku
C. pH 0,1% vodného roztoku9,7 až 10,3 (za nepřítomnosti CO2)
Čistota
Obsah vodyNe více než 5 % (metodou Karl Fischera)
Síranový popel40 až 44,5 % ve vysušeném stavu
Kyselina salicylová a p-hydroxybenzoováNe více než 0,35 % (jako kyselina p-hydroxybenzoová)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 220 OXID SIŘIČITÝ

Definice
Chemický názevOxid siřičitý
Anhydrid kyseliny siřičité
Einecs231-195-2
Kód EE 220
Chemický vzorecSO2
Molekulová hmotnost64,07
ObsahNe méně než 99 %
PopisŠtiplavě dusivý, bezbarvý nehořlavý plyn
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost sirných látek
Čistota
Obsah vodyNe více než 0,05 %
Netěkavý zbytekNe více než 0,01 %
Oxid sírovýNe více než 0,1 %
SelenNe více než 10 mg/kg
Ostatní plyny, které nejsou za normálních podmínek ve vzduchu přítomnéAni ve stopách
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 221 SIŔIČITAN SODNÝ

Definice
Chemický názevSiřičitan sodný (bezvodý nebo heptahydrát)
Einecs231-821-4
Kód EE221
Chemický vzorecBezvodá sůl: Na2S03
Heptahydrát: Na2S03.7H20
Molekulová hmotnostBezvodásůl: 126,04
Heptahydrát: 252,16
ObsahBezvodá sůl: ne méně než 95 % Na2S03 a ne méně než 48 % S02
Heptahydrát: ne méně než 48 % Na2S03 a ne méně než 24 % S02
PopisBílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost siričitanu a sodíku
B. pH 10% vodného roztoku (bezvodé soli) nebo 20% roztoku (heptahydrátu)8,5 až 11,5
Čistota
ThiosíranyNe více než 0,1 % (vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02)
ŽelezoNe více než 50 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02)
SelenNe více než 10 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 222 HYDROGENSIŘIČITAN SODNÝ

Definice
Chemický názevHydrogensiřičitan sodný
Kyselý siřičitan sodný
Natriumbisulfit
Einecs231-921-4
Kód EE222
Chemický vzorecNaHS03 ve vodných roztocích
Molekulová hmotnost104,06
ObsahNe méně než 32 % (hmotn.) NaHS03
PopisČirý, bezbarvý až žlutý roztok
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost siřičitanu a sodíku
B. pH 10% vodného roztoku2,5 až 5,5
Čistota
ŽelezoNe více než 50 mg/kg Na2S03 (vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02)
SelenNe více než 10 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu SO2)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 223 DISIŘIČITAN DISODNÝ

SynonymaPyrosiřičitan
Pyrosiřičitan sodný
Natriummetabi sulfit
Definice
Chemický názevDisiřičitan disodný
Pentaoxodisiřičitan disodný
Einecs231-673-0
Kód EE223
Chemický vzorecNa2S205
Molekulová hmotnost190,11
ObsahNe méně než 95 % Na2S20s a ne méně než 64 % S02
PopisBílé krystaly nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost siřičitanu a sodíku
B. pH 10% vodného roztoku4,0 až 5,5
Čistota
ThiosíranyNe více než 0,1 % (vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02)
ŽelezoNe více než 50 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02)
SelenNe více než 10 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 224 DISIŘIČITAN DIDRASELNÝ

SynonymaPyrosiřičitan draselný
Kaliummetabisulfít
Definice
Chemický názevDisiřičitan didraselný
Pentaoxodisiričitan didraselný
Einecs240-795-3
Kód EE 224
Chemický vzorecK2S205
Molekulová hmotnost222,33
ObsahNe méně než 90 % K2S205 a ne méně než 51,8 % S02, zbytek tvořen převážně síranem draselným
PopisBezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost siřičitanu a draslíku
Čistota
ThiosíranyNe více než 0,1 % (vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02)
ŽelezoNe více než 50 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02)
SelenNe více než 10 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 226 SIŘIČITAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický názevSiřičitan vápenatý
Einecs218-235-4
Kód EE226
Chemický vzorecCaS03.2H20
Molekulová hmotnost156,17
ObsahNe méně než 95 % CaS03.2H20 a ne méně než 39 % S02
PopisBílé krystaly nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost siřičitanu a vápníku
Čistota
ŽelezoNe více než 50 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02)
SelenNe více než 10 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 227 HYDROGENSIŘIČITAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický názevHydrogensiřičitan vápenatý
Kyselý siřičitan vápenatý
Einecs237-423-7
Chemický vzorecCa(HS03)2
Molekulová hmotnost202,22
Obsah6 až 8 % (m/V) oxidu siřičitého a 2,5 až 3,5 % (m/V) oxidu vápenatého, což odpovídá 10 až 14 % (m/V) hydrogensiřičitanu vápenatého [Ca(HS03)2]
PopisČirý zelenožlutý vodný roztok s výrazným zápachem po oxidu siřičitém
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost siřičitanu a vápníku
Čistota
ŽelezoNe více než 50 mg/kg (vztaženo na obsah S02)
SelenNe více než 10 mg/kg (vztaženo na obsah S02)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 228 HYDROGENSIŔIČITAN DRASELNÝ

Definice
Chemický názevHydrogensiričitan draselný
Kyselý siřičitan draselný
Kaliumbisulfit
Einecs231-870-1
Kód EE 228
Chemický vzorecKHSO3 ve vodných roztocích
Molekulová hmotnost120,17
ObsahNe méně než 280g KHSO3 /litr (nebo 150g S02 /litr)
PopisČirý, bezbarvý vodný roztok
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost siřičitanu a draslíku
Čistota
ŽelezoNe více než 50 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02)
SelenNe více než 10 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu SO2)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 230 BIFENYL

SynonymaDifenyl
Definice
Chemický názevl,ľ- bifenyl Fenylbenzen
Einecs202-163-5
Kód EE 230
Chemický vzorecC12H10
Molekulová hmotnost154,20
ObsahNe méně než 99,8 %
PopisBílá nebo světle až jantarově žlutá pevná látka s charakteristickým zápachem
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání68,5 až 70,5 °C
B. Destilační rozmezíDestiluje kompletně v rozmezí 2,5 °C mezi teplotami 252,5 až 257,5 °C
Čistota
BenzenNe více než 10 mg/kg
Aromatické aminyNe více než 2 mg/kg (jako anilin)
Fenolické látkyNe více než 5 mg/kg (jako fenol)
Snadno zuhelnitelné látkyStudený roztok, vzniklý rozpuštěním 0,5 gramu bifenylu v 5 ml 94,5 až 95,5% kyseliny sírové, nesmi vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml roztoku (činidla) chloridu kobaltnatého, 0,3 ml roztoku (činidla) chloridu železitého, 0,1 ml roztoku (činidla) síranu měďnatého a 4,4 ml vody
Terfenyl a vyšší polyfenylové derivátyNe více než 0,2 %
Polycyklické aromatické uhlovodíkyNepřítomné
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 231 o-FENYLFENOL

SynonymaOrthoxenol
Definice
Chemický název(1,1´- bifenyl)-2-ol
2-hydroxydifenyl
o-hydroxydifenyl
Einecs201-993-5
Kód EE 231
Chemický vzorecC12H10O
Molekulová hmotnost170,20
ObsahNe méně než 99 %
PopisBílý nebo slabě nažloutlý prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání56 až 58 °C
B. Pozitivní test na přítomnost fenolátuRoztok v ethanolu (1 gram látky v 10 ml alkoholu) poskytuje po přídavku 10% roztoku chloridu železitého zelené zabarvení
Čistota
Síranový popelNe více než 0,05 %
DifenyletherNe více než 0,3 %
p-fenylfenolNe více než 0,1 %
1-naftolNe více než 0,01 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 232 o-FENYLFENOLÁT SODNÝ

SynonymaSodná sůl o-fenylfenolu
Definice
Chemický názevo-fenylfenolát sodný
Einecs205-055-6
Kód EE 232
Chemický vzorecC12H9ONa.4H20
Molekulová hmotnost264,26
ObsahNe méně než 97 % C12H9ONa.4H20
PopisBílý nebo slabě nažloutlý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fenolátu a sodíku
B. Rozpětí bodu táníRozpětí bodu tání o-fenylfenolu, izolovaného ze vzorku okyselením (nerekrystalovaného a vysušeného v exsikátoru nad kyselinou sírovou): 56 až 58 °C
C. pH 2% vodného roztoku11,1 až 11,8
Čistota
DifenyletherNe více než 0,3 %
p-fenylfenolNe více než 0,1 %
1-naftolNe více než 0,01 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 233 THIABENDAZOL

Definice
Chemický název4-(2-benzimidazolyl)thiazol
2-(4-thiazolyl)-1H-benzimidazol
Einecs1205-725-8
Kód EE 233
Chemický vzorecC10H7N3S
Molekulová hmotnost201,26
ObsahNe méně než 98 % ve vysušeném stavu
PopisBílý nebo téměř bílý prášek, bez zápachu
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání296 až 303 °C
B. SpektrometrieAbsorpční maximum v prostředí 0,1 mol.-1 HC1 (koncentrace 0,0005 % hmot./objem.) při vlnových délkách 302 nm, 258 nm a 243 nm
E1% 1 cm při (302 ±2) nm: cca 1230
E1% 1 cm při (258 ±2) nm: cca 200
E 1% 1 cm (243 ±2) nm: cca 620
Poměr absorpce při 243 nm/302 nm = 0,47 až 0,53
Poměr absorpce při 258 nm/302 nm = 0,14 až 0,18
Čistota
Obsah vodyNe více než 0,5 % (metodou Karl Fischera)
Síranový popelNe více než 0,2 %
SelenNe více než 3 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 234 NISIN

DefiniceNisin je složen z několika příbuzných polypeptidů, produkovaných přirozenými kmeny Streptococcus lactis (Lancefield skupina N)
Einecs215-807-5
Kód EE 234
Chemický vzorecC143H230N42O37S7
Molekulová hmotnost3354,12
ObsahNisinový koncentrát obsahuje ne méně než 900 jednotek/mg ve směsi s netučnou sušinou mléka a minimálně 50 % chloridu sodného
PopisBílý prášek
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 3 % sušením do konstantní hmotnosti při teplotě 102 až 103 °C
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 235 NATAMYCIN

SynonymaPimaricin
DefiniceNatamycin je fungicidní látka, patricí do polyenové makro lidové skupiny, která je produkována přirozenými kmeny Streptomyces natalensis nebo Streptococcus lactis
Einecs231-683-5
Kód EE 235
Chemický vzorecC33H47O13N
Molekulová hmotnost665,74
ObsahNe méně než 95 % ve vysušeném stavu
PopisBílý až krémově bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Barevné reakcePo přidání několika krystalků natamycinu na desku, na kterou byla umístěna kapka
- koncentrované kyseliny chlorovodíkové, dojde k vyvinutí modrého zabarvení,
- koncentrované kyseliny fosforečné, dojde k vyvinutí zeleného zabarvení,
které se během několika minut změní na světle červené
B. Spektrometrie0,0005% (hmot./objem.) roztok látky v 1% methanolickém roztoku kyseliny octové vykazuje absorpční maxima okolo 290 nm, 303 nm a 318 nm, rameno okolo 280 nm a minima okolo 250 nm, 295,5 nm a 311 nm
C. pH5,5 až 7,5 [1% roztok(hmot./objem.) v předem zneutralizované směsi 20 dílů dimethylformamidu a 80 dílů vody]
D. Specifická rotace[α]20 =+250 až+295° [1% (hmot./objem.) roztok v ledové kyselině octové, při 20 °C, vztaženo na vysušený materiál]
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 8 % (sušením do konstantní hmotnosti nad P205 ve vakuu při 60 °C)
Síranový popelNe více než 0,5 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg
Mikrobiologická kritéria: celkový počet živých bakteriíNe více než 100/gram

E 239 HEXAMETHYLENTETRAMIN

SynonymaUrotropin
Methenamin
Hexamin
Definice
Chemický názevl,3,5,7-tetraazatricyklo[3,3,l,l3'7]-děkan
Hexamethylentetramin
Einecs202-905-8
Kód EE239
Chemický vzorecC6H12N4
Molekulová hmotnost140,19
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisBezbarvý nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost formaldehydu a amoniaku
B. Bod sublimaceCca 260 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % po dvouhodinovém vakuovém sušení nad P205 při 105 °C
Síranový popelNe více než 0,05 %
SíranyNe více než 0,005 % (jako S04)
ChloridyNe více než 0,005 % (jako Cl)
Amonné soliNedetekovatelné
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 242 DIMETHYLDIKARBONÁT

SynonymaDMDC
Dimethylpyrokarbonát
Definice
Einecs224-859-8
Kód EE 242
Chemický názevDimethyldikarbonát
Dimethylester kyseliny diuhličité
Chemický vzorecC4H6O5
Molekulová hmotnost134,09
ObsahNe méně než 99,8 %
PopisBezbarvá kapalina, která se ve vodných roztocích rozkládá. Leptá kůži a oči, jedovatá požitím i vdechováním par
Identifikace
A. RozkladPo smísení s vodou pozitivní testy na přítomnost CO2 a methanolu
B. Bod tání Bod varu17 °C
172 °C za současného rozkladu
C. Hustota při 20 °CCca 1,25 g/cm3
D. Infračervené spektrumMaxima při 1156 a 1832 cm-1
Čistota
DimethylkarbonátNe více než 0,2 %
Celkový obsah chlóruNe více než 3 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 249 DUSITAN DRASELNÝ

Definice
Chemický názevDusitan draselný
Einecs231-832-4
Kód EE 249
Chemický vzorecKNO2
Molekulová hmotnost85,11
ObsahNe méně než 95 % ve vysušeném stavu (1)
PopisBílé nebo slabě nažloutlé rozplývavé granule
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost dusitanu a draslíku
B. pH 5% vodného roztoku6,0 až 9,0
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 3 % čtyřhodinovým sušením nad silikagelem
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

(1) Dusitan, který je označen jako „pro potravinářské účely", smí být prodáván pouze ve směsi s jedlou solí nebo její náhražkou.

E 250 DUSITAN SODNÝ

Definice
Chemický názevDusitan sodný
Einecs231-555-9
Kód EE 250
Chemický vzorecNaN02
Molekulová hmotnost69,00
ObsahNe méně než 97 % ve vysušeném stavu (1)
PopisBílý krystalický prášek nebo nažloutlé hrudky
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost dusitanu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,25 % čtyřhodinovým sušením nad silikagelem
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

(1) Dusitan, který je označen jako „pro potravinářské účely", smí být prodáván pouze ve směsi s jedlou solí nebo její náhražkou.

E 251 DUSIČNAN SODNÝ

SynonymaChilský ledek
Definice
Chemický názevDusičnan sodný
Einecs231-554-3
Kód EE 251
Chemický vzorecNaN03
Molekulová hmotnost85,00
ObsahNe méně než 99 % (čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
PopisBílý, slabě hygroskopický krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost dusičnanu a sodíku
B. pH 5% vodného roztoku5,5 až 8,3
C. Bod tání±308 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2 % (čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
DusitanyNe více než 30 mg/kg (jako NaN02)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 252 DUSIČNAN DRASELNÝ

SynonymaChilský ledek
Definice
Chemický názevDusičnan draselný
Einecs231-818-8
Kód EE 252
Chemický vzorecKN03
Molekulová hmotnost101,11
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisBílý krystalický prášek nebo průhledné krystaly, mající chladivě slanou, štiplavou chuť
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost dusičnanu a draslíku
B. pH 5% vodného roztoku4,5 až 8,5
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 1 % (čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
DusitanyNe více než 20 mg/kg (jako KNO2)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 260 KYSELINA OCTOVÁ

Definice
Chemický názevKyselina octová Kyselina ethankarboxylová
Einecs200-580-7
Kód EE 260
Chemický vzorecC2H4O2
Molekulová hmotnost60,05
ObsahNe méně než 99,8 %
PopisČirá, bezbarvá kapalina, mající charakteristický štiplavý zápach
Identifikace
A. Bod varu118 °C (při tlaku 760mm Hg)
B. HustotaCca 1,049
C. Pri trojnásobném zředění dává pozitivní test na přítomnost acetátu
D. Bod tuhnutíNenižší než 14,5 °C
Čistota
Netěkavý zbytekNe více než 100 mg/kg
Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látkyNe více než 1000 mg/kg (jako kyselina mravenčí)
Snadno oxidovatelné látkyV nádobě se zabroušeným uzávěrem rozřeďte 2 ml vzorku 10 ml vody a ke vzniklému roztoku přidejte 0,1 ml 0,1 mol.l-1 manganistanu draselného. Během 30 minut se nesmí růžové zabarvení změnit na hnědé
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 261 OCTAN DRASELNÝ

Definice
Chemický názevOctan draselný
Einecs204-822-2
Kód EE 261
Chemický vzorecC2H3O2K
Molekulová hmotnost98,14
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisBezbarvé rozplývavé krystaly nebo bílý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým zápachem po kyselině octové
Identifikace
A. pH 5% vodného roztoku7,5 až 9,0
B. Pozitivní testy na přítomnost acetátu a draslíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 8 % (dvouhodinovým sušením při 150 °C)
Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látkyNe více než 1000 mg/kg (jako kyselina mravenčí)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 262 (i) OCTAN SODNÝ

Definice
Chemický názevOctan sodný
Einecs204-823-8
Kód EE 262(i)
Chemický vzorecC2H3O2Na.xH20 (x = 0 nebo 3)
Molekulová hmotnostBezvodásůl: 82,03
Trihydrát: 136,08
ObsahNe méně než 98,5 % (bezvodá sůl i trihydrát, v obou případech vztaženo k vysušené bezvodé soli)
PopisBezvodý: Bílý zrnitý hygroskopický prášek, bez zápachu
Trihydrát: Bezbarvé průhledné krystaly nebo zrnitý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým zápachem po kyselině octové. Na suchém a teplém vzduchu větrá
Identifikace
A. pH 1% vodného roztoku8,0 až 9,5
B. Pozitivní test na přítomnost acetátového iontu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímBezvodý: Ne více než 2 % (4 hodiny při 120 °C)
Trihydrát: 36 až 42 % (4 hodiny při 120 °C)
Kyselina mravenčí, mravenčany a j iné oxidovatelné látkyNe více než 1000 mg/kg (jako kyselina mravenčí)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 262 (ii) KYSELÝ OCTAN SODNÝ

DefiniceKyselý octan sodný je molekulární sloučeninou octanu sodného a kyseliny octové
Chemický názevHydrogendiacetát sodný
Einecs204-814-9
Kód EE 262(ii)
Chemický vzorecC4H704Na.xH20 (x = 0 nebo 3)
Molekulová hmotnost142,09 (bezvodá sůl)
Obsah39 až 41 % volné kyseliny octové a 58 až 60 % octanu sodného
PopisBílá krystalická hygroskopická látka, páchnoucí po kyselině octové
Identifikace
A. pH 10% vodného roztoku4,5 až 5,0
B. Pozitivní testy na přítomnost acetátu a sodíku
Čistota
Obsah vodyNe více než 2 % (metodou Karl Fischera)
Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látkyNe více než 1000 mg/kg (jako kyselina mravenčí)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 263 OCTAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický názevOctan vápenatý
Einecs200-540-9
Kód EE 263
Chemický vzorecBezvodá sůl: C4H6O4Ca a Monohydrát: C4H6O4Ca.H2O
Molekulová hmotnostBezvodásůl: 158,17
Monohydrát: 176,18
ObsahNe méně než 98 % (vztaženo k vysušené bezvodé soli)
PopisBezvodý octan vápenatý je objemná bílá hygroskopická krystalická látka, která má slabě nahořklou chuť. Může slabě zapáchat po kyselině octové. Monohydrát se může vyskytovat ve formě jehlic, granulí nebo prášku
Identifikace
A. pH 10% vodného roztoku6,0 až 9,0
B. Pozitivní test na přítomnost acetátového iontu a vápniku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 11 % (monohydrát, sušení do konstantní hmotnosti při 155 °C)
Ve vodě nerozpustné látkyNe více než 0,3 %
Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látkyNe více než 1000 mg/kg (jako kyselina mravenčí)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 270 KYSELINA MLÉČNÁ

Definice
Chemický názevKyselina mléčná
Kyselina 2-hydroxypropionová
Kyselina 1 -hydroxyethan-1 -karboxylová
Einecs200-018-0
Kód EE 270
Chemický vzorecC3H603
Molekulová hmotnost90,08
ObsahNe méně než 76 % a ne více než 84 %
PopisBezbarvá nebo nažloutlá sirupovitá kapalina, kyselé chuti a téměř bez zápachu, představující směs kyseliny mléčné (C3H6O3) a jejího laktonu (C6H10O5). Získává se mléčným kvašením cukrů nebo synteticky

Poznámka:
Kyselina mléčná je hygroskopická a při zahušťování vařením kondenzuje za tvorby laktonu kyseliny mléčné. Pokud je lakton zředěn a zahříván, hydrolyzuje zpět na kyselinu mléčnou.

Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost
laktátu
Čistota
Síranový popelNe více než 0,1 %
ChloridyNe více než 0,2 %
SíranyNe více než 0,25 %
ŽelezoNe více než 10 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Poznámka:
Uvedená specifikace platí pro 80% kyselinu mléčnou.
U zředěnějších vodných roztoků je nutno provést jejich přepočet dle aktuální koncentrace.

E 280 KYSELINA PROPIONOVÁ

Definice
Chemický názevKyselina propionová Kyselina propankarboxylová
Einecs201-176-3
Kód EE 280
Chemický vzorecC3H602
Molekulová hmotnost74,08
ObsahNe méně než 99,5 %
PopisBezbarvá nebo nažloutlá olej ovitá kapalina se slabě štiplavým zápachem
Identifikace
A. Bod tání-22 °C
B. Destilační rozpětí138,5 až 142,5 °C
Čistota
Netěkavý zbytekNe více než 0,01 % (vysušením do konstantní hmotnosti při 140 °C)
AldehydyNe více než 0,1 % (jako formaldehyd)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 281 PROPIONÁT SODNÝ

SynonymaPropionan sodný
Definice
Chemický názevPropionát sodný
Sodná sůl kyseliny propankarboxylové
Einecs205-290-4
Kód EE 281
Chemický vzorecC3H502Na
Molekulová hmotnost96,06
ObsahNe méně než 99 % (dvouhodinovým sušením při 105 °C)
PopisBílý krystalický hygroskopický prášek nebo jemný bílý prášek
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost propionátového iontu a sodíku
B. pH 10% vodného roztoku7,5 až 10,5
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 4 % (dvouhodinovým sušením při 105 °C)
Ve vodě nerozpustné látkyNe více než 0,1 %
ŽelezoNe více než 50 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 282 PROPIONÁT VÁPENATÝ

SnonymaPropionan vápenatý
Definice
Chemický názevPropionát vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny propankarboxylové
Einecs223-795-8
Kód EE 282
Chemický vzorecC6H1004Ca
Molekulová hmotnost186,22
ObsahNe méně než 99 % (dvouhodinovým sušením při 105 °C)
PopisBílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost propionátu a vápníku
B. pH 10 % vodného roztoku6,0 až 9,0
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 4 % (dvouhodinovým sušením při 105 °C)
Ve vodě nerozpustné látkyNe více než 0,3 %
ŽelezoNe více než 50 mg/kg
FluoridyNe více než 10 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 283 PROPIONÁT DRASELNÝ

SynonymaPropionan draselný
Definice
Chemický názevPropionát draselný
Draselná sůl kyseliny propankarboxylové
Einecs206-323-5
Kód EE 283
Chemický vzorecC3H5O2K
Molekulová hmotnost112,17
ObsahNe méně než 99 % (dvouhodinovým sušením při 105 °C)
PopisBílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost propionátového iontu a draslíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 4 % (dvouhodinovým sušením při 105 °C)
Ve vodě nerozpustné látkyNe více než 0,3 %
ŽelezoNe více než 30 mg/kg
FluoridyNe více než 10 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 284 KYSELINA BORITÁ

SynonymaKyselina boritá
Kyselina orthoboritá
Definice
Einecs233-139-2
Kód EE 284
Chemický vzorecH3BO3
Molekulová hmotnost61,84
ObsahNe méně než 99,5 %
PopisBezbarvé průhledné krystaly nebo bílé granule, bez zápachu a lehce mastné na omak. Výskyt v přírodě jako minerál sasolin
Identifikace
A. Bod táníCca 171°C
B. Krásně zeleně barví plamen
C. pH 3,3% vodného roztoku3,8 až 4,8
Čistota
PeroxidyNesmí dojít k zabarvení přidaného roztoku KI
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 285 TETRABORITAN SODNÝ (BORAX)

SynonymaBorax
Definice
Chemický názevTetraboritan disodný
Pyroboritan sodný
Bezvodý tetraboritan
Einecs215-540-4
Kód EE 285
Chemický vzorecNa2B407 Na2B4O7.10H2O
Molekulová hmotnost201,27
PopisPrášek nebo destičky, připomínající sklo, které se na vzduchu zakalují a obtížně se rozpouštějí ve vodě
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání171 až 175 °C za současného rozkladu
Čistota
PeroxidyNesmí dojít k zabarvení přidaného roztoku KI
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 290 OXID UHLIČITÝ

SynonymaSuchý led (v pevné formě) Anhydrid kyseliny uhličité
Definice
Chemický názevOxid uhličitý
Einecs204-696-9
Kód EE 290
Chemický vzorecCO2
Molekulová hmotnost44,01
ObsahNe méně než 99 % (obj./obj., uvažováno v plynném stavu)
PopisZa normálních podmínek bezbarvý plyn se slabě štiplavým zápachem. Komerčně je dodáván jako zkapalněný v tlakových nádobách nebo v podobě bloků „suchého ledu". Suchý led obvykle obsahuje různé příměsi (např. propylenglykol nebo minerální oleje), které jsou přidávány jako pojidla
Identifikace
A. Tvorba sraženinyPokud je proud plynného vzorku zaváděn do vodného roztoku hydroxidu barnatého, dochází k tvorbě bílé sraženiny, kterou lze po izolaci rozpustit ve zředěné kyselině octové za vývoje plynu
Čistota
Acidita915 ml plynného CO2, probublaného 50 ml čerstvě převařené vody, nesmí posunout přechod přítomného indikátoru (methyloranž) na kyselou stranu více než přídavek 1 ml 0,01 mol.l-1 kyseliny chlorovodíkové, učiněný do stejného objemu převařené vody
Redukující látky, fosfin a sirovodík (fosfan a sulfan)Probublání 915 ml plynného C02 25 ml amoniakálního roztoku dusičnanu stříbrného, do kterého byly přidány 3 ml amoniaku, nesmí způsobit jeho zakalení nebo zčernání
Oxid uhelnatýNe více než 10 fj.1/1
Obsah olejeNe více než 0,1 mg/l

E 296 DL-KYSELINA JABLEČNÁ

Definice
Chemické názvyDL-kyselina jablečná
Kyselina hydroxybutandiová
Kyselina hydroxyjantarová
Einecs230-022-8
Kód CAS6915-15-7
Kód EE 296
Chemický vzorecC4H6O5
Molekulová hmotnost134,09
ObsahNe méně než 99,0 % C4H605
PopisBílý nebo téměř bílý krystalický prášek či granule, kyselé chuti
Identifikace
A. RozpustnostVelmi dobře rozpustná ve vodě Snadno rozpustná v ethanolu
B. Rozpětí bodu tání127 až 132 °C
C. Pozitivní test na přítomnost malátu (jablečnanu)Roztoky kyseliny jablečné ve všech koncentracích jsou opticky neaktivní
Čistota
Kyselina fumarová a maleinováNe více než 1,0 % kyseliny fumarové a ne více než 0,05 % kyseliny maleinové
Síranový popelNe více než 0,1 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 297 KYSELINA FUMAROVÁ

Definice
Chemické názvyKyselina fumarová
Kyselina trans-butendiová
Kyselina trans-1,2-ethylendikarboxylová
(E)-ethen-l ,2-dikarboxylová kyselina
Kyselina (E)-butendiová
Einecs203-743-0
Kód CAS110-17-8
Kód EE 297
Chemický vzorecC4H4O4
Molekulová hmotnost116,07
ObsahNe méně než 99,0 % C4H4O4 (látka ve vysušeném stavu)
PopisBílý krystalický prášek nebo granule charakteristické kyselé chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostRozpustná v ethanolu
Málo rozpustná ve vodě a etheru
Velmi málo rozpustná v chloroformu
B. pH (0,05% roztok)3,0 až 3,2
C. Pozitivní test na přítomnost 1,2- dikarboxylové kyseliny
D. Pozitivní test na přítomnost dvojné vazby
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % (120 °C, 4 hodiny)
Rozpětí bodu tání286 až 302 °C (rychlé zahřívání v uzavřené kapiláře)
Síranový popelNe více než 0,1 %
Kyselina maleinováNe více než 0,1 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 300 KYSELINA ASKORBOVÁ

Definice
Chemický názevKyselina L-askorbová
Kyselina askorbová
2,3-didehydro-L-threo-hexono-l ,4- lakton y-lakton kyseliny 2-oxo-L-(-)-gulonové 3 -keto-L-gulofuranolakton Vitamin C
Einecs200-066-2
Kód EE 300
Chemický vzorecC6H8O6
Molekulová hmotnost176,13
ObsahNe méně než 99 % C6H8O6 (po 24 hodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)
PopisBílá až světle žlutá krystalická látka, bez zápachu
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání189 až 193 °C za současného rozkladu
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny askorbové
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,4 % (24 hodinovým sušením ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)
Síranový popelNe více než 0,1 %
Specifická rotace[a] £ = +20,5° až+21,5° [10% (hmot./objem.) vodný roztok]
pH 2% vodného roztoku2,4 až 2,8
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 301 ASKORBÁT SODNÝ

SynonymaL-askorban sodný
Askorban sodný
Definice
Chemický názevL-askorbát sodný
Askorbát sodný
Sodný enolát 2,3-didehydro-L-threo-hexono-l,4-laktonu
Sodný enolát y-laktonu kyseliny 2-oxo-L-(-)-gulonové
Sodný enolát 3-keto-L-gulofuranolaktonu
Einecs205-126-1
Kód EE 301
Chemický vzorecC6H706Na
Molekulová hmotnost198,11
ObsahNe méně než 99 % C6H706Na (po 24 hodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)
PopisBílá nebo téměř bílá krystalická látka, která je bez zápachu a na světle tmavne
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost askorbátu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,25 % (24 hodinovým sušením ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)
Specifická rotace[α]20D =+103° až +106° [10% (hmot./objem.) vodný roztok]
pH 10% vodného roztoku6,5 až 8,0
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 302 ASKORBÁT VÁPENATÝ

SynonymaAskorban vápenatý, dihydrát L-askorban vápenatý, dihydrát
Definice
Chemický názevAskorbát vápenatý, dihydrát
L-askorbát vápenatý, dihydrát
Vápenatý enolát 2,3-didehydro-L-threo-hexono-l,4-laktonu, dihydrát
Vápenatý enolát γ-laktonu kyseliny 2-oxo-L-(-)-gulonové, dihydrát
Vápenatý enolát 3-keto-L-gulofuranolaktonu, dihydrát
Vápenatá sůl vitaminu C, dihydrát
Einecs227-261-5
Kód EE 302
Chemický vzorecC12H14O12Ca.2H2O
Molekulová hmotnost426,35
ObsahNe méně než 98 % (po odstranění všech těkavých příměsí)
PopisBílý až světle šedožlutý krystalický prášek, bez zápachu
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost askorbátu a vápníku
Čistota
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
Specifická rotace[α]20D =+95° až+97° [5% (hmot./objem.) vodný roztok]
pH 10% vodného roztoku6,0 až 7,5
Těkavé příměsiNe více než 0,3 % (24 hodinové sušení při pokojové teplotě v exsikátoru nad kyselinou sírovou nebo oxidem fosforečným)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 304 (i) ASKORBYLPALMITÁT

Definice
Chemický názevL-askorbylpalmitát
Askorbylpalmitát
Askorbylester kyseliny palmitové 6-palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolakton
Einecs205-305-4
Kód EE 304(i)
Chemický vzorecC22H38O7
Molekulová hmotnost414,55
ObsahNe méně než 98 % ve vysušeném stavu
PopisBílá nebo žlutavě bílá pevná látka, která lehce voní po citronech
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání107 až 117 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2,0 % (jednohodinovým sušením ve vakuové sušárně při teplotě 56 až 60 °C)
Síranový popelNe více než 0,1 %
Specifická rotace[α]20D =+21° až+24° [5% (hmot./objem.) roztok v methanolu]
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBYLSTEARÁT

Definice
Chemický názevL-askorbylstearát
Askorbylstearát
Askorbylester kyseliny stearové 6-stearoyl-3-keto-L-guloŕuranolakton
Einecs246-944-9
Kód EE 304(ii)
Chemický vzorecC24H42O7
Molekulová hmotnost442,6
ObsahNe méně než 98 %
PopisBílá nebo žlutavě bílá pevná látka, která lehce voní po citronech
Identifikace
A. Bod táníCca 116 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2,0 % (jednohodinovým sušením ve vakuové sušárně při teplotě 56 až 60 °C)
Síranový popelNe více než 0,1 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 306 EXTRAKT S VYSOKÝM OBSAHEM TOKOFEROLŮ

DefiniceUvedený extrakt, bohatý na obsah tokoferolů a tokotrienolů, je získáván vakuovou parní destilací jedlých rostlinných olejových produktů. Obsahuje tokoferoly jako d-α-, d-β-, d-γ- a d-δ-tokoferoly
Kód EE 306
Molekulová hmotnost430,71 (d-α-tokoferol)
ObsahNe méně než 34 % (všech tokoferolů)
PopisHnědočervený až červený čirý viskosní olej, s charakteristickou vůní a chutí. V oleji může docházet k vydělování menšího množství voskovitých složek v mikrokrystalické formě
Identifikace
A. Použitím vhodné techniky plynové nebo kapalinové chromatografie
B. Test rozpustnostiLátka je nerozpustná ve vodě, rozpustná v ethanolu a mísitelná s etherem
Čistota
Síranový popelNe více než 0,1 %
Specifická rotace[α]20D ne méně než+20°
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg
E 307 alfa-TOKOFEROL
Synonyma DL-α-tokoferol
Definice
Chemický název DL-5,7,8-trimethyltokol
DL-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4',8',12'-trimethyltridecyl)-6-chromanol
Einecs 233-466-0
Kód E E 307
Chemický vzorec C29H50O2
Molekulová hmotnost 430,71
Obsah Ne méně než 96 %
Popis Slabě žlutý až jantarový, čirý viskózní olej, téměř bez zápachu působením vzduchu nebo světla oxiduje a tmavne
Identifikace
A. Zkoušky rozpustnosti Nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu a mísitelný s etherem
B. Spektrofotometrie Absorpční maximum v absolutním ethanolu je asi 292 nm
Čistota
Index lomu nD20 1,503-1,507
Specifická absorpce E1%1cm v ethanolu E 1%1 cm (292 nm) 72 - 76 (0,01 g ve 200 ml absolutního ethanolu)
Síranový popel Ne více než 0,1 %
Specifická optická otáčivost [alfa]25D = 0°± 0,05° (roztok 1:10 v chloroformu)
Olovo Ne více než 2 mg/kg

E 308 y-TOKOFEROL

Synonymadl-γ-tokoferol
Definice
Chemický název2,7,8-tiimethyl-2-(4',8', 12´- trimethyltridecyl)-6-chromanol
Einecs231-523-4
Kód EE 308
Chemický vzorecC28H48O2
Molekulová hmotnost416,69
ObsahNe méně než 97 %
PopisViskosní čirý olej slabě žluté až jantarové barvy, který působením vzdušného kyslíku a světla podléhá oxidaci a tmavne
Identifikace
A. SpektroskopieV absolutním ethanolu absorpční maxima při cca 298 a 257 nm
Čistota
Specifická absorpce v ethanoluE1 %1 cm při 298 nm: 91 až 97
E1 %1 cm při 257 nm: 5,0 až 8,0
Index lomun20D = 1,503 až 1,507
Síranový popelNe více než 0,1 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 309 δ-TOKOFEROL

Definice
Chemický název2,8-dimethyl-2-(4´,8', 12´-trimethyltridecyl)-6-chromanol
Einecs204-299-0
Kód EE 309
Chemický vzorecC27H46O2
Molekulová hmotnost402,7
ObsahNe méně než 97 %
PopisViskosní čirý olej slabě žluté nebo oranžové barvy, který působením vzdušného kyslíku a světla podléhá oxidaci a tmavne
Identifikace
A. SpektrometrieV absolutním ethanolu absorpční maxima při cca 298 a 257 nm
Čistota
Specifická absorpce v ethanoluE1 %1 cm při 298 nm: 89 až 95
E1 %1 cm při 257 nm: 3,0 až 6,0
Index lomun20D = 1,500 až 1,504
Síranový popelNe více než 0,1 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 310 PROPYLGALLÁT

Definice
Chemický názevPropylgallát
Propylester kyseliny gallové
n-propylester kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoové
Einecs204-498-2
Kód EE310
Chemický vzorecC10H12O5
Molekulová hmotnost212,20
ObsahNe méně než 98 % ve vysušeném stavu
PopisBílá až krémově bílá krystalická látka, bez zápachu
Identifikace
A. Test rozpustnostiLátka je málo rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v ethanolu, etheru a 1,2-propandiolu
B. Rozpětí bodu tání146 až 150 °C (po čtyřhodinovém sušení při 110 °C)
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 1,0 % (čtyřhodinovým sušením při 110 °C)
Síranový popelNe více než 0,1 %
Volná kyselinaNe více než 0,5 % (jako kyselina gallová)
Chlorované organické sloučeninyNe více než 100 mg/kg (jako Cl)
Specifická absorpce v ethanoluE1 %1 cm při 275 nm: 485 až 520
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 311 OKTYLGALLÁT

Definice
Chemický názevOktylgallát
Oktylester kyseliny gallové
n-oktylester kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoové
Einecs213-853-0
Kód EE311
Chemický vzorecC15H22O5
Molekulová hmotnost282,34
ObsahNe méně než 98 % (po šestihodinovém sušení při 90 °C)
PopisBílá až krémově bílá látka, bez zápachu
Identifikace
A. Test rozpustnostiLátka je málo rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v ethanolu, etheru a 1,2-propandiolu
B. Rozpětí bodu tání99 až 102 °C (po šestihodinovém sušení při 90 °C)
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % (šestihodinovým sušením při 90 °C)
Síranový popelNe více než 0,05 %
Volná kyselinaNe více než 0,5 % (jako kyselina gallová)
Chlorované organické sloučeninyNe více než 100 mg/kg (jako Cl)
Specifická absorpce v ethanoluE1 %1 cm při 275 nm: 375 až 390
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 312 DODECYLGALLÁT

SynonymaLaurylgallát
Definice
Chemický názevDodecylgallát
Dodecylester kyseliny gallové n-dodecylester (nebo laurylester) kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoové
Einecs214-620-6
Kód EE312
Chemický vzorecC19H30O5
Molekulová hmotnost338,45
ObsahNe méně než 98 % (po šestihodinovém sušení při 90 °C)
PopisBílá až krémově bílá látka, bez zápachu
Identifikace
A. Test rozpustnostiLátka je nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v ethanolu a etheru
B. Rozpětí bodu tání95 až 98 °C (po šestihodinovém sušení při 90 °C)
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % (šestihodinovým sušením při 90 °C)
Síranový popelNe více než 0,05 %
Volná kyselinaNe více než 0,5 % (jako kyselina gallová)
Chlorované organické sloučeninyNe více než 100 mg/kg (jako Cl)
Specifická absorpce v ethanoluE1 %1 cm při 275 nm: 300 až 325
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 30 mg/kg
E 315 KYSELINA ERYTHROBOVÁ
Synonyma Kyselina isoaskorbová
Kyselina D-araboaskorbová
Definice
Chemický název γ-lakton kyseliny D-erythro-hex-2-enoové
Kyselina isoaskorbová
Kyselina D-isoaskorbová
Einecs 201-928-0
Kód E E 315
Chemický vzorec C6H8O6
Molekulová hmotnost 176,13
Obsah Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu
Popis Bílá až světle žlutá krystalická pevná látka, působením světla postupně tmavne
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání Asi 164 °C až 172 °C za rozkladu
B. Pozitivní zkouška na přítomnost kyseliny askorbové/barevná reakce
Čistota
Ztráta sušením Ne více než 0,4 % po tříhodinovém sušení za sníženého tlaku nad silikagelem
Síranový popel Ne více než 0,3 %
Specifická optická otáčivost [alfa] 25 D = - 16,5° až - 18,0° [10 % (m/V) vodného roztoku]
Oxaláty K roztoku, který obsahuje 1 g v 10 ml vody, se přidají 2 kapky ledové kyseliny octové a 5 ml desetiprocentního roztoku octanu vápenatého. Roztok musí zůstat čirý
Olovo Ne více než 2 mg/kg

E 316 ISOASKORBÁT SODNÝ

Synonyma DefiniceIsoaskorban sodný
Erythorban sodný
Chemický názevIsoaskorbát sodný
Sodná sůl kyseliny D-isoaskorbové
Sodná sůl 2,3-didehydro-D-erythro-hexono-l,4-laktonu
Sodný enolát 3-keto-D-gulofuranolaktonu, monohydrát
Einecs228-973-9
Kód EE316
Chemický vzorecC6H706Na.H2O
Molekulová hmotnost216,13
ObsahNe méně než 98 % (jako monohydrát, po 24 hodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)
PopisBílá krystalická látka
Identifikace
A. Test rozpustnostiLátka je dobře rozpustná ve vodě a velmi málo rozpustná v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny askorbové (barevné reakce)
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,25 % (24 hodinovým sušením ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)
Specifická rotace[α]20D =+95° až+98° [10% (hmot./objem.) vodný roztok]
pH 10% vodného roztoku5,5 až 8,0
ŠťavelanyPo přídavku 2 kapek ledové kyseliny octové a 5 ml 10% roztoku octanu vápenatého k roztoku, který obsahuje 1 gram rozpuštěné látky v 10 ml vody, musí roztok zůstat čirý
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg
E 319 TERCIÁRNÍ BUTYLHYDROCHINON (TBHQ)
Synonyma TBHQ
Definice
Chemický název terc-butyl-1,4-benzendiol
2-(1,1-dimethylethyl)-1,4-benzendiol
Einecs 217-752-2
Kód E E 319
Chemický vzorec C10H14O2
Molekulová hmotnost 166,22
Obsah Obsah ne méně než 99 % C10H14O2
Popis Bílá krystalická pevná látka s charakteristickou vůní
Identifikace
A. Rozpustnost Prakticky nerozpustný ve vodě; rozpustný v ethanolu
B. Bod tání Ne méně než 126,5 °C
C. Fenolické látky Po rozpuštění asi 5 mg vzorku v 10 ml methanolu a přidání 10,5 ml roztoku dimethylaminu (1:4). Vytvoří se červené až růžové zbarvení
Čistota
Terciární-butyl-p-benzochinon Ne více než 0,2 %
2,5-di-terciární-butylhydrochinon Ne více než 0,2 %
Hydroxychinon Ne více než 0,1 %
Toluen Ne více než 25 mg/kg
Olovo Ne více než 2 mg/kg

E 320 BUTYLOVANÝ HYDROXYANISOL (BHA)

SynonymaBHA
Definice
Chemický název3 -terc-butyl-4-hydroxyanisol
Směs 2-terc.butyl-4-hydroxyanisolu a 3-terc.butyl-4-hydroxyanisolu
Einecs246-563-8
Kód EE 320
Chemický vzorecC11H16O2
Molekulová hmotnost180,25
ObsahNe méně než 98,5 % C11H16O2 a současně ne méně než 85 % 3-terc.butyl-4-hydroxyanisolu
PopisBílé nebo slabě nažloutlé krystaly, případně voskovitá látka, se slabě aromatickou vůní
Identifikace
A. Test rozpustnostiLátka je nerozpustná ve vodě, snadno rozpustná v ethanolu
B. Rozpětí bodu tání48 až 63 °C
C. Barevná reakceVyhovuje testu na fenolové skupiny
Čistota
Síranový popelNe více než 0,05 % (po kalcinaci při (800 ±25) °C)
Fenolické nečistotyNe více než 0,5 %
Specifická absorpce v ethanoluE1 %1 cm při 290 nm: 190 až 210
E1 %1 cm při 228 nm: 326 až 345
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 321 BUTYLOVANÝ HYDROXYTOLUEN (BHT)

SynonymaBHT
Definice
Chemický název2,6-di(terc.butyl)-p-kresol 4-methyl-2,6-di(terc.butyl)fenol
Einecs204-881-4
Kód EE 321
Chemický vzorecC15H24O
Molekulová hmotnost220,36
ObsahNe méně než 99 %
PopisBílá krystalická nebo vločkovitá látka, bez vůně nebo se slabou charakteristickou aromatickou vůní
Identifikace
A. Test rozpustnostiLátka je nerozpustná ve vodě a 1,2-propandiolu, dobře se rozpouští v ethanolu
B. Bod tání70 °C
C. SpektrometrieV rozsahu vlnových délek 230 až 320 nm lze u 2 cm silné vrstvy roztoku (látka ve zředění 1 : 100 000 v bezvodém ethanolu) pozorovat jediné maximum při 278 nm
Čistota
Síranový popelNe více než 0,005 %
Fenolické nečistotyNe více než 0,5 %
Specifická absorpce v ethanoluE1 %1 cm při 278 nm: 81 až 88
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 322 LECITINY

SynonymaFosfatidy Fosfolipidy
DefiniceLecitiny představují směsi nebo určité frakce fosfatidů, které jsou získávány různými fyzikálními postupy z potravin rostlinného a živočišného původu. Patří mezi ně též hydrolytické produkty, vzniklé působením vhodně zvolených a neškodných enzymů. Finální produkt nesmí vykazovat žádné známky enzymové aktivity
Lecitiny lze ve vodném prostředí částečně bělit působením peroxidu vodíku. Oxidační vlastnosti tohoto činidla však nesmí v žádném případě přítomné fosfatidy chemicky modifikovat
Einecs232-307-2
Kód EE 322
Obsah- Lecitiny: ne méně než 60,0 % složek, které jsou nerozpustné v acetonu
- Hydrolyzované lecitiny: ne méně než 56,0 % složek, které jsou nerozpustné v acetonu
Popis- Lecitiny: hnědá kapalina, případně viskosní nebo polotekutá látka či prášek
- Hydrolyzované lecitiny: světle hnědá až hnědá viskosní kapalina nebo látka pastovité konsistence
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost
cholinu, fosforu a mastných
kyselin
B. Test na přítomnostDo kádinky o objemu 800 ml se nalije 500 ml vody
hydrolyzovaného lecitinuo teplotě 30 až 35 °C. Za stálého míchání se pomalu přidává 50 ml vzorku. Hydrolyzovaný lecitin vytvoří za těchto podmínek v kádince homogenní emulsi, zatímco nehydrolyzovaný lecitin vytvoří oddělenou fázi o hmotnosti okolo 50 g
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2,0 %
(jednohodinovým sušením při 105 °C)
Obsah látek nerozpustnýchNe více než 0,3 %
v toluenu
Číslo kyselosti- Lecitiny: ne více než 35 g KOH/g
- Hydrolyzované lecitiny: ne více než 45 g KOH/g
Peroxidové čísloNe větší než 10
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 325 MLÉČNAN SODNÝ

Definice
Chemický názevLaktát sodný Mléčnan sodný Sodná sůl kyseliny 2-hydroxypropionové Sodná sůl kyseliny mléčné
Einecs200-772-0
Kód EE 325
Chemický vzorecC3H503Na
Molekulová hmotnost112,06 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 57 % a ne více než 66 %
PopisBezbarvá průhledná kapalina, bez vůně nebo se slabou charakteristickou vůní
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost laktátu
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku
Čistota
KyselostNe více než 0,5 % (jako kyselina mléčná, po vysušení)
pH 20% vodného roztoku6,5 až 7,5
Redukující látkyRoztok nesmí způsobit redukci Fehlingova roztoku
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg
Poznámka:
Uvedená specifikace platí pro 60% vodné roztoky

E 326 MLÉČNAN DRASELNÝ

Definice
Chemický názevLaktát draselný
Mléčnan draselný
Draselná sůl kyseliny 2-hydroxypropionové
Draselná sůl kyseliny mléčné
Einecs213-631-3
Kód EE 326
Chemický vzorecC3H5O3K
Molekulová hmotnost128,17 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 57 % a ne více než 66 %
PopisSlabě viskosní čirá kapalina, bez vůně nebo se slabou charakteristickou vůní
Identifikace
A. SpáleníLaktát draselný se spálí na popel. Popel reaguje alkalicky a po přídavku kyseliny dochází k vývoji plynu
B. Barevná reakce5 ml roztoku katecholu v kyselině sírové (1:100) se převrství dvěma mililitry roztoku, obsahujícího laktát. V oblasti styku obou kapalin se objeví tmavě červené zabarvení
C. Pozitivní testy na přítomnost laktátu a draslíku
Čistota
KyselostVe 20 ml vody se rozpustí lg roztoku laktátu draselného a přidají se 3 kapky roztoku fenolftaleinu jako indikátor. Při následné neutralizační titraci 0,1 mol.l-1 hydroxidem sodným nesmí být jeho spotřeba větší než 0,2 ml
Redukující látkyRoztok laktátu draselného nesmí způsobit patrnou redukci Fehlingova roztoku
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg
Poznámka:
Uvedená specifikace platí pro 60% vodné roztoky

E 327 MLÉČNAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický názevLaktát vápenatý
Dilaktát vápenatý
Mléčnan vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny 2-hydroxypropionové
Vápenatá sůl kyseliny mléčné
Einecs212-406-7
Kód EE 327
Chemický vzorec(C3H5O2)2Ca.xH2O (x = 0-5)
Molekulová hmotnost218,22 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 98 % ve vysušeném stavu
PopisBílý krystalický prášek nebo granule, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost laktátu a vápníku
B. Test rozpustnostiLátka je rozpustná ve vodě a prakticky nerozpustná v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímUrčován čtyřhodinovým sušením při 120 °C
- bezvodý: ne více než 3,0 %
- s 1 molekulou vody: ne více než 8,0 %
- se 3 molekulami vody: ne více než 20,0 %
- se 4,5 molekulami vody: ne více než 27,0 %
KyselostNe více než 0,5 %
(v suchém stavu, jako kyselina mléčná)
Redukující látkyRoztok laktátu nesmí způsobit redukci Fehlingova roztoku
FluoridyNe více než 30 mg/kg (jako fluor)
pH 5% roztoku6,0 až 8,0
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 330 KYSELINA CITRÓNOVÁ

Definice
Chemický názevKyselina citrónová
Kyselina 2-hydroxy-l ,2,3-propantrikarboxylová
Einecs201-069-1
Kód EE 330
Chemický vzorec(a) C6H807 (bezvodá kyselina)
(b) C6H807.H20 (monohydrát)
Molekulová hmotnost(a) 192,13 (bezvodá kyselina)
(b) 210,15 (monohydrát)
ObsahKyselina citrónová může být bezvodá nebo může v molekule vázat jednu molekulu vody. Obsah C6H807 v kyselině citrónové je minimálně 99,5 % (bezvodá kyselina po vysušení)
PopisKyselina citrónová vytváří bílé nebo bezbarvé krystaly, které jsou bez zápachu a chutnají silně kysele. Monohydrát na suchém vzduchu větrá
Identifikace
A. Test rozpustnostiLátka je velmi dobře rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v ethanolu a rozpustná v etheru
Čistota
Obsah vodyBezvodá kyselina citrónová: ne více než 0,5 %, monohydrát: ne více než 8,8 % (metodou Karl Fischera)
Síranový popelNe více než 0,05 % (po kalcinaci při (800 ±25) °C)
ŠťavelanyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
Snadno zuhelnitelné látky1 gram práškového vzorku, smíšený s 10 ml alespoň 98% kyseliny sírové, se zahřívá po dobu jedné hodiny za nepřístupu světla na vodní lázni o teplotě 90 °C. Během zahřívání nesmí směs získat tmavší než světle hnědé zabarvení (srovnávací kapalina K).
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg

E 331 (i) CITRÁT MONOSODNÝ

SynonymaCitronan monosodný Dihydrogencitronan sodný
Definice
Chemický názevCitrát monosodný
Monosodná sůl kyseliny citrónové
Monosodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové
Kód EE331(i)
Chemický vzorec(a) C6H707Na (bezvodá sůl)
(b) C6H707Na.H20 (monohydrát)
Molekulová hmotnost(a) 214,11 (bezvodá sůl)
(b) 232,23 (monohydrát)
ObsahNe méně než 99 % (bezvodá sůl ve vysušeném stavu)
PopisBílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímUrčován čtyřhodinovým sušením při 180 °C
- bezvodá sůl: ne více než 1,0 %
- monohydrát: ne více než 8,8 %
SťavelanyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
pH 1% vodného roztoku3,5 až 3,8
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg

E 331 (ii) CITRÁT DISODNÝ

SynonymaCitronan disodný
Hydrogencitronan sodný
Definice
Chemický názevCitrát disodný
Disodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové
Disodná sůl kyseliny citrónové s 1,5 molekulou vody
Einecs205-623-3
Kód EE331(ii)
Chemický vzorecC6H6O7Na2.1,5H20
Molekulová hmotnost263,11
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisBílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 13,0 % (čtyřhodinovým sušením při 180 °C)
ŠťavelanyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
pH 1% vodného roztoku4,9 až 5,2
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg

E 331 (iii) CITRÁT TRISODNÝ

SynonymaCitronan trisodný
Definice
Chemický názevCitrát trisodný
Trisodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové
Trisodná sůl kyseliny citrónové - bezvodá, dihydrát nebo pentahydrát
Einecs200-675-3
Kód EE 331 (iii)
Chemický vzorecBezvodá sůl: C6H507Na3
Hydrát: C6H507Na3.xH2O (x = 2 nebo 5)
Molekulová hmotnost258,07 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisBílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímUrčován čtyřhodinovým sušením při 180 °C
- bezvodá sůl: ne více než 1,0 %
- dihydrát: ne více než 13,5 %
- pentahydrát: ne více než 30,3 %
ŠťavelanyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
pH 5% vodného roztoku7,5 až 9,0
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg

E 332 (i) CITRÁT MONODRASELNÝ

SynonymaCitronan monodraselný Dihydrogencitronan draselný
Definice
Chemický názevCitrát monodraselný
Monodraselná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové
Bezvodá monodraselná sůl kyseliny citrónové
Einecs212-753-4
Kód EE 332(i)
Chemický vzorecC6H707K
Molekulová hmotnost230,21
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisZrnitý bílý hygroskopický prášek nebo průhledné krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a draslíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 1,0 % (čtyřhodinovým sušením při 180 °C)
ŠťavelanyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
pH 1% vodného roztoku3,5 až 3,8
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg

E 332 (ii) CITRÁT TRIDRASELNÝ

SynonymaCitronan tridraselný
Definice
Chemický názevCitrát tridraselný
Tridraselná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové
Tridraselná sůl kyseliny citrónové, monohydrát
Einecs212-755-5
Kód EE 332(ii)
Chemický vzorecC6H5O7K3.H2O
Molekulová hmotnost324,42
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisZrnitý bílý hygroskopický prášek nebo průhledné krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a draslíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 6,0 % (čtyřhodinovým sušením pri 180 °C)
ŠťavelanyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
pH 5% vodného roztoku7,5 až 9,0
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg

E 333 (i) DICITRÁT MONO VÁPENATÝ

SynonymaDicitronan monovápenatý
Hydrogencitronan vápenatý
Definice
Chemický názevDicitrát monovápenatý
Monovápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové
Monovápenatá sůl kyseliny citrónové, monohydrát
Kód EE 333 (i)
Chemický vzorec(C6H707)2Ca.H20
Molekulová hmotnost440,32
ObsahNe méně než 97,5 % ve vysušeném stavu
PopisJemný bílý prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a vápníku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 7,0 %
(čtyřhodinovým sušením při 180 °C)
ŠťavelanyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
pH 1% vodného roztoku3,2 až 3,5
UhličitanyPři rozpuštění 1 gramu citrátu vápenatého v 10 ml 2 mol.ľ1 kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik málo jednotlivých bublinek plynu
FluoridyNe více než 30 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg

E 333 (ii) DICITRÁT DIVÁPENATÝ

SynonymaDicitronan divápenatý
Dihydrogencitronan vápenatý
Definice
Chemický názevDicitrát divápenatý
Divápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové
Divápenatá sůl kyseliny citrónové, trihydrát
Kód EE 333(ii)
Chemický vzorec(C6H7O7)2Ca2.3H2O
Molekulová hmotnost530,42
ObsahNe méně než 97,5 % ve vysušeném stavu
PopisJemný bílý prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a vápníku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 20,0 % (čtyřhodinovým sušením při 180 °C)
ŠťavelanyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
UhličitanyPři rozpuštění 1 gramu citrátu vápenatého v 10 ml 2 mol.ľ1 kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik málo jednotlivých bublinek plynu
FluoridyNe více než 30 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg

E 333 (iii) DICITRÁT TRIVÁPENATÝ

SynonymaDicitronan trivápenatý
Citronan vápenatý
Definice
Chemický názevDicitrát trivápenatý
Trivápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové
Trivápenatá sůl kyseliny citrónové, tetrahydrát
Einecs212-391-7
Kód EE 333(iii)
Chemický vzorec(C6H7O7)2Ca3.4H20
Molekulová hmotnost570,51
ObsahNe méně než 97,5 % ve vysušeném stavu
PopisJemný bílý prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a vápníku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 14,0 % (čtyřhodinovým sušením pri 180 °C)
ŠťavelanyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
UhličitanyPři rozpuštění 1 gramu citrátu vápenatého v 10 ml 2 mol.ľ1 kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik málo jednotlivých bublinek plynu
FluoridyNe více než 30 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg

E 334 KYSELINA L(+)-VINNÁ

Definice
Chemický názevKyselina L-vinná
Kyselina d-α,β-dihydroxyjantarová
Einecs201-766-0
Kód EE 334
Chemický vzorecC4H6O6
Molekulová hmotnost150,09
ObsahNe méně než 99,5 % ve vysušeném stavu
PopisBezbarvá nebo průsvitná krystalická látka nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání168 až 170 °C
B. Pozitivní test na přítomnost vinami
Čistota
Úbytek hmotnosti při sušeníNe více než 0,5 % (tříhodinovým sušením nad P2O5)
ŠťavelanyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
Síranový popelNe více než 1000 mg/kg (po kalcinaci při (800 ±25) °C)
Specifická optická rotace 20% (hmot./objem.) vodného roztoku[α]20D=+11,5° až+13,5°
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 335 (i) VINAN MONOSODNÝ

SynonymaHydrogenvinan sodný
Definice
Chemický názevVinan monosodný
Monosodná sůl kyseliny L-(+)-vinné, monohydrát
Monosodná sůl kyseliny d-α,β-dihydroxyjantarové
Kód EE 335(i)
Chemický vzorecC4H5O6Na.H2O
Molekulová hmotnost194,05
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisPrůhledné bezbarvé krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost vinanu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti pri sušeníNe více než 10,0 % (čtyřhodinovým sušením při 105°)
SťavelanyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 335 (ii) VINAN DISODNÝ

Definice
Chemický názevVinan disodný Disodná sůl kyseliny L-(+)-vinné, dihydrát Disodná sůl kyseliny d-a,p-dihydroxyjantarové
Einecs212-773-3
Kód EE 335(ii)
Chemický vzorecC4H4O6Na2.2H2O
Molekulová hmotnost230,8
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisPrůhledné bezbarvé krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost vinanu a sodíku
B. Test rozpustnostiLátka je nerozpustná v ethanolu, 1 gram látky se nerozpustí ve 3 ml vody
Čistota
Úbytek hmotnosti při sušeníNe více než 17,0 % (čtyřhodinovým sušením při 150°)
ŠťavelanyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
pH 1% vodného roztoku7,0 až 7,5
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 336 (i) VINAN MONODRASELNÝ

SynonymaTartarát monodraselný
Definice
Chemický názevVinan monodraselný
Monodraselná sůl kyseliny L-(+)-vinné
Monodraselná sůl kyseliny d-α,β-dihydroxyjantarové
Kód EE 336(i)
Chemický vzorecC4H5O6K
Molekulová hmotnost188,16
ObsahNe méně než 98 % ve vysušeném stavu
PopisBílý krystalický nebo zrnitý prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost vinanu a draslíku
B. Bod tání230 °C
Čistota
pH 1% vodného roztoku3,4
Úbytek hmotnosti pri sušeníNe více než 1,0 % (čtyřhodinovým sušením pri 105°)
ŠťavelanyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 336 (ii) VINAN DIDRASELNÝ

Definice
Chemický názevVinan didraselný, hemihydrát
Didraselná sůl kyseliny L-(+)-vinné, hemihydrát
Didraselná sůl kyseliny d-α,β-dihydroxyjantarové, hemihydrát
Einecs213-067-8
Kód EE 336(ii)
Chemický vzorecC4H4O6K2.l/2 H2O
Molekulová hmotnost235,2
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisBílý krystalický nebo zrnitý prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost vinami a draslíku
Čistota
pH 1% vodného roztoku7,0 až 9,0
Úbytek hmotnosti pň sušeníNe více než 4,0 % (čtyřhodinovým sušením při 150°)
ŠťavelanyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 337 VINAN SODNODRASELNÝ

SynonymaVinan sodno-draselný
Seignettova sůl
Rochelleská sůl
Definice
Chemický názevVinan sodno-draselný, tetrahydrát
Sodno-draselná sůl kyseliny L-(+)-vinné, tetrahydrát
Sodno-draselná sůl kyseliny d-α,β-dihydroxyjantarové, tetrahydrát
Einecs206-156-8
Kód EE 337
Chemický vzorecC4H4O6KNa.4H20
Molekulová hmotnost282,23
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisBezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost vinanu, sodíku a draslíku
B. Test rozpustnostiLátka je nerozpustná v ethanolu, 1 gram látky se rozpustí v 1 ml vody
C. Rozpětí bodu tání70 až 80 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti pri sušeníNe více než 26,0 % a ne méně než 21,0 % (tříhodinovým sušením při 150°)
ŠťavelanyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
pH 1% vodného roztoku6,5 až 8,5
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 338 KYSELINA FOSFOREČNÁ

SynonymaKyselina orthofosforečná
Kyselina mono fosforečná
Definice
Chemický názevKyselina fosforečná
Einecs231-633-2
Kód EE 338
Chemický vzorecH3PO4
Molekulová hmotnost98,00
ObsahKyselina fosforečná je komerčně jako vodný roztok dostupná v různých koncentracích
Ne méně než 67,0 % a ne více než 85,7 %
PopisČirá bezbarvá viskosní kapalina
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosforečnanu a kyseliny
Čistota
Těkavé kyselinyNe více než 10 mg/kg (jako kyselina octová)
ChloridyNe více než 200 mg/kg (jako chlor)
DusičnanyNe více než 5 mg/kg (jako NaNOs)
SíranyNe více než 1500 mg/kg (jako CaS04)
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
CadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Poznámka:
Uvedená specifikace platí pro75% vodné roztoky

E 339 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ

SynonymaOrthofosforečnan monosodný
Primárni fosforečnan sodný
Monofosforečnan monosodný
Definice
Chemický názevDihydrogenfosforečnan sodný
Dihydrogenmonofosforečnan sodný
Einecs231-449-2
Kód EE 339(i)
Chemický vzorecBezvodá sůl: NaH2PO4
Monohydrát: NaH2PO4.H2O
Dihydrát: NaH2PO4.2H2O
Molekulová hmotnostBezvodásůl: 119,98
Monohydrát: 138,00
Dihydrát: 156,01
ObsahNe méně než 97 % NaH2P04 (po jednohodinovém sušení při 60 °C následovaném čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
Obsah P20558,0 až 60,0 % (v bezvodém stavu)
PopisBílý, poněkud rozplývavý prášek, krystaly nebo granule, bez zápachu
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosforečnanu a sodíku
B. Test rozpustnostiLátka je snadno rozpustná ve vodě. Nerozpustná v ethanolu nebo etheru
C. pH 1% roztoku4,1 až 5,0
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímJednohodinovým sušením při 60 °C, následovaným čtyřhodinovým sušením při 105 °C
- bezvodá sůl: ne více než 2,0 %
- monohydrát: ne více než 15,0 %
- dihydrát: ne více než 25 %
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 % v bezvodém stavu
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 339 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN DISODNÝ

Synonyma DefiniceOrthofosforečnan disodný
Sekundárni fosforečnan sodný
Monofosforečnan disodný
Chemický názevHydrogenfosforečnan disodný
Hydrogenmonofosforečnan disodný
Einecs231-448-7
Kód EE 339(ii)
Chemický vzorecBezvodá sůl: Na2HPO4 Hydráty: Na2HP04. x H20 (x = 2,7 nebo 12)
Molekulová hmotnost141,98 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 98 % Na2HP04 (po tříhodinovém sušení při 40 °C, následovaném pětihodinovým sušením pri 105 °C)
Obsah P20549 až 51 % (v bezvodém stavu)
PopisBezvodá sůl: bílý hygroskopický prášek, bez zápachu
Dihydrát: bílá krystalická látka, bez zápachu
Heptahydrát: bílé krystaly nebo zrnitý prášek, bez zápachu a větrající na vzduchu
Dodekahydrát: bílý prášek nebo krystaly, bez zápachu, větrající na vzduchu
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosforečnanu a sodíku
B. Test rozpustnostiLátka je snadno rozpustná ve vodě nerozpustná v ethanolu
pH 1 % roztoku8,4 až 9,6
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímTříhodinovým sušením při 40 °C, následovaným pětihodinovým sušením při 105 °C
- bezvodá sůl: ne více než 5,0 %
- dihydrát: ne více než 22,0 %
- heptahydrát: ne více než 50,0 %
- dodekahydrát: ne více než 61,0 %
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 % v bezvodém stavu
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 339 (iii) FOSFOREČNAN TRISODNÝ

SynonymaOrthofosforečnan trisodný
Terciální fosforečnan sodný
Fosforečnan sodný
DefiniceFosforečnan trisodný se získává z vodných roztoků a krystalizuje jako bezvodá sůl a nebo s 1/2,1,6,8 nebo 12 H2O. Dodekahydrát vždy krystalizuje z vodných roztoků s přebytkem hydroxidu sodného.Obsahuje 1/4 molekuly NaOH.
Chemický názevMonofosforečnan trisodný
Fosforečnan trisodný
Orthofosforečnan trisodný
Einecs231-509-8
Kód EE 339(iii)
Chemický vzorecBezvodá sůl: Na3P04 Hydráty: Na3PO4.xH2O (x = 1/2,1,6,8 nebo 12)
Molekulová hmotnost163,94 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 97,0 % Na3P04 (u bezvodé soli a hydratovaných forem kromě dodekahydrátu - po přepočtu na vysušenou látku) Ne méně než 92,0 % Na3P04 (u dodekahydrátu - po přepočtu na vyžíhanou látku)
Obsah P20540,5 až 43,5 % (v bezvodém stavu)
PopisBílé krystaly, granule nebo krystalický prášek, bez zápachu.
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosforečnanu a sodíku
B. Test rozpustnostiLátka je snadno rozpustná ve vodě a nerozpustná v ethanolu
C. pH 1% roztoku11,5 až 12,5
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímPůlhodinovým žíháním při cca 800 °C (po předcházejícím dvouhodinovém sušení při 120 °C)
- bezvodá sůl: ne více než 2,0 %
- monohydrát: ne více než 11,0 %
- dodekahydrát: 45,0 % až 58,0 %
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 % v bezvodém stavu
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 340 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

SynonymaOrthofosforečnan monodraselný
Primárni fosforečnan draselný
Monofosforečnan monodraselný
Definice
Chemický názevDihydrogenfosforečnan draselný
Dihydrogenmonofosforečnan draselný
Einecs231-913-4
Kód EE 340(i)
Chemický vzorecKH2P04
Molekulová hmotnost136,09
ObsahNe méně než 98,0 % (po čtyřhodinovém sušení pri 105 °C)
Obsah P20551,0 až 53,0 % (v bezvodém stavu)
PopisHygroskopické bezbarvé krystaly nebo bílý zrnitý nebo krystalický prášek, bez zápachu
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosforečnanu a draslíku
B. Test rozpustnostiLátka je snadno rozpustná ve vodě a nerozpustná v ethanolu
C. pH 1% roztoku4,2 až 4,8
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2,0 % (čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
Látky ve vodě nerozpustnéNe více než 0,2 % v bezvodém stavu
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 340 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN DIDRASELNÝ

SynonymaOrthofosforečnan didraselný
Sekundárni fosforečnan draselný
Monofosforečnan didraselný
Definice
Chemický názevHydrogenfosforečnan didraselný
Hydrogenmonofosforečnan didraselný
Einecs231-834-5
Kód EE 340(ii)
Chemický vzorecK2HPO4
Molekulová hmotnost174,18
ObsahNe méně než 98 % (po čtyřhodinovém sušením při 105 °C)
Obsah P20540,3 až 41,5 % (v bezvodém stavu)
PopisBezbarvý nebo bílý zrnitý prášek, krystaly nebo hmota, rozplývající se na vzduchu
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosforečnanu a draslíku
B. Test rozpustnostiLátka je snadno rozpustná ve vodě a nerozpustná v ethanolu
C. pH 1% roztoku8,7 až 9,4
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2,0 % (čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
Látky ve vodě nerozpustnéNe více než 0,2 % v bezvodém stavu
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 340 (iii) FOSFOREČNAN TRIDRASELNÝ

SynonymaOrthofosforečnan tridraselný
Terciální fosforečnan draselný
Monofosforečnan tridraselný
Definice
Chemický názevFosforečnan tridraselný
Monofosforečnan tridraselný
Einecs231-907-1
Kód EE 340(iii)
Chemický vzorecBezvodá sůl: K3PO4 Hydráty: K3PO4.xH2O (x = 1 nebo 3)
Molekulová hmotnost212,27 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 97 % (pro vyžíhanou látku)
Obsah P20530,5 až 33,0 % (pro vyžíhanou látku)
PopisBezbarvé nebo bílé hygroskopické krystaly nebo granule, bez zápachu. Dostupné hydratované soli se vyskytují ve formě mono- a trihydrátu
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosforečnanu a draslíku
B. Test rozpustnostiLátka je snadno rozpustná ve vodě a nerozpustná v ethanolu
C. pH 1% roztoku11,5 až 12,3
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímPůlhodinovým žíháním při 800 °C ±25 °C (po předcházejícím hodinovém sušení při 105 °C)
- bezvodá sůl: ne více než 3,0 %
- hydráty: ne více než 23,0 %
Látky ve vodě nerozpustnéNe více než 0,2 % v bezvodém stavu
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 341 (i) BIS(DIHYDROGENFOSFOREČNAN) VÁPENATÝ

SynonymaDihydrogenorthofosforečnan vápenatý
Primárni fosforečnan draselný
Definice
Chemický názevBis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý
Bis(dihydrogenmonofosforečnan) vápenatý
Einecs231-837-1
Kód EE341(i)
Chemický vzorecBezvodásůl: Ca(H2PO4)2
Monohydrát: Ca(H2PO4)2. H2O
Molekulová hmotnost234,05 (bezvodásůl) 252,08 (monohydrát)
ObsahNe méně než 95 % (ve vysušeném stavu)
Obsah P20555,5 až 61,1 % (bezvodá sůl)
PopisZrnitý prášek, bílé krystaly nebo granule, které se na vzduchu rozplývají
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosforečnanu a vápníku
B. Obsah CaO23,0 až 27,5 % (bezvodá sůl) 19,0 až 24,8 % (monohydrát)
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímBezvodá sůl: ne více než 14 % (čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
Monohydrát: ne více než 17,5 % (čtyřhodinovým sušením při 105 °C po předcházejícím jednohodinovém sušení při 60 °C)
Úbytek hmotnosti žíhánímPůlhodinovým žíháním při 800 °C ± 25 °C
- bezvodá sůl: ne více než 17,5 %
- monohydrát (po předcházejícím jednohodinovém sušení při 105 °C): ne více než 25,0 %
FluoridyNe více než 30 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 341 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

SynonymaHydrogenorthofosforečnan vápenatý
Sekundárni fosforečnan vápenatý
Definice
Chemický názevHydrogenfosforečnan vápenatý
Hydrogenmonofosforečnan vápenatý
Monohydrogenfosforečnan vápenatý
Einecs231-826-1
Kód EE 341(ii)
Chemický vzorecBezvodá sůl: CaHPO4
Dihydrát: CaHPO4.2H2O
Molekulová hmotnost136,06 (bezvodá sůl)
172,09 (dihydrát)
ObsahNe méně než 98 % a ne více než 102 % CaHPO4 (po tříhodinovém sušení při 200 °C)
Obsah P20550,0 až 52,5 % (bezvodá sůl)
PopisBílé krystaly nebo granule, zrnitý prášek nebo prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosforečnanu a vápníku
B. Test rozpustnostiLátka je mírně rozpustná ve vodě a nerozpustná v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímPůlhodinovým žíháním při 800 °C ± 25 °C
- bezvodá sůl: ne více než 8,5 %
- dihydrát: ne více než 26,5 %
FluoridyNe více než 50 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
SynonymaOrthofosforečnan vápenatý
DefiniceFosforečnan trivápenatý sestává z proměnlivé směsi fosforečnanů vápenatých získaných neutralizací kyseliny fosforečné hydroxidem vápenatým.Přibližné složení je 10 CaO.3P2O5 .H2O
Chemický názevBis(fosforečnan) trivápenatý
Bis(orthofosforečnan) trivápenatý
Bis(monofosforečnan) trivápenatý
Zásaditý monofosforečnan pentavápenatý
Einecs231-840-8 orthofosforečnan vápenatý
235-330-6 zásaditý monofosforečnan pentavápenatý
Kód EE341(iii)
Chemický vzorecCa5 (PO4 )3 -OH nebo Ca3(PO4)2
Molekulová hmotnost502 nebo 310
ObsahNe méně než 90 % ve vyžíhaném stavu
Obsah P20538,5 až48,0% (bezvodá sůl)
PopisBílý, na vzduchu stálý prášek, bez chuti a zápachu
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosforečnanu a vápníku
B. Test rozpustnostiLátka je prakticky nerozpustná ve vodě a nerozpustná v ethanolu. Rozpouští se ve zředěné kyselině chlorovodíkové a dusičné
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímNe více než 8 % (žíháním při 800 °C ± 25 °C do konstantní váhy)
FluoridyNe více než 50 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 343 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN HOŘEČNATÝ

SynonymaKyselý fosforečnan hořečnatý
Orthofosforečnanu monohořečnatý
Definice
Chemické názvyBis(dihydrogenfosforečnan) hořečnatý
Bis(dihydrogenmonofosforečnan) hořečnatý
Einecs236-004-6
Kód EE 343(i)
Chemický vzorecMg(H2PO4)2.xH2O (x = 0 až 4)
Molekulová hmotnost218,28 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 51 % ve vyžíhaném stavu
PopisBílý krystalický prášek, bez zápachu a chuti
Identifikace
A. RozpustnostMéně rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost fosforečnanu
C. Pozitivní test na přítomnost hořčíku
D. Obsah MgONe méně než 21,5 % ve vyžíhaném stavu
Čistota
FluoridyNe více než 10mg/kg
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
KadmiuimNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 343(ii) HYDROGENFOSFOREČNAN HOŘEČNATÝ

SynonymaHydrogenorthofosforečnan hořečnatý
Sekundární fosforečnan hořečnatý
Definice
Chemické názvyHydrogenfosforečnan hořečnatý
Hydrogenmonofosforečnan hořečnatý
Einecs231-823-5
Kód CAS7757-86-0
Kód EE 343(ii)
Chemický vzorecMgHPO4.x H2O (x = 0 až 3)
Molekulová hmotnost120,30 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 96,0% Mg2P2O7 (počítáno na vyžíhanou sůl)
PopisBílý krystalický prášek, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostMírně rozpustný ve vodě Rozpustný ve zředěných kyselinách Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost fosforečnanůAsi 200 mg vzorku se rozpustí v 10 ml 1,7 mol.l-1 kyseliny dusičné a přidá se po kapkách molybdenan amonný. Vzniklá žlutozelená sraženina fosfomolybdenanu amonného je rozpustná v 6 mol.l-1roztoku hydroxidu amonného
C. Pozitivní test na přítomnost hořčíku100 mg vzorku se rozpustí v 0,5 ml 1 mol. l-1 kyseliny octové a 20 ml vody. Přidá se 1 ml 9% chloridu železitého, nechá se stát 5 minut a pak se přefiltruje. Filtrát dává pozitivní reakci na přítomnost horečnatých solí
D. Obsah MgONe méně než 33,0 % (bezvodá sůl)
Čistota
FluoridyNe více než 10 mg/kg
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 350(i) DL-JABLEČNAN DISODNÝ

SynonymaSodná sůl kyseliny jablečné
Jablečnan sodný
Definice
Chemické názvyDL-jablečnan disodný
DL-malát disodný
Disodná sůl kyseliny jablečné
Disodná sůl kyseliny hydroxybutan-diové
Dinatrium-hydroxybutandioát
Dinatrium-hydroxysukcinát
Einecs211-627-6
Kód CAS676-46-0
Kód EE 350(i)
Chemický vzorecHemihydrát: C4H4Na2O5. 1/2 H2O
Trihydrát: C4H4Na2O5. 3 H2O
Molekulová hmotnostHemihydrát: 187,05
Trihydrát: 232,1
ObsahNe méně než 98 % (látka v bezvodém, vysušeném stavu)
PopisBílý krystalický prášek nebo hrudky slané chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost 1,2- dikarboxylové kyseliny
C. Pozitivní test na tvorbu azobarviv
D. Pozitivní test na přítomnost sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímHemihydrát: ne více než 7 % (130 °C, 4 hodiny), Trihydrát: ne více než 20,5 až 23,5 % (130 °C, 4 hodiny)
AlkalitaNe více než 0,2 % (jako Na2CO3)
Kyselina fumarováNe více než 1 %
Kyselina maleinováNe více než 0,05 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 350(ii) DL-JABLEČNAN MONOSODNÝ

SynonymaSodná sůl kyseliny jablečné
Definice
Chemické názvyDL-jablečnan monosodný
DL-malát monosodný
Monosodná sůl kyseliny jablečné
Monosodná sůl kyseliny hydroxybutan-diové
Natrium-hydrogen-hydroxybutandioát
Natrium-hydrogen-hyŕroxysukcinát
Kód CAS58214-38-3
Kód EE 350(ii)
Chemický vzorecC4H5NaO5
Molekulová hmotnost156,1 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 99 % (látka ve vysušeném stavu)
PopisBílý krystalický prášek nebo hrudky slané chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost 1,2- dikarboxylové kyseliny
C. Pozitivní test na tvorbu azobarviv
D. Pozitivní test na přítomnost sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2,0 % (110 °C, 3 hodiny)
AlkalitaNe více než 0,2 % (jako Na2CO3)
Kyselina fumarováNe více než 1 %
Kyselina maleinováNe více než 0,05 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 351 DL-JABLEČNAN DRASELNÝ

SynonymaDraselná sůl kyseliny jablečné
Jablečnan draselný
Definice
Chemické názvyDL-jablečnan didraselný
DL-malát didraselný
Didraselná sůl kyseliny jablečné
Didraselná sůl kyseliny hydroxybutan-diové
Dikalium-hydroxybutaandioát
Dikalium-hydroxysukcinát
Kód CAS585-09-1
Kód EE 351
Chemický vzorecC4H4K2O5
Molekulová hmotnost210,27 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 59,5 %
PopisBílý krystalický prášek nebo hrudky slané chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost 1,2- dikarboxylové kyseliny
C. Pozitivní test na tvorbu azobarviv
D. Pozitivní test na přítomnost draslíku
Čistota
AlkalitaNe více než 0,2 % (jako Na2CO3)
Kyselina fumarováNe více než 1,0 %
Kyselina maleinováNe více než 0,05 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 352(i) DL-JABLEČNAN VÁPENATÝ

Synonyma DefiniceVápenatá sůl kyseliny jablečné
Jablečnan vápenatý
Chemické názvyDL-jablečnan vápenatý
DL-malát vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny jablečné
Vápenatá sůl kyseliny hydroxybutan-diové
α-hydroxyjantarát vápenatý
α-hydroxysukcinát vápenatý
Kalcium-hydroxybutandioát
Kalcium-hydroxysukcinát
Kód EE 352(i)
Chemický vzorecC4H4CaO5
Molekulová hmotnost172,14
ObsahNe méně než 97,5 % C4H4CaO5 (látka ve vysušeném stavu)
PopisBílý nebo bezbarvý prášek
Identifikace
A. RozpustnostMálo rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost 1,2-dikarboxylové kyseliny
C. Pozitivní test na přítomnost vápníku
D. Pozitivní test na tvorbu azobarviv
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2 % (110 °C, 3 hodiny)
AlkalitaNe více než 0,2 % (jako CaCO3)
FluoridyNe více než 30 mg/kg
Kyselina maleinováNe více než 0,05 %
Kyselina fumarováNe více než 1,0 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 352(ii) DL-HYDROGENJABLEČNAN VÁPENATÝ

SynonymaVápenatá sůl kyseliny jablečné
Definice
Chemické názvyDL-hydrogenjablečnan vápenatý
Bis(hydrogenjablečnan) vápenatý
DL-hydrogenmalát vápenatý
Bis(hydrogenmalát) vápenatý
Kalcium-dihydrogen-hydroxybutandioát
Kalcium-dihydrogen-hydroxysukcinát
Kód CAS5743-31-7
Kód EE 352(ii)
Chemický vzorecCa(C4H5O5)2
Molekulová hmotnost306,24 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 97,5 % (látka ve vysušeném stavu)
PopisBílý krystalický prášek nebo hrudky slané chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost 1,2- dikarboxylové kyseliny
C. Pozitivní test na tvorbu azobarviv
D. Pozitivní test na přítomnost vápníku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2 % (110 °C, 3 hodiny)
AlkalitaNe více než 0,2 % (jako Na2CO3)
FluoridyNe více než 30 mg/kg
Kyselina fumarováNe více než 1,0 %
Kyselina maleinováNe více než 0,05 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 353 KYSELINA META VINNÁ

Definice
Chemický názevKyselina metavinná
Kód EE 353
Chemický vzorecC4H6O6
Molekulová hmotnost112,12
ObsahNe méně než 99,5 %
PopisKrystalky nebo prášek bílé nebo nažloutlé barvy. Slabě voní po karamelu.
Identifikace
A. RozpustnostVelmi dobře rozpustná ve vodě a ethanolu
B.1-10 mg látky smísit ve zkumavce se 2 ml koncentrované kyseliny sírové a přidat 2 kapky sulfo-resorcinolového činidla. Po zahřátí na 150 °C se objeví intenzivní fialové zabarvení
Čistota
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 354 L(+)-VINAN VÁPENATÝ

Definice
Chemické názvyL(+)-vinan vápenatý
L(+)-tartarát vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny vinné
Vápenatá sůl kyseliny 2,3-dihydroxybutandiové
Dihydrát kalcium-L(+)-2,3 -dihydroxybutandioát
Kód CAS3164-34-9
Kód EE 354
Chemický vzorecC4H4CaO6. 2H2O
Molekulová hmotnost224,18
ObsahNe méně než 98 % C4H4CaO6
PopisJemný krystalický prášek bílé nebo skoro čistě bílé barvy
Identifikace
A. RozpustnostMálo rozpustný ve vodě (asi 0,01 g/100 ml, 20 °C)
Obtížně rozpustný v ethanolu
Málo rozpustný v diethyletheru
Rozpustný v kyselinách
B. Specifická optická otáčivost[α]20D : +7,0° až+ 7,4° (0,1% roztok v 1 mol.l-1 HC1)
C. Pozitivní test na přítomnost vinanu
Čistota
SíranyNe více než 1 g/kg
pH 5% roztok6,0 až 9,0
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 355 KYSELINA ADIPOVÁ

Definice
Chemické názvyKyselina adipová
Kyselina hexandiová
Kyselina 1,4-butandikarboxylová
Kyselina but-l,4-endikarboxylová
Einecs204-673-3
Kód CAS124-04-9
Kód EE 355
Chemický vzorecC6H10O4
Molekulová hmotnost146,14
ObsahNe méně než 99,6 % a ne více než 101% (ekvivalentu) C6H10O4
PopisBílé krystalky nebo krystalický prášek kyselé chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostMálo rozpustná ve vodě
Dobře rozpustná v ethanolu
B. Rozpětí bodu tání151,5 až 154,0 °C
Čistota
Obsah vodyNe více než 0,2 % (metodou Karl Fischera)
Síranový popelNe více než 20 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 356 ADIPÁT SODNÝ

SynonymaAdipan sodný
Definice
Chemické názvyAdipát sodný
Sodná sůl kyseliny hexandiové
Sodná sůl kyseliny 1,4-butandikarboxylové
Natrium-adipát
Einecs231-293-5
Kód CAS7486-38-6
Kód EE 356
Chemický vzorecC6H8Na2O4
Molekulová hmotnost190,11
ObsahNe méně než 99,0 % ve vysušeném stavu
PopisBílé krystalky nebo krystalický prášek kyselé chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostMírně rozpustný ve vodě (50 g/100 ml, 20 °C)
Dobře rozpustný v ethanolu
B. Rozpětí bodu tání151 až 152 °C (kyselina adipová)
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku
Čistota
Obsah vodyNe více než 3,0 % (metodou Karl Fischera)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 357 ADIPÁT DRASELNÝ

SynonymaAdipan draselný
Definice
Chemické názvyAdipát draselný
Draselná sůl kyseliny hexandiové
Draselná sůl kyseliny 1,4-butandikarboxylové
Kalium-adipát
Einecs242-838-1
Kód CAS19584-53-3
Kód EE 357
Chemický vzorecC6H8K2O4
Molekulová hmotnost222,32
ObsahNe méně než 99,0 % ve vysušeném stavu
PopisBílé krystalky nebo krystalický prášek, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostMírně rozpustný ve vodě (60 g/100 ml, 20 °C)
Dobře rozpustný v ethanolu
B. Rozpětí bodu tání151 až 152 °C (kyselina adipová)
C. Pozitivní test na přítomnost draslíku
Čistota
Obsah vodyNe více než 3,0 % (metodou Karl Fischera)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 363 KYSELINA JANTAROVÁ

Definice
Chemické názvyKyselina jantarová
Kyselina butandiová
Einecs203-740-4
Kód CAS110-15-6
Kód EE 363
Chemický vzorecC4H6O4
Molekulová hmotnost118,09
ObsahNe méně než 99,0 %
PopisBezbarvé nebo bílé krystalky, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostPři 25 °C se jeden gram kyseliny rozpustí ve:
-13 ml vody (při 100 °C v 1 ml vody)
- v 18,5 ml ethanolu
- ve 20 ml glycerolu
B. Rozpětí bodu tání185,0 190,0 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímNe více než 0,025 % (800 °C, 15 minut)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 380 CITRÁT TRI AMONNÝ

SynonymaTriamonná sůl kyseliny citrónové
Definice
Chemické názvyCitrát triamonný
Triamonná sůl kyseliny 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylové
Triamonium-(2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylát)
Triamonium-citrát
Einecs222-394-5
Kód CAS3458-72-8
Kód EE 380
Chemický vzorecC6H17N307
Molekulová hmotnost243,22
ObsahNe méně než 97,0 % C6H17N307
PopisBílé krystalky nebo krystalický prášek
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost citrátu
C. Pozitivní test na přítomnost amonných solí Čistota
ŠťavelanyNe více než 0,04 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 385 ETHYLENDIAMINTETRAACETÁT VÁPENATO-DISODNÝ

SynonymaVápenato-disodná sůl
EDTA
Edetát vápenato-disodný
Definice
Chemický názevEthylendiamintetraacetát vápenato-disodný
Ethylendinitrilotetraacetát vápenato-disodný
N,N'-1,2-ethanediylbis [N-fkarboxymethyl)-glycinato][(4-)-O,O',ON,ON]vápenatan(2)-disodný
Einecs200-529-9
Kód EE385
Chemický vzorecC10H12O8CaN2Na2.2H2O
Molekulová hmotnost410,31
ObsahNe méně než 97 % ve vysušeném stavu
PopisBílé krystalické granule nebo bílý či téměř bílý prášek, bez zápachu a slabě hygroskopický
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost sodíku a vápníku
B. Pozitivní test na chelátotvorné vlastnosti vůči kovovým iontům
C. pH 1% vodného roztoku6,5 až 7,5
Čistota
Obsah vody5 až 13 % (metodou Karl Fischera)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 400 KYSELINA ALGINOVÁ

DefiniceLineární glykuronoglykan, složený převážně z beta (1-4) vázaných jednotek kyseliny
D-mannuronové a alfa (1-4) vázaných jednotek kyseliny
L-guluronové v pyranosové cyklické formě.
Hydrofilní koloidní sacharid, získávaný z různých druhů hnědých mořských řas (Phaeophyceae) extrakcí zředěnými roztoky alkálií
Einecs232-680-1
Kód EE 400
Chemický vzorec(C6H8O6)n
Molekulová hmotnost10 000-600 000
ObsahKyselina ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 20 % a ne více než 23 % CO2, což odpovídá ne méně než 91 % a ne více než 104,5 % (ekvivalentu) kyseliny alginové (C6H8O6)n vycházeje z ekvivalentové hmotnosti 200
Popis IdentifikaceKyselina alginová se dodává ve vláknité, zrnité, granulovité a práškové formě. Je téměř bez zápachu, barvy bílé až žlutavě hnědé
A. RozpustnostNerozpustná ve vodě a organických rozpouštědlech, pomalu se rozpouští v alkalických roztocích uhličitanu sodného, hydroxidu sodného a fosforečnanu (tri)sodného
B. Precipitační test s chloridem vápenatýmK určitému objemu 0,5% roztoku vzorku v 1 mol.l-1 hydroxidu sodném se přidá pětina uvedeného objemu 2,5% roztoku chloridu vápenatého. V přítomnosti kyseliny alginové dojde k vytvoření objemné rosolovité sraženiny. Test umožňuje odlišit kyselinu alginovou od arabské gumy, sodných solí karboxymethylcelulosy, karboxymethylškrobu, kara-genanu, želatiny, gumy ghatti, gumy karaya, karubinu, methylcelulosy a gumy tragant
C. Precipitační test se síranem amonnýmK určitému objemu 0,5% roztoku vzorku v 1 mol.l-1 hydroxidu sodném se přidá polovina uvedeného objemu nasyceného roztoku síranu amonného. Kyselina alginová s činidlem netvoří sraženinu. Test umožňuje odlišit kyselinu alginovou od agaru, karboxymethylcelulosy, karagenanu, deesterifikova-naných pektinů, želatiny, karubinu, methylcelulosy a škrobu
D. Barevná reakce0,01 g vzorku se pokud možno úplně rozpustí protřepáváním s 0,15 ml 0,1 mol.l-1hydroxidu sodného a do vzniklého roztoku se přidá 1 ml okyseleného roztoku síranu železitého (7 gramů síranu železitého, rozpuštěných v 90 ml vody, kam bylo přidáno 100 ml 0,25 mol.l-1 H2SO4). Za přítomnosti kyseliny alginové se během 5 minut vyvine třešňově červené zabarvení, které nakonec přejde na tmavě purpurové
Čistota
pH 3% suspenze2,0 až 3,5
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 15 % (105 °C, 4 hodiny)
Síranový popelNe více než 8 % (vysušená látka)
Látky nerozpustné v 1 mol.ľ1 roztoku hydroxidu sodnéhoNe více než 2 % (vysušená látka)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůNe více než 5000 /gram
Escherichia coliNegativní v 5 gramech
Salmonella sppNegativní v 10 gramech
Kvasinky a plísněNe více než 500 /gram

E 401 ALGINÁT SODNÝ

Definice
Chemické názvyAlginát sodný
Sodná sůl kyseliny alginové
Kód EE 401
Chemický vzorec(C6H7NaO6)n
Molekulová hmotnost10 000-600 000
ObsahSůl ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 18 % a ne více než 21 % CO2, což odpovídá ne méně než 90,8 % a ne více než 106,0 % (ekvivalentu) alginátu sodného, vycházeje z ekvivalentové hmotnosti 222
PopisBílý až žlutohnědý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez zápachu
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost sodíku a kyseliny alginové
Čistota
pH 1% roztoku6,0 až 8,0
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 15 % (105 °C, 4 hodiny)
Popel celkemStanovení při 600 °C pro suchou látku: ne méně než 18 % a ne více než 27 % (látka předem vysušena čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
Látky nerozpustné ve voděNe více než 2 % (vysušená látka)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůNe více než 5000 /gram
Escherichia coliNegativní v 5 gramech
Salmonella sppNegativní v 10 gramech
Kvasinky a plísněNe více než 500 /gram

E 402 ALGINÁT DRASELNÝ

Definice
Chemické názvyAlginát draselný
Draselná sůl kyseliny alginové
Kód EE 402
Chemický vzorec(C6H7KO6)n
Molekulová hmotnost10 000-600 000
ObsahSůl ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 16,5 % a ne více než 19,5 % CO2, což odpovídá ne méně než 89,2 % a ne více než 105,5 % (ekvivalentu) alginátu draselného, vycházeje z ekvivalentové hmotnosti 238
PopisBílý až žlutohnědý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez zápachu
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost draslíku a kyseliny alginové
Čistota
pH 1% roztokuMezi 6,0 a 8,0
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 15 % (105 °C, 4 hodiny)
Popel celkemStanovení při 600 °C pro suchou látku: ne méně než 23 % a ne více než 32 % (látka předem vysušena čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
Látky nerozpustné ve voděNe více než 2% (vysušená látka)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůNe více než 5000 /gram
Escherichia coliNegativní v 5 gramech
Salmonella sppNegativní v 10 gramech
Kvasinky a plísněNe více než 500 /gram

E 403 ALGINÁT AMONNÝ

Definice
Chemické názvyAlginát amonnný
Amonná sůl kyseliny alginové
Kód EE 403
Chemický vzorec(C6HnNO6)n
Molekulová hmotnost10 000-600 000
ObsahSůl ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 18 % a ne více než 21 % CO2, což odpovídá ne méně než 88,7 % a ne více než 103,6 % (ekvivalentu) alginátu amonného, vycházeje z ekvivalentové hmotnosti 217
PopisBílý až nažloutlý vláknitý nebo zrnitý prášek
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost amonných iontů a kyseliny alginové
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 15 % (105 °C, 4 hodiny)
Síranový popelNe více než 7 % (vysušená látka)
Popel celkemStanovení při 600 °C pro suchou látku: ne méně než 4 % a ne více než 5 % (látka předem vysušena čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
Látky nerozpustné ve voděNe více než 2 % (vysušená látka)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůNe více než 5000 /gram
Escherichia coliNegativní v 5 gramech
Salmonella sppNegativní v 10 gramech
Kvasinky a plísněNe více než 500 /gram

E 404 ALGINÁT VÁPENATÝ

SynonymaVápenatá sůl kyseliny alginové
Definice
Chemické názvyAlginát vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny alginové
Kód EE 404
Chemický vzorec(C6H7Ca1/2O6)n
Molekulová hmotnost10 000-600 000
ObsahSůl ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 18 % a ne více než 21 % CO2, což odpovídá ne méně než 89,6 % a ne více než 104,5 % (ekvivalentu) alginátu amonného, vycházeje z ekvivalentevé hmotnosti 219
PopisBílý až nažloutlý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez zápachu
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost vápenatých iontů a kyseliny alginové
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 15 % (105 °C, 4 hodiny)
Popel celkemStanovení při 600 °C pro suchou látku: ne méně než 15 % a ne více než 24 % (látka předem vysušena čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
Síranový popelNe méně než 28 % a ne více než 36 % (látka ve vysušeném stavu)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůNe více než 5000 /gram
Escherichia coliNegativní v 5 gramech
Salmonella sppNegativní v 10 gramech
Kvasinky a plísněNe více než 500 /gram

E 405 1,2-PROPANDIOLALGINÁT

Synonyma DefiniceEster 1,2-propandiolu s kyselinou alginovou
Hydroxypropylalginát
Chemické názvyEster 1,2-propandiolu s kyselinou alginovou Složení látky se může měnit v závislosti na stupni esterifikace a procentuálním zastoupení volných a zneutralizovaných karboxylových skupin
Kód EE 405
Chemický vzorec(C9H14O7)n - esterifikováno
Molekulová hmotnost10 000-600 000
ObsahEster ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 16 % a ne více než 20 % C02
Popis
Identifikace
Bílý až nažloutlý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez zápachu
A. Pozitivní test na přítomnost 1,2-propandiolu a kyseliny alginové
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 20 % (105 °C, 4 hodiny)
Síranový popelStanovení při 600 °C pro suchou látku: ne více než 10 % (látka předem vysušena čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
Celkový obsah 1,2-propandioluNe méně než 15 % a ne více než 45 %
Obsah volného 1,2-propandioluNe více než 15 %
Popel nerozpustný v kyselině (cca 3 mol.ľ1 kyselina chlorovodíková)Ne více než 2 %
Látky nerozpustné ve voděNe více než 2 % (vysušená látka)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůNe více než 5000 /gram
Escherichia coliNegativní v 5 gramech
Salmonella sppNegativní v 10 gramech
Kvasinky a plísněNe více než 500 /gram

E 406 AGAR

SynonymaAgar-agar Gelosa
Bengálská, ceylonská, čínská nebo japonská vyzina
Definice
Chemické názvyAgar je hydrofilní koloidní galaktosid, složený převážně z cukerných jednotek D-galaktosy. Přibližně u každé desáté jednotky D-galaktopyranosy je jedna z hydroxylových skupin esterifikována kyselinou sírovou, která je zde v neutralizované formě vápenaté, hořečnaté, draselné nebo sodné soli.
Agar se získává extrakcí z určitých přirozených kmenů mořských řas čeledí Gelidiaceae a Sphaerococcaceae a příbuzných rudých řas třídy Rhodophyceae
Einecs232-658-1
Kód EE 406
ObsahPrahová koncentrace gelu nesmí být vyšší než 0,25 %
PopisAgar je látka bez pachu nebo se slabým charakteristickým pachem. Nemletý agar se obvykle dodává ve formě svazků, složených z tenkých membránovitých a vzájemně slepených proužků nebo v nařezané, vločkové či granulované formě. Může být žlutooranžový, žlutavě šedý až světle žlutý, případně bezbarvý. Navlhlý agar je houževnatý, ve vysušeném stavuje křehký. Práškový agar bývá barvy bílé, žlutavě bílé nebo světle žluté. Ve vodě se při pozorování mikroskopem jeví jako zrnitý a do jisté míry vláknitý. Někdy bývají přítomny též nečetné fragmenty spikulí hub a shluky křemeliny. V roztoku chloralhydrátu se práškový agar jeví transparentnější než ve vodě, více či méně zrnitý, příčně pruhovaný, ostrohranný a v některých případech je možno v něm pozorovat shluky křemeliny
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve studené vodě, rozpustný ve vroucí vodě
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 22 %'(105 °C, 5 hodin)
Popel celkemStanovení při 550 °C pro suchou látku: ne více než 6,5 %
Popel celkem nerozpustný v kyselině (cca 3 mol.ľ1 kyselina chlorovodíková)Stanovení při 550 °C pro suchou látku: ne více než 0,5 %
Látky nerozpustné v horké voděNe více než 1,0 %
ŠkrobNedetekovatelné množství
Želatina a jiné proteinyAsi 1 g agaru se rozpustí ve 100 ml vroucí vody a roztok se nechá vychladnout asi na 50 °C. K 5 ml tohoto roztoku se přidá 5 ml vodného roztoku trinitro fenolu (1 gram bezvodého trinitro fenolu, rozpuštěný ve 100 ml horké vody). V následujících 10 minutách se v roztoku nesmí vytvořit pozorovatelný zákal
Absorpce vody5 gramů agaru se vloží do 100 ml odměrného válce, doplní vodou po horní rysku, obsah válce se promíchá a ponechá 24 hodin stát při teplotě přibližně 25 °C. Po uplynutí uvedené doby se obsah válce slije přes navlhčenou skleněnou vatu do jiného odměrného válce stejného objemu. Objem vody by zde neměl činit více než 75 ml
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg

E 407 KARAGENAN

SynonymaKomerční produkty se dodávají pod různými názvy, jako například:
Gelosa z irského mechu (karagenu) Eucheuman (z Eucheuma spp.) Iridophycan (z Irdidaea spp.) Hypnean (z Hypnea spp.)
Fulcellaran nebo dánský agar (z Furcellaria fastigiatá) Karagenan (z Chondrus spp. a Gigartina spp.)
DefiniceKaragenan se získává vodnou extrakcí z přirozených kmenů mořských řas čeledí Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaeceae a Furcellariaceae, náležejících do třídy rudých řas Rhodophyceae
Jako srážedla nesmí být užívána jiná organická rozpouštědla než methanol, ethanol nebo 2-propanol. Karagenan se z převážné části skládá z draselných, sodných, horečnatých a vápenatých solí polysacharidů, esterifikováných kyselinou sírovou, ze kterých je při hydrolýze uvolňována galaktosa a 3,6-anhydrogalaktosa. Kvalitní karagenan nesmí být hydrolyzovaný nebo jiným způsobem chemicky rozložený
Střední molekulová hmotnostNe méně než 100 000
Einecs232-524-2
Kód EE 407
PopisNažloutlý až bezbarvý prášek hrubé až jemné konzistence, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost galaktosy, anhydrogalaktosy a síranů
Čistota
Obsah methanolu, ethanolu a 2-propanoluCelkem ne více než 0,1 % (jednotlivých alkoholů nebo jejich kombinace)
Viskozita 1,5% roztoku při 75°CNe méně než 5 mPa.s
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 12 % (105 °C, 4 hodiny)
SíranyStanovení při 550 °C pro suchou látku: ne méně než 15 % a ne více než 40 % (jako SO4-2)
Popel celkemStanovení při 550 °C pro suchou látku: ne méně než 15 % a ne více než 40 %
Popel nerozpustný v kyselině (10% kyselina chlorovodíková)Pro suchou látku: ne více než 1 %
Látky nerozpustné v kyselině (1% objem/objem kyselina sírová)Pro suchou látku: ne více než 2 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůNe více než 5 000/g
Kvasinky a plísněNe více než 300/g
Escherichia coliNegativní v 5 g
Salmonella spp.Negativní v 10 g

E 407a GUMA EUCHEMA

SynonymaPES
PNG-karagenan
Afinát řasy Euchema
Částečně čištěný karagenan
Karagenan s obsahem celulosy
DefiniceGuma Euchema je látka s koloidními vlastnostmi, získávaná z řas Euchema cottonii a Euchema spinosum (náležejících do třídy rudých řas Rhodophyceae). Skládá se převážně z polysacharidu, z nichž až 15% představuje nerozpustná rostlinná celulosa. Jednotlivé komerční výrobky mohou obsahovat cukry, přidávané pro účely standardizace, nebo soli, sloužící k dosažení požadovaných vlastností z hlediska tvorby gelu a jeho konzistence. Od karagenanu (INS 407) se odlišuje vyšším obsahem celulosních materiálů a tím, že proces výroby této látky nezahrnuje kroky rozpouštění a srážení
Funkční složkou produktu, získaného z E.cottonii, je kappa-kzragenm, což je kopolymer D-galaktosa-4-síranu a 3,6-anhydro-D-galaktosy Zpracovatelský postup je založen na krátkodobém máčení předem očištěných mořských řas v roztocích alkálií za zvýšené teploty. Takto upravený materiál je posléze pečlivě propírán vodou (k odstranění zbytků solí), dále čištěn, sušen a rozemlet na prášek. Jedinými alkoholy, které smí být v procesu čištění použity, jsou methanol, ethanol a 2-propanol
KódEE 407a
PopisGuma Euchema je světle hnědý až bílý prášek slizovité chuti, hrubé až jemné konzistence. Při cca 80 °C tvoří ve vodě kalnou opaleskující suspenzi. Tvorba suspenze probíhá snadněji, pokud je látka předem navlhčena alkoholem, glycerinem nebo nasyceným roztokem glukosy ve vodě. Látka je nerozpustná v ethanolu
Identifikace
A. RozpustnostVe vodě tvoří kalnou opaleskující suspenzi.
Nerozpustná v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost síranových skupin
C. Pozitivní test na přítomnost galaktosy a anhydrogalaktosy
D. Identifikace hydrokoloidu a převládajícího druhu kopolymeru
E. Infračervené absorpční spektrum
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 12 % (sušením při 105 °C 4 hodiny do konstantní hmotnosti)
pH 1% vodné suspenzeNe více než 11,0
Viskozita 1,5% roztoku při 75 °CNe méně než 5 mPa.s
Sírany (jako SO4-2)Ne méně než 15 % a ne více než 40 % (obsahu suchého polysacharidu)
Popel celkemNe méně než 1 % a ne více než 40 % (obsahu suchého polysacharidu) při 550 °C
Popel nerozpustný v 10% kyselině chlorovodíkovéNe více než 1%
Látky nerozpustné v 1% (v/v) kyselině sírovéNe méně než 8 % a ne více než 15 % (obsahu suchého polysacharidu)
Zbytky rozpouštědel (methanol,ethanol, 2-propanol)Celkem ne více než 0,1 % (jednotlivých alkoholů nebo jejich kombinace)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůNe více než 5000 /gram
Kvasinky a plísněNe více než 300 /gram
Salmonella sppNegativní v 10 gramech
Escherichia coliNegativní v 5 gramu

E 410 KARUBIN

SynonymaGuma semen rohovníku
Guma semen svatojanského chleba
DefiniceKarubin je mletý endosperm semen přírodních druhů stromu rohovníku, Cerationia siliqua (L.)Taub. (čeledi Leguminosaé).
Obsahuje především vysokomolekulárni hydrokoloidní polysacharid, složený z galaktopyranosových a mannopyranosových jednotek, vzájemně propojených glykosidickými vazbami. Po chemické stránce lze uvedený polysacharid označit jako galaktomannan
Einecs232-541-5
Kód EE 410
Molekulová hmotnost50 000 - 3 000 000
ObsahObsah galaktomannanu ne méně než 75 %
PopisBílý až žlutobílý prášek, téměř bez zápachu
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost galaktosy a mannosy
B. Mikroskopická zkouškaZa účelem mikroskopického pozorování se umístí na sklíčko mikroskopu vodný roztok, který obsahuje 0,5 % jódu,l % jodidu draselného a určité malé množství mletého vzorku. U karubinu lze pozorovat dlouhé natažené tubulární buňky, které mohou být různou měrou vzájemně oddělené. Ve srovnání s gumou guar je jejich hnědý obsah podstatně nepravidelněji formován. Guma guar naproti tomu vykazuje blízko u sebe umístěné skupiny buněk kulovitého nebo hruškovitého tvaru, jejichž obsah je žlutý až hnědý
C. RozpustnostRozpustný v horké vodě, nerozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 15 % (105 °C, 5 hodin)
Popel celkemStanovení při 800 °C: ne více než 1,2 %
Látky nerozpustné v kyseliněNe více než 4 %
Protein (N x 6,25)Ne více než 7,0 %
ŠkrobPřítomnost nedetekovatelná následujícím postupem: k roztoku vzorku ve zředění 1 : 10 se přidá několik kapek roztoku jódu. Nesmí dojít ke vzniku modrého zabarvení
Ethanol, 2-propanolCelkem ne více než 1 % (jednotlivých alkoholů nebo jejich kombinace)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg

E 412 GUMA GUAR

SynonymaGuma cyamopsis
Guarová moučka
DefiniceGuma guar je mletý endosperm semen přírodních druhů rostliny guar, Cyamopsis tetragonolobus (L.)Taub. (čeledi Leguminosaé). Obsahuje především vysokomolekulárni hydrokoloidní polysacharid, složený z galaktopyranosových a mannopyranosových jednotek, vzájemně propojených glykosidickými vazbami. Po chemické stránce lze uvedený polysacharid označit jako galaktomannan
Einecs232-536-0
Kód EE 412
Molekulová hmotnost50 000 - 8 000 000
ObsahObsah galaktomannanu ne méně než 75 %
PopisBílý až žlutobílý prášek, téměř bez zápachu
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost galaktosy a mannosy
B. RozpustnostRozpustná ve studené vodě
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 15 % (105 °C, 5 hodin)
Popel celkemStanovení při 800 °C: ne více než 1,5 %
Látky nerozpustné v kyseliněNe více než 7 %
Protein (N x 6,25)Ne více než 10 %
ŠkrobPřítomnost nedetekovatelná následujícím postupem: k roztoku vzorku ve zředění 1:10 se přidá několik kapek roztoku jódu. Nesmí dojít ke vzniku modrého zabarvení
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg

E 413 TRAGANT

SynonymaGuma tragant
DefiniceTragant je sušený exsudát, získávaný ze stvolů a větví přírodních druhů rostliny Astragalus gummifer Labillardiere a j iných asijských druhů Astragalus (čeleď Leguminosaé). Obsahuje především vysokomolekulárni polysacharidy (galaktoarabany a kyselé polysacharidy), které při hydrolýze poskytují kyselinu galakturonovou, galaktosu, arabinosu, xylosu a fukosu. Mezi hydrolytickými produkty se mohou objevovat malá množství rhamnosy a glukosy, která vznikají hydrolýzou škrobu a/nebo celulosy, přítomných v tragantu formou stopové příměsi
Einecs232-252-5
Kód EE413
Molekulová hmotnostPřibližně 800 000
Popis IdentifikaceNemletý tragant je dodáván ve formě lístkovitých úlomků o tlouštce 0,5 mm až 2,5 mm a délce až 3 cm, které bývají rovné, zohýbané nebo spirálovitě zkroucené. Úlomky bývají barvy bílé až světle žluté a některé kousky mohou být zbarveny slabě do červena. Mají rohovinovou strukturu s krátkým lomem. Tragant je bez zápachu a jeho roztoky se vyznačují nevýraznou slizovitou chutí. V práškové podobě je bílý až světle žlutý, případně narůžověle hnědý či světle hnědý
A. Rozpustnost Čistota1 gram vzorku v 50 ml vody nabobtná za vzniku jemného, tuhého opaleskujícího slizu. Tragant je nerozpustný v ethanolu a v prostředí 60% (hmot./objem.) vodného roztoku ethanolu nebobtná
Negativní test na přítomnost gumy karaya1 gram vzorku se vaří ve 20 ml vody tak dlouho, až dojde k vytvoření slizu. Po přídavku 5 ml kyseliny chlorovodíkové a následných pěti minutách vaření nesmí dojít ke vzniku trvalého růžového nebo červeného zabarvení
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 16 % (105 °C, 5 hodin)
Popel celkemNe více než 4 %
Popel nerozpustný v kyseliněNe více než 0,5 %
Látky nerozpustné v kyseliněNe více než 2 %
ŠkrobPřítomnost nedetekovatelná následujícím postupem: k roztoku vzorku ve zředění 1:10 se přidá několik kapek roztoku jódu. Nesmí dojít ke vzniku modrého zabarvení
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg
Salmonella sppNegativní v 10 gramech
Escherichia coliNegativní v 5 gramech

E 414 ARABSKÁ GUMA

SynonymaAkáciová guma
DefiniceArabská guma je sušený exsudát, získávaný ze stvolů a větví přírodních druhů rostlin Acacia senegal (L) Willdenow nebo jiných úzce příbuzných druhů akácií (čeledi Leguminosaé) Obsahuje především vysokomolekulárni polysacharidy a jejich vápenaté, horečnaté a draselné soli, které při hydrolýze poskytují arabinosu, galaktosu, rhamnosu a kyselinu glukuronovou
Einecs232-519-5
Kód EE 414
Molekulová hmotnostPřibližně 350 000
Popis IdentifikaceNemletá arabská guma je dodávána ve formě bílých až žlutavě bílých kulovitých kapiček různé velikosti, případně ve formě hranatých úlomků, mezi kterými bývají někdy přítomny úlomky tmavší barvy. Arabskou gumu lze získat též ve formě bílých nebo žlutobílých vloček, granulí, prášku nebo materiálu ve formě vzniklé sušením technikou rozprašování
A. Rozpustnost Čistota1 gram látky se rozpustí ve 2 ml studené vody za vzniku roztoku, který snadno teče a na který lakmus reaguje kysele. Arabská guma je nerozpustná v ethanolu
Úbytek hmotnosti sušenímV granulární formě:
ne více než 17 % (105 °C, 5 hodin)
Ve formě, vzniklé sušením technikou rozprašování:
ne více než 10 % (105 °C, 4 hodiny)
Popel celkemNe více než 4 %
Popel nerozpustný v kyseliněNe více než 0,5 %
Látky nerozpustné v kyseliněNe více než 1 %
Hydrolytické produktyNepřítomnost mannosy, xylosy a kyseliny galakturonové ověřována chromatografickou metodou
Škrob nebo dextrinVodný roztok gumy ve zředění 1 : 50 se povaří a poté ochladí. Po přidání jedné kapky roztoku jódu k 5 ml tohoto roztoku nesmí vzniknout namodralé nebo červenavé zabarvení
TaninK 10 ml vodného roztoku gumy ve zředění 1 : 50 se přidá asi 0,1 ml roztoku chloridu železitého (9 gramů FeCl3.6H20 rozpuštěno ve vodě a doplněno na 100 ml). Nesmí dojít ke vzniku načernalého zabarvení ani vytvoření černavé sraženiny
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg
Salmonella sppNegativní v 10 gramech
Escherichia coliNegativní v 5 gramech
E 415 XANTHAN
Synonyma
Definice Xanthan je polysacharidová guma s vysokou molekulovou hmotností a je vyráběna fermentací sacharidů čistou kulturou přirozených druhů Xanthomonas campestris, přečištěná regenerací ethanolem nebo 2-propanolem, sušená a rozemletá. Obsahuje převážně hexózové jednotky D-glukosy a D-mannosy spolu s kyselinou D-glukuronovou a kyselinou pyrohroznovou a připravuje se jako sodná, draselná nebo vápenatá sůl. Její roztoky jsou neutrální
Molekulová hmotnost Přibližně 1 000 000
Einecs 234-394-2
Kód E E 415
Obsah Ne méně než 4,2 % a ne více než 5 % CO2, což odpovídá 91% až 108 % xanthanové gumy
Popis Prášek krémové barvy
Identifikace
A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě; nerozpustný v ethanolu
Čistota
Ztráta sušením Ne více než 15 % (105 °C, 2½ hodiny)
Celkový popel Ne více než 16 %, ve vysušeném stavu, stanoveno při 650 °C po čtyřhodinovém sušení při 105 °C
Kyselina pyrohroznová Ne méně než 1,5 %
Dusík Ne více než 1,5 %
Ethanol a propan-2-ol Ne více než 500 mg/kg jednotlivě nebo v kombinaci
Olovo Ne více než 2 mg/kg
Celkový počet mikroorganismů Ne více než 5000 mikroorganismů na gram
Kvasinky a plísně Ne více než 300 mikroorganismů na gram
E. coli Nepřítomnost v 5 g
Salmonella spp Nepřítomnost v 10 g
Xanthomonas campestris Životaschopné buňky nesmějí být přítomny v 1 g

E 416 GUMA KARAYA

SynonymaKaraya
Guma sterculia
Kadaya, Katilo, Kullo, Kuterra
DefiniceGuma karaya je sušený exsudát, získávaný ze stvolů a větví Sterculia urens Roxburgh a jiných druhů Sterculia (čeledi Sterculiaceaé) nebo z Cochlospermum gossypium A.P. DeCandolle a jiných druhů Cochlospermum (čeledi Bixaceaé). Obsahuje především acetylované vysokomolekulárni polysacharidy, které při hydrolýze poskytují galaktosu, ramnosu, kyselinu galakturonovou a malé množství kyseliny glukuronové
Einecs232-539-4
Kód EE416
Popis IdentifikaceNemletá guma je dodávána ve formě kapiček různé velikosti a ve formě nepravidelných úlomků, majících charakteristický semikrystalický vzhled. V uvedených formách má rohovkou strukturu, barvu světle žlutou až narůžovělou a je průsvitná. Prášková guma je barvy světle šedé až narůžověle hnědé. Guma karaya se obecně vyznačuje charakteristickým zápachem po kyselině octové
A. RozpustnostNerozpustná v ethanolu
B. Bobtnání v prostředí zředěného ethanoluV prostředí 60% ethanolu guma karaya bobtná, čímž se od ostatních gum odlišuje
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 20 % (105 °C, 5 hodin)
Popel celkemNe více než 8 %
Popel nerozpustný v kyseliněNe více než 1 %
Látky nerozpustné v kyseliněNe více než 3 %
Těkavé kyselinyNe méně než 10 % (jako kyselina octová)
ŠkrobNedetekovatelný
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg
Salmonella sppNegativní v 10 gramech
Escherichia coliNegativní v 5 gramech

E 417 GUMA TARA

SynonymaPeruánský karubin
DefiniceGuma tara je mletý endosperm semen Caesalpinia spinosa (čeledi Leguminosaé). Obsahuje především vysokomolekulárni polysacharidy, složené převážně z galaktomannanů. Hlavní složku zde tvoří lineární řetězce (1-4)-β-D-mannopyranosových jednotek s α-D-galaktopyranosovými jednotkami, propojenými (1-6) vazbami. Poměr mezi zastoupením mannosy a galaktosy zde činí 3:1 (u karubinu 4:1 a u gumy guar 2:1)
Einecs254-409-6
Kód EE417
PopisBílý až žlutobílý prášek, téměř bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostRozpustná ve vodě Nerozpustná v ethanolu
B. Tvorba geluPo přídavku malého množství tetraboritanu sodného k vodnému roztoku vzorku dojde k vytvoření gelu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 15 %
Popel celkemNe více než 1,5 %
Látky nerozpustné v kyseliněNe více než 2 %
ProteinNe více než 3,5 % (faktor N x 5,7)
ŠkrobNedetekovatelný
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg

E 418 GUMA GELLAN

DefiniceGumu gellan tvoří vysokomolekulárni polysacharid, připravovaný fermentací sacharidů čistou kulturou mikroorganismů kmene Pseudomonas elodea, kde produkt je následně čištěn vysrážením 2-propanolem, sušen a rozemlet. Převážnou část struktury polysacharidu vytvářejí opakující se tetrasacharidové jednotky, tvořené jednou molekulou rhamnosy, jednou molekulou kyseliny glukuronové a dvěma molekulami glukosy, které jsou z 0 % až 5 % substituovány acylovými (glycerylovými a acetylovými) skupinami formou O-glykosidicky vázaných esterů. Přítomná kyselina glukuronová je v neutralizované podobě smíšené draselné, sodné, vápenaté a horečnaté soli
Einecs275-117-5
Kód EE418
Molekulová hmotnostPřibližně 500 000
ObsahVe vysušeném stavu poskytuje ne méně než 3,3 % a ne více než 6,8 % CO2
PopisŠpinavě bílý prášek
Identifikace
A. RozpustnostRozpustná ve vodě za vzniku viskosního roztoku
Nerozpustná v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 15 % (105 °C, 2,5 hodiny)
DusíkNe více než 3 %
2-propanolNe více než 750 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůNe více než 10 000 /gram
Kvasinky a plísněNe více než 400 /gram
Escherichia coliNegativní v 5 gramech
Salmonella sppNegativní v 10 gramech

E 422 GLYCEROL

SynonymaGlycerin
Definice
Chemické názvyGlycerin Glycerol 1,2,3-propantriol Trihydroxypropan
Einecs200-289-5
Kód EE 422
Chemický vzorecC3H8O3
Molekulová hmotnost92,10
ObsahNe méně než 98 % glycerolu (ve vysušeném stavu)
Popis IdentifikaceČirá bezbarvá sirupovitá hygroskopická kapalina s jemným charakteristickým zápachem, který není pronikavý ani nepříjemný
A. Tvorba akroleinu při zahříváníPři zahřívání několika kapek vzorku ve zkumavce za přítomnosti asi 0,5 gramu hydrogensíranu draselného dojde k vývinu charakteristicky štiplavých par akroleinu
B. Relativní hustotad2525: Ne méně než 1,257
C. Index lomun20D: 1,471 až 1,474
Čistota
Obsah vodyNe více než 5 % (metodou Karl Fischera)
Síranový popelStanovení při (800 ±25) °C: ne více než 0,01 %
ButantriolyNe více než 0,2 %
Akrolein, glukosa a amonné sloučeninySměs, vytvořená smísením 5 ml glycerolu s 5 ml roztoku hydroxydu draselného (ve zředění 1:10), nesmí při pětiminutovém zahřívání na 60 °C zežloutnout, ani se z ní nesmí uvolňovat amoniak
Mastné kyseliny a esteryNe více než 0,1 % (jako kyselina máselná)
Chlorované sloučeninyNe více než 30 mg/kg (jako chlór)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg

E 425 (i) KONJAKOVÁ GUMA

DefiniceKonjaková guma je ve vodě rozpustný hydrokoloidní polysacharid získávaný vodní extrakcí konjak moučky. Moučka je nečištěný surový produkt, který se získává z hlíz různých druhů tropické áronovité rostliny Amorphophallus (čeledi Araceaé). Tento vysokomolekulárni glukomannan se skládá z manosy a glukosy v molárním poměru přibližné 1,6:1,0. Polysacharid je mírně rozvětvený a jeho sacharidové jednotky jsou vzájemně propojeny glykosidickými β-1,4 vazbami. Hlavní řetězec glukomannanu obsahuje průměrně v 9 - 19 sacharidové jednotce acetylové skupiny, které přispívají k rozpustnosti látky a které jsou napojeny β-1,3 glykosidickými vazbami
Kód CAS37220-17-0
Kód EE 425 (i)
Molekulová hmotnost200 000-2 000 000
ObsahNe méně než 75 % sacharidů
PopisBílý nebo smetanově nažloutlý prášek
Identifikace
A. RozpustnostKonjak je disperzní v horké nebo studené vodě a vytváří vysoce viskosní roztoky s pH mezi 4,0 - 7,0. Rozpustnost lze zvýšit zahřátím roztoku nebo jeho mechanickým promícháváním. Přidáním mírné alkálie do roztoku se vytvoří tepelně stálý gel, který je resistentní vůči tavení i při zvýšeném zahřívání
B. Tvorba geluK 1 % roztoku vzorku se při pokojové teplotě přidá 5 ml 4 % boritanu sodného a silně zatřepá. Dojde k vytvoření gelu
C. Gelová zkouška k odlišeníPřipraví se 2 % roztok vzorku zahříváním ve vroucí vodní
konjaku od ostatníchlázni 30 minut za stálého míchání a pak se ochladí na
galaktomannanůpokojovou teplotu. Na každý gram vzorku potřebného k přípravě výše uvedeného roztoku se přidá 1 ml 10% uhličitanu draselného. Směs se opět zahřeje na vodní lázni na 85 °C a 2 hodiny udržovat bez míchání. Konjak vytváří za těchto podmínek teplotně stálý gel, na rozdíl od gumy guar a karubinu
D. Viskozita (1% roztok)Ne méně než 3 kg.m'V1 při 25 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 12 % (105 °C, 5 hodin)
ŠkrobNe více než 3 %
Popel celkemNe více než 5 % (800 °C, 3-4 hodiny)
BílkovinyNe více než 3 % Kjeldahlovou metodou se určí dusík ve vzorku. Procenta dusíku vynásobená 5,7 udávají hodnotu bílkovin ve vzorku
Látky rozpustné v etheruNe více než 0,1 %
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
Escherichia coliNegativní v 5 gramech
Salmonella sppNegativní v 12,5 gramech

E 425 (ii) KONJAKOVÝ GLUKOMANNAN

DefiniceKonjakový glukomannan je hydrokoloidní polysacharid rozpustný ve vodě, který se získává z konjak moučky promýváním vodným roztokem ethanolu. Moučka je nečištěný surový produkt získaný z hlíz tropické áronovité rostliny Amorphophallus (čeledi Araceae). Vysokomolekulárni glukomannan se skládá z manosy a glukosy v molárním poměru 1,6:1,0. Sacharidové jednotky jsou spojeny (3-1,4 glykosidickými vazbami a každá 50. až 60. jednotka je rozvětvená. Přibližně každý 19. cukerný zbytek je acetylován.
Kód EE 425 (ii)
Molekulová hmotnost500 000-2 000 000
ObsahNe méně než 95 % ve vysušeném stavu. Vláknina potravy
PopisBílé až slabě nahnědlé jemné částice nebo prášek. Bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostDisperzní v horké nebo studené vodě a vytváří vysoce viskosní roztoky s pH 5,0 - 7,0. Rozpustnost lze zvýšit zahřátím roztoku nebo mechanickým promícháváním
B. Tvorba geluK 1% roztoku vzorku se při pokojové teplotě přidá 5 ml 4% boritanu sodného a silně zatřepá. Dojde k vytvoření gelu
C. Viskozita (1% roztok)Ne méně než 20 kg.nťV1 při 25 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 8 % (105 °C, 3 hodiny)
ŠkrobNe více než 1 %
BílkovinyNe více než 1,5%(Nx5,7)
Kjeldahlovou metodou se určí dusík ve vzorku. Procenta dusíku vynásobená 5,7 udávají hodnotu bílkovin ve vzorku
Látky rozpustné v etheruNe více než 0,5 %
S02Ne více než 4 mg/kg
ChloridyNe více než 0,02 %
Popel celkemNe více než 2,0 % (800 °C, 3-4 hodiny)
Rozpustnost v 50% ethanoluNe více než 2,0 % látky
OlovoNe více než 1 mg/kg
Escherichia coliNegativní v 5 gramech
Salmonella sppNegativní v 12,5 gramech
E 426 SÓJOVÁ HEMICELULÓZA
Synonyma
Definice Sójová hemicelulóza je rafinovaný polysacharid rozpustný ve vodě získávaný z přirozeného kmene sójové vlákniny extrakcí horkou vodou
Chemický název Sójové polysacharidy rozpustné ve vodě Sójová vláknina rozpustná ve vodě
Einecs
Kód E E 426
Obsah Ne méně než 74 % sacharidů
Popis Polétavý sušený bílý prášek
Identifikace
A. Rozpustnost pH 1 % roztoku Rozpustný v horké nebo studené vodě, bez tvorby gelu 5,5 ±1,5
B. Viskozita 10 % roztoku Ne více než 200 mPa.s
Čistota
Ztráta sušením Ne více než 7 % (105 °C, 4 hodiny)
Bílkoviny Ne více než 14 %
Celkový popel Ne více než 9,5 % (600 °C, 4 hodiny)
Arzen Ne více než 2 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Standardní počet Ne více než 3 000 mikroorganismů na gram
mikroorganismů
Kvasinky a plísně Ne více než 100 mikroorganismů na gram
E. coli Nesmí být přítomny v 10 g

E 431 POLYOXYETHYLEN(40)MONOSTEARÁT

SynonymaPolyoxyl(40)stearát
Polyoxyethylen(40)stearát
DefiniceSměs mono- a diesterů komerční potravinářské kyseliny stearové s polyoxyethylendioly (o střední délce polymerního řetězce přibližně 40 oxyethylenových jednotek), obsahující též volné polyalkoholy
Kód EE 431
ObsahNe méně než 97,5 % (ve vysušeném stavu)
Popis IdentifikacePři 25 °C krémově zbarvené vločky nebo voskovitá pevná hmota s nevýraznou vůní
A. RozpustnostRozpustný ve vodě, ethanolu, methanolu a ethylacetátu Nerozpustný v minerálních olejích
B. Rozpětí bodu tuhnutí39 až 44 °C
C. Infračervené absorpční spektrumCharakteristické pro částečný ester polyoxyethylenu s mastnou kyselinou
Čistota
Obsah vodyNe více než 3 % (metodou Karl Fischera)
Číslo kyselostiNe více než 1 mg KOH/gram
Číslo zmýdelněníNe méně než 25 mg a ne více než 35 mg KOH/gram
Hydroxylové čísloNe méně než 27 mg a ne více než 40 mg KOH/gram
1,4-dioxanNe více než 5 mg/kg
Etylenoxid (volný)Ne více než 1 mg/kg
Etylenglykoly (mono-, di-)Ne více než 0,25 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 432 POLYOXYETHYLENSORBITANMONOLAURÁT (POLYSORBÁT 20)

SynonymaPolysorbát 20
DefiniceSměs částečných esteru sorbitolu a jeho anhydridů s komerční potravinářskou kyselinou laurovou, kondensovaných s přibližně 20 moly ethylenoxidu na jeden mol sorbitolu a jeho anhydridů
Kód EE 432
ObsahNe méně než 70 % oxyethylenových skupin,což odpovídá ne méně než 97,3 % polyoxyethylen-(20)sorbitanmonolaurátu (ve vysušeném stavu)
Popispři 25 °C citrónově až jantarově žlutá olejovitá kapalina s nevýraznou charakteristickou vůní
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě, ethanolu, methanolu, ethylacetátu a dioxanu
Nerozpustný v minerálních olejích a petroletheru
B. Infračervené absorpční spektrumCharakteristické pro částečný ester polyoxyethylovaného polyalkoholu s mastnou kyselinou
Čistota
Obsah vodyNe více než 3 % (metodou Karl Fischera)
Číslo kyselostiNe více než 2 mg KOH/gram
Číslo zmýdelněníNe méně než 40 mg a ne více než 50 mg KOH/gram
Hydroxylové čísloNe méně než 96 mg a ne více než 108 mg KOH/gram
1,4-dioxanNe více než 5 mg/kg
Volný ethylenoxidNe více než 1 mg/kg
Ethylenglykoly (mono- a di-)Ne více než 0,25 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 433 POLYOXYETHYLENSORBITANMONOOLEÁT (POLYSORBÁT 80)

SynonymaPolysorbát 80
DefiniceSměs částečných esteru sorbitolu a jeho anhydridů s komerční potravinářskou kyselinou olejovou, kondensovaných s přibližně 20 moly ethylenoxidu na jeden mol sorbitolu a jeho anhydridů
Kód EE 433
ObsahNe méně než 65 % oxyethylenových skupin,což odpovídá ne méně než 96,5% polyoxyethylen-(20)sorbitanmonooleátu (ve vysušeném stavu)
Popispři 25 °C citrónově až jantarově žlutá olej ovitá kapalina s nevýraznou charakteristickou vůní
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě, ethanolu, methanolu, ethylacetátu a toluenu
Nerozpustný v minerálních olejích a petroletheru
B. Infračervené absorpční spektrumCharakteristické pro částečný ester polyoxyethylovaného polyalkoholu s mastnou kyselinou
Čistota
Obsah vodyNe více než 3 % (metodou Karl Fischera)
Číslo kyselostiNe více než 2 mg KOH/gram
Číslo zmýdelněníNe méně než 45 mg a ne více než 55 mg KOH/gram
Hydroxylové čísloNe méně než 65 mg a ne více než 80 mg KOH/gram
1,4-dioxanNe více než 5 mg/kg
Volný ethylenoxidNe více než 1 mg/kg
Ethylenglykoly (mono- a di-)Ne více než 0,25 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 434 POLYOXYETHYLENSORBITANMONOPALMITÁT (POLYSORBÁT 40)

SynonymaPolysorbát 40
DefiniceSměs částečných esteru sorbitolu a jeho anhydridů s komerční potravinářskou kyselinou palmitovou, kondensovaných s přibližně 20 moly ethylenoxidu na jeden mol sorbitolu a jeho anhydridů
Kód EE 434
ObsahNe méně než 66 % oxyethylenových skupin, což odpovídá ne méně než 97 % polyoxyethylen-(20)sorbitanmonopalmitátu (ve vysušeném stavu)
Popispři 25 °C citrónově až jantarově žlutá olejovitá nebo gelovitá kapalina s nevýraznou charakteristickou vůní
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě, ethanolu, methanolu, ethylacetátu a acetonu
Nerozpustný v minerálních olejích
B. Infračervené absorpční spektrumCharakteristické pro částečný ester polyoxyethylovaného polyalkoholu s mastnou kyselinou
Čistota
Obsah vodyNe více než 3 % (metodou Karl Fischera)
Číslo kyselostiNe více než 2 mg KOH/gram
Číslo zmýdelněníNe méně než 41 mg a ne více než 52 mg KOH/gram
Hydroxylové čísloNe méně než 90 mg a ne více než 107 mg KOH/gram
1,4-dioxanNe více než 5 mg/kg
Volný ethylenoxidNe více než 1 mg/kg
Ethylenglykoly (mono- a di-)Ne více než 0,25 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 435 POLYOXYETHYLENSORBITANMONOSTEARÁT (POLYSORBÁT 60)

SynonymaPolysorbát 60
DefiniceSměs částečných esteru sorbitolu a jeho anhydridů s komerční potravinářskou kyselinou stearovou, kondensovaných s přibližně 20 moly ethylenoxidu na jeden mol sorbitolu a jeho anhydridů
Kód EE 435
ObsahNe méně než 65 % oxyethylenových skupin, což odpovídá ne méně než 97 % polyoxyethylen-(20)sorbitanmonostearátu (ve vysušeném stavu)
Popispři 25 °C citrónově až jantarově žlutá olejovitá nebo gelovitá kapalina s nevýraznou charakteristickou vůní
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě, ethylacetátu, anilinu a toluenu Nerozpustný v minerálních a jedlých olejích
B. Infračervené absorpční spektrumCharakteristické pro částečný ester polyoxyethylovaného polyalkoholu s mastnou kyselinou
Čistota
Obsah vodyNe více než 3 % (metodou Karl Fischera)
Číslo kyselostiNe více než 2 mg KOH/gram
Číslo zmýdelnčníNe méně než 45 mg a ne více než 55 mg KOH/gram
Hydroxylové čísloNe méně než 81 mg a ne více než 96 mg KOH/gram
1,4-dioxanNe více než 5 mg/kg
Volný ethylenoxidNe více než 1 mg/kg
Ethylenglykoly (mono- a di-)Ne více než 0,25 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 436 POLYOXYETHYLENSORBITANTRISTEARÁT (POLYSORBÁT 65)

SynonymaPolysorbát 65
DefiniceSměs částečných esteru sorbitolu a jeho anhydridů s komerční potravinářskou kyselinou stearovou, kondensovaných s přibližně 20 moly ethylenoxidu na jeden mol sorbitolu a jeho anhydridů
Kód EE 436
ObsahNe méně než 46 % oxyethylenových skupin, což odpovídá ne méně než 96 % polyoxyethylen-(20)sorbitantristearátu (ve vysušeném stavu)
Popispři 25 °C svetle hnědě zbarvená voskovitá hmota s nevýraznou charakteristickou vůní
Identifikace
A. RozpustnostDispergovatelný ve vodě
Rozpustný v minerálních a jedlých olejích, petroletheru, acetonu, etheru, dioxanu, ethanolu a methanolu
B. Infračervené absorpční spektrumCharakteristické pro částečný ester polyoxyethylovaného polyalkoholu s mastnou kyselinou
C. Rozpětí bodu tuhnutí29 až 33 °C
Čistota
Obsah vodyNe více než 3 % (metodou Karl Fischera)
Číslo kyselostiNe více než 2 mg KOH/gram
Číslo zmýdelněníNe méně než 88 mg a ne více než 98 mg KOH/gram
Hydroxylové čísloNe méně než 40 mg a ne více než 60 mg KOH/gram
1,4-dioxanNe více než 5 mg/kg
Volný ethylenoxidNe více než 1 mg/kg
Ethylenglykoly (mono- a di-)Ne více než 0,25 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 440(i) PEKTIN

DefinicePektin je složen převážně z částečných methylesterů kyseliny polygalakturonové a jejich amonných, sodných, draselných a vápenatých solí. Získává se vodnou extrakcí z přírodních druhů určitých jedlých rostlinných materiálů (obvykle citrusových plodů nebo jablek). při výrobě nesmí být užívána jiná srážecí organická činidla než methanol, ethanol nebo 2-propanol
Einecs232-553-0
Kód EE 440(i)
ObsahNe méně než 65 % kyseliny galakturonové, vztaženo na vysušenou látku bez popela, po promytí kyselinou a alkoholem
PopisBílý, světle žlutý, světle šedý nebo světle hnědý prášek
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě za vzniku koloidního opaleskujícího roztoku
Nerozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 12 % (105 °C, 2 hodiny)
Popel nerozpustný v kyselině (cca 3 mol.ľ1 kyselina chlorovodíková)Ne více než 1 %
Oxid siřičitý (reziduum)Ne více než 50 mg/kg (ve vysušeném stavu)
DusíkNe více než 1,0 % (po promytí kyselinou a ethanolem)
Obsah volného methanolu, ethanolu a 2-propanoluCelkem ne více než 1% (jednotlivých alkoholů nebo jejich kombinace, ve vysušeném stavu)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg

E 440(ii) AMIDOVANÝ PEKTIN

DefiniceAmidovaný pektin je složen převážně z částečných methylesterů a amidů kyseliny polygalakturonové a jejich amonných, sodných, draselných a vápenatých solí. Získává se vodnou extrakcí z přírodních druhů určitých jedlých rostlinných částí (obvykle citrusových plodů nebo jablek), doplněnou reakcí s amoniakem v alkalickém prostředí. Při výrobě nesmí být užívána jiná srážecí organická činidla než methanol, ethanol nebo 2-propanol
Kód EE 440(ii)
ObsahNe méně než 65 % kyseliny galakturonové, vztaženo na vysušenou látku bez popela, po promytí kyselinou a alkoholem
PopisBílý, světle žlutý, světle šedý nebo světle hnědý prášek
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě za vzniku koloidního opaleskujícího roztoku
Nerozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 12 % (105 °C, 2 hodiny)
Popel nerozpustný v kyselině (cca 3 mol.ľ1 kyselina chlorovodíková)Ne více než 1 %
Stupeň amidaceNe více než 25 % všech karboxylových skupin
Oxid siřičitý (reziduum)Ne více než 50 mg/kg (ve vysušeném stavu)
DusíkNe více než 2,5 % (po promytí kyselinou a ethanolem)
Obsah volného methanolu, ethanolu a 2-propanoluCelkem ne více než 1 % (jednotlivých alkoholů nebo jejich kombinace, za nepřítomnosti všech ostatních těkavých složek)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg

E 442 FOSFATIDY AMONNÉ

SynonymaAmonné soli fosfatidových kyselin
Směs amonných solí fosforylovaných glyceridů
DefiniceSměs amonných sloučenin fosfatidových kyselin, odvozených od jedlých tuků a olejů (obvykle od částečně ztuženého řepkového oleje). Na fosforečnanovou skupinu může být vázána jedna, dvě nebo všechny tři alkoholové skupiny glyceridů. Estery kyseliny fosforečné mohou být navíc vzájemně propojeny a vytvářet tak fosfatidylfosfatidy
Kód EE 442
ObsahObsah fosforu ne méně než 3 % a ne více než 3,4 %, obsah amoniaku ne méně než 1,2 % a ne více než 1,5 % (jako dusík)
PopisMastně mazlavá polotuhá látka
Identifikace
A. RozpustnostRozpustné v tucích
Nerozpustné ve vodě
Částečně rozpustné v ethanolu a v acetonu
B. Pozitivní test na přítomnost glycerolu, mastných kyselin a fosforu
Čistota
Látky nerozpustné v petroletheruNe více než 2,5 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 444 OCTANISOMÁSELNAN SACHAROSY

SynonymaSAIB (Sucrose Acetate Isobutyrate)
DefiniceOctanisomáselnan sacharosy je směsí reakční ch produktů, které vznikají esterifikací potravinářské sacharosy anhydridy kyseliny octové a kyseliny isomáselné. Uvedené produkty jsou z reakční směsi oddělovány destilací
Chemické názvyDiacetáthexaisomáselnan sacharosy (přibližně)
Einecs204-771-6
Kód EE 444
Chemický vzorecC40H62O19
Molekulová hmotnost832 až 856 (přibližně) C40H62O19: 846,9
ObsahNe méně než 98,8 % a ne více než 101,9 % (ekvivalentu) C40H62O19
PopisČirá světle slámově žlutá kapalina příjemné vůně, bez usazenin
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě
Rozpustný ve většině organických rozpouštědel
B. Index lomu[α]20D: 1,4492 až 1,4504
C. Relativní hustotadg: 1,141 až 1,151
Čistota
TriacetinNe více než 0,1 %
Číslo kyselostiNe více než 0,2 mg KOH/gram
Číslo zmýdelněníNe méně než 524 mg a ne více než 540 mg KOH/gram
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 3 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg

E 445 GLYCERYLESTERY DŘEVNÝCH PRYSKYŘIC

Synonyma


Definice
Pryskyřičný ester

Složitá směs tri- a diglycerylesterů pryskyričných kyselin, které se vyskytují v dřevných pryskyřicích. Pryskyřice se získává kapalinovou extrakcí ze špalků dřeva vzrostlých borovic a produkt je následně čištěn postupem, založeným na extrakci z kapaliny do kapaliny. Konečný produkt je z 90 % tvořen pryskyřičnými kyselinami a zbývajících 10 % představují neutrální složky (složky neacidické povahy). Přítomné pryskyřičné kyseliny jsou složitou směsí isomerních diterpenoidních monokarboxylových kyselin o typickém vzorci C20H30O2 (především kyselina abietová). Produkt je dále čištěn přeháněním s vodní parou nebo protiproudou parní destilací
PopisTvrdá hmota žluté až světle jantarové barvy
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustné ve vodě
Rozpustné v acetonu a benzenu
B. Infračervené absorpční spektrumCharakteristické pro danou látku
C. Interval skápnutí82 až 90 °C
Čistota
Relativní hustota roztokud 2025: ne méně než 0,935 při stanovení hustoty 50% roztoku v D-limonenu (97 %, bod varu 175,5 až 176 °C, d204:0,84)
Číslo kyselostiMezi 3 mg a 9 mg KOH/gram
Hydroxylové čísloMezi 15 mg a 45 mg KOH/gram
Zkouška nepřítomnosti pryskyřice tálového oleje (sírová zkouška)Když se organické sloučeniny osahující síru zahřejí v přítomnosti mravenčanu sodného, síra se převede na sirovodík, který lze lehce zjistit pomocí papírku s octanem olovnatým. Pozitivní zkouška ukazuje na použití pryskyřice tálového oleje místo pryskyřice ze dřeva
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 450(i) DIFOSFOREČNAN DISODNÝ

SynonymaPyrofosforečnan disodný
Definice
Chemické názvyDifosforečnan disodný
Dihydrogendifosforečnan disodný
Einecs Kód EChemický vzorec

Molekulová hmotnost
231-835-0

E 450(i)

Na2H2P2O7

221,94
ObsahNe méně než 95 % difosforečnanu disodného
Obsah P205Ne méně než 63 % a ne více než 64,5 %
PopisBílý prášek nebo zrna
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost sodíku a fosforečnanu
B. RozpustnostRozpustný ve vodě
C. pH 1% roztoku3,7 až 5,0
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % (105 °C, 4 hodiny)
Látky nerozpustné ve voděNe více než 1 %
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 450(ii) DIFOSFOREČNAN TRISODNÝ

SynonymaPyrofosforečnan trisodný
Definice
Chemické názvyDifosforečnan trisodný Hydrogendifosforečnan trisodný
Einecs238-735-6
Kód EE 450(ii)
Chemický vzorecMonohydrát: Na3HP207. H2O
bezvodá sůl: Na3HP2O7
Molekulová hmotnostMonohydrát: 261,95 bezvodá sůl: 243,93
ObsahNe méně než 95 % (v bezvodém stavu)
Obsah P205Ne méně než 57 % a ne více než 59 %
PopisBílý prášek nebo zrna, vyskytuje se jako bezvodá sůl a jako monohydrát
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost sodíku a fosforečnanu
B. RozpustnostRozpustný ve vodě
C. pH 1% roztoku6,7 až 7,5
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímBezvodá sůl: ne více než 4,5 % Monohydrát: ne více než 11,5 %
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % (105 °C, 4 hodiny)
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 450(iii) DIFOSFOREČNAN TETRASODNÝ

SynonymaPyrofosforečnan tetrasodný
Pyrofosforečnan sodný
Definice
Chemické názvyDifosforečnan tetrasodný
Einecs231-767-1
Kód EE 450(iii)
Chemický vzorecbezvodá sůl: Na4P2O7
Dekahydrát: Na4P2O7.10H2O
Molekulová hmotnostBezvodá sůl: 265,94
Dekahydrát: 446,09
ObsahNe méně než 95 % Na4P2O7 (ve vyžíhaném stavu)
Obsah P205Ne méně než 52,5 % a ne více než 54 %
PopisBezbarvé nebo bílé krystalky, případně bílý krystalický nebo zrnitý prášek. Dekahydrát na suchém vzduchu slabě kvete
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost sodíku a fosforečnanu
B. RozpustnostRozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
C. pH 1% roztoku9,8 až 10,8
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímBezvodá sůl: ne více než 0,5 %
Dekahydrát: ne méně než 38 % a ne více než 42 % (v obou případech je vzorek nejprve čtyři hodiny sušen při 105 °C a potom 30 minut žíhán při 550 °C)
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 450(v) DIFOSFOREČNAN TETRADRASELNÝ

SynonymaPyrofosforečnan tetradraselný
Pyrofosforečnan draselný
Definice
Chemické názvyDifosforečnan tetradraselný
Einecs230-785-7
Kód EE 450(v)
Chemický vzorecK4P2O7
Molekulová hmotnost330,34 (bezvodý)
ObsahNe méně než 95 % (ve vyžíhaném stavu)
Obsah P205Ne méně než 42 % a ne více než 43,7 %(v bezvodém stavu)
PopisBezbarvé krystalky nebo bílý, velmi hygroskopický prášek
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost draslíku a fosforečnanu
B. RozpustnostRozpustný ve vodě Nerozpustný v ethanolu
C. pH 1% roztoku10,0 až 10,8
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímNe více než 2 % (vzorek je nejprve čtyři hodiny sušen při 105 °C a potom 30 minut žíhán při 550 °C)
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 450(vi) DIFOSFOREČNAN DIVÁPENATÝ

SynonymaPyrofosforečnan divápenatý
Pyrofosforečnan vápenatý
Definice
Chemické názvyDifosforečnan divápenatý
Einecs232-221-5
Kód EE 450(vi)
Chemický vzorecCa2P2O7
Molekulová hmotnost254,12
ObsahNe méně než 96 %
Obsah P205Ne méně než 55 % a ne více než 56 %
PopisJemný bílý prášek, bez zápachu
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost vápníku a fosforečnanu
B. RozpustnostNerozpustný ve vodě Rozpustný ve zředěné kyselině chlorovodíkové a dusičné
C. pH 10% vodné suspenze5,5 až 7,0
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímNe více než 1,5 % (800 ±25 °C, 30 minut)
FluoridyNe více než 50 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 450(vii) DIHYDROGENDIFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

SynonymaKyselý pyrofosforečnan vápenatý Pyrofosforečnan monovápenatý
Definice
Chemické názvyDihydrogendifosforečnan vápenatý
Einecs238-933-2
Kód EE 450(vii)
Chemický vzorecCaH2P2O7
Molekulová hmotnost215,97
ObsahNe méně než 90 % (v bezvodém stavu)
Obsah P205Ne méně než 61 % a ne více než 64 %
PopisBílé krystalky nebo prášek
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost vápníku a fosforečnanu
Čistota
Látky nerozpustné v kyseliněNe více než 0,4 %
FluoridyNe více než 30 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 451(i) TRIFOSFOREČNAN PENTASODNÝ

SynonymaTrifosforečnan sodný
Definice
Chemické názvyTrifosforečnan pentasodný
Einecs231-838-7
Kód EE 451 (i)
Chemický vzorecNa5O10P3.x H2O (x = 0 nebo 6)
Molekulová hmotnost367,86
ObsahNe méně než 85 %(bezvodá sůl) a 65 % (hexahydrát)
Obsah P205Ne méně než 56 % a ne více než 59 % (bezvodá sůl)
Ne méně než 43 % a ne více než 45 % (hexahydrát)
PopisBílý, slabě hygroskopický prášek nebo granule
Identifikace
A. RozpustnostSnadno rozpustný ve vodě Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku a fosforečnanu
C. pH 1% roztoku9,1 až 10,2
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímBezvodá sůl: ne více než 0,7 % (105 °C, 1 hodina)
Hexahydrát: ne více než 23.5 % (60 °C, 1 hodina; pak 4 hodiny sušení při 105 °C)
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,1 %
Vyšší polyfosforečnanyNe více než 1 %
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 451(ii) TRIFOSFOREČNAN PENTADRASELNÝ

SynonymaTrifosforečnan draselný
Definice
Chemické názvyTrifosforečnan pentadraselný
Einecs237-574-9
Kód EE451(ii)
Chemický vzorecK5O10P3
Molekulová hmotnost448,42
ObsahNe méně než 85 % (v bezvodém stavu)
Obsah P205Ne méně než 46,5 % a ne více než 48 %
PopisBílý, silně hygroskopický prášek nebo granule
Identifikace
A. RozpustnostVelmi rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost draslíku a fosforečnanu
C. pH 1% roztoku9,2 až 10,5
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímNe více než 0,4 % (vzorek je nejprve čtyři hodiny sušen při 105 °C a potom 30 minut žíhán při 550 °C)
Látky nerozpustné ve voděNe více než 2 %
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 452(i) POLYFOSFOREČNAN SODNÝ

1. ROZPUSTNÝ POLYFOSFOREČNAN

SynonymaHexametafosforečnan sodný
Metafosforečnan sodný
Polymetafosforečnan sodný
Grahamova sůl
DefiniceRozpustné polyfosforečnany sodné se získají tavením orthofosfátů sodných a následným prudkým zchlazením. Tyto sloučeniny sestávají z různých amorfních, ve vodě rozpustných polyfosforečnanů, které se skládají z lineárních řetězců metafosforečných jednotek (NaP03)x, kde x >2 a které jsou ukončeny skupinami Na2P04. Sloučeniny jsou obvykle definovány jejich poměrem Na20 / P205 nebo obsahem P205. Poměry Na20 / P205 kolísají od asi 1,3 pro tetrapolyfosforečnan sodný, kde x = přibližně 4; kolem 1,1 pro Grahamovu sůl obvykle zvanou hexametafosforečnan sodný, kde x = 13 až 18; až k 1,0 pro polyfosforečnany sodné o vyšší molekulové váze, kde x = 20 až 100 nebo více. pH jejich roztoků kolísá od 3,0 k 9,0
Chemické názvyPolyfosforečnan sodný
Einecs272-808-3
Kód EE 452(i)
Chemický vzorecHeterogenní směs sodných solí lineárně kondensovaných polyfosforečných kyselin s obecným vzorcem H(n+2)PnO(3n+i), kde n > 2
Molekulová hmotnost(102)n
Obsah P205Ne méně než 60 % a ne více než 71 % (ve vyžíhaném stavu)
PopisBezbarvé nebo bílé, sklovité destičky, krystalky nebo prášek
Identifikace
A. RozpustnostVelmi snadno rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku a fosforečnanu
C. pH 1% roztoku3,0 až 9,0
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímNe více než 1 %
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,1 %
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

2. NEROZPUSTNÝ POLYFOSFOREČNAN

SynonymaNerozpustný metafosforečnan sodný
Maddrellova sůl
Polymetafosforečnan sodný
Metafosforečnan sodný
DefiniceNerozpustný metafosforečnan sodný je vysokomolekulárni polyfosforečnan sodný složený ze dvou dlouhých metafosforečnanových řetězců (NaP04)x, které se spirálovitě stáčí opačným směrem kolem společné osy. Poměr Na20/P20s je kolem 1,0. pH 1:3 vodné suspenze je asi 6,5.
Chemické názvyPolyfosforečnan sodný
Einecs272-808-3
Kód EE 452(i)
Chemický vzorecHeterogenní směs sodných solí lineárně kondensovaných polyfosforečných kyselin s obecným vzorcem H(n+2)PnO(3n+i), kde n > 2
Molekulová hmotnost(102)n
ObsahNe méně než 68,7 % a ne více než 70,0 %
PopisBílý krystalický prášek
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě Rozpustný v minerálních kyselinách a v roztocích chloridu draselného a amonného (ne sodného)
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku a fosforečnanu
C. pH 1:3 vodné suspenzeKolem 6,5
Čistota
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 452(ii) POLYFOSFOREČNAN DRASELNÝ

SynonymaMetafosforečnan draselný
Polymetafosforečnan draselný
Kurrolova sůl
Definice
Chemické názvyPolyfosforečnan draselný
Einecs232-212-6
Kód EE 452(ii)
Chemický vzorec(KP03)n
Heterogenní směs draselných solí lineárně kondenzovaných polyfosforečných kyselin s obecným vzorcem H(n+2)PnO(3n+i), kde n > 2
Molekulová hmotnost(118)n
Obsah P205Ne méně než 53,5 % a ne více než 61,5 % (vyžíhaná sůl)
PopisJemný bílý prášek nebo krystalky, případně bezbarvé sklovité destičky
Identifikace
A. Rozpustnost1 gram se rozpustí ve 100 ml roztoku octanu sodného (ve zředění 1:25)
B. Pozitivní test na přítomnost draslíku a fosforečnanu
C. pH 1% roztokuNe vyšší než 7,8
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímNe více než 2% (vzorek je nejprve čtyři hodiny sušen při 105 °C a potom 30 minut žíhán při 550 °C)
Cyklické fosforečnanyNe více než 8 % (jako P2O5)
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 452 (iii) POLYFOSFOREČNAN SODNO-VÁPENATÝ

SynonymaPolyfosfát sodno-vápenatý
Definice
Chemické názvyPolyfosforečnan sodno-vápenatý
Einecs233-782-9
Kód EE 452 (iii)
Chemický vzorec(NaP03)n CaO (n je nejčastěji 5)
ObsahNe méně než 61 % a ne více než 69 % (jako P2O5)
PopisBílé sklovité krystaly, granule
Identifikace
A. pH (1% suspenze)přibližné 5 až 7
B. Obsah CaO7 % - 15 %
Čistota
FluoridyNe více než 10 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 452(iv) POLYFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

SynonymaMetafosforečnan vápenatý
Polymetafosforečnan vápenatý
Definice
Chemické názvyPolyfosforečnan vápenatý
Einecs236-769-6
Kód EE 452(iv)
Chemický vzorec(CaP2O6)n Heterogenní směs vápenatých solí lineárně kondensovaných polyfosforečných kyselin s obecným vzorcem H(n+2)PnO(n+i), kde n > 2
Molekulová hmotnost(198)n
Obsah P205Ne méně než 71 % a ne více než 73 % (vyžíhaná sůl)
PopisBezbarvé krystalky nebo bílý prášek, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostVe vodě obvykle mírně rozpustný Rozpustný v kyselých prostředích
B. Pozitivní test na přítomnost vápníku a fosforečnanu
C. Obsah CaO27 % až 29,5 %
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímNe více než 2 % (vzorek je nejprve čtyři hodiny sušen při 105 °C a potom 30 minut žíhán při 550 °C)
Cyklické fosforečnanyNe více než 8 % (jako P2O5)
FluoridyNe více než 30 mg/kg (jako fluor)
ArsenNe více než 3 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 459 β-CYKLODEXTRIN

Synonyma Beta-cyklodextrin
Cyklodextrin B
Definiceβ-cyklodextrin je neredukující cyklický sacharid, který se skládá ze sedmi jednotek D-glukopyranosy spojených α-1,4 vazbami. Získává se působením enzymu cykloglykosyl-transferasy (CGT) na hydrolyzovaný škrob a následným čištěním.
Chemické názvyCykloheptaamylosa
Einecs231-493-2
Kód CAS7585-39-9
Kód EE 459
Chemický vzorec(C6H 1005)7
Molekulová hmotnost1135
ObsahNe méně než 98,0 % (C6Hi0O5)7 v bezvodém stavu
PopisBílá nebo téměř bílá pevná látka, mírně sladké chuti ,bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostObtížně rozpustný ve vodě Snadno rozpustný v horké vodě Mírně rozpustný v ethanolu
B. Specifická optická otáčivost[α]25D : +160 až 164° (1% roztok)
C. Infračervené absorpční spektrum
D. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
Čistota
Ostatní cyklodextrinyNe více než 2 % ( v bezvodém stavu )
Zbytky rozpouštědel (toluen, trichlorethylen)Ne více než 1 mg/kg
Obsah vodyNe více než 14 % (Karl-Fischerova metoda)
Redukující látkyNe více než 1 % vyjádřeno jako glukosa
Síranový popelNe více než 0,1 %
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg

E 460(i) MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA

SynonymaCelulosový gel
DefiniceMikrokrystalická celulosa je přečištěná a částečně depolymerovaná celulosa, připravovaná působením minerálních kyselin na alfa-celulosu, získávánou v podobě technické celulosy z přírodních druhů vláknitých rostlinných materiálů. Stupeň polymerace je zde obvykle menší než 400
Chemické názvyCelulosa
Einecs232-674-9
Kód EE 460(i)
Chemický vzorec(C6H10O5)n
Molekulová hmotnostPřibližně 36 000
ObsahNe méně než 97 % celulosy (ve vysušeném stavu)
PopisJemný bílý nebo téměř bílý prášek, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustná ve vodě, ethanolu, etheru a zředěných minerálních kyselinách Slabě rozpustná v roztoku hydroxidu sodného
B. Barevná reakceK 1 mg vzorku se přidá 1 ml kyseliny fosforečné a směs se 30 minut zahřívá na vodní lázni. Přidají se 4 ml roztoku pyrokatechinu v kyselině fosforečné (zředění 1 : 4) a znovu se 30 minut zahřívá. Za přítomnosti celulosy vznikne červené zabarvení
Infračervené absorpčníCharakteristické pro danou látku
spektrum
D. Test suspenzePomocí vysokootáčkového míchadla (12000 ot./min) se míchá po dobu pěti minut 30 g vzorku v 270 ml vody. Výsledná směs bude mít podobu buďto volně plovoucí suspenze, nebo těžké, hrudkovité a špatně plovoucí suspenze, která se jen málo (pokud vůbec) usazuje a obsahuje množství zachycených vzduchových bublinek. V případě, že je získaná suspenze volně plovoucí, přeneste jejích 100 ml do odměrného válce stejného objemu a ponechte hodinu v klidu. Pevné částice se usadí a nad sedlinou se objeví vrstva
Čistotakapaliny
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 7 % (105 °C, 3 hodiny)
Látky rozpustné ve voděNe více než 0,24 %
Síranový popelStanovení při (800 ±25) °C: ne více než 0,5 %
pH 10% vodné suspenze5,0 až 7,5
ŠkrobNedetekovatelný
Ke 20 ml suspenze se přidá několik kapek roztoku jódu a promíchá. Suspenze se nesmí zabarvit nafialověle, modrofialové či modře
Velikost částicNe menší než 5 jam
Karboxylové skupinyNe více než 1 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 460(ii) PRÁŠKOVÁ CELULOSA

DefinicePřečištěná a mechanicky upravená alfa-celulosa, která je získávána v podobě technické celulosy z přírodních druhů vláknitých rostlinných materiálů
Chemické názvyCelulosa Lineární polymer glukosy, s monomerními jednotkami vzájemně vázanými v polohách β-1,4
Einecs232-674-9
Kód EE 460(ii)
Chemický vzorec(C6H10O5)n
Molekulová hmotnost(162)n (n je převážně 1000 a vyšší) Přibližně 1,6 x 105 nebo vyšší
ObsahNe méně než 92 % celulosy
PopisBílý prášek bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustná ve vodě, ethanolu, etheru a zředěných minerálních kyselinách Slabě rozpustná v roztoku hydroxidu sodného
B. Test suspenzePomocí vysokootáčkového míchadla (12000 ot./min) se míchá po dobu pěti minut 30 g vzorku ve 270 ml vody. Výsledná směs bude mít podobu buďto volně plovoucí suspenze, nebo těžké, hrudkovité a špatně plovoucí suspenze, která se jen málo (pokud vůbec) usazuje a obsahuje množství zachycených vzduchových bublinek. V případě, že je získaná suspenze volně plovoucí, přenese se 100 ml do odměrného válce stejného objemu a ponechá hodinu v klidu. Pevné částice se usadí a nad sedlinou se objeví vrstva kapaliny
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 7 % (105 °C, 3 hodiny)
Látky rozpustné ve voděNe více než 1,0 %
Síranový popelStanovení při (800 ±25) °C: ne více než 0,3 %
pH 10% vodné suspenze5,0 až 7,5
ŠkrobNedetekovatelný Ke 20 ml suspenze se přidá několik kapek roztoku jódu a promíchá. Suspenze se nesmí zabarvit nafialověle, modrofialové či modře
Velikost částicNe menší než 5 jim
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 461 METHYLCELULOSA

SynonymaMethylether celulosy
DefiniceMethylcelulosa představuje celulosu přímo získávanou z vláknitých rostlinných materiálů, která je částečně etherifikována methylovými skupinami
Chemické názvyMethylether celulosy
Kód EE 461
Chemický vzorecPolymer obsahuje substituované anhydroglukosové jednotky, které lze obecně popsat následujícím vzorcem: C6H702(OR1)(OR2)(OR3), kde každá ze skupin Ri, R2, R3 může představovat
- H
- CH3 nebo
- CH2CH3
Molekulová hmotnostPřibližně od 20 000 do 380 000
ObsahNe méně než 25 % a ne více než 33 % methoxylových skupin (-OCH3), ne více než 5 % hydroxyethoxylových skupin (-CH2CH2OH)
PopisBílý, slabě nažloutlý či našedlý prášek zrnitého nebo vláknitého charakteru. Slabě hygroskopický, bez chuti a zápachu
Identifikace
A. RozpustnostVe vodě bobtná za vzniku čirého až opaleskujícího viskosního koloidního roztoku Nerozpustná v ethanolu, etheru a chloroformu Rozpustná v ledové kyselině octové
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 10 % (105 °C, 3 hodiny)
Síranový popelStanovení při (800 ±25) °C: ne více než 1,5 %
pH 1% roztoku5,0 až 8,0
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg
E 462 ETHYLCELULOSA
Synonyma Ethylether celulosy
Definice Ethylcelulosa je celulosa získaná přímo z přirozených rostlinných pletiv a částečně etherifikovaná ethylovými skupinami
Chemický název Ethylether celulosy
Chemický vzorec Polymery obsahují substituované jednotky anhydroglukosy s tímto obecným vzorcem: C6H7O2(OR1)(OR2) kde R1 a R2 může být jeden z těchto:
- H
- CH2CH3
Einecs
Kód E E 462
Obsah Ne méně než 44 % a ne více než 50 % ethoxylových skupin (-OC2H5), vztaženo na sušinu (odpovídá nejvýše 2,6 ethoxylovým skupinám na jednotku anhydroglukózy)
Popis Mírně hygroskopický, bílý nebo nasedly prášek bez pachu a chuti
Identifikace
A. Rozpustnost Prakticky nerozpustná ve vodě, v glycerolu a v propan-1,2-diolu, avšak rozpustná v proměnlivých poměrech v určitých organických rozpouštědlech, v závislosti od obsahu ethoxylu. Ethylcelulosa s obsahem méně než 46-48 % ethoxylových skupin je volně rozpustná v tetrahydrofuranu, v methylacetátu, v chloroformu a ve směsích aromatických uhlovodíků s ethanolem. Ethylcelulosa s obsahem ethoxylových skupin 46-48 % nebo více je volně rozpustná v ethanolu, methanolu, toluenu, chloroformu a v ethylacetátu
B. Zkouška vytváření povlaku Rozpustí se 5 g vzorku v 95 g směsi toluenu s ethanolem v poměru 80:20 hmot. Vytvoří se čirý, stabilní, mírně nažloutlý roztok. Několik mililitrů roztoku se nanese na skleněnou misku a nechá se odpařit rozpouštědlo. Zůstane hustý, pevný, souvislý čirý povlak (film). Film je hořlavý
Čistota
Ztráta sušením Ne více než 3 % (105 °C, 2 hodiny)
Síranový popel Ne více než 0,4 %
pH 1% koloidního roztoku Neutrální na lakmusový papír
Arzen Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 2 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg

E 463 HYDROXYPROPYLCELULOSA

SynonymaHydroxypropylether celulosy
DefiniceHydroxypropylcelulosa představuje celulosu přímo získávanou z vláknitých rostlinných materiálů, která je částečně etheriflkována hydroxypropylovými skupinami
Chemické názvyHydroxypropylether celulosy
Kód EE 463
Chemický vzorecPolymer obsahuje substituované anhydroglukosové jednotky, které lze obecně popsat následujícím vzorcem: C6H702(OR1)(OR2)(OR3), kde každá ze skupin Ri, R2, R3 může představovat
- H
- CH2CHOHCH3
- CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3 -CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3
Molekulová hmotnostPřibližně od 30 000 do 1 000 000
ObsahNe méně než 80,5 % hydroxypropylových skupin (-OCH2CHOHCH3), což v průměru odpovídá ne méně než 4,6 těchto skupin na jednu anhydroglukosovou jednotku (ve vysušeném stavu)
PopisBílý, slabě nažloutlý či našedlý prášek zrnitého nebo vláknitého charakteru. Slabě hygroskopický, bez chuti a zápachu
Identifikace
A. RozpustnostVe vodě bobtná za vzniku čirého až opaleskujícího viskosního koloidního roztoku
Rozpustná v ethanolu
Nerozpustná v etheru
B. Chromatografická analýzaIdentifikace příslušných substituentů
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 10 % (105 °C, 3 hodiny)
Síranový popelStanovení při (800 ±25) °C: ne více než 0,5 %
pH 1% koloidního roztoku5,0 až 8,0
PropylenchlorhydrinyNe více než 0,1 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg

E 464 HYDROXYPROPYLMETHYLCELULOSA

DefiniceHydroxypropylmethylcelulosa představuje celulosu přímo získávanou z vláknitých rostlinných materiálů, která je částečně etherifikována methylovými skupinami a vedle toho obsahuje též malé množství skupin hydroxypropylových
Chemické názvy2-hydroxypropylether methylcelulosy
Kód EE 464
Chemický vzorecPolymer obsahuje substituované anhydroglukosové jednotky, které lze obecně popsat následujícím vzorcem: C6H702(OR1)(OR2)(OR3), kde každá ze skupin Ri, R2, R3 může představovat
- H
- CH3
- CH2CHOHCH3
- CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3
-CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3
Molekulová hmotnostPřibližně od 13 000 do 200 000
ObsahNe méně než 19 % a ne více než 30 % methoxylových skupin (-OCH3) a ne méně než 3 % a ne více než 12 % hydroxypropylových skupin (-OCH2CHOHCH3) (ve vysušeném stavu)
PopisBílý, slabě nažloutlý či našedlý prášek zrnitého nebo vláknitého charakteru. Slabě hygroskopický, bez chuti a zápachu
Identifikace
A. RozpustnostVe vodě bobtná za vzniku čirého až opaleskujícího viskosního koloidního roztoku
Nerozpustná v ethanolu
Nerozpustná v etheru
B. Chromatografická analýzaIdentifikace příslušných substituentů
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 10 % (105 °C, 3 hodiny)
Síranový popelU vzorků s viskozitou 50 mPa.s a vyšší: ne více než 1,5 %
U vzorků s viskozitou nižší než 50 mPa.s: ne více než 3 %
pH 1% koloidního roztoku5,0 až 8,0
PropylenchlorhydrinyNe více než 0,1 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg

E 465 ETHYLMETHYLCELULOSA

SynonymaMethylethylcelulosa
DefiniceEthylmethylcelulosa představuje celulosu přímo získávanou z vláknitých rostlinných materiálů, která je částečně etherifikována methylovými a ethylovými skupinami
Chemické názvyEthylmethylether celulosy
Kód EE 465
Chemický vzorecPolymer obsahuje substituované anhydroglukosové jednotky, které lze obecně popsat následujícím vzorcem: C6H702(OR1)(OR2)(OR3), kde každá ze skupin Ri, R2, R3 může představovat
-H
-CH3
- CH2CH3
Molekulová hmotnostPřibližně od 30 000 do 40 000
ObsahLátka ve vysušeném stavu:
ne méně než 3,5 % a ne více než 6,5 % methoxylových skupin (-OCH3) a ne méně než 14,5 % a ne více než 19 % ethoxylových skupin (-OCH2CHOHCH3), alkoxylových skupin celkem ne méně než 13,2 % a ne více než 19,6 % (počítáno jako methoxylové skupiny)
PopisBílý, slabě nažloutlý či našedlý prášek zrnitého nebo vláknitého charakteru. Slabě hygroskopický, bez chuti a zápachu
Identifikace
A. RozpustnostVe vodě bobtná za vzniku čirého až opaleskujícího viskosního koloidního roztoku Rozpustná v ethanolu Nerozpustná v etheru
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímSušení při 105 °C do konstantní hmotnosti: ne více než 15 % (vláknitá forma), ne více než 10 % (prášková forma)
Síranový popelNe více než 0,6 %
pH 1% koloidního roztoku5,0 až 8,0
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg

E 466 SODNÁ SŮL KARBOXYMETHYLCELULOSY

SynonymaCMC (Carboxy Methyl Cellulose) NaCMC
DefiniceKarboxymethylcelulosa je částečnou sodnou solí karboxymethyletheru celulosy, připravovaného z celulosy přímo získávané z přírodních druhů vláknitých rostlinných materiálů
Chemické názvySodná sůl karboxymethyletheru celulosy
Kód EE 466
Chemický vzorecPolymer obsahuje substituované anhydroglukosové jednotky, které lze obecně popsat následujícím vzorcem: C6H702(ORi)(OR2)(OR3), kde každá ze skupin Ri, R2, R3 může představovat
- H
- CH2COONa
- CH2COOH
Molekulová hmotnostVětší než cca 17000 (stupeň polymerace přibližně 100)
ObsahNe méně než 99,5 % uvedené látky (ve vysušeném stavu)
PopisBílý, slabě nažloutlý či našedlý prášek zrnitého nebo vláknitého charakteru. Slabě hygroskopický, bez chuti a zápachu
Identifikace
A. RozpustnostS vodou tvoří viskosní koloidní roztok Nerozpustná v ethanolu
B. Penový testPo silném protřepání 0,1% roztoku vzorku se na jeho povrchu nesmí vytvořit vrstva pěny. Uvedený test takto umožňuje odlišit sodnou sůl karboxymethylcelulosy od ostatních etherů celulosy
C. Tvorba straženinyPo přidání 5 ml 5% roztoku síranu měďnatého nebo hlinitého k 5 ml 0,5% roztoku vzorku dojde k vytvoření sraženiny. Uvedený test takto umožňuje odlišit sodnou sůl karboxymethylcelulosy od ostatních etherů celulosy, od želatiny, karubinu a tragantu
D. Barevná reakceZa stálého míchání se přidá do 50 ml vody 0,5 g práškované soli karboxymethylcelulosy a v míchání se pokračuje tak dlouho, až se vytvoří čirý roztok. Ten se použije pro následující test. K 1 ml výše uvedeného roztoku, zředěnému ve zkumavce stejným objemem vody, se přidá 5 kapek roztoku 1-nafto lu. Zkumavka se nakloní a opatrně do ní po stěně nadávkuje 2 ml kyseliny sírové tak, aby ve zkumavce vytvořila spodní vrstvu. Za přítomnosti sodné soli karboxymethylcelulosy dojde na styku kapalinových vrstev k vytvoření fíalovočerveného zabarvení
Čistota
Stupeň substituceNe méně než 0,2 a ne více než 1,5 karboxymethylové skupiny (-CH2COOH) na jednu anhydroglukosovou jednotku
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 12 % (sušením při 105 °C do konstantní hmotnosti)
pH 1% koloidního roztoku5,0 až 8,5
Glykoláty celkemNe více než 0,4 % (jako glykolát sodný), látka ve vysušeném stavu
SodíkNe více než 12,4 % (ve vysušeném stavu)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 20 mg/kg

E 468 ZESÍŤOVANÁ SODNÁ SŮL KARBOXYMETHYLCELULOSY

DefiniceZesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy je tepelně zesíťovaná O-karboxymethylovaná celulosa
Chemické názvyZesíťovaná sodná sůl karboxymethyletheru celulosy
Kód EE 468
Chemický vzorecPolymer obsahuje substituované anhydroglukosové jednotky, které lze obecně popsat následujícím vzorcem: C6H702(ORi)(OR2)(OR3), kde každá ze skupin Ri, R2, R3 může představovat
- H
- CH2COONa
- CH2COOH
ObsahNe méně než 99,5 % látky (ve vysušeném stavu)
PopisBílý nebo slabě nažloutlý či našedlý prášek zrnitého nebo vláknitého charakteru. Slabě hygroskopický, bez chuti a zápachu
Identifikace
A. RozpustnostS vodou tvoří viskosní koloidní roztok
Nerozpustná v ethanolu
B. Pěnový testPo silném protřepání 0,1% roztoku se na jeho povrchu nesmí vytvořit vrstva pěny. Uvedený test umožňuje odlišit sodnou sůl karboxymethylcelulosy od ostatních etherů celulosy
C. Tvorba sraženinyPo přidání 5 ml 5% roztoku síranu měďnatého nebo hlinitého k 5 ml 0,5%roztoku vzorku dojde k vytvoření sraženiny. Uvedený test takto umožňuje odlišit sodnou sůl karboxymethylcelulosy od ostatních etherů celulosy, od želatiny, karubinu a tragantu
D. Barevná reakce ČistotaZa stálého míchání se přidá do 50 ml vody 0,5 g práškové soli karboxymethylcelulosy a v míchání se pokračuje tak dlouho, až se vytvoří čirý roztok, lml roztoku se smíchá ve zkumavce se stejným objemem vody a přidá se 5 kapek roztoku 1-naftolu. Zkumavka se nakloní a opatrně se do ní po stěně přidají 2 ml kyseliny sírové tak, aby ve zkumavce vytvořila spodní vrstvu. V přítomnosti sodné soli karboxymethylcelulosy vznikne na styku vrstev kapalin červenofialové zabarvení
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 6 % (105°C, 3 hodiny)
Látky rozpustné ve voděNe více než 10 %
Stupeň substituceNe méně než 0,2 a ne více než 1,5 karboxymethylové skupiny (-CH2COOH) na jednu anhydroglukosovou jednotku
pH 1% koloidního roztoku5,0 až 7,0
SodíkNe více než 12,4% (ve vysušeném stavu)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg

E 469 ENZYMOVĚ HYDROLYZOVANÁ KARBOXYMETHYLCELULOSA

SynonymaEnzymově hydrolyzovaná sodná sůl karboxylmethylcelulosy CMC-ENZ
DefiniceSodná sůl karboxymethyletheru celulosy částečně hydrolyzována enzymovým působením celulasy z Trichoderma longibrachiaíum (dříve T. reesei)
Chemické názvySodná sůl karboxymethyletheru celulosy enzymově hydrolyzovaná
Kód EE 469
Chemický vzorecSodná sůl polymeru obsahuje substituované anhydroglukosové jednotky, které lze popsat následujícím vzorcem: [C6H702 (OH)x(OCH2COONa)y ]a
kde
n - stupeň polymerace
x = 1,50 až 2,80
y = 0,2 až 1,50
x+y = 3,0
(y - stupeň substituce)
Molekulová hmotnost178,14 kdy y = 0,20
282,18 kdy y =1,50 ne méně než 800 (n 4)
ObsahNe méně než 99,5 %, včetně mono a disacharidů (ve vysušeném stavu)
Popis IdentifikaceBílý, slabě nažloutlý nebo našedlý prášek zrnitého nebo vláknitého charakter. Slabě hygroskopický, bez chuti a zápachu
A. RozpustnostRozpustná ve vodě
Nerozpustná v ethanolu
B. Pěnový testPo silném protřepání 0,1% roztoku vzorku se na jeho povrchu nesmí vytvořit vrstva pěny. Uvedený test takto umožňuje odlišit sodnou sůl karboxylmethylcelulosy, hydrolyzovanou či nehydrolyzovanou, od ostatních etherů celulosy, alginátů a přírodních gum
C. Tvorba sraženinyPo přidání 5 ml 5% roztoku síranu měďnatého nebo hlinitého k 5 ml 0,5% roztoku vzorku dojde k vytvoření sraženiny. Uvedený test takto umožňuje odlišit sodnou sůl karboxymethylcelulosy, hydrolyzovanou či nehydrolyzovanou, od ostatních etherů celulosy, želatiny, karubinu a gumy tragant
D. Barevná reakceZa stálého míchání se přidá do 50 ml vody 0,5 g práškové soli karboxymethylcelulosy a v míchání se pokračuje tak dlouho, až se vytvoří čirý roztok. 1 ml roztoku se smíchá ve zkumavce se stejným objemem vody a přidá se 5 kapek roztoku 1-naftolu.Zkumavka se nakloní a opatrně se do ní po stěně přidají 2 ml kyseliny sírové tak, aby ve zkumavce vytvořila spodní vrstvu. V přítomnosti sodné soli karboxylmethylcelulosy vznikne červenofialové zabarvení
E. ViskozitaNe méně než 2500 kg.m^.s"1 při 25 °C odpovídá průměrné molekulové hmotnosti 5000 D Tento test slouží k odlišení enzymově hydrolyzované a nehydrolyzované karboxymethylcelulosy.
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 12 % (při 105 0 C, do konstantní hmotnosti)
pH (1:100)6,0 až 8,5
Chlorid sodný, glykolát sodnýNe více než 0,5 % (jednotlivě nebo v kombinaci)
Stupeň substituceNe méně než 0,2 a ne více než 1,50 karboxymethylové skupiny (-CH2COOH) na jednu anhydroglukosovou jednotku (ve vysušeném stavu)
Zbytková enzymová aktivitaVyhovuje testu
OlovoNe více než 3 mg/kg

E 470a SODNÉ, DRASELNÉ A VÁPENATÉ SOLI MASTNÝCH KYSELIN

DefiniceSodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin jedlých olejů a tuků, získávané z jedlých tuků a olejů nebo z jedlých mastných kyselin, izolovaných destilací
Kód EE 470a
ObsahNe méně než 95 % (ve vysušeném stavu)
PopisBílé nebo krémově bílé lehké prášky, vločky nebo polotuhé látky
Identifikace
A. RozpustnostSodné a draselné soli: rozpustné ve vodě a ethanolu Vápenaté soli: nerozpustné ve vodě, ethanolu a etheru
B. Pozitivní test na přítomnost príslušných kationtů a mastných kyselin
Čistota
SodíkNe méně než 9 % a ne více než 14 % (jakoNa20)
DraslíkNe méně než 13 % a ne více než 21,5 % Gako K20)
vápníkNe méně než 8,5 % a ne více než 13 % Gako CaO)
Nezmýdelnitelný podílNe více než 2 %
Volné mastné kyselinyNe více než 3 % Gako kyselina olejová)
Volné alkálieNe více než 0,1 % G'ako NaOH)
Látky nerozpustné v alkoholuNe více než 0,2 % (týká se pouze sodných a draselných solí)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 470b HOŘEČNATÉ SOLI MASTNÝCH KYSELIN

DefiniceHorečnaté soli mastných kyselin jedlých olejů a tuků, získávané z jedlých tuků a olejů nebo z jedlých mastných kyselin, isolovaných destilací
Kód EE 470b
ObsahNe méně než 95 % (ve vysušeném stavu)
PopisBílé nebo krémově bílé lehké prášky, vločky nebo polotuhé látky
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustné ve vodě Částečně rozpustné v ethanolu a etheru
B. Pozitivní test na přítomnost hořčíku a mastných kyselin
Čistota
HořčíkNe méně než 6,5 % a ne více než 11 % (jako MgO)
Volné alkálieNe více než 0,1 % (jako MgO)
Nezmýdelnitelný podílNe více než 2 %
Volné mastné kyselinyNe více než 3 % (jako kyselina olejová)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 471 MONO- A DIGLYCERIDY MASTNÝCH KYSELIN

SynonymaGlycerolmonostearát Glycerolmonopalmitát Glycerolmonooleát atd. Monostearin, monopalmitin atd. GMS (Glycerol MonoStearate)
DefiniceMono- a diglyceridy mastných kyselin jsou směsí glycerolmono-, di- a triesterů mastných kyselin, vyskytujících se v jedlých tucích a olejích. Mohou obsahovat malá množství volných mastných kyselin a glycerolu
Kód EE 471
ObsahNe méně než 70 % mono-, di- a triesterů
Popis IdentifikaceUvedené látky mívají podobu světle žluté až světle hnědé olej ovité kapaliny nebo bílé až šedobílé voskovité hmoty. Pevné produkty mohou mít formu vloček, prášků nebo malých kuliček
A. Infračervené absorpční spektrumCharakteristické pro částečný ester polyolu s mastnou kyselinou
B. Pozitivní test na přítomnost glycerolu a mastných kyselin
C. Rozpustnost ČistotaNerozpustné ve vodě Rozpustné v ethanolu a toluenu
Obsah vodyNe více než 2 % (metodou Karl Fischera)
Číslo kyselostiNe více než 6 mg KOH/gram
Volný glycerolNe více než 7 %
PolyglycerolyNe více než 4 % diglycerolu a ne více než 1 % vyšších polyglycerolů (oba údaje vztaženy k celkovému obsahu glycerolu)
Glycerol celkemNe méně než 16 % a ne více než 33 %
Síranový popelNe více než 0,5 % (800 ±25) °C
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Poznámka:
Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 472a ESTERY MONO- A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU OCTOVOU

SynonymaEstery mono- a diglyceridů s kyselinou octovou
Acetoglyceridy
Acetylované mono- a diglyceridy
Mono- a diglyceridy esterifikované kyselinou octovou
Estery glycerolu s kyselinou octovou a mastnými kyselinami
DefiniceEstery glycerolu s kyselinou octovou a mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Mohou obsahovat malá množství volných složek (glycerolu, mastných kyselin, kyseliny octové a glyceridů)
Kód EE 472a
PopisČiré pohyblivé kapaliny až pevné látky, bílé až světle žluté barvy
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost glycerolu, mastných kyselin a kyseliny octové
B. RozpustnostNerozpustné ve vodě
Rozpustné v ethanolu
Čistota
Jiné kyseliny než kyselina octová a mastné kyselinyNedetekovatelné
Volný glycerolNe více než 2 %
Glycerol celkemNe méně než 14 % a ne více než 31 %
Síranový popelNe více než 0,5 % (800 ±25) °C
Volné mastné kyseliny (a kyselina octová)Ne více než 3 % (jako kyselina olejová)
Kyselina octová celkemNe méně než 9 % a ne více než 32 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Poznámka:
Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 472b ESTERY MONO- A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU MLÉČNOU

SynonymaEstery mono- a diglyceridů s kyselinou mléčnou
Laktoglyceridy
Estery glycerolu s kyselinou mléčnou a mastnými kyselinami
Mono- a diglyceridy esterifikované kyselinou mléčnou
DefiniceEstery glycerolu s kyselinou mléčnou a mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Mohou obsahovat malá množství volných složek (glycerolu, mastných kyselin, kyseliny mléčné a glyceridů)
Kód EE 472b
PopisČiré pohyblivé kapaliny až voskovité pevné látky proměnlivé konzistence, bílé až světle žluté barvy
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost glycerolu, mastných kyselin a kyseliny mléčné
B. RozpustnostNerozpustné ve studené vodě
Dispergovatelné v horké vodě
Čistota
Jiné kyseliny než kyselina mléčná a mastné kyselinyNedetekovatelné
Volný glycerolNe více než 2 %
Glycerol celkemNe méně než 13 % a ne více než 30 %
Síranový popelNe více než 0,5 % (800 ±25) °C
Volné mastné kyseliny (a kyselina mléčná)Ne více než 3 % (jako kyselina olejová)
Kyselina mléčná celkemNe méně než 13 % a ne více než 45 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Poznámka:
Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 472c ESTERY MONO- A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU CITRONOVOU
Synonyma Citrem
Estery kyseliny citronové a mono- a diglyceridů
Citroglyceridy
Mono- a diglyceridy mastných kyselin esterifikované kyselinou citronovou
Definice Estery glycerolu s kyselinou citronovou a mastnými kyselinami vyskytující se v potravinářských olejích a tucích. Mohou obsahovat malá množství volného glycerolu, volných mastných kyselin, volné kyseliny citronové a volných glyceridů. Mohou být částečně nebo úplně neutralizovány hydroxidem sodným nebo hydroxidem draselným
Einecs
Kód E E 472c
Popis Nažloutlé nebo světle hnědé kapaliny až voskovité pevné nebo polotuhé látky
Identifikace
A. Pozitivní zkoušky na glycerol, na mastné kyseliny a na kyselinu citronovou
B. Rozpustnost Nerozpustné ve studené vodě
Lze je dispergovat v horké vodě
Rozpustné v olejích a tucích
Nerozpustné ve studeném ethanolu
Čistota
Kyseliny jiné než citronová a mastné kyseliny Neprokazatelné
Volný glycerol Ne více než 2 %
Celkový glycerol Ne méně než 8 % a ne více než 33 %
Celková kyselina citronová Ne méně než 13 % a ne více než 50 %
Síranový popel (stanovený při 800 ± 25 °C) Produkty, které nebyly neutralizované: ne více než 0,5 % Částečně nebo úplně neutralizované produkty: ne více než 10%
Olovo Ne více než 2 mg/kg
Volné mastné kyseliny Ne více než 3 % vyjádřeno jako kyselina olejová
Poznámka:
Kritéria pro čistotu se vztahují na tuto přídatnou látku bez sodných, draselných a vápenatých solí mastných kyselin, tyto látky však mohou být přítomny v množství nejvýše do 6 % (vyjádřeno jako olean sodný)

E 472d ESTERY MONO- A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU VINNOU

SynonymaEstery mono- a diglyceridů s kyselinou vinnou
Tartaroglyceridy
Estery glycerolu s kyselinou vinnou a mastnými kyselinami
Mono- a diglyceridy esteriflkované kyselinou vinnou
DefiniceEstery glycerolu s kyselinou vinnou a mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Mohou obsahovat malá množství volných složek (glycerolu, mastných kyselin, kyseliny vinné a glyceridů)
Kód EE472d
PopisLepkavé viskosní nažloutlé kapaliny až tvrdé žluté vosky
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost glycerolu, mastných kyselin a kyseliny vinné
Čistota
Jiné kyseliny než kyselina vinná a mastné kyselinyNedetekovatelné
Volný glycerolNe více než 2 %
Glycerol celkemNe méně než 12 % a ne více než 29 %
Síranový popelne více než 0,5 % (800 ±25) °C
Volné mastné kyselinyNe více než 3 % (jako kyselina olejová)
Kyselina vinná celkemNe méně než 15 % a ne více než 50 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Poznámka:
Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 472e ESTERY MONO- A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU MONO- A DIACETYLVINNOU

SynonymaEstery mono- a diglyceridů s kyselinou mono- a diacetylvinnou
Estery glycerolu s mastnými kyselinami a kyselinou mono- a diacetylvinnou
Mono- a diglyceridy mastných kyselin esterifikované kyselinou mono- a diacetylvinnou
DefiniceSmíšené estery glycerolu s kyselinou mono- a diacetylvinnou (připravovanými z kyseliny vinné) a mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Směs může obsahovat malá množství volných složek (kyseliny vinné, octové a jejich kombinací, glycerolu, mastných kyselin a glyceridů) a vedle toho též estery mastných kyselin, obsahující kyselinu octovou a vinnou
Kód EE472e
PopisOd lepkavých viskosních kapalin přes látky konzistence tuku až po žluté vosky, které na vlhkém vzduchu hydro lyžují za současného uvolňování kyseliny octové
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost glycerolu, mastných kyselin, kyseliny vinné a octové
Čistota
Jiné kyseliny než kyselina vinná, octová a mastné kyselinyNedetekovatelné
Volný glycerolNe více než 2 %
Glycerol celkemNe méně než 11 % a ne více než 28 %
Síranový popelNe více než 0,5 % (800 ±25) °C)
Volné mastné kyselinyNe více než 3 % (jako kyselina olejová)
Kyselina vinná celkemNe méně než 10 % a ne více než 40 %
Kyselina octová celkemNe méně než 8 % a ne více než 32 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Poznámka:
Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 472f SMĚSNÉ ESTERY MONO- A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU OCTOVOU A VINNOU

SynonymaEstery mono- a diglyceridů s kyselinou octovou a vinnou
Estery glycerolu s mastnými kyselinami a kyselinou octovou a vinnou
Mono- a diglyceridy mastných kyselin esterifikované kyselinou octovou a vinnou
DefiniceEstery glycerolu s kyselinou octovou, vinnou a mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Mohou obsahovat malá množství volných složek (glycerolu, mastných kyselin, kyseliny vinné, octové a glyceridů) a vedle toho též estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou
Kód EE472f
PopisLepkavé kapaliny až pevné látky, bílé až světle žluté barvy
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost glycerolu, mastných kyselin, kyseliny vinné a octové
Čistota
Jiné kyseliny než kyselina vinná, octová a mastné kyselinyNedetekovatelné
Volný glycerolNe více než 2 %
Glycerol celkemNe méně než 12 % a ne více než 27 %
Síranový popelNe více než 0,5 % (800 ±25) °C
Volné mastné kyselinyNe více než 3 % (jako kyselina olejová)
Kyselina vinná celkemNe méně než 20 % a ne více než 40 %
Kyselina octová celkemNe méně než 10 % a ne více než 20 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Poznámka:
Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 473 ESTERY SACHAROSY S MASTNÝMI KYSELINAMI

SynonymaSacharoestery
Cukerné estery
DefiniceV podstatě mono-, di- a triestery sacharosy s mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Lze je připravovat ze sacharosy a methyl/ethylesterů jedlých mastných kyselin nebo je lze získávat extrakcí ze sacharoglyceridů. Při jejich přípravě nesmí být užívána jiná organická rozpouštědla než dimethylsulfoxid, dimethylformamid, ethylacetát, 2-propanol, 2-methyl-1-propanol, propylénglykol a methylethylketon
Kód EE 473
ObsahNe méně než 80 % uvedené látky
Popis IdentifikaceTuhé gely, měkké pevné hmoty nebo bílé až slabě našedlé prášky
A. Pozitivní test na přítomnost cukru a mastných kyselin
B. Rozpustnost ČistotaOmezeně rozpustné ve vodě Rozpustné v ethanolu
Síranový popelNe více než 2 % (800 ±25) °C
Volný cukrNe více než 5 %
Volné mastné kyselinyNe více než 3 % (jako kyselina olejová)
MethanolNe více než 10 mg/kg
DimethylsulfoxidNe více než 2 mg/kg
DimethylformamidNe více než 1 mg/kg
2-methyl-1 -propanolNe více než 10 mg/kg
MethylethylketonNe více než 10 mg/kg
Ethylacetát 2-propanol PropylénglykolCelkem ne více než 350 mg/kg (jednotlivých rozpouštědel nebo jejich kombinace)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Poznámka:
Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 474 SACHAROGLYCERIDY

SynonymaCukerné glyceridy
DefiniceSacharoglyceridy jsou připravovány reakcí sacharosy s jedlými tuky nebo oleji, kdy vzniká směs v podstatě mono-, di- a triesterů sacharosy s mastnými kyselinami, obsahující též reziduálni mono-, di- a triglyceridy z použitých tuků či olejů. Při jejich přípravě nesmí být užívána jiná organická rozpouštědla než cyklohexan, dimethylformamid, ethylacetát, 2-methyl-1-propanol a 2-propanol
Kód EE 474
ObsahNe méně než 40 % a ne více než 60 % esterů sacharosy s mastnými kyselinami
PopisTuhé gely, měkké pevné hmoty nebo bílé až slabě našedlé prášky
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost cukru a mastných kyselin
B. RozpustnostNerozpustné ve studené vodě
Rozpustné v ethanolu
Čistota
Síranový popelNe více než 2 % (800 ±25) °C
Volný cukrNe více než 5 %
Volné mastné kyselinyNe více než 3 % (jako kyselina olejová)
MethanolNe více než 10 mg/kg
DimethylformamidNe více než 1 mg/kg
2-methyl-1 -propanol CyklohexanCelkem ne více než 10 mg/kg (jednotlivých rozpouštědel nebo jejich kombinace)
Ethylacetát 2-propanolCelkem ne více než 350 mg/kg (jednotlivých rozpouštědel nebo j ej ich kombinace)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Poznámka:
Uvedená kritéria .čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 475 ESTERY POLYGLYCEROLU S MASTNÝMI KYSELINAMI

SynonymaEstery polyglycerolů s mastnými kyselinami
DefiniceEstery polyglycerolů s mastnými kyselinami se připravují esterifikací polyglycerolů jedlými tuky a oleji, případně mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Polyglycerolový podíl tvoří především di-, tri- a tetraglycerol. Obsah polyglycerolů, odpovídajících heptaglycerolu a vyšším polymerům, zde nepřesahuje 10 %
Kód EE 475
ObsahCelkový obsah esterů mastných kyselin ne méně než 90%
PopisOlej ovité až velmi viskosní kapaliny světle žluté až jantarové barvy
Světle až středně hnědé tvárné nebo měkké hmoty Nahnědlé až hnědé tvrdé voskovité látky
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost glycerolu, polyglycerolů a mastných kyselin
B. RozpustnostVlastnosti uvedených esterů se v tomto ohledu pohybují od velmi hydrofilních až k velmi lipofilním. Jako třída sloučenin jeví tyto látky tendenci být dispergovatelné ve vodě a rozpouštět se v organických rozpouštědlech a olejích
Čistota
Síranový popelNe více než 0,5 % (800 ±25) °C
Jiné než mastné kyselinyNedetekovatelné
Volné mastné kyselinyNe více než 6 % (jako kyselina olejová)
Glycerol a polyglyceroly celkemNe méně než 18 % a ne více než 60 %
Volný glycerol a polyglycerolyNe více než 7 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Poznámka:
Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 476 POLYGLYCEROLPOLYRICINOLEÁT

SynonymaEstery polyglycerolů s kondensovanými mastnými kyselinami ricinového oleje
DefinicePolyglycerolpolyricinoleát se připravuje esterifikací polyglycerolů s kondensovanými mastnými kyselinami ricinového oleje
Kód EE 476
PopisVysoce viskosní kapalina
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě a ethanolu
Rozpustný v etheru, uhlovodících a halogenovaných uhlovodících
B. Pozitivní test na přítomnost glycerolu, polyglycerolů, mastných kyselin a kyseliny ricinolejové
C. Index lomun65D: 1,4630 až 1,4665
Čistota
PolyglycerolyPolyglycerolový podíl tvoří ne méně než 75 % především di-, tri- a tetraglycerol. Obsah polyglycerolů, odpovídajících heptaglycerolu a vyšším polymerům, zde není větší než 10 %
Hydroxylové čísloMezi 80 mg a 100 mg KOH/gram
Číslo kyselostiNe více než 6 mg KOH/gram
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 477 ESTERY 1,2-PROPANDIOLU S MASTNÝMI KYSELINAMI

SynonymaEstery propylenglykolu s mastnými kyselinami
DefiniceSměs mono- a diesterů 1,2-propandiolu s mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Alkoholický podíl představuje výhradně 1,2-propandiol spolu s jeho dimerem a stopovým množstvím trimeru. Jiné organické kyseliny než jedlé mastné kyseliny nejsou přítomné
Kód EE 477
ObsahCelkový obsah esteru mastných kyselin ne méně než 85%
PopisČiré kapaliny nebo voskovité bílé vločky, kuličky nebo pevné hmoty s příjemnou vůní
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost propylenglykolu a mastných kyselin
Čistota
Síranový popelNe více než 0,5 % (800 ±25) °C
Jiné než mastné kyselinyNedetekovatelné
Volné mastné kyselinyNe více než 6 % (jako kyselina olejová)
1,2-propandiol celkemNe méně než 11 % a ne více než 31 %
Volný 1,2-propandiolNe více než 5 %
Dimer a trimer 1,2-propandioluNe více než 0,5 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

Poznámka:
Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).

E 479b TEPELNĚ ZOXIDOVANÝ OLEJ SOJOVÝCH BOBŮ, ZREAGOVANÝ S MONO- A DIGLYCERIDY MASTNÝCH KYSELIN

SynonymaTOSOM (Thermally Oxidised Soya bean Oil interacted with Mono- and diglycerides of fatty acids)
DefiniceUvedená látka je složitou směsí esteru glycerolu s mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích/olejích a s mastnými kyselinami tepelně zoxidovaného oleje sojových bobů. připravuje se reakcí 10 % (váha/váha) tepelně zoxidovaného oleje sojových bobů s 90 % (váha/váha) mono- a diglyceridů jedlých mastných kyselin. Reakce probíhá při 130 °C za sníženého tlaku a v jejím průběhu jsou z reakční směsi odstraňovány pachové složky
Kód EE 479b
ObsahCelkový obsah mastných kyselin ne méně než 83 % a ne více než 90 % Celkový obsah glycerolu ne méně než 16 % a ne více než 22 %
PopisSvětle žlutá až světle hnědá látka voskovité nebo tuhé konzistence
Identifikace
A. RozpustnostLátka nerozpustná ve vodě Rozpustná v horkém oleji nebo tuku
Čistota
Rozpětí bodu tání55 až 65°C
Volné mastné kyselinyNe více než 1,5 % (jako kyselina olejová)
Volný glycerolNe více než 2 %
Mastné kyseliny celkem83 % až 90 %
Glycerol celkem16% až 22%
Methylestery mastných kyselin, které netvoří adiční produkt s močovinouNe více než 9 % z celkového obsahu methylesterů mastných kyselin
Mastné kyseliny nerozpustné v petroletheruNe více než 2 % z celkového obsahu mastných kyselin
Peroxidové čísloNe vyšší než 3
EpoxidyNe více než 0,03 % ethylenoxidového kyslíku
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 481 2-STEAROYLLAKTYLÁT SODNÝ

SynonymaStearoyllaktylát sodný
Stearoyllaktát sodný
DefiniceSměs sodných solí kyseliny stearoyllaktylové, jejích polymerů a malého množství sodných solí jiných příbuzných kyselin, připravovaná reakcí mezi kyselinou stearovou a mléčnou. Přítomné mohou být též ostatní jedlé mastné kyseliny (volné nebo esterifikované), které byly původně obsažené v použité kyselině stearové
Chemické názvy2-stearoyllaktylát sodný 2-stearoyloxypropionát sodný
Einecs246-929-7
Kód EE 481
Chemický vzorec (hlavní složky)C2iH3904Na Ci9H3504Na
PopisBílý až slabě nažloutlý prášek nebo křehká látka charakteristické vůně
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost sodíku, mastných kyselin a kyseliny mléčné
B. RozpustnostNerozpustný ve vodě
Rozpustný v ethanolu
Čistota
SodíkNe méně než 2,5 % a ne více než 5 %
Esterové čísloNe méně než 90 mg a ne více než 190 mg KOH/gram
Číslo kyselostiNe méně než 60 mg a ne více než 130 mg KOH/gram
Kyselina mléčná celkemNe méně než 15 % a ne více než 40 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 482 2-STEAROYLLAKTYLÁT VÁPENATÝ

SynonymaStearoyllaktát vápenatý
DefiniceSměs vápenatých solí kyseliny stearoyllaktylové, jejích polymerů a malého množství vápenatých solí jiných příbuzných kyselin, připravovaná reakcí mezi kyselinou stearovou a mléčnou. Přítomné mohou být též ostatní jedlé mastné kyseliny (volné nebo esterifíkované), které byly původně obsažené v použité kyselině stearové
Chemické názvyDi-2-stearoyllaktylát vápenatý
Di-2-stearoyloxypropionát vápenatý
Einecs227-335-7
Kód EE 482
Chemický vzorec (hlavní složky)C42H7808Ca CsgHvoOgCa
PopisBílý až slabě nažloutlý prášek nebo křehká látka charakteristické vůně
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost vápníku, mastných kyselin a kyseliny mléčné
B. RozpustnostSlabě rozpustný v horké vodě
Čistota
vápníkNe méně než 1 % a ne více než 5,2 %
Esterové čísloNe méně než 125 mg a ne více než 190 mg KOH/gram
Číslo kyselostiNe méně než 50 mg a ne více než 130 mg KOH/gram
Kyselina mléčná celkemNe méně než 15 % a ne více než 40 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 483 STEARYLTARTARÁT

SynonymaStearylpalmityltartarát
DefiniceProdukt esterifikace kyseliny vinné s komerčním stearylalkoholem, který je v podstatě směsí stearyl a palmitylalkoholu. Hlavní složky zde tvoří diester a malá množství monoesteru a nezreagovaných výchozích látek
Chemické názvyDistearyltartarát
Dipalmityltartarát
Kód EE 483
Chemický vzorecC40H78O6 až C38H74O6
Molekulová hmotnost655,06 až 627,00
ObsahCelkový obsah esterů ne méně než 90 %, což odpovídá hodnotě esterového čísla ne nižší než 163 mg a ne vyšší než 180 mg KOH/gram
PopisKrémově zbarvená mazlavá látka při 25 °C
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost vinanu
B. Rozpětí bodu tání67 až 77 °C U nasycených mastných alkoholů s dlouhým uhlíkovým řetězcem, které lze z uvedené látky získat zmýdelněním, se rozpětí bodu tání pohybuje v rozsahu od 49 do 55 °C
Čistota
Hydroxylové čísloNe méně než 200 mg a ne více než 220 mg KOH/gram
Číslo kyselostiNe více než 5,6 mg KOH/gram
Jodové čísloNe více než 4 (metoda dle Wijse)
Nezmýdelnitelný podílNe méně než 77 % a ne více než 83 %
Kyselina vinná celkemNe méně než 18 % a ne více než 35 %
Síranový popelNe více než 0,5 % (800 ±25°C)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 491 MONOSTEARÁT SORBITOLU

SynonymaSorbitolmonostearát
DefiniceSměs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s jedlou komerční kyselinou stearovou
Chemické názvySorbitolmonostearát
Sorbitolmonooktadekanoát
Einecs215-664-9
Kód EE 491
Chemický vzorecC24H46O6
ObsahCelkový obsah sorbitolu, sorbitanu a isosorbidových esterů ne méně než 95 %
PopisSvětle krémově až světle hnědě zbarvené kuličky nebo vločky, případně voskovitá pevná látka se slabou charakteristickou vůní
Identifikace
A. RozpustnostPři teplotách nad bodem tání rozpustný v toluenu, dioxanu, tetrachlomethanu, etheru, methanolu, ethanolu a anilinu Nerozpustný v petroletheru a acetonu Nerozpustný ve studené vodě, dispergovatelný v teplé vodě Při teplotách nad 50 °C rozpustný v minerálních olejích a ethylacetátu za vzniku zakalených roztoků
B. Rozpětí bodu tuhnutí50 až 52 °C
C. Infračervené absorpční spektrumCharakteristické pro částečné estery polyolu s mastnými kyselinami
Čistota
Obsah vodyNe více než 2 % (metodou Karl Fischera)
Síranový popelNe více než 0,5 %
Číslo kyselostiNe méně než 5 mg a ne více než 10 mg KOH/gram
Číslo zmýdelněníNe méně než 147 mg a ne více než 157 mg KOH/gram
Hydroxylové čísloNe méně než 235 mg a ne více než 260 mg KOH/gram
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 492 TRISTEARÁT SORBITOLU

SynonymaSorbitoltristearát
DefiniceSměs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s jedlou komerční kyselinou stearovou
Chemické názvySorbitoltristearát Sorbitoltrioktadekanoát
Einecs247-891-4
Kód EE 492
Chemický vzorecC60H114O8
ObsahCelkový obsah sorbitolu, sorbitanu a isosorbidových esterů ne méně než 95 %
PopisSvětle krémově až světle hnědě zbarvené kuličky nebo vločky, případně voskovitá pevná látka se slabou charakteristickou vůní
Identifikace
A. RozpustnostSlabě rozpustný v toluenu, etheru, tetrachlomethanu a ethylacetátu
Dispergovatelný v petroletheru, minerálních a rostlinných olejích, acetonu a dioxanu
Nerozpustný ve vodě, methanolu a ethanolu
B. Rozpětí bodu tuhnutí47 až 50 °C
C. Infračervené absorpční spektrumCharakteristické pro částečné estery polyolu s mastnými kyselinami
Čistota
Obsah vodyNe více než 2 % (metodou Karl Fischera)
Síranový popelNe více než 0,5 %
Číslo kyselostiNe více než 15 mg KOH/gram
Číslo zmýdelněníNe méně než 176 mg a ne více než 188 mg KOH/gram
Hydroxylové čísloNe méně než 66 mg a ne více než 80 mg KOH/gram
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 493 MONOLAURÁT SORBITOLU

SynonymaSorbitolmonolaurát
DefiniceSměs částečných esteru sorbitolu a jeho anhydridů s jedlou komerční kyselinou laurovou
Chemické názvySorbitolmonolaurát Sorbitolmonododekanoát
Einecs215-663-3
Kód EE 493
Chemický vzorecC18H34O6
ObsahCelkový obsah sorbitolu, sorbitanu a isosorbidových esterů ne méně než 95 %
PopisJantarově zbarvená olej ovitá viskosní kapalina nebo světle krémově až světle hnědě zbarvené kuličky či vločky, případně voskovitá pevná látka se slabou vůní
Identifikace
A. RozpustnostDispergovatelný v horké i studené vodě
B. Infračervené absorpční spektrumCharakteristické pro částečné estery polyolu s mastnými kyselinami
Čistota
Obsah vodyNe více než 2 % (metodou Karl Fischera)
Síranový popelNe více než 0,5 %
Číslo kyselostiNe více než 7 mg KOH/gram
Číslo zmýdelnéníNe méně než 155 mg a ne více než 170 mg KOH/gram
Hydroxylové čísloNe méně než 330 mg a ne více než 358 mg KOH/gram
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiuimNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 494 MONOOLEÁT SORBITOLU

SynonymaSorbitolmonooleát
DefiniceSměs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s jedlou komerční kyselinou olejovou
Chemické názvySorbitolmonooleát Sorbitolmono-9-oktadecenoát
Einecs215-665-4
Kód EE 494
Chemický vzorecC24H44O6
ObsahCelkový obsah sorbitolu, sorbitanu a isosorbidových esterů ne méně než 95 %
PopisJantarově zbarvená olej ovitá viskosní kapalina nebo světle krémově až světle hnědě zbarvené kuličky či vločky, případně voskovitá pevná látka se slabou vůní
Identifikace
A. RozpustnostPři teplotách nad bodem tání rozpustný v ethanolu, etheru, ethylacetátu, anilinu, toluenu, dioxanu, petroletheru a tetrachlormethanu
Nerozpustný ve studené vodě, dispergovatelný v teplé vodě
B. Jodové čísloJodové číslo kyseliny olejové, uvolněné ze vzorku esteru zmýdelněním, má hodnotu 80 až 100
Čistota
Obsah vodyNe více než 2 % (metodou Karl Fischera)
Síranový popelNe více než 0,5 %
Číslo kyselostiNe více než 8 mg KOH/gram
Číslo zmýdelnéníNe méně než 145 mg a ne více než 160 mg KOH/gram
Hydroxylové čísloNe méně než 193 mg a ne více než 210 mg KOH/gram
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiuimNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 495 MONOPALMITÁT SORBITOLU

SynonymaSorbitolmonopalmitát
DefiniceSměs částečných esteru sorbitolu a jeho anhydridů s jedlou komerční kyselinou palmitovou
Chemické názvySorbitolmonopalmitát
Sorbitolmonohexadekanoát
Einecs247-568-8
Kód EE 495
Chemický vzorecC22H42O6
ObsahCelkový obsah sorbitolu, sorbitanu a isosorbidových esterů ne méně než 95 %
PopisJantarově zbarvená olej ovitá viskosní kapalina nebo světle krémově až světle hnědě zbarvené kuličky či vločky, případně voskovitá pevná látka se slabou vůní
Identifikace
A. RozpustnostPři teplotách nad bodem tání rozpustný v ethanolu, methanolu, etheru, ethylacetátu, anilinu, toluenu, dioxanu, petroletheru a tetrachlormethanu Nerozpustný ve studené vodě, dispergovatelný v teplé vodě
B. Rozpětí bodu tuhnutí45 až 47 °C
C. Infračervené absorpční spektrumCharakteristické pro částečné estery polyolu s mastnými kyselinami
Čistota
Obsah vodyNe více než 2 % (metodou Karl Fischera)
Síranový popelNe více než 0,5 %
Číslo kyselostiNe méně než 4 mg a ne více než 7,5 mg KOH/gram
Číslo zmýdelněníNe méně než 140 mg a ne více než 150 mg KOH/gram
Hydroxylové čísloNe méně než 270 mg a ne více než 305 mg KOH/gram
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiuimNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 500(i) UHLIČITAN SODNÝ

SynonymaBezvodá soda
Definice
Chemické názvyUhličitan sodný
Sodná sůl kyseliny uhličité
Einecs207-838-8
Kód CAS497-19-8
Kód EE 500(i)
Chemický vzorecBezvodá sůl: Na2CO3
Hydrát: Na2CO3.xH2O (x = 1,10)
Molekulová hmotnost106,00 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 99,0 % Na2C03 ve vysušeném stavu (sůl nejprve zahřátá na 70°C a poté je teplota postupně zvyšována až na 250 až 300 °C, při které je sůl sušena do konstantní hmotnosti)
PopisBezbarvé krystalky nebo bílý, zrnitý nebo krystalický prášek. Bezvodá sůl je hygroskopická. Dostupné hydratované formy odpovídají svým složením monohydrátu a dekahydrátu, kde posledně jmenovaný na vzduchu kvete
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku
C. Pozitivní test na přítomnost uhličitanuPo přidání roztoku kyseliny octové (30 % hmot./objem.) ke vzorku, který byl zředěn v poměru 1:20, začne roztok šumět vývojem uvolňovaného plynu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2 % (bezvodá sůl)
Ne více než 15 % (monohydrát)
Ne více než 55 % až 65 % (dekahydrát)
Při sušení je sůl nejprve nutno zahřát na 70 °C, poté teplotu postupně zvyšovat až na 250 až 300 °C a při této teplotě sůl sušit do konstantní hmotnosti
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 500(ii) HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ

SynonymaJedlá (užívací)soda
Soda bikarbona
Definice
Chemické názvyHydrogenuhličitan sodný
Kyselý uhličitan sodný
Einecs205-633-8
Kód CAS144-55-8
Kód EE 500(ii)
Chemický vzorecNaHCO3
Molekulová hmotnost84,01
ObsahNe méně než 99,0 % NaHCO3 ve vysušeném stavu (po čtyřhodinovém sušení nad silikagelem)
PopisBezbarvá či bílá krystalická hmota nebo prášek
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. pH8,0 až 8,6 (studený roztok vzorku ve zředění 1:100, bez protřepávání)
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku
D. Pozitivní test na přítomnost uhličitanuPo přidaní roztoku kyseliny octové (30 % hmot./objem.) ke vzorku, který byl zředěn v poměru 1:20, začne roztok šumět vývojem uvolňovaného plynu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,25 % (nad silikagelem, 4 hodiny)
Amonné solipři zahřívání 1 gramu vzorku ve zkumavce nesmí být čichem patrný únik amoniaku
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 500 (iii) SESKVIUHLIČITAN SODNÝ

Definice
Chemické názvyUhličitan-hydrogenuhličitan trisodný
Ekvimolární směs uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu sodného
Einecs208-580-9
Kód EE 500 (iii)
Chemický vzorecNa2CO3 .NaHCO3 .2H2O
Molekulová hmotnost226,03
Obsah35,0 % až 38,6 % NaHCO3
46,4% až 50,0% Na2CO3
PopisBílé vločky, krystaly nebo krystalický prášek
Identifikace
A. RozpustnostSnadno rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku
C. Pozitivní test na přítomnost uhličitanu
Čistota
Chlorid sodnýNe více než 0,5 %
ŽelezoNe více než 20 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 501 (i) UHLIČITAN DRASELNÝ

Definice
Chemické názvyUhličitan draselný
Draselná sůl kyseliny uhličité
Einecs209-529-3
Kód CAS584-08-7
Kód EE 501(i)
Chemický vzorecBezvodá sůl: K2CO3
Hydrát: K2CO3.1,5H2O
Molekulová hmotnost138,21 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 99,0 % K2CO3 ve vysušeném stavu (180 °C, 4 hodiny)
PopisBílý či bezbarvý, značně rozplývavý prášek alkalické chuti, bez zápachu. Hydratovaná sůl se vyskytuje v podobě malých bílých průsvitných krystalků nebo granulí
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost draslíkuK roztoku vzorku (ve zředění 1:100) se přidají stejné objemy nasyceného roztoku kyselého vinanu sodného a ethanolu. Po protřepání se za přítomnosti draslíku vytvoří bílá krystalická sraženina
C. Pozitivní test na přítomnost uhličitanuPo přidání roztoku kyseliny octové ke vzorku, který byl zředěn v poměru 1:20, začne roztok šumět vývojem uvolňovaného plynu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 5 % (bezvodá sůl)
Ne více než 10 % až 18 % (hydrát) (180 °C, 4 hodiny)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 501 (ii) HYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝ

SynonymaBikarbonát draselný
Definice
Chemické názvyHydrogenuhličitan draselný
Kyselý uhličitan draselný
Einecs206-059-0
Kód CAS298-14-6
Kód EE 501(ii)
Chemický vzorecKHCO3
Molekulová hmotnost100,11
ObsahVe vysušeném stavu ne méně než 99,0 % a ne více než 101 % (ekvivalentu) KHCO3
PopisBezbarvé krystalky, bílý prášek nebo granule, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost draslíkuK roztoku vzorku, zředěnému v poměru 1:100, se přidají stejné objemy nasyceného roztoku kyselého vinanu sodného a ethanolu. Po protřepání se za přítomnosti draslíku vytvoří bílá krystalická sraženina
C. Pozitivní test na přítomnost uhličitanuPo přidání roztoku 30 % (hmot./objem.) kyseliny octové ke vzorku, který byl zředěn v poměru 1:20, začne roztok šumět vývojem uvolňovaného plynu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,25 %
(nad silikagelem, 4 hodiny)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 503(i) UHLIČITAN AMONNÝ

DefiniceLátka označovaná jako uhličitan amonný je směsí karbamátu amonného, uhličitanu amonného a hydrogenuhličitanu amonného, zastoupených v různých poměrech
Einecs233-786-0
Kód CAS10361-29-2
KódEE 503(i)
Chemický vzorecNH2COONH4, (NH4)2CO3 a (NH4)HCO3
Molekulová hmotnostKarbamát amonný: 78,06
Uhličitan amonný: 98,73
Hydrogenuhličitan amonný: 79,06
ObsahNe méně než 30,0 % a ne více než 34,0 % amonných solí (jako NH3)
PopisBílý prášek, případně tvrdá bílá nebo průsvitná krystalická hmota se zápachem po amoniaku. Na styku se vzduchem se látka zakaluje a postupně se v důsledku ztráty amoniaku a oxidu uhličitého přeměňuje na pórovité hrudky nebo prášek hydrouhličitanu amonného
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě
B. pHPřibližně 8,6 (roztok 1:20)
C. Pozitivní test na přítomnost uhličitanu
D. Pozitivní test na přítomnost amonné soli
E. Chování při zahříváníLátka při zahřívání těká bez rozkladu a navlhčený lakmusový papírek reaguje na unikající páry alkalicky
Čistota
Netěkavý zbytekNe více než 500 mg/kg
ChloridyNe více než 30 mg/kg
SíraNe více než 30 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 503(ii) HYDROGENUHLIČITAN AMONNÝ

SynonymaBikarbonát amonný
Definice
Chemické názvyHydrogenuhličitan amonný
Kyselý uhličitan amonný
Einecs213-911-5
Kód CAS1066-33-7
Kód EE 503(ii)
Chemický vzorecNH4HCO3
Molekulová hmotnost79,06
ObsahNe méně než 99,0 % NH4HCO3
PopisBílé krystalky nebo krystalický prášek se slabým zápachem po amoniaku
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. pH (roztok 1:20)Přibližně 8
C. Pozitivní test na přítomnost uhličitanu
D. Pozitivní test na přítomnost amonné soli
E. Chovaní při zahříváníLátka při zahřívání těká bez rozkladu a navlhčený lakmusový papírek reaguje na unikající páry alkalicky
Čistota
Netěkavý zbytekNe více než 500 mg/kg
ChloridyNe více než 30 mg/kg
SíraNe více než 30 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 504(i) UHLIČITAN HOŘEČNATÝ

DefiniceJako uhličitan horečnatý je označován zásaditý nebo normální hydratovaný uhličitan horečnatý, případně směs obou
Chemický názevUhličitan horečnatý
Kód CAS546-93-0
Kód EE 504(i)
ObsahObsah hořčíku ne méně než 24,0 % a ne více než 26,4 %
PopisLátka se vyskytuje ve formě lehké drobivé hmoty nebo objemného bílého prášku, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostPrakticky nerozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost uhličitanuPo přídavku 30 % (hmot/objem.) roztoku kyseliny octové vzorek šumí uvolňovaným plynem
C. Pozitivní test na přítomnost hořčíku
Čistota
Látky nerozpustné v kyseliněNe více než 0,05 %
Látky rozpustné ve voděNe více než 1 %
VápníkNe více než 0,4 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 30 mg/kg

E 504(ii) HYDROXID-UHLIČITAN HOŘEČNATÝ

SynonymaHydratovaný zásaditý uhličitan horečnatý
Definice
Chemický názevHydratovaný hydroxid-uhličitan horečnatý
Einecs235-192-7
Kód EE 504(ii)
Chemický vzorec4MgCO3Mg(OH)2.5H2O
Molekulová hmotnost485
ObsahObsah hořčíku ne méně než 40,0 % a ne více než 45,0 % (jako MgO)
PopisLátka se vyskytuje ve formě lehké drobivé hmoty nebo objemného bílého prášku, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostPrakticky nerozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. AlkalitaVodná suspenze vykazuje slabě alkalickou reakci
C. Pozitivní test na přítomnost hořčíkuPůsobením zředěné kyseliny chlorovodíkové (10 % hmot/objem.) se látka se šuměním rozpouští a vzniklý roztok dává pozitivní reakci na přítomnost hořečnatých iontů
D. Pozitivní test na přítomnost uhličitanu
Čistota
Látky rozpustné ve voděNe více než 1,0 %
Látky nerozpustné v kyseliněNe více než 0,05 %
VápníkNe více než 1,0 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 507 KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

SynonymaKyselina solná
Definice
Chemické názvyKyselina chlorovodíková
Einecs231-595-7
Kód CAS7647-01-0
Kód EE 507
Chemický vzorecHC1
Molekulová hmotnost36,46
ObsahKyselina je komerčně dostupná v různých koncentracích
Koncentrovaná kyselina chlorovodíková obsahuje ne méně než 35 % HC1
PopisČirá, bezbarvá nebo slabě nažloutlá kapalina pronikavého zápachu
Komerčně je dodávána v různých koncentracích
Identifikace
A. RozpustnostRozpustná ve vodě a ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost kyselinyLakmusový papírek reaguje na roztok vzorku (zředěném v poměru 1:100) kysele
C. Pozitivní test na přítomnost chloridů
Čistota
Netěkavý zbytekNe více než 0,5 %
Redukující látkyNe více než 70 mg/kg (jako SO2)
Oxidující látkyNe více než 30 mg/kg (jako Cl2)
Organické sloučeninyOrganické sloučeniny celkem (mimo fluorované sloučeniny): ne více než 5 mg/kg
Fluorované sloučeniny celkem: ne více než 25 mg/kg
Benzen: ne více než 0,05 mg/kg
SíranyNe více než 0,5 %
ŽelezoNe více než 5 mg/kg
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg (stanovení atomovou absorpční spektrometrií)
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 508 CHLORID DRASELNÝ

SynonymaSylvín
Definice
Chemické názvyChlorid draselný
Einecs231-211-8
Kód EE 508
Chemický vzorecKC1
Molekulová hmotnost74,56
ObsahNe méně než 99 % KC1 (ve vysušeném stavu)
PopisBezbarvé protáhlé přizmatické nebo krychlové krystaly, případně bílý zrnitý prášek, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost draslíku a chloridů
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 1 % (105 °C, 2 hodiny)
SodíkNegativní test
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 509 CHLORID VÁPENATÝ

Definice
Chemické názvyChlorid vápenatý
Einecs233-140-8
Kód CAS10043-52-4
Kód EE 509
Chemický vzorecBezvodásůl: CaCl2 Dihydrát: CaCl2.2H20 Hexahydrát: CaCl2.6H2O
Molekulová hmotnostBezvodásůl: 110,99 Dihydrát: 147,02 Hexahydrát: 219,08
ObsahBezvodý chlorid vápenatý obsahuje ne méně než 93 % CaCl2 Dihydrát obsahuje ne méně než 99,0 % a ne více než 107,0 % (ekvivalentu) CaCl2.2H2O Hexahydrát obsahuje ne méně než 98,0 % a ne více než 110 % (ekvivalentu) CaCl2.6H2O
PopisBezvodý chlorid vápenatý se vyskytuje ve formě bílých rozplývavých hrudek nebo pórovité hmoty
Dihydrát se vyskytuje ve formě bílých tvrdých rozplývavých úlomků nebo granulí
Hexahydrát se vyskytuje ve formě bezbarvých, značně rozplývavých krystalů
Identifikace
A. RozpustnostBezvodý: dobře rozpustný ve vodě a ethanolu
Dihydrát: dobře rozpustný ve vodě, rozpustný v ethanolu
Hexahydrát: velmi rozpustný ve vodě a ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost chloridů
C. Pozitivní test na přítomnost vápníku
Čistota
Soli hořčíku a alkalických kovůNe více než 5 %
FluoridyNe více než 40 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 511 CHLORID HOŘEČNATÝ

Definice
Chemické názvyHexahydrát chloridu horečnatého
Einecs232-094-6
Kód CAS7786-30-3
Kód EE 511
Chemický vzorecMgCl2.6H2O
Molekulová hmotnost203,30
ObsahNe méně než 99,0 % a ne více než 105,0 % (ekvivalentu) MgCl2.6H2O
PopisBezbarvé vločky, granule, hrudky nebo krystaly, bez zápachu Látka je na vzduchu velmi rozplývavá
Identifikace
A. RozpustnostVelmi dobře rozpustný ve vodě Dobře rozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost hořčíku
C. Pozitivní test na přítomnost chloridů
Čistota
AmoniakNe více než 50 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 512 CHLORID CÍNATÝ

Definice
Chemické názvyDihydrát chloridu cínatého
Einecs231-868-0
Kód CAS7772-99-8
Kód EE 512
Chemický vzorecSnCl2.2H2O
Molekulová hmotnost225,63
ObsahNe méně než 98,0 %
PopisBezbarvé nebo bílé krystaly, bez zápachu nebo se slabým zápachem po kyselině chlorovodíkové
Identifikace
A. RozpustnostVe velmi malém množství vody rozpustný, ale v přebytku vody vytváří nerozpustné zásadité soli
Rozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost cínuK 1:20 roztoku vzorku v 2,7 mol.l-1 kyseline chlorovodíkové přidat po kapkách 6,5% vodný roztok chloridu rtuťnatého za vzniku bílé či našedlé sraženiny
C. Pozitivní test na přítomnost chloridů
Čistota
SíranyNe více než 30 mg/kg
ArzenNe více než 2 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 513 KYSELINA SÍROVÁ

SynonymaVitriol
Definice
Chemické názvyKyselina sírová
Einecs231-639-5
Kód CAS7664-93-9
Kód EE513
Chemický vzorecH2S04
Molekulová hmotnost98,07
ObsahKyselina je komerčně dostupná v různých koncentracích. Koncentrovaná kyselina sírová obsahuje ne méně než 96 % H2SO4
PopisVelmi žíravá, čirá, bezbarvá nebo slabě nahnědlá olej ovitá kapalina
Identifikace
A. RozpustnostMísitelná s vodou za současného uvolňování značného množství tepla Mísitelná s ethanolem
B. Pozitivní test na přítomnost kyselinyLakmusový papírek reaguje na roztok vzorku (zředěný v poměru 1:100) kysele
C. Pozitivní test na přítomnost síranů
Čistota
Popel celkemNe více než 0,02 % (váha/váha)
DusičnanyNe více než 10 mg/kg (vzhledem k obsahu H2S04)
Redukující látkyNe více než 40 mg/kg (jako SO2)
ChloridyNe více než 50 mg/kg
ŽelezoNe více než 20 mg/kg
SelénNe více než 20 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 514(i) SÍRAN SODNÝ

Definice
Chemické názvySíran sodný
Kód CAS7757-82-6
Kód EE514(i)
Chemický vzorecNa2S04.xH20 (x = 0,10)
Molekulová hmotnostBezvodásůl: 142,04
Dekahydrát: 322,04
ObsahNe méně než 99,0 % a ne více než 100,5 % (ekvivalentu) Na2SO4 (ve vysušeném stavu)
PopisBezbarvé krystalky nebo bílý krystalický prášek
U dekahydrátu se tvoří solný povlak na povrchu krystalu
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě Nerozpustný v ethanolu
B. AciditaNa roztok soli ve zředění 1:20 reaguje lakmusový papírek neutrálně nebo mírně alkalicky
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku
D. Pozitivní test na přítomnost síranů
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímBezvodá sůl: ne více než 1 % Dekahydrát: ne méně než 51,0 % a ne více než 57,0 %
SelénNe více než 30 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 514(ii) HYDROGENSÍRAN SODNÝ

SynonymaKyselý síran sodný
Bisulfát sodný
Definice
Chemické názvyHydrogensíran sodný
Kód CAS7681-38-1
Kód EE514(ii)
Chemický vzorecNaHSO4
Molekulová hmotnost120,06
ObsahNe méně než 95,2 % NaHSO4
PopisBezbarvé nebo bílé krystalky, případně krystalický prášek
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě.
Roztoky jsou silně kyselé
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku
C. Pozitivní test na přítomnost síranů
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,8 %
Látky ve vodě nerozpustnéNe více než 0,05 %
SelénNe více než 30 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 515(i) SÍRAN DRASELNÝ

Definice
Chemické názvySíran draselný
Kód CAS7778-80-5
Kód EE 515(i)
Chemický vzorecK2SO4
Molekulová hmotnost174,25
ObsahNe méně než 99,0 % K2SO4
PopisBezbarvé nebo bílé krystalky, případně krystalický prášek nahořkle slané chuti
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. pH (roztok 1:20)5,5 až 8,5
C. Pozitivní test na přítomnost draslíku
D. Pozitivní test na přítomnost síranů
Čistota
SelénNe více než 30 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 515(ii) HYDROGENSÍRAN DRASELNÝ

SynonymaKyselý síran draselný
Bisulfát draselný
Definice
Chemické názvyHydrogensíran draselný
Kód CAS7646-93-7
Kód EE515(ii)
Chemický vzorecKHSO4
Molekulová hmotnost136,16
ObsahNe méně než 99,0 % KHSO4
PopisBílé krystalky nebo krystalický prášek
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost draslíku
C. Pozitivní test na přítomnost síranů
D. Bod tání197 °C
Čistota
SelénNe více než 30 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 516 SÍRAN VÁPENATÝ

SynonymaSádra
Sádrovec
Anhydrit
Definice
Chemické názvySíran vápenatý
Einecs231-900-3
Kód CAS7778-18-9
Kód EE516
Chemický vzorecBezvodá sůl: CaSO4
Dihydrát: CaSO4.2H2O
Molekulová hmotnostBezvodásůl: 136,14
Dihydrát: 172,18
ObsahNe méně než 99,0 % CaSO4 (ve vysušeném stavu)
PopisBílý až slabě nažloutlý jemný prášek, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostSlabě rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost vápníku
C. Pozitivní test na přítomnost síranů
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímBezvodá sůl: ne více než 1,5 % (250 °C, sušení do konstantní hmotnosti) Dihydrát: ne méně než 19 % a ne více než 23 % (250 °C, sušení do konstantní hmotnosti)
FluoridyNe více než 30 mg/kg
SelénNe více než 30 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 517 SÍRAN AMONNÝ

Definice
Chemické názvySíran amonný
Einecs231-984-1
Kód CAS7783-20-2
Kód EE517
Chemický vzorec(NH4)2SO4
Molekulová hmotnost132,14
ObsahNe méně než 99,0 % a ne více než 100,5 % (ekvivalentu) (NH4)2SO4
PopisBezbarvé nebo bílé krystalky, případně zrnitý materiál, bez zápachu. Při teplotách nad 280 °C se rozkládá
Identifikace
A. RozpustnostSnadno rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost amonných solí
C. Pozitivní test na přítomnost síranů
Čistota
Zbytek po vyžíháníNe více než 0,25 %
SelénNe více než 30 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg

E 518 SÍRAN HOŘEČNATÝ

Definice
Chemické názvySíran horečnatý
Kód CAS7487-88-9
Kód EE518
Chemický vzorecMgSO4.xH2O
Molekulová hmotnost120,36 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 99,5 % MgSO4 (ve vyžíhaném stavu)
PopisBezbarvé krystalky nebo zrnitý krystalický prášek, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostSnadno rozpustný ve vodě Pomalu rozpustný v glycerinu
Omezeně rozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost hořčíku
C. Pozitivní test na přítomnost síranů
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímMonohydrát: ne méně než 13,0 % a ne více než 16,0 %
Sušená forma: ne méně než 22,0 % a ne více než 28,0 %
Heptahydrát: ne méně než 40,0 % a ne více než 52 %
SelénNe více než 30 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg

E 520 SÍRAN HLINITÝ

Definice
Chemické názvySíran hlinitý
Einecs233-135-0
Kód CAS10043-01-3
Kód EE 520
Chemický vzorecAl2(SO4)3
Molekulová hmotnost342,13
ObsahNe méně než 99,5 % (ve vyžíhaném stavu)
PopisBílý prášek, lesklé granule nebo krystalické úlomky, bez zápachu, nasládle mírně svíravé chuti
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. pH (roztok 1:20)2,9 nebo vyšší
C. Pozitivní test na přítomnost hliníku
D. Pozitivní test na přítomnost síranu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 5 % (500° C, 3 hodiny)
Alkalické kovy a kovy alkalických zeminNe více než 0,4 %
FluoridyNe více než 30 mg/kg
SelénNe více než 30 mg/kg
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 521 SÍRAN SODNO-HLINITÝ

SynonymaKamenec sodný
Podvojný síran sodno-hlinitý
Definice
Chemické názvySíran sodno-hlinitý
Einecs233-277-3
Kód CAS10102-71-3
Kód EE 521
Chemický vzorecNaAl (SO4)2. x H2O (x = 0,12)
Molekulová hmotnost242,09 (bezvodá sůl)
ObsahBezvodá sůl: ne méně než 96,5 % (ve vyžíhaném stavu)
Dodekahydrát: ne méně než 99,5 % (ve vyžíhaném stavu)
PopisPrůhledné krystaly a jejich zlomky nebo bílý krystalický prášek, bez zápachu, slaně svíravé chuti
Identifikace
A. RozpustnostDodekahydrát: dobře rozpustný ve vodě
Bezvodá sůl: slabě rozpustná ve vodě
Obě soli nerozpustné v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost hliníku a sodíku
C. Pozitivní test na přítomnost síranů
D. Plamenová zkouškaIntenzivně žlutě zabarvuje plamen
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímBezvodá sůl: ne více než 10 % (220 °C, 16 hodin)
Dodekahydrát: ne více než 47,2 % (nejprve 1 hodinu při 50 až 55 °C, pak 16 hodin při 200 °C )
Amonné soliVyhovuje testu. Po zahřátí nedetekovatelný zápach amoniaku
FluoridyNe více než 30 mg/kg
SelénNe více než 30 mg/kg
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 522 SÍRAN DRASELNO-HLINITÝ

SynonymaKamenec draselný
Alumen
Podvojný síran draselno-hlinitý
Definice
Chemické názvySíran draselno-hlinitý
Einecs233-141-3
Kód CAS10043-67-1
Kód EE 522
Chemický vzorecKA1 (SO4)2. 12H2O
Molekulová hmotnost474,38
ObsahNe méně než 99,5 % KA1 (SO4). 12 H2O
PopisVelké průhledné krystaly a jejich úlomky nebo bílý krystalický prášek, bez zápachu, nasládle svíravé chuti
Identifikace
A. RozpustnostSnadno rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. pH (roztok 1:10)3,0 až 4,0
C. Pozitivní test na přítomnost hliníku a draslíku
D. Pozitivní test na přítomnost síranů
E. Plamenová zkouškaFialově zabarvuje plamen
Čistota
Amonné soliVyhovuje testu. Po zahřátí nedetekovatelný zápach amoniaku
FluoridyNe více než 30 mg/kg
SelénNe více než 30 mg/kg
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 523 SÍRAN AMONNO- HLINITÝ

SynonymaKamenec amonný
Podvojný síran amonno-hlinitý
Definice
Chemické názvySíran amonno-hlinitý
Einecs232-055-3
Kód CAS7784-25-0
Kód EE 523
Chemický vzorecNH4Al (SO4)2.12H2O
Molekulová hmotnost453,32
ObsahNe méně než 99,5 % NH4 Al (SO4)2.12 H2O
PopisBezbarvé velké krystaly, bílé granule nebo prášek, bez zápachu, nasládle silně svíravé chuti
Identifikace
A. RozpustnostSnadno rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost hliníku
C. Pozitivní test na přítomnost amonných solí
D. Pozitivní test na přítomnost síranů
Čistota
Alkalické kovy a kovy alkalických zeminNe více než 0,5 %
FluoridyNe více než 30 mg/kg
SelénNe více než 30 mg/kg
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 524 HYDROXID SODNÝ

SynonymaLouh sodný
Louh
Kaustická soda
Definice
Chemické názvyHydroxid sodný
Einecs215-185-5
Kód CAS1310-73-2
Kód EE 524
Chemický vzorecNaOH
Molekulová hmotnost40,00
ObsahHydroxid sodný obsahuje ne méně než 98,0 % alkálií (po přepočtu na NaOH)
PopisBílé nebo skoro bílé pecičky, vločky, roubíky, odlitky, taveniny apod. Roztoky jsou Čiré či mírně zakalené, bezbarvé nebo mírně zabarvené. Silně žíravé, hygroskopické. Za přístupu vzduchu absorbují CO2 a vzniká uhličitan sodný
Identifikace
A. RozpustnostVelmi rozpustný ve vodě
Dobře rozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost alkáliíRoztok ve zředění 1:100 reaguje silně alkalicky
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku
Čistota
Látky nerozpustné ve vodě1 g vzorku se úplně rozpustí ve 20 ml vody za vzniku čirého bezbarvého roztoku
UhličitanyNe více než 3,0 % (jako Na2CO3)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 525 HYDROXID DRASELNÝ

SynonymaLouh draselný
Kaustická potaš
Definice
Chemické názvyHydroxid draselný
Einecs215-181-3
Kód CAS1310-58-3
Kód EE 525
Chemický vzorecKOH
Molekulová hmotnost56,11
ObsahHydroxid draselný obsahuje ne méně než 85,0 % alkálií (po přepočtu na KOH)
PopisBílé nebo skoro bílé pecičky, vločky, roubíky, odlitky, taveniny apod.
Identifikace
A. RozpustnostVelmi rozpustný ve vodě
Dobře rozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost alkáliíRoztok ve zředění 1:100 reaguje silně alkalicky
C. Pozitivní test na přítomnost draslíkuK roztoku vzorku (ve zředění 1:100) se přidají stejné objemy nasyceného roztoku kyselého vinami sodného a ethanolu. Po protřepání dojde za přítomnosti draslíku k vytvoření bílé krystalické sraženiny
Čistota
Látky nerozpustné ve vodě1 g vzorku se úplně rozpustí ve 20 ml vody za vzniku čirého bezbarvého roztoku
UhličitanyNe více než 3,5 % (jako K2CO3)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 526 HYDROXID VÁPENATÝ

SynonymaHasené vápno
Definice
Chemické názvyHydroxid vápenatý
Einecs215-137-3
Kód CAS1305-62-0
Kód EE 526
Chemický vzorecCa(OH)2
Molekulová hmotnost74,09
ObsahNe méně než 92,0 % Ca(OH)2
PopisBílý prášek
Identifikace
A. RozpustnostSlabě rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
Rozpustný v glycerolu
B. Pozitivní test na přítomnost alkáliíNavlhčený lakmusový papírek reaguje na vzorek alkalicky
C. Pozitivní test na přítomnost vápníku
Čistota
Popel nerozpustný v kyselineNe více než 1,0 %
BaryumNe více než 300 mg/kg
Horečnaté soli a soli alkalickýkch kovůNe více než 1,0 %
FluoridyNe více než 50 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg

E 527 HYDROXID AMONNÝ

SynonymaAmoniak
Čpavek
Čpavková voda
Definice
Chemické názvyHydroxid amonný
Kód CAS7664-41-7 (amoniak) 1336-21-6 (hydroxid amonný)
Kód EE 527
Chemický vzorecNH3 (kapalný amoniak) NH4OH (hydroxid amonný)
Molekulová hmotnost17,03 (amoniak) 35,05 (vodný roztok amoniaku)
ObsahNe méně než 27 %
PopisČirá bezbarvá kapalina s neobyčejně ostrým charakteristickým zápachem.
Na vzduchu amoniak z roztoku rychle uniká
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost plynného amoniakuV blízkosti vzorku podržte tyčinku ovlhčenou v kyselině chlorovodíkové. Za přítomnosti amoniaku dojde k vývinu hustých bílých dýmů
Čistota
Netěkavý zbytekNe více než 0,02 % Stanovení se provádí následujícím postupem: v předem zvážené platinové nebo porcelánové nádobce se odpaří do sucha 11 ml (10 g) vzorku, nádobka se dále 1 hodinu suší při 105 °C a po ochlazení se zváží
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg

E 528 HYDROXID HOŘEČNATÝ

Definice
Chemické názvyHydroxid horečnatý
Einecs215-170-3
Kód CAS1309-42-8
Kód EE 528
Chemický vzorecMg(OH)2
Molekulová hmotnost58,32
ObsahNe méně než 95,0 % Mg(OH)2 (po dvouhodinovém sušení při 105 °C)
PopisBílý objemný prášek slabě alkalické chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostPrakticky nerozpustný ve vodě a ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost alkáliíNavlhčený lakmusový papírek reaguje na vzorek alkalicky
C. Pozitivní test na přítomnost hořčíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2,0 % (105 °C, 2 hodiny)
Úbytek hmotnosti žíhánímNe více než 33 % (cca 800 °C, sušení do konstantní hmotnosti)
Oxid vápenatýNe více než 1,5 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg

E 529 OXID VÁPENATÝ

SynonymaVápno
Definice
Chemické názvyOxid vápenatý
Einecs215-138-9
Kód CAS1305-78-8
Kód EE 529
Chemický vzorecCaO
Molekulová hmotnost56,08
ObsahNe méně než 95,0 % CaO (po vyžíhání do konstantní hmotnosti při cca 800 °C)
PopisTvrdá bílá až našedlá hmota nebo granule, případně bílý až špinavě bílý prášek
Identifikace
A. RozpustnostSlabě rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
Rozpustný v glycerolu
B. Reakce s vodouV kontaktu s vodou dochází k uvolňování tepla
C. Pozitivní test na přítomnost alkáliíNavlhčený lakmusový papírek reaguje na vzorek alkalicky
D. Pozitivní test na přítomnost vápníku
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímNe více než 10 %
Stanovení se provede následujícím postupem:
v předem zváženém platinovém kelímku se žíhá 1 gram vzorku při cca 800 °C do konstantní hmotnosti
Látky nerozpustné v kyseliněNe více než 1,0 %
BaryumNe více než 300 mg/kg
Horečnaté soli a soli alkalických kovůNe více než 1,5 %
FluoridyNe více než 50 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg

E 530 OXID HOŘEČNATÝ

Definice
Chemické názvyOxid horečnatý
Einecs215-171-9
Kód CAS1309-48-4
Kód EE 530
Chemický vzorecMgO
Molekulová hmotnost40,31
ObsahNe méně než 98,0 % MgO (po vyžíhání při cca 800 °C)
PopisOxid horečnatý se vyskytuje v podobě velmi objemného bílého prášku (označovaného názvem „lehký" oxid horečnatý) a vedle toho též jako relativně hutný bílý prášek, známý jako „těžký" oxid. Zatímco 5 gramů lehkého oxidu horečnatého zaujímá objem 40 ml až 50 ml, zaujímá stejné hmotnostní množství těžkého oxidu pouze 10 ml až 20 ml
Identifikace
A. RozpustnostPrakticky nerozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost alkáliíNavlhčený lakmusový papírek reaguje na vzorek alkalicky
C. Pozitivní test na přítomnost hořčíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 5 % (vyžíháním při (800 ±25) °C do konstantní hmotnosti)
Oxid vápenatýNe více než 1,5%
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg

E 535 HEXAKYANOŽELEZNATAN SODNÝ

SynonymaFerrokyanid sodný
Definice
Chemické názvyHexakyanoželeznatan tetrasodný Hexakyanoželeznatan sodný
Einecs237-081-9
Kód CAS13601-19-9
Kód EE 535
Chemický vzorecNa4Fe(CN)6.10H2O
Molekulová hmotnost484,1
ObsahNe méně než 99,0 % Na4Fe(CN)6.10H2O
PopisŽluté krystalky nebo krystalický prášek
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost ferrokyaniduK 10 ml 1% roztoku vzorku se přidá 1 ml 9% (hmot./objem.) vodného roztoku chloridu železitého (FeCl3.6H2O). Za přítomnosti ferrokyanidu se vytvoří tmavě modrá sraženina
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku
Čistota
Volná vodaNe více než 1,0 %
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,03 %
ChloridyNe více než 0,2 %
SíranyNe více než 0,1 %
KyanidyNedetekovatelné 10 mg síranu měďnatého se rozpustí ve směsi 8 ml vody a 2 ml vodného roztoku amoniaku (9,5 % až 10,5 %). Vzniklým roztokem se navlhčí proužek filtračního papíru a ještě vlhký se vystaví proudu sirovodíku, kde navlhčená část zhnědne. Při kápnutí 1% roztoku vzorku na takto připravený reagenční papírek nesmí dojít k vytvoření bílého kroužku
FerrikyanidyNedetekovatelné Asi 10 mg vzorku se rozpustí v 10 ml vody a jedna kapka takto připraveného roztoku se přenese do jamky tečkovací destičky. Přidá se kapka 1% roztoku dusičnanu olovnatého a následně několik kapek za studena nasyceného roztoku benzidinu v 2 mol.ľ1 kyselině octové. Nesmí se objevit modrá sraženina ani modré zabarvení
OlovoNe více než 5 mg/kg

E 536 HEXAKYANOŽELEZNATAN DRASELNÝ

SynonymaFerrokyanid draselný
Žlutá krevní sůl
Definice
Chemické názvyHexakyanoželeznatan tetradraselný
Hexakyanoželeznatan draselný
Einecs237-722-2
Kód CAS13943-58-3
Kód EE 536
Chemický vzorecK4Fe(CN)6.3H20
Molekulová hmotnost422,4
ObsahNe méně než 99,0 % K4Fe(CN)6.3H20
PopisŽluté krystalky nebo krystalický prášek
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost ferrokyaniduK 10 ml 1% roztoku vzorku se přidá 1 ml 9% (hmot./objem.) vodného roztoku chloridu železitého (FeCl3.6H2O). Za přítomnosti ferrokyanidu dojde k vytvoření tmavě modré sraženiny
C. Pozitivní test na přítomnost draslíku
Čistota
Volná vodaNe více než 1,0 %
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,03 %
ChloridyNe více než 0,2 %
SíranyNe více než 0,1 %
KyanidyNedetekovatelné 10 mg síranu měďnatého se rozpustí ve směsi 8 ml vody a 2 ml vodného roztoku amoniaku (9,5 % až 10,5 %). Vzniklým roztokem se navlhčí proužek filtračního papíru a ještě vlhký se vystaví proudu sirovodíku, kde navlhčená část zhnědne. Při kápnutí 1% roztoku vzorku na takto připravený reagenční papírek nesmí dojít k vytvoření bílého kroužku
FerrikyanidyNedetekovatelné Asi 10 mg vzorku se rozpustí v 10 ml vody a jedna kapka takto připraveného roztoku se přenese do jamky tečkovací destičky. Přidá se kapka 1% roztoku dusičnanu olovnatého a následně několik kapek za studena nasyceného roztoku benzidinu v 2 mol.ľ1 kyselině octové. Nesmí se objevit modrá sraženina ani modré zabarvení
OlovoNe více než 5 mg/kg

E 538 HEXAKYANOŽELEZNATAN VÁPENATÝ

SynonymaFerrokyanid vápenatý
Definice
Chemické názvyHexakyanoželeznatan divápenatý
Hexakyanoželeznatan vápenatý
Einecs215-476-7
Kód CAS1327-39-5
Kód EE 538
Chemický vzorecCa2Fe(CN)6.12H2O
Molekulová hmotnost508,3
ObsahNe méně než 99,0 % Ca2Fe(CN)6.12H2O
PopisŽluté krystalky nebo krystalický prášek
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost ferrokyaniduK 10 ml 1% roztoku vzorku se přidá 1 ml 9% (hmot./objem.) vodného roztoku chloridu železitého (FeCl3.6H2O). Za přítomnosti ferrokyanidu dojde k vytvoření tmavě modré sraženiny
C. Pozitivní test na přítomnost vápníku
Čistota
Volná vodaNe více než 1,0 %
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,03 %
ChloridyNe více než 0,2 %
SíranyNe více než 0,1 %
KyanidyNedetekovatelné 10 mg síranu měďnatého se rozpustí ve směsi 8 ml vody a 2 ml vodného roztoku amoniaku (9,5 % až 10,5 %). Vzniklým roztokem se navlhčí proužek filtračního papíru a ještě vlhký se vystaví proudu sirovodíku, kde navlhčená část zhnědne. Při kápnutí 1% roztoku vzorku na takto připravený reagenční papírek nesmí dojít k vytvoření bílého kroužku
FerrikyanidyNedetekovatelné Asi 10 mg vzorku se rozpustí v 10 ml vody a jedna kapka takto připraveného roztoku se přenese do jamky tečkovací destičky. Přidá se kapka 1% roztoku dusičnanu olovnatého a následně několik kapek za studena nasyceného roztoku benzidinu v 2 moll-1 kyselině octové. Nesmí se objevit modrá sraženina ani modré zabarvení
OlovoNe více než 5 mg/kg

E541(i) HYDROGENFOSFOREČNAN SODNO-HLINITÝ

SynonymaKyselý fosforečnan sodno-hlinitý SALP
Definice
Chemické názvyA: Kyselý fosforečnan sodno-hlinitý (8:1:3) tetrahydrát Tetrahydrát tetradekahydrogen oktakis(fosforečnanu) sodno-trihlinitého
B: Kyselý fosforečnan sodno-hlinitý (8:3:2) Pentadekahydrogen oktakis(fosforečnan) trisodno-dihlinitý
Einecs232-090-4
Kód CAS7785-88-8
Kód EE 541 (i)
Chemický vzorecA: NaAl3H14(PO4)8. 4 H2O
B: Na3Al2H15(PO4)8
Molekulová hmotnostA: 949,88 B: 897,82
ObsahA: Ne méně než 95 %
B: Ne méně než 95%
PopisBílý prášek, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě Rozpustný v kyselině chlorovodíkové
B. pHLakmusový papírek reaguje na vzorek kysele
C. Pozitivní test na přítomnost hliníku
D. Pozitivní test na přítomnost sodíkuIntenzivně žlutě barví plamen
E. Pozitivní test na přítomnost fosforečnanů
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímA: 19,5 až 21 % (2 hodiny, 750 až 800 °C)
B: 15 až 16% (2 hodiny, 750 až 800 °C)
FluoridyNe více než 25 mg/kg
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 4 mg/kg
KadmiuimNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 551 AMORFNÍ OXID KŘEMIČITÝ

SynonymaKřemen
DefiniceOxid křemičitý je amorfní látka, která se připravuje buď hydrolýzou v plynné fázi (pyrogenní oxid křemičitý) nebo postupem na mokré cestě za vzniku vysráženého oxidu křemičitéhom silikagelu bezvodého nebo hydratovaného. Pyrogenní oxid křemičitý se vytváří především v bezvodé formě, zatímco postupem na mokré cestě vznikají hydráty nebo produkty obsahující na povrchu absorbovanou vodu
Chemické názvyOxid křemičitý
Einecs231-545-4
Kód CAS7631-86-9
Kód EE 551
Chemický vzorec(SiO2)x
Molekulová hmotnost60,09 (SiO2)
ObsahNe méně než 99 % (pyrogenní oxid křemičitý) nebo 94 % (hydratované formy)
PopisSilikagel je mikroporézní křemen, který se dodává jako nadýchaný prášek nebo granule. Hydratovaný křemen je vysrážený hydratovaný oxid křemičitý, dodávaný v podobě jemného bílého amorfního prášku, případně ve formě kuliček nebo granulí
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě a ethanolu
Rozpustný v kyselině fluorovodíkové
Za horka (80 °C až 100 °C) rozpustný v roztocích alkálií
B. Pozitivní test na přítomnost křemeneVyhovuje testu těkavosti reakcí vzniklého SiF4
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2,5 % (pyrogenní oxid křemičitý, 105 °C, 2 hodiny) 8,0 % (vysrážený oxid křemičitý a silikagel, 105 °C, 2 hodiny) 70 % (hydratovaný křemen, 105 °C, 2 hodiny)
Úbytek hmotnosti žíhánímNe více než 2,5 % (1000 °C, pyrogenní oxid křemičitý) Ne více než 8,5 % (1000 °C, hydratovaný křemen)
Rozpustné ionisovatelné soliNe více než 5 % (jako Na2S04)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 552 KŔEMIČITAN VÁPENATÝ

DefiniceKremičitan vápenatý je hydratovaný nebo bezvodý kremičitan s různým obsahem oxidu křemičitého a vápenatého
Chemické názvyKremičitan vápenatý
Einecs215-710-8
Kód CAS1344-95-2
Kód EE 552
ObsahNe méně než 50% a ne více než 95 % Si02 (bezvodá sůl) Ne méně než 3 % a ne více než 35 % CaO (bezvodá sůl)
PopisVelmi jemný bílý nebo našedlý prášek o nízké sypné hmotnosti, s vysokou schopností fyzikálně absorbovat vodu
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě a ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost kremičitanuVyhovuje testu. Test se provádí stejným způsobem jako identifikační test přítomnosti kremičitanu u kremičitanu hlinitého
C. Pozitivní test na přítomnost vápníku
D. Tvorba gelu s minerálními kyselinami
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 10 % (105 °C, 2 hodiny)
Úbytek hmotnosti žíhánímNe více než 5 % a ne méně než 14 % (1000 °C, do konstatní hmotnosti)
SodíkNe více než 3 %
FluoridyNe více než 50 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 553a (i) KŘEMIČITAN HOŘEČNATÝ

DefiniceUvedený syntetický produkt mívá proměnlivé složení, molární poměr MgO k SiO2 však bývá přibližně 2:5
Kód EE 553a
ObsahNe méně než 15 % MgO a ne méně než 67 % Si02 (ve vyžíhaném stavu)
PopisVelmi jemný bílý prášek bez hrubých částic, bez chuti a zápachu
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě a ethanolu
B. Působení minerálních kyselinPůsobením minerálních kyselin se snadno rozkládá
C. pH suspenze 1:107,0 až 10,8
D. Pozitivní test na přítomnost hořčíku
E. Pozitivní test na přítomnost kremičitanu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 15 % (105 °C, 2 hodiny) Po vysušení vzorek uschovejte pro následné stanovení úbytku hmotnosti žíháním
Úbytek hmotnosti žíhánímNe více než 15 % (1000 °C, 20 minut)
Volné alkálieNe více než 1 % (jako NaOH)
Rozpustné soli ve voděNe více než 3 %
FluoridyNe více než 10 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 553a (ii) TRIKŘEMIČITAN HOŘEČNATÝ

Definice
Chemické názvyTrikřemičitan hořečnatý
Einecs239-076-7
Kód EE 553a (ii)
Chemický vzorecMg2Si3O8. xH2O (přibližné složení)
ObsahNe méně než 29,0 % MgO a ne méně než 65,0 % SiO2 (ve vyžíhaném stavu)
PopisJemný, bílý prášek bez hrudek
Identifikace
A. pH (5% suspenze)6,3 až 9,5
B. Pozitivní test na přítomnost hořčíku
C. Pozitivní test na přítomnost kremičitanu
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímNe méně než 17 % a ne více než 34 % (1000 °C )
Látky rozpustné ve voděNe více než 2 %
Volné alkálieNe více než 1 % (jako NaOH)
FluoridyNe více než 10 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 553b TALEK

SynonymaMastek Práškový talek
DefinicePřírodní hydratovaný kremičitan horečnatý (metakřemičitan hořečnatý, někdy s obsahem malého podílu kremičitanu hlinitého)
Chemické názvyDihydrogenmetakřemičitan hořečnatý
Einecs238-877-9
Kód CAS14807-96-6
Kód EE 553b
Chemický vzorecMg3(Si4O10)(OH)2
Molekulová hmotnost379,22
PopisVelmi jemný bílý nebo našedlý krystalický prášek bez hrubých částic. Bez zápachu, na omak mastný a snadno ulpívající na pokožce
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě a ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost hořčíku
C. Infračervené absorpční spektrumCharakteristická maxima při 3677, 1018 a 669 cm-1
D. Rentgenová difrakceMaxima 9,34 / 4,66 / 3,12 Å
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímNe více než 0,5 % (105 °C, 1 hodina)
Látky rozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Železo rozpustné v kyseliněNedetekovatelné testem Polovina filtrátu z testu obsahu ve vodě rozpustných složek se slabě okyselí kyselinou chlorovodíkovou a přidá se k ní 1 ml 10% (hmot/objem.) vodného roztoku ferrokyanidu draselného (K4Fe(CN)6.3H2O). Roztok se nesmí modře zabarvit
Látky rozpustné v kyseliněNe více než 6 %
ArsenNe více než 10 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg

E 554 HLINITOKŔEMIČITAN SODNÝ

SynonymaAluminosilikát sodný
DefiniceUvedený název je označením pro řadu hydratováných hlinitokřemičitanů sodných. Komerční výrobky mohou nést další specifikace obsahu oxidu křemičitého, hlinitého a sodného, úbytku hmotnosti sušením a žíháním a hodnoty pH vodné suspenze
Chemické názvyHlinitokřemičitan sodný
Kód EE 554
ObsahNe méně než 66 % a ne více než 88 % oxidu křemičitého (jako SiO2)
Ne méně než 5% a ne více než 15 % oxidu hlinitého
Gako Al2O3) ve vyžíhaném stavu
PopisJemný bílý amorfní prášek nebo kuličky, bez chuti a zápachu
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě a ethanolu
Částečně rozpustný v silných kyselinách a roztocích alkalických hydroxidů
B. Pozitivní test na přítomnost kremičitanuVyhovuje testu
Test se provádí stejným způsobem jako identifikační test přítomnosti kremičitanu u kremičitanu hlinitého
C. Pozitivní test na přítomnost hliníku
D. Pozitivní test na přítomnost sodíku
Čistota
pH 5% roztoku6,5 až 11,5
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 8,0 % (105 °C, 2 hodiny)
Úbytek hmotnosti žíhánímNe méně než 5,0 % a ne více než 11,0 % ve vyžíhaném stavu (1000 °C, do konstantní hmotnosti)
SodíkNe méně než 5 % a ne více než 8,5 % (jako Na2O) ve vyžíhaném stavu
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 555 HLINITOKŘEMIČITAN DRASELNÝ

SynonymaAluminosilikát draselný
Slída
DefiniceUvedený název je označením pro řadu hydratováných hlinitokřemičitanů draselných. Komerční výrobky mohou nést další specifikace obsahu oxidu křemičitého a hlinitého, úbytku hmotnosti sušením a žíháním a hodnoty pH vodné suspenze
Chemické názvyHlinitokřemičitan draselný
Einecs310-127-6
Kód EE 555
Chemický vzorecKAl2[AlSi3010](OH)2
Molekulová hmotnost398
ObsahNe méně než 98 %
PopisJemný bílý amorfní prášek nebo kuličky, bez chuti a zápachu
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě a ethanolu, zředěných kyselinách a zásadách a organických rozpouštědlech
Částečně rozpustný v silných kyselinách a roztocích alkalických hydroxidů
B. Pozitivní test na přítomnost kremičitanuVyhovuje testu
Test se provádí stejným způsobem jako identifikační test přítomnosti kremičitanu u křemičitanu hlinitého
C. Pozitivní test na přítomnost hliníku
D. Pozitivní test na přítomnost draslíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % (105 °C, 2 hodiny)
AntimonNe více než 20 mg/kg
ZinekNe více než 25 mg/kg
BaryumNe více než 25 mg/kg
ChromNe více než 100 mg/kg
MěďNe více než 25 mg/kg
NiklNe více než 50 mg/kg
KadmiumNe více než 2 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 556 HLINITOKŔEMIČITAN VÁPENATÝ

SynonymaAluminosilikát vápenatý
Kremičitan hlinito-vápenatý
Definice
Chemické názvyHlinitokřemičitan vápenatý
Kód EE 556
ObsahPro látku zbavenou všech těkavých složek:
- ne méně než 44 % a ne více než 50 % oxidu křemičitého (jako SiO2)
- ne méně než 3 % a ne více než 5 % oxidu hlinitého (jako Al2O3)
- ne méně než 32 % a ne více než 38 % oxidu vápenatého (jako CaO)
PopisJemný bílý poletavý prášek
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě a ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost kremičitanu
C. Pozitivní test na přítomnost vápníku
D. Pozitivní test na přítomnost hliníku
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímNe méně než 14 % a ne více než 18 % (žíháním při 1000 °C do konstantní hmotnosti)
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 10 % (105 °C, 2 hodiny)
FluoridyNe více než 50 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 558 BENTONIT

SynonymaSmektit
DefiniceBentonit je přírodní jíl s vysokým podílem montmorillonitu, přírodního hydratovaného hlinitokřemičitanu, v němž jsou některé atomy hliníku a křemíku přirozeně nahrazeny atomy jiných prvků, např. atomy hořčíku nebo želena. Atomy vápníku a sodíku jsou zachyceny mezi minerálními vrstvami. Čtyřmi nejrozšířenějšími typy bentonitujsou: přírodní sodný bentonit, přírodní vápenatý bentonit, sodíkem aktivovaný bentonit a kyselinou aktivovaný bentonit
Chemické názvyKremičitan hlinito-hořečnatý
Einecs215-108-5
Kód CAS1302-78-9
Kód EE 558
Chemický vzorec(Al,Mg)8(Si4O10)4(OH)8.12H2O
Molekulová hmotnost819
ObsahNe méně než 80 % (montmorillonit)
PopisKomerčně dostupné materiály jsou prášky nebo granule různé barvy, od šedobílé přes světle hnědou k šedé, v závislosti na druhu kationtů, přítomných ve výchozích přírodních materiálech. Díky své struktuře může bentonit absorbovat do své struktury nebo na svůj povrch vodu (bobtná). Při navlhčení je bentonit výrazně zemitě/jílovitě cítit
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě, ethanolu, zředěných kyselinách a alkáliích
B. Test na methylenovou modř
C. Rentgenová difrakceCharakteristická maxima 12,5 / 15 Å
D. Infračervené absorpční spektrumMaxima při 428 / 470 / 530 / 1110-1020 / 3750-3400 cm-1
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 15,0 % (105 °C, 2 hodiny)
ArsenNe více než 2 mg/kg
OlovoNe více než 20 mg/kg
E 559 HYDRATOVANÝ KŘEMIČITAN HLINITÝ (KAOLIN)
Synonyma Kaolin, lehký nebo těžký
Definice Hydratovaný křemičitan hliníku (kaolin) je přečištěná bílá plastická hlína složená z kaolinitu, hlinitokřemičitanu draselného, živce a křemene. Zpracování nesmí zahrnovat kalcinaci. Obsah dioxinů v kaolinové hlíně používané na výrobu křemičitanu hlinitého nesmí ohrožovat zdraví a být nevhodný pro lidskou spotřebu
Einecs 215-286-4 (kaolinit)
Kód E E 559
Chemický vzorec Al2Si2O5(OH)4 (kaolinit)
Molekulová hmotnost 264
Obsah Obsah ne méně než 90 % (suma oxidu křemičitého a oxidu hlinitého po vyžíhání)
Oxid křemičitý (SiO2) mezi 45 % a 55 %
Oxid hlinitý (Al2O3) mezi 30 % a 39 %
Popis Jemný bílý až našedle bílý mastný prášek. Kaolin je volným seskupením různě orientovaných shluků vloček kaolinitu nebo jednotlivých hexagonálních vloček
Identifikace
A. Pozitivní zkoušky na hliník a křemičitany
B. Rentgenová difrakce: Charakteristické píky při 7,18/3,58/2,38/1,78 Å
C. Absorpce v infračerveném spektru: Píky při 3 700 a 3 620 cm-1
Čistota
Úbytek hmotnosti žíháním Mezi 10 a 14 % (1 000 °C, do konstantní hmotnosti)
Látky rozpustné ve vodě Ne více než 0,3 %
Látky rozpustné v kyselině Ne více než 2 %
Železo Ne více než 5 %
Oxid draselný (K2O) Ne více než 5 %
Uhlík Ne více než 0,5 %
Arzen Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg

E 570 MASTNÉ KYSELINY

Synonyma
DefiniceLineární mastné kyseliny kaprylová (C8), kapřinová (C10), laurová (C12), myristová (C14), palmitová (C16), stearová (C18), olejová (C18:1)
Chemické názvyKyselina oktanová (C8), dekanová (C 10), dodekanová (C12), tetradekanová (C14), hexadekanová (C16), oktadekanová (C18), 9-oktadecenová (C18:1)
Kód EE 570
ObsahNe méně než 98 % (chromatografií)
PopisBezbarvá kapalná nebo bílá pevná látka získávaná z olejů a tuků
Identifikace
A.Jednotlivé mastné kyseliny se identifikují dle čísla kyselosti, jodového čísla, molekulové váhy a plynovou chromatografií
Čistota
Zbytek po žíháníNe více než 0,1 %
Nezmýdelnitelné látkyNe více než 1,5 %
Obsah vodyNe více než 0,2 % (metoda Karl Fischera)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 574 KYSELINA GLUKONOVÁ

DefiniceKyselina glukonová je vodný roztok kyseliny glukonové a glukono-δ-laktonu
Chemické názvyKyselina glukonová
Einecs208-401-4
Kód CAS526-95-4
Kód EE 574
Chemický vzorecC6H12O7
Molekulová hmotnost196,16
ObsahNe méně než 50 % (jako kyselina glukonová)
PopisBílé krystalické granule nebo prášek jemné nakyslé chuti, bez zápachu. Látka je na vzduchu stálá
Identifikace
A. RozpustnostRozpustná ve vodě Slabě rozpustná v ethanolu
B. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonovéSloučenina taje při 196 až 202 °C za rozkladu
Čistota
Zbytek po žíháníNe více než 1,0 %
Redukující látkyNe více než 0,75 % (jako D-glukosa)
ChloridyNe více než 350 mg/kg
SíranyNe více než 240 mg/kg
SiričitanyNe více než 20 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 575 GLUKONO-8-LAKTON

SynonymaGlukonolakton δ-glukonolakton
DefiniceGlukono-S-lakton je cyklický 1,5-intramolekulární ester kyseliny D-glukonové. Ve vodném prostředí je hydrolyzován na ekvimolární směs kyseliny D-glukonové (55 až 66 %) a δ- a y-laktonů
Chemické názvyD-glukono-δ-lakton D-glukono-1,5-lakton δ-lakton kyseliny D-glukonové
Einecs202-016-5
Kód CAS90-80-2
Kód EE 575
Chemický vzorecC6H10O6
Molekulová hmotnost178,14
ObsahNe méně než 99,0 % C6H10O6 (ve vysušeném stavu)
PopisBílé krystalky nebo krystalický prášek sladké chuti s mírně kyselou pachutí, bez vůně nebo s velmi slabou vůní
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
Omezeně rozpustný v ethanolu
B. Barevná reakceK 1 ml vzorku, zředěného vodou v poměru 1:50, se přidá kapka 9% (hmot./objem.) roztoku chloridu železitého. V přítomnosti glukonolaktonu se objeví syté žluté zabarvení
C. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonovéVyhovuje testu Sloučenina taje za rozkladu při 196 až 202 °C
D. Bod tání(152 ±2) °C
Čistota
Obsah vodyNe více než 1,0 % (metoda Karl Fischera)
Redukující látkyNe více než 0,75 % (jako D-glukosa)
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 576 GLUKONÁT SODNÝ

SynonymaSodná sůl kyseliny D-glukonové D-glukonan sodný
Definice
Chemické názvyGlukonát sodný
Sodná sůl kyseliny D-glukonové
Einecs208-407-7
Kód CAS527-07-1
Kód EE 576
Chemický vzorecC6H11NaO7
Molekulová hmotnost218,14
ObsahNe méně než 98,0 % C6H11NaO7
PopisZrnitý až jemný krystalický prášek bílé až světle hnědé barvy
Identifikace
A. RozpustnostVelmi rozpustný ve vodě
Omezeně rozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku
C. pH (10% roztok)6,5 až 7,5
Čistota
Redukující látkyNe více než 1,0 % (jako D-glukosa)
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 577 GLUKONÁT DRASELNÝ

SynonymaDraselná sůl kyseliny D-glukonové
D-glukonan draselný
Definice
Chemické názvyGlukonát draselný
Draselná sůl kyseliny D-glukonové
Einecs206-074-2
Kód CAS299-27-4
Kód EE 577
Chemický vzorecC6H11KO7 (bezvodý)
C6H11KO7. H2O (monohydrát)
Molekulová hmotnost234.25 (bezvodý)
252.26 (monohydrát)
ObsahNe méně než 97,0 % a ne více než 103,0 % (ekvivalentu) C6H11KO7 (ve vysušeném stavu)
PopisBílý až žlutavě bílý poletavý krystalický prášek nebo granule, bez zápachu
Identifikace
A. pH (roztok 1:10)7,3 až 8,5
B. Pozitivní test na přítomnost draslíku
C. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímBezvodá sůl: ne více než 3 % (105 °C, 4 hodiny ve vakuu)
Monohydrát: ne méně než 6 % a ne více než 7,5 % (105 °C, 4 hodiny ve vakuu)
Redukující látkyNe více než 1,0 % (jako D-glukosa)
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 578 GLUKONÁT VÁPENATÝ

SynonymaVápenatá sůl kyseliny D-glukonové
Diglukonan vápenatý
Monohydrát di-D-glukonanu vápenatého
Definice
Chemické názvyGlukonát vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny D-glukonové
Einecs206-075-8
Kód CAS299-28-5
Kód EE 578
Chemický vzorecCi2H22CaOi4 (bezvodá sůl) C12H22CaO14 . H2O (monohydrát)
Molekulová hmotnost430.38 (bezvodá sůl)
448.39 (monohydrát)
ObsahNe méně než 98 % a ne více než 102 % (ekvivalentu) C12H22CaO14.H2O
(látka 16 hodin sušena při 105 °C)
PopisBílý krystalický prášek nebo granule, bez chuti a zápachu. Látka je na vzduchu stálá
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Barevná reakceK 1 ml vzorku, zředěného vodou v poměru 1:40, se přidá kapka 9% (hmot./objem.) roztoku chloridu železitého. V přítomnosti glukonanu vápenatého se objeví syté žluté zabarvení
C. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové
D. Pozitivní test na přítomnost vápníku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímBezvodá sůl: ne více než 3 % (105 °C, 16 hodin)
Monohydrát: ne více než 2 % (105 °C, 16 hodin)
pH (roztok 1:20)6 až 8
Redukující látkyNe více než 1,0 % (jako D-glukosa)
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 579 GLUKONÁT ŽELEZNATÝ

SynonymaDiglukonan železnatý
Dihydrát di-D-glukonanu železnatého
Definice
Chemické názvyGlukonát železnatý
Železnatá sůl kyseliny D-glukonové
Einecs206-076-3
Kód EE 579
Chemický vzorecC12H22Fe014.2H2O
Molekulová hmotnost482,17
ObsahNe méně než 95 % uvedené látky (ve vysušeném stavu)
PopisSvětle zelenožlutý až žlutavě - šedý prášek nebo granule, může slabě vonět po páleném cukru
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě za současného uvolňování menšího množství tepla
Prakticky nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost železnatých iontů
C. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové
D. pH 10% roztoku4,0 až 5,5
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe méně než 6,5 % a ne více než 10 % (105 °C, 4 hodiny)
Redukující látkyNe více než 0,5 % (jako glukosa)
Kyselina šťavelováNedetekovatelná
Železité iontyNe více než 2 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 585 MLÉČNAN ŽELEZNATÝ

SynonymaLaktát železnatý 2-hydroxypropanoát železnatý
Železnatá sůl kyseliny mléčné
Železnatá sůl kyseliny 2-hydroxypropanové
Definice
Chemické názvy2-hydroxypropanoát železnatý
Mléčnan železnatý
Einecs227-608-0
Kód EE 585
Chemický vzorecC6H10FeO6.xH2O (x = 2 nebo 3)
Molekulová hmotnostDihydrát: 270,02
Trihydrát: 288,03
ObsahNe méně než 96 % uvedené látky (ve vysušeném stavu)
PopisZelenobílé krystalky nebo lehký zelený prášek slabé charakteristické vůně
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě
Prakticky nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost železnatých iontů a laktátu
C. pH 2% roztoku4 až 6
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 18 % (100 °C ve vakuu při cca 700 mm Hg)
SíranyNe více než 0,1 %
ChloridyNe více než 0,1 %
Železité iontyNe více než 0,6 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg
E 586 4-HEXYLRESORCINOL
Synonyma 4-hexyl-1,3-benzendiol hexylresorcinol
Definice
Chemický název 4-hexylresorcinol
Einecs 205-257-4
Kód E E 586
Chemický vzorec C12H18O2
Molekulová hmotnost 197,24
Obsah Ne méně než 98,0 % vztaženo na sušinu
Popis Bílý prášek
Identifikace
A. Rozpustnost Snadno rozpustný v éteru a acetonu; velmi slabě rozpustný ve vodě
B. Test kyselinou dusičnou Do 1 ml nasyceného roztoku vzorku se přidá 1 ml kyseliny dusičné. Objeví se světle červené zbarvení
C. Test pomocí brómu Do 1 ml nasyceného roztoku vzorku se přidá 1 ml roztoku brómu. Žlutá vločkovitá sraženina se rozpustí a vznikne žlutý roztok
D. Rozpětí bodu tání 62-67 °C
Čistota
Kyselost Ne více než 0,05 %
Síranový popel Ne více než 0,1 %
Rezorcinol a jiné fenoly Po několikaminutovém protřepání asi 1 g vzorku s 50 ml vody, přefiltrování a přidání 3 kapek roztoku chloridu železitého k filtrátu nevznikne červené ani modré zbarvení
Nikl Ne více než 2 mg/kg
Olovo Ne více než 2 mg/kg
Rtuť Ne více než 3 mg/kg

E 620 KYSELINA L-GLUTAMOVÁ

SynonymaKyselina glutamová
Definice
Chemické názvyKyselina L-glutamová
Kyselina L(+)-glutamová
Kyselina L-2-aminopentadiová
Kyselina L-α-aminoglutarová
Einecs200-293-7
Kód CAS56-86-0
Kód EE 620
Chemický vzorecC5H9NO4
Molekulová hmotnost147,13
ObsahNe méně než 99,0 % a ne více než 101,0 % C5H9NO4 (ve vysušeném stavu)
PopisBezbarvé nebo bílé krystalky, případně krystalický prášek charakteristické kyselé chuti
Identifikace
A. RozpustnostOmezeně rozpustná ve vodě
Prakticky nerozpustná v ethanolu a etheru
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny glutamové
C. pH (nasycený roztok)3,0 až 3,5
D. Specifická optická otáčivost[α]20D:+31,5° až +32,2°
Měření se provádí ve 200 mm kyvetě naplněné roztokem, který byl připraven rozpuštěním 10 g vysušeného vzorku ve 100 ml 2 mol.l-1 kyseliny chlorovodíkové
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,2 % (80 °C, 3 hodiny)
Síranový popelNe více než 0,2 %
Pyrrolidon-karboxylová kyselinaNe více než 0,2 %
ChloridyNe více než 0,2 %
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 621 L-GLUTAMÁT SODNÝ

SynonymaGlutaman sodný
MSG (MonoSodium Glutamate)
Monohydrát L-glutamanu monosodného
Definice
Chemické názvyMonohydrát monosodné soli kyseliny L-glutamové
Natrium-L-2-aminopentandioát, monohydrát
Einecs205-538-1
Kód CAS142-47-2
Kód EE 621
Chemický vzorecC5H8NaNO4.H2O
Molekulová hmotnost187,13
ObsahNe méně než 99,0 % a ne více než 101,0 % C5H8NaNO4.H2O (ve vysušeném stavu)
PopisBílé krystalky nebo krystalický prášek charakteristické chuti, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
Omezeně rozpustný v ethanolu
Prakticky nerozpustný v etheru
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny glutamové
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku
D. pH (5% roztok)6,7 až 7,2
E. Specifická optická otáčivost[α] 20D: +24,8° až +25,3° Měření se provádí ve 200mm kyvetě naplněné roztokem, který byl připraven rozpuštěním 10 g vysušeného vzorku ve 100 ml 2 mol.l-1 kyseliny chlorovodíkové
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % (98 °C, 5 hodin)
Pyrrolidon-karboxylová kyselinaNe více než 0,2 %
ChloridyNe více než 0,2 %
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 622 L-GLUTAMÁT DRASELNÝ

SynonymaGlutaman draselný
MPG (MonoPotassium Glutamate)
Monohydrát L-glutamanu monodraselného
Definice
Chemické názvyMonohydrát monodraselné soli kyseliny L-glutamové
Kalium-L-2-aminopentandioát, monohydrát
Einecs243-094-0
Kód CAS19473-49-5
Kód EE 622
Chemický vzorecC5H8 KNO4.H2O
Molekulová hmotnost203,24
ObsahNe méně než 99,0 % a ne více než 101,0 % C5H8 KNO4.H2O (ve vysušeném stavu)
PopisBílé krystalky nebo krystalický prášek charakteristické chuti, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
Slabě rozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny glutamové
C. Pozitivní test na přítomnost draslíku
D. pH (2% roztok)6,7 až 7,3
E. Specifická optická otáčivost[α] 20D : +22,5° až +24,0°
Měření se provádí ve 200mm kyvetě naplněné roztokem, který byl připraven rozpuštěním 10 g vysušeného vzorku ve 100 ml 2 mol.l-1 kyseliny chlorovodíkové
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,2 % (80 °C, 5 hodin)
Pyrrolidon-karboxylová kyselinaNe více než 0,2 %
ChloridyNe více než 0,2 %
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 623 L-GLUTAMÁT VÁPENATÝ

SynonymaGlutaman vápenatý
Di-L-glutaman vápenatý
Bis(L-glutaman) vápenatý
Definice
Chemické názvyL-glutamát vápenatý
Kalcium-bis(L-2-aminopentandioát)
Einecs242-095-5
Kód CAS19238-49-4
Kód EE 623
Chemický vzorecC10H16CaN2O8.xH2O (x = 0, 1, 2 nebo 4)
Molekulová hmotnost332,32 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 98,0 % a ne více než 102,0 % C10H16CaN2O8 (ve vysušeném stavu)
PopisBílé krystalky nebo krystalický prášek charakteristické chuti, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny glutamové
C. Pozitivní test na přítomnost vápníku
D. Specifická optická otáčivost[α] 20D: +27,4° až +29,2° (po tetrahydrát) Měření se provádí ve 200mm kyvetě naplněné roztokem, který byl připraven rozpuštěním 10 g vysušeného vzorku ve 100 ml 2 mol.l-1 kyseliny chlorovodíkové
Čistota
Obsah vodyNe více než 19 % (po tetrahydrát, metodou Karl Fischera)
Pyrrolidon-karboxylová kyselinaNe více než 0,2 %
ChloridyNe více než 0,2 %
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 624 L-GLUTAMÁT AMONNÝ

SynonymaGlutaman amonný
Monohydrát L-glutamanu monoamonného
Definice
Chemické názvyL-glutamát amonný
Monohydrát monoamonné soli kyseliny L-glutamové
Amonium-L-2-aminopentandioát, monohydrát
Einecs231-447-1
Kód CAS7558-63-6
Kód EE 624
Chemický vzorecC5H12N2O4.H2O
Molekulová hmotnost182,18
ObsahNe méně než 99,0 % a ne více než 101,0 % C5H12N2O4.H2O (ve vysušeném stavu)
PopisBílé krystalky nebo krystalický prášek charakteristické chuti, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny glutamové
C. Pozitivní test na přítomnost amonných solí
D. pH (5% roztok)6,0 až 7,0
E. Specifická optická otáčivost[α] 20D :+25,4° až+26,4° Měření se provádí ve 200 mm kyvetě naplněné roztokem, který byl připraven rozpuštěním 10 g vysušeného vzorku ve 100 ml 2 mol.l-1 kyseliny chlorovodíkové
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % (50 °C, 4 hodiny)
Síranový popelNe více než 0,1 %
Pyrrolidon-karboxylová kyselinaNe více než 0,2 %
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 625 L-GLUTAMÁT HOŘEČNATÝ

SynonymaGlutaman hořečnatý
Tetrahydrát di-L-glutamanu horečnatého
Tetrahydrát bis(L-glutamanu) horečnatého
Definice
Chemické názvyL-glutamát hořečnatý
Magnesium-bis(L-2-aminopentandioát), tetrahydrát
Einecs242-413-0
Kód CAS18543-68-5
Kód EE 625
Chemický vzorecC10H16MgN2O8.4H2O
Molekulová hmotnost388,62
ObsahNe méně než 95,0 % a ne více než 105,0 % C10H16MgN2O8 (ve vysušeném stavu)
PopisBílé nebo našedlé krystalky, případně prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostVelmi rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny glutamové
C. Pozitivní test na přítomnost hořčíku
D. pH (10% roztok)6,4 až 7,5
E. Specifická optická otáčivost[α] 20D: +23,8° až +24,4° Měření se provádí ve 200mm kyvetě naplněné roztokem, který byl připraven rozpuštěním 10 g vysušeného vzorku ve 100 ml 2 mol.l-1 kyseliny chlorovodíkové
Čistota
Obsah vodyNe více než 24 % (metodou Karl Fischera)
Pyrrolidon-karboxylová kyselinaNe více než 0,2 %
ChloridyNe více než 0,2 %
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 626 KYSELINA 5'-GUANYLOVÁ

SynonymaKyselina guanylová
Definice
Chemické názvyKyselina guanosin-5'-mono fosforečná
Einecs201-598-8
Kód CAS85-32-5
Kód EE 626
Chemický vzorecC10H14N5O8P
Molekulová hmotnost363,22
ObsahNe méně než 97,0 % C10H14N5O8P (ve vysušeném stavu)
PopisBezbarvé nebo bílé krystalky, případně bílý krystalický prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostMálo rozpustná ve vodě
Prakticky nerozpustná v ethanolu
B. Absorbance v ultrafialové oblastiRoztok vzorku, vzniklý jeho zředěním 0,01 mol.ľ1 kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:50 000, vykazuje absorbční maximum při vlnové délce (256 ±2) nm. Poměr absorbancí při vlnových délkách 250, 260 a 280 nm nabývá následujících hodnot A250/A260: 0,95 až 1,03 A280/A260: 0,63 až 0,71
C. Pozitivní test na přítomnost ribosy
D. Pozitivní test na přítomnost organického fosforečnanu
E. pH (0,25% roztok)1,5 až 2,5
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 1,5 % (120 °C, 4 hodiny)
Jiné nukleotidyChromatografií na tenké vrstvě nedetekovatelné
OlovoNe více než 2 mg/kg-1

E 627 5'GUANYLÁT SODNÝ

SynonymaGuanylan sodný
Definice
Chemické názvyGuanosin-5'-mono fosforečnan disodný
Disodná sůl kyseliny guanosin-5'-monofosforečné
Dinatrium-guanosin-5' -monofosforečnan
Einecs221-849-5
Kód CAS5550-12-9
Kód EE 627
Chemický vzorecC10H12N5Na2O8P.xH2O (x = přibližně 7)
Molekulová hmotnost407,19 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 97,0 % C10H12N5Na2O8P (ve vysušeném stavu)
PopisBezbarvé nebo bílé krystalky, případně krystalický prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě
Omezeně rozpustný v ethanolu
Prakticky nerozpustný v etheru
B. Absorbance v ultrafialové oblastiRoztok vzorku, vzniklý jeho zředěním 0,01 mol.l-1 kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:50 000, vykazuje absorbční maximum při vlnové délce (256 ±2) nm. Poměr absorbancí při vlnových délkách 250, 260 a 280nm nabývá následujících hodnot A250/A260: 0,95 až 1,03 A280/A260: 0,63 až 0,71
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku
D. Pozitivní test na přítomnost ribosy
E. Pozitivní test na přítomnost organického fosforečnanu
F. pH (5% roztok) Čistota7,0 až 8,5
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 25 % (120 °C, 4 hodiny)
Jiné nukleotidyChromatografií na tenké vrstvě nedetekovatelné
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 628 5'-GUANYLÁT DRASELNÝ

SynonymaGuanylan draselný
Definice
Chemické názvyGuanosin-5'-monofosforečnan didraselný
Didraselná sůl kyseliny guanosin-5'-monofosforečné
Dikalium-guanosin-5' -mono fosforečnan
Einecs226-914-1
Kód CAS3254-39-5
Kód EE 628
Chemický vzorecC10H12K2N5O8P
Molekulová hmotnost439,40
ObsahNe méně než 97,0 % C10H12K2N5O8P (ve vysušeném stavu)
PopisBezbarvé nebo bílé krystalky, případně krystalický prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě Prakticky nerozpustný v ethanolu
B. Absorbance v ultrafialové oblastiRoztok vzorku, vzniklý jeho zředěním 0,01 mol.l-1 kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:50 000, vykazuje absorbční maximum při vlnové délce (256 ±2) nm. Poměr absorbancí při vlnových délkách 250, 260 a 280nm nabývá následujících hodnot A250/A260: 0,95 až 1,03 A280/A260: 0,63 až 0,71
C. Pozitivní test na přítomnost draslíku
D. Pozitivní test na přítomnost ribosy
E. Pozitivní test na přítomnost organického fosforečnanu
F. pH (5% roztok)7,0 až 8,5
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 5 % (120 °C, 4 hodiny)
Jiné nukleotidyChromatografií na tenké vrstvě nedetekovatelné
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 629 5'-GUANYLÁT VÁPENATÝ

SynonymaGuanylan vápenatý
Definice
Chemické názvyGuanosin-5'-monofosforečnan vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny guanosin-5'-monofosforečné
Kalcium-guanosin-5'-monofosforečnan
Kód CAS38966-30-2
Kód EE 629
Chemický vzorecC10H12CaN5O8P.xH2O
Molekulová hmotnost401,20 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 97,0 % C10H12CaN5O8P (ve vysušeném stavu)
PopisBílé nebo špinavě bílé krystalky, případně prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostOmezeně rozpustný ve vodě
B. Absorbance v ultrafialové oblastiRoztok vzorku 20 mg/l v 0,01 mol.l-1 kyselině chlorovodíkové vykazuje absorpční maximum při vlnové délce 256 nm
C. Pozitivní test na přítomnost vápníku
D. Pozitivní test na přítomnost ribosy
E. Pozitivní test na přítomnost organického fosforečnanu
F. pH (0,05% roztok)7,0 až 8,0
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 23 % (120 °C, 4 hodiny)
Jiné nukleotidyChromatografií na tenké vrstvě nedetekovatelné
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 630 KYSELINA 5MNOSINOVÁ

SynonymaKyselina inosinová
Definice
Chemické názvyKyselina inosin-5'-monofosforečná
Einecs205-045-1
Kód CAS131-99-7
Kód EE 630
Chemický vzorecC10H13N4O8P
Molekulová hmotnost348,21
ObsahNe méně než 97,0 % C10H13N4O8P (ve vysušeném stavu)
PopisBezbarvé nebo bílé krystalky, případně bílý krystalický prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustná ve vodě Málo rozpustná v ethanolu
B. Absorbance v ultrafialové oblastiRoztok vzorku, vzniklý jeho zředěním 0,01 moll-1 kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:50 000, vykazuje absorbční maximum při vlnové délce (250 ±2) nm. Poměr absorbancí při vlnových délkách 250, 260 a 280 nm nabývá následujících hodnot A250/A260: 1,55 až 1,65 A280/A260: 0,20 až 0,30
C. Pozitivní test na přítomnost ribosy
D. Pozitivní test na přítomnost organického fosforečnanu
E. pH (5% roztok)1,0 až 2,0
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 3 % (120 °C, 4 hodiny)
Jiné nukleotidyChromatografií na tenké vrstvě nedetekovatelné
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 631 5'-INOSINÁT DISODNÝ

SynonymaInosinan sodný
Definice
Chemické názvyInosin-5'-mono fosforečnan disodný
Disodná sůl kyseliny inosin-5'-monofosforečné
Dinatrium-inosin-5' -monofosforečnan
Einecs225-146-4
Kód CAS4691-65-0
Kód EE 631
Chemický vzorecC10H11N4Na2O8P.xH2O (x = přibližně 7)
Molekulová hmotnost392,17 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 97,0 % C10H11N4Na2O8P (ve vysušeném stavu)
PopisBezbarvé nebo bílé krystalky, případně bílý krystalický prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě
Omezeně rozpustný v ethanolu
Prakticky nerozpustný v etheru
B. Absorbance v ultrafialové oblastiRoztok vzorku, vzniklý jeho zředěním 0,01 mol.l-1 kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:50 000, vykazuje absorbční maximum při vlnové délce (250 ±2) nm. Poměr absorbancí při vlnových délkách 250, 260 a 280 nm nabývá následujících hodnot A250/A260: 1,55 až 1,65 A280/A260: 0,20 až 0,30
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku
D. Pozitivní test na přítomnost ribosy
E. Pozitivní test na přítomnost organického fosforečnanu
F. pH (5% roztok)7,0 až 8,5
Čistota
Obsah vodyNe více než 28,5 % (metodou Karl Fischera)
Jiné nukleotidyChromatografií na tenké vrstvě nedetekovatelné
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 632 5MNOSINÁT DIDRASELNÝ

SynonymaInosinan draselný
Definice
Chemické názvyInosin-5'-monofosforečnan didraselný
Didraselná sůl kyseliny inosin-5'-monofosforečné
Dikalium-inosin-5' -monofosforečnan
Einecs243-625-3
Kód CAS20262-26-4
Kód EE 632
Chemický vzorecC10H11K2N4O8P
Molekulová hmotnost424,39
ObsahNe méně než 97,0 % C10H11K2N4O8P (ve vysušeném stavu)
PopisBezbarvé nebo bílé krystalky, případně bílý krystalický prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě Prakticky nerozpustný v ethanolu
B. Absorbance v ultrafialové oblastiRoztok vzorku, vzniklý jeho zředěním 0,01 mol.l-1 kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:50 000, vykazuje absorbční maximum při vlnové délce (250 ±2) nm. Poměr absorbancí při vlnových délkách 250, 260 a 280 nm nabývá následujících hodnot A250/A260: 1,55 až 1,65 A280/A260: 0,20 až 0,30
C. Pozitivní test na přítomnost draslíku
D. Pozitivní test na přítomnost ribosy
E. Pozitivní test na přítomnost organického fosforečnanu
F. pH (5% roztok)7,0 až 8,5
Čistota
Obsah vodyNe více než 10 % (metodou Karl Fischera)
Jiné nukleotidyChromatografií na tenké vrstvě nedetekovatelné
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 633 5'-INOSINÁT VÁPENATÝ

SynonymaInosinan vápenatý
Definice
Chemické názvyInosin-5'-monofosforečnan vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny inosin-5'-monofosforečné
Kalcium-inosin-5'-mono fosforečnan
Kód CASCa sůl: 38966-29-9
Ca(1:1)sůl: 3387-37-9
Ca(1:1)hydrát: 76079-57-7
Kód EE 633
Chemický vzorecC10H11CaN4O8P.xH2O
Molekulová hmotnost386,19 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 97,0 % C10H11CaN4O8P (ve vysušeném stavu)
PopisBílé nebo špinavě bílé krystalky, případně prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostOmezeně rozpustný ve vodě
B. Absorbance v ultrafialové oblastiRoztok vzorku, vzniklý jeho zředěním 0,01 mol.l-1 kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:50 000, vykazuje absorbční maximum při vlnové délce (250 ±2) nm. Poměr absorbancí při vlnových délkách 250, 260 a 280 nm nabývá následujících hodnot A250/A260: 1,55 až 1,65 A280/A260: 0,20 až 0,30
C. Pozitivní test na přítomnost vápníku
D. Pozitivní test na přítomnost ribosy
E. Pozitivní test na přítomnost organického fosforečnanu
F. pH (0,05% roztok)7,0 až 8,0
Čistota
Obsah vodyNe více než 23 % (metodou Karl Fischera)
Jiné nukleotidyChromatografií na tenké vrstvě nedetekovatelné
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 634 5'-RIBONUKLEOTID VÁPENATÝ

SynonymaVápenaté ribonukleotidy
Definice
Chemické názvySměs inosin-5'-monofosforečnanu a guanosin-5'-monofosforečnanu vápenatého
Směs vápenatých solí kyseliny inosin-5'-mono-fosforečné a guanosin-5'-monofosforečné
Kalcium-5'-ribonukleotid je směs kalcium-inosin-5'-monofosforečnanu a kalcium-guanosin-5'-monofosforečnan
Kód EE 634
Chemický vzorecC10H11N4CaO8P.xH2O a C10H12N5CaO8P.xH2O
ObsahNe méně než 97,0 % C10H11N4CaO8P a C10H12N5CaO8P (ve vysušeném stavu). Poměrné zastoupení uvedených dvou složek ve směsi se pohybuje v rozsahu 47 až 53 %
PopisBílé nebo špinavě bílé krystalky, případně prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostOmezeně rozpustné ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost ribosy
C. Pozitivní test na přítomnost organického fosforečnanu
D. Pozitivní test na přítomnost kyseliny ino sinové
E. Pozitivní test na přítomnost kyseliny guanylové
F. Pozitivní test na přítomnost vápníku
G. pH (0,05% roztok) Čistota7,0 až 8,0
Obsah vodyNe více než 23 % (metodou Karl Fischera)
Jiné nukleotidyChromatografií na tenké vrstvě nedetekovatelné
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 635 5' RIBONUKLEOTID DISODNÝ

SynonymaDisodné ribonukleotidy
Definice
Chemické názvySměs inosin-5'-monofosforečnanu a guanosin-5'-monofosforečnanu disodného
Směs disodných solí kyseliny inosin-5'-monofosforečné a guanosin-5'-monofosforečné
Dinatrium-5'-ribonukleotid je směs dinatrium-inosin-5'-monofosforečnanu a dinatrium-guanosin-5'-monofosforečnanu
Kód EE 635
Chemický vzorecC10H11N4Na2O8P.xH2Oa C10H12N5Na2O8P.xH2O
ObsahNe méně než 97,0 % C10H11N4Na2O8P a C10H12N5Na2O8P (ve vysušeném stavu). Poměrné zastoupení uvedených dvou složek ve směsi se pohybuje v rozsahu 47 % až 53 %
PopisBílé nebo špinavě bílé krystalky, případně prášek charakteristické chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostRozpustné ve vodě
Omezeně rozpustné v ethanolu
Prakticky nerozpustné v etheru
B. Pozitivní test na přítomnost ribosy
C. Pozitivní test na přítomnost organického fosforečnanu
D. Pozitivní test na přítomnost kyseliny inosinové
E. Pozitivní test na přítomnost kyseliny guanylové
F. Pozitivní test na přítomnost sodíku
G. pH (5% roztok)7,0 až 8,5
Čistota
Obsah vodyNe více než 26 % (metodou Karl Fischera)
Jiné nukleotidyChromatografií na tenké vrstvě nedetekovatelné
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 636 MALTOL

Definice
Chemické názvy3 hydroxy-2-methyl-4-pyron
Einecs204-271-8
Kód CAS118-71-8
Kód EE 636
Chemický vzorecC6H6O3
Molekulová hmotnost126,11
ObsahNe méně než 99,0 %
PopisBílý až špinavě bílý krystalický prášek s charakteristickou karamelovou vůní
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě a ethanolu
B. Rozpětí bodu tání160 až 164 °C
C. Barevná reakce na sloučeniny fenolu
E. Jodoformová reakce
Čistota
Síranový popelNe více než 0,2 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
Těžké kovyNe více než 20 mg/kg

E 637 ETHYLMALTOL

Definice
Chemické názvy2-ethyl-3 -hydroxy-4-pyron
Kód CAS4940-11-8
Kód EE 637
Chemický vzorecC7H8O3
Molekulová hmotnost140,14
ObsahNe méně než 98,0 %
PopisBílý krystalický prášek se sladkou chutí a charakteristickou vůní. Roztoky mají příchuť po ovoci
Identifikace
A. RozpustnostObtížně rozpustný ve vodě
Rozpustný v ethanolu
Snadno rozpustný v chloroformu
B. Rozpětí bodu tání89 až 93 °C
Čistota
Obsah vodyNe více než 0,5 % (metodou Karl Fischera)
Síranový popelNe více než 0,2 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
Těžké kovyNe více než 20 mg/kg

E 640 GLYCIN A JEHO SŮL

Definice
Chemické názvyKyselina aminooctová
Kyselina aminoethanová
Einecs200-272-2 (glycin) 227-842-3 (sodná sůl)
Kód CAS56-40-6
Kód EE 640
Chemický vzorecC2H5NO2 (glycin) C2H5NO2Na (sodná sůl)
Molekulová hmotnost75,07 (glycin) 98,0 (sodná sůl)
ObsahNe méně než 98,5 % (ve vysušeném stavu)
PopisBílý krystalický prášek nasládlé chuti, bez zápachu. Lakmus reaguje na jeho roztok kysele
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost aminooctanu (glycin, sodná sůl)
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku (sodná sůl)
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímGlycin: ne více než 0,2 % (105 °C, 3 hodiny)
Sodná sůl: ne více než 0,2 % (105 °C, 3 hodiny)
Zbytek po vyžíháníGlycin: ne více než 0,1 %
Sodná sůl: ne více než 0,1 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 650 OCTAN ZINEČNATÝ

SynonymaAcetát zinečnatý
Definice
Chemické názvyOctan zinečnatý
Einecs
Kód EE 650
Chemický vzorecC4H6O4Zn. 2 H2O
Molekulová hmotnost219,51
ObsahNe méně než 98 % a ne více než 102 %
PopisBezbarvé krystalky nebo jemný ne zcela bílý prášek
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost zinku a octanu
B. pH 5 % roztoku6,0 až 8,0
Čistota
Nerozpustné látkyNe více než 0,005 %
ChloridyNe více než 50 mg/kg
SíranyNe více než 100 mg/kg
Alkalické kovy a kovy alkalických zeminNe více než 0,2 %
Organické těkavé nečistotyVyhovuje testu
ŽelezoNe více než 50 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 20 mg/kg
KadmiumNe více než 5 mg/kg

E 900 POLYDIMETHYLSILOXAN

SynonymaPoly(dimethylsiloxan)
Dimethylpolysiloxan
Dimethylsilikonový olej
Dimethylsilikonová kapalina
DefinicePolydimethylsiloxan se skládá z plně methylovaných, lineárních siloxanových polymerů, ve kterých se opakuje základní stavební jednotka (CH3)2SiO a na jejichž koncích jsou navázány trimethylsiloxy- skupiny (CH3)3SiO-
Polydimethylsiloxan je komerční výrobek, který j e používán jako odpěňovací přísada. V některých případech bývá specifikován údajem o celkovém obsahu křemíku
Chemické názvyPoly(dimethylsiloxan)
Simethicone (název CAS)
Kód CAS8050-81-5
Kód EE 900
Chemický vzorec(CH3)3SiO[(CH3)2SiO]n Si(CH3)3
Molekulová hmotnostStřední hodnota n se může pohybovat mezi 90 a 410
Obsah6 800 až 30 000 (přibližná střední hodnota )
Celkový obsah křemíku ne méně než 37,3 % a ne více než 38,5 %
PopisČirá bezbarvá viskosní kapalina. Polydimethylsiloxan se často užívá přímo v dodávaném stavu nebo jako kapalina, obsahující 4 % až 5 % silikagelu, případně ve formě vodné emulze, která vedle silikagelu obsahuje též emulgační a konzervační přísady. Z kapalin, obsahujících silikagel, lze čistý polydimethylsiloxan izolovat odstředěním při cca 20 000 ot./min
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě a ethanolu
Rozpustný v tetrachlormethanu, benzenu, chloroformu, etheru, toluenu a jiných organických rozpouštědlech
B. Relativní hustotad 2525: 0,964 až 0,977
C. Index lomun25D: 1,400 až 1,405
D. Infračervené spektrum
Čistota
Dynamická viskozita při 25°CNe méně než 1,00.10-4m2s-1
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % (150 °C, 4 hodiny)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 901 VČELÍ VOSK

DefiniceVčelí vosk je vosk z pláství včel čeledi Apidae (např. Apis mellifera L.). Z pláství se získává poté, co z nich byl vytečením nebo odstředěním odstraněn med. Pomocí horké vody, páry nebo slunečního tepla se materiál pláství taví, roztavený produkt se filtruje a odlévají se z něho tabulky žlutého včelího vosku. Bílý vosk se ze žlutého získává bělením vhodnými oxidačními činidly (např. peroxidem vodíku, kyselinou sírovou) nebo působením slunečního světla Včelí vosk je směsí esterů mastných kyselin a mastných alkoholů, uhlovodíků a volných mastných kyselin. Obsahuje též menší množství volných mastných alkoholů
Einecs232-383-7
Kód CASBílý včelí vosk: 8012-89-3
Žlutý včelí vosk: 8006-40-4
Kód EE 901
PopisBílý vosk je bílá nebo žlutavě bílá pevná látka, která je v tenké vrstvě průsvitná a slabě charakteristicky voní po medu Žlutý vosk je žlutá nebo světle hnědá pevná látka, která slabě charakteristicky voní po medu
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě
Omezeně rozpustný v ethanolu
Velmi rozpustný v chloroformu a etheru
B. Specifická hustotakolem 0,96
Čistota
Rozpětí bodu tání62 až 65 °C
Číslo kyselosti17 mg až 24 mg KOH/gram
Peroxidové čísloNe vyšší než 5
Číslo zmýdelnění87 mg až 104 mg KOH/gram
Ceresin, parafiny aVyhovuje následujícímu testu:
určité jiné vosky3 g vzorku se přenesou do 100 ml baňky s kulatým dnem a do baňky se přidá 30 ml 4% (hmot./objem.) roztoku hydroxidu draselného v ethanolu, který neobsahuje aldehydy. Směs se 2 hodiny pomalu vaří pod zpětným chladičem. Po skončení se sejme chladič a do baňky okamžitě vloží teploměr. Baňka se umístí na vodní lázeň o teplotě 80 °C a za stálého kroužení se nechá zde její obsah pomalu chladnout. Dokud teplota neklesne na 65 °C, nesmí být v roztoku patrná tvorba žádné sraženiny. Případná opalescence není na závadu
Tuky, japonský vosk,Vyhovuje následujícímu testu:
kalafuna a mýdla1 g vzorku se vaří 30 minut s 35 ml vodného roztoku hydroxidu
sodného (ve zředění 1:7), po dobu vaření se udržuje uvedený objem občasnými přídavky vody. Po následném ochlazení se od směsi oddělí vosk a zbylá kapalina zůstane čirá. Po zfiltrování studené kapaliny a okyselení filtrátu kyselinou chlorovodíkovou se nesmí objevit žádná sraženina
Glycerol a jiné polyolyNe více než 0,5 % (jako glycerol)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 902 KANDELILOVÝ VOSK

DefiniceVosk se získává z rostliny candelilla Euphorbia antisyphilitica Je složitou směsí celé řady chemických sloučenin, kde hlavní složku vedle uhlovodíků s lichým počtem uhlíkových atomů (C29 až C33) v lineárních řetězcích představují estery a alkoholy, které mají ve svých uhlíkových řetězcích sudý počet atomů (C28 až C34). Přítomné jsou rovněž volné kyseliny, volné alkoholy, steroly, neutrální pryskyřice a minerální látky
Einecs232-347-0
Kód CAS8006-44-8
Kód EE 902
PopisŽlutavě hnědá, tvrdá a křehká třpytivá látka, která při zahřívání aromaticky voní
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě Rozpustný v chloroformu a toluenu
B. Relativní hustotakolem 0,983
Čistota
Rozpětí bodu tání68,5 až 72,5 °C
Číslo kyselosti12 mg až 22 mg KOH/gram
Číslo zmýdelnění43 mg až 65 mg KOH/gram
Glycerol a jiné polyolyNe více než 0,5 % (jako glycerol)
Ceresin, parafin a určité jiné voskyNedetekovatelné
Tuky, japonský vosk, kalaíuna a mýdlaNedetekovatelné
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 903 KARNAUBSKÝ VOSK

DefiniceKarnaubský vosk je přečištěný vosk, získávaný z listů brazilské tropické palmy Copernicia cerifera (Aruda) Mart. (syn. Copernicia purnifera (Muell.)) Je složitou směsí celé řady chemických sloučenin, jejichž hlavní podíl představují estery, jako jsou například
- alifatické estery (kyselin se sudým počtem uhlíkových atomů C24 až C28, uspořádaným do lineárních řetězců a alkoholů se sudým počtem uhlíkových atomů C30 až C34, uspořádaných rovněž do lineárních řetězců)
- co-hydroxy estery (hydroxykyselin se sudým počtem uhlíkových atomů C22 až C28, uspořádaných do lineárních řetězců, dále kyselin se sudým počtem uhlíkových atomů C24 až C28, uspořádaných do lineárních řetězců, jednosytných alkoholů se sudým počtem uhlíkových atomů C24 až C34, uspořádaných do lineárních řetězců a dvojsytných alkoholů se sudým počtem uhlíkových atomů C24 až C34, uspořádaných do lineárních řetězců)
- diestery kyseliny skořicové (kyseliny p-methoxy-skořicové a dvojsytných alkoholů se sudým počtem uhlíkových atomů C24 až C34 v řetězci)
Vosk obsahuje rovněž volné kyseliny (se sudým počtem uhlíkových atomů C24 až C28, uspořádaných do lineárních řetězců), volné alkoholy (se sudým počtem uhlíkových atomů C30 až C34, uspořádaných do lineárních řetězců), uhlovodíky (lineární řetězce, složené ze sudého počtu atomů uhlíku C27 až C31) a pryskyřice
Einecs232-399-4
Kód CAS8015-86-9
Kód EE 903
PopisSvětle žlutá až světle hnědá, tvrdá a křehká třpytivá látka s čistým lomem a příjemnou vůní
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě
Za varu částečně rozpustný v ethanolu
Rozpustný v chloroformu a etheru
B. Rozpětí bodu tání82 až 86 °C
C. Specifická hustotakolem 0,997
Čistota
Číslo kyselosti2 mg až 7 mg KOH/gram
Esterové číslo71 mg až 88 mg KOH/gram
Nezmýdelnitelný podíl50 % až 55 %
Síranový popelNe více než 0,25 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 904 ŠELAK

SynonymaBělený šelak
Bělený šelak zbavený vosku
DefiniceŠelak je polyesterová pryskyřice, získávaná z pryskyřičného výměšku hmyzu Laccifer (Lachardiajlacca Kerr (čeledi Coccidaé). Pro bělení se šelak nejprve rozpustí ve vodném roztoku uhličitanu sodného a vlastní bělení se provádí roztokem chlornanu sodného, po kterém následuje vysrážení vyběleného šelaku zředěnou kyselinou sírovou a sušení vzniklého produktu. Šelak zbavený vosku se připravuje dalším zpracováním, při kterém jsou přítomné vosky odstraňovány filtrací
Einecs232-549-9
Kód CAS9000-59-3
Kód EE 904
Popis IdentifikaceBělený šelak: špinavě bílá amorfní zrnitá pryskyřice

Bělený šelak zbavený vosku: světle žlutá amorfní zrnitá pryskyřice
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě
Dobře rozpustný v ethanolu (rozpouštění probíhá velmi pomalu)
Slabě rozpustný v acetonu a etheru
B. Číslo kyselosti60 až 89 mg KOH/gram
C. Rozpětí bodu tání58 až 80 °C
D. Relativní hustota1,035 až 1,140
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 6 % (40 °C, 15 hodin, nad silikagelem, sušení do konstantní hmotnosti)
KalafunaVyhovuje následujícímu testu. 2 g vzorku se rozpustí v 10 ml bezvodého ethanolu a k roztoku za stálého potřepávání pomalu se přidá 50 ml hexanu. Vzniklá směs se přenese do dělící nálevky, kde se dvakrát promyje 50 ml vody a vodné fáze se odstraní. Vrstva rozpouštědla se zfiltruje, odpaří do sucha a k odparku se přidají 2 ml směsi, složené z jednoho objemu kapalného fenolu a dvou objemů tetrachlormethanu. Přikryje se obráceným hodinovým sklíčkem. V roztoku, obsahujícím zbytek po zpracování vzorku (ani nad ním), nesmí dojít k vytvoření purpurového nebo tmavého indigově modrého zabarvení
VoskBělený šelak: ne více než 5,5 % Bělený šelak zbavený vosku: ne více než 0,2 %
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 905 MIKROKRYSTALICKÝ VOSK

SynonymaParafínový vosk Parafín
DefiniceVosk je směs tuhých nasycených uhlovodíků, především rozvětvených parafinů, získaných rafinací ropy
Kód EE 905
Molekulová hmotnostNe méně než 500
PopisBezbarvý nebo téměř bílé barvy, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě
Mírně rozpustný v ethanolu
Málo rozpustný v diethyletheru a hexanu
B. Rozpětí bodu tání62 až 102°C
C. Index lomun100D : 1,434- 1,448
D. Absorbance v ultrafialové oblastiPolycyklické aromatické uhlovodíky, získané extrakcí dimethylsulfoxidem, vykazují absorpční maxima 280 až 289 nm: ne více než 0,15 290 až 299 nm: ne více než 0,12 300 až 359 nm: ne více než 0,08 360 až 400 nm: ne více než 0,02
Čistota
Kinematická viskozita (100° C)Ne méně než 11 centistokes (11 mm2, s-1)
Zbytek po žíháníNe více než 0,1 %
Počet uhlíků při destilačním bodu 5 %Ne více než 5 % molekul s počtem uhlíků menším než 25
Barva
SíraNe více než 0,4 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 3 mg/kg

E 912 ESTERY MONTANOVÝCH KYSELIN

DefiniceMontanové kyseliny a/nebo estery s ethylenglykolem a/nebo l,3butandiolem a/nebo glycerolem
Chemické názvyEstery montanových kyselin
Kód EE 912
PopisTéměř bílé nebo nažloutlé vločky, granule, pelety nebo prášek
Identifikace
A. Hustota (20 °C)0,98 až 1,05
B. Bod skápnutíVyšší než 77 °C
Čistota
Číslo kyselostiNe více než 40
GlycerolNe více než 1 % (plynovou chromatografií)
Ostatní polyolyNe více než 1% (plynovou chromatografií)
Ostatní druhy voskůNedetekovatelné infračervenou spektroskopií a/nebo rozlišovací skenovací kalorimetrií
ArsenNe více než 2 mg/kg
ChromNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 914 OXIDOVANÝ POLYETHYLENOVÝ VOSK

DefiniceOxidovaný polyethylenový vosk je polární reakční produkt, který vzniká při mírné oxidaci polyethylenu
Chemické názvyOxidovaný polyethylen
Kód EE 914
PopisBílé vločky, granule, pelety nebo prášek
Identifikace
A. Hustota (20 °C)0,92 až 1,05
B. Bod skápnutíVyšší než 95 °C
Čistota
Číslo kyselostiNe více než 70
Viskozita (120 °C)Ne méně než 8,1.10-5 mV1
Ostatní druhy voskůNedetekovatelné infračervenou spektroskopií a/nebo rozlišovací skenovací kalorimetrií
KyslíkNe více než 9,5 %
ChromNe více než 5 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 920 L-CYSTEIN

DefiniceL-cystein hydrochlorid nebo hydrochloridmonohydrát. Lidské vlasy nelze použít jako zdroj pro přípravu látky
Chemické názvyMonochlorhydrát kyseliny L-2-amino-3-merkaptopropionové
Einecs200-157 -7 (bezvodý)
Kód CASMonohydrát: 7048-04-6
Bezvodý: 52-89-1
Kód EE 920
Chemický vzorecC3H7NO2S.HCI. xH2O (x = 0,1)
Molekulová hmotnost175,64
ObsahNe méně než 98 % a ne více než 101,5 % C3H7NO2S.HC1 (ve vysušeném stavu)
PopisBílý krystalický prášek s charakteristickým zápachem a kyselou chutí
Identifikace
A. Bod tání175° C (bezvodá sůl, při tání se rozkládá)
B. RozpustnostSnadno rozpustný ve vodě a ethanolu
C. Precipitační zkouškaPo rozpuštění 100 mg vzorku v 5 ml vody a přidání 10 ml 2,4% dusičnanu měďnatého vznikne modrošedá sraženina
D. Pozitivní test na přítomnost chloridů
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe méně než 8 % a ne více než 12 %
Ne více než 2 % (bezvodá sůl)
Specifická optická otáčivost[α] 20D +5,0 až+8,0
[α] 25D +4,9 až+7,9
Zbytek po vyžíháníNe více než 0,1 %
Amonné iontyNe více než 200 mg/kg
ArsenNe více než 1,5 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg

E 927b MOČOVINA

SynonymaKarbamid
Definice
Chemické názvyMočovina
Einecs200-315-5
Kód CAS57-13-6
Kód EE 927b
Chemický vzorecCH4N2O
Molekulová hmotnost60,06
ObsahNe méně než 99,0 % a ne více než 101,0 % (ekvivalentu) CH4N2O (ve vysušeném stavu)
PopisBezbarvé nebo bílé pecičky, případně krystalický prášek
Identifikace
A. RozpustnostVelmi rozpustná ve vodě
Rozpustná v ethanolu
B. Srážení kyselinou dusičnouSe rozpustí ve vodě 0,1 g vzorku. Po přídavku 1 ml koncentrované kyseliny dusičné dojde za přítomnosti močoviny k vydělení bílé krystalické sraženiny
C. Barevná reakce1 g vzorku se zahřívá ve zkumavce, až vzorek zkapalní a vzniklá kapalina se zakalí. Zkumavka se vzorkem se ochladí a její obsah se rozpustí ve směsi 10 ml vody a 1 ml 2 mol.l-1 hydroxidu sodného. Po přídavku 0,05 ml 12,5% (hmot./objem.) vodného roztoku síranu měďnatého (CUSO4.5H2O) vznikne za přítomnosti močoviny rudofialové zabarvení
D. Rozpětí bodu tání132 až 135 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 1,0 % (105 °C, 1 hodina)
Síranový popelNe více než 0,1 %
Látky nerozpustné v ethanoluNe více než 0,04 %
AlkalitaVyhovuje následujícímu testu:
k 10 ml 5,0%) roztoku vzorku se přidá 0,1 ml 0,1% (hmot./objem.) roztoku methyloranže v ethanolu a 0,4 ml 0,01 mol.l-1 kys.chlorovodíkové.
Výsledný roztok musí být barvy červené až oranžové
Amonné iontyNe více než 500 mg/kg
BiuretNe více než 0,1 %
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg

E 938 ARGON

Definice
Chemické názvyArgon
Einecs231-147 0
Kód EE938
Chemický vzorecAr
Molekulová hmotnost40
ObsahNe méně než 99%
PopisBezbarvý, nehořlavý plyn, bez zápachu
Čistota
Obsah vodyNe více než 0,05 %
Methan a jiné uhlovodíkyNe více než 100 ul/1 (přepočteno na methan)

E 939 HELIUM

Definice
Chemické názvyHelium
Einecs231-168-5
Kód EE939
Chemický vzorecHe
Molekulová hmotnost4
ObsahNe méně než 99%
PopisBezbarvý, nehořlavý plyn, bez zápachu
Čistota
Obsah vodyNe více než 0,05 %
Methan a jiné uhlovodíkyNe více než 100 ul/1 (přepočteno na methan)

E 941 DUSÍK

Definice
Chemické názvyDusík
Einecs231-783-9
Kód EE941
Chemický vzorecN2
Molekulová hmotnost28,0
ObsahNe méně než 99,0 % v/v N2
PopisBezbarvý nehořlavý plyn, bez zápachu
Čistota
Obsah vodyNe více než 0,05 %
Oxid uhelnatýNe více než 10 ul/1
Methan a jiné uhlovodíkyNe více než 100 ul/1 (přepočteno na methan)
Oxid dusnatý a dusičitýNe více než 10 ul/1
KyslíkNe více než 1 %

E 942 OXID DUSNÝ

Definice
Chemické názvyOxid dusný
Einecs233-032-0
Kód CAS10024-97-2
Kód EE 942
Chemický vzorecN2O
Molekulová hmotnost44,01
ObsahNe méně než 99 % (objem./objem.) N2O
PopisBezbarvý plyn bez chuti a zápachu
Identifikace
A. Rozpustnost1 objem plynu se rozpustí v 1,5 objemu vody (za normálního tlaku při 20 °C)
B. Plamenová zkouškaŽhavá dřevěná tříska se v kontaktu s oxidem dusným vznítí plamenem
C. Pyrogallový testOxid dusný není v alkalickém roztoku pyrogallolu absorbován
Čistota
Obsah vodyNe více než 0,05 %
Oxid uhelnatýNe více než 30 ul/1
Oxid dusnatý a dusičitýNe více než 10 ul/1

E 943a BUTAN

Synonyman-Butan
Definice
Chemické názvyButan
Einecs203-448-7
Kód E943a
Chemický vzorecCH3CH2CH2CH3
Molekulová hmotnost58,12
ObsahNe méně než 96,0 %
PopisBezbarvý plyn nebo kapalina s mírným charakteristickým zápachem
Identifikace
A. Tenze par108,935 kPa při 20°C
Čistota
MethanNe více než 0,15 %v/v
EthanNe více než 0,5 %v/v
PropanNe více než 1,5 %v/v
IsobutanNe více než 3,0 %v/v
1,3-butadienNe více než 0,1 %v/v
VlhkostNe více než 0,005 %v/v

E 943b ISOBUTAN

Synonyma2-methylpropan
Definice
Chemické názvy2-methylpropan
Einecs
Kód E943b
Chemický vzorec(CH3)2CHCH3
Molekulová hmotnost58,12
ObsahNe méně než 94,0 %
PopisBezbarvý plyn nebo kapalina s mírným charakteristickým zápachem
Identifikace
A. Tenze par205,465 kPa při 20°C
Čistota
MethanNe více než 0,15 %v/v
EthanNe více než 0,5 %v/v
PropanNe více než 2,0 %v/v
n-butanNe více než 4,0 %v/v
1,3-butadienNe více než 0,1 %v/v
VlhkostNe více než 0,005 %v/v

E 944 PROPAN

Definice
Chemické názvyPropan
Einecs200-827-9
Kód EE 944
Chemický vzorecCH3CH2CH3
Molekulová hmotnost44,09
ObsahNe méně než 95 %
PopisBezbarvý plyn nebo kapalina s mírným charakteristickým zápachem
Identifikace
A. Tenze par732,910 kPa při 20° C
Čistota
MethanNe více než 0,15 %v/v
EthanNe více než 1,5 %v/v
IsobutanNe více než 2,0 %v/v
n-butanNe více než 1,0 %v/v
1,3-butadiénNe více než 0,1 %v/v
VlhkostNe více než 0,005 %v/v

E 948 KYSLÍK

Definice
Chemické názvyKyslík
Einecs231-956-9
Kód EE948
Chemický vzorecO2
Molekulová hmotnost32
ObsahNe méně než 99 %
PopisBezbarvý, nehořlavý plyn, bez zápachu
Čistota
Obsah vodyNe více než 0,05 %
Methan a jiné uhlovodíkyNe více než 100 ul/1 (přepočteno na methan)

E 949 VODÍK

Definice
Chemické názvyVodík
Einecs215-605-7
Kód EE949
Chemický vzorecH2
Molekulová hmotnost2
ObsahNe méně než 99,9 %
PopisBezbarvý, vysoce hořlavý plyn bez zápachu
Čistota
VodaNe více než 0,005 %v/v
KyslíkNe více než 0,001 %v/v
DusíkNe více než 0,75 %v/v

E 953 ISOMALT

Synonyma DefiniceHydrogenovaná isomaltulosa hydrogenovaná palatinosa
Chemický názevIsomalt je směsí hydrogenováných mono- a disacharidů, z nichž hlavními jsou tyto:
6-O-a-D-glukopyranosyl-D-sorbitol (1,6 GPS) a 1 -O-a-D-glukopyranosyl-D-mannitoldihydrát (1,1 GPM)
Einecs
Kód EE 953
Chemický vzorec6-O-a-D-glukopyranosyl-D-sorbitol C12H24O11
Molekulová hmotnost1 -O-a-D-glukopyranosyl-D-mannitoldihydrát C12H24O11.2H2O
6-O-a-D-glukopyranosyl-D-sorbitol 344,32
1 -O-a-D-glukopyranosyl-D-mannitoldihydrát 380,32
ObsahObsah ne méně než 98 % hydrogenovaných mono- a disacharidů a ne méně než 86 % směsi 6-O-a-D-glukopyranosyl-D-sorbitolu a 1-O-a-D-glukopyranosyl-D-mannitoldihydrátu stanovené na bezvodé bázi
PopisBílá, krystalická, lehce hygroskopická látka bez zápachu
Identifikace
A. Rozpustnost B. Chromatografie na tenké vrstvěČistotaRozpustný ve vodě, těžce rozpustný v ethanolu
Zkouší se metodou chromatografie na tenké vrstvě s použitím desky s vrstvou 0,2 mm chromatografíckého silikagelu. Na chromatogramujsou základní skvrny pro 1,1-GPM a 1,6-GPS
Obsah vodyNe více než 7 % (Karl-Fischerova metoda)
Síranový popelNe více než 0,05 % vztaženo na sušinu
D-mannitolNe více než 3 %
D-sorbitolNe více než 6 %
Redukující cukryNe více než 0,3 % vyjádřeno jako glukosa v sušině
NiklNe více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
ArsenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu

E 999 EXTRAKT Z KVILAJE

SynonymaQuillaia extrakt
Extrakt kvilajové kůry
DefiniceExtrakt se získává vodnou extrakcí vnitřní kůry stromů Quillaja saponaria Molina (mydlokor tupolistý) nebo jiných odrůd Quillaja. (čeleď Rosaceae). Obsahuje triterpenoidní saponiny, které se skládají z glykosidů kyseliny quillaiové. Dále obsahuje sacharidy (glukosu, galaktosu, arabinosu, xylosu a rhamnosu), tanin, šťavelan vápenatý a další minoritní složky. Extrakt z quilai je komerčně dostupný jako vodný roztok konzervovaný oxidem siřičitým nebo jako prášek
Kód EE 999
PopisSvětle hnědý prášek s růžovým nádechem. Silně dráždí ke kýchání, štiplavá a svíravá chuť
Identifikace
A. RozpustnostVelmi dobře rozpustný ve vodě
Čistota
Obsah vodyNe více než 6 % (metodou Karl Fischera) (prášková forma)
pH (roztok 4:100)4,5 až 5,5
ArsenNe více než 2 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg

E 1102 GLUKOSOOXIDASA Z ASPERGILLUS NIGER

SynonymaGlukosoaerodehydrogenasa
ZdrojeKomerčně dodávané preparáty jsou získávány řízenou fermentací Aspergillus niger
Kód EE 1102
přimární enzymatická aktivitaGlukosooxidasa
Systematický název a čísloß-D-glukosa: 02-1-oxidoreduktasa EC 1.1.3.4
Katalyzovaná reakceß-D-glukosa + O2 glukosooxidasa ) D-glukono-δ-lakton + H2O
Sekundární enzymatická aktivitaInvertasa EC 3.2.1.26
Katalasa EC 11.1.6
PopisEnzymové preparáty jsou obvykle dodávány v podobě našedlých až hnědých kapalin. Jsou rozpustné ve vodě a prakticky nerozpustné v ethanolu, chloroformu a etheru
Identifikace
A. Aktivita glukosooxidasyVzorek vykazuje aktivitu glukosooxidasy
Čistota
Antibiotická aktivitaVzorek nesmí vykazovat
Toxické metabolityVzorek nesmí obsahovat detekovatelná množství aflatoxinu Bl, ochratoxinu A, sterigmatocystinu, toxinu T-2 a zearalenonu
Koliformní baktérieNe více než 3 O/gram
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůNe více než 50 000 /gram
Salmonella sppNegativní v 25 gramech
Escherichia coliNegativní v 25 gramech

E 1103 INVERTASA

ZdrojeKomerčne dodávané enzymové preparáty invertas sacharidů jsou získávány řízenou fermentací za účasti řady druhů Saccharomyces, tradičně užívaných v potravinářství
Einecs232-615-7
Kód EE 1103
Enzymatická aktivita1. ß-fruktofuranosidasa (invertasa, sacharasa)
2. ß-galaktosidasa (laktasa)
Systematický název a číslo1. ß-D-fruktofuranosid fruktohydrolasa: EC 3.2.1.26
2. ß-D-galaktosid galaktohydrolasa: EC 3.2.1.23
Katalyzovaná reakce1. Hydrolýza sacharosy na směs glukosy a fruktosy
2. Hydrolýza laktosy na směs glukosy a galaktosy
PopisPřečištěné enzymy jsou dodávány v podobě amorfního prášku bílé až světle hnědé barvy. Jsou rozpustné ve vodě a vzniklé roztoky obvykle bývají světle žluté barvy. Jsou prakticky nerozpustné v alkoholu, chloroformu a etheru
Identifikace
A. Aktivita invertasyVzorek vykazuje aktivitu invertasy
B. Aktivita ß-galaktosidasyVzorek vykazuje aktivitu ß-galaktosidasy
Čistota
Koliformní baktérieNe více než 30/gram
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
KadmiumNe více než 0,5 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůNe více než 50 000 /gram
Salmonella sppNegativní v 25 gramech
Escherichia coliNegativní v 25 gramech

E 1105 LYSOZYM

SynonymaLysozym hydrochlorid
Muramidasa
DefiniceLysozym je lineární polypeptid, složený ze 129 aminokyselin, který je získáván z bílku slepicích vajec. Vykazuje enzymatickou aktivitu a v tomto směruje schopen hydrolyzovat p(l-4) vazbu mezi kyselinou N-acetylmuramovou a N-acetylglukosaminem ve vnějších membránách bakterií, zejména gram-pozitivních organismů. Obvykle je dodáván ve formě hydrochloridu
Chemický názevEnzyme Commission (EC) č. 3.2.1.17
Einecs232-620-4
Kód EE 1105
Molekulová hmotnostCca 14000
ObsahNe méně než 950 mg/g (ve vysušeném stavu)
PopisBílý prášek s lehce nasládlou chutí, bez zápachu
Identifikace
A. Isoelektrický bod10,7
B. pH 2% vodného roztoku3,0 až 3,6
C. Spektrometrie (vodný roztok o koncentraci 25 mg/100 ml)Absorpční maximum: 281 nm
Absorpční minimum: 252 nm
Čistota
Obsah vodyNe více než 6,0 % (pouze u práškové formy, metodou Karl Fischera)
Zbytek po žíháníNe více než 1,5%
DusíkNe více než 17,8 % a ne méně než 16,8 %
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůNe více než 5x104 kol/gram
SalmonellaeNegativní v 2 5 gramech
Staphylococcus aureusNegativní v 1 gramu
Escherichia coliNegativní v 1 gramu

E 1200 POLYDEXTROSY

SynonymaModifikované polydextrosy
DefiniceNepravidelně vázané kondensační polymery glukosy s určitým počtem sorbitolových koncových skupin a zbytky kyseliny citrónové, navázanými na polymery prostřednictvím mono- a diesterových vazeb. Připravují se tavením a následnou kondensací výchozích složek směsi, ve které je D-glukosa zastoupena 90 díly, sorbitol 10 díly a kyselina citrónová 1 dílem. Vedle převládající 1,6-glukosidické vazby jsou v polymeru přítomné i jiné vazby. Produkt obsahuje též malá množství volné glukosy, sorbitolu, levoglukosanu (1,6-anhydro-D-glukosa) a kyseliny citrónové. Produkt lze dále upravovat (např. neutralizovat hydroxidem draselným nebo provádět jeho odbarvení). Lze ho též částečně hydrogenovat za použití Raneyova niklu jako katalyzátoru a snížit v něm tak obsah reziduálni glukosy. Produkt, označovaný jako „Polydextrosa-N", je zneutralizovaná polydextrosa
Kód CAS68424-04-4
KódEE 1200
ObsahNe méně než 90,0 % polymeru, vztaženo na vysušenou látku bez popela
PopisBílá až světle hnědá pevná látka. Polydextrosy se rozpouštějí ve vodě za vzniku čirých roztoků, které jsou bezbarvé až slámově žluté
Identifikace
A. RozpustnostVelmi rozpustné ve vodě
B. Pozitivní test na přítomnost cukruK 1 kapce roztoku vzorku ve zředění 1:10 se přidají 4 kapky 5% vodného roztoku fenolu a potom rychle se přidá 15 kapek (94,5 %-95,5 %) kyseliny sírové. Za přítomnosti cukru dojde k vytvoření tmavožlutého až oranžového zabarvení
C. Rozpustnost v acetonuZa neustálého kroužení nádobkou se přidá k 1 ml roztoku vzorku (ve zředění 1:10) 1 ml acetonu. Roztok musí zůstat čirý
D. Rozpustnost v acetonuZa neustálého kroužení nádobkou se přidá k roztoku z bodu B. 2 ml acetonu. Roztok se musí okamžitě výrazně mléčně zakalit
E. Pozitivní test na přítomnost redukujících cukrůVyhovuje testu
Čistota
pH (roztok 1:10)Polydextrosa: 2,5 až 7,0
Polydextrosa-N: 5,0 až 6,0
Obsah vodyNe více než 4 % (metodou Karl Fischera)
Síranový popelPolydextrosa: ne více než 0,3 %
Polydextrosa-N: ne více než 2,0 %
Horní hranice molekulové hmotnostiNegativní test na přítomnost polymerů o molekulové hmotnosti vyšší než 22000
1,6-anhydro-D-glukosaNe více než 4,0 % (vztaženo na vysušenou látku bez popela)
Glukosa a sorbitolDohromady ne více než 6,0 %, kde obě složky jsou stanovovány odděleně (vztaženo na vysušenou látku bez popela)
5 -hydroxymethyl-furfuralPolydextrosa: ne více než 0,1 %
Polydextrosa-N: ne více než 0,05 %
NiklNe více než 2 mg/kg
OlovoNe více než 0,5 mg/kg

E 1201 POLYVINYLPYRROLIDON

SynonymaPovidon
PVP
Definice
Chemické názvyPolyvinylpyrrolidon
Poly[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)-ethylen]
Kód EE 1201
Chemický vzorec(C6H9NO)n
Molekulová hmotnostNe méně než 25 000
ObsahNe méně než 11,5 % a ne více než 12,8 % dusíku (v bezvodém stavu)
PopisBílý až téměř bílý prášek
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě a ethanolu nerozpustný v etheru
B. pH 5% roztok3,0 až 7,0
Čistota
Obsah vodyNe více než 5 % (metodou Karl Fischera)
Popel celkemNe více než 0,1 %
AldehydyNe více než 500 mg/kg (jako acetaldehyd)
Volný N- vinylpyrrolidonNe více než 10 mg/kg
HydrazinNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg

E 1202 POLYVINYLPOLYPYRROLIDON

SynonymaSíťovaný Povidon
Síťovaný nerozpustný polymer l-vinyl-2-pyrrolidonu
DefinicePolyvinylpolypyrrolidonje náhodně zesíťovaný poly-[1-(2-oxo-l-pyrrolidinyl)-ethylen]. Vzniká polymerací N-vinyl-2-pyrrolidonu za přítomnosti buď kaustického katalyzátoru nebo N,N'-divinyl-imidazolidonu. Vzhledem ke své nerozpustnosti ve všech běžně dostupných rozpouštědlech není možno analyticky stanovit rozpětí molekulové hmotnosti.
Chemické názvyPolyvinylpolypyrrolidon
poly- [ 1 -(2-oxo-1 -pyrrolidinyl)-ethylen]
Kód EE 1202
Chemický vzorec(C6H9NO)n
ObsahNe méně než 11,0 % a ne více než 12,8 % dusíku (v bezvodém stavu)
PopisBílý až šedobílý hygroskopický poletavý prášek slabé příjemné vůně
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě, ethanolu a etheru
B. pH 1 % vodné suspenze5,0 až 8,0
Čistota
Obsah vodyNe více než 6 % (metodou Karl Fischera)
Síranový popelNe více než 0,4 %
Látky rozpustné ve voděNe více než 1,0%
Volný N-vinylpyrrolidinonNe více než 10 mg/kg
Volný N,N'-divinyl-imidazolidonNe více než 2 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
E 1204 PULLULAN
Synonyma
Definice Lineární, neutrální glukan tvořený hlavně z jednotek maltotriosy spojených -1,6 glykozidickými vazbami. Vzniká kvašením hydrolyzovaného potravinářského škrobu pomocí kmene mikroorganismů Aureobasidium pullulans nevytvářejícího toxiny. Po dokončení kvašení se buňky hub odstraní mikrofiltrací, filtrát se tepelně sterilizuje a pigmenty a jiné nečistoty se odstraní adsorpcí a iontoměničovou chromatografií
Einecs 232-945-1
Kód E E 1204
Chemický vzorec (C6H10O5)x
Obsah Ne méně než 90,0 % glukanu vztaženo na sušinu
Popis Bílý nebo šedobílý prášek, bez zápachu
Identifikace
A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v ethanolu
B. pH 10 % roztoku 5,0-7,0
C. Vy srážení pomocí polyethylenglykolu 600 Přidáním 2 ml polyethylenglykolu 600 k 10 ml 2 % vodného roztoku pullulanu se vytvoří bílá sraženina
D. Depolymerizace pomocí pullulanasy Připraví se dvě zkumavky, v každé bude 10 ml 10 % roztoku pullulanu. Do jedné zkumavky se přidá 0,1 ml roztoku pullulanasy s činností 10 jednotek/g a do druhé zkumavky se přidá 0,1 ml vody. Po inkubaci při teplotě asi 25 °C po dobu 20 minut bude viskozita roztoku upraveného pullulanasou viditelně nižší než u neupraveného roztoku
Čistota
Ztráta sušením Ne více než 6 % (90 °C, tlak nejvýše 50 mm Hg, 6 h)
Mono-, di- a oligosacharidy Ne více než 10 % vyjádřené jako glukóza
Viskozita 100-180 mm2/s (10 % hmot. vodného roztoku při 30 °C)
Olovo Ne více než 1 mg/kg
Kvasinky a plísně Ne více než 100 kolonií na gram
Koliformní bakterie Nepřítomnost v 25 g
Salmonela Nepřítomnost v 25 g

E 1404 OXIDOVANÝ ŠKROB

DefiniceOxidovaný škrob je škrob, na který bylo působeno roztokem chlornanu sodného o koncentraci ne vyšší než 5,5 % (jako Cl)
Kód EE 1404
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 %
Bramborový škrob: ne více než 21 %
Ostatní škroby: ne více než 18 %
Karboxylové skupinyNe více než 1,1 % (ve vysušeném stavu)
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg (cereální škroby) Ne více než 10 mg/kg (ostatní škroby)
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg

Poznámka:
Veškeré údaje jsou vztaženy na bezvodé látky, kromě údaje pro úbytek hmotnosti sušením

E 1410 FOSFOREČNANOVÝ MONOESTER ŠKROBU

SynonymaFosfát škrobu
Fosfátový monoester škrobu
DefiniceFosforečnan škrobu vzniká esterifikací škrobu kyselinou fosforečnou (E 338), fosforečnanem sodným nebo draselným (E 339, E 340), případně trifosforečnanem pentasodným (E 451 (i))
Kód EE 1410
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 %
Bramborový škrob: ne více než 21 %
Ostatní škroby: ne více než 18 %
Fosforečnany (reziduum)Pšeničný a bramborový škrob: ne více než 0,5 % (jako P)
Ostatní škroby: ne více než 0,4 % (jako P)
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg (cereální škroby)
Ne více než 10 mg/kg (ostatní škroby)
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg

Poznámka:
Veškeré údaje jsou vztaženy na bezvodé látky, kromě údaje pro úbytek hmotnosti sušením

E 1412 FOSFOREČNANOVÝ DIESTER ŠKROBU

SynonymaZesíťovaný fosfát škrobu
Fosfátový diester škrobu
DefiniceZesíťovaný fosforečnan škrobu vzniká esterifikací a zesíťováním škrobu trifosforečnanem pentasodným (E 451 (i)) nebo oxychloridem fosforitým
Kód EE 1412
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 % Bramborový škrob: ne více než 21 % Ostatní škroby: ne více než 18 %
Fosforečnany (reziduum)Pšeničný a bramborový škrob: ne více než 0,14 % (jako P) Ostatní škroby: ne více než 0,04 % (jako P)
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg (cereální škroby) Ne více než 10 mg/kg (ostatní škroby)
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg

Poznámka:
Veškeré údaje jsou vztaženy na bezvodé látky, kromě údaje pro úbytek hmotnosti sušením

E 1413 MONOFOSFOREČNAN ŠKROBOVÉHO DIFOSFOREČNANU

SynonymaFosfát zesíťovaného fosfátu škrobu
Monofosfát škrobového difosfátu
DefiniceFosforečnan zesíťovaného fosforečnanu škrobu vzniká esterifikací a zesíťováním škrobu postupem, který je kombinací postupů pro přípravu fosforečnanu škrobu (E 1410 a zesíťovaného fosforečnanu škrobu (E 1412)
Kód EE 1413
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 % Bramborový škrob: ne více než 21 % Ostatní škroby: ne více než 18 %
Fosforečnany (reziduum)Pšeničný a bramborový škrob: ne více než 0,5 % (jako P) Ostatní škroby: ne více než 0,4 % (jako P)
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg (cereální škroby) Ne více než 10 mg/kg (ostatní škroby)
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg

Poznámka:
Veškeré údaje jsou vztaženy na bezvodé látky, kromě údaje pro úbytek hmotnosti sušením

E 1414 ACETYLOVANÝ ŠKROBOVÝ DIFOSFOREČNAN

SynonymaAcetát zesíťovaného fosfátu škrobu
Acetylovaný zesíťovaný fosfát škrobu
DefiniceAcetát zesíťovaného fosforečnanu škrobu vzniká esterifikací a zesíťováním škrobu trifosforečnanem pentasodným (E 451 (i)) nebo oxychloridem fosforitým a esterifikací anhydridem kyseliny octové v koncentraci ne vyšší než 10 %, případně vinylacetátem v koncentraci ne vyšší než 7,5 %
Kód EE 1414
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 %
Bramborový škrob: ne více než 21 %
Ostatní škroby: ne více než 18 %
Acetylové skupinyNe více než 2,5 %
Fosforečnany (reziduum)Pšeničný a bramborový škrob: ne více než 0,14 % (jako P)
Ostatní škroby: ne více než 0,04 % (jako P)
VinylacetátNe více než 0,1 mg/kg
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg (cereální škroby)
Ne více než 10 mg/kg (ostatní škroby)
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg

Poznámka:
Veškeré údaje jsou vztaženy na bezvodé látky, kromě údaje pro úbytek hmotnosti sušením

E 1420 ACETYLOVANÝ ŠKROB

SynonymaAcetát škrobu
DefiniceAcetát škrobu vzniká esterifikací škrobu anhydridem kyseliny octové v koncentraci ne vyšší než 10 % nebo vinylacetátem v koncentraci ne vyšší než 7,5 %
Kód EE 1420
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 %
Bramborový škrob: ne více než 21 %
Ostatní škroby: ne více než 18 %
Acetylové skupinyNe více než 2,5 %
VinylacetátNe více než 0,1 mg/kg
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg (cereální škroby)
Ne více než 10 mg/kg (ostatní škroby)
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg

Poznámka:
Veškeré údaje jsou vztaženy na bezvodé látky, kromě údaje pro úbytek hmotnosti sušením

E 1422 ACETYLOVANÝ ŠKROBOVÝ ADIPÁT

SynonymaAcetát zesíťovaného adipátu škrobu
Acetylovaný zesíťovaný adipát škrobu
DefiniceAcetát zesíťovaného adipátu škrobu vzniká esterifikací a zesíťováním škrobu anhydridem kyseliny adipové v koncentraci ne vyšší než 0,12 % a esterifikací anhydridem kyseliny octové v koncentraci ne vyšší než 10%
Kód EE 1422
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 %
Bramborový škrob: ne více než 21 %
Ostatní škroby: ne více než 18 %
Acetylové skupinyNe více než 2,5 %
Adipoylové skupinyNe více než 0,135 %
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg (cereální škroby)
Ne více než 10 mg/kg (ostatní škroby)
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg

Poznámka:
Veškeré údaje jsou vztaženy na bezvodé látky, kromě údaje pro úbytek hmotnosti sušením

E 1440 HYDROXYPROPYL ŠKROB

SynonymaHydroxypropylether škrobu
DefiniceHydroxypropylether škrobu vzniká etherifikací škrobu propylénoxidem v koncentraci ne vyšší než 10 %
Kód EE 1440
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 %
Bramborový škrob: ne více než 21 %
Ostatní škroby: ne více než 18 %
Hydroxypropylové skupinyNe více než 7 %
PropylénchlorhydrinNe více než 1 mg/kg
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg (cereální škroby)
Ne více než 10 mg/kg (ostatní škroby)
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg

Poznámka:
Veškeré údaje jsou vztaženy na bezvodé látky, kromě údaje pro úbytek hmotnosti sušením

E 1442 HYDROXYPROPYLŠKROBOVÝ DIFOSFOREČNAN

SynonymaHydroxypropylether zesíťovaného fosfátu škrobu
DefiniceHydroxypropylether zesíťovaného fosforečnanu škrobu vzniká etherifikací a zesíťováním škrobu trifosforečnanem pentasodným (E451(i)) nebo oxychloridem fosforitým a etherifikací propylénoxidem v koncentraci ne vyšší než 10%
Kód EE 1442
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 %
Bramborový škrob: ne více než 21 %
Ostatní škroby: ne více než 18 %
Hydroxypropylové skupinyNe více než 7 %
Fosforečnany (reziduum)Pšeničný a bramborový škrob: ne více než 0,14 % (jako P)
Ostatní škroby: ne více než 0,04 % (jako P)
PropylénchlorhydrinNe více než 1 mg/kg
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg (cereální škroby)
Ne více než 10 mg/kg (ostatní škroby)
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg

Poznámka:
Veškeré údaje jsou vztaženy na bezvodé látky, kromě údaje pro úbytek hmotnosti sušením

E 1450 ŠKROBOVÝ OKTENYLJANTARAN SODNÝ

SynonymaSodná sůl oktenyljantaranu škrobu SSOS (Starch Sodium Octenyl Succinate)
DefiniceSodná sůl oktenyljantaranu škrobu vzniká esterifikací škrobu anhydridem kyseliny oktenyljantarové v koncentraci ne vyšší než 3 %
Kód EE 1450
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace
A. Mikroskopické pozorovaníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15 %
Bramborový škrob: ne více než 21 %
Ostatní škroby: ne více než 18 %
Oktenyljantarové skupinyNe více než 3 %
Kyselina oktenyljantarová (reziduum)Ne více než 0,3 %
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg (cereální škroby)
Ne více než 10 mg/kg (ostatní škroby)
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg

Poznámka:
Veškeré údaje jsou vztaženy na bezvodé látky, kromě údaje pro úbytek hmotnosti sušením

E 1451 ACETYLOVANÝ OXIDOVANÝ ŠKROB

SynonymaAcetát oxidovaného škrobu
DefiniceAcetát oxidovaného škrobu vzniká oxidací škrobu chlornanem sodným a následující esterifikací anhydridem kyseliny octové
Kód EE 1451
PopisBílý nebo téměř bílý prášek či granule, případně vločky (předželatinovaná forma)
Identifikace
A. Mikroskopické pozorováníVhodné, pokud látka není předželatinovaná
B. Vybarvení jódem, pozitivní reakceVyhovuje testu
Sistota
Úbytek hmotnosti sušenímObilný škrob: ne více než 15%
Bramborový škrob: ne více než 21 %
Ostatní škroby: ne více než 18 %
Acetylové skupinyNe více než 2,5 %
Oxid siřičitýNe více než 50 mg/kg (cereální škroby)
Ne více než 10 mg/kg (ostatní škroby)
Karboxylové skupinyNe více než 1,3 %
ArzenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 0,1 mg/kg

Poznámka:
Veškeré údaje jsou vztaženy na bezvodé látky, kromě údaje pro úbytek hmotnosti sušením

E 1452 ŠKROBOVÝ OKTENYLSUKCINÁT HLINITÝ
Synonyma SAOS
Definice Škrobový oktenylsukcinát hlinitý je škrob esterifikovaný anhydridem kyseliny oktenyljantarové a ošetřený síranem hlinitým
Einecs
Kód E E 1452
Popis Bílý nebo téměř bílý prášek nebo granule, nebo vločky (pokud je předželatinovaný), amorfní prášek nebo hrubé částečky
Identifikace
A. Pokud není předželatinizovaný: pozorováním pod mikroskopem
B. Pozitivní zbarvení jodem(tmavě modré až světle červené zbarvení)
Čistota
(všechny hodnoty, kromě úbytku hmotnosti sušením, jsou vztaženy na bezvodou bázi)
Ztráta sušením Ne více než 21 %
Oktenyljantarové skupiny Ne více než 3 %
Reziduum kyseliny oktenyljantarové Ne více než 0,3 %
Oxid siřičitý Ne více než 50 mg/kg u modifikovaných obilných škrobů. Ne více než 10 mg/kg u ostatních modifikovaných škrobů, není-li uvedeno jinak
Arzen Ne více než 1 mg/kg
Olovo Ne více než 2 mg/kg
Rtuť Ne více než 0,1 mg/kg
Hliník Ne více než 0,3 %

E 1505 TRIETHYLCITRÁT

SynonymaEthylcitrát
Definice
Chemické názvyTriethylcitrát
Triethylester kyseliny citrónové
Triethyl 2-hydroxypropan-l ,2,3-trikarboxylát
Einecs201-070-7
Kód CAS77-93-0
Kód EE 1505
Chemický vzorecC12H20O7
Molekulová hmotnost276,29
ObsahNe méně než 99 % C12H20O7
PopisPrakticky bezbarvá olej ovitá kapalina hořké chuti, bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostSlabě rozpustný ve vodě
Mísitelný s ethanolem a etherem
B. Relativní hustota[α] 2525: 1,135 až 1,139
C. Index lomun20D: 1,439 až 1,441
Čistota
Obsah vodyNe více než 0,25 % (metodou Karl Fischera)
AciditaNe více než 0,02 % (jako kyselina citrónová)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg

E 1518 GLYCERYL-TRIACETÁT

Synonyma DefiniceTriacetyl glycerínu
Triacetin
Chemické názvyGlyceryl-triacetát
Einecs203-051-9
Kód CAS102-76-1
Kód EE 1518
Chemický vzorecC9H14O6
Molekulová hmotnost218,21
ObsahNe méně než 98,0 % C9H14O6 (ve vysušeném stavu)
PopisBezbarvá, poněkud olej ovitá kapalina hořké chuti s nevýrazným zápachem po tuku
Identifikace
A. RozpustnostOmezeně rozpustný ve vodě
Rozpustný v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost glyceroluPři zahřívání několika kapek vzorku ve zkumavce za přítomnosti asi 0,5 g hydrogensíranu draselného dojde za přítomnosti glycerolu k vývinu charakteristicky štiplavých par akroleinu
C. Pozitivní test na přítomnost acetátu
Čistota
Obsah vodyNe více než 0,2 % (metodou Karl Fischera)
Síranový popelNe více než 0,02 %
Relativní hustota[α]2525: 1,154 až 1,158
Index lomun25D: 1,429 až 1,431
Destilační rozmezí258 až 270 °C
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg

E 1520 PROPYLENGLYKOL

SynonymaPropandiol
Definice
Chemické názvy1,2-propandiol
1,2-dihydroxypropan
Propan-1,2-diol
Einecs200-338-0
Kód CAS57-55-6
Kód E
Chemický vzorecC3H802
Molekulová hmotnost76,10
ObsahNe méně než 99,5 % C3H8O2 (ve vysušeném stavu)
PopisČirá bezbarvá viskosní kapalina jemné charakteristické chuti, hygroskopická
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě, ethanolu a acetonu
B. Index lomu[n] 20D: 1,431 až 1,433
C. Relativní hustotad2020: 1,035 až 1,040
Čistota
Obsah vodyNe více než 1,0 % (metodou Karl Fischera)
Síranový popelNe více než 0,07 %
Destilační rozmezí99 % objemových látky destiluje v rozmezí 185 až 189 °C
OlovoNe více než 5 mg/kg

POLYETHYLENGLYKOL 6 000

SynonymaPEG 6 000
Makrogol 6 000
DefinicePolyethylenglykol 6 000 je směs polymerů s obecným chemickým vzorcem H-(OCH2-CH)-OH s průměrnou relativní molekulovou hmotností 6 000
Chemické názvy
Chemický vzorec(C2H4O)n H2O (n = asi 140, počet ethylenoxidových jednotek odpovídajících molekulové hmotnosti 6 000)
Molekulová hmotnost5 600-7 000
ObsahNe méně než 90 % a na více než 110,0 %
PopisBílá nebo téměř bílá pevná látka s voskovitým nebo parafinovým vzhledem
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě a v dichlormethanu
Téměř nerozpustný v ethanolu, etheru a v olejích
B. Rozpětí bodu tání55 až 61 °C
Čistota
Viskozita0,220 až 0,275 kgm'V1 při 20 °C
Hydroxylové číslo16 až 22 mg KOH/gram
Síranový popelNe více než 0,2 %
EthylenoxidNe více než 1 mg/kg
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg

POLYETHYLENGLYKOLY

SynonymaPEG (PolyEthylenGlykoly)
DefinicePolyethylenglykoly jsou adiční polymery ethylenoxidu a vody. Bývají obvykle označovány čísly, která zhruba odpovídají jejich molekulové hmotnosti
Chemické názvya-hydro-co-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiol)
Kód CAS25322-68-3
Kód E
Chemický vzorec(C2H4OV1.H2O
Molekulová hmotnost Popis200 až 9500
- Polyethylenglykoly s molekulovou hmotností menší než 700 bývají čiré až slabě zakalené bezbarvé kapaliny, které jsou slabě hygroskopické a vyznačují se slabou charakteristickou vůní
- Polyethylenglykoly s molekulovou hmotností mezi 700 a 900 bývají polotuhé hmoty
- Polyethylenglykoly 0 molekulové hmotnosti větší než 1000 mívají formu krémově bílých pevných voskovitých látek, vloček nebo poletavých prášků
Identifikace
A. RozpustnostPolyethylenglykoly s molekulovou hmotností 1000 nebo nižší jsou dobře rozpustné ve vodě. Rozpouštějí se v řadě organických rozpouštědel, jako například v alifatických ketonech a alkoholech, chloroformu, glykoletherech, esterech a aromatických uhlovodících. Jsou nerozpustné v etheru a většině alifatických uhlovodíků. S nárůstem molekulové hmotnosti jejich rozpustnost ve vodě i organických rozpouštědlech klesá
B. Molekulová hmotnost (obsah)- Polyethylenglykoly s molekulovou hmotností pod 1000: ne méně než 95,0 % a ne více než 105,0 % deklarované hodnoty
- Polyethylenglykoly s molekulovou hmotností mezi 1000 a 7000: ne méně než 90,0 % a ne více než 110,0 % deklarované hodnoty
- Polyethylenglykoly s molekulovou hmotností nad 7000: ne méně než 87,5 % a ne více než 105,0 % deklarované hodnoty

C. Viskozita kinematická v jednotkách SI (10-6.m2.s-1) při 100,0±0,3 °C

Střední molekulová hmotnostViskozita (centistokes)Střední molekulová hmotnostViskozita (centistokes)
2004,1-4,8240049-65
3005,4-6,4250051-70
4006,8-8,0260054-74
5008,3-9,6270057-78
6009,9-11,3280060-83
70011,5-13,0290064-88
80012,5-14,5300067-93
90015,0-17,0325073-105
100016,0-19,0335076-110
110018,0-22,0350087-123
120020,0-24,5375099-140
130022,0-27,04000110-158
140024,0-30,04250123-177
145025,0-32,04500140-200
150026,0-33,04750150-228
160028,0-36,05000170-250
170031,0-39,05500206-315
180033,0-42,06000250-390
190035,0-45,06500295-480
200038,0-49,07000350-590
210040,0-53,07500405-735
220043,0-56,08000470-900
230046,0-60,0

Limity PEG neuvedených v tabulce se vypočítají interpolací.

Čistota
pH (roztok 1:20)4,5 až 7,5
Síranový popelNe více než 0,1 %
AciditaNe více než 0,05 % (jako kyselina octová)
1,4-dioxanNe více než 10 mg/kg
EthylenoxidNe více než 0,02 %
Ethylenglykol a diethylenglykolCelkově ne více než 0,25 % (jednotlivých glykolů nebo jejich kombinace)
ArsenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 78/663/EHS ze dne 25. července 1978, kterou se stanoví specifická kritéria čistoty emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách.
Směrnice Rady 82/504/ES ze dne 12. července 1982, kterou se mění směrnice 78/663/EHS, kterou se stanoví specifická kritéria čistoty emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách.
Směrnice Komise 90/612/EHS ze dne 26. října 1990, kterou se mění směrnice 78/663/EHS, kterou se stanoví specifická kritéria čistoty emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách.
Směrnice Komise 92/4/EHS ze dne 10. února 1992, kterou se mění směrnice 78/663/EHS, kterou se stanoví specifická kritéria čistoty emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách.
Směrnice Komise 95/45/ES ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu barviv pro použití v potravinách.
Směrnice Komise 1999/75/ES ze dne 22. července 1999, kterou se mění směrnice 95/45/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu barviv pro použití v potravinách. Směrnice Komise 2001/50/ES ze dne 3. července 2001, kterou se mění směrnice 95/45/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách.
Směrnice Komise 2004/47/ES ze dne 16. dubna 2004, kterou se mění směrnice 95/45/ES s ohledem na směs karotenů E 160a (i) a beta karoten E 160a (ii).
Směrnice Komise 95/31/ES ze dne 5. července 1995, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu sladidel pro použití v potravinách.
Směrnice Komise 98/66/ES ze dne 4. září 1998, kterou se mění směrnice 95/31/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu sladidel pro použití v potravinách.
Směrnice Komise 2000/51/ES ze dne 26. července 2000, kterou se mění směrnice 95/31/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu sladidel pro použití v potravinách. Směrnice Komise 2001/52/ES ze dne 3. července 2001, kterou se mění směrnice 95/31/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu sladidel pro použití v potravinách. Směrnice Komise 2004/46/ES ze dne 16. dubna 2004, kterou se mění směrnice 95/31/ES s ohledem na E 955 Sukralosu a E 962 Sůl aspartamu-acesulfamu.
Směrnice Komise 96/77/ES ze dne 2. prosince 1996, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a sladidla. Směrnice Komise 98/86/ES ze dne 11. listopadu 1998, kterou se mění směrnice Komise 96/77/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu přídatných potravinových látek jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Komise 2006/33/ES ze dne 20. března 2006, kterou se mění směrnice 95/45/ES, pokud jde o žluť SY FCF E (110) a oxid titaničitý (E 171).
Směrnice Komise 2006/128/ES ze dne 8. prosince 2006, kterou se mění a opravuje směrnice 95/31/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro použití v potravinách.
Směrnice Komise 2006/129/ES ze dne 8. prosince 2006, kterou se mění a opravuje směrnice 96/77/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a sladidla.

1/) Intenzita barvy je definována jako absorbance 0,1 % (hm./obj.) roztoku pevných částic karamelového barviva ve vodě v 1 cm kyvetě při 610 nm

2/) Vyjádřeno v ekvivalentu barevného základu, tj. vyjádřeno v produktu majícím intenzitu barvy 0,1 jednotek absorbance

3/) Absorbanční poměr alkoholové sraženiny je definován jako absorbance sraženiny při 280 nm dělená absorbancí při 560 nm (1 cm kyveta)

Přesunout nahoru