Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 53/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků

Částka 22/2002
Platnost od 15.02.2002
Účinnost od 01.03.2002
Zrušeno k 01.08.2004 (446/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 29. ledna 2002,

kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1zrušeno

§ 2

(3) Potravní doplňky uvedené v příloze č. 4 lze použít k obohacování potravin nejvýše do hodnoty stanoveného procentuálního podílu referenční dávky. Používání potravních doplňků neuvedených v příloze č. 4 stanoví zvláštní právní předpis.5)

§ 3

(4) Potravní doplňky, 6) které lze použít k obohacování potravin, jejich formy, limity a další podmínky jejich použití a označování stanoví příloha č. 4.

§ 4

(3) U látek, které se používají buď jako potravní doplněk, nebo jako přídatná látka, se čistota a identita hodnotí podle účelu, pro který byla látka při výrobě potraviny použita.

§ 5zrušeno


§ 6

Zrušuje se vyhláška č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb., vyhlášky č. 323/1999 Sb. a vyhlášky č. 274/2000 Sb.

§ 7

Přechodné ustanovení

Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2002.


Ministr:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


Tabulka č. 3

Číslo ELátka
E 220oxid siřičitý
E 221siřičitan sodný
E 222hydrogensiřičitan sodný
E 223disiřičitan sodný
E 224disiřičitan draselný
E 226siřičitan vápenatý
E 227hydrogensiřičitan vápenatý
E 228hydrogensiřičitan draselný

(8) Potraviny, ke kterým smí být přidáván oxid siřičitý a jeho sloučeniny uvedené v tabulce č. 3 a jejich nejvyšší povolená množství stanoví tabulka č. 4.

Tabulka č. 4

Název potravinyNPM SO2 mg.l-1

resp. mg.kg-1
korýši a hlavonožci čerství a zmrazení (v jedlém podílu)150
korýši a hlavonožci vaření (v jedlém podílu)50
korýši rodu panaeidae solenceridae, aristeidae, krevetovití
(v jedlém podílu):
- do 80 jednotek9)150
- mezi 80 a 120 jednotkami9)200
- přes 120 jednotek9)300
sušené solené tresky (Gadidae)200
hamburgerové maso s minimálním obsahem zeleniny
a/nebo obilovin 4%
450
analogy masa, rybího masa a korýšů na bázi bílkovin200
trvanlivé pečivo typu biskvit, kreker50
křupky30
neextrudované snacky na bázi brambor a obilovin50
škrob50
ságo (*)30
sušené brambory400
loupané (syrové) brambory k přípravě pokrmů za tepla (*)50
syrové výrobky z brambor (včetně zmrazených brambor)
k přípravě za tepla (*)
100
bramborové těsto k přípravě pokrmů za tepla (*)100
sušená zelenina bílé barvy400
mletý křen a výrobky z něj800
zelenina a ovoce v octě, oleji nebo nálevu (kromě oliv)100
zpracovaná zelenina bílé barvy (včetně zmrazené)50
sušený zázvor150
sušená rajčata200
cibule, česnek a šalotka (zpracované)300
žlutá paprika ve slaném nálevu500
vakuově balená cukrová kukuřice100
zpracované houby (včetně mrazených)50
sušené houby100
sušené meruňky, broskve, vinné bobule, švestky a fíky
k přípravě pokrmů po omytí v teplé vodě (*)
2000
sušené banány (*)1000
sušená jablka a hrušky (*)600
ostatní sušené ovoce, ořechy ve skořápce500
ovocné pomazánky kromě extra džemů a podobných výrobků a těchto
výrobku se sníženým obsahem energie (#)
50
ovocné pomazánky se sníženým obsahem využitelné energie50
ovocné pomazánky vyrobené ze sířeného ovoce100
ostatní ovocné pomazánky50
proslazené, v cukru obalené nebo glazované ovoce a zelenina, nebo
ovoce proslazené dosoušené a kůra z angeliky nebo citrusů10)
100
ovocné náplně plněného pečiva100
sterilované třešně srdcovky, rehydratované sušené ovoce a liči100
sterilované plátky citronu balené250
sušený kokos50
marinované ořechy50
ochucovací přípravky na bázi citrusové šťávy200
cukry (rafinovaný a afinovaný cukr, cukerný a invertní sirob (v sušině),
glukosa
10
ostatní cukry40
škrobový sirup20
cukrovinky na bázi glukosy, glukosového a škrobového sirupu50
(jen přenosem
z těchto zdrojů)
sladké dezertní omáčky (toppingy)40
ovocné koncentráty z citrusové šťávy, jablečné šťávy a ananasové
šťávy
350
pomerančová, grapefruitová, jablečná a ananasová šťáva50
citrónová šťáva, limetová šťáva350
nápojové koncentráty kromě nápojů v prášku s obsahem ovocné nebo
zeleninové šťávy (#)
200
ostatní koncentráty na bázi ovocné šťávy, či ovocné měli; capilé
groselha
250
hroznová šťáva15
ochucené nápoje na bázi vody s obsahem glukosového sirupu nejméně
235 g.l-1 (jen z použitých surovin)
50
ochucené nealko nápoje s obsahem zeleninové nebo ovocné šťávy40
(jen přenosem
ze sirupů)
nealkoholické víno200
vína stolní a vína z dovozu splňující požadavky na vína stolní11)200
vína jakostní a vína s přívlastkem z České republiky splňující
požadavky11) na označení názvem „kabinet“ a vína z dovozu ostatní
nezařazená do žádné z uvedených názvů potravin specifikovaných
v této tabulce
250
vína s přívlastkem z České republiky splňující požadavky11) na
označení názvem „pozdní sběr“ a vina dovážená ze zemi EU splňující
požadavky12) na označení názvem „pozdní sběr“
300
vína z dovozu bílá splňující požadavky11) na označení původu z oblasti
Francie (Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes des Bordeaux
St. Macaire, Premieres Côtes de bordeaux, Sainte Foy Bordeaux,
Côtes de Bergerac
s dodatkem i bez dodatku „Côtes de Saussignac“,
Haut-Montravel, Côtes de Montravel a Rosette
) a z oblasti Španělska
(Allela, La mancha, Navarra, Penedésm Rioja, Rueda, Tarragona
a Valencia
)
300
vína z dovozu bílá z oblasti Spojeného království Velké Británie a
Severního Irska splňující požadavky na označení „botrytis“, „noble
harvest“
nebo „noble late harvestea“ a „special late harvesteď“
300
vína s přívlastkem z České republiky splňující požadavky11) na
označení názvem „výběr z hroznů“, dovážená vína splňující
požadavky12) na označení „Auslese“ a bílá vína dovážena z Rumunska
splňující požadavky na označení některým z následujících názvů
(Murfatlar, Cotnari, Tirnave, Pietroasele, Valea Caíugareasca)
350
vína s přívlastkem z České republiky splňující požadavky11) na
označení názvem „výběr z bobulí“, Jedové víno“ a „slámové víno“ a
dovážená vína splňující požadavky12) na označení „Beerenauslese“,
„Ausbruch“, “Ausbruchwein“, „Trockenbeerenauslese“, “Eiswein“
a
vína dovozová bílá z oblasti Francie splňující požadavky na označení
oblasti původu (Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac,
Sainte-Crois-au-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume,
Coteaux du Layon, Coteaux de ľ Aubance, Graves Supérieures,
Jurancon
)
400
vinný nápoj, fermentovaný nebo částečně fermentovananý ovocný
nápoj
250
cidr, perry, ovocné víno, šumivé a perlivé ovocné víno200
medovina200
vinný a ovocný ocet170
koncentrovaná hroznová šťáva pro domácí výrobu vína2000
rosolotvorný extrakt z ovoce, tekutý pektin pro prodej konečnému
spotřebiteli
800
syrob a melasa, sirup do salátů (tekutý cukr)70
koncentráty na bázi ovocné šťávy obsahující ne méně než 2,5%
ječmene (barlev water)
350
nezkvašená hroznová šťáva pro bohoslužebné účely70
destilované alkoholické nápoje obsahující celé hrušky50
hořčice francouzského typu (Dijon)500
hořčice ostatní250
želatina50
Breakfast sausages450
Longaniza fresca a Butifarra fresca450
Mostarda di frutta100
Made wine260

(9) Nejvyšší povolená množství jsou vyjádřena jako oxid siřičitý v mg.l-1 nebo mg.kg-1 (podle charakteru potraviny) a týkají se celkového obsahu SO2, bez ohledu na jeho původ a bez ohledu na to, zda v potravině plní úlohu antioxidantu, konzervantu, či jinou. Skutečnost, že podmínky použití oxidu siřičitého k výrobě potravin jsou uvedeny souhrnně v části 6, nikterak neomezuje možnost označovat na obale výrobku zařazení mezi kategorie uvedené v části 1 odst. 7 podle převažující funkce ve výrobku.

(10) Obsah oxidu siřičitého 10 mg.kg-1 nebo 10 mg.-1 a nižší se považuje za nulový (například pro účely deklarace přítomnosti). Oxid siřičitý může být přirozeně přítomen v pivu jako výsledek fermentačních procesů. V běžných pivech přirozený obsah oxidu siřičitého nesmí překročit 20 mg.-1, v kvasnicových sudových pivech 50 mg.-1. V takovém případě se tato látka nepovažuje za látku přídatnou.

(11) U ovocných a zeleninových koncentrátů, kromě nápojů v prášku, a u vybraných typů ovocných pomazánek, u kterých je v tabulce č. 4 uveden symbol (#), smějí být přítomny (výhradně jako rezidua konzervantů z chemicky konzervovaných polotovarů) kromě reziduí oxidu siřičitého také kyselina sorbová a benzoová (část 6, tabulka č. 2). Při současné přítomnosti kyseliny sorbové nebo benzoové nebo jejich směsi a oxidu siřičitého, smí být z každého nejvyššího povoleného množství přítomen jen takový procentní podíl, aby součet procentních podílů nepřekročil hodnotu 100%.

(12) U hořčice francouzského typu (Dijon) nesmí být souběžně s oxidem siřičitým použita konzervace kyselinou sorbovou a benzoovou.

(13) Skutečnost, že potraviny, u kterých je uveden symbol (*), jsou určeny k přípravě pokrmů za tepla či k přípravě pokrmů po omytí v teplé vodě, musí být vyznačena na obalu určeném pro spotřebitele.

Ostatní konzervanty, které smějí být používány ke konzervaci potravin, a potraviny, ke kterým je povoleno tyto látky přidávat

Nisin může být přirozeně přítomen v sýrech případně některých mléčných kysaných výrobcích jako výsledek činnosti mikroorganismů. V takovém případě se tato látka nepovažuje za látku přídatnou.

(14) Tam, kde je vyznačeno použití kyseliny propionové, je povoleno použití těchto látek:

ČísloELátka###45
E 280kyselina propionová
E 281propionát sodný
E 282propionát vápenatý
E 283propionát draselný

Nejvyšší povolené množství je počítáno jako kyselina propionová.

Kyselina propionová a její soli mohou být přítomny přirozeně ve fermentovaných mléčných výrobcích jako výsledek činnosti mikroorganismů. V takovém případě se tato látka nepovažuje za látku přídatnou.

(15) U dimethyldikarbonátu představuje nejvyšší povolené množství nejvyšší povolené dávkování při výrobě. Výrobek při prodeji finálnímu spotřebiteli nesmí obsahovat zjistitelné množství této látky.

(16) Tam, kde je vyznačeno použití orthofenylfenolu, je povoleno použití těchto látek:13)

Číslo ELátka
E 231orthofenylfenol
E 232orthofenylfenolát sodný

Nejvyšší povolené množství je počítáno jako orthofenylfenol.

Tabulka č. 5

ČísloELátkaNázev potravinyNPM mg.1-1 resp. mgľkg-1
E 230bifenylcitrusové plody - jen k ošetření povrchu70
E 231 E 232orthofenylfenol orthofenylfenolát sodnýcitrusové plody - jen k ošetření povrchu12
E 234nisinpudinky ze semoliny a tapioky3
zrající sýry a tavené sýry12,5
mléčné deserty na bázi zakysaných mléčných výrobků, Clottea cream10
Mascarpone10
vaječné obsahy12,5
Číslo ELátkaNázev potravinyNPM mg.r resp. mg-kg-1
E 235natamycin (synonymum:pimaricin)sýry přírodní tvrdé, polotvrdé - jen k ošetření povrchu1 mg.dm-2 nepřítomnost v hloubce 5 mm
trvanlivé salámy a trvanlivé masné výrobky uzené studeným kouřem - jen k ošetření povrchu1 mg.dm-2 nepřítomnost v hloubce 5 mm
E 242dimethyldikarbonátochucené nealkoholické nápoje a nápojové koncentráty250
konzervované výluhy z čaje a z aromatických bylin250
nealkoholické víno250
E 284kyselina boritákaviár4000
E 285tetraboritan sodnýkaviár4000 (počítáno j ako kys. bontá)
E 280, E 281,kyselina propionovábalený plátkový chléb s trvanlivostí delší než 5 dní3000
E 282, E 283chléb se sníženým obsahem využitelné energie s trvanlivostí delší než 5 dní2000
předpečený a balený chléb s trvanlivostí delší než 5 dní2000
balené jemné pečivo a cukrářské výrobky z mouky, s vodní aktivitou vyšší než 0,65 a balene výrobky rolls, buns a pitta2000
sýr a analogy sýra (pouze k ošetření povrchu)NM
Christmas pudding1000
balený polsebrod, boiler a dansk flutes2000
E 1105lysozvmsýry, kromě čerstvých sýrůNM
E 239hexamethylen -tetraminsýr Provolone25 (vyjádřeno jako formaldehyd)

Dusitany a dusičnany, které smějí být používány při výrobě potravin, a potraviny, ke kterým je povoleno tyto látky přidávat14)

(17) Tam, kde je vyznačeno použití dusitanu sodného, je povoleno použití těchto látek:

Číslo ELátka
E 249dusitan draselný
E 250dusitan sodný

Pro použití je zvlášť uvedeno nejvyšší povolené dávkování (mg.kg-1) a zvlášť nejvyšší povolené reziduálni množství (mg.kg-1), v obou případech počítáno jako dusitan sodný.

(18) Výše uvedené látky smějí být prodávány a používány k výrobě potravin pouze ve směsi se solí, nebo s náhradou soli, a to s obsahem nejvýše 0,9 % dusitanu sodného, jsou-li určeny pro hromadnou výrobu potravin nebo nejvýše 0,35 %, jsou-li určeny pro použití v domácnostech.

(19) Tam, kde je vyznačeno použití dusičnanu sodného, je povoleno použití těchto látek:

Číslo ELátka
E 251dusičnan sodný
E 252dusičnan draselný

Při použití je zvlášť uvedeno nejvyšší povolené dávkování (mg.kg-1), počítáno jako dusičnan sodný a zvlášť nejvyšší povolené reziduálni množství, počítáno jako dusičnan sodný a nebo jako dusitan sodný.

Tabulka č. 6

Číslo ELátkaNázev potravinyPovolené dávkování mg.kg-1Povolená rezidua mg.kg-1
E 249, E 250dusitan draselný,tepelně neopracované, uzené, sušené masné výrobky15050
dusitan sodnýostatní masné výrobky a masné výrobky v konzervových plechovkách husí játra foie gras entier, blocs de foie gros150100
uzená anglická slaninanestanoví se175
E 251, E 252dusičnan sodný, dusičnan draselnýmasné výrobky a masné výrobky v konzervových plechovkách300250 reziduálni dusičnany, počítáno jako NaNO
tvrdé, polotvrdé a měkké sýry a jejich analogy na bázi mlékanestanoví se50 počítáno jako NaNCh
-uzení a solení sledi a šprotynestanoví se200 reziduálni dusitany, počítáno iako NaN02
husí játra foie gras entier, blocs de foie gras50 počítáno jako NaNCh

Část 7

Kyseliny, zásady, soli a estery

(1) Kyseliny, zásady, soli a estery, které smějí být používány obecně při výrobě potravin v nezbytném množství stanoví tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

Číslo ELátka
E 170Uhličitany vápenaté
(i) uhličitan vápenatý
(ii) hydrogenuhličitan vápenatý
E 260Kyselina octová
E 261(i) Octan draselný
E 262Octany sodné
(i) octan sodný
(ii) hydrogenoctan sodný (synonymum: diacetát sodný)
E 263Octan vápenatý
E 270Kyselina mléčná
E 296Kyselina jablečná
E 300Kyselina askorbová
E 301Askorbát sodný
E 302Askorbát vápenatý
E 325Mléčnan sodný
E 326Mléčnan draselný
E 327Mléčnan vápenatý
E 330Kyselina citrónová
E 331Citráty sodné
(i) dihydrogencitrát sodný
(ii) hydrogencitrát sodný
(iii) citrát sodný
E 332Citráty draselné
(i) dihydrogencitrát draselný
(ii) citrát draselný
E 333Citráty vápenaté
(i) hydrogencitrát vápenatý
(ii) dihydrogencitrát vápenatý
(iii) citrát vápenatý
E 334Kyselina vinná (L(+))
E 335Vinany sodné
(i) hydrogenvinan sodný
(ii) vinan sodný
E 336Vinany draselné
(i) hydrogenvinan draselný
(ii) vinan draselný
E 337Vinan sodno-draselný
E 350Jablečnany sodné
(i) iablečnan sodný
(ii) hydrogenjablečnan sodný
E 351Jáblečnan draselný
E 352Jablečnany vápenaté
(i) iablečnan vápenatý
(ii) hydrogenjablečnan vápenatý
E 354Vinan vápenatý
E 380Citrát amonný
E 470 (a)Soli (sodné, draselné a vápenaté) mastných kyselin z iedlých tuků
E 470 (b)Horečnaté soli mastných kyselin z jedlých tuků
E 500Uhličitany sodné
(i) uhličitan sodný
(ii) hydrogenuhličitan sodný
(iii) ekvimolární směs uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu (synonymum: seskvikarbonát sodný)
E 501Uhličitany draselné
(i) uhličitan draselný
(ii) hydrogenuhličitan draselný
E 503Uhličitany amonné
(i) uhličitan amonný
(ii) hydrogenuhličitan amonný
E 504Uhličitany hořečnaté
(i) uhličitan horečnatý
(ii) hydrogenuhličitan horečnatý
E 507Kyselina chlorovodíková
E 508Chlorid draselný
E 509Chlorid vápenatý
E 511Chlorid horečnatý
E 513Kyselina sírová
E 514Sírany sodné
(i) síran sodný
(ii) hydrogensíran sodný
E 515Sírany draselné
(i) síran draselný
(ii) hydrogensíran draselný
E 516Síran vápenatý
E 518Síran horečnatý
E 524Hydroxid sodný
E 525Hydroxid draselný
E 526Hydroxid vápenatý
E 527Hydroxid amonný
E 528Hydroxid horečnatý
E 529Oxid vápenatý
E 530Oxid horečnatý
E 570Mastné kyseliny (z jedlých tuků)
E 574Kyselina glukonová
E 575Glukono-delta-lakton
E 576Glukonát sodný
E 577Glukonát draselný
E 578Glukonát vápenatý
E 640Glycin a jeho sodná sůl
E 1518Glyceryltriacetát (synonymum: triacetin)

(2) Kyseliny, soli a estery, které smějí být používány při výrobě potravin omezeně a potraviny, ke kterým je povoleno tyto látky přidávat, stanoví tabulka č. 2.15)

Tabulka č. 2

A) Tam, kde je vyznačeno použití kyseliny fosforečné, je povoleno použití těchto látek:

Číslo ELátka
E 338Kyselina fosforečná
E 339Fosforečnany sodné
(i) dihydrogenfosforečnan sodný
(ii) monohydrogenfosforečnan sodný
(iii) fosforečnan sodný
E 340Fosforečnany draselné
(i) dihydrogenfosforečnan draselný
(ii) monohydrogenfosforečnan draselný
(iii) fosforečnan draselný
E 341Fosforečnany vápenaté
(i) monohydrogenfosforečnan vápenatý
(ii) dihydrogenfosforečnan vápenatý
(iii) fosforečnan vápenatý
E 343Fosforečnany horečnaté
(i) dihydrogenfosforečnan horečnatý
(ii) hydrogenfosofečnan horečnatý

V zemích Evropské unie se dříve pro tyto látky používaly (v tomto pořadí) číselné kódy E 540, E 450a, E 450a, E 450b, E 450b, E 450c, E 450c, E 543, E 544.

Číslo ELátka
E 450Difosforečnany
(i) dihydrogendifosforečnan sodný
(ii) monohydrogendifosforečnan sodný
(iii) difosforečnan sodný
(iv) dihydrogendifosforečnan draselný
(v) difosforečnan draselný
(vi) difosforečnan vápenatý
(vii) dihydrogendifosforečnan vápenatý
E 451Trifosforečnany
(i) trifosforečnan sodný
(ii) trifosforečnan draselný
E 452Polyfosforečnany
(i) polyfosforečnan sodný
(ii) polyfosforečnan draselný
(iii) polyfosforečnan sodnovápenatý
(iv) polyfosforečnan vápenatý

V uvedených aplikacích smějí být použity kyselina fosforečná a fosforečnany E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 a E 452 jednotlivě, nebo v kombinaci až do hodnoty nejvyššího povoleného množství, které je počítáno jako mg P2O5 na 1 kg, či 1 1, při použití v kombinaci jako suma.

B) Tam, kde je vyznačeno použití kyseliny adipové, je povoleno použití těchto látek:

Číslo ELátka
E 355Kyselina adipová
E 356Adipát sodný
E 357Adipát draselný

Nejvyšší povolené množství je počítáno jako kyselina adipová.

Tabulka č. 3

Číslo ELátkaNázev potravinyNPM, mg.kg-1 , resp. mg.l-1
E 338, E 339,Kyselina fosforečnáochucené nealkoholické nápoje (pouze E 338)700
E 340,sterilované a UHT mléko1000
E 341,proslazené ovoce800
E 343,ovocné přípravky800
E 450,zahuštěné mléko do 28 % sušiny1000
E 451,zahuštěné mléko s obsahem sušiny 28% a více1500
E 452sušené mléko a sušené odtučněné mléko2500
pasterovaná, sterilovaná a UHT smetana5000
šlehaná smetana a její analogy s obsahem rostlinného tuku5000
Kyselina fosforečná (pokrač.)nápoje pro sportovce a balené stolní vody500
nápoje na bázi čokolády a sladu2000
nápoje s obsahem rostlinných bílkovin20000
alkoholické nápoje (mimo piva a vína)1000
nápoje na bázi kávy pro prodejní automaty2000
instantní čaje a bylinné čaje2000
nezrající sýry (kromě sýra Mozzarella)2000
tavené sýry a analogy tavených sýrů20000
masné výrobky5000
sůl, náhrady soli10000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů30000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů pro prodejní automaty50000
zmrzliny, mražené krémy1000
deserty3000
práškové směsi pro přípravu desertů7000
sušené práškové potraviny (pouze E 341 iii)10000
těstoviny2000
směs k přípravě šlehaného těsta a k obalování potravin před smažením12000
výrobky z brambor (včetně zmrazených, chlazených a sušených) a zmrazené a předsmažené brambory5000
mouka2500
mouka s kypřícím práškem do pečiva20000
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky20000
sladké dezertní omáčky (toppingy) a podobné výrobky3000
studené omáčky5000
polévky a vývary, polévkové přípravky3000
cidr a perry2000
žvýkačka (pouze E 341 ii)NM
obilné snídaně5000
snacky5000
surimi1000
zmrazené rybí filé (nezpracované)5000
pasty z ryb a korýšů5000
zmrazení měkkýši a korýši, zpracovaní a nezpracovaní5000
konzervované výrobky z korýšů1000
cukrovinky na bázi cukru5000
moučkový cukr (pouze E 341 iii)10000
tekutá vejce (bílek, žloutek nebo vaječné obsahy)10000
leštící látky pro masné a zeleninové výrobky4000
margariny, směsné emulgované tuky5000
máslo se smetanovým zákysem2000
rozprašovací vodní emulze na bázi vody pro potírání pečících plechů30000
kypřící prásekNM
doplňky stravyNM
potraviny pro zvláštní výživové účely5000
soda bread20000
E 297Kyselina fumarovánáplně a sladké dezertní omáčky (toopingy) pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky2500
cukrovinkářské výrobky na bázi cukru1000
gelovité deserty s ovocnou příchutí4000
deserty s ovocnou příchutí4000
práškové směsi pro přípravu desertů4000
práškové výrobky pro přípravu nápojů na bázi ovoce1000
instantní výrobky pro přípravu aromatizovaného čaje a aromatizovaných instantních bylinných čajů1000
žvýkačka2000
E 353Kyselina metavinnávína100
Made wine100
E 355, E 356, E 357Kyselina adipovánáplně a sladké dezertní omáčky (torjpingy) pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrárské výrobky2000
gelovité deserty6000
deserty s ovocnou příchutí1000
Práškové směsi pro přípravu desertů (po úpravě dle návodu)1000
nápoje v prášku (v nápoji)10000
E 363Kyselina jantarovádeserty6000
polévky a vývary5000
nápoje v prášku (v nápoji)3000
E 385Dvoj sodno-vápenatá sůl kyseliny ethylen-diammtetraoctové (synonymum: kalciumdinatrium EDTA)studené omáčky75
sterilované luštěniny, sterilovaná lusková zelenina, žampiony a artyčoky250
sterilované výrobky z korýšů a měkkýšů75
sterilované výrobky z ryb75
margariny se sníženým nebo nízkým obsahem tuku, směsné emulgované tuky se sníženým obsahem tuku100
zmrazení korýši75
E 579Glukonát železnatýčerné olivy150 počítáno jako železo
E 585Mléčnan železnatýčerné olivy150 počítáno jako železo
E 927 (b)Močovina (synonymum: Uarbamid)žvýkačka bez přidaného cukru30000
E 1505Triethylcitrátsušený vaječný bílekNM

Část 8

Náhradní sladidla

(1) Jako náhradní sladidla smějí být používány výlučně látky uvedené v tabulce, a to za podmínek v tabulce uvedených.

(2) Za náhradní sladidla se pro účely této vyhlášky nepovažují potraviny se sladkou chutí, jakými jsou monosacharidy (včetně fruktosy), disacharidy a med.

(3) Náhradní sladidla smějí být používána s cílem udělit potravinám sladkou chuť a dále k přípravě stolních sladidel.16) Stolní sladidla musí obsahovat jako součást označení text „Stolní sladidlo na bázi......." s použitím názvu náhradního sladidla, uvedeného v této části.

(4) Stolní sladidla a potraviny obsahující aspartam E 951 musí být na obalu určeném pro spotřebitele označeny textem „Obsahuje zdroj fenylalaninu".

(5) Stanovená nejvyšší povolená množství, uvedená v této části jsou vztažena na potraviny, připravené ke spotřebě podle návodu výrobce, pokud přípravu před spotřebou vyžadují.

(6) Ustanoveními této části není dotčeno použití zde uvedených látek pro jiné účely, než je slazení (části 9,12 a 15).

(7) Pod pojmem „výrobek se sníženým obsahem využitelné energie" se v této části rozumí výrobek, u kterého snížení obsahu využitelné energie představuje nejméně 30% využitelné energie, poskytované podobným výrobkem stejné hmotnosti, jehož obsah využitelné energie nebyl snížen.

(8) Pod slovy „výrobek bez přidaného cukru" se v této části rozumí výrobek, ke kterému nebyly při výrobě přidány monosacharidy, disacharidy a jiné potraviny, používané pro své sladivé vlastnosti.

(9) Výrazem nezbytné množství se v této části rozumí, že nejvyšší použitelné množství náhradních sladidel není stanoveno, avšak musí být použito v souladu se správnou výrobní praxí v množství nepřevyšujícím množství nezbytné k dosažení zamýšleného účelu a za předpokladu, že spotřebitel nebude uveden v omyl.

(10) Přítomnost náhradních sladidel v potravinách je povolena také u potravin obsahujících více složek a to u potravin bez přidaného cukru, se sníženým obsahem energie, ke snižování hmotnosti a u potravin s prodlouženou trvanlivostí, pokud je toto sladidlo povoleno v jedné ze složek potraviny anebo pokud je potravina (potravinová surovina) určena výhradně k použití pro přípravu vícesložkových potravin.

Tabulka

Číslo ELátkaNázev potravinyNPM mg.l-1 resp. mg.kg-1
E 420Sorbitoldeserty na bázi vody se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
(i) Sorbitol
(ii) Sorbitol sirupdeserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
E 421 E 953 E 965Mannitol Isomalt Maltitol deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
(ii) Maltitol sirupdeserty na bázi obilovin se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
E 966 E 967Laktitol Xylitoldeserty na bázi tuku se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
obilné snídaně a podobné výrobky na bázi obilovin se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
zmrzliny, mražené krémy se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
ovocné pomazánky se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukru a kandované ovoceNM
ovocné přípravky se sníženým obsahem cukru kromě tech, které jsou určeny pro výrobu nealkoholických nápojů na bázi ovocné šťávyNM
cukrovinky bez přidaného cukruNM
cukrovinky na bázi sušeného ovoce se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
cukrovinky na bázi kakaa se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
žvýkačka bez přidaného cukruNM
studené omáčkyNM
hořčiceNM
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
potraviny určené pro zvláštní výživu mimo kojeneckou a dětskou výživuNM
stolní sladidlaNM
E 950Acesulfam Kochucené nealko nápoje se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)350
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)350
nealkoholické pivo350
deserty na bázi vody se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru350
ochucené snacky na bázi škrobu a ořechů350
zmrzliny, mražené krémy se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru800
kompoty se sníženým obsahem využitelné energie, kompoty bez přidaného cukru350
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem využitelné energie350
ovocné pomazánky se sníženým obsahem využitelné energie1000
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu200
cukrovinky bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru1000
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem využitelné energie1000
žvýkačka bez přidaného cukru2000
cidr a perry350
Acesulfam K (pokrač.)tmavé pivo typu oud bruin,350
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (VTV),
divo s titjrační kyselostí vyšší než 30 mekv.
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m),
pivo Biere de table /Tafelbier /Table beer kromě piva Obergariges Einfachbier
studené omáčky350
hořčice350
saláty s obsahem studených omáček350
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely1000
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů200
potraviny pro zvláštní lékařské účely450
potraviny určené ke snižování hmotnosti450
stolní sladidlaNM
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru1200
polévky se sníženým obsahem energie110
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru2500
pivo se sníženým obsahem energie25
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína350
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 %(V/V) alkoholu350
kornouty a oplatky ke zmrzlině a mraženým krémům bez přidaného cukru2000
cukrovinky ve formě tablet a dražé se sníženým obsahem energie500
Feinkostsalat350
Essoblaten2000
E 951Aspartamochucené nealko nápoje se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)600
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)600
nealkoholické pivo600
deserty na bázi vody se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru1000
Číslo ELátkaNázev potravinyNPM mg.l-1 resp. mg.kg-1
Aspartam (pokrač.)deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru1000
ochucené snacky na bázi škrobu a ořechů500
zmrzliny, mražené krémy se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru800
kompoty se sníženým obsahem využitelné energie, kompoty bez přidaného cukru1000
ovocné pomazánky se sníženým obsahem využitelné energie1000
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem využitelné energie1000
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu300
Feinkostsalat350
cukrovinky bez přidaného cukru1000
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce, ořechů se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru2000
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru2000
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce, nebo tuku se sníženým obsahem využitelné energie1000
žvýkačka bez přidaného cukru5500
cidr a perry600
tmavé pivo typu oud bruin pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (VTV), pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH l-1, pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m), pivo Biere de table/Tafelbier/Table beer kromě Obergariges Einfachbier600
studené omáčky350
hořčice350
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely1700
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů300
potraviny pro zvláštní lékařské účely1000
potraviny určené ke snižování hmotnosti800
stolní sladidlaNM
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru1000
polévky se sníženým obsahem energie110
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru6000
pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí, bez přidaného cukru2000
pivo se sníženým obsahem energie25
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína600
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 %(V/V) alkoholu600
E 952Kyselina cyklámová a její sodná a vápenatá sůl, počítáno jako volná kyselinaochucené nealko nápoje se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů400
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků nebo nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů400
dezerty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru250
dezerty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru250
dezerty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru250
dezerty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru250
dezerty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru250
dezerty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru250
cukrovinky bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru500
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru2500
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru500
žvýkačka bez přidaného cukru1500
zmrzliny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru250
Kyselina cyklámová a její sodná a vápenatá sůl, počítáno jako volná kyselina (pokrač.)ovocné kompoty se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru1000
ovocné pomazánky se sníženým obsahem energie1000
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie250
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky určené pro speciální nutriční účely1600
potraviny pro zvláštní lékařské účely400
potraviny určené ke snižování hmotnosti400
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny250
E 954Sacharín a jeho sodná, draselná a vápenatá sůl, počítáno jako volný imidochucené nealko nápoje se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)80
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)80
nealkoholické pivo80
deserty na bázi vody se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru100
ochucené snacky na bázi škrobů a ořechů100
zmrzliny, mražené krémy se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru100
kompoty se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru200
ovocné pomazánky se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukru200
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukru200
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu160
cukrovinky bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru300
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru3000
oplatky800
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru200
žvýkačka bez přidaného cukru1200
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely170
cidr a perry80
tmavé pivo typu oud bruin 80
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V/V), pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv.NaOH l-1, pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m), pivo Biere de table /Tafelbier /Table beer, kromě piva Obergariges Einfachbier
studené omáčky160
hořčice320
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů160
potraviny pro zvláštní lékařské účely200
potraviny určené ke snižování hmotnosti240
stolní sladidlaNM
Gaseosa, nealkoholický nápoj na bázi vody s přidaným oxidem uhličitým, náhradními sladidly a látkami určenými k aromatizaci100
Essoblaten800
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru100
polévky se sníženým obsahem energie110
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína80
alkoholické nápoje obsahující méně než 15% (V/V) alkoholu80
kornouty a oplatky ke zmrzlině a mraženým krémům bez přidaného cukru800
Feinkostsalat160
E 957Thaumatincukrovinky bez přidaného cukru50
cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru50
žvýkačka bez přidaného cukru50
zmrzliny a mražené krémy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru50
E 959Neohesperidin DCochucené nealko nápoje se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)30
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)50
nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)30
nealkoholické pivo10
deserty na bázi vody se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru50
zmrzliny, mražené krémy se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru50
kompoty se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru50
ovocné pomazánky se sníženým obsahem využitelné energie50
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem využitelné energie50
cukrovinky bez přidaného cukru100
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukru100
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukru150
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru400
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukru50
žvýkačka bez přídavku cukru400
cidr a perry20
tmavé pivo typu oud bruin10
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V/V), pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH -1, pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m), pivo / Biere de table/ Tafelbier/Table beer, kromě piva Obergariges Einfachbier
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů30
studené omáčky50
hořčice50
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely150
potraviny pro zvláštní lékařské účely100
potraviny ke snižování hmotnosti100
stolní sladidlaNM
ovoce a zelenina ve sladkokyselém nálevu100
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru50
polévky se sníženým obsahem energie50
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína30
alkoholické nápoje obsahující méně než 15% (V/V) alkoholu30
kornouty a oplatky ke zmrzlině a mraženým krémům bez přidaného cukru50
pivo se sníženým obsahem energie10
snacky ochucené balené suché výrobky na bázi škrobu a ořechů s polevou50
Feinkostsalat50

Část 9

Látky zvýrazňující chuť a vůni

(1) Nejvyšší povolená množství, uvedená v této části, se týkají potravin, připravených ke spotřebě podle návodu výrobce, pokud přípravu před spotřebou vyžadují.

(2) Látky, které smějí být používány při výrobě potravin v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

Číslo ELátka
bez čísla EOktaacetylsacharosa

(3) Látky, které smějí být používány při výrobě potravin omezeně a potraviny, ke kterým je povoleno tyto látky přidávat, stanoví tabulka č. 2.

Tabulka č. 2

A) Tam, kde je povoleno použití kyseliny glutamové, je povoleno použití těchto látek:

Číslo ELátka
E 620kyselina glutamová
E 621glutamát sodný
E 622glutamát draselný
E 623glutamát vápenatý
E 624glutamát amonný
E 625glutamát horečnatý

Tyto látky se smějí používat jednotlivě nebo v kombinaci až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako kyselina glutamová. Při použití v kombinaci nesmí suma jejich množství překročit hodnotu nejvyššího povoleného množství.

B) Tam, kde je vyznačeno použití kyseliny guanylové, je povoleno použití těchto látek:

Číslo ELátka
E 626Kyselina guanylová
E 627Guanylát sodný
E 628Guanylát draselný
E 629Guanylát vápenatý
E 630Kyselina inosinová
E 631Inosinát sodný
E 632Inosinát draselný
E 633Inosinát vápenatý
E 634Vápenaté soli 5'-ribonukleotidů
E 635Sodné soli 5'-ribonukleotidů

Tyto látky se smějí používat jednotlivě nebo v kombinaci až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako kyselina guanylová. Při použití v kombinaci nesmí suma jejich množství překročit hodnotu nejvyššího povoleného množství.

(4) Při použití látek E 950, E 951,E957, E 959 k výrobě žvýkačky (jen pro zvýraznění aromátu) v kombinaci smí být použit u každé z těchto látek jen takový procentní podíl nejvyššího povoleného množství, aby součet procentních podílů nepřekročil hodnotu 100 %.

Číslo ELátkaNázev potravinyNPM mg.l-1 resp.mg.kg-1
E 620 až E 625kyselina glutamovápotraviny obecně kromě nealkoholických nápojů10 000
kořenící a ochucovací přípravkyNM
E 626 až E 635kyselina guanylovápotraviny obecně kromě nealkoholických nápojů500
kořenící přípravkyNM
E 950Acesulfam Kžvýkačka800
E 951Aspartamžvýkačka2500
E 957Thaumatinžvýkačka10
ochucené nealkoholické nápoje na bázi vody0,5
dezerty na bázi mléka nebo bez mléka (pouze pro zvýraznění chuti)5
E 959Neohesperidin DCžvýkačka150
margariny, směsné emulgované tuky5
masné výrobky5
ovocné rosoly5
výrobky z rostlinných bílkovin5

Část 10

Zahušťovadla, stabilizátory

(1) Látky, které smějí být používány při výrobě potravin, zejména jako zahušťovadla a stabilizátory, v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

Číslo ELátka
E 400Kyselina alginová
E 401Alginát sodný
E 402Alginát draselný
E 403Alginát amonný
E 404Alginát vápenatý
E 406Agar
E 407Karagenan
E 407aGuma Euchema (synon. afinát řasy Euchema)
E410Karabin
E 412Guma guar
E 413Tragant
E 414Arabská guma
E 415Xanthan
E 417Guma tara
E 418Guma gellan
E 440Pektiny
(i) pektin
(ii) amidovaný pektin
E 460Celulosy
(i) mikrokrystalická celulosa
(ii) prášková celulosa
E 461Methylcelulosa
E 463Hydroxypropylcelulosa
E 464Hydroxypropylmethylcelulosa
E 465Ethylmethylcelulosa
E 466Karboxymethylcelulosa ("Synonymum -Sodná sůl karboxymethylcelulosy).
E 1200Polydextrozy
E 1404Oxidovaný škrob
E 1410Fosforečnanový monoester škrobu
E 1412Fosforečnanový diester škrobu
E 1413Monofosforečnan škrobového difosforečnanu
E 1414Acetylovaný škrobový difosforečnan
E 1420Acetylovaný škrob
E 1422Acetylovaný škrobový adipan
E 1440Hydroxypropylškrob
E 1442Hydroxypropylškrobový difosforečnan
E 1450Škrobový oktenyliantaran sodný

(2) Látky, které smějí být používány při výrobě potravin jako zahušťovadla a stabilizátory omezeně a potraviny, ke kterým je povoleno tyto látky přidávat, stanoví tabulka č. 2.

Tabulka č. 2

Číslo ELátkaNázev potravinyNPM mg.1-1 resp. mg.kg-1
E 444Acetát isobutyrát-sacharosyzakalené ochucené nealkoholické nápoje na bázi vody300
E 445Glycerolester borovicové pryskyřicezakalené ochucené nealkoholické nápoje na bázi vody100
zakalené alkoholické nápoje s obsahem alkoholu méně než 15 %100
ošetření povrchu citrusových plodů50
E 405Propan 1,2-diol-alginát (synonymum: propylenglykolalginát)emulgované tuky3000
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky2000
náplně, sladké dezertní omáčky (toppingy) a polevy pro jemné pečivo, cukrářské výrobky a deserty5000
cukrovinky na bázi cukru1500
vodové zmrzliny a vodové mražené krémy3000
snacky na bázi obilovin či brambor3000
studené omáčky8000
žvýkačka5000
ovocné a zeleninové přípravky5000
ochucené nealkoholické nápoje300
emulzní likéry10000
potraviny určené ke snižování hmotnosti1200
doplňky stravy1000
pivo100
cidr kromě cidre bouché100
E 416Guma karayasnacky na bázi obilovin či brambor5000
polevy na ořechová jádra10000
cukrářské a cukrovinkářské náplně, sladké dezertní omáčky (toppingy) a polevy pro jemné pečivo, trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky5000
dezerty6000
studené omáčky10000
vaječné likéry10000
žvýkačka5000
doplňky stravyNM
E 425Konjak *potraviny obecně (kromě těch uvedených v části 1 odst.4, části 2, 3 )10000 jednotlivě nebo v kombinaci
i) konjaková guma
ii) konjakový glukomannan

* Tyto látky se nesmějí použít pro výrobu dehydratovaných potravin určených k rehydrataci při spotřebě.

Část 11 Emulgátory

(1) Látky, které smějí být používány při výrobě potravin jako emulgátory v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

Číslo £Látka
E 322Lecitiny
E 471Mono- a diglyceridy mastných kyselin (z jedlých tuků)
E 472 (a)Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou
E 472 (b)Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou
E 472 (c)Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou
E 472 (d)Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou vinnou
E 472 (e)Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou
E 472 (f)Směsné estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinami octovou a vinnou

(2) Další látky, které smějí být používány při výrobě potravin jako emulgátory a potraviny, ke kterým je povoleno tyto látky přidávat, stanoví tabulka č. 2.

A) Tam, kde je vyznačeno použití polysorbátů, je povoleno použití těchto látek

Číslo ELátka
E 432Polyoxyethylensorbitanmonolaurát (synonymum : Polysorbate 20)
E 433Polyoxyethylensorbitanmonooleát (synonymum : Polysorbate 80)
E 434Polyoxyethylensorbitanmonopalmitát (synonymum : Polysorbate 40)
E 435Polyoxyethylensorbitanmonostearát (synonymum : Polysorbate 60)
E 436Polyoxyethylensorbitantristearát (synonymum : Polysorbate 65)

Tyto látky se smějí používat jednotlivě, nebo v kombinaci, až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako suma všech těchto použitých látek.

Číslo ELátka
E 473Estery sacharosy s mastnými kyselinami (z jedlých tuků) (synonymum : Cukroestery)
E 474Cukroglyceridy

Tyto látky se smějí používat jednotlivě, nebo v kombinaci až do výše nejvyššflio povoleného množství, počítáno jako suma obou látek.

C) Tam, kde je vyznačeno použití stearoyllaktylátů, je povoleno použití těchto látek

Číslo ELátka
E 481Stearoyl-2-laktylát sodný
E 482Stearoyl-2-laktylát vápenatý

Tyto látky se smějí používat jednotlivě, nebo v kombinaci až do výše nej vyššího povoleného množství, počítáno jako suma těchto látek.

D) Tam, kde je vyznačeno použití sorbitanmonostearátu, je povoleno použití těchto látek

Číslo ELátka
E 491Sorbitanmonostearát
E 492Sorbitantristearát
E 493Sorbitanmonolaurát
E 494Sorbitanmonooleát
E 495Sorbitanmonopalmitát

Tyto látky se smějí používat jednotlivě, nebo v kombinaci až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako suma těchto látek.

1)

Číslo ELátkaNázev potravinyNPM mg.l-1 resp.mg.kg-1
E 432,Polysorbátyjemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky3000
E 433,emulgované tuky pro pekařské účely10000
E 434,nemléčné náhrady mléka a smetany5000
E 435,zmrzliny, mražené krémy1000
E 436dezerty3000
cukrovinky na bázi cukru1000
studené emulgované omáčky5000
polévky1000
žvýkačka5000
potraviny určené ke snižování hmotnosti1000
doplňky stravyNM
E 442Amonné soli fostatidových kyselin (synonymum: Emulgátor RM, Emulgátor LM)kakaové a čokoládové výrobky včetně náplní10000
E 473,Cukroesterykonzervovaný výluh z kávy1000
E 474tepelně opracované masné výrobky5000 v přepočtu na tuk
emulgované tuky pro pekařské účely10000
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky10000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů20000
zmrzliny, mražené krémy5000
cukrovinky na bázi cukru5000
dezerty5000
studené omáčky10000
polévky a vývary, polévkové přípravky2000
čerstvé ovoce (k ošetření povrchu)NM
alkoholické nápoje (kromě piva a vína)5000
práškové směsi pro přípravu teplých nápojů10000
nápoje na bázi mléka5000
potraviny určené ke snižování hmotnosti5000
doplňky stravyNM
žvýkačka10000
nealkoholické nápoje na bázi anýzu5000
nealkoholické nápoje na bázi kokosu a mandlí5000
analogy smetany a mléka5000
E 475Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami (z jedlých tuků)jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky10000
emulzní likéry5000
výrobky z vajec1000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů500
žvýkačka5000
emulgované tuky5000
nemléčné náhrady mléka a smetany5000
cukrovinky na bázi cukru2000
dezerty2000
potraviny určené ke snižování hmotnosti5000
doplňky stravyNM
obilné snídaně typu Granola10000
E 476Polyglycerol-polyncin-oleátmargariny, směsné emulgované tuky, jejichž obsah tuku je nejvýše 41 % a podobně roztíratelné výrobky s obsahem tuku méně než 10%4000
dresingy4000
čokoládové cukrovinky, čokoláda5000
E 477Estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami (z jedlých tuků)jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky5000
emulgované tuky pro pekařské účely10000
nemléčné náhrady mléka a smetany5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů1000
zmrzliny, mražené krémy3000
cukrovinky na bázi cukru5000
dezerty5000
přípravky nahrazující smetanu ke šlehání30000
potraviny určené ke snižování hmotnosti1000
E 479 bSměsný produkt interakce tepelně oxidovaného sojového oleje s mono- a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tukůemulgované tuky pro smažení5000
E 481Stearoyl laktylátyjemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky5000
E482předvařená rýže4000
obilné snídaně5000
emulzní likéry8000
snacky na bázi obilovin2000
žvýkačka2000
emulgované tuky10000
dezerty5000
cukrovinky na bázi cukru5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů (bez fosforečnanů)3000
snacky na bázi obilovin a brambor5000
masové konzervy z mletého a mělněného masa4000
práškové směsi pro přípravu teplých nápojů2000
potraviny určené ke snižování hmotnosti2000
chléb (kromě druhů uvedených v části 2 )3000
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu méně než 15% (V/V)8000
Mostarda di frutta2000
E 483Stearyl tartarátpečivo (kromě druhů uvedených v části 2)4000
dezerty5000
E 491,Sorbitan monostearátjemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky10000
E 492, E 493,sladké dezertní omáčky (toppingy) a polevy pro cukrářské výrobky5000
E 494,rosoly (pouze E 493)25
E 495emulgované tuky10000
nemléčné náhrady mléka a smetany5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů5000
tekuté koncentráty z čaje, tekuté koncentráty výluhů z ovoce a z bylin500
zmrzliny, mražené krémy500
dezerty5000
cukrovinky na bázi cukru5000
čokoláda a cukrovinky na bázi čokolády a kakaa(pouze E 492)10000
emulgované studené omáčky5000
droždíNM
žvýkačka5000
potraviny určené ke snižování hmotnosti doplňky stravy5000 NM

Část 12

Nosiče, rozpouštědla

(1) Jako nosiče a rozpouštědla určená k rozpouštění, ředění a podobné úpravě přídatných látek, potravních doplňků a aromát smějí být používány látky uvedené v tabulce č. 1.

(2) Při použití propan-1,2-diolu jako rozpouštědla pro povolená použití musí být dávkování doporučené výrobcem produktu, ve kterém je toto rozpouštědlo použito, upraveno tak, aby obsah propan-l,2-diolu v potravině upravené k požívání nepřekročil tato nejvyšší povolená množství.

Název potravinyNPM mg.1-1 resp. mg.kg-1
nealkoholické nápoje500
ostatní potraviny kromě potravin pro kojence a malé děti1000

(3) Jako nosiče pro látky určené k výrobě dětské výživy smějí být používány pouze látky uvedené v části 3, a to pouze za podmínek tam uvedených.

Tabulka č. 1

Číslo ELátkaOmezení použití
E 170Uhličitany vápenaté
E 263Octan vápenatý
E 322Lecitinybarviva, antioxidanty rozpustné v tucích, leštící látky pro ovoce
E 331Citráty sodné
E 332Citráty draselné
E 341Fosforečnany vápenaté
E 400Kyselina alginová
E 401Alginát sodný
E 402Alginát draselný
E 403Alginát amonný
E 404Alginát vápenatý
E 405Propan 1,2 diolalginát
E 406Agar
E 407Karagenan
E407aGuma Euchema (synon. afinát řasy Euchema)
E 410Karabin
E 412Guma guar
E 413Tragant
E 414Arabská guma
E 415Xanthan
E 420Sorbitol
E 421Mannitol
E 422Glycerol
E 425Konjak
i) konjaková guma
ii) konjak glukomannan
E 432Polysorbat 20barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 433Polysorbat 80barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 434Polysorbat 40barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 435Polysorbat 60barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 436Polysorbat 65barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 440Pektiny
E 442Amonné soli fosfatidových kyselinantioxidanty
E 459Beta-cyklodextrin1 E/kg
E 460Celulosy (i) i (ii)
E 461Methylcelulosa
E 463Hydroxypropyl-celulosa
E 464Hydroxypropylmethyl-celulosa
E 465Ethylmethylcelulosa
E 466Karboxymethyl-celulosa
E 468Zesíťovaná sodná sůl karboxymethyl-celulosynáhradní sladidla
E 469Enzymově hydrolyzovaná karboxymethyl-celulosa
E 470aSodné,draselné a vápenaté soli mastných kyselinleštící látky pro ovoce
E470bHorečnaté soli mastných kyselinbarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E 471Mono- a diglyceridy mastných kyselinbarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata, leštící látky pro ovoce
E472aEstery mono- a diglyceridů mastných kyselin s Kyselinou octovoubarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E472cEstery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovoubarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E472eEstery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnoubarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E 473Estery sacharosy s mastnými kyselinamibarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E 475Estery polyglycerolu s mastnými kyselinamibarviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E 491Sorbitanmonostearátbarviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 492Sorbitantristearátbarviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 493Sorbitanmonolaurátbarviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 494Sorbitanmonooleátbarviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 495Sorbitanmonopalmitátbarviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce
E 501Uhličitany draselné
E 504Uhličitany horečnaté
E 508Chlorid draselný
E 509Chlorid vápenatý
E511Chlorid horečnatý
E 514Sírany sodné
E515Sírany draselné
E516Sírany vápenaté
E 517Sírany amonné
E 551Oxid křemičitýnejvýše 5 %, pouze emulgátory, barviva, aromata
E 552Křemičitan vápenatýnejvýše 5 %, pouze emulgátory a barviva
E 553 bTaleknejvýše 5 %, pouze barviva
E 558Bentonitnejvýše 5 %. pouze barviva
E 559Křemičitan hlinitý (kaolin)nejvýše 5 %, pouze barviva
E 570Mastné kyselinyleštící látky pro ovoce
E 577Glukonát draselný
E 640Glycin a jeho sodná sůl
E 900Dimethylpolysiloxanleštící látky pro ovoce
E 901Včelí voskpouze barviva
E 953Isomalt
E 965Maltitol
E 966Laktitol
E 967Xylitol
E 1200Polydextrozy
E 1201Polyvinylpyrrolidonpouze sladidla
E 1202Polyvinylpolypyrrolidonpouze sladidla
E 1404Oxidovaný škrob
E 1410Fosforečnanový monoester škrobu
E 1412Fosforečnanový diester škrobu
E 1413Monofosforečnan škrobového difosforečnanu
E 1414Acetylovaný škrobový difosforečnan
E 1420Acetylovaný škrob
E 1422Acetylovaný škrobový adipan
E 1440Hydroxypropylškrob
E 1442Hydroxypropylškrobový fosforečnan
E 1450Škrobový oktenyljantaran sodný
E 1451Acetylovaný oxidovaný škrob
E 1505Triethylcitrát
E 1518Glyceryltriacetát
E 1520Propan- 1,2-diol (Propylenglykol)barviva, emulgátory, antioxidanty, enzymy, aromata (maximálně 1 g/kg v potravině)
Bez čísla EPolyethylenglykol (6000)pouze enzymové přípravky max. 10 %, náhradní sladidla

Poznámky:

Za nosiče a rozpouštědla se v rámci této vyhlášky nepovažují:

a) látky obecně považované za potraviny

b) látky, které obecně mají primárně funkci kyseliny nebo regulátoru kyselosti a které se používají v „nezbytném množství".

Použití potravin ve funkci nosičů a rozpouštědel je povoleno, není však předmětem této vyhlášky.

Část 13

Látky protispékavé (protihrudkující)

Jako protispékavé látky smějí být pro potraviny uvedené v tabulkách č. 2 a 3 použity látky uvedené v tabulce č. 1. Dále mohou být kromě látek uvedených v tabulce č. 1 používány také látky uvedené v části 10, tabulce č. 1. Jako protispékavá látka smí být pro tyto účely používán také fosforečnan vápenatý E 341(iii), za podmínek uvedených v části 7, tabulce č. 2.

Tabulka č. 1

Látky, které smějí být používány jako látky protispékavé a tabletovací přísady

Číslo ELátka
E 551Oxid křemičitý (amormi)
E 552Křemičitan vápenatý
E 553aKřemičitany horečnaté,
(i) křemičitan horečnatý,
(ii) Trisilikát horečnatý (prostý azbestu)
E 553bTalek (prostý azbestu) (synonymum : Mastek)
E 554Křemičitan sodno-hlinitý
E 555Křemičitan draselno-hlinitý
E 556Křemičitan vápenato-hlinitý
E 559Křemičitan hlinitý (synonymum : Kaolin)

Tyto látky se smějí používat jednotlivě, nebo v kombinaci a nejvyšší povolené množství je stanoveno jako suma těchto látek.

Tabulka č. 2

Potraviny, ke kterým smějí být přidávány látky uvedené v tabulce č. 1.

Název potravinyNPM mg.1-1 resp. mg.kg-1
rýže (jen E 553 b)NM
suché práškovité potraviny (včetně cukrů)10000
jedlá sůl a náhrady soli10000
plátkované nebo strouhané tvrdé, polotvrdé a tavené sýry10000
plátkované nebo strouhané analogy sýra a analogy taveného sýra10000
žvýkačka (jen E 553 b)NM
drobné masné výrobky (jen E 553b a jen k ošetření povrchu)NM
koření30000
cukrovinky kromě čokolády (pouze k ošetření povrchu)NM
výrobky pro vymazání pečicích plechů tukem30000
tabletované potravinyNM
doplňky stravyNM

Tabulka č. 3

Látky, které smějí být používány výhradně jako protispékavé přípravky do jedlé soli a náhrad soli

Tam, kde je vyznačeno použití hexakyanoželeznatanů, je povoleno použití těchto látek.

Číslo ELátka
E 535Hexakyanoželeznatan sodný (synonymum: ferrokyanid sodný)
E 536Hexakyanoželeznatan draselný (synonymum: ferrokyanid draselný)
E 538Hexakyanoželeznatan vápenatý (synonymum: ferrokyanid vápenatý)

Látky které lze použít jednotlivě nebo v kombinaci. Nejvyšší povolené množství je počítáno jako hexakyanoželeznatan draselný bezvodý.

Číslo ELátkaNázev potravinyNPM mg.kg-1
E 535, E 536, E 538Hexakyanoželeznatanysůl a náhrady soli20

Část 14

Látky k leštění a úpravě povrchu potravin

(1) K leštění a úpravě povrchu smějí být používány látky uvedené v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1

Číslo ELátka
E 901Včelí vosk bílý a žlutý
E 902Kandelilový vosk
E 903Karnaubský vosk
E 904Šelak

Uvedené látky se smějí používat jednotlivě, nebo v kombinaci k úpravě povrchu ovoce, nebo leštění (glazování) potravin uvedených v tabulce č. 2, v nezbytném množství.

(2) Potraviny, jejichž povrch smí být leštěn nebo upravován látkami, uvedenými v tabulce č. 1, v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 2.

Tabulka č. 2

Název potraviny
1.cukrovinky
2.čokoláda a drobné trvanlivé pečivo s čokoládovou polevou
3.snacky
4.ořechová jádra
5.zrnková káva
6.čerstvé ovoce (skupina citrusových plodů, melouny, jablka, hrušky, broskve, ananasy) pouze k ošetření povrchu.
7.doplňky stravy

(3) Látky určené k tabletování a potahování potravin v tabletované formě stanoví tabulka č. 3

Tabulka č. 3

Číslo £LátkaNázev potraviny
E 1201Polyvinylpyrrolidontabletovaná sladidla, doplňky stravyNM
E 1202Polyvinylpolypyrrolidontabletovaná sladidla, doplňky stravyNM

(4) Látky určené výlučně k úpravě povrchu čerstvých citrusových plodů, melounu, manga, papaji, avokáda,a ananasu v nezbytném množství17) stanoví tabulka č. 4

Tabulka č. 4

Číslo ELátka
E 912Estery montanových kyselin (synonymum: Montan acid esters)
E 914Oxidovaný polyetylénový vosk

Část 15

Ostatní přídatné látky

(1) Látky, které smějí být používány při výrobě potravin v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

Číslo ELátka
E 422Glycerol

(2) Plyny, které smějí být použity obecně k výrobě potravin v nezbytném množství (včetně potravin uvedených v částech 2 a 3), stanoví tabulka č. 2.

Tabulka č. 2

Číslo ELátka
E 290Oxid uhličitý
E 938Argon
E 939Helium
E 941Dusík
E 948Kyslík
E 949Vodík

(3) Plyny E 938, E 939, E 941 smějí být použity také k vytvoření ochranné atmosféry pro technologicky nezpracované potraviny. Vzduch něm pro účely této vyhlášky přídatnou látkou.

(4) Polyalkoholy, které smějí být používány k výrobě potravin s výjimkou nealkoholických nápojů a potravin uvedených v částech 2 a 3 v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 3.18) Toto ustanovení se omezuje na použití polyalkoholů pro účely, které se netýkají funkce náhradních sladidel.

Tabulka č. 3

Číslo ELátkaNázev potraviny
E 420Sorbitol, potraviny obecně, s výjimkou potravin uvedených v části 1 odstavci 4, a dále zmrazené ryby, korýši, měkkýši a hlavonožci
(i) Sorbitol,
(ii) Sorbitolový sirup
E 421Mannitolpotraviny obecně, s výjimkou potravin uvedených v části 1 odstavci 4, a dále zmrazené ryby, korýši, měkkýši a hlavonožci
E 953Isomaltpotraviny obecně, s výjimkou potravin uvedených v části 1 odstavci 4, a dále zmrazené ryby, korýši, měkkýši a hlavonožci
E 965Maltitol, potraviny obecně, s výjimkou potravin uvedených v části 1 odstavci 4, a dále zmrazené ryby, korýši, měkkýši a hlavonožci
(i) Maltitol,
(ii) Maltitolový sirup
E 966Laktitolpotraviny obecně, s výjimkou potravin uvedených v části 1 odstavci 4, a dále zmrazené ryby, korýši, měkkýši a hlavonožci
E 967Xylitolpotraviny obecně, s výjimkou potravin uvedených v části 1 odstavci 4, a dále zmrazené ryby, korýši, měkkýši a hlavonožci

(5) Enzymy, které smějí být používány k výrobě některých potravin v nezbytném množství, stanoví tabulka č.4.

Tabulka č. 4

Číslo £LátkaNázev potraviny
E 1102Glukosooxidasanealkoholické nápoje na bázi vody nebo ovocné šťávy, studené omáčky
E 1103Invertasačokoládové a nečokoládové cukrovinky, náplně pro jemné pekařské a cukrářské výrobky

Tato tabulka neuvádí enzymy, které jsou považovány za pomocné látky.

Tabulka č. 5

Silikonové oleje

Látka E 900 Dimethylpolysiloxan smí být používána při výrobě dále uvedených potravin jako odpěňovač a protispékavá přísada tak, aby nebyly překročeny pro ně stanovené hodnoty nejvyššího povoleného množství.

Název potravinyNPM mg.1-1 resp. mg.kg-1
ovocné pomazánky (džemy, rosoly, marmelády, povidla, klevely), zahuštěné zeleninové protlaky včetně těchto výrobků se sníženým obsahem využitelné energie10
polévky a vývary10
tuky a oleje pro smažení10
cukrovinky (kromě čokolády)10
nealkoholické ochucené nápoje a nápojové koncentráty k jejich přípravě10
ananasová šťáva10
sterilované ovoce a zelenina10
směs k přípravě šlehaného těsta a k obalování potravin před smažením10
žvýkačka100
cidr kromě cidre bouche10
Sod...Saft10

(6) Další povolené přídatné látky, jiné než barviva a sladidla, uvádí tabulka č. 6

Tabulka č. 6

Číslo ELátkaNázev potravinyNPM mg.1-1 resp. mg.kg-1
E 459Beta-cyklodextrinpotraviny ve formě tablet a potahovaných tabletNM
E 468Zesíťovaná sodná sůl karboxy-methylcelulosytuhé doplňky stravy30000
E 512Chlorid cínatýkonzervovaný bílý chřest v plechovkách a sklenicích25 jako Sn
E 520Síran hlinitývaječný bílek30
E 521 E 522 E 523Síran sodno-hlinitýproslazené, v cukru obalené nebo glazované ovoce a zelenina200 (jednotlivě nebo v kombinaci) jako hliník
Síran draselno-hlinitý
Síran amonno-hlinitý
E 541Hydrogen-fosforečnan sodno-hlinitýjemné pečivo (pouze scones a piškotové pečivo )1000 jako hliník
E 650Octan zinečnatýžvýkačka1000
E 905Mikrokrystalický voskošetření povrchu cukrovinek (kromě čokolády), žvýkaček, melounů, papáji, manga a avokádaNM
E 943 a E 943 b E 944Butan Rostlinné oleje ve spreji určené na pečící formy (pro profesionální užití)NM
Isobutan
PropanEmulgované spreje na bázi vodyNM
E 999Extrakt z kvilajeochucené nealkoholické nápoje200 jako bezvodý extrakt
cidr kromě cidre bouché200 jako bezvodý extrakt
E 1518Trioctan glycerinu (triacetin)žvýkačkyNM
17) Použití cukroesterů k úpravě povrchu ovoce je uvedeno v části 11. 18) Použití těchto látek ve funkci náhradních sladidel je uvedeno v části 8.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 53/2002 Sb.

KONTAMINUJÍCÍ LÁTKY V POTRAVINÁCH

Části

Výklad pojmů pro jednotlivé skupiny potravin

(1) U jednotlivých kontaminujících látek uvedených v této příloze jsou vyznačeny hodnoty nejvyššího přípustného množství, přípustného a speciálního množství pro potraviny a skupiny potravin. Do skupin potravin spadají pouze dále vyjmenované druhy potravin a platí pro ně stanovená limitní hodnota. Pro potraviny pro které nejsou uvedeny hodnoty jmenovitě nebo nejsou zařaditelné do skupiny potravin, platí limitní hodnota pro potraviny obecně (podle označení A nebo B pro potraviny obecně).

(2) Při zjištění, že je hodnota přípustného množství v potravině překročena do 50 procent, odebere se ze šarže, ze které byla tato potravina vybrána, odpovídající počet vzorků (n). V případě, že překročení přípustného množství nebude prokázáno u vyššího počtu vzorků než (M), bude potravina posouzena jako zdravotně nezávadná. Počty vzorků jsou uvedeny u jednotlivých kontaminujících látek pro dané druhy potravin ve sloupci přípustné hodnoty zlomkem n/M. Při překročení o více než 50 procent přípustného množství se potravina pokládá za jinou než zdravotně nezávadnou.1)

(3) Stanovené limitní hodnoty jednotlivých kontaminujících látek platí pro jedlý podíl potraviny. Jedlým podílem se rozumí potravina zbavená nejedlých částí (například slupka, pecky, kosti). Sušené a dehydratované výrobky se hodnotí ve stavu po obnovení; zahušťované výrobky se hodnotí podle limitu pro původní suroviny a přepočtou se koeficientem charakterizujícím příslušnou ztrátu vody. Limitní hodnoty pro čaj jsou stanoveny pro čaj jako nápoj podle ČSN ISO 3103 (58 0420) Čaj - Příprava nálevu pro senzorické hodnocení. Sušené a zahuštěné potraviny se hodnotí po obnovení podle návodu.

(4) Pokud je u potravin určených pro dětskou a kojeneckou výživu uváděno: „na bázi mléka", „na bázi obilovin" a jiných, rozumí se tím, že výrobek obsahuje více než 50 procent uvedené suroviny. Pokud se uvádí: „s obsahem...", rozumí se podíl nižší než 50 procent.

(5) Pro potraviny obsahující více než 1 složku s rozdílným povoleným množstvím kontaminující látky se stanoví limitní hodnota podle hmotnostního podílu zastoupení jednotlivých složek.

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

MlékoA
Tekuté i zakysané výrobky z mlékaB
Mléčné výrobkyzakysané - např. jogurtyB
mléčné a tvarohové výrobky - např. mléčné pudinky, mléčné dezerty a pomazánkyB
tvaroh měkký, tvrdýB
Sýryměkké - např. čerstvé sýry, plísňové sýryB
tavenéB
tvrdéB
SmetanaB

MRAŽENÉ KRÉMY A ZMRZLINY

Mražené krémy a zmrzlinyB

VEJCE

Vejce a výrobky z vajecB

DĚTSKÁ A KOJENECKÁ VÝŽIVA

Hodnoty jsou uváděny po obnovení, příp. přípravě dle návoduA

TUKY

Máslovčetně pomazánkového másla a jiných výrobku, kde v názvu je obsaženo slovo másloB
SádloB
Rostlinné olejeB
Ztužené a emulgované tuky, margarínyB
Olejnatá semenak přímé spotřebě a použití do výrobků (kromě lisování)B

MASO, MASNÉ VÝROBKY

MasovepřovéA
hovězíA
telecíB
ostatní druhy masaB
Masné výrobkytrvanlivéB
drobné - např. párky, klobásy, špekáčkyB
vařené - např. jaternice, jelítka, tlačenkyB
měkké salámyB
uzená masa, šunkaB
paštiky a výrobky z masa s obsahem pod 50 % jaterB
speciality - např. cikánská pečené, debrecínská pečené, pršutB

KONZERVY

Konzervymasové a drůbežíB
hotové pokrmyA
sterilovaná zeleninaB

ZMRAZENÉ HOTOVÉ POKRMY A POLOTOVARY

Zmrazené hotové pokrmy a polotovaryA

DRŮBEŽ

Drůbež hrabavá i vodníA
Drůbeží masné výrobkyB

ZVĚŘINA

Maso z lovné zvěřeB

DROBY

Játra(včetně výrobků na bázi jater)vepřováB
hovězíB
telecíB
drůbežíB
rybí a ostatníB
LedvinyvepřovéB
hovězíB
telecíB
Ostatní drobyB

RYBY, RYBÍ VÝROBKY, MĚKKÝŠI, KORÝŠI, HLAVONOŽCI

Ryby sladkovodní i mořské - čerstvé i zmrazenénapř. úhoř, tuňákB
Ryby sladkovodní i mořské - konzervované ve vlastní šťávě a olejiB
Rybí výrobky, včetně konzervnapř. ryby v majonéze, se zeleninou, antipasta, pečenáčeB
Měkkýši. korýši. hlavonožciB

MLÝNSKÉ A PEKAŘSKÉ VÝROBKY, CUKRÁŘSKÉ A TRVANLIVÉ PEČIVO A CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Obilovinycelá zrna, případně mechanicky upravenáB
Moukanapř. hladká, hrubá, polohrubáA
Celozrnná mouka, otruby a výrobky z nichB
TrhankaB
KrupiceB
VločkyB
Kroupy, lámankaB
Obilninový škrobB
JáhlyB
TriticaleB
Kukuřicecelá zrna, případně i mechanicky upravenáB
RýžeA
Chléb a pečivo z chlebového těsta i celozrnnéA
Pečivo běžné i celozrnnénapř. housky, rohlíky, vekyA
Jemné pečivo např. kynuténapř. vánočky, koláčeB
Trvanlivé pečivonapř. sušenky, keksy, oplatky s náplníB
Cukrářské výrobkyB
TěstovinyA
StrouhankaB
Müsli a obdobné výrobkyB

ZELENINA A ZELENINOVÉ VÝROBKY

Zelenina čerstvá i zmrazenáA
Listová zeleninanapř. salát, špenát, štěrbák (endivie), mangoldA
Naťová zeleninanapř. petržel kadeřavá, pažitka, kopr, libečekB
Kořenová zeleninanapř. mrkev, petržel, celer, pastinák, červená řepa, ředkev, ředkvičky, křenA
Cibulová zeleninanapř. cibule, česnek, pórekB
Košťálová zeleninanapř. zelí, kapusta, růžičková kapusta, brukev (kedlubny), květák, brokoliceA
Plodová zeleninanapř. rajčata, paprika, okurky, cukety, patisony, baklažányA
Plodová zelenina tykvovitánapř. tykev, melounA
Lusková zeleninanapř. zelený hrášek, zelené fazolové luskyA
Výrobky ze zeleniny - sterilovaná zelenina, nakládaná zelenina, zmrazená zeleninaA
Sušená zelenina, zeleninové protlakyB
Tekuté výrobky ze zeleninyzeleninové šťávy, nektaryB

BRAMBORY, HOUBY, LUŠTĚNINY

BramboryA
Výrobky z bramborpo úpravě k požívání podle návodu výrobce (pokud úpravu vyžadují)B
Luštěniny a výrobky z nichnapř. hrách, čočka, fazole, cizrnaB
Sója a výrobky ze sójinapř. analogy masa (po obnovení), tofu, tempeh, sojové mléko, sojové pečivo, sojová moukaB
Houby čerstvé a výrobky z hubnapř. sterilovanéB
Houby sušenéB

CUKR, CUKROVINKY, ČOKOLÁDA

CukrB
Cukrovinkynečokoládové např. dražé, karamely, želé, drops, komprimáty, lízátka, žvýkačkyB
čokoládové cukrovinky, čokoládové výrobkyB
Čokoládačokoláda, čokoláda neplněná, hořká, mléčná čokoláda plněnáB

OVOCE A OVOCNÉ VÝROBKY

Ovocečerstvé i zmrazenéB
bobulové, jádrové, peckovéB
jižní a exotické např. citrusové plody, banány, ananas, mango, avokádo, kiwi, kakiB
Výrobky z ovocenapř. kompoty, džemy, marmelády, dřeně, pulpy, rosolyB
Tekuté výrobky z ovocenapř. mošty, šťávy, nektaryB
Sušené ovoce a proslazené ovoceB
RozinkyB
Ořechynapř. vlašské, lískové, pistácie, para, arašídy, kešu, kokosové a mandleB

OSTATNÍ POTRAVINY

OcetB
SůlB
KakaoB
Káva pražená (mletá a nemletá), instantní, kávovinyB
Koření suchénapř. plody, listy, natěB
Kvasnicepekařské droždí a pivovarské kvasniceB
HořčiceB
Semena z olejnínnapř. olivy, slunečnice, mákB
Ochucovací přísadytekuté - např. polévkové koření, sojová a worcestrová omáčkaB
emulgované studené omáčky - např. majonézové omáčkyB
neemulgované studené omáčky - např. kečupyB
sypké - např. náhražky soli a kořenící soliB
MedB
Dehydratované výrobkyB
Doplnky stravyB
Instantní polévkyB

NÁPOJE

Nealkoholické nápoje k přímé spotřebě na bázi vodynapř. limonády, s výjimkou ovocných a zeleninových nápojůA
Nápojové koncentrátypo úpravě k přímému použití podle návoduB
Čajfermentovaný i nefermentovaný, aromatizovaný, bylinné čaje, čaje ze suchých plodů a květů, čajové směsiA
Pivo, vínoA
Vína ovocná, bylinná a dezertníB
Lihoviny včetně medovinyB
Ostatní nápojeB

Část 2

ARSEN

PotravinaNPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(5/2)*
brambory0,3
cukr1,0
cukrovinky nečokoládové1,0
čaj (listový i porcovaný, instantní-granulovaný)1,0
čokoláda0,5
čokoládové cukrovinky0,5
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny i obilovin0,1
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka0,05
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka s obsahem obilovin0,07
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce0,1
drůbež0,1
jáhly0,2
játra1,0
kakao1,0
káva (zrnková i mletá, instantní) a kávoviny1,0
kompoty0,5
korýši, měkkýši, hlavonožci8,0
koření suché5,0
kroupy0,2
krupice0,1
kukuřice0,2
ledviny1,0
lihoviny0,2
luštěniny0,5
marmelády, džemy0,5
masné výrobky a drůbeží masné výrobky0,1
maso0,1
masové konzervy0,2
měkké sýry0,2
mléčné výrobky, mražené krémy, zmrzliny0,2
mléko0,05
mouka0,1
nealkoholické nápoje (kromě minerálních vod)0,1
obilninový škrob0,1
otruby0,2
* n/M
PotravinaNPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(5/2)*
ovesné vločky0,2
ovoce0,5
ovocné šťávy0,2
pivo0,2
rybí výrobky5,0
ryby mořské5,0
ryby sladkovodní1,0
rýže kromě parboild rýže a rýže neloupané nebo pololoupane0,2
nápojové koncentráty1,0
smetana0,1
sodová voda0,05
tavené sýry0,2
triticale0,2
tuky0,1
tvrdé sýry0,5
vejce0,1
víno0,2
želatina2,0
zelenina (s výjimkou brambor)0,5
zvěřina0,2
potraviny obecně A včetně nápojů0,5
potraviny obecně B včetně nápojů3,0

Část 3

CÍN

PotravinaNPMPMSM
mg.kg-1mg.kg-1mg.kg-1
(5/2)*
zahuštěné mléko v plechovém obalu100,0
ovocné šťávy, džusy v plechových obalech150,0
dehydratované polévky150,0
zeleninová dětská a kojenecká výživa25,0
ovocná dětská a kojenecká výživa25,0
výrobky z ovoce a zeleniny v plechových obalech250,0
potraviny obecně A vč. nápojů100,0
potraviny obecně B vč. nápojů200,0

Část 4

HLINÍK

PotravinaNPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
mléko1,0
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka1,0
maso10,0
výrobky v hliníkových obalech a fóliích100,0
nealkoholické nápoje5,0
pivo5,0

Část 5

CHROM

PotravinaNPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(5/2)*
kakao3,0
potraviny obecně A0,2
potraviny obecně B4,0
nápoje obecně A0,1
nápoje obecně B1,0

Část 6

KADMIUM

PotravinyNPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(7/1)*
mléko0,01
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka0,005
mléčné výrobky, mražené krémy, zmrzliny0,05
tvrdé sýry0,06
měkké sýry a tvaroh0,05
tavené sýry0,05
smetana0,05
vejce0,02
sádlo0,02
tuky0,05
maso pocházející z hovězího skotu, ovcí, prasat a drůbeže0,05
maso koňské0,2
masné výrobky a drůbeží masné výrobky0,1
PotravinyNPM mg.kg"PM mg.kg"SM mg.kg"
(5/2)*
játra - vepřová, telecí, ovčí, drůbeží0,5
ledviny - vepřové, telecí, ovčí, drůbeží1,0
zvěřina0,1
maso ryb druhu Dicologoglossa cuneata, úhoře (Anguilla anguilla), evropské sardele (Engraulis encrasicholus), druhu Luvarus imperialis, kranase drsného nebo kranase (Trachurus trachurus), druhu Mugil labrosus labrosus, druhu Diplodus vulgaris, sardinky evropské nebo sardinky (Sardina pilchardus)0,1
maso ostatních ryb0,05
rybí výrobky0,1
kaviár, výrobky ze sardelí0,1
tresčí játra0,5
dvouskořepinoví měkkýši1,0
hlavonožci (bez vnitřností)1,0
korýši s vyloučením hnědého krabího masa0,5
masové konzervy0,1
PotravinyNPM mg.kg"PM mg.kgSM
mg.kg -1
(5/1)*
obiloviny kromě otrub, klíčků, pšeničného zrna a rýže0,1
otruby, klíčky, pšeničné zrno, rýže0,2
mouka kromě pšeničné0,1
mouka pšeničná0,2
krupice0,1
chléb, pečivo0,07
pečivo celozrnné0,1
ovesné vločky0,1
kroupy0,1
jáhly0,05
triticale0,05
kukuřice0,1
sójové boby0,2
sojová mouka0,3
výrobky ze sóji0,2
zelenina a ovoce s vyloučením listové zeleniny, čerstvých bylinek, veškerých hub, košťálové a kořenové zeleniny a brambor0,05
zelenina listová, čerstvé bylinky0,2
PotravinyNPM mg.kg"PM mg.kg'SM mg.kg"
(5/1)*
zelenina plodová, cibulová, naťová0,1
zelenina kořenová, řapíkatá a brambory2)0,1
celer0,2
zeleninové protlaky včetně rajčatového protlaku0,07
houby0,2
houby sušené2,0
luštěniny0,1
cukr0,02
cukrovinky nečokoládové0,02
ovoce bobulové0,05
ovoce jádrové0,05
ovoce peckové0,05
výrobky z ovoce0,05
kompoty0,05
ořechy mimo arašídy0,7
arašídy0,2
čokoláda0,5
čokoládové cukrovinky0,5
rozinky0,5
sušené a proslazené ovoce0,3
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny0,03
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce0,03
dětská a kojenecká výživa s obsahem obilovin0,04
kakaový prášek0,5
nealkoholické nápoje0,05
nápojové koncentráty0,5
pivo0,01
víno0,05
lihoviny0,05
ocet0,07
káva a kávoviny0,1
čaj0,1
koření suché, sušená zelenina0,3
olejniny k přímé spotřebě a použití0,5
olejniny do výrobků (kromě lisování)0,8
potraviny obecně A0,1
potraviny obecně B0,5

Část 7

MĚĎ

PotravinyNPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(5/2)*
mléko0,4
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka0,8
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny i obilovin5,0
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce5,0
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka s obsahem obilovin5,0
mléčné výrobky, mražené krémy, zmrzliny2,5
sýry20,0
vejce3,0
máslo0,4
sádlo0,4
rostlinné tuky0,4
maso5,0
játra80,0
ledviny60,0
masné výrobky a drůbeží masné výrobky5,0
drůbež5,0
zvěřina5,0
ryby mořské10,0
ryby sladkovodní10,0
rybí konzervy a výrobky z ryb10,0
masové konzervy10,0
měkkýši, korýši, hlavonožci a výrobky z nich30,0
mouka5,0
zelenina10,0
výrobky ze zeleniny a ovoce10,0
rajčatový protlak25,0
luštěniny, sója a výrobky z nich15,0
brambory3,0
bramborový škrob20,0
ovoce5,0
marmelády, džemy5,0
kompoty5,0
ovocné šťávy5,0
rozinky30,0
cukr1,0
cukrovinky nečokoládové15,0
čokoláda20,0
čokoládové cukrovinky20,0
kakao50,0
nealkoholické nápoje3,0
nápojové koncentráty30,0
sodová voda1,0
pivo5,0
víno7,0
lihoviny30,0
káva a kávoviny30,0
droždí12,0
potraviny obecné A20,0
potraviny obecné B80,0
nápoje obecné A, B20,0

Část 8

NIKL

PotravinaNPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(5/2)*
mléko0,1
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka0,1
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny nebo s obsahem obilovin0,4
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce0,4
rostlinné oleje0,1
margaríny a ztužené tuky3,0
maso0,5
masné výrobky a drůbeží masné výrobky0,5
drůbež0,5
zvěřina0,5
ryby0,5
mouka2,0
ovesné vločky3,0
rýže2,0
sója a sojové výrobky10,0
zelenina2,5
luštěniny6,0
brambory0,5
ovoce0,5
ořechy10,0
kakao12,0
čokoláda5,0
čokoládové cukrovinky5,0
nápojové koncentráty10,0
káva a kávoviny8,0
potraviny obecné A2,0
potraviny obecné B vč. nápojů6,0
nápoje A1?0

Část 9

OLOVO

PotravinaNPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(7/1)*
mléko0,02
mléčné výrobky, mrazené krémy, zmrzliny0,3
tvrdé sýry0,7
měkké sýry0,5
tavené sýry0,5
smetana, máslo0,1
kaseiny a kaseináty1,0
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka0,02
PotravinaNPM
mg.kg"
PM
mg.kg"
SM mg.kg"
(5/2)*
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce, zeleniny nebo s obsahem obilovin0,1
vejce0,1
rostlinné tuky a oleje0,1
maso kromě vnitřností0,1
sádlo0,1
játra0,5
vnitřnosti0,5
masné výrobky a drůbeží masné výrobky0,1
potraviny v plechových obalech1,0
drůbež0,1
zvěřina1,0
PotravinaNPM mg.kg-1PM mg.kg-1SM mg.kg-1
(5/2)*
maso ryb druhu Dicologoglossa cuneata, úhoře (Anguilla anguilía), druhu Dicentrarchus punctatus, kranase drsného nebo kranase (Trachurus trachurus), druhu Mugil labrosus labrosus, drunu Diplodus vulgaris, druhu Pomadasys benneti, sardinky evropské nebo sardinky (Sardina pilchardus)0,4
maso ostatních ryb0,2
rybí výrobky0,4
dvouskořepinoví měkkýši a hlavonožci bez vnitřností1,0
korýši kromě hnědého krabího masa0,5
obiloviny0,2
mouka0,2
mouka celozrnná0,2
otruby0,7
krupice0,1
ovesné vločky0,2
kroupy0,20,3
jáhly0,2
triticale0,2
kukuřice0,5
rýže0,5
rýže předvařená, včetně jiných úprav zkracujících vaření0,3
sója0,5
výrobky ze sóji0,5
chléb0,1
chléb celozrnný0,3
ochucovací přísady tekuté2,0
studené omáčky emulgované0,3
studené omáčky neemulgované1,0
zelenina mimo rostlin z rodu Brassica rtuřín a vodnice), listovou zeleninu, čerstvé bylinky a veškeré houby0,1
špenát0,5
rostliny rodu Brassica, listová zelenina0,3
rajčatový protlak0,7
luštěniny, luskoviny0,2
želatina5,0
brambory a výrobky z brambor2)0,1
cukr1,0
cukrovinky nečokoládové1,0
ovoce mimo bobulové a drobné ovoce0,1
ovoce bobulové a drobné ovoce0,2
ovoce jádrové0,1
jeřabiny0,2
PotravinaNPM mg.kg-1PM mg.kg-1SM mg.kg-1
(5/2)*
výrobky z ovoce0,1
výrobky z ovoce, zahuštěné0,3
kompoty0,1
ovocné šťávy neředěné, ovocné nektary, koncentrované ovocné šťávy po ředění0,05
ořechy0,7
olejniny1,0
houby pěstované0,3
houby1,0
houby sušené10,0
čokoláda1,0
čokoládové cukrovinky1,0
rozinky3,0
proslazené ovoce1,0
kakaový prášek2,0
nealkoholické nápoje0,05
nápojové koncentráty0,5
pivo0,05
víno3) (mimo ovocná likérová vína), aromatizovaná vína, aromatizované nápoje na bázi vína, dezertní vína, ovocná a bylinná vína4)0,2
lihoviny0,2
ocet1,0
sůl0,5
káva a kávoviny2,0
čaj0,2
droždí5,0
polévky dehydratované1,0
polévky konzervované0,5
potraviny obecně A0,4
potraviny obecně B8,0

Část 10 RTUŤ

PotravinaNPM mg.kg-1PM mg.kg-1SM mg.kg-1
(7/1)*
mléko0,01
mléčné výrobky, mražené krémy, zmrzliny0,02
sýry0,02
smetana0,01
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka0,003
vejce0,03
sádlo0,02
tuky0,01
maso0,05
játra0,1
ledviny0,1
masné výrobky a drůbeží masné výrobky0,05
konzervy0,05
drůbež0,05
zvěřina0,05
ryby mořské a výrobky z nich0,5
ryby mořské dravé - např. ďas mořský (Lophius sppj, atlantická sumcovitá ryba (Anarhichas lupus), americký okoun (Dicentrarchus labrax), druh Molva dipterygia, makrelovité ryby (Sarda spp.), úhoř (Anguilla spp.), platýs obrovský (Hippoglossus hippoglossus), malý tuňák (Euthynnus spp.), druh Makaira spp., štika (Esox lucius), makrelo vitý druh Orcynopsis unicolor, portugalská máčka skvrnitá (Centroscymnes coelolepis), rejnoci (Raja spp.), losos (Sebastes marinus, S. Mentella, S. viviparus), plachetník (Istiophorus platypterus), šupinoploutvec (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo), žralok (všechny druhy), druh makrelovitých Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens, jeseter (Acipenser spp.), mečoun Xiphias gladius), tuňák (Thunnus spp.) a výrobky z nich1,0
PotravinaNPM mg.kg-1PM mg.kg-1SM mg.kg-1
(5/2)*
ryby sladkovodní0,1
ryby sladkovodní dravé0,5
rybí výrobky ze sladkovodních ryb0,5
kaviár, tresčí játra2,0
měkkýši a hlavonožci2,0
korýši0,5
obiloviny0,05
PotravinaNPM mg.kg-1PM mg.kg-1SM mg.kg-1
(5/2)*
mouka0,03
mouka celozrnná0,01
otruby0,03
krupice0,02
ovesné vločky0,03
kroupy0,02
jáhly0,02
triticale0,02
kukuřice0,02
rýže0,03
sója a výrobky ze sóji0,07
zelenina0,03
zelenina sušená0,2
luštěniny0,03
želatina0,05
brambory0,02
ovoce0,01
marmelády, džemy0,04
kompoty0,01
ovocné šťávy0,01
houby0,5
houby sušené5,0
houby pěstované0,1
houby pěstované sušené1,0
cukr0,01
cukrovinky nečokoládové0,01
kakao0,01
čokoláda a čokoládové cukrovinky0,01
rozinky0,05
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny nebo s obsahem obilovin0,01
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce0,01
olejnatá semena0,07
nápoje0,003
nápojové koncentráty0,03
potraviny obecně A0,05
potraviny obecně B0,5

Část 11

ZINEK

PotravinaNPM mg.kg-1PM mg.kg-1SM mg.kg-1
(5/3)*
mléko10,0
dětská a kojenecká výživa bázi mléka 12,0
dětská a kojenecká výživa ostatní 25,0
mléčné výrobky 20,0
sýry tvrdé 80,0
sýry měkké 60,0
sýry tavené 60,0
smetana 20,0
vejce 25,0
máslo 5,0
sádlo vepřové 10,0
tuky 5,0
maso 50,0
masné výrobky a drůbeží masné výrobky 50,0
zvěřina 50,0
ryby 50,0
rybí výrobky 50,0
masové konzervy 50,0
mouka 40,0
mouka celozrnná 50,0
otruby 50,0
krupice 40,0
ovesné vločky 50,0
kroupy 50,0
zelenina 25,0
rajčatový protlak 20,0
luštěniny 80,0
želatina 50,0
brambory 10,0
ovoce 10,0
ovocné šťávy5,0
ořechy80,0
čokoláda 50,0
čokoládové cukrovinky 50,0
rozinky 50,0
nealkoholické nápoje 5,0
potraviny obecně A 50,0
potraviny obecně B 80,0

Část 12

ŽELEZO

PotravinaNPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(5/3)*
tuky, oleje5,0
nápoje obecně20,0
kakaový prásek750
čokoláda, čokoládové výrobky, čokoládové cukrovinky150
suché koření750
potraviny obecně A50,0
potraviny obecně B80,0

Část 13

DUSIČNANY

(1) Množství dusičnanů je stanoveno jako dusičnanový iont NO3".

(2) Pro výrobky ze zeleniny, sterilované, nakládané, zmrazené, kysané a pro zeleninové šťávy a dále pro výrobky z ovoce a ovocné šťávy platí přípustná množství jako pro výchozí základní suroviny.

(3) Pro obsah dusičnanů používaných jako přídatná látka jsou stanovena nejvyšší přípustná množství v příloze č. 1.

PotravinaNPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(5/2)*
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka 15,0
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny a banánů pro děti po ukončeném 4. měsíci věku 200
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce pro děti po ukončeném 4. měsíci věku 70
zelenina - listová, kromě hlávkového salátu, pekingského a čínského zelí1000
plodová zelenina 400
lusková zelenina 400
kořenová zelenina 700
košťálová zelenina 700
čerstvý špenát (sklizeň od 1. 11. do 31. 3.)3000
čerstvý špenát (sklizeň od 1. 4. do 31. 10.)2500
špenát zmrazený, konzervovaný2000
čerstvý salát hlávkový (sklizeň od 1. 10. do 31. 3.)45005)
PotravinaNPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(5/2)*
čerstvý salát hlávkový (sklizeň od 1. 4. do 30. 9.) s výjimkou salátu polního35 005)
salát polní (sklizeň od 1. 5. do 31. 8.)25005)
pekingské a čínské zelí 2500
melouny, tykev, cuketa 700
ředkvičky1500
brukev rychlená1500
červená řepa3000
brambory mimo brambory rané 300
brambory rané (do 15.7.) 500
ovoce bobulové 150
ovoce jádrové 100
banány 600
nealkoholické nápoje 70
pivo 50
potraviny obecně A200
potraviny obecně B2000

Část 14

ALIFATICKÉ CHLOROVANÉ UHLOVODÍKY

Pod pojmem alifatické chlorované uhlovodíky se rozumí pro účely této vyhlášky dichlormetan, dichloretan, trichlormetan, trichloretan, trichloretylen, tetrachloretylen, tetrachlormetan, tetrachloretan. Přípustné množství je stanoveno jako suma těchto látek.

PotravinaPM
mg.kg-1
(5/2)*
mléko0,001
mléčné výrobky0,002
tvrdé sýry a polotvrdé sýry0,003
vejce0,01
máslo0,01
sádlo vepřové0,01
rostlinné oleje0,05
tuky0,1
maso0,02
masné výrobky a drůbeží masné výrobky0,1
drůbež0,003
PotravinaPM mg.kg-1
(5/2)*
zvěřina0,005
ryby0,002
mouka0,01
brambory0,004
nápoje0,07
káva a kávo viny0,01
káva bez kofeinu3,0
víno0,1
lihoviny0,005
potraviny obecně A0,02
potraviny obecně B0,2

Část 15

POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY

Pod pojmem polycyklické aromatické uhlovodíky se rozumí benzo(α)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, chryzen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenzo(a,i)pyren, dibenzo(a,h)pyren.

Přípustné množství je stanoveno pro jednotlivé látky jednotlivě. Celkový obsah vyjmenovaných látek v potravině nesmí překročit desetinásobek přípustného množství.

PotravinaPM
mg.kg-1
(5/2)*
masné výrobky, ryby uzené0,003
káva pražená0,002
obilí0,002
ryby0,001
ovoce0,002
zelenina listová0,002
tuky0,002
látky určené k aromatizaci0,001
nápoje, pivo, víno, čaj (výluh připravený podle návodu, případně podle ČSN ISO 3103 (580420) čaj. Příprava nálevu pro senzorické hodnocení)0,0005
lihoviny0,001
potraviny obecně A0,001
potraviny obecně B0,01

Část 16

N-NITROSAMINY

V této části jsou stanoveny hodnoty nejvyššího přípustného množství zvlášť pro N-mtrosodimetylamin (NDMA) a NPM pro sumu nitrosaminů zahrnující (N-nitrosodimetylamin, N-nitrosodiethylamin, N-nitrosopyrrolidin, a N-nitrosopiperidin, N-nitrosomorfolin a N-nitrosodi-n-butylamin).

PotravinaNPM NDMA
mg.kg-1
NPM Suma nitrosaminů
mg.kg-1
masné výrobky0,0010,01
uzená masa0,0010,01
slanina0,0020,01
pivo0,00050,0015
uzené ryby0,00150,005
potraviny obecně A0,00050,002
potraviny obecně B0,0010,01

Část 17

ESTERY KYSELINY FTALOVÉ

V této části je stanoveno přípustné množství esterů kyseliny fialové, vyjádřeno jako suma bis(2-ethylhexyl)- a di-n-butyl- esterů kyseliny ftalové.

PotravinaPM
mg.kg-1
(5/3)*
lihoviny1,0
potraviny obecně A2,0
potraviny obecně B4,0

Část 18

POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY (PCB)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 53/2002 Sb.

POTRAVNÍ DOPLŇKY

Část 1

Úvodní ustanovení

(1) Tato příloha stanoví podmínky obohacovaní potravin potravními doplňky. Obohacováním potravin je přidávám potravních doplňků do potravin za účelem zvýšení jejich obsahu v potravinách.

(2) Ustanoveními této přílohy není dotčeno jiné použití látek, které mohou být, podle své funkce v potravině buď potravním doplňkem nebo přídatnou látkou. Podmínky použití ve funkci přídatných látek jsou uvedeny v příloze č. 1.

(3) Ustanovení této přílohy se nevztahují na potraviny pro zvláštní výživu.

Část 2

Povolené látky, referenční dávky

Povolené druhy potravních doplňků a jejich referenční dávky uvádí tabulka č. 1. Referenční dávka je množství potravního doplňku, které je základem pro určení horní hranice obohacování.

Tabulka č. 1

Potravní doplňky povolené k obohacování potravin a jejich referenční denní dávky

Potravní doplněkReferenční dávka
Vitamin B11,4 mg
Vitamin B21,6 mg
Vitamin C60,0 mg
Vitamin E10,0 mg
Karoten16,0 mg
Niacin18 mg
Kyselina listová200 μg
Draslík1000,0 mg
Hořčík300,0 mg
Vápník800,0 mg
Zinek15,0 mg
Měď2,0 mg
Jod150,0 μg

Část 3

Druhy potravin, povolená množství

(1) Potravními doplňky smí být obohacovány potraviny uvedené v tabulce č. 2 a to nejvýše do množství odpovídající procentickému podílu referenční dávky uvedeném v tabulce. Dále smí být obohacena jedlá sůl jodem.

(2) Potraviny, které je třeba před spotřebou upravit k použití podle návodu výrobce, a které po této přípravě patří mezi potraviny uvedené v tabulce č. 2, smí být obohacovány tak, aby v potravině určené ke spotřebě nebyly překročeny dané hodnoty procentického podílu referenční denní dávky.

(3) Podle předpokládané denní průměrné spotřeby se potraviny (kromě jedlé soli) zařazují do skupin A,B, C, a D.

Tabulka č. 2

SkupinaPotravinaProcentický podíl referenční dávky ve 100 g resp. ve 100 ml potraviny
Vitamin C Ostatní vitaminy a karoten *Jód Ostatní minerálie*
%%%%
Amléko100302030
chléb, běžné a jemné pečivo100502030
nealko nápoje, koncentrát k přípravě nealko nápojů100302030
pivo100302030
ovocný a bylinný čaj, instantní čaje, čajové extrakty100502030
dehydratované výrobky100502030
Bmasné a rybí výrobky2001003050
výrobky z brambor2001003050
těstoviny2001003050
směsi z obilovin, (műsli)2001003050
mléčné výrobky2001003050
Czmrzliny a mražené krémy200200-100
jedlé tuky a oleje200200-100
zpracované ovoce a zelenina20020050100
trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky20020050100
Dcukrovinky (kromě žvýkaček)300200100200
žvýkačky500300200300
kořenící přípravky500300200300

* uvedené v tabulce č. 1

Obohacování jedlé soli

Obohacování jedlé soli jodem se provádí tak, aby obsah jodu (vyjádřeno jako prvek) nebyl nižší než 20 mg.kg-1 a vyšší než 34 mg.kg-1 soli.

Část 4

Formy potravních doplňků

Jednotlivé potravní doplňky určené pro obohacování potravin smí být přidávány do potravin výhradně ve formách stanovených v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3

Formy potravních doplňků určené k obohacování potravin

Vitamin B1thiamin hydrochlorid
thiamin monohydrát
thiamin nitrát
Vitamin B2riboflavin
riboflavin-5-fosfát, sodná sůl
Vitamin Ckyselina L-askorbová
L-askorbát sodný
L-askorbát vápenatý
L-askorbát draselný
askorbyl palmitát
Vitamin ED-alfa-tokoferol
DL-alfa-tokoferol
D-alfa-tokoferol acetát
DL-alfa-tokoferol acetát
D-alfa-tokoferol jantaran
NiacinKyselina nikotinová
nikotinamid
Kyselina listovákyselina listová
Karotenbeta karoten
směs karotenů
Draslíkhydrogenuhličitan draselný
uhličitan draselný
chlorid draselný
draselné soli kyseliny citrónové
glukonát draselný
mléčnan draselný
draselné soli kyseliny orthofosforečné
glycerofosforečnan draselný
Vápníkuhličitan vápenatý
chlorid vápenatý
vápenaté soli kyseliny citrónové
glukonát vápenatý
glycerofosforečnan vápenatý
mléčnan vápenatý
vápenaté soli kyseliny orthofosforečné
hydroxid vápenatý
oxid vápenatý
Hořčíkglycerofosforečnan horečnatý
mléčnan horečnatý
octan horečnatý
uhličitan horečnatý
chlorid horečnatý
oxid horečnatý
horečnaté soli kyseliny orthofosforečné
síran horečnatý
glukonát horečnatý
hydroxid hořečnatý
hořečnaté soli kyseliny citrónové
Jodjodid draselný
jodid sodný
jodičnan draselný
jodičnan sodný
Zinekoctan zinečnatý
chlorid zinečnatý
mléčnan zinečnatý
síran zinečnatý
citrát zinečnatý
glukonát zinečnatý
oxid zinečnatý
uhličitan zinečnatý
Měďcitrát měďnatý
glukonát měďnatý
síran měďnatý
komplex lysin-měďnatý
uhličitan měďnatý

Část 5

Značení a uvádění do oběhu

(1) Pro označování potravních doplňků v obohacených potravinách platí zvláštní předpis.1) V případech stanovených zvláštním předpisem se obsah potravních doplňků v obohacených potravinách značí jako součást značení výživové (nutriční) hodnoty.

(2) Obsah potravních doplňků na konci doby minimální trvanlivosti nebo doby použitelnosti obohacené potraviny musí odpovídat údajům uvedeným na obalu výrobku.

Poznámky pod čarou

5) § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb.

6) § 2 zákona č. 110/1997 Sb.

15) Ve výčtu jsou uvedeny číselné kódy pro látky s čísly E 450 (vi), E 450 (v), E 450 (i), E 451 (i), E 451(ii), E 452 (i), E 452 (ii), E 452 (iii), E 452 (iv).
V zemích Evropské unie se dříve pro tyto látky používaly (v tomto pořadí) číselné kódy E 540, E 450a, E 450a, E 450b, E 450b, E 450c, E 450c, E 543, E 544.

16) Potraviny obsahující náhradní sladidla, příp. další složky, určené k přislazování pokrmu před spotřebou.

17) Použití cukroesterů k úpravě povrchu ovoce je uvedeno v části 11.

18) Použití těchto látek ve funkci náhradních sladidel je uvedeno v části 8.

1) Látky oxid uhličitý a oxid dusný jsou také používány jako přídatné látky

2) Nejvyšší povolené množství.

3) Hexanem se ve smyslu této vyhlášky rozumí směs acyklických nasycených uhlovodíků obsahujících 6 uhlíkových atomů

4) Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.

1) § 6 odst. 1 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., a § 6 vyhlášky č. 293/1997 Sb., o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví.

Přesunout nahoru