Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 502/2002 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

Částka 174/2002
Platnost od 05.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

Novela reaguje na změny v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kdy se některé druhy majetku již nepřeceňují na reálnou hodnotu. Je proto nezbytné upravit některá ustanovení vyhlášky. Dále obsahuje úpravu terminologie související s novelou zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.12.2017 pod číslem 443/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

Důvodem předložení novely vyhlášky je transpozice směrnice EU. Dalším důvodem předložení návrhu novely vyhlášky jsou změny vyvolané novelou zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Návrh novely vyhlášky dále obsahuje i některé další úpravy, které souvisejí se změnami v jiných právních předpisech a změny legislativně technického charakteru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 02.10.2015 pod číslem 252/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016