Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 499/2002 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2002 ve věci návrhu na zrušení § 13 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a § 4 odst. 3, § 5 odst. 3, § 7 a § 13 nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-499
Čísloč. 499/2002 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 30. října 2002 ve věci návrhu na zrušení § 13 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a § 4 odst. 3, § 5 odst. 3, § 7 a § 13 nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005
AliasNález ÚS ČR o zrušení některých ust. 114/2001 Sb., o stanovení produkč. kvót cukru, a zamítnutí návrhu na zrušení § 13 č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-499" title="Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. 114/2001 Sb., o stanovení produkč. kvót cukru, a zamítnutí návrhu na zrušení § 13 č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu">
Nález č. 499/2002 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 499/2002 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-499]Nález č. 499/2002 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 499/2002 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 499/2002 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-499]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 499/2002 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-499 Nález č. 499/2002 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 499/2002 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 499/2002 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 25. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-499


Zpět na předpis