Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 497/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů

Částka 173/2002
Platnost od 29.11.2002
Účinnost od 29.11.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

497

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. listopadu 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 81 odst. 1 a 2 zákona č. 133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 168/1989 Sb. a nařízení vlády č. 195/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova "příslušníku Hasičského záchranného sboru České republiky," zrušují.

2. V § 1 odst. 2 se slova "od 25000 Kč do 70 000 Kč" nahrazují slovy "sedminásobku až dvanáctinásobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok (dále jen "průměrná mzda")".

3. V § 2 odst. 2 písm. a) se částka "25000 Kč" nahrazuje slovy "šestinásobku průměrné mzdy".

4. V § 2 odst. 2 písm. b) se částka "15000 Kč" nahrazuje slovy "čtyřnásobku průměrné mzdy".

5. V § 2 odst. 2 písm. c) se částka "15000 Kč" nahrazuje slovy "čtyřnásobku průměrné mzdy".

6. V § 2 odst. 2 písm. d) se částka "15000 Kč" nahrazuje slovy "čtyřnásobku průměrné mzdy".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.

Přesunout nahoru