Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 478/2002 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem

Částka 166/2002
Platnost od 20.11.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zrušeno k 01.01.2007 (537/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

478

VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2002,

kterou se mění vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 k provedení § 45, § 46 odst. 1, 2 a 6 a § 47 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, se mění takto:

1. V § 15 odst. 2 se slova "hygienické stanice" nahrazují slovy "zdravotního ústavu".

2. V § 15 odst. 3 větě třetí se slova "a zařízeních ochrany veřejného zdraví" zrušují.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Ministryně:

MUDr. Součková v. r.

Přesunout nahoru