Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 465/2002 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách

Částka 161/2002
Platnost od 12.11.2002
Účinnost od 12.11.2002
Zrušeno k 15.04.2004 (158/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

465

VYHLÁŠKA

ze dne 15. října 2002,

kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví u jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin (dále jen "potraviny") uvedených v příloze č. 1 množství a druhy reziduí pesticidů.

(2) Tato vyhláška se vztahuje na potraviny uvedeně v příloze č. 1 též po jejich sušení nebo zpracování, popřípadě pokud jsou složkou jiné potraviny.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely vyhlášky se rozumí:

a) rezidui pesticidů zbytkové množství pesticidů, jejich metabolitů, rozkladných a reakčních produktů, které se nacházejí v potravinách nebo na potravinách;

b) maximálním limitem reziduí pesticidů nejvyšší přípustné, toxikologicky přijatelné množství pesticidů, které je výsledkem použití pesticidů v souladu se správnou zemědělskou praxí při ochraně rostlin během vegetace a skladování, nebo je výsledkem objektivně existujícího pozadí.

§ 3

(1) Členění potravin do skupin je uvedeno v příloze č. 1.

(2) Definice reziduí pesticidů včetně identifikačních čísel chemických abstraktů jsou uvedeny v příloze č. 2.

(3) Druhy pesticidů a maximální přípustné množství jejich reziduí v potravinách nebo na povrchu potravin rostlinného původu stanoví příloha č. 3 a u potravin živočišného původu příloha č. 4.

(4) Pro sušené a zpracované potraviny, pro které nejsou maximální limity reziduí v přílohách č. 3 a 4 výslovně stanoveny, se použijí maximální limity reziduí stanovené v přílohách č. 3 a 4 pro čerstvé potraviny s přihlédnutím ke zkoncentrování v důsledku sušení, nebo zkoncentrování či zředění výrobku v důsledku zpracování. Faktor zkoncentrování nebo zředění výrobku se stanoví na základě technologické dokumentace výrobku; v případě, že je tato technologická dokumentace nedostupná, stanoví se na základě technologické dokumentace obdobných výrobků stejného charakteru.

(5) U složených potravin, které obsahují směs složek, pro něž nejsou stanoveny maximální limity reziduí, nesmějí použité maximální limity reziduí pesticidů těchto složek překročit limity stanovené v přílohách č. 3 a 4, přičemž se zohlední relativní koncentrace složek ve směsi a ustanovení odstavce 4.

§ 4

(1) Při uvedení do oběhu nesmějí potraviny obsahovat rezidua jiných pesticidů, než která jsou uvedena v příloze č. 2, a nesmějí být překročeny maximální limity reziduí stanovené v přílohách č. 3 a 4.

(2) Výrobky označené jako "počáteční a pokračovací kojenecká výživa" a "obilné a ostatní kojenecké příkrmy"1) nesmějí obsahovat rezidua jednotlivých pesticidů v množství překračujícím 0,01 mg.kg-1 výrobku, jak je nabízen k přímé spotřebě nebo připraven ke spotřebě podle pokynů výrobce.

(3) Potraviny rostlinného původu mohou obsahovat vyšší obsah reziduí pesticidů pouze v případě, že potravina není určena k přímé spotřebě, a za podmínky, kdy způsob zpracování prokazatelně sníží obsah reziduí pesticidů v nich nebo na nich obsažených tak, aby výsledné množství reziduí pesticidů v potravině nepřekročilo limity stanovené v příloze č. 3. Takto upravené potraviny nelze použít k výrobě dětské a kojenecké výživy.


§ 5

Zrušuje se vyhláška č. 322/1999 Sb., kterou se stanoví maximální limity reziduí pesticidů v potravinách a potravinových surovinách.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministryně:

MUDr. Součková v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 465/2002 Sb.

ČLENĚNÍ POTRAVIN DO SKUPIN

Skupiny potravin Potraviny zařazené do skupiny Část potraviny, na kterou se vztahují MLR*)
I. POTRAVINY ROSTLINNÉHO PŮVODU
1. Ovoce čerstvé, sušené, mražené nebo tepelně neupravené; ořechy
i) CITRUSOVÉ PLODY grapefruity Celá potravina
citrony
limety
mandarinky (včetně klementinek a dalších hybridů)
pomeranče
pumelo (pomelo)
ostatní
ii) OŘECHY NA DŘEVINÁCH mandle Celá potravina, po odstranění skořápky
para ořechy
kešu oříšky
kaštany jedlé
kokosové ořechy
lískové oříšky
makadamové ořechy
piniové oříšky
pistáciové ořechy
vlašské ořechy
ostatní
iii) JÁDROVINY jablka Celá potravina po odstranění stopek
hrušky
kdoule
ostatní
iv) PECKOVINY meruňky Celá potravina po odstranění stopek
třešně a višně
broskve (včetně nektarinek
slívy
ostatní
v) BOBULOVITÉ A DROBNÉ OVOCE hrozny Celá potravina po odstranění okvětí a stopek (pokud má), v případě rybízu celá potravina
hrozny stolní
hrozny moštové
jahody
keřové ovoce
ostružiny
ostružiny ježeníku
ostružiny Loganovy
maliny
ostatní
ostatní bobulovité a
drobné ovoce
borůvky
klikvy
rybíz
angrešt
ostatní
volně rostoucí bobulovité a drobné ovoce
vi) RŮZNÉ OVOCE avokádo Celá potravina po odstranění stopek (pokud má), v případě ananasu po odstranění vrcholu, v případě oliv po odstranění hlíny (pokud má) pod tekoucí vodou
banány
datle
fíky
kiwi
liči
mango
olivy
plody mučenky
ananas
granátová jablka
ostatní
2. Zelenina čerstvá, sušená, mražená nebo tepelně neupravená
i) KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA červená řepa Celá potravina po odstranění vrcholových částí a ulpívající hlíny (pokud má)
(opláchnutím pod tekoucí vodou nebo důkladným očištěním suchého produktu kartáčem)
mrkev
celer bulvový - hlízy
křen
slunečnice topinambur
pastinák
petržel kořenová
ředkvičky, ředkve
černý kořen
bataty
turín
vodnice
yamy (hlíza čeledi Dioscoraceae)
ostatní
ii) CIBULOVÁ ZELENINA česnek Cibule, šalotka, česnek (suché):
celá potravina po odstranění snadno oddělitelné slupky a hlíny (pokud má).
cibule
šalotka
cibule jarní Cibule, šalotka, česnek jiné než suché, cibule jarní: celá potravina po odstranění kořenů a hlíny (pokud má).
ostatní
iii) PLODOVÁ ZELENINA lilkovité Celá potravina po odstranění stopek
rajčata
paprika
lilek
ostatní
tykvovité-jedlá slupka
okurky salátové
okurky nakládačky
cukety
ostatní
tykvovité-nejedlá slupka
melouny
tykve
melouny vodní
ostatní
kukuřice cukrová Zrna nebo palice bez šustí
iv) BRUKVOVITÁ ZELENINA květáková brukv. zel. Květák a brokolice: pouze jedlá část
brokolice
květák
ostatní
hlávková brukv. zel. Produkt po odstranění poškozených listů (pokud má)
kapusta růžičková
zelí, kapusta hlávk.
ostatní
listová brukv. zel. Produkt po odstranění poškozených listů (pokud má)
zelí pekingské, čínské
kadeřávek
ostatní
kedlubny Celá potravina po odstranění vrcholových částí a ulpívající hlíny (pokud má)
(opláchnutím pod tekoucí vodou nebo důkladným očištěním suchého produktu kartáčem)
v) LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ ZELENINOVÉ NATĚ salát a podobná zel. Produkt po odstranění poškozených listů, kořenů a hlíny (pokud má)
řeřicha
salát kadeřavý
salát hlávkový
endivie širokolistá
ostatní
špenát a podobná zel.
špenát
mangold
řeřišnice potoční
čekanka salátová
zeleninové natě
kerblík
pažitka
petrželová nať
celerová nať
ostatní
vi) LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá) fazolové lusky Celá potravina po odstranění lusků, nebo s lusky, jsou-li určeny k jídlu
fazole vyluštěné
hrachové lusky
hrách vyluštěný
ostatní
vii) ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA chřest Celá potravina po odstranění poškozené tkáně (pokud má).
kardy
celer řapíkatý Pór a fenykl: celá potravina po odstranění kořenů a půdy (pokud má)
fenykl
artyčoky
pór
reveň
ostatní
viii) HOUBY houby pěstované Celá potravina po odstranění hlíny nebo růstového substrátu
houby volně rostoucí
3. Luštěniny fazole Celá potravina
čočka
hrách
ostatní
4. Olejnatá semena a olejnaté potraviny
i) OLEJISATÁ SEMENA lněné semeno Celé semena nebo zrno, po odstranění skořápky nebo slupky, je-li to možné.
arašídy
mák
sezamové semeno Slunečnicové semeno: celé semeno včetně slupky, pokud je ve slupce, bez slupky, pokud ji nemá.
slunečnicové semeno
řepkové semeno
sójové boby
hořčičné semeno
bavlníkové semeno
ostatní
ii) ROSTLINNÉ OLEJE A TUKY Celá potravina
5. Brambory brambory ranné Celá potravina po odstranění hlíny (pokud má)
(opláchnutím pod tekoucí vodou nebo důkladným očištěním suchého produktu kartáčem
brambory pozdní
6. Čaj Celá potravina
(sušené listy a výhonky, fermentované, nebo jinak zpracované)
Cammellia sinensis
7. Chmel Celá potravina
(sušený), včetně pecek a nekoncentrovaného prachu
8. Koření kmín (plod) Celá potravina
jalovec (plod)
muškátový oříšek
pepř černý, bílý
vanilkové lusky
ostatní
9. Obilniny a obilné potraviny
i) OBILNINY pšenice Celá zrna
žito
ječmen
oves
kukuřice
rýže
čirok
pohanka
proso
ostatní
ii) OBILNÉ POTRAVINY mouka Celá potravina
chléb
ovesné vločky
celozrnné výrobky
müsli
10. Tropická semena a potraviny z nich
i) TROPICKÁ SEMENA kakaové boby Celá potravina, nepražený bez slupek a skořápek
kávové boby
ii) POTRAVINY Z TROPICKÝCH SEMEN kakaové potraviny Celá potravina
kakaová hmota
kakaový prášek
kakaové máslo
kakaové zrno
káva Celá potravina
11. Jiné rostlinné potraviny cukrovka Celá potravina po odstranění vrcholových částí a ulpívající hlíny (pokud má)
(opláchnutím pod tekoucí vodou nebo důkladným očištěním suchého produktu kartáčem)
léčivé byliny Část produktu, používaná pro farmaceutické účely
ostatní
II. POTRAVINY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
12. Maso, včetně drůbežího včetně tuku, vnitřností a masných výrobků: čerstvé, chlazené,mražené Celá potravina (bez kostí)
i) MASO JATEČNÝCH ZVÍŘAT maso, játra, ledviny, tuk
hovězí
vepřové
skopové
kozí
koňské
ostatní
ii) MASO DRŮBEŽÍ maso a játra
slepičí
kuřecí
kachní
husí
krůtí
perliččí
13. Mléko a mléčné potraviny Celá potravina
i) MLÉKO kravské mléko
kozí mléko
ovčí mléko
ostatní
ii) MLÉČNÉ POTRAVINY smetana
máslo
sýr
tvaroh
ostatní
14. Vejce a vaječné potraviny Celá potravina bez skořápky
i) VEJCE slepičí vejce
kachní vejce
husí vejce
ostatní
15. Divoce žijící zvěř - lovná holub Celá potravina (bez kostí)
bažant
zajíc
jelen a ostatní volně žijící
přežvýkavci
králík
koroptev
divoká kachna
prase divoké
ostatní
16. Rybí potraviny ryby Jedlá část
játra
jikry
plody moře
ostatní
17. Jiné živočišné potraviny rybí olej Celá potravina
med a jiné včelí výrobky
ostatní
*) MLR - maximální limit reziduí.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 465/2002 Sb.

DEFINICE REZIDUÍ PESTICIDŮ

CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
106-93-4 1,2-dibromoethane --- 1,2-dibromoethane
93-76-5 2,4,5-T --- 2,4,5-T
94-75-7 2,4-D --- 2,4-D
71751-41-2 abamectin delta 8,9-izomeru abamectinu Bia suma abamectinu B1a, B1b a delta 8,9-izomeru abamectinu B1a
30560-19-1 acephate --- acephate
135410-20-7 acetamiprid --- acetamiprid
34256-82-1 acetochlor EMA, HEMA suma acetochloru, metabolitů EMA a HEMA, vyjádřena jako acetochlor
5594-66-6 acifluorfen --- acifluorfen
1101007-06-1 acrinatrin --- acrinatrin
15972-60-8 alachlor --- alachlor
116-6-3 aldicarb aldicarb-sulfoxid, aldicarb-sulfon suma aldicarbu, aldicarb sulfoxid a aldicarb-sulfonu, vyjádřena jako aldicarb
39-00-2 aldrin dieldrin samostatně, nebo společně s dieldrinem, vyjádřena jako dieldrin
67375-30-8 alpha-cypermethrin viz cypermethrin
120923-37-7 amidosulfuron --- amidosulfuron
33089-61-1 amitraz --- amitraz
61-82-5 amitrole --- amitrole
anorganický bromid --- bromidový ion (ze všech zdrojů bez kovalentně vázaného bromu
3337-71-1 asulam --- asulam
1140-57-8 aramite ---aramite
1912-24-9 atrazine --- atrazine
1120162-55-2 azimsulfiiron --- azimsulfuron
2642-71-9 azinphos-ethyl --- azinphos-ethyl
186-50-0 azinphos-methyl --- azinphos-methyl
41083-11-08 azocyclotin cyhexatin suma azocyclotinu a cyhexatinu, vyjádřena jako cyhexatin
1131860-33-8 azoxystrobin --- azoxystrobin
1101-27-9 barban 3-chloranilin 3-chloranilin
71626-11-4 benalaxyl --- benalaxyl
25059-80-7 benazolin-ethyl benazolin benazolin
135158-54-2 bendicar 1,2,3-benzodiazole-7-karboxylová kyselina suma bendicaru a 1,2,3-benzodiazole-7-karboxylové kyseliny, vyjádřena jako bendicar
22781-23-3 bendiocarb 2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-ol suma bendiocarbu a 2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-olu vyjádřena jako bendiocarb
8256-54-1 benfuracarb --- benfuracarb
17804-35-2 benomyl viz carbendazim
17606-31-4 bensultap nereistoxin nereistoxin
25057-89-0 bentazone 6- a 8- hydroxybentazone suma bentazonu, 6- a 8-hydroxy-bentazonu, vyjádřena jako bentazone
42576-02-3 bifénox --- bifenox
82657-04-3 bifenthrin --- bifenthrin
485-31-4 binapacryl --- binapacryl
28434-01-7 bioresmethrin --- bioresmethrin
70585-36-3 bitertanol --- bitertanol
4824-78-6 bromophos-ethyl --- bromophos-ethyl
18181-80-1 bromopropylate --- bromopropylate
1689-84-5 bromoxynil --- bromoxynil
116255-48-2 bromuconazole --- bromuconazole (suma diastereoizomerů)
169327-76-0 buprofezin ---buprofezin
18001-35-2 camphechlor viz toxaphene
12425-06-1 captafol --- captafol
1133-06-2 captan --- captan
163-25-2 carbaryl --- carbaryl
10605-21-7 carbendazim suma carbendazimu, benomylu a thiophanate-methylu, vyjádřena jako carbendazim
116118-49-3 carbetamide anilin anilin
1563-66-2 carbofuran 3 -hydro xycarbofuran suma carbofuranu a 3-hydroxycarbofuranu, vyjádřena jako carbofuran
55285-14-8 carbosulfan --- carbosulfan
15234-68-4 carboxin anilin anilin
128621-72-7 carfentrazone-ethyl carfentrazone-ethyl-chlorpropionová kyselina, 3-hydroxymethyl-carfentrazone-ethyl -chlorpropionová kyselina, 3-demethyl-carfentrazone-ethyl-chlorpropionová kyselina suma carfentrazone-ethylu, carfentrazone-ethyl-chlorpropionové kyseliny, 3-hydroxymethyl- carfentrazone-ethyl-chlorpropionové kyseliny a 3-demethyl-carfentrazone-ethyl-chlorpropionové kyseliny, vyjádřeno jako carfentrazone-ethyl
1142891-20-1 cinidon-ethyl --- cinidon-ethyl (suma Z a E izomerů)
115263-53-3 cartap --- cartap
99129-21-2 clethodim 5-(2-ethylthiopropyl)cyklohexen-3-on, 5-(2-ethylthiopropyl)-5-cyklohexen -3-on, jejich sulfoxidy a sulfony suma clethodimu, 5-(2-ethylthiopropyl)cyklohexen -3-on, 5-(2-ethylthiopropyl)-5 -cyklohexen -3-on, jejich sulfoxidů a sulfonů, vyjádřena jako clethodim
105512-06-9 clodinafop-propargyl clodinafop suma clodinafop-propargylu a clodinafopu vyjádřena jako clodinafop-propargyl
174115-24-5 clofentezine --- clofentezine
81777-89-1 clomazone --- fclomazone
1702-17-6 clopyralid --- clopyralid
99607-70-2 cloquintocet-methylhexyl --- cloquintocet- methylhexyl
1420-04-2 cyanamid --- cyanamid
21725-46-2 cyanazine --- cyanazine
1101205-02-1 cycloxydim --- cycloxydim
68359-37-5 cyfluthrin --- cyfluthrin (suma izomerů)
157966-95-7 cymoxanil --- cymoxanil
152315-07-8 |cypermethrin --- cypermethrin (suma izomerů)
194361-06-5 |cyproconazole --- cyproconazole
121552-61-2 |cyprodinil --- cyprodinil
66215-27-8 cyromazine --- cyromazine
1596-84-5 daminozide 1,1-dimethylhydrazin suma daminozidua 1,1-dimethylhydrazin vyjádřena jako daminozide
533-74-4 dazomet methylisothionat methylisothionat
50-29-3 DDT p,p'-DDE a p,p'-DDD suma p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE a p,p'-DDD
52918-63-5 deltamethrin --- deltamethrin
919-86-8 demeton-S-methyl demeton-S-methyl sulfoxide a sulphone suma demeton-S-methylu a demeton-S-methyl sulfoxidu a sulphonu vyjádřena jako demeton-S-methyl
17040-19-6 demeton-S-methyl sulphone viz demeton-S-methyl
13684-56-5 desmedipham --- desmedipham
1014-69-3 desmetryn --- desmetryn
80060-09-9 diafenthiuron carbodiimid suma diafenthiuronu, carbodiimid, vyjádřena jako diafenthiuron
2303-16-4 di-allate --- di-allate
333-41-5 diazinon --- diazinon
1918-00-9 dicamba --- dicamba
115-32-2 dicofol --- dicofol (suma o,p' a p,p' izomerů)
60-57-1 dieldrin --- dieldrin
119446-68-3 difenoconazole --- difenoconazole
35367-38-5 diflubenzuron --- diflubenzuron
83164-33-4 diflufenican --- diflufenican
1194-65-6 dichlobenil (metabolií 2,6-dichlorbenzamidu viz 2,6-dichlorbenzamide) dichlobenil
1085-98-9 dichlofluanid dimethyl-aminosulfoanilide suma dichlofluanidu a dimethyl-aminosulfoanilidu vyjádřena jako dichlofluanid
2,6-dichlorbenzamide (metabolií dichlobenilu) --- 2,6-dichlorbemzamide
37764-25-3 dichlormid --- dichlormid
7547-66-2 dichlorprop --- dichlorprop
15165-67-0 dichlorprop-P viz dichlorprop
62-73-7 dichlorvos --- dichlorvos
34205-21-5 dimefuron --- dimefuron
50563-36-5 dimethachlor --- dimethachlor
87674-68-8 dimethenamid --- dimethenamid
55290-64-7 dimethipin --- dimethipin
60-51-5 dimethoate --- dimethoate
110488-70-5 dimethomorph --- dimethomorph (suma E a Z izomerů)
131-72-6 dinocap dinitrooktylfenoly dinocap
88-85-7 dinoseb dinoseb
1420-07-1 dinoterb --- dinoterb
78-34-2 dioxathion --- dioxathion (suma cis a trans izomerů)
2764-72-9 diquat --- diquat-kation
298-04-4 disulfoton disulfoton-sulfoxid, disulfoton-sulfon suma disulfotonu, disulfoton-sulfoxidu a disulfoton-sulfonu, vyjádřena jako disulfoton
3347-22-6 dithianon --- dithianon
dithiokarbamáty --- suma dithiokarbamatů, vyjádřena jako CS2
534-52-6 DNOC --- DNOC
2439-10-3 dodine --- dodine
115-29-7 endosulfan endosulfan-sulfate suma alfa a beta endosulfanu a endosulfan-sulfatu, vyjádřena jako endosulfan
77-20-8 endrin --- endrin
106325-08-0 epoxiconazole --- epoxiconazole
66230-04-4 esfenvalerate --- esfenvalerate (suma RS a SR izomerů)
16672-87-0 ethephon --- ethephon
563-12-2 ethion --- ethion
26225-79-6 ethofumesate --- ethofumesate
72-56-0 ethylan --- ethylan
80844-07-1 etofenprox --- etofenprox
131807-57-3 famoxadone --- famoxadone
60168-88-9 fenarimol --- fenarimol
120928-09-8 fenazaquin --- fenazaquin
13356-08-6 fenbutatin oxide --- fenbutatin oxide
299-84-3 fenchlorphos fenchlorphos-oxon suma fenchlorphosu a fenchlorphos-oxonu vyjádřena jako fenchlorphos
122-14-5 fenitrothion --- fenitrothion
71283-80-2 fenoxaprop-P-ethyl 6-chloro-2,3-dihydroxybenzoxazol-2-on suma fenoxaprop-P-ethylu a 1 6-chloro-2,3-dihydroxybenzoxazol-2-onu vyjádřena jako fenoxaprop-P-ethyl
72490-01-8 fenoxycarb --- fenoxycarb
74738-17-3 fenpiclonil --- fenpiclonil
67306-00-7 fenpropidin --- fenpropidin
67564-91-4 fenpropimorph --- fenpropimorph
134098-61-6 fenpyroximate --- fenpyroximate
900-95-8 fentin acetate viz fentin
668-34-8 fentin --- fentin, vyjádřen jako trifenylcín kation
76-87-9 fentin hydroxide viz fentin
51630-58-1 fenvalerate --- fenvalerate (suma RR a SS izomerů)
120068-37-3 fipronil MB 46136, MB 46513, suma fipronilu, MB 46136 a MB 46513, vyjádřena jako fipronil
145701-23-1 florosulam --- florosulam
79241-46-6 fluazifop-P-butyl fluazifop fluazifop-P-butyl
79622-59-6 fluazinam --- fluazinam
94050-52-9 flucycloxuron --- flucycloxuron (suma E- a Z- izomerů)
70124-77-5 flucythrinate --- flucythrinate (suma izomerů)
101463-69-8 flufenoxuron --- flufenoxuron
77501-90-7 fluoroglycofen-ethyl --- fluoroglycofen-ethyl
119126-15-7 flupoxam --- flupoxam
144740-54-5 flupyrsulfiiron-methyl --- flupyrsulfuron-methyl
136426-54-5 floquinconazole --- floquinconazole
61213-25-0 flurochloridone --- flurochloridone
69377-81-7 fluroxypyr --- fluroxypyr
85509-19-9 flusilazole flusilazole
76674-21-0 flutriafol triazolyl alaninu a kyseliny octové suma flutriafolu a triazolyl alaninu a kys. octové, vyjádřena jako flutriafol
133-07-3 folpet --- folpet
CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
173159-57-4 foramsulfuron ---foramsulfuron
22259-30-9 formethanate-HCl --- formethanate
2540-82-1 formothion --- formothion
39148-24-8 fosetyl Al --- fosetyl Al
7803-51-2 fosforovodík --- fosforovodík (ze všech zdrojů)
3878-19-1 fuberidazole --- fuberidazole
65907-30-4 furathiocarb --- furathiocarb
121776-33-8 funlazole --- furilazole
53369-07-6 glufosinate --- glufosinate
1071-83-6 glyphosate --- glyphosate
115044-19-4 guazatine-acetate --- guazatine-acetate
72619-32-0 haloxyfop-methyl estery a konjugáty suma haloxyfop-methylu, jeho esterů a konjugátů, vyjádřena jako haloxyfop-methyl
76-44-8 heptachlor heptachlor-epoxid suma heptachloru a heptachlor-epoxidu vyjádřena jako heptachlor
79983-71-4 hexaconazole --- hexaconazole
86479-06-3 hexaflumuron --- hexaflumuron
118-74-1 hexachlorobenzene --- hexachlorobenzene
78587-05-0 hexythiazox --- hexythiazox
60873 HCH --- HCH (suma α a β-HCH)
10004-44-1 hymexazol --- hymexazol
2439-01-2 chinomethionat --- chinomethionat
103-17-3 chlorbenside --- chlorbenside
510-15-6 chlorobenzilate --- chlorobenzilate
13360-45-7 chlorbromuron 3-brom-3-chloranilin 3-chloranilin
1967-16-4 chlorbufam viz barban
57-74-9 chlordane rostl. prod. ---chlordane (suma cis- a trans- izomerů)
živoč. prod oxychlordane suma cis- a trans- chlordanu a oxychlordanu vyjádřena jako chlordane
80-33-1 chlorfenson --- chlorfenson
470-90-6 chlorfenvinphos --- chlorfenvinphos (suma E a Z izomerů)
1698-60-8 chloridazon chloridazon
7003-89-6 chlormequat --- chlormequat - kation
1897-45-6 chlorothalonil ---chlorothalonil
15545-48-9 chlorotoluron 3-chlor-4-methylanilin 3-chlor-4-methylanilin
1982-47-4 chloroxuron --- chloroxuron
101-21-3 chlorpropham brambory ---chlorpropham 3-chloranilin
ostatní prod.3-chloranilin
2921-88-2 chlorpyrifos --- chlorpyrifos
5598-13-0 chlorpyrifos-methyl --- chlorpyrifos-methyl
64902-72-3 chlorsulfuron --- chlorsulfuron
84332-86-5 chlozolinate --- chlozolinate
35554-44-0 imazalil --- imazalil
81405-85-8 imazamethabenz-methyl --- imazamethabenz-methyl
114311-32-9 imazamox ---imazamox
81335-37-7 imazaquin ---imazaquin
81335-77-5 imazethapyr --- imazethapyr
138261-41-3 imidacloprid všechny metabolity, obsahující kys. 6-chlornikotinovou imidacloprid
144550-36-7 iodosulfuron-methyl --- iodosulfuron-methyl
CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
1689-83-4 ioxynil --- ioxynil
3861-47-0 ioxynil oktanoate ioxynil suma ioxynil a ioxynil oktanoate vyjádřena jako ioxynil oktanoate
36734-19-7 iprodione --- iprodione
34123-59-6 isoproturon --- isoproturon
163520-33-0 isoxadifen --- isoxadifen
141112-29-0 isoxaflutole RPA 202248, RPA 203328 suma isoxaflutole, RPA 202248a RPA 203328, vyjádřena jako isoxaflutole
143390-89-0 kresoxim-methyl rostl. prod. --- kresoxim-methyl |
živoč. prod. 490M1,490M2, 490M9 suma metabolitů 490M1, 490M2, 490M9
kyanovodík kyanovodík (ze všech kyanidů)
77501-63-4 lactofen PPG 1576, PPG 947, PPG 847, PPG 2053 suma lactofenu a PPG 1576, PPG 947, PPG 847, PPG 2053 vyjádřena jako laktofen
91465-08-6 lambda-cyhalothrin --- lambda-cyhalothrin
2164-08-1 lenacil --- lenacil
60873 lindane --- lindane (γ - HCH)
330-55-2 linuron 3,4-dichloranilin 3,4-dichloranilin
103055-07-8 lufenuron --- lufenuron
121-75-5 malathion malaoxon suma malathion a malaoxonu vyjádřena jako malathion
10071-13-3 maleic hydrazide konjugáty maleic hydrazide
8018-01-7 mancozeb viz dithiokarbamáty
12427-38-2 maneb viz dithiokarbamáty
26544-20-7 MCPA --- MCPA
94-81-5 MCPB --- MCPB
2595-54-2 mecarbam --- mecarbam
7085-19-0 mecoprop --- mecoprop
16484-77-8 mecoprop P viz mecoprop
měď --- měď pocházející ze všech sloučenin obsahujících měď
135590-91-9 mefenpyr-diethyl mefenpyr suma mefenpyru a mefenpyr-diethylu vyjádřena jako mefenpyr-diethyl
57837-19-1 metalaxyl --- metalaxyl
70630-17-0 metalaxyl -M viz metalaxyl
41394-05-2 metamitron desaminometamitron suma metamitronu a desaminometamitronu
67129-08-2 metazachlor --- metazachlor
25116-23-6 [metconazole --- metconazole
10265-92-6 methamidophos --- methamidophos
950-37-8 methidathion --- methidathion
2032-65-7 methiocarb methiocarb sulfoxide a sulfone suma methiocarbu a methiocarb sulfoxidu a sulfonu vyjádřena jako methiocarb
16752-77-5 methomyl --- suma methomylu a thiodicarbu, vyjádřena jako methomyl
74-83-9 methyl bromide --- methyl bromide
9006-42-2 metiram viz dithiokarbamáty
3060-89-7 metobromuron 4-bromanilin 4-bromanilin
51218-45-2 metolachlor --- metolachlor
139528-85-1 jmetosulam --- metosulam
72-43-5 methoxy chlor --- methoxychlor
CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
21387-64-9 metribuzin --- metribuzin
26718-65-0 mevinphos --- mevinphos (suma cis a trans izomerů)
7156-07-3 MON 4660 --- MON 4660
6923-22-4 monocrotophos --- monocrotophos
1746-81-2 monolinuron 4-chloranilin 4-chloranilin
88671-89-0 myclobutanil --- myclobutanil
15299-99-7 napropamide --- napropamide
132-66-1 naptalam --- naptalam
111991-09-4 nicosulfuron ADMP, ASDM suma nicosulfuronu, ADMP a ASDM, vyjádřena jako nicosulfuron
1113-02-6 omethoate --- omethoate
19666-30-9 oxadiazon --- oxadiazon
77732-09-3 oxadixyl --- oxadixyl
301-12-2 oxydemeton-methyl viz demeton-S-methyl
42874-03-3 oxyfluorfen amino-oxyfluorfen, acetamido-oxyfluorfen suma oxyfluorfenu,amino-oxyfluorfenu a acetamido-oxyfluorfenu, vyjádřena jako oxyfluorfen
4685-14-7 paraquat --- paraquat kation
56-38-2 parathion --- parathion
298-00-0 parathion-methyl --- parathion-methyl
66246-88-6 penconazole --- penconazole
66063-05-6 pencycuron --- pencycuron
40487-42-1 pendimethalin --- pendimethalin
52645-53-1 permethrin --- permethrin (suma izomerů)
13684-63-4 phenmedipham --- phenmedipham
298-02-2 phorate kyslíkový analog phoratu, sulfoxidy a sulfony phoratu a jeho kyslíkového analogu suma phoratu, jeho kyslíkového analogu a jejich sulfoxidů a sulfonů, vyjádřena jako phorate
2310-17-0 phosalone --- phosalone
732-11-6 phosmet phosmet-oxon suma phosmetu a phosmet-oxonu vyjádřena jako phosmet
13171-21-6 phosphamidon N-desethylphosphamidon suma E- a Z-phosphamidonu a N-desethylphosphamidonu
14816-18-3 phoxim --- phoxim
51-03-6 piperonyl butoxide --- piperonyl butoxide
23103-98-2 pirimicarb desmethyl- pirimicarb suma pirimicarbu a desmethyl-pirimicarb vyjádřena jako pirimicarb
29232-93-7 pirimiphos-methyl --- pirimiphos-methyl
113036-87-6 primisulfuron ---primisulfuron
32809-16-8 procymidone --- procymidone
41198-08-7 profenofos ---profenofos
88805-35-0 prohexadion soli suma prohexadionu a jeho solí vyjádřena jako prohexadion
67747-09-5 prochloraz všechny metabolity obsahující 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu prochloraz
7287-19-6 prometryn --- prometryn
1918-16-7 propachlor --- propachlor
24579-73-5 propamocarb ---propamocarb
111479-05-1 propaquizafop všechny metabolity obsahující 6-chlor-2-methoxychinoxalin propaquizafop
2312-35-8 propargite --- propargite
122-42-9 propham brambory --- propham
ostatní prod. anilin anilin
CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
60207-90-1 propiconazole --- propiconazole
12071-83-9 propineb viz dithiokarbamáty
114-26-1 propoxur --- propoxur
181274-15-7 propoxycarbazone-sodium 2-hydroxypropoxycarbazone-sodium suma propoxycarbazone-sodium 2-hydroxypropoxycarbazone-sodium, vyjádřena jako propoxycarbazone-sodium
23950-58-5 propyzamide rostl. prod. --- propyzamide
živoč. prod všechny metabolity obsahující 3,5-dichlor-benzoovou kyselinu suma propyzamide a všech metabolitů obsahujících 3,5-dichlorbenzoovou kyselinu vyjádřena jako propyzamide
94125-34-5 prosulfuron --- prosulfuron
123312-89-0 pymetrazine --- pymetrazine
113457-18-6 parazophos --- parazophos
18003-34-7 pyrethriny --- suma pyrethrinů I a II
196489-71-3 pyridaben --- pyridaben
55512-33-9 pyridate 3-fenoxy-4-hydroxy-6-chlorpyrazine suma pyridate a 3-fenoxy-4-hydroxy-6-chlorpyrazine vyjádřena jako pyridate
53112-28-0 pyrimethalin --- pyrimethalin
195727-68-1 pyriproxyfen --- pyriproxyfen
113593-03-8 quinalphos --- quinalphos
190717-03-6 quinmerac --- quinmerac
124495-18-7 quinoxyfen --- quinoxyfen
1100646-51-3 quizalofop-P-ethyl ---quizalofop-P-ethyl
1119738-06-6 quizalofop-P-tefuryl --- quizalofop -P-tefuryl
1122931-48-0 rimsulfuron ---rimsulfuron
1175217-20-6 silthiofam ---silthiofam
1122-34-9 simazine --- simazine
7704-34-9 síra --- síra ze všech sloučenin obsahujících síru
75-15-0 sirouhlík --- sirouhlík
118134-30-8 spiroxamine --- spiroxamine
99105-77-8 sulcotrione 2-chlor-4-methylsulfonylbenzoová kyselina suma sulcotrione a 2-chlor-4-methylsulfonylbenzoové kyseliny, vyjádřena jako sulcotrione
141776-32-1 sulfosulfuron ethylsulfone suma sulfosulfuronu a ethylsulfone, vyjádřena jako sulfosulfuron
81591-81-3 sulphosate AMPA suma sulfosatu a AMPA vyjádřena jako sulfosate
1102851-06-9 tau-fluvalinate --- tau-fluvalinate
107534-96-3 tebuconazole --- tebuconazole
1117-18-0 tecnazene --- tecnazene
83121-18-0 teflubenzuron --- teflubenzuron
1107-49-3 TEEP --- TEEP
5915-41-3 terbuthylazine --- terbuthylazine
886-50-0 terbutryn --- terbutryn
156-23-5 tetrachlormethan --- tetrachlormethan
148-79-8 thiabendazole rostl. prod. --- thiabendazole
živoč. prod 5-hydroxy-thiabendazole suma thiabendazolu a 5-hydroxy-thiabendazolu
1198-49 thiacloprid --- thiacloprid
179277-27-3 thifensulfuron-methyl --- thifensulfuron-methyl
CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
59669-26-0 thiodicarb metomyl suma metomylu a thiodicarbu vyjádřena jako metomyl
39196-18-4 thiofanox thiofanox-sulfoxide a sulfone suma thiofanoxu a thiofanox-sulfoxidu a sulfonu vyjádřena jako thiofanox
640-15-3 thiometon thiometon-sulfoxide a sulfone suma thiometonu a thiometon-sulfoxidu a sulfonu vyjádřena jako thiometon
23564-05-8 thiophanate-methyl viz carbendazim
137-26-8 thiram ---thiram
57018-04-9 tolclofos-methyl --- tolclofos-methyl
731-27-1 tolylfluanid dimethylamonisulfotoluid dimethylamonisulfotoluid
8001-35-2 toxaphene --- toxaphene
87820-88-0 tralkoxydim --- tralkoxydim
43121-43-3 triadimefon --- triadimefon
55129-65-3 triadimenol --- triadimenol
2303-17-5 tri-allate tri-allate
82097-50-5 triasulfuron --- triasulfuron
112143-82-5 triazamate --- triazamate
24017-47-8 triazophos --- triazophos
72459-58-6 triazoxide --- triazoxide
106040-48-6 tribenuron --- tribenuron
101200-48-0 tribenurom-methyl --- tribenurom-methyl
81412-43-3 tridemorph --- tridemorph
141517-21-7 trifloxystrobin --- trifloxystrobin
99387-89-0 triflumizole --- triflumizole
64628-44-0 triflumuron --- triflumuron
1582-09-8 trifluralin --- trifluralin
126535-15-7 triflusulfuron-methyl ---triflusulfuron-methyl
26644-46-2 triforine --- triforine
52-68-6 trichlorfon ---trichlorfon
131983-72-7 triticonazole --- triticonazole
2275-23-2 vamidothion vamidithion sulfoxide a sulfone suma vamidithionu a vamidithion sulfoxidu a sulfonu vyjádřena jako vamidithion
50471-44-8 vinclozolin všechny metabolity obsahující 3,5-dichloranilinovou skupinu vinclozolin
12122-67-6 zineb viz dithiokarbamaty

*) Identifikační číslo Chemical Abstracts Service

EMA 2-ethyl-6-methylanilin
HEMA 2-(1-hydroxyethyl)-6-methylanilin
AMPA kyselina aminomethyl fosforečná
MB 46513 5-amino-3-cyano-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-4-trifluorometylpyrazole
MB 46136 5-amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluorornethyl)-3cyano-4-trifluoromethylsulfonylpyrazole
RPA 202248 2-cykloprapylkarbonyl-3-(2-methylsulfonyl-4-trifluormethylfenyl)-3-oxopropanenitril
RPA 203328 2-methylsulfonyl-4-trifluoromethyl benzoová kyselina
PPG 1576 1-(carboethoxy)ethyl-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-aminobenzoate
PPG 947 1-(carboethoxy)ethyl-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate
PPG 847 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoová kyselina
PPG 2053 2-amino-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoová kyselina
MON 4660 4-dichloracetyl-1-oxa-4-azaspiro-(4,5)dekan
ADMP 2-amino-4,6-dimethoxypyrimidine
ASDM 2-sulfamoyl-N,N-dimethyl-nicotamide

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 465/2002 Sb.

MLR PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH ROSTLINNÉHO PŮVODU

MLR PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH ROSTLINNÉHO PŮVODU

Pesticid Potravina rostlinného původu MLR# mg.kg-1 Poznámka
1,2-dibromoethane všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
2,4,5-T všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
2,4-D ječmen 0,1
oves 0,1
pšenice 0,1
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
2,6-dichlorbenzamid angrešt 0,05
hrozny stolní a moštové 0,05
jádroviny 0,05
maliny 0,05
peckoviny 0,05
rybíz 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
abamectin chmel 0,05
okurky 0,05
paprika 0,02
rajčata 0,02
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
acephate artyčoky 0,2
broskve 0,2
citrusové plody 1
čaj 0,1*
fazolové lusky 3
hlávková brukvovitá zelenina 2
hrachové lusky 3
chmel 0,1*
jádroviny 1
květáková brukvovitá zelenina 2
lilek 0,5
rajčata 0,5
salát 1
slívy 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
acetamiprid jádroviny 0,05
okurky 0,1
paprika 1
rajčata 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
acetochlor kukuřice 0,02
slunečnicový olej 0,05
slunečnicové semeno 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
acifluorfen sójové boby 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
acrinatrin ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
alachlor slunečnicové semeno 0,05*
sójové boby 0,2
rostlinné oleje 0,05*
řepkové semeno 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
aldicarb banány 0,1
orambory 0,5
citrusové plody 0,2
květák 0,2
mrkev 0,1
pekanové ořechy 0,2
petržel kořenová 0,1
růžičková kapusta 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
aldrin viz dieldrin
alpha-cypermethrin viz cypermethrin
amidosulfuron všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
aminotriazole viz amitrole
amitraz bavlníkové semeno 1
čaj 0,1*
chmel 20
jádroviny 0,5
lilek 0,5
rajčata 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
amitrole čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
anorganický bromid arašídy 30
čaj 50
houby sušené 200
kakaové boby nepražené 50
kávové boby nepražené 30
koření 400
luštěniny 50
mák 30
mandle 50
mouka 50
obilniny 50
ovoce susene 30
rozinky 100
suché produkty ostatní 50
zelenina sušená 30
ostatní potraviny rostlinného původu 20
aramite čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
asulam všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
atrazine všechny potraviny rostlinného původu 0,1*
azimsulřuron obilniny 0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
azinphos-ethyl čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
azinphos-methyl citrusové plody 1
irozny stolní a moštové 1
ovoce ostatní 0,5
zelenina 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
azocyclotin chmel 10
jádroviny 0,1
peckoviny 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
azoxystrobin artyčoky 1
banány 2
celer řapíkatý 5
citrusové plody 1
čaj 0,1*
čekanka salátová 0,2
černý kořen 0,2
fazolové lusky 1
hrách vyluštěný 0,2
hrachové lusky 0,5
hrozny stolní a moštové 2
chmel 20
jahody
ječmen 0,3
křen 0,2
lilek 2
luštěniny 0,1
mrkev 0,2
ořechy na dřevinách 0,1*
oves 0,3
paprika 2
pastinák 0,2
petržel kořenová 0,2
pór 0,1
pšenice 0,3
rajčata 2
salát a podobná zelenina 3
tykvovité - jedlá slupka 1
tykvovité - nejedlá slupka 0,5
žito 0,3
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
barban čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
benalaxyl cibule 0,2
čaj 0,1*
hrozny stolní a moštové 0,2
chmel 0,1*
lilkovité 0,2
melouny 0,1
melouny vodní 0,1
salát 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
benazolinethyl řepkové semeno 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
bendicarb ječmen 0,1
oves 0,1
pšenice 0,1
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
bendiocarb všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
benfuracarb brambory 0,5
čaj 0,1*
chmel 5*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
benomyl viz carbendazim
bensultap brambory 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
bentazone hrách vyluštěný 0,5
hrachové lusky 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1*
bifenox všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
bifenthrin cukrovka 0,1
čaj 5
chmel 10
okurky 0,1
paprika 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
binapacryl čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
bioresmethrin okurky 0,5
paprika 0,5
rajčata 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1*
bitertanol jádroviny 2
ječmen 2
oves 2
peckoviny 1
pšenice 2
tritikále 2
žito 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
bromophos-ethyl čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
bromopropylate banány 3
citrusové plody 3
čaj 0,1*
hrozny stolní a moštové 2
chmel 5
jádroviny 2
jahody 2
peckoviny 2
zelenina 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
bromoxynil všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
bromuconazole hrozny stolní a moštové 0,5
ječmen 0,1
pšenice 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
buprofezin okurky 0,1
paprika 0,1
rajčata 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
camphechlor viz toxaphene
captafol čaj 0,1*
chmel 0,1*
obilniny 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
captan bobulovité a drobné ovoce ostatní 3
čekanka salátová 2
hrozny stolní a moštové 10
jádroviny 3
lusková zelenina 2
peckoviny 2
pór 2
rajčata 3
salát 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1*
carbaryl broskve 3
brukvovitá zelenina 3
hrozny stolní a moštové 3
hrušky 3
jablka 3
meruňky 3
obilniny ostatní 0,5 1)
ovoce ostatní 1
rýže 1 1)
salát a podobná zelenina 3
slívy 3
zelenina ostatní 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
carbendazim banány 1
broskve 1
celer bulvový - hlízy 2
citrusové plody 5
cukety 0,3
fazole 2
zelí hlávkové 3
houby pěstované 1
hrozny stolní a moštové 2
jahody 3
jádroviny 2
lilek 0,5
melouny 0,5
meruňky 1
okurky 1
rajčata 0,5
reveň 2
růžičková kapusta 0,5
salát 5
slívy 0,5
sójové boby 0,2
tykve 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1*
carbetamide řepkové semeno 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
carbofuran brambory 0,5
cibule 0,3
citrusové plody 0,3
čaj 0,2*
česnek 0,3
chmel 10
kedlubny 0,2
květáková brukvovitá zelenina 0,2
mrkev 0,3
petržel kořenová 0,3
ředkvičky 0,5
šalotka 0,3
turín 0,2
tykvovité - nejedlá slupka 0,2
vodnice 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1*
carbosulfan brambory 0,5
cukrovka 0,1
čaj 0,1*
chmel 1
kukuřice 0,1
mrkev 0,1
petržel kořenová 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
carboxin řepkové semeno 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
carfentrazon-ethyl ječmen 0,1
oves 0,1
pšenice 0,1
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
cartap čaj 20
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
cinidon-ethyl ječmen 0,05*
oves 0,05*
pšenice 0,05*
tritikále 0,05*
žito 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
clethodim brambory 0,1
brukvovitá zelenina 0,3
cukrovka 0,03
hrách 0,3
pór 0,5
řepkové semeno 0,03
salát 0,5
slunečnicové semeno 0,03
špenát 0,3
ostatní potraviny rostlinného původu 0.01*
clodinafop-propargyl pšenice 0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
clofentezine hrozny moštové 0,5
hrozny stolní 0,2
chmel 0,2
jádroviny 0,5
okurky 1
peckoviny 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
clomazone všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
clopyralid cukrovka 1
jádroviny 0,02
jahody 0,1
ječmen 0,5
kukuřice 0,1
oves 0,5
peckoviny 0,02
pšenice 0,5
řepkové semeno 0,1
tritikále 0,5
žito 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
cloquintocet-mexyl pšenice 0,02
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
cyanamide chmel 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
cyanazine všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
cycloxydim brukvovitá zelenina 0,5
luštěniny 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
cyfluthrin broskve 0,5
čaj 0,1*
hlávková brukvovitá zelenina 0,2
hrozny stolní a moštové 0,3
chmel 20
jádroviny 0,2
květáková brukvovitá zelenina 0,05
listová brukvovitá zelenina 0,3
lusková zelenina 0,05
meruňky 0,5
okurky 0,1
paprika 0,3
rajčata 0,05
řepkové semeno 0,05
salát a podobná zelenina 0,5
slívy 0,2
třešně 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
cymoxanil cibule 0,1
hrozny stolní a moštové 0,1
chmel 2
tykvovité 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
cypermethrin artyčoky 2
bavlníkové semeno 0,2
broskve 2
cibule 0,1
citrusové plody 2
čaj 0,5
česnek 0,1
fazolové lusky 0,5
hlávková brukvovitá zelenina 0,5
houby volně rostoucí 1
hrachové lusky 0,5
hrozny stolní a moštové 0,5
chmel 30
chřest 0,1
jádroviny 1
ječmen 0,2
kedlubny 0,2
keřové ovoce 0,5
květáková brukvovitá zelenina 0,5
lilkovité 0,5
listová brukvovitá zelenina 1
lněné semeno 0,2
mák 0,2
meruňky 2
oves 0,2
pór 0,5
pšenice 0,2
řepkové semeno 0,2
salát a podobná zelenina 2
sezamové semeno 0,2
slívy 1
slunečnicové semeno 0,2
šalotka 0,1
špenát a podobná zelenina 0,5
tritikále 0,2
třešně 1
tykvovité 0,2
volně rostoucí ovoce 2
zeleninové natě 2
žito 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
cyproconazole jádroviny 0,1
řepkové semeno 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
cyprodinil jádroviny 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
cyromazine všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
daminozide čaj 0,1*
chmel 0,1*
olejnatá semena 0,05
ořechy na dřevinách 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
dazomet všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
DDT čaj 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
deltamethrin angrešt 0,2
artyčoky 0,1
brambory uskladněné 0,5
cibulová zelenina 0,1
čaj 5
fazolové lusky 0,2
hlávková brukvovitá zelenina 0,1
hořčičné semeno 0,1
hrachové lusky 0,1
hrozny stolní a moštové 0,1
chmel 5
jádroviny 0,1
kávové boby nepražené 2 1)
květáková brukvovitá zelenina 0,1
lilkovité 0,2
listová brukvovitá zelenina 0,5
luštěniny 1 1)
maliny 0,5
obilniny 1 1)
olivy 0,1
ostružiny 0,5
peckoviny 0,1
pór 0,2
rybíz 0,2
ředkvičky 0.1
řepkové semeno 0,1
salát a podobná zelenina 0,5
špenát a podobná zelenina 0,5
tykvovité - jedlá slupka 0,1
zeleninové natě 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
demeton-S-methyl obilniny 0,1
ovoce ostatní 0,5
zelenina 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
demeton-S-methyl viz demeton-S-methyl
sulphone
desmedipham všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
desmetryn všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
diafenthiuron jablka 0,05
okurky 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
di-allate čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
diazinon angrešt 02
borůvky 0,2
broskve 0,5
cukrovka 0,05
čaj 0,05*
grapefruity 1
hrušky 0,3
chmel 0,05*
jablka 0,3
kiwi 0,2
lilkovité 0,5
mandarinky 0,5
mrkev 0,2
olejnatá semena 0,05*
ořechy na dřevinách 0,05*
pomeranče 1
pumelo 1
rybíz 0,2
slívy 0,1
třešně 0,3
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
dicamba všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
dicofol bavlníkové semeno 0,1
citrusové plody 2
čaj 20
hrozny stolní a moštové 2
chmel 50
jádroviny 1
olejnatá semena ostatní 0,05*
ořechy na dřevinách 0,05*
peckoviny 1
rajčata 1
tykvovité -jedlá slupka 0,2
tykvovité - nejedlá slupka 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
dieldrin čaj 0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
difenoconazole jádroviny 0,02
ječmen 0,02
oves 0,02
pšenice 0,02
tritikále 0,02
žito 0,02
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
diflubenzuron brukvovitá zelenina 1
houby pěstované 0,1
hrozny stolní a moštové 0,5
jádroviny 1
slívy 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
diflufenican všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
dichlobenil angrešt 0,05
hrozny stolní a moštové 0,05
jádroviny 0,05
maliny 0,05
peckoviny 0,05
rybíz 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
dichlofluanid bobulovité a drobné ovoce 10
chmel 1
ovoce ostatní 5
salát a podobná zelenina 10
zelenina ostatní 5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1*
dichlormid kukuřice 0,05
slunečnicové semeno 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
dichlorprop čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
dichlorprop-p viz dichlorprop
dichlorvos obilniny 2 1)
čaj 0,1*
luštěniny 0,1
ovoce 0,1
zelenina 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
dimefuron řepkové semeno 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
dimethachlor řepkové semeno 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
dimethenamid všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
dimethipin brambory 0,05
kukuřice 0,1
rajčata 0,1 2)
řepkové semeno 0,1
slunečnicové semeno 0,5
sójové boby 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
dimethoate čaj 0,2*
ovoce 1
zelenina 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
dimethomorph brambory 0,02
hrozny stolní a moštové 0,2
rajčata 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
dinocap angrešt 0,1
hrozny stolní a moštové 0,1
jablka 0,1
mrkev 0,1
okurky 0,1
petržel kořenová 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
dinoseb čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
dinoterb čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
dioxathion čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
diquat brambory 0,1
cukrovka 0,1
houby 0,1
rostlinné oleje 0,1
řepkové semeno 2
slunečnicové semeno 0,5
zelenina 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
disulfoton čaj 0,05*
čirok 0,2
chmel 0,05*
ječmen 0,2
olejnatá semena 0,05*
pšenice 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
dithianon broskve 0,5
jádroviny 0,1
třešně 0,5
višně 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
dithiokarbamáty angrešt 5
brambory 0,1
broskve 2
brukvovitá zelenina 2
celer bulvový - hlízy 0,2
celer řapíkatý 0,5
celerová nať 2
cibule 2
citrusové plody 5
cukrovka 0,1
čaj 0,1
čekanka salátová 0,2
černý kořen 0,2
česnek 0,5
fazole vyluštěné 0,2
fazolové lusky 1
hrách vyluštěný 0,1
hrachové lusky 1
hrozny stolní a moštové 2
chmel 25
jádroviny 3
jahody 2
ječmen 2
lilkovité ostatní 2
meruňky 2
mrkev 0,2
obilniny ostatní 0,1
okurky 0,5
olejnatá semena ostatní 0,1
olivy 5
oves 2
pór 3
pšenice 1
rajčata 3
rybíz 5
ředkvičky 0,2
řepkové semeno 0,5
řeřicha potoční 0,3
salát a podobná zelenina 5
slívy 1
šalotka 0,5
třešně 1
tykvovité ostatní 2
zeleninové natě 5
žito 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05
DNOC čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
dodine jádroviny 1
peckoviny 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,2*
endosulfan bavlníkové semeno 0,3
broskve 0,5
citrusové plody 0,5
čaj 30
hrozny stolní a moštové 0,5
chmel 0,1*
jádroviny 0,3
jahody 0,1
olejnatá semena ostatní 0,1*
ořechy na dřevinách 0,1*
paprika 1
rajčata 0,5
rybíz 0,1
sójové boby 0,5
tykvovité - nejedlá slupka 0,3
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
endrin chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
epoxiconazole cukrovka 0,05
ječmen 0,1
oves 0,1
pšenice 0,1
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
esfenvalerate olejnatá semena 0,05
čaj 0,05*
chmel 0,05*
ječmen 0,05
oves 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
ethephon ananas 2
bavlníkové semeno 2
broskve 0,5
cibule 0,5
čaj 0,1*
chmel 0,1*
jádroviny 3
ječmen 0,5
ořechy na dřevinách 0,1*
paprika 3
pšenice 0,2
rajčata 3
rybíz 5
tritikále 0,2
třešně 3
žito 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
ethion citrusové plody 2
čaj 2
hrozny stolní a moštové 0,5
jádroviny 0,5
peckoviny 0,5
zelenina 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
ethofumesate všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
ethylan čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
etofenprox jablka 1
ječmen 0,5
oves 0,5
pšenice 0,5
řepkové semeno 0,05
tritikále 0,5
žito 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
famoxadon brambory 0,02
ječmen 0,2
pšenice 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
fenarimol angrešt 1
banány 0,3
broskve 0,5
čaj 0,05*
hrozny stolní a moštové 0,3
chmel 5
jádroviny 0,3
jahody 0,3
listová zelenina a zeleninové natě 0,05*
maliny 0,1
meruňky 0,5
paprika 0,5
rajčata 0,5
rybíz 1
třešně 1
tykvovité - jedlá slupka 0,2
tykvovité - nejedlá slupka 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
fenazaquin hrozny stolní a moštové 0,1
jádroviny 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
fenbutatin oxide banány 3
citrusové plody 5
cukety 0,5
čaj 0,1*
hrozny stolní a moštové 2
chmel 0,1*
jádroviny 2
jahody 1
lilek 1
okurky 0,5
paprika 1
rajčata 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
fenchlorphos čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
fenitrothion citrusové plody 2
čaj 0,5
obilniny 0,5
ovoce ostatní 0,5
zelenina 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
fenoxaprop-p-ethyl všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
fenoxycarb hrozny stolní a moštové 0,05
jablka 0,05
slívy 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
fenpiclonil všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
fenpropidin ječmen 0,5
pšenice 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
fenpropimorph ječmen 0,1
oves 0,1
pšenice 0,1
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
fenpyroximate jádroviny 0,2
chmel 10
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
fentin brambory 0,1
čaj 0,1*
chmel 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
fentin acetate viz fentin
fentin hydroxide viz fentin
fenvalerate čaj 0,05*
hrozny stolní a moštové 0,1
chmel 0,05*
jádroviny 0,05
ječmen 0,2
olejnatá semena 0,05
oves 0,2
pšenice 0,05
rajčata 0,05
růžičková kapusta 0,05
tritikále 0,05
zelí hlávkové 0,05
žito 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
fipronil ječmen 0,05
oves 0,05
pšenice 0,05
tritikále 0,05
žito 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
florosulam kukuřice 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
fluazifop-p-butyl brambory 0,5
brukvovitá zelenina 0,5
cibule 0,1
cukrovka 0,3
červena řepa 0,3
česnek 0,1
fazole 2
hrách 3
chmel 0,1
jádroviny 0,5
jahody 0,1
mák 0,5
mrkev 0,2
peckoviny 0,5
řepkové semeno 5
slunečnicové semeno 0,1
sójové boby 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
fluazinam všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
flucycloxuron jádroviny 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
flucythrinate čaj 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
fludioxonil všechny potraviny rostlinného původu 0,02*
flufenoxuron hrozny stolní a moštové 0,5
jádroviny 0,5
peckoviny 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
fluoroglycofen-ethyl všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
flupoxam ječmen 0,05
oves 0,05
pšenice 0,05
tritikále 0,05
žito 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
flupyrosulfuron-methyl čaj 0,05*
chmel 0,05*
olejnatá semena 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
fluquinconazole jádroviny 0,3
ječmen 0,1*
oves 0,1*
pšenice 0,1*
tritikále 0,1*
žito 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
flurochloridone brambory 0,05
kukuřice 0,05
pšenice 0,05
slunečnicové semeno 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
fluroxypyr čaj 0,1*
chmel 0,1*
jádroviny 0,1
ječmen 0,1
kmín 0,1
kukuřice 0,1
mák 0,1
oves 0,1
peckoviny 0,1
pšenice 0,1
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
flusilazole cukrovka 0,05
hrozny stolní a moštové 0,1
jádroviny 0,2
ječmen 0,1
oves 0,1
pšenice 0,1
řepkové semeno 0,05*
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
flusulamide brukvovitá zelenina 0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
flutriafol cukrovka 0,05
ječmen 0,1
pšenice 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
folpet bobulovité a drobné ovoce ostatní 3
čekanka salátová 2
hrozny stolní a moštové 10
jádroviny 3
lusková zelenina 2
peckoviny 2
pór 2
rajčata 3
salát 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1*
foramsulfuron všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
formethanate-HCl zelenina 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
formothion citrusové plody 0,2
ovoce ostatní 0,1
zelenina 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
fosetyl Al cibule 0,2
hrozny stolní a moštové 5
chmel 100
tykvovité 5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
fosforovodík obilniny 0,1 1)
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01* 1)
fuberidazole ječmen 0,1
pšenice 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
furathiocarb čaj 0,1*
chmel 5
květáková brukvovitá zelenina 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
furilazole všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
glufosinate brambory 0,1
hrozny stolní a moštové 0,05
jádroviny 0,05
peckoviny 0,05
řepkové semeno 1
slunečnicové semeno 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
glyphosate bavlníkové semeno 10
brambory 0,2
čirok 20
fazole 2
hořčičné semeno 10
houby volně rostoucí 50
hrách 20
ječmen 20
kukuřice 3
lněné semeno 10
olivy na olej 2
oves 20
pšenice 20
řepkové semeno 10
sójové boby 20
tritikále 20
žito 20
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1*
guazatine všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
haloxyfop brambory 0,05
cukrovka 0,2
červená řepa 0,2
hrách vyluštěný 0,05
hrozny stolní a moštové 0,05
jádroviny 0,05
kmín 0,05
peckoviny 0,05
řepkové semeno 0,2
slunečnicové semeno 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
HCH čaj 0,2*
obilniny 0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
heptachlor čaj 0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
hexaconazole broskve 0,05
hrozny stolní a moštové 0,1
jádroviny 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
hexaflumuron brambory 0,05
jádroviny 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
hexachlorobenzene všechny plodiny 0,01*
hexythiazox hrozny stolní a moštové 0,05
chmel 0,02
jádroviny 0,05
okurky 0,05
peckoviny 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
hymexazol cukrovka 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
chinomethionat ovoce 0,3
zelenina 0,3
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
chlorbenzide čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
chlorbenzilate ořechy na dřevinách 0,2
ovoce 2
zelenina 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
chlorbromuron brambory 0,05
kukuřice 0,1
luštěniny 0,1
mrkev 0,1
sójové boby 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
chlorbufam viz barban
chlordane všechny potraviny rostlinného původu 0,02*
chlorfenson čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
chlorfenvinphos celerová nať 0,5
cibulová zelenina 0,5
citrusové plody 1
kořenová a hlíznatá zelenina 0,5
petrželová nať 0,5
zelenina ostatní 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
chloridazon cukrovka 0,025
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
chlormequat celer 0,1
čaj 0,1*
houby pěstované 10
hrušky 0,5
chmel 0,1*
ječmen 2
kedlubny 0,1
květák 0,1
olejnatá semena ostatní 0,1*
olivy 0,1*
ořechy na dřevinách 0,1*
oves 5
pšenice 2
rajčata 1
řepkové semeno 5
tritikále 2
zelí hlávkové 0,1
žito 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
chlorothalonil angrešt 10
arašídy 0,05
banány 0,2
broskve 1
celer bulvový - hlízy 1
celer řapíkatý 10
cibule 0,5
cibule jarní 5
čaj 0,1*
česnek 0,5
fazole vyluštěné 0,05
houby pěstované 2
hrách vyluštěný 0,3
hrachové lusky 2
hrozny moštové 3
hrozny stolní 1
chmel 50
jádroviny 1
jahody 3
ječmen 0,1
klikvy 2
květáková brukvovitá zelenina 3
lilkovité 2
maliny 10
meruňky 1
mrkev 1
okurky nakládačky 5
okurky salátové 1
ostružiny 10
oves 0,1
pór 10
pšenice 0,1
růžičková kapusta 0,5
rybíz 10
slívy 0,5
šalotka 0,5
tritikále 0,1
tykvovité - nejedlá slupka 1
zeleninové natě 5
zelí hlávkové 3
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
chlorotoluron mák 0,1
ječmen 0,1
oves 0,1
pšenice 0,1
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
chloroxuron čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
chlorpropham brambory 5 3), 4)
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
chlorpyrifos banány 3
angrešt 1
broskve 0,2
cibule 0,2
citrusové plody ostatní 0,3
čaj 0,1*
hrozny stolní a moštové 0,5
chmel 0,1*
jádroviny 0,5
jahody 0,2
ječmen 0,2
lilkovité 0,5
maliny 0,5
mandarinky 2
mrkev 0,1
ostružiny 0,5
rybíz 1
řapíkatá a stonková zelenina 1
ředkvičky 0,2
slívy 0,2
třešně 0,3
zelí hlávkové 1
zelí pekingské 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
chlorpyrifos-methyl broskve 0,5
citrony 0,3
čaj 0,1*
hrozny stolní a moštové 0,2
chléb 0,5
chmel 0,1*
jádroviny 0,5
jahody 0,5
lilkovité 0,5
mandarinky 1
mouka pšeničná 2
obilniny 3 1)
pomeranče 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
chlorsulfuron všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
chlozolinate čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
imazalil banány 2 1)
brambory uskladněné 5 1)
citrusové plody 5 1)
čaj 0,1*
chmel 0,1*
jádroviny 5
melouny 0,2
rajčata 0,5
tykvovité - jedlá slupka 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
imazamethabenz všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
imazamox luštěniny 0,05
sójové boby 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
imazaquin všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
imazethapyr fazole 0,05
hrách 0,05
sójové boby 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
imidacloprid brambory 0,05
chmel 0,05
kukuřice 0,05
slunečnicové semeno 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
iodosulfuron-methyl všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
ioxynil oktanoát všechny potraviny rostlinného původu 0,02*
iprodione angrešt 10
banány 3
borůvky 10
cibule 5
cibule jarní 3
citrony 5
čaj 0,1*
čekanka salátová 2
červená řepa 0,5
česnek 5
fazolové lusky 5
hořčičné semeno 0,2
hrách vyluštěný 0,2
hrachové lusky 1
hrozny stolní a moštové 10
chmel 0,1*
jádroviny 10
jahody 10
ječmen 1
kedlubny 0,1
keřové ovoce 5
kiwi 5
křen 0,1
květáková brukvovitá zelenina 0,05
lilkovité 5
lněné semeno 0,1
luštěniny 0,2
mandarinky 2
melouny 0,3
mrkev 0,3
peckoviny 5
petržel kořenová 0,1
pšenice 0,5
reveň 0,2
růžičková kapusta 0,5
rybíz 10
rýže 3
ředkvičky 0,3
řepkové semeno 0,2
řeřicha potoční 10
salát a podobná zelenina 10
slunečnicové semeno 0,2
šalotka 5
tykvovité - jedlá slupka 2
zeleninové natě 10
zelí hlávkové 5
zelí pekingské 5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
isoproturon všechny potraviny rostlinného původu 0,02*
isoxadifen všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
isoxaflutole kukuřice 0,05
mák 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
kresoxim-methyl angrešt 1
čaj 0,1*
hrozny stolní a moštové 1
chmel 0,1*
jádroviny 0,2
jahody 0,2
lilek 0,5
mák 0,1
olejnatá semena 0,1
olivy 0,2
ořechy na dřevinách 0,1
paprika 1
rajčata 0,5
rybíz 1
tykvovité - nejedlá slupka 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
kyanovodík obilniny 15
luštěniny 6
mouka pšeničná 6
čaj 6
lactofen ječmen 0,05
oves 0,05
pšenice 0,05
tritikále 0,05
žito 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
lambda-cyhalothrin angrešt 0,1
broskve 0,2
celer bulvový - hlízy 0,1
celer řapíkatý 0,3
cukrovka 0,01
čaj 1
fazolové lusky 0,2
grapefruity 0,1
houby volně rostoucí 0,5
hrách vyluštěný 0,2
hrachové lusky 0,2
hrozny stolní a moštové 0,2
chmel 1
jádroviny 0,1
jahody 0,5
ječmen 0,05
kapusta růžičková 0,05
květáková brukvovitá zelenina 0,1
lilek 0,5
meruňky 0,2
ořechy na dřevinách 0,05*
paprika 0,1
peckoviny ostatní 0,1
pomeranče 0,1
pumelo 0,1
rajčata 0,1
rybíz 0,1
ředkvičky 0,1
salát a podobná zelenina 1
špenát 0,5
tykvovité - jedlá slupka 0,1
tykvovité - nejedlá slupka 0,05
volně rostoucí bobulovité a drobné ovoce 0,2
zeleninové natě 1
zelí hlávkové 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
lenacil cukrovka 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
lindane hrozny stolní a moštové 0,5
listová zelenina a zeleninové natě 2
mrkev 0,1
obilniny 0,1
ovoce ostatní 1
peckoviny 0,5
rajčata 0,5
zelenina ostatní 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
linuron brambory 0,05
hrách 0,1
ječmen 0,1
kořenová a hlíznatá zelenina 0,1
kukuřice 0,02
oves 0,1
pšenice 0,1
sójové boby 0,1
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
lufenuron brambory 0,02
jablka 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
malathion citrusové plody 2
kořenová a hlíznatá zelenina 0,5
obilniny 8 1)
ovoce ostatní 0,5
zelenina ostatní 3
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
maleic hydrazide brambory uskladněné 50
cibule 10
česnek 10
mrkev 30
petržel kořenová 30
šalotka 10
ostatní potraviny rostlinného původu 1*
mancozeb viz dithiokarbamáty
maneb viz dithiokarbamáty
MCPA všechny potraviny rostlinného původu 0,1*
MCPB všechny potraviny rostlinného původu 0,1*
mecarbam čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
mecoprop všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
mecoprop P viz mecoprop
měď cukrovka 50
fazole 20
hrozny stolní 40
chmel 1000
peckoviny 20
ostatní potraviny rostlinného původu 10
mefenpyr-diethyl všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
metalaxyl chmel 10
cibule 0,5
cibule jarní 0,2
čaj 0,1*
endivie širokolistá 1
grapefruity 0,5
hrozny moštové 1
hrozny stolní 2
jádroviny 1
jahody 0,5
melouny 0,2
melouny vodní 0,2
mrkev 0,1
okurky 0,5
petržel kořenová 0,1
pomeranče 0,5
pór 0,2
pumelo 0,5
salát 1
šalotka 0,5
zeleninové natě 1
zelí hlávkové 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
metalaxyl -m viz metalaxyl
metamitron cukrovka 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
metazachlor brukvovitá zelenina 0,05
hořčičné semeno 0,1
řepkové semeno 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
metconazole ječmen 0,1
oves 0,1
ošenice 0,1
řepkové semeno 0,1
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
methamidophos bavlníkové semeno 0,1
broskve 0,05
citrusové plody 0,2
cukrovka 0,02
čaj 0,1*
fazolové lusky 0,5
hrachové lusky 0,5
chmel 2
jádroviny 0,05
květáková brukvovitá zelenina 0,5
lilek 0,2
listová brukvovitá zelenina 0,5
meruňky 0,1
okurky 1
rajčata 0,5
salát 0,2
slívy 0,3
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
methidathion chmel 3*
citrusové plody 2
čaj 0,1*
hrozny stolní a moštové 0,5
jádroviny 0,3
olivy 1
ořechy na dřevinách 0,05*
peckoviny 0,2
řepkové semeno 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
methiocarb cibulová zelenina 0,5
jahody 0,5
plodová zelenina 0,1
salát 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
methomyl arašídy 0,1
bavlníkové semeno 0,1
broskve 0,2
citrony 1
čaj 0,1*
grapefruity 0,5
hrozny stolní a moštové 1
chmel 10
jádroviny 0,2
lilek 0,5
limetty 1
mandarinky 1
meruňky 0,2
pomeranče 0,5
pumelo 0,5
rajčata 0,5
ředkvičky 0,5
salát 2
slívy 0,5
sójové boby 0,1
špenát a podobná zelenina 2
třešně 0,1
zeleninové natě 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
methoxychlor čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
methyl bromide obilniny 0,1* 1)
olejnatá semena 0,1* 1)
ořechy suché 0,1* 1)
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* 1)
metiram viz dithiocarbamáty
metobromuron brambory 0,1
fazole 0,1
majoránka 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
metolachlor všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
metosulam všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
metribuzin brambory 0,05
hrách 0,05
hrách vyluštěný 0,05
rajčata 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
mevinphos brambory 0,1
citrusové plody 0,2
jádroviny 0,2
listová zelenina a zeleninové natě 0,5
meruňky 0,2
ovoce ostatní 0,1
peckoviny ostatní 0,5
zelenina ostatní 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
MON 4660 všechny potraviny rostlinného původu 0,005*
monocrotophos čaj 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
monolinuron čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
myclobutanil jádroviny 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
napropamide všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
naptalam okurky 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
nicosulfuron kukuřice 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
omethoate třešně 0,4
artyčoky 0,4
bobulovité a drobné ovoce 0,1
cibule 0,1
čaj 0,1*
čekanka salátová 0,4
kořenová a hlíznatá zelenina 0,1
ovoce ostatní 0,2
pór 0.1
špenát 0,4
zelenina ostatní 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
oxadiazon cibule 0,05
česnek 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
oxadixyl brambory 0,1
cibule 0,5
hrozny stolní a moštové 1
tykvovité 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
oxydemeton-methyl viz demeton-S-methyl
oxyfluorfen všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
paraquat kukuřice 0,1
čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
parathion ovoce 0,5
zelenina 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
parathion-methyl ovoce 02
zelenina 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
penconazole hrozny stolní a moštové 0,1
jádroviny 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
pencycuron všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
pendimethalin všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
permethrin arašídy 0,1
bavlníkové semeno 0,2
celer bulvový - hlízy 0,1
celerová nať 2
citrusové plody 0,5
čaj 2
fazolové lusky 0,5
hořčičné semeno 0,1
hrachové lusky 0,1
hrozny stolní a moštové 1
chmel 0,1*
jádroviny 1
jahody 1
kiwi 1
kukuřice 0,2
kukuřice cukrová 0,1
květák 0,1
lilkovité 0,5
listová brukvovitá zelenina 1
mandle 0,1
obilniny ostatní 2 1)
peckoviny 1
pór 0,5
reveň 2
ředkvičky 0,1
řepkové semeno 0,1
salát a podobná zelenina 2
špenát a podobná zelenina 1
tykvovité 0,1
zeleninové natě 2
zelí hlávkové 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
phenmedipham všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
phorate arašídy 0,1
čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
phosalone kořenová a hlíznatá zelenina 0,1
olivy 0,1
ovoce ostatní 2
zelenina ostatní 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
phosmet čaj 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
phosphamidon ovoce 0,15
zelenina 0,15
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
phoxim čaj 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
piperonyl butoxid brambory 0,1
obilniny 10 1)
ovoce 1
zelenina 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
pirimicarb bobulovité a drobné ovoce 0,5
brukvovitá zelenina 0,5
jádroviny 0,5
kořenová a hlíznatá zelenina 0,5
okurky 0,5
paprika 0,5
peckoviny 0,5
pór 0,5
rajčata 1
salát 1
špenát 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
pirimiphos-methyl obilniny 5 1)
arašídy 2 1)
brukvovitá zelenina 2
citrusové plody ostatní 1
houby pěstované 2
hrozny moštové 2
jádroviny 2
jahody 0,5
kiwi 2
mandarinky 2
melouny 1
mouka 0,1
mrkev 1
okurky 0,5
paprika 1
rajčata 1
salát 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
pirmisulfuron kukuřice 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
procymidone ječmen 0,1
broskve 2
cibule 0,2
čaj 0,1*
čekanka salátová 2
česnek 0,2
fazolové lusky 2
hrách 0,2
hrách vyluštěný 0,3
hrachové lusky 1
hrozny stolní a moštové 5
hrušky 1
chmel 0,1*
jahody 5
kiwi 5
lilkovité 2
maliny 10
meruňky 2
olejnatá semena ostatní 0,05
ořechy na dřevinách 0,05
řepkové semeno 1
salát a podobná zelenina 5
slívy 2
slunečnicové semeno 1
sójové boby 1
šalotka 0,2
tykvovité 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
profenofos čaj 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
prohexadione ječmen 0,2
obilniny ostatní 0,05*
pšenice 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
prochloraz houby pěstované 0,5
ječmen 0,5
oves 0,5
pšenice 0,5
řepkové semeno 0,5
slunečnicové semeno 0,5
tritikále 0,5
žito 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
prometryn brambory 0,1
chmel 0,1*
jahody 0,1
kmín 0,1
kopr 0,1
kukuřice 0,1
luštěniny 0,1
slunečnicové semeno 0,1
sójové boby 0,1
zelenina 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
propachlor všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
propamocarb brambory 0,1
brukvovitá zelenina 1
celer 0,2
lilkovité 1
tykvovité 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
propaquizafop všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
propargite čaj 5
fazole 0,1*
hrozny stolní a moštové 0,5
chmel 30
jádroviny 3
jahody 3
paprika 3
peckoviny 3
rybíz 3
sójové boby 0,1*
tykvovité 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
propham brambory 5 3), 5)
čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
propiconazole hrozny stolní a moštové 0,5
banány 0,1
broskve 0,2
čaj 0,1*
chmel 0,1*
meruňky 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
propineb viz dithiokarbamáty
propoxur angrešt 0,2
citrony 0,3
čaj 0,1*
chmel 0,1*
květáková brukvovitá zelenina 0,5
limetty 0,3
mandarinky 0,3
pór 1
rybíz 0,2
zelí hlávkové 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
propoxycarbazone - sodium pšenice 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
propyzamide čaj 0,05*
hrozny stolní a moštové 0,1
chmel 0,05*
rybíz 0,1
řepkové semeno 0,1
salát a podobná zelenina 1
zeleninové natě 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
prosulfuron kukuřice 0,02
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
pymetrozine bavlníkové semeno 0,05
broskve 0,05
citrusové plody 0,3
čaj 0,1*
chmel 5
kapusta hlávková 0,05
květáková brukvovitá zelenina 0,05
lilek 0,5
meruňky 0,05
paprika 1
rajčata 0,5
salát a podobná zelenina 1
tykvovité -jedlá slupka 0,5
tykvovité - nejedlá slupka 0,2
zeleninové natě 1
zelí hlávkové 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
pyrazophos čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
pyrethrins brambory 0,1
obilniny 3 1)
olejnatá semena 1 1)
ořechy suché 1 po sklitni
ovoce 1
zelenina 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
pyridaben jádroviny 0,1
slívy 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
pyridate čaj 0,1*
chmel 0,1*
kadeřávek 0,2
pór 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
pyrimethalin hrozny stolní a moštové 2
jádroviny 1
jahody 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
pyriproxyfen paprika 0,5
rajčata 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
quinalphos chmel 0,1*
čaj 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
quinmerac cukrovka 0,1
řepkové semeno 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
quinoxyfen hrozny stolní a moštové 0,5
ječmen 0,2
pšenice 0,2
oves 0,2
tritikále 0,2
žito 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
quizalofop-p-ethyl kmín 0,1
řepkové semeno 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
quizalofop-p-terfuryl všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
rimsulfuron všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
silthiofam všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
simazine bobulovité a drobné ovoce 0,1
hrozny stolní a moštové 0,1
chmel 0,1
jádroviny 0,1
peckoviny 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
síra cukrovka 50
chmel 50
ječmen 50
oves 50
ovoce 50
pšenice 50
tritikále 50
zelenina 50
žito 50
ostatní potraviny rostlinného původu 0,5*
sirouhlík obilniny 0,1 1)
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* 1)
spiroxamin čaj 0,1*
hrozny stolní a moštové 1
chmel 0,1*
ječmen 0,5
oves 0,3
pšenice 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
sulcotrione kukuřice 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
sulfosulfuron všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
sulphosate cukrovka 0,5
hrách 3
hrozny stolní a moštové 0,5
jádroviny 0,5
ječmen 10
oves 10
peckoviny 0,5
pšenice 10
řepkové semeno 10
tritikále 10
žito 10
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
tau-fluvalinate chmel 10
paprika 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
tebuconazole hrozny stolní a moštové 0,5
jádroviny 0,5
ječmen 0,05*
peckoviny 0,5
pšenice 0,05*
řepkové semeno 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
tecnazene čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
teflubenzuron brambory 0,05
brukvovitá zelenina 0,5
hrozny stolní a moštové 0,5
jádroviny 0,5
kukuřice 0,05
peckoviny 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
TEPP čaj 0,02*
chmel 0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
terbuthylazine brambory 0,1
hrách 0,1
hrozny stolní a moštové 0,1
chmel 0,1
jádroviny 0,1
kmín 0,1
kukuřice 0,1
peckoviny 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
terbutryn brambory 0,1
hrách 0,1
chmel 0,1
ječmen 0,1
kmín 0,1
kukuřice 0,1
oves 0,1
pšenice 0,1
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
tetraconazole hrozny stolní a moštové 0,5
jablka 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
tetrachlormethan obilniny 0,1 1)
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01* 1)
thiabendazole avokádo 15
banány 3 1)
brambory uskladněné 15 1)
brokolice 5
citrusové plody 5 1)
čaj 0,1
houby pěstované 10
hrušky 5
chmel 0,1
jablka 5
jádroviny ostatní 0,1
ječmen 0,1
mangold 5
ořechy na dřevinách 0,1
oves 0,1
pšenice 0,1
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
thiacloprid jablka 0,3
slívy 0,2
třešně 0,2
višně 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
thifensulfuron kukuřice 0,02
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
thiodicarb viz methomyl
thiofanox cukrovka 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
thiometon brambory 0,03*
cukrovka 0,05*
slunečnicové semeno 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
thiophanate-methyl viz carbendazim
thiram brambory 0,2
broskve 3
hrách 0,2
hrozny stolní a moštové 3,8
jablka 3
jahody 3,8
ječmen ! 0,1
kukuřice 0,1
oves 0,1
pšenice 0,1
řepkové semeno 0,3
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
tolclofos-methyl brambory 0,05
cukrovka 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
tolylfluanid hrozny stolní a moštové 2
jádroviny 1
jahody 3
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1*
toxaphene všechny potraviny rostlinného původu 0,1*
tralkoxydim ječmen 0,02
pšenice 0,02
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
triadimefon angrešt 1
hrozny stolní a moštové 2
jablka 0,5
ječmen 0,5
pšenice 0,5
rybíz 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
triadimenol hrozny stolní a moštové 2
chmel 15
ječmen 0,1
pšenice 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
tri-allate viz di-allate
triasulfuron všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
triazamate brambory 0,2
cukrovka 0,05
jablka 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
triazophos bavlníkové semeno 0,1
čaj 0,05*
chmel 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
triazoxide ječmen 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
tribenuron všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
tridemorph ječmen 0,1
oves 0,1
pšenice 0,1
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
trifloxystrobin hrozny 3
jádroviny 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
triflumizol všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
triflumuron jádroviny 1
peckoviny 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
trifluralin brukvovitá zelenina 0,1
cibule 0,1
cukrovka 0,1
česnek 0,1
fenykl 0,1
heřmánek 0,1
hořčičné semeno 0,1
hrách 0,1
ječmen 0,1
kořenová a hlíznatá zelenina 0,1
luštěniny 0,1
oves 0,1
paprika 0,1
pšenice 0,1
rajčata 0,1
řepkové semeno 0,1
slunečnicové semeno 0,1
sójové boby 0,1
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
triflusulfuron-methyl cukrovka 0,02
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
triforine angrešt 2
broskve 2
čaj 0,1
chmel 30
jádroviny 2
ječmen 0,1
meruňky 2
oves 0,1
pšenice 0,1
rybíz 2
slívy 1
tritikále 0,1
třešně 2
tykvovité - jedlá slupka 0,5
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05
trichlorfon ovoce 0,5
zelenina 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1*
triticonazole ječmen 0,02
oves 0,02
pšenice 0,02
tritikále 0,02
žito 0,02
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
vamidothion jádroviny 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
vinclozolin chmel 40
cibulová zelenina 1
čaj 0,1*
čekanka salátová 2
fazole 0,5
fazole vyluštěné 0,5
fazolové lusky 2
hrách 0,5
hrách vyluštěný 0,3
hrachové lusky 2
hrozny stolní a moštové 5
jádroviny 1
jahody 5
keřové ovoce 5
kiwi 10
lilek 3
meruňky 2
mrkev 0,5
vinclozol paprika 3
rybíz 10
řepkové semeno 1
salát a podobná zelenina 5
slívy 2
slunečnicové semeno 1
třešně 0,5
tykvovité 1
zelí pekingské 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
zineb viz dithiokarbamáty
# Maximální limit reziduí pesticidů

Index * u hodnoty MLR znamená, že MLR je shodný s mezí stanovitelnosti, nebo je nižší než mez stanovitelnosti

Poznámky:

1) MLR vyplývající z posklizňového ošetření

2) pouze pro průmyslové zpracování

3) brambory omyté

4) samostatně nebo společně s prophamem

5) samostatně nebo společně s chloprophamem

Index * u hodnoty MLR znamená, že MLR je shodný s mezí stanovitelnosti, nebo je nižší než mez stanovitelnosti

Poznámky:

1) MLR vyplývající z posklizňového ošetření

2) pouze pro průmyslové zpracování

3) brambory omyté

4) samostatně nebo společně s prophamem

5) samostatně nebo společně s chloprophamem

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 465/2002 Sb.

MLR PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

PesticidPotravina živočišného původuMLR#
mg.kg-1
Poznámka
acephatemaso0,02*
mléko0,02*
vejce0,02*
acetochlormaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
acrinathrinmed0,02*
aldicarbmaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
aldrinviz dieldrin
amitrazmaso drůbeží0,02*
vejce0,02*
med0,1
aramitemaso0,01*1)
mléko0,01*2)
vejce0,01*3)
asulammaso0,01*
mléko0,01*
atrazinemaso0,02*
mléko0,01*
vejce0,02*
azamethiphosmaso0,02
mléko0,02
azinphos-ethylmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
azoxystrobinmaso0,05*
mléko0,01*
vejce0,05*
barbanmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
benalaxylmaso0,5*
mléko0,5*
vejce0,5*
benfuracarbmaso0,5*
mléko0,05*
vejce0,05*
benomylViz carbendazim
bentazonemaso0,05*
mléko0,02*
vejce0,05*
carbendazimmaso0,1*
mléko0,1*
vejce0,1*
carbofuranmaso0,1*
mléko0,1*
vejce0,1*
carbosulfanmaso0,5*
mléko0,05*
vejce0,05*
carfentrazon-ethylmaso0,05*
mléko0,05*
camphechlorviz toxaphene
cinidon-ethylmaso0,05*
mléko0,025*
vejce0,05*
clethodimmaso0,01*
mléko0,01*
clopyralidmaso0,01*
mléko0,01*
cyfluthrinmaso0,051)
mléko0,02*2)
vejce0,02*3)
cypermethrinmaso drůbeží0,05*1)
maso jatečních zvířat0,21)
mléko0,02*2)
vejce0,05*3)
cyproconazolemaso0,02*
mléko0,01*
vejce0,01*
cyromazinemaso0,05*
mléko0,01*
daminozidemaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
DDTmaso11)
mléko0,042)
vejce0,053)
ryby0,54)
deltamethrinmaso drůbeží0,05*1)
vejce0,05*3)
di-allatemaso0,2*
mléko0,2*
vejce0,2*
diazinonmléko0,01*2)
dicambamaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
dicofolmaso hovězí, kozí, skopové0,51)
maso vepřové0,05*1)
maso koňské, oslí0,05*1)
maso drůbeží0,11)
játra vepřová0,05*1)
játra hovězí, kozí, skopová11)
mléko0,022)
vejce0,05*3)
dieldrinmaso0,21)
mléko0,0062)
vejce0,023)
dinoterbmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
diquatmléko0,01*
vejce0,01*
disulfotonmaso0,02*1)
mléko0,02*2)
vejce0,02*3)
dithiokarbamátymaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
DNOCmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
endosulfanmaso0,11)
mléko0,004*2)
vejce0,1*3)
endrinmaso0,051)
mléko0,00082)
vejce0,0053)
epoxiconazolemaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
ethephonmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
ethylanmaso0,01*1)
mléko0,01*2)
vejce0,01*3)
famoxadonmaso0,02*
mléko0,02*
vejce0,02*
fenarimolmaso0,02*
mléko0,02*
vejce0,02*
fenbutatin oxidemaso0,05*1)
mléko0,05*2)
vejce0,05*3)
fenitrothionmléko0,002*
fentinmaso0,05*1)
mléko0,05*2)
vejce0,05*3)
fentin acetateviz fentin
fentin hydroxideviz fentin
fenvaleratemaso jatečních zvířat0,51)
maso drůbeží0,05*1)
mléko0,052)
vejce0,05*3)
fipronilmaso0,01*
mléko0,002*
florasulammaso0,001*
mléko0,001*
fludioxanilmaso0,05
mléko0,02*
vejce0,02*
fluquinconazolemaso0,02*
mléko0,02*
fluroxypyrmléko0,05
ledviny0,5
ostatní masné potraviny0,05*
flusilazolemaso0,02*
mléko0,02*
vejce0,02*
furathiocarbmaso0,5*
mléko0,05*
vejce0,05*
glyphosatemaso0,1*
ledviny vepřové0,5
ledviny hovězí, kozí, skopové2
mléko0,1*
vejce0,1
haloxyfopmléko0,01
heptachlormaso0,21)
mléko0,0042)
vejce0,023)
hexachlorobenzenemaso0,21)
mléko0,012)
vejce0,023)
ryby0,054)
HCHmaso0,31)
mléko0,0072)
vejce0,033)
ryby0,024)
hymexazolmléko0,01*
chlorbensidemaso0,05*1)
mléko0,05*2)
vejce0,05*3)
chlorbenzilatemaso0,1*
mléko0,1*
vejce0,1*
chlorbufammaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
chlordanemaso0,051)
mléko0,002*2)
vejce0,005*3)
chlorfensonmaso0,05*1)
mléko0,05*2)
vejce0,05*3)
chlormequatjátra jatečních zvířat0,1
játra drůbeží0,05
ledviny jatečních zvířat0,2
ostatní masné potraviny0,05*
mléko0,05
vejce0,05*
chlorothalonilmaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
chloroxuronmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
chlorpyrifosmaso drůbeží0,05*1)
mléko0,01*2)
vejce0,01*3)
chlorpyrifos-methylmaso0,05*1)
mléko0,01*2)
vejce0,01*3)
imazalilmaso0,02*
mléko0,02*
vejce0,02*
iprodionemaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
kresoxim-methylledviny0,05
ostatní masné potraviny0,02*
mléko0,05*
vejce0,02*
lactofenmléko0,005*
lambda-cyhalothrinmaso jatečních zvířat0,51)
maso drůbeží0,02*1)
mléko0,052)
vejce0,02*3)
lindanemaso skopové, kozí21)
maso ostatní11)
mléko0,0082)
vejce0,13)
ryby0,054)
linuronmaso0,01
mléko0,01
mancozebviz dithiokarbamáty
manebviz dithiokarbamáty
MCPBmaso0,05*
mléko0,05*
metalaxylmaso0,5*
mléko0,05*
vejce0,05*
methamidophosmaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
methidathionmaso0,02*1)
mléko0,02*2)
vejce0,02*3)
methiocarbmaso0,05*
mléko0,005*
vejce0,02*
methomylmaso0,02*
mléko0,02*
vejce0,02*
methoxychlormaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
metiramviz dithiokarbamáty
metolachlormaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
metribuzinmléko0,01*
monolinuronmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
paraquatmléko0,01*
permethrinmaso0,51)
mléko0,052)
vejce0,053)
phoratemaso0,05*
mléko0,02*
vejce0,05*
pirimiphos-methylmaso0,05*1)
mléko0,05*2)
vejce0,05*3)
procymidonemaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
prohexadionemaso0,05*
mléko0,01*
vejce0,05*
prochlorazmléko0,1*
prometrynmaso0,01*
mléko0,04*
prophammaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
propiconazolemaso0,05*
játra jatečních zvířat0,1
mléko0,1*
vejce0,05*
propinebviz dithiokarbamáty
propoxurmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
propoxycarbazonesodiummaso0,05*
mléko0,02*
vejce0,05*
propyzamidemaso jatečních zvířat0,02*
maso drůbeží0,05
tuk, droby0,05
ostatní masné potraviny0,05
mléko0,01*
vejce0,02*
pymetrozinemaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
pyrazophosmaso0,02*
mléko0,02*
vejce0,1*
pyridateledviny jatečních zvířat0,4
ostatní masné potraviny0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
quinoxyfenmaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
sethoxydimmaso0,01*
mléko0,01*
spiroxaminejátra0,2
ledviny0,2
ostatní masné potraviny0,05*
mléko0,02
vejce0,05*
sulfosulfuronmaso0,01*
mléko0,01*
tau-fluvalinatemed0,01*
tebuconazolemaso0,05*
mléko0,01*
vejce0,05* i
tecnazenemaso0,05*
mléko0 05*
vejce0,05*
terbuthylazinemaso0,02*
mléko0,01*
vejce0,02*
thiabendazolemaso0,1
mléko0,1
vejce0,1
thifensulfuronmaso0,01*
mléko0,01*
thiodicarbviz methomyl
thiophanate-methylviz carbendazim
toxapheneryby0,14) 5)
ostatní živočišné potraviny0,11) 5)
triadimenolmaso0,05*
mléko0,01*
vejce0,05*
tri-allatemaso0,01*
mléko0,01*
triazophosmaso0,02*1)
mléko0,02*2)
vejce0,02*3)
tribenuronmaso0,01*
mléko0,01*
triforinemaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
vinclozolinmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
zinebviz dithiokarbamáty
# Maximální limit reziduí pesticidů.
Index * u hodnoty MLR znamená, že MLR je shodný s mezí stanovitelnosti, nebo je nižší než mez stanovitelnosti.

Poznámky:

1) mg/kg tuku. V případě potraviny s obsahem tuku 10% (hmot.) nebo menším se rezidua vztahují k celkové hmotnosti vykostěné potraviny. V těchto případech je maximálním limitem jedna desetina hodnoty vztažené k obsahu tuku, ale nesmí být nižší než 0,01 mg/kg.

2) Pro stanovení obsahu reziduí v syrovém kravském mléce a plnotučném kravském mléce by měl být jako základ pro výpočet brán obsah tuku rovnající se 4 % (hmot.). Pro syrové mléko a plnotučné mléko jiného živočišného původu se rezidua vyjadřují na tuk. Pro ostatní mléčné výrobky uvedené v příloze č. 1 s obsahem tuku menším než 2 % (hmot.) je maximální limit stanoven jako polovina hodnoty stanovené pro syrové mléko a plnotučné mléko, s obsahem tuku 2% (hmot.) nebo vyšším je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven 25násobku hodnoty stanovené pro syrové mléko a plnotučné mléko.

3) Pro vejce a výrobky z vajec s obsahem tuku vyšším než 10 % je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven 10násobku hodnoty stanovené vyhláškou.

4) Pro ryby a rybí výrobky s obsahem tuku vyšším než 10 % je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven 10násobku hodnoty stanovené vyhláškou.

5) Suma kongenerů P 26, P 50, P 62.

Poznámky 1), 2), 3), 4) se nevztahují na případy, kdy MLR je shodný s mezí stanovitelnosti.

• Pokud není uvedeno jinak, masem se rozumí maso včetně drůbežího, tuku, vnitřností a masných produktů.

• Pokud není uvedeno jinak, mlékem se rozumí mléko včetně mléčných výrobků.

• Pokud není uvedeno jinak, vejcem se rozumí vejce včetně vaječných výrobků.

• Pokud není uvedeno jinak, rybami se rozumí ryby, včetně mořských, a rybí výrobky.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití.

Přesunout nahoru