Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 46/2002 Sb.Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B

Částka 20/2002
Platnost od 08.02.2002
Účinnost od 08.02.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

46

ZÁKON

ze dne 11. ledna 2002

o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Česká republika je oprávněna přijmout úvěr od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B ve výši 170 000 000 EUR, splatný ve lhůtě do 30. října 2021.

(2) Projektem českých dálnic B se rozumí příprava, výstavba a kontrola těchto dálničních úseků:

a) R35 - 3509 Slavonín - Přáslavice,

b) D11 - 1104 Libice - Chýšť,

c) D11 - 1105 Chýšť - Hradec Králové,

d) D8 - 0805 Lovosice - Řehlovice.

(3) Úvěrovou smlouvu k přijetí úvěru podle odstavce 1 sjednává jménem České republiky ministr financí.

§ 2

O prostředky získané úvěrem podle § 1 lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu v rozpočtovém roce, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Přesunout nahoru