Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 441/2002 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

Částka 154/2002
Platnost od 11.10.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

441

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 26. září 2002

o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2003 změny a doplňky Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen "klasifikace KKOV"), zavedené opatřením Českého statistického úřadu ze dne 16. června 1998 (uveřejněným v částce 68/1998 Sb.) a aktualizované opatřením ze dne 9. září 1999 (uveřejněným v částce 72/1999 Sb.). Změny a doplňky jsou vypracovány na základě úprav studijních oborů vysokých škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Přehled změn a doplňků je uveden v příloze k tomuto sdělení.

Platné znění klasifikace KKOV včetně změn a doplňků bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu (www.czso.cz).

Změny a doplňky klasifikace KKOV jsou k dispozici také na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Josefská 6, Praha 1.

Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.

Příloha ke sdělení č. 441/2002 Sb.

ZMĚNY KKOV

NOVĚ OD 1. LEDNA 2003STÁVAJÍCÍPOZNÁMKA
--15-13-R,T,VBiofyzikazrušený obor
16-03-R,T,VEkologie15-14-R,T,VEkologiezměna kódu, původně 15-14-R,T,V nahrazeno 16-03-R,T,V
16-01-L,M,NEkologie a ochrana prostředí16-01-L,M,N,R,T,VEkologie a ochrana prostředízrušeny stupně R,T,V, nahrazeno kódem 16-04-R/T,V Ochrana prostředí
16-04-R,T,VOchrana prostředí--nově doplněný kód, obor přeřazen z 16-01 -L,M,N,R,T,V Ekologie a ochrana prostředí
--21-06-VMetalurgiezrušený obor
--21-08-RMetalurgická technologiezrušený obor
21-09-R,T,VMetalurgické inženýrství21-09-T,VMetalurgické inženýrstvídoplněn stupeň R
23-01-R,T,VStrojní inženýrství23-01-T,VStrojní inženýrstvídoplněn stupeň R
26-02-R,T,VElektrotechnologie--nový kmenový obor
28-11-R,T,VChemie a technologie paliv28-11-R,T,VChemie a technologie paliv a prostředízměna názvu
31-06-R,T,VTextilní inženýrství31-06-T,VTextilní inženýrstvídoplněn stupeň R
33-01-R,T,VDřevařské inženýrství33-01-T,VDřevařské inženýrstvídoplněn stupeň R
36-08-R,T,VPozemní stavby a architektura36-08-TPozemní stavby a architekturadoplněn stupeň R,V
37-08-R,T,VDopravní inženýrství a spoje37-08-TDopravní inženýrství a spojedoplněn stupeň R,V
--37-09-RDopravní technologie a spojezrušený obor
--37-10-R,T,VTechnika a technologie v dopravě a spojíchzrušený obor
--39-03-R,T,VKybernetika a řídicí technikazrušený obor
--39-10-R,T,VFyzikální a materiálové inženýrstvízrušený obor
39-11-R,T,VMateriálové vědy39-11-T,VMateriálové vědydoplněn stupeň R
--39-12-R,T,VSpeciální chemicko-biologické oboryzrušený obor
--39-13-R,T,VAplikace přírodních vědzrušený obor
39-14-R,T,VKrajinné inženýrství39-14-T,VKrajinné inženýrstvídoplněn stupeň R
--39-15-RKrajinářstvízrušený obor
--39-16-R,T,VBiomedicínské inženýrství - bionikazrušený obor
--39-18-R,T,VAplikované vědy a informatikazrušený obor
41-01-R,T,VZemědělské inženýrství41-01-T,VZemědělské inženýrstvídoplněn stupeň R
41-07-R,T,VLesní inženýrství41-07-T,VLesní inženýrstvídoplněn stupeň R
41-08-R,T,VZahradnické inženýrství41-08-T,VZahradnické inženýrstvídoplněn stupeň R
41-09-R,T,VZahradní a krajinářská architektura41-09-T,VZahradní a krajinářská architekturadoplněn stupeň R
53-41-E,H,J,M,N,R,TOšetřovatelství53-41-E,H,J,M,N,ROšetřovatelstvídoplněn stupeň T
53-45-M,N,R,T,VSpecializace ve zdravotnictví53-45-M,N,R,TSpecializace ve zdravotnictvídoplněn stupeň V
65-01-R,T,VŘízení cestovního ruchu--nový kmenový obor
75-03-R,T,VUčitelství pro základní školy75-03-T,VUčitelství pro základní školydoplněn stupeň R
82-07-R,T,VLiterární tvorba--nový kmenový obor
--91-14-R,T,VCivilní ochranazrušený obor
Přesunout nahoru